Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger om 0. klasse

Her finder du spændende bøger om 0. klasse. Nedenfor er et flot udvalg af over 49 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (40)
 • (47)
 • (1)
 • (1)
Bogtype
 • (49)
 • (1)
Format
 • (25)
 • (9)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (49)
Pris
DKK
Serie
 • (5)
 • (5)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter
 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  252,95 kr.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  103,95 kr.

 • - Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige (inkl. hjemmeside)
  af Lisbeth Glerup & Anders Bruhn Kristensen
  713,95 kr.

  Ordet rundt med Bjarne og Frida - Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige (inkl. hjemmeside)Bogen forventes klar til levering i juni 2014Ordet rundt med Bjarne og Frida. Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige er et nytænkende og sprogstimulerende materiale baseret på forskning. Målgruppen er børn i daginstitution og indskoling.Bogen er bygget op om de to hovedpersoners eventyrlige oplevelser. Her introduceres nye ord, fokusord, som tilegnes i et levende børneunivers, blandt andet gennem fysiske aktiviteter og med mulighed for inddragelse af både tablets og smartboard. Materialet åbner på denne måde op for en helt ny tilgang, som på en varieret og lettilgængelig måde gør ordforrådstilegnelse til en leg.Bogens hjemmeside, www.dafolo.dk/ordetrundt, fungerer som et supplement til bogens øvelser.Ordet rundt med Bjarne og Frida. Ordforråd og sprogtilegnelse for de 5-8-årige består af 28 kapitler af eventyret om Bjarne Rotten og Frida Frølår. Til hvert kapitel følger et varieret