Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Seminarieserien serien

Filter
Filter
Genre
 • ()
Bogtype
 • (10)
Format
 • (10)
Sprog
 • (10)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter
 • af Carsten Elbro
  296,95 kr.

 • af Mette Kirk Mailand
  240,95 kr.

 • af Helle Hvass
  196,95 kr.

  Retorik - at lære mundtlig formidling er en grundbog i retorik, der giver læreren og den lærerstuderende indsigt i retorikken og redskaber til at undervise elever i retoriske formidlingsformer. Bogen belyser, hvordan man forbereder og fremfører forskellige typer mundtlig formidling. Desuden gennemgåes stemmeorganerne og stemmens fejlfunktioner.

 • af Jeppe Bundsgaard, Thorkild Hanghøj, Eva Terese Christiansen, mfl.
  240,95 kr.

 • af Jeppe Bundsgaard, Eva Terese Christiansen, Marianne Oksbjerg, mfl.
  261,95 kr.

  Kommunikationskritisk kompetence undersøger, hvordan danskfaget med sine begreber, tilgange og metoder kan understøtte, at eleverne udvikler kompetencer, så de kan håndtere udfordringer i de situationer, de står i.Kommunikationskritisk kompetence behandler emner som politisk kommunikation, reality-tv, computerspil, køn, dokumentarfilm og børnelitteratur.

 • - fra læseproces til læreproces
  af Elisabeth Arnbak
  252,95 kr.

  Faglig læsning - fra læseproces til læreproces er en grundbog til seminariestuderende og lærere. Bogen er opdelt i to dele - en teoretisk del, der introducerer relevante teorier om læsning og læring, og en praktisk del med en lang række aktivitetsforslag, der kan støtte elevernes aktive og målrettede læsning af fagtekster. Læreren får metoder til at udvikle elevernes færdigheder i at tilegne sig ny viden og redskaber til at vurdere, om de faglige tekster, som anvendes i undervisningen, passer til elevernes læsetekniske og faglige forudsætninger.

 • af Per Nyegaard, Jeppe Bundsgaard, Christine Pilegaard Larsen, mfl.
  274,95 kr.

  Medier og medieundervisning 2. udgave er en grundbog om mediedidaktiske problemstillinger i teori og praksis. Bogen består af tre dele: En analytisk del, som giver anvisninger til, hvordan læreren kan analysere film, radio, tv, internet og computerspil. En didaktisk del, som diskuterer principper for tilrettelæggelse af medieundervisningen, og endelig en perspektiverende del, hvor nogle af tidens medieforskere giver deres bud på tendenser inden for medieforskningen netop nu. 2. udgave indeholder ud over en generel opdatering et nyt kapitel om danskfaget og Web 2.0.

 • af Caroline Liberg
  287,95 kr.

  Sådan lærer børn at læse og skrive giver et fyldigt overblik over børns læse- og skriveudvikling fra tidlig førskolealder til de første skoleår. Bogen koncentrerer sig bl.a. om, hvordan evnen til at læse og skrive vokser frem og udvikles i samspil mellem barnet og de voksne, og hvordan læsning, skrivning og samtale om det, der læses og skrives, spiller sammen og forstærker hinanden. Denne 2. udgave inddrager de senere års forskning inden for læse- og skriveudvikling, og bl.a. er afsnittene om, hvordan man kan arbejde i daginstitution og skole, opdateret.

 • af Svend Erik Larsen, Bo Kampmann Walther, Lilian Munk Rösing, mfl.
  240,95 kr.

  Hvorfor læser vi litteratur? Hvad læser vi? Og hvordan? Ny litteraturdidaktik præsenterer en række nyskrevne artikler af danske litteraturforskere, som med udgangspunkt i deres egen forskning giver bud på en fornyelse af det didaktiske hvorfor, hvad og hvordan i litteraturarbejdet i skolen. Ny litteraturdidaktik indeholder artikler af Poul Behrendt, Thomas Bredsdorff, Jan Fogt, Svend Erik Larsen, Anne-Marie Mai, Trine May, Gitte Mose, Lilian Munk Rösing, Svend Skriver og Bo Kampmann Walther.

 • af Jeppe Bundsgaard & Lisbet Kühn
  247,95 kr.

  Danskfagets it-didaktik er en grundbog til lærere og lærerstuderende om integration af it i danskfaget. Bogen præsenterer såvel praktiske eksempler som didaktiske overvejelser og viser på denne måde, hvordan teori og praksis kan supplere og styrke hinanden. Bogen indeholder bl.a. kapitler om hjemmesiden i undervisningen, søgning på internettet, samarbejde via net og litteraturundervisning og it.Til bogen er knyttet hjemmesiden www.it-didaktik.dk.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.