Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Kort til viden serien

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
 • af Mikkel Simonsen, Christian Balmer Hansen & Jens Stochholm Normand
  187,95 kr.

  Lean har sat sit tydelige præg i danske organisationer igennem de seneste år og har skabt markante resultater. Formålet er at udvikle og udbrede en løbende forbedringskultur, hvor det at forbedre sig bliver en naturlig del af hverdagen for både ledere og medarbejdere.I denne KTV-bog præsenteres du for fem dyder, som har stor betydning for at udvikle en organisation, som vedvarende leverer værdi for sine kunder, medarbejdere og ejere. Med denne bog i baghånden, vil du som leder føle dig bedre rustet til at arbejde med lean i din organisation, uanset om du står foran, er i gang, eller har arbejdet med lean i flere år. 'Den gode leanleder' er skrevet til ledere på alle niveauer i alle typer virksomheder og organisationer inden for service og administration, som vil arbejde med lean. Den henvender sig til såvel offentlige virksomheder, departementer og styrelser som til finansielle virksomheder, administrative funktioner som økonomi, HR- og ordrekontorer etc. i industrivirksomheder osv. Ved inddragelse af inputs og erfaringer fra arbejdet med lean hos 14 ledere fra både offentlige og private virksomheder er bogen solidt forankret i praksis.

 • - i administration og service
  af Thomas Fischer, Lasse Mønsted & Mikkel Eriksen
  183,95 kr.

  Lean handler om at effektivisere de dele i organisationen eller virksomheden som skaber værdi for kunden og fjerne alt det, som for kunden er uden værdi, og i den proces deltager hele organisationen. Bogen giver en introduktion til at arbejde medlean og bringer lederens bud på, hvordan man skal håndtere indførelsen af lean

 • af Thorkil Molly-Søholm, Asbjørn Molly-Søholm, Jacob Storch, mfl.
  217,95 kr.

  I Lederen som teamcoach får du en lang række redskaber, som vil ruste dig bedre til at coache grupper af individer. Bogen introducerer dig til de lederpositioner, du mest fordelagtigt kan indtage i forskellige situationer i forhold til teams: Hvornår arbejder jeg som coach? hvornår som chef? Du får en klar definition på, hvad et team egentlig er, og hvordan et team ofte vil udvikle sig. Og så får du først og fremmest en mængde konkrete værktøjer, spørgeteknikker, fasemodeller mv., som vil kunne styrke din praksis som teamcoach. Bogen er endvidere spækket med eksempler og cases.

 • af Linda A. Cyr
  187,95 kr.

  Forretningsplanen er et uundværligt værktøj på mange niveauer: Entreprenøren, der skal skaffe kapital til at starte en virksomhed, virksomhedsejeren, der skal låne for at ekspandere, mellemlederen, der skal have godkendt et nyt forretningsområde.Den gode forretningsplan er en slags vejviser eller tjekliste, der dels hjælper til at få økonomisk og anden opbakning om aktiviteten, dels en liste med milepæle og mulige forhindringer, der kan navigeres efter under arbejdet med aktiviteten. Den gode forretningsplan er et værktøj til at analysere projektet og processen.Bogen giver et systematisk overblik over forretningsplanens typiske indhold og giver forslag til informationsindsamling og udfærdigelse af planen punkt for punkt, ligesom den tilbyder værdifulde tips til udformning og argumenter samt til spørgsmål, man skal stille til sit eget projekt.

 • af Henrik Ørholst
  94,95 kr.

  Markedsføring næsten uden budget henvender sig til alle, som har brug for at opnå stor effekt med et lille markedsføringsbudget. Henrik Ørholst viser, hvordan man med målrettet kommunikation, viden om spillereglerne i medierne, direct mails, netværkspleje og en række andre ikkekostbare aktiviteter kan nå meget langt, når det handler om at få udbredt kendskabet til sin virksomhed.Det kræver et stort markedsføringsbudget, hvis man skal købe kampagner hos reklamebureauer som indgang til at brande sin virksomhed og til at skaffe kunder. Mange små og mellemstore virksomheder har ikke de budgetter, der skal til, for at fx annoncevejen virkelig batter. Derformå de gå nye veje.Markedsføring næsten uden budget og er en overskuelig og praktisk vejledning i, hvordan man kan gribe dette arbejde an. Henrik Ørholst delerud af sin store viden om salg og marketing,

 • af Steen Hildebrandt, Tommy V. Christiansen & Søren Brandi
  247,95 kr.

