Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Grammatik i brug serien

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
 • af Fanny Slotorub
  312,95 kr.

  For English click "Se mere"Bag i At skrive ligger Skriveguiden.Med At skrive foreligger der nu en moderne skrivebog til undervisningen i dansk som andetsprog. Bogen er fyldt med opgaver, som øver kursisterne i at forbedre og variere deres skriftsprog og opbygge en sammenhængende og argumenterende tekst. Ingen skrivning uden læsning, så bogen rummer også mange læsetekster med tilhørende læseforståelsesspørgsmål.At skrive falder i 2 dele:Del 1 har fokus på forbinderord og kohæsion; dvs. at der arbejdes med de delelementer, der er nødvendige for at skabe sammenhæng imellem forskellige dele i en tekst. Her lærer kursisterne, hvordan forbinderord kan bruges til argumentation, uddybning, eksemplificering, logisk følge, konklusion m.v.Del 2 har fokus på selve skriveprocessen og indeholder en trin-for-trin gennemgang af, hvordan man kan opbygge en sammenhængende argumenterende tekst og skabe en rød tråd. Her lærer kursisterne at strukturere deres tekster, argumentere for deres synspunkter og at uddybe og konkludere. Bag i bogen finder man det praktiske hæfte, Skriveguiden, hvor oversigter med eksempler på nyttige udtryk og vendinger samt eksemplariske modeltekster står sammen med en stribe gode råd til selve skriveprocessen.At skrive henvender sig til kursister på modul 4 og 5 på Danskuddannelse 3, og kursisterne kommer til at arbejde med de elementer, der er nødvendige for at bestå Prøve i Dansk 3. Men bogen kan også anvendes på højskoler, på VUC, FGU, FVU, i folkeskolen og andre steder i undervisningssystemet, hvor der arbejdes praktisk med opbygning af argumenterende tekster.Bogen er velegnet til klasseundervisning, - men kan også benyttes til selvstudium, da der findes en rettenøgle/facitliste som kan downloades via linket nederst på denne side. At skrive is a book with modern writing exercises that supplement education in Danish as a second language. The book contains several exercises, which will help you improve and vary your writing, while simultaneously creating a solid and coherent text. No writing without reading, though, so the book also contains several texts for reading with related reading comprehension questions.At skrive is divided into two parts:Part 1 focuses on conjunctions and cohesion; i.e. work on the elements necessary to generate cohesion between the various parts that make up your text.Part 2 focuses on the writing process itself and contains a step-by-step examination of how to build a cohesive and solid text while maintaining a red thread throughout.At the back of the textbook, you will find Skriveguiden, which contains an overview of useful expressions and idioms as well as model texts and advice on the writing process.At skrive is aimed at students who are at Danish 3 level, and you will work with the elements necessary to pass the Danish 3 examination. You can also use the book for independent studies.You will find the answers to the book's exercises at the bottom of this page.Level: Difficult

 • af Fanny Slotorub
  727,95 kr.

  Denne lærervejledning til bogen Grammatik i brug - en basal indføring i dansk grammatik giver læreren en kort introduktion til den måde, bogen arbejder med grammatikken på. Bogen hviler på principperne for den induktive fremgangsmåde, hvor kursisten selv bliver den opdagende, og der tages udgangspunkt i sprog i brug.Lærervejledningen indeholder:Rettenøglemed facit til alle opgaver og kommentarer og forslag til nogle af opgaverne.Rettenøglen giver mulighed for selvkorrektion og kan kopieres tilde kursister, der bruger bogen som selvstudium eller ikke har deltageti en fælles gennemgang af opgaverne.Kopiarkmed kort til opgaverne på repetitionssiden, bl.a. Quiz & byt, Flashcard-spil og Matching.til nogle af opgaverne, bl.a. Infokløftopgaver, og til bøjning af fxverber, der kan bruges i arbejdet med alle tekster.med en verbumliste inddelt i gruppe 1, 2 og 3.med en grammatiktest som repetition af og afslutning på hvert kapitel.

 • af Fanny Slotorub
  353,95 kr.

  Grammatik i brug er nu blevet til to selvstændige bøger: en basal indføring og en udvidet, mere omfattende indføring i dansk grammatik. Grammatik i brug – en udvidet indføring i dansk grammatik henvender sig til sprogskolekursister på modul 2-5 på DU3, men kan også anvendes på højskoler, VUC, FVU, FGU, i folkeskolen og andre steder i undervisningssystemet, hvor der arbejdes praktisk med dansk grammatik i andetsprogsundervisningen. Denne bog indeholder mere af alt det gode: en sand guldgrube af ideer, fif og forklaringsmodeller og et væld af forskellige og inspirerende opgaver med udgangspunkt i dagligdags ordforråd, så kursisterne får opbygget et solidt grammatisk fundament. Grammatik i brug er en alt-i-en-grammatik, der består af følgende elementer:Grundbogen med inspirerende mundtlige og skriftlige opgaverOpslagshæftet Grammatikken i en lomme bag i bogen, hvor alle de grammatiske regler gennemgås og forklares i et lettilgængeligt sprog.Gratis digitale øvelser til brugerne med supplerende, selvrettende opgaver på praxisOnline; de giver rig mulighed for differentieret og fleksibel undervisning.Til systemet hører også en solid lærervejledning med kommentarer, ekstra opgaveark, kopisider, sjove spil, en verbumliste, grammatiktest og en rettenøgle til alle opgaver. Lærervejledningen tilkøbes seperat.Grammatik i brug:• opfordrer kursisterne til at arbejde induktivt og selv finde og formulere de grammatiske regler, så de lærer grammatikken ved at se den i brug.• træner kursisterne i at bruge de grammatiske regler korrekt i fri skrift og tale.• lærer kursisterne at blive bedre til at opdage sprogfejl og til selv at finde og forstå de grammatiske forklaringer på fejlene. Grammatik i brug kan både bruges i undervisningen i klassen, som hjemmearbejde og som selvstudium, da der findes en facitliste med løsninger til alle opgaver på praxisOnline.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.