Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Multivers Klassiker serien

Filter
Filter
Genre
 • (18)
 • (1)
 • (6)
 • (2)
Bogtype
 • (11)
 • (8)
Format
 • (8)
 • (6)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (19)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter
 • af Marcel Proust
  928,95 kr.

  Den berømmede nyoversættelse (2002-2014) nu som paperback.Marcel Prousts roman På sporet af den tabte tid er mange i én: en kærlighedsroman, en samfundsskildring, en moderne bevidsthedsroman, en psykologisk krimi, en metaroman og et sjælens bekendelsesskrift. Blandt hovedpersonerne finder vi æsteten Charles Swann, der besættes af luksusluderen Odette, og så er der værkets jeg, Marcel, der på skift forelsker sig i Gilberte, hertuginden af Guermantes og Albertine, som han vil eje, samt den voluminøse baron Charlus, der forelsker sig i violinisten, Morel, der fører ham bagom dansen. Værket blotlægger det højere parisiske borgerskabs salonliv, skikke, talemåder og gradvise forfald i overgangen fra den franske adelsstands fald til det moderne samfund stormer frem. Paperback-udgaven er i syv bind og sælges kun samlet. 1. Swanns verden. Oversat af Else Henneberg Pedersen2. I skyggen af unge piger i blomst. Oversat af Else Henneberg Pedersen og Peter Borum3. Guermantes' verden. Oversat af Niels Lyngsø4. Sodoma og Gomorra. Oversat af Niels Lyngsø5. Fangen. Oversat af Lars Bonnevie6. Albertine forsvundet Oversat af Lars Bonnevie7. Den genfundne tid. Oversat af Niels Lyngsø.

 • - Swanns verden 1
  af Marcel Proust
  219,95 kr.

  Første bind i den allernyeste og berømmede oversættelse af dette hovedværk i det 20. århundredes europæiske litteratur, en milepæl i romanens udviklingshistorie.I Swanns verden findes den berømte historie om madeleinekagen, der blev dyppet i lindete, hvorved smag og duft vakte ikke blot erindringen om fortællerens svundne barndom, men også hele hans kunstneriske skaberkraft. Hvad kagen og teen var for fortælleren, bliver værket for læseren: Med tusinder af sanseindtryk fremmanes ikke blot en svunden tid - med det gamle Frankrigs ånd og vid - men også en ny verden. På sporet af den tabte tid, udkom på fransk i årene 1913-1927.

 • af Anicius Manlius Severinus Boethius
  236,95 kr.

  Filosofiens trøst er skrevet ca. 524 af en mand, som sad fængslet og ventede på at blive henrettet for forræderi mod kong Theodorik. Forfatteren Boethius var en fornem romersk senator og dybt fortrolig med hele antikkens filosofi og litteratur. I sin desperate situation fandt han trøst ved at forestille sig en samtale med Filosofien selv i skikkelse af en kvinde. Prosa veksler med digte i mange versemål og rap dialog med dybsindige udredninger af tidløse eksistensspørgsmål.Filsofiens trøst er blevet kaldt´tusind års bestseller´. Den var længe den mest læste bog i Europa efter bibelen og er kommet mange udgaver. I Danmark er den kun udkommet én gang før, i 1756. Det anonyme skrift Theoderiks historie skildrer goterkongens regeringstid - og giver Boethius´ baggrund i samtiden og beskriver hans henrettelse. Begge skrifter er oversat af Torben Damsholt.

 • - Historia Augusta
   
  308,95 kr.

  Historia Augusta er den traditionelle titel på en samling biografier af romerske kejsere, skrevet på latin omkring 400 og omfattende tiden 117-285, altså de gode kejseres og soldaterkejsernes historie. Den har ikke før været oversat til dansk.Mere end nogen anden kilde har Historia Augusta præget opfattelsen af 2.-3. århundrede som en forfaldstid. Dens dvælen ved Roms politiske og religiøse traditioner røber, at der bag de opdigtede forfatternavne skjuler sig en person med tilknytning til senatsaristokratiet. Men hans værk har en særlig karakter, balancerende mellem biografi og fiktion, fuldt af falske aktstykker og med en kun halvhjertet moraliseren over kejsernes udsvævelser og grusomheder. "Den moderne læser føler sig hjemme i Historia Augusta" (Marguerite Yourcenar).

