Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Ledelse i Morgen serien

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
 • af Micki Sonne Kaa Sunesen, Lasse Reichstein, Henrik Bjørnemose Andersen, mfl.
  167,95 kr.

  Marts-nummeret af Ledelse i morgen er ude nu, og denne gang handler det om praksisfaglighed. I nummeret finder du artikler om:• hvad begrebet praksisfaglighed dækker over, og hvordan det succesfuldt kan implementeres i skolen gennem arbejdet med en didaktisk og praksisfaglig samarbejdsmodel• hvordan projektbaseret undervisning (PBU) kan skabe rum for motiveret og engageret fordybelse hos eleverne, og hvordan det gribes an i praksis• vigtigheden af de praktisk-musiske fag, men også hvordan skoleledelsen kan understøtte praksisfagligheden i andre fag • foreningen Haver til Mavers erfaringer med at skabe mere børnenær undervisning ved at dyrke børns nysgerrighed og vilje til det praktiske arbejde. Ledelse i Morgen - tidsskrift for pædagogisk ledelse bidrager med viden og metoder til brug for den pædagogiske ledelses daglige drift og udviklingsarbejde. Det gør vi gennem et netværk af nationale og internationale bidragydere med stor viden om og erfaring med de centrale opgaver inden for det pædagogiske uddannelsesfelt.Ledelse i Morgen udkommer digitalt seks gange om året med indhold, der holder den pædagogiske ledelsen ajour med den nyeste forskning og debat. Det første nummer i en ny årgang udkommer i ultimo september.Tidsskriftet formidler viden, metoder og værktøjer til den pædagogiske ledelses arbejde med kvalitetssikring, fleksibel organisering og strategisk udvikling. Ledelse i Morgen orienterer kort og præcist om den pædagogiske udvikling i såvel ind- som udland og gør det nemt for ledelsen at navigere i store mængder ny viden om pædagogisk udvikling og ledelse.Tidsskriftets faste redaktørstab består af:Forsknings- og udviklingschef hos VIA University College Andreas Rasch-ChristensenSkoleleder på Hellerup Skole Lasse ReichsteinKlaus Majgaard, ph.d., ledelsesrådgiver og ekstern lektor på CBSForlagsredaktør Sophie Hill (ansvarshavende redaktør)

 • af Claus Holm, Nanna Paarup, Andreas Rasch-Christensen, mfl.
  162,95 kr.

  I nummeret finder du artikler om:• hvorvidt antallet af marginaliserede unge kan mindskes gennem en mere mangfoldig uddannelse• hvordan skoleelevers trivsel er blevet påvirket under coronanedlukningerne, og hvad der skal til for at styrke trivslen fremover• hvilke elever der har været særligt udfordrede under coronapandemien, og som derfor bør have særlig opmærksomhed i fremtiden• hvordan man konkret kan tilrettelægge skoledagen for at mindske kedsomhed og mistrivsel hos eleverne.

 • af Line Arnmark, Lise Tingleff Nielsen & Lene Heckmann
  153,95 kr.

  I dette nummeret af Ledelse i morgen kan du læse om:• hvordan organisering – særligt teamarbejde – kan tage sig ud i praksis, og hvordan man undgår, at strukturelle ændringer bliver et mål i sig selv, og i stedet anvender tilstrækkelig, men omhyggelig organisering• hvordan teamsamarbejde kan ledes – bl.a. ved at prioritere og organisere teamsamarbejdet igennem en tydelig struktur og ved at sikre sig, at teammedlemmerne ved, hvad teamsamarbejdet har fokus på og hvorfor• hvordan samarbejdskvaliteten i teams kan styrkes, så teammedlemmerne har en oplevelse af at kunne finde bedre løsninger på vanskelige udfordringer sammen.

 • af Kristian Gylling Olesen, Andreas Rasch-Christensen, Nana Vaaben, mfl.
  153,95 kr.

  I dette nummer ser vi på, rekruttering og lærermangel.Du kan læse om:• Hvorfor det er et kommune- og ledelsesansvar på alle niveauer at gøre lærerjobbet mere attraktivt, og hvad vi skal overveje for at gøre noget ved den lærermangel, vi oplever lige nu.• Hvorfor du som leder bør være mere bevidst om det vilkår, at lærere motiveres af det, de ser som deres kerneopgave – at undervise og gøre en forskel for eleverne.• Konkrete erfaringer fra en skoleleder, der har haft skarpt fokus på at fastholde nuværende lærere i jobbet og tiltrække nye til skolen.• Hvordan en skoleledelse har arbejdet med systematiske rekrutteringsforløb af fagprofessionelle for at sikre en fælles forståelse af inklusion på skolen, hvor fokus ikke er på, hvorfor der skal inkluderes, men hvordan der bør og kan arbejdes med inklusion.

 • af Lotte Bøgh Andersen, Helle Bjerg, Lene Skovbo Heckmann, mfl.
  153,95 kr.

  I denne udgave af Ledelse i Morgen kan du læse om:• hvordan et ledelsesgrundlag kan bidrage til bedre ledelse• hvad skolevægring egentlig er for en størrelse, og hvilket ansvar man som skoleleder har i den sammenhæng• hvordan man konkret kan arbejde med at begrænse præstationskulturen på skoler og ungdomsuddannelser• hvad man som skoleleder skal være opmærksom på for at få arbejdet med co-teaching til at udfolde sig i skolens praksis• hvordan man som skoleledelse kan bruge data i ledelsespraksissen til at blive klogere på de udfordringer, skolen står i• hvordan man opnår velfungerende professionelle læringsfællesskaber med en høj grad af psykologisk tryghed.

 • af Stine Clasen, Mette Molbæk, Micki Sonne Kaa Sunesen, mfl.
  144,95 kr.

  Velkommen til november-nummeret af Ledelse i Morgen, der denne gang sætter fokus på det vigtige emne inklusion og tilbyder konkrete tilgange og overvejelser omkring inklusionsarbejdet. Du kan bl.a. læse om, hvordan du kan arbejde med mellemformer ud fra en inspiration fra Nest pædagogikken, hvad du som leder skal være opmærksom på i implementeringen af co-teaching på din skole, og hvordan der skabes et stærkere samarbejde med PPR, og hvad samarbejdet helt konkret skal gå ud på.

 • af Mette Molbæk, Lene Skovbo Heckmann, Micki Sonne Kaa Sunesen, mfl.
  144,95 kr.

  I denne udgave er der fokus på trivsel og psykologisk tryghed fra et ledelsesperspektiv. Artiklerne i denne måneds tidsskrift kredser om alt fra, hvordan man skaber velfungerende professionelle læringsfællesskaber i en lærerstab, til hvordan man proaktivt undgår forskelsbehandling af minoritetsetniske elever gennem en kritisk farvebevidst ledelse. Overordnet er fokus i artiklerne, at psykologisk tryghed i en gruppe eller på en arbejdsplads både er centralt for den enkeltes trivsel og har en række positive effekter på fællesskabet som helhed – heriblandt i form af øget vidensdeling, arbejdsglæde og nytænkning.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.