Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Gyldendals Fagordbøger serien

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
 • af Helle Pals Frandsen
  439,95 kr.

  Denne ordbog er et praktisk redskab for alle, der arbejder med tolkning og oversættelse af danske, engelske og amerikanske juridiske tekster. Ordbogen markerer tydeligt under hvilket juridiske område, opslagsordene hører til. I bogen behandles bl.a. aftaleret, ophavsret, EU-ret, miljøret, køberet, erstatningsret m.m. Bogen har autentiske sætningseksempler, der illustrerer, hvorledes opslagsordene bruges i praksis. Endvidere indeholder bogen mange faste juridiske udtryk og vendinger.

 • - 1-bruger
  af Morten Pilegaard & Helge Baden
  696,95 kr.

  Systemkrav til 1-bruger-version: Microsoft® Windows® 98/Me, Windows NT® (service pack 3 eller højere) eller Windows® 2000/XP. IBM-kompatibel pc 500 MHz Pentium. 128 MB ram. Cd-rom-drev. Mus. SVGA-skærm med DirectX®-kompatibelt grafikkort med en opløsning på 1024 x 768 eller bedre og med 16-bit farveopløsning eller bedre. Cd-rommen skal indsættes i cd-rom-drevet en gang om måneden, når programmet beder om det. Den elektroniske version af Gyldendals Medicinsk-Odontologisk Ordbog Dansk-Engelsk/Engelsk Dansk indeholder: 22.000 opslagsord og 1.500 ordforbindelser i den dansk-engelske del 24.400 opslagsord i den engelsk-danske del funktionen Ordstyrer, der gør det muligt at foretage opslag i cd-rommen fra de fleste Windowsprogrammer, fx Microsoft Word notefunktion såvel simple som komplekse søgefunktioner Ordbogen indeholder de vigtigste ord inden for lægevidenskaben, specielt inden for medicin, kirurgi, psykiatri og odontologi samt disses grenspecialer. Ordbogen adskiller sig fra andre, mere traditionelle, ordbøger ved i den dansk-engelske del, ud over at angive opslagsord og deres oversættelser, at have en engelsk faglig forklaring af opslagsord på korrekt internationalt fagsprog. Ordbogen henvender sig til uddannelsessøgende, ansatte og forskere inden for hele sundhedsområdet samt alle med kommerciel interesse for dette område, herunder medicinalindustrien, instrumentforhandlere, translatører, tolke og sprogmedarbejdere. Ordbogen er velegnet som et værktøj ved oversættelse af danske medicinske tekster til engelsk samt ved forståelse af danske og engelske medicinske tekster. Ordbogen kan bruges ved såvel produktion som sprogrevision af medicinske tekster på engelsk. Den engelsk-danske del indeholder opslagsord og ordforbindelser og deres oversættelser. Firmaer, der ønsker at købe standardflerbrugerversioner til netværk eller løsninger, der tilpasses individuelt, bedes kontakte Gyldendal Ordbøger Salg. Tlf.: 33 75 56 00 Fax: 33 75 55 77 E-mail: ordbog@gyldendal.dk Support Tlf.: 33 75 56 51 E-mail: support@gyldendal.dk

 • af Grzegorz Okoniewski
  441,95 kr.

  Med sine 12.000 opslagsord dækker denne dansk-polske ordbog den juridiske fagterminologi, en del merkantil sprogbrug samt visse andre erhvervssproglige områder, fx regnskabsvæsen og revision.Ordbogen henvender sig til jurister, erhvervslivet, translatører og studerende.Ordbogen indeholder: Markering af juridisk delområde. Uddybende forklaringer til polske oversættelser. Mange eksempler. Synonymer og antonymer.

 • af Wilhelm Gubba
  444,95 kr.

  Denne fagordbog henvender sig til sprogmedarbejdere i erhvervslivet, offentlige institutioner og ved domstolene, jurister, advokater og dommere samt studerende og oversættere. Ordbogen indeholder juridisk og merkantilt ordforråd inden for person-, famile- og arveret, civil- og straffeproces, strafferet, retspleje, selskabsret og EU-ret m.m. samt en oversigt over dansk og tysk ret, mange oversættelsesforslag og eksempler på brugen af ord og udtryk.

