Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger i Studieteknik serien i rækkefølge

Filter
Filter
Sorter efterSorter Serie rækkefølge
 • - Fokus- og Hurtiglæsning med effektiv notat- og husketeknik
  af Jens Estrup
  79,95 kr.

  Sæt turbo på din læsning, få overblik, forstå og husk hvad du læser. Lær effektive læse - og studieteknikker så du hurtigt sorterer, forstår og husker faglige tekster. Du lærer også effektiv notatteknik og Mind Map som du kan bruge både hjemme og i undervisningen.

 • - Få struktur, fokus og skriveteknik til at mestre kravene til skriftlige opgaver
  af Jens Estrup
  79,95 kr.

  Få struktur, fokus og skriveteknik til at mestre kravene til skriftlige opgaver. At skrive opgaver handler om teknik som alle studerende kan lære. Du oplever hvordan gode opgaver bliver til så du slipper for tilløb og tidsspilde. Både for dig som skriver alene, og for dig som skriver i gruppe (projekt).

 • - på videregående uddannelser
  af Lotte Rienecker
  77,95 kr.

  Hvad er en god problemformulering? Hvor meget problem skal der være i en problemformulering? Hvem skal problemet være et problem for? Hvordan kommer man fra emne til problemformulering? Hvordan kan en god problemformulering være med til at sikre at opgaven også bliver god?Lotte Rienecker giver en række kommenterede samfundsvidenskabelige eksempler på (især) gode problemformuleringer hentet fra autentiske opgaver på lange og mellemlange videregående uddannelser. Hæftet kan læses af studerende, der skal skrive selvstændige opgaver, BA-projekter og hovedopgaver/specialer, og af deres vejledere. Formålet er at give de studerende idéer til at skrive og til kritisk at kunne læse og vurdere problemformuleringer som grundlag for undersøgende, selvstændige opgaver.

 • - og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale
  af Peter Stray Jørgensen & Helle Hvass
  52,95 - 97,95 kr.

  Hæftet giver konkrete råd og vejledning for den type eksamener, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx:synopsiseksamenermundtlig fremstilling af materiale, fx tekster, reklamer, statistiske data, projekter, undervisningsmaterialeforsvar for hele opgaver og specialerHæftet rummer forslag til udformningen af den skriftlige del og det mundtlige oplæg samt til at få en hensigtsmæssig dialog efterfølgende. Der er mange instruktive oversigter og kommenterede eksempler fra forskellige fag. Desuden er der råd om gruppeeksamen.

 • - en aktivitetsbog
  af Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker & Signe Skov
  205,95 kr.

  Specialestuderende i hele landet har gennem flere år anvendt Specielt om specialer.4. udgave er udformet som en aktivitetsbog, der hjælper dig til at gøre specialet så godt som muligt, så effektivt og hurtigt som muligt.I hvert kapitel er der en række læse-, undersøge- og skriveaktiviteter, som er specialearbejde i en struktureret form. Før og efter aktiviteterne forklarer vi hvorfor og hvordan. Det du skriver i aktiviteterne, er enten planlægning af eller kladdeudkast til specialetekst. Når du har gennemført en aktivitet, har du faktisk skrevet noget på dit speciale.

 • - Mundtlig formidling for studerende på videregående uddannelser
  af Peter Stray Jørgensen
  77,95 kr.

  Hæftet giver retningslinjer for de vigtigst håndværksmæssige teknikker og redskaber til at forberede og gennemføre en god mundtlig fremstilling både for en større gruppe tilhørere og til eksamen. Desuden hjælper hæftet til at minimere den nervøsitet, som mange føler, når de skal tale til en større forsamling.

 • af Peter Stray Jørgensen
  52,95 - 77,95 kr.

  Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser hjælper den studerende til at skrive et funktionelt og effektivt sprog, hvor det faglige indhold fremstår klart og utvetydigt.Peter Stray Jørgensen giver retningslinjer for, hvordan studerende ved universiteterne og andre videregående uddannelser skriver et klart sprog i deres opgaver.Retningslinjerne er udformet som 10 instruktive og konkrete råd om, hvordan man skriver klare ord, klare sætninger, klare afsnit - og klare opgavetekster.Hæftet beskriver også, hvad der generelt betragtes som godt sprog i akademiske tekster. Desuden indeholder hæftet en række spørgsmål - og svar - om opgavesprog og en opsummerende tjekliste for, hvordan man reviderer sproget i sin tekst.

 • - Serviceafsnit, litteraturhenvisninger, layout og tupografi
  af Peter Stray Jørgensen
  43,95 - 68,94 kr.

  Hæftet vejleder i færdigheder som hører med til det faglige skrivehåndværk.Her er praktiske retningslinjer for-serviceafsnit, dvs. hvordan man formelt kan skrive serviceafsnit, fx indledning, indholdsfortegnelse, noter og bilag-kildehåndtering, dvs. hvordan man refererer og citerer kilder og laver litteraturlister-layout og typografi i opgaver, dvs. den måde teksten sættes op på siderne og brugen af skriften som udtryksmiddel.Gode formalia bidrager til at gøre det faglige indhold lettere at tilegne sig, lettere at orientere sig i og lettere at overskue.

 • - En praktisk guide til skrivehåndværket
  af Mikkel Hvid
  99,95 kr.

  Alle kan lære at skrive. Og de fleste kan lære at skrive bedre.FRA TANKE TIL TEKST lærer dig skrivehåndværket fra grunden – altså hvordan du effektivt omsætter dine tanker til tekst. Hvordan du får det, du har i hovedet, udtrykt på papir eller på skærmen.Bogen giver dig bl.a. praktiske råd om:hvordan du idéudvikler din opgavehvordan du gør idéen skriveklarhvordan du vinkler idéen, så teksten skriver sig selvhvad du helt praktisk skal gøre, når du sidder ved tastaturet hvordan du planlægger dine skriveopgaver.Bogen fokuserer på opgaveskrivning og henvender sig til studerende på alle uddannelsestrin. Men dens skrivesyn, metode, råd og værktøjer kan bruges af alle typer skribenter til alle slags tekster.

 • - Informationssøgning for de gymnasiale uddannelser
  af Trine Toft
  106,95 - 137,95 kr.

  Alle kan finde et svar på Google. Og alle kan lave en hjemmeside om noget, de ikke ved noget om, og lægge den ud på internettet. Og du kan finde den og få de forkerte svar! Derfor gælder det ikke om at kunne finde et svar i en fart - men om at kunne finde og udvælge den bedste viden.Så velkommen til en bog om informationssøgning, skrevet specifikt for elever ved de gymnasiale uddannelser. Uanset om du går på htx, hhx, stx eller hf, så har du brug for at kunne søge brugbar viden, når du skal løse større opgaver og projekter. Og når du har læst denne bog, ved du præcis, hvor du skal finde dine svar.Bogen indeholder guides til emnesøgning og lån på bibliotek.dk og på dit lokale uddannelses- eller folkebibliotek, tips og tricks til effektive søgninger på Google, en gennemgang af fagrelevante databaser og vidensressourcer, hvad man kan bruge artikeldatabaser til og meget, meget mere.

 • - Mundtlig fremstilling for studerende på videregåen
  af Peter Stray Jørgensen
  43,95 kr.

  Hæftet giver retningslinjer for de vigtigste håndværksmæssige teknikker og redskaber til at forberede og gennemføre en god mundtlig fremstilling både for en større gruppe tilhørere og til eksamen.Hæftet hjælper med at svare på disse spørgsmål:Hvad er talens fokus og budskab?Hvad er formålet med talen? Hvad kan tilhørerne bruge talens indhold til?Hvordan disponerer, formulerer og fremfører man talen?Hvilke virkemidler, forklaringer, eksempler, hjælpemidler er hensigtsmæssige?Hvilke informationer støtter budskab og tilhørernes brug?Desuden hjælper hæftet med til at mindske den nervøsitet som mange føler når de skal tale til en større forsamling.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.