  At sidde i en bestyrelse er et betroet hverv, der kræver sit. Nogle steder stilles der meget store krav for at blive bestyrelsesmedlem. Stor ledelseserfaring, betydelig økonomisk indsigt m.m. Andre steder gælder det, at mennesker mere vælges, fordi de er interesseret i og villige til at yde en indsats, end fordi de nødvendigvis har stor erfaring med ledelse og organisations- og foreningsarbejde. I begge tilfælde gælder det, at de krav, der stilles, og de spørgsmål og opgaver, som bestyrelser arbejder med og bliver konfronteret med, bliver stadig mere omskiftelige og komplicerede. Derfor har bestyrelsesmedlemmer behov for at uddanne sig og følge med, således at de kan yde en indsats, som de selv og deres bestyrelseskolleger kan være tjent med. Denne bog er skrevet til engagerede bestyrelsesmedlemmer, der vil orientere sig i ledelsesmæssige, strategiske og juridiske emner af en karakter, som de fleste bestyrelser løbende kommer i forbindelse med. At være et godt bestyrelsesmedlem kræver, at man ved noget om disse emner og ved, hvad virksomhedens eller institutionens kerneopgaver er; ved noget om den jura, som man igen og igen kommer til at tale om og må have viden om; vide noget om den værdiskabelse og den forretningsmodel, om de strategier og den strategiske ledelse, der nødvendigvis må gennemføres i virksomheden eller institutionen, hvis man som bestyrelsesmedlem skal kunne sige, at man har udført sit arbejde ordentligt. Og endelig vide noget om ledelse som begreb, fordi alt dette handler om ledelse. Bogens opdeling afspejler ovenstående. Første del omhandler således det grundlæggende ledelsesmæssige aspekt i bestyrelsesarbejdet. Efterfølgende sættes der fokus på et emne, der er et voksende fokus på: bestyrelsens rolle i forhold til virksomhedens strategi. Sidste afsnit omhandler de grundlæggende rettigheder og pligter, man har som både bestyrelse og bestyrelsesmedlem med udgangspunkt i aktieselskabsloven.

 • af Mikkel Simonsen, Christian Balmer Hansen & Jens Stochholm Normand
  94,95 kr.

  Lean har gået sin sejrsgang i danske servicevirksomheder de sidste fem år og har skabt markante forbedringer. Men vi ser også store udfordringer med at fastholde resultaterne på den lange bane.Nøglen til at skabe løbende forbedringer med lean er ledelsesadfærden. Denne bog giver et sæt konkrete anvisninger til, hvad du som leder i en servicevirksomhed kan gøre for at understøtte den nye forbedringskultur. Anvisningerne har form af fem dyder, som kan hjælpe ledere og organisationer med at komme videre med lean-modningsprocessen.Ledelsen har ansvaret for langsigtede forandringer, og det er derfor vores mål, at denne bog skal få ledere til at stille sig selv spørgsmålet: Hvad kan JEG gøre anderledes? Det er jo nemlig sådan, at hvis man vil opnå noget nyt og anderledes, må man også gøre noget andet end det sædvanlige. Ellers får man blot mere af det samme, og i en verden præget af en voldsom forandringstakt kan det nemt betyde "mindre af det samme". Ledere kan ikke forvente vedvarende forandringer i deres organisationer uden, at de også selv forandrer adfærd.Det hænger tæt sammen med en transformation af ledelsesrollen i service og administration, som vil ske i de kommende år. I fremtiden vil lederen gå fra at være den faglige champion, der selv skaber resultaterne, til at være den dygtige mentor, som understøtter og hjælper medarbejdere til at skabe endnu bedre resultater. Den udvikling er nødvendig for at klare sig i fremtidens konkurrence, hvor globaliseringen også vil presse service og administration. Det vil stille krav om løbende forbedringer i et omfang, der ikke er set tidligere, og her kan lean være en effektiv løftestang.

 • af Charlotte Støvring & Michala Paulli
  94,95 kr.

  God ledelse og god intern kommunikation kan i dag måles direkte påbundlinjen og vil være at finde blandt de vigtigste indsatsområder forvirksomheder både nu og i fremtiden. Beslutningen om at arbejde strategisk med den interne kommunikation kræver prioritering, dedikerede ressourcer og engagement fra ledelsen, og alle erfaringer viser, at en seriøs indsats betaler sig.Måske står du foran opgaven med at skulle mobilisere og strukturereden interne kommunikation helt fra bunden. Eller måske har du behovfor at give den interne kommunikation i dit hus et servicetjek. Måske giver internationaliseringen nye udfordringer til kommunikationen i dinvirksomhed. Uanset hvad, så kan denne bog bidrage med viden og nyttige værktøjer samt inspiration til udvikling og videreudvikling af den interne kommunikation som en strategisk drivkraft i hverdagen.Ud over at beskæftige sig med kommunikationsstrategier kommer bogen ind på anvendelsen af intranet og medarbejderblad,

 • af Mogens Bjerre, Torben Ulrich & Jens Refshøj
  119,95 kr.