 • af Petrarca
  297,95 kr.

  Lidt spredte rim på folkets eget sprog, kaldte Petrarca selv sine verdensberømte sonetter, canzoner, sestiner, ballader og madrigaler. Det er en slags lyrisk protokol over digterens liv og trængsler fra den langfredag morgen i 1327 han ser to blå øjne i Sankte Claras kirke i Avignon og frem til hans egne sidste år i Norditalien. Donna Lauras død under den store pestepidemi i 1348 er et knudepunkt i digtene. Italiensk og dansk tekst.Der er tale om anden, fuldstændige udgave med alle digte, der erstatter den tidligere for længst udsolgte udgave, som udkom i 2005.

 • - Sodoma og Gomorra 2
  af Marcel Proust
  314,59 kr.

  Oversat af Niels Lyngsø.Voyeuren Marcel overværer Charlus’ og vesteskrædderen Jupiens højlydte homoseksuelle samleje i en gård. Derouten mod synd og kaos er igang. Saint-Loup er en svirebror. Hertugparrets ægteskab knirker. Odette overtager ledelsen i selskabslivet. Prinsen af Guermantes tilkendegiver overfor Swann, at han længe har fundet Dreyfuss uskyldig, men hyklet det modsatte. Marcel igen i Balbec, nu med sin moder; badestedet har mistet sin glans. Genoplevelsen af sidste ophold gør ham syg som følge af bedstemoderens død. Marcel genser Albertine. Hun danser bryst mod bryst med veninde på kasino. Marcel mistænker hende for lesbiske tilbøjeligheder. Suspekte demimonder spores overalt. Selskabslivet skildres. Charlus forelsker sig i Morel. Fortælleren møder billedhuggeren Ski og etymologi-professor Brichot. Charlus og Morels forhold skildres. Marcel vil bryde med Albertine, men får nys om, at hun agter sig til Trieste med frk. Vintueils lesbiske veninde. Ude af sig selv af jalousi beslutter han sig til at gifte sig med Albertine og tager hende med sig til Paris.

 • - Sodoma og Gomorra 2
  af Marcel Proust
  219,95 kr.

  Anden del af Sodoma og Gomorra oversat af Niels Lyngsø.

 • - Guermantes’ verden 2
  af Marcel Proust
  271,95 kr.

  Anden del af Guermantes’ verden oversat af Niels Lyngsø.

 • - Swanns verden 2
  af Marcel Proust
  271,95 kr.

  Anden del af "Swanns verden", der fortsætter beskrivelsen af barndomslivet i Combray og Marcels forventninger.

 • af Publius Vergilius Maro
  180,95 kr.

  Den romerske nationaldigter Publius Vergilius Maro (70-19 fvt.) forbindes mest med heltedigtet Æneiden. Hyrdedigtene, Bucolica, er et ungdomsværk, en samling på ti digte eller sange lagt i munden på hyrder i et hyrdeland. De synger til verden og hinanden om livet i og med naturen og om de mægtige kræfter, Mars og Amor, krigen og kærligheden. Digtene har været udbredt og yndet læsning lige siden, været grundlag for hyrdespil og hyrdedigte i 1600-tallet og præget naturopfattelsen i 1700-tallet. Med deres følelsesudbrud og billedrigdom er de stadig lige levende – og tankerne om mennesket som en del af naturen, og sangen, kunsten, som det der holder det oppe, gælder stadig. Her er de oversat og læst af Karen Glente – for første gang i deres helhed siden 1807.

 • af Synesios
  228,95 kr.

 • - Sodoma og Gomorra 1
  af Marcel Proust
  271,95 kr.

  Første del af Sodoma og Gomorra oversat af Niels Lyngsø.

 • - Guermantes’ verden 1
  af Marcel Proust
  271,95 kr.

  Første del af Guermantes’ verden

 • - I skyggen af unge piger i blomst 2
  af Marcel Proust
  271,95 kr.

