Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Bestiarium serien

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
 • af Simone Weil
  127,95 kr.

  Simone Weil (1909-1943), fransk forfatter og filosof, efterspørger i Iliaden eller styrkens digt nye figurer, vi kan orientere os efter, nye troper og grundfortællinger. Udgangspunktet for hendes genlæsning af det græske epos er en kritik af den vestlige kultur, der siden oldtidens Rom har sat styrken over svagheden som to uforenelige størrelser; styrken som det højeste, og svagheden som det laveste. Hun peger i sin læsning på, hvordan Iliaden rummer en fundamentalt anden opfattelse heraf, en sårbarhedspoetik og ærlig beskrivelse af menneskelivets vilkår. Weil skriver: “Den stærke er aldrig kun stærk. Den svage er aldrig kun svag. Men ingen af dem ved det.” Og: “Helten er en ting, der slæbes i støvet bag en vogn.”

 • af Ursula K. Le Guin
  57,95 - 77,95 kr.

 • - – med brevene fra Franz Xaver Kappus
  af Rainer Maria Rilke
  145,95 kr.

  Rainer Maria Rilke (1875-1926), tysksproget digter og oversætter, født i Prag. Rilke-brevene, der både er visdomslitteratur og litterær poetik, er siden deres posthume udgivelse i 1929 blevet læst vidt og bredt, men brevvekslingen har ikke tidligere været udgivet i sin helhed. Her foreligger den fulde korrespondance mellem Rainer Maria Rilke og Franz Xaver Kappus for første gang på dansk. I oversættelse ved Karsten Sand Iversen.

 • - Digt. Roman
  af Peter Waterhouse
  197,95 kr.

  Peter Waterhouse (f. 1956), østrigsk forfatter og oversætter. 'Sprog Død Nat Udenfor' handler om en vandring ud af byen, om sprogets grænser, nedarvede billeder og overlevering. Det er en sjælden roman, enestående i sin grænsesøgende og grænsesprængende form. Intens i hver eneste sætning: »Jeg bød det hørte velkommen. Jeg var et andet sted.« Waterhouse skriver uden for det heroiske, uden for plottænkningen og de sproglige konventioner – med et overvældende gehør for den del af sproget, som er en stadig kilde til dets fornyelse.

 • af Gunnar Ekelöf
  129,95 kr.

  Bestiarium er en bogserie med kærlighed til litterære kortformer, skitser, poetikker og laboratorier af enhver art. Tekster, hvor den største forestillingskraft og tænkning rummes på nogle få sider.Gunnar Ekelöf (1907-1968), svensk digter, essayist og oversætter.

 • af Ursula K. Le Guin
  77,95 kr.

  Ursula K. Le Guins berømte og gribende beretning om et laboratoriedyrs forgæves forsøg på at komme i kontakt med sin laborant. Værket står som et af de mest slående litterære eksempler på en litteratur, der formår at skrive fra andre arters og livsformers perspektiv. Her er menneskene de fremmede.

 • af Rainer Maria Rilke
  146,95 kr.

  Her foreligger Rainer Maria Rilkes legendariske portræt af billedkunstneren Auguste Rodins kunst og tænkning for første gang i sin helhed på dansk. Udover portrættets to dele fra hhv. 1903 og 1907 har oversætter Karsten Sand Iversen tilføjet en række af forfatterens personlige noter og forlæg til værket, samt de efterladte skrifter der omhandler Rodin og hans praksis.

 • - 1930-32, 1936-37
  af Ludwig Wittgenstein
  207,95 kr.

  Forlaget Virkelig præsenterer den navnkundige filosofs berømte dagbøger fra midten af 30'erne i en flot dansk oversættelse af Jørgen Herman Monrad og Judyta Preis. Det er både gribende og oplysende læsning, hvor man, udover at få nogle af tankerne bag Wittgensteins filosofi, også møder et menneske med alt, hvad dertil hører af glæder og sorger, dæmoner, tro og tvivl. Wittgenstein både tænkte og skrev helt formidabelt. Bogen er desuden forsynet med et biografisk funderet efterord af Jørgen Herman Monrad.

 • af Ann Jäderlund
  129,95 kr.

  ensomtale udgår fra Ann Jäderlunds læsning af brevvekslingen mellem forfatterne Paul Celan og Ingeborg Bachmann. Bestiarium er en bogserie med kærlighed til litterære kortformer, skitser, poetikker og laboratorier af enhver art. Tekster, hvor den største forestillingskraft og tænkning rummes på nogle få sider. Fra bogens omslag: »På den ø, hvor vi er født, er alle som os. Men ingen som jeg. Hvordan kan et jeg sige du til et andet jeg? Røgen går ind i søjlen. Søjlen i røgen. Ordet for mørke skjuler så mange lyde. Kan vi lytte? Alting er lige fremmed.« Ann Jäderlund (f. 1955), svensk digter og oversætter.«

 • af Marcel Proust
  87,95 kr.

