Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Erhverv & Samfund serien

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
  • af Niels Jørgen Mau Pedersen & Thomas Larsen
    290,95 kr.

    Denne bog giver en bred introduktion til den offentlige sektors økonomi med særlig vægt på, hvordan sektoren indgår i samfundsøkonomisk sammenhæng.Det er målet at give læseren en forståelse af den offentlige sektors placering i dansk økonomi samtidig med, at nogle af de økonomisk politiske problemstillinger på området berøres. Det sker med en introduktion til de grundlæggende begrundelser for det offentliges opgaver og struktur – og ikke mindst en fremstilling af de institutionelle, organisatoriske og finansieringsmæssige karakteristika og regelsæt, som gælder for sektoren. Desuden gives en grundig belysning og præsentation af den omfattende statistik, som findes på området, herunder internationale sammenligninger.Bogen henvender sig til alle med interesse for samfundsøkonomien og den offentlige økonomi. IndholdsoversigtForordKapitel 1. Den offentlige sektors rolleKapitel 2. Den realøkonomiske fordeling af udgifterneKapitel 3. Udgiftsområderne og den funktionelle fordeling af udgifterneKapitel 4. De offentlige delsektorerKapitel 5. UdgiftsstyringenKapitel 6. Den offentlige sektors indtægterKapitel 7. Skattestruktur og skattetrykKapitel 8. Den personlige indkomstskatKapitel 9. SkatteopkrævningenKapitel 10. Selskabsbeskatningen mv.Kapitel 11. Skatter af ejendom og besiddelseKapitel 12. Afgifter af varer og tjenesterKapitel 13. Den offentlige saldo og finansielle stillingLitteraturStikordsregister

  • af Plovsing J
    192,95 kr.

    I denne nye bog af rigsstatistiker Jan Plovsing beskrives velfærdsstatens karakter samt dens udvikling og udfordringer i de kommende år. I bogen lægges der stor vægt på at sammenligne den danske velfærdsstat med andre landes velfærdsstater. Bogen belyser kerneområderne i alle velfærdsstater, som er det sociale sikringssystem herunder pensioner og dagpenge samt sundheds- og uddannelsessystemerne. Det beskrives, hvordan alle velfærdsstater er helt afhængige af den økonomiske udvikling, af finansieringsmåden, af befolkningsudviklingen og af den måde arbejdsmarkedet fungerer på. Bogen er skrevet for at blive anvendt ved de videregående uddannelser, men er velegnet til alle, som har en interesse for udviklingen i vores samfund. ForordKapitel 1. VelfærdsstaterneKapitel 2. Centrale temaer i velfærdsstaterneKapitel 3. Velfærdsstatens udfordringerKapitel 4. Sociale ydelser og udgifterKapitel 5. Velfærdsstatens historieKapitel 6. Forvaltningen af velfærdsstatenKapitel 7. Midlertidige indkomstoverførslerKapitel 8. Varige indkomstoverførslerStatistik og litteratur

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.