  "Bind 4 er i Peter Borums lydhøre fordanskning et sylespidst samfundspanorama fra Frankrig af i forgårs - og én af alle tiders bedste bøger om at vokse op." Seks stjerner, Jakob Levinsen i Jyllands-Posten."Proust-oversættelsen er fremragende ... med øre både for værkets uendelige melodi (sætningerne respekteres fra punktum til punktum) og rige vokabular (’marterpæl’, ’svejf’, ’blænker’ …)." Seks hjerter, Bjørn Bredal, Politiken.

 • - I skyggen af unge piger i blomst 1
  af Marcel Proust
  271,95 kr.

  "Først forelsker han sig uforklarligt. Og når forelskelsen igen er forsvundet, så gifter han sig endnu mere uforklarligt. Den jødiske storborger og kunstelsker Charles Swann har meget svært ved at få følelser og konsekvenser til at passe sammen kronologisk i forholdet til sin elskerinde og senere hustru Odette ... Else Henneberg Pedersens fortrinlige danske oversættelse af Marcel Prousts ’På sporet af den tabte tid’ er nu nået til "I skyggen af unge piger i blomst", som er den sjoveste og mest tilgængelige af alle romanværkets dele." Bjørn Bredal, Politiken.

 • - Erotica romana og priapea
  af Johann Wolfgang von Goethe
  179,95 kr.

  Men om natten natten, ja dér gir Amor mig andet at gøre. / Er jeg mon lærer? elev? begge to finder vi nyt; / og hvilken læreproces: at følge de yndige brysters / former med spejdende hånd – maven og hofternes fald! / Først nu forstår jeg til bunds hvad marmoret prøver at sige, / ser det med følende blik, føler med seende hånd. Illustreret. 5 hjerter i Politiken.

 • - Egil Skalle-Grimssøns to langdigte
  af Egil Skalle-Grimssøn
  140,95 kr.

  Oversættelse med kommentar af Jon HøyerEgils sønnetab kvadets form ubønhørlig sorgens vælde fri Egil Skalle-Grimssøn levede fra omkring 910 til 990 og var allerede i sin samtid anerkendt som en fremragende skjald. Men set i eftertidens lys var han langt mere end det. Dels reddede han to gange sit liv takket være sin digtning, første gang med digtningen som overlegent verbalt kampvåben, anden gang med digtningen som den eneste eksistentielle vej til overlevelse, og han fik i begge tilfælde helt bogstaveligt vristet sig ud af dødens greb. Og dels fornyede og omformede han begge gange den genre, han digtede i, skjaldekvadet, og brugte sine lyriske muligheder som ingen før, dybt originalt, litteraturhistorisk enestående.

 • af Petrarca
  147,95 kr.

  I skønhed og udtrykskraft kan adskillige af de metriske epistler sidestilles med de bedste af Petrarcas digte i Canzoniere – Sangenes Bog, det synes verdens førende Petrarca-forskere at være enige om. Epistlerne er opfyldt af den sande poesi, og lige så godt som fra Canzonierens digte indser læseren af disse hvor stor Petrarcas begavelse for poesien var. Var de skrevet på folkets sprog og ikke de lærdes latin, ville de have været et litterært verdensunder. Hvert af digtene udgør et afrundet og gennemarbejdet kunstværk. Typisk for lyrik skal man ikke lede efter sammenhænge mellem dem. De metriske epistler har sit versemål fra Homers Iliaden og Odysseen, men det direkte oplæg er den romerske digter Horats. Fra ham lånte Petrarca også titlen Epystolae.

 • af Henry Miller
  236,95 kr.

  Oversat til dansk af Torben Jahnsen.Fra den store Amerikarejse, i perioden 1940-41, foreligger beretninger og essays, Det airconditionerede mareridt, hvis udgivelse måtte vente helt til 1947.Bogen, der i sprog og stil lever op til noget af det bedste Henry Miller har skrevet, dækker en lang række emner; den amerikanske natur; forbrydelse og straf; indianernes skæbne; negrenes forhold; frygten for en invasion; krigen i Europa; Hollywoods stjerneliv og m.m., og emnerne behandles og beskrives på en sådan måde at man, gang på gang, må spørge sig selv om dette virkelig er skrevet for næsten 70 år siden. Ikke tidligere oversat til dansk.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.