  Markedssituationen kræver, at sælgerne er godt forberedte, når de møder kunderne. Den øgede grad af professionalisme gælder både ved det første møde med den potentielle kunde, og når det handler om perspektivet og det langsigtede samarbejde.Sælgeren vil i bogen blive udfordret og inspireret med en lang række værktøjer, anbefalinger og metoder, der vil anspore salget til ny og ekstra kraft. Et af nøglebudskaberne fra tre af de mest erfarne eksperter i Danmark, når det gælder salg, er, at sælgerne i stadig stigende grad skal sætte fokus på kundens udbytte - gennem en langt dybere forståelse af kundens forretningsmæssige situation. Således opbygges og understøttes de langvarige relationer, der kan løfte en kunde til en key account - en nøglekunde.Key Account Manager giver en lang række redskaber til, hvordan salgsafdelingen, salgsteamet og den enkelte sælger både praktisk og mentalt forbereder sit samarbejde med de prioriterede kunder. Bogen giver et godt overblik over de udfordringer fremtidens "tunge sælger", key account manageren, står over for, og en række bud på, hvordan salg og samarbejde kan løftes til nye højder!

 • af Lene Rosenmeier
  94,95 kr.

  En stor del af en virksomheds ansigt udadtil findes i dag på internettet – på virksomhedens hjemmeside. Og arbejdet med at vedligeholde hjemmesiden involverer ofte flere medarbejdere med vidt forskellige baggrunde. På hjemmesiden kommunikerer de måske dagligt med forskelligemålgrupper uden at have en egentlig kommunikationsfaglig uddannelse med sig i bagagen.Webkommunikation udstyrer de ikke-kommunikationsuddannede ledere og medarbejdere med den basale viden om vellykket hjemmesidekommunikation. Målgruppen er altså alle dem i virksomheden eller organisationen, somer mere eller mindre indirekte berørt af hjemmesidearbejdet – enten fordi de er ledere, eller fordi de måske fungerer som leverandører afindhold til hjemmesiden. Bogen giver dem en grundlæggende forståelse bl.a. for opbygning af en hjemmeside, et velfungerende websprog, samthvordan

 • af Birgit Signora Toft & Steen Hildebrandt
  94,95 kr.

  Mentor handler om, hvordan man kan organisere mentorordninger ivirksomheden ved at udpege tovholdere, som sætter de rette mentorer sammen med de menter, der skal udvikle sig via mentorerne. Bogen gennemgår de forventninger og forpligtelser, som henholdsvis mentorer, menter og virksomheder kan have til en mentorordning.Mentorskab kan få det enorme potentiale frem, som eksisterer i forholdet mellem mennesker. Det eksisterer netop imellem, og det er derfor, respekt, tillid og samtale, at lytte til og udtrykke sig over for andre mennesker, er så vigtige bestanddele af mentorskabet. Mentorskab er ikke alene en kompetence i det enkelte menneske. Det er en mellemmenneskelig kompetence, der udspiller sig på basis af de individuelle kompetencer, herunder de opfattelser og værdier, der lever i de enkelte mennesker i mentorrelationen. Og dermed bliver mentorskab også til en organisatorisk kompetence, der kan blive til en vigtig del af en virksomheds sociale kapital.

 • af Dion Sørensen
  94,95 kr.

  Kriseledelse giver virksomheden hjælp til at navigere gennem den vanskelige opgave at skulle gennemføre en større fyringsrunde som følge af strukturændringer. Bogen gennemgår de overvejelser, som virksomheden bør gøre sig før, under og efter afskedigelserne, således at der tages mest muligt hensyn til såvel organisationen som til de afskedigede og de tilbageværende medarbejdere.Kriseledelse er inddelt i fire sektioner med underliggende kapitler,struktureret efter den proces, som virksomheden skal igennem: beslutning, forberedelse, gennemførelse og opsamling.I bogens efterskrift er der desuden gode råd til personer, som har mistet deres job, og som ønsker hjælp til at komme videre.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.