 • af Ole Lauridsen, Sven Tarp, Tove Gadegaard & mfl.
  354,95 kr.

  Med sine 9.000 opslagsord og 10.000 udtryk og vendinger er dette en fagordbog, der arbejder med erhvervskommunikation og -korrespondance.Ved hvert opslag følger grammatiske oplysninger om det enkelte ord samt udførlige eksempler på typiske ordforbindelser og standardfraser.I ordbogen er også et tillæg med handelsbreve på dansk og tysk og en oversigt over forkortelser, mål og vægt, incoterms samt udvalgte uregelmæssige tyske verber.

 • af Morten Pilegaard, Birger Andersen, Sven Tarp & mfl.
  354,95 kr.

  Ordbogen er tvilling til Engelsk-Dansk Erhvervsordbog. De to ordbøger skal betragtes som én ordbog i to bind. Ordbogen kan benyttes ved produktion af engelske tekster i forbindelse med den daglige erhvervsmæssige kommunikation. Den kan også anvendes som hjælp ved forståelse af engelske erhvervstekster og til oversættelse af engelsk korrespondance til dansk. Ordbogen er ideel, hvis du er studerende på købmands- og handelsskoler, handelshøjskoler og andre videregående uddannelser, eller hvis du arbejder med engelsk erhvervsmæssig kommunikation. Medarbejdere i erhvervslivet og inden for det offentlige, som har behov for at kommunikere på engelsk, vil også finde ordbogen nyttig.Ordbogen indeholder: 13.000 opslagsord udførlige grammatiske oplysninger til de enkelte opslagsord 19.000 udtryk og vendinger tillæg med handelsbreve på dansk og engelsk og oversigt over incoterms, mål og vægt, valutaer og nationalitetsbetegnelser.Forfatterne har alle mange års erfaring i translatørvirksomhed samt i undervisning i erhvervssprog: Birger Andersen er translatør og lektor ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, Handelshøjskolen i Århus Karin Balsgart er translatør og lektor ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, Handelshøjskolen i Århus Morten Pilegaard er professor, translatør og leder af Center for Medicinsk Fagsprog, Handelshøjskolen i Århus Sven Tarp er translatør og lektor ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, Handelshøjskolen i Århus.

 • af Ole Lauridsen, Sven Tarp, Tove Gadegaard & mfl.
  354,95 kr.

  8.000 opslagsord 14.000 udtryk og vendinger Fagordbog til alle, der arbejder med erhvervskommunikation og -korrespondance. Indeholder grammatiske oplysninger om de enkelte ord samt udførlige eksempler på typiske ordforbindelser og standardfraser. Tillæg med handelsbreve på dansk og tysk og oversigt over forkortelser, mål og vægt, incoterms samt udvalgte uregelmæssige tyske verber.

 • af Birger Andersen, Sven Tarp & Karin Balsgart
  354,95 kr.

  Denne ordbog er tvilling til Dansk-Engelsk Erhvervsordbog, og de to ordbøger skal betragtes som én ordbog i to bind. Ordbogen kan benyttes ved produktion af engelske tekster i forbindelse med den daglige erhvervsmæssige kommunikation, eller den kan anvendes som hjælp ved forståelse af engelske erhvervstekster. Du kan også bruge ordbogen til oversættelse af engelsk korrespondance til dansk. Ordbogen er ideel at bruge, hvis du er studerende på købmands- og handelsskoler, handelshøjskoler og andre videregående uddannelser, eller hvis du arbejder med engelsk erhvervsmæssig kommunikation. Hvis du er medarbejder i erhvervslivet og inden for det offentlige og har behov for at kommunikere på engelsk, er denne ordbog et ideelt og professionelt værktøj. Ordbogen indeholder: 21.700 opslagsord Udførlige grammatiske oplysninger til de enkelte opslagsord 14.900 engelske ordforbindelser og standardfraser på engelsk Appendikser med incoterms, mål og vægt, valutaer, nationalitetsbetegnelser og almindelige forkortelserForfatterne af ordbogen har mange års erfaring i translatørvirksomhed samt i undervisning i erhvervssprog. Alle tre arbejder som translatører og er lektorer ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation, Handelshøjskolen i Århus.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.