  Bestiarium er en bogserie med kærlighed til litterære kortformer, skitser, poetikker og laboratorier af enhver art. Tekster, hvor den største forestillingskraft og tænkning rummes på nogle få sider. Marcel Proust (1871-1922), fransk romanforfatter, kritiker og essayist.

 • af Ursula K. Le Guin
  78,94 kr.

  Kort essay om science fiction-genrens poetik, faldgruber og nødvendighed.

 • af Ursula K. Le Guin
  54,95 - 77,95 kr.

 • af Inger Schiøtt & Dorte Limkilde
  197,95 kr.

  Forlaget Virkelig præsenterer en genudgivelse af Inger Schiøtts De gyldne sandaler fra 1965 med et nyskrevet ledsagerværk, Een lang nat, skrevet af Dorte Limkilde. Begge bøger indgår i skriftserien Bestiarium. Inger Schiøtt (1915-1992) var forfatter, maler og forlægger. Dorte Limkilde (f. 1994) er forfatter og formgiver. Hun er en del af skriftkollektivet BMS, der har udgivet digtsamlingen Knoglemarv lavendel (2018).

 • af Ursula K. Le Guin
  67,95 kr.

  Ursula K. Le Guins subversive varulvefortælling, hvor 'den afskyelige' ikke er en ulv, men et menneske. En varmenneskefortælling om sammenhold og sorg i en ulveflok i de velsignede mørke og dybe skove.

 • af Ursula K. Le Guin
  97,95 kr.

  Ursula K. Le Guins berømte fortælling om en gruppe mennesker, der hjemsøges af Jordens liv i det ydre rum.

 • af Virginia Woolf
  75,95 kr.

  Virginia Woolfs sjældne lille essay Om at være syg nyoversat af Karsten Sand Iversen. Med humor og alvor beskriver hun den syge krop, der ofte er blevet overset eller helt ignoreret; hvordan det føles indefra, de forskellige stader og følelser, der kan opstår på både overraskende og underholdende vis. Virginia Woolf (1882–1941), engelsk forfatter, forlægger og kritiker.

 • - Appendiks 1962, En nat ved horisonten 1930-1932
  af Gunnar Ekelöf
  172,95 kr.

  Gunnar Ekelöf, 1907-68, svensk forfatter og hovedfigur i det modernistiske gennembrud. Hans første bog, sent på jorden (1932) udgives her for første gang på dansk. Ekelöf har ry for at være en lærd og kompliceret digter, men både debuten, sent på jorden, samt de to senere tilføjede tekster, APPENDIKS og En nat ved horisonten, som dette bind også indeholder efter den svenske udgave fra 1962, vidner om et billedsprog, der er så kraftfuldt, at det slår igennem enhver fordom. Debuten er desuden især interessant, da den med stor tydelighed tegner en motivkreds op, som forfatterskabet gjorde brug af de næste fire årtier. På dansk blev sidste år udgivet digtsamlingen Non serviam (Forlaget Virkelig, 2022) og hovedværket Færgesang (Forlaget Virkelig, 2022) ligeledes i Karsten Sand Iversens oversættelse.

 • - En besked fra år 2071
  af Kim Stanley Robinson
  77,95 kr.

  Kim Stanley Robinson (f. 1952), amerikansk forfatter bosat i Californien, er kendt som en af verdens førende science fiction-forfattere med hovedværker såsom Mars Trilogy (1992-1996), Antarctica (da. 1999), Green Earth (2015) og senest Ministry for the Future (2020) bag sig. Han er blevet kåret til »Hero of the Environment« af Time Magazine på baggrund af forfatterskabets visionære kraft, økologiske og planetariske bevidsthed og fremtidshistoriske perspektiver. I 2021 blev han inviteret til COP26, hvor han bl.a. bidrog med teksten Remembering Climate Change – A MESSAGE FROM THE YEAR 2071, der fortæller historien om, hvordan menneskeheden endte klimakrisen og tog hånd om biosfæren, og som her foreligger i dansk oversættelse. Kim Stanley Robinsons forfatterskab gengiver verden, som noget levende og foranderligt, vi kan deltage i. Vi lærer at tænke frem i tid og sammenligne det, der sker med det, der kunne ske. Fiktion og historiefortælling danner en højere enhed og bliver til en utopisk visualiseringsøvelse, der kan skabe nye veje og retninger i det menneskelige sind: »Utopia er processen med at skabe en bedre verden, navnet på en retning, historien kan tage, en omskiftelig, rodet, pinefuld proces uden ende. Stræben uden ophør. Sammenlign den med historiens nuværende retning, hvis du kan.« (Three Californias, 2020)

 • - En bog om vejen og vejens magt
  af Ursula K. Le Guin
  199,95 kr.

  Dette er en ny, poetisk version af det femogtyvehundrede år gamle kinesiske skrift. Ursula K. Le Guin påbegyndte sin oversættelse i 1950’erne og færdiggjorde fyrre år senere sin udgave i sam-arbejde med oversætteren J. P. Seaton, professor i kinesisk og Asienstudier. Sammen har de skabt en oversættelse, der skiller sig ud fra tidligere versioner ved først og fremmest at insistere på værkets læselighed og litterære kvaliteter. Le Guins store kærlighed og livslange kendskab til teksten, og hendes klare og stærke billedsprog, løfter og udfolder Laozis poesi og skaber en ny kilde til værket. Her foreligger Le Guins oversættelse på dansk ved Karsten Sand Iversen.

 • af Tone Hødnebø
  87,95 kr.

  Tone Hødnebø (1962) er en af Norges største nulevende digtere. Skamfulde Pompeji er Hødnebøs poetik. Bogen er en levende og intens prosa, der blandes med digte.

 • af Doug Ashford
  78,94 kr.

  Doug Ashford (f. 1958), amerikansk kunstner, forfatter og underviser. Abstraktion og empati er et essay om aktivistisk kunstnerisk praksis, poetik og politik i det 21. århundrede.

 • af Casper André Lugg
  130,95 kr.

  Casper André Lugg (f. 1985), norsk digter og oversætter. Sted for løbende hjerte er en lyrisk meditation over natur, klimaforandringer og menneskelig tilstedeværelse. Landskabsdigte bliver et modstykke til landskabsmaleriet, hvor intimitet afløser overblik og nærvær og intuition afløser hensigt og motiv. På dansk er desuden udkommet Tilgiv det virkeliges blomstring (2020) og Mariabiotoperne (2022).

 • af Casper André Lugg
  115,95 kr.

  Casper André Lugg (f. 1985), norsk digter og oversætter. Mariabiotoperne er Luggs tidlige hovedværk. I kortfattede og rytmiske digte beskrives helligdommen uden for kirkens murer, biomernes udsathed, landskaberne i forandring og det enkelte menneskes imaginære eller konkrete forbindelse med dem.

 • - En livshistorie fra skoven
  af Felix Salten
  197,95 kr.

  Felix Saltens (1869-1945) klassiske mesterværk fra 1923, der senere dannede forlæg for Walt Disneys filmperle fra 1942. Men hos Salten er skovens livsverden bevaret, så den bliver mærkbar og levende for læseren på en sjælden og intens måde. Og de magiske elementer, der introduceres i romanen fører til en modstandskamp imod truslen fra mennesket, der går på tværs af arter og generationer i skoven.

 • - an opera in 9 scenes
  af Spellcaster
  167,95 kr.

  memo er en dobbeltudgivelse fra den danske komponist og producer holger hartvig, der består af både et rigt illustreret bogværk og et musikalbum, der medfølger via en downloadkode. Værket handler om at vågne på et fremmed sted med et hukommelsestab og om langsomt at genkalde sig både fortid og fremtid. Værket kalder med sine indlevende og spørgende dialoger på en radikal reorientering, der er både mere inklusiv og omsorgsfuld. memo er en opfølger på Inventory, den anmelderroste Spellcaster-debut, fra 2019. memo co-udgives af Forlaget Virkelig og Anyines.

 • - En dagbog
  af Robert Walser
  115,99 kr.

  Robert Walser (1878-1956), schweizisk forfatter, hørte til blandt Franz Kafkas yndlingsforfattere. 'Jakob von Gunten' er hans mest berømte roman og regnes for en moderne klassiker i europæisk litteratur.

 • af Darko Suvin
  78,94 kr.

  Kort essay om science fiction-genrens poetik, historie og perspektiver.

 • af Samuel Beckett
  160,95 kr.

  »Jeg åbnede øjnene igen. Jeg var alene. Jeg havde hænderne fulde af græs og jord som jeg havde revet op uden at vide af det, stadig rev op. Jeg rev bogstavelig talt op med rode. Jeg holdt op med det, ja, i samme øjeblik jeg forstod hvad jeg havde gjort, hvad jeg gjorde, noget så gement, holdt jeg op med det, jeg åbnede hænderne, de var snart tomme.« Molloy af Samuel Beckett, udgivet af Les Éditions de Minuit i Paris 1951, er et af litteraturens store mesterværker. På dansk ved Karsten Sand Iversen.

 • af Jen Bervin
  147,95 kr.

  »En orms vrikken er ligeså vigtig som likvideringen af en præsident.« Jen Bervin (f. 1972), amerikansk forfatter og billedkunstner. Silkedigte er alternativ historie, poesi, science fiction og civilisationshistorie i ét. Bogen er skrevet fra en silkeorms perspektiv, der ser tilbage på sit liv et sted engang i fremtiden, fortæller og væver, mens skriften, trådene og stoffet langsomt bliver til. På dansk er tidligere udkommet Sølvbogen (2016). Silkedigte udgives i samarbejde mellem Forlaget Virkelig og Laboratoriet for Æstetik og Økologi.

 • af Casper André Lugg
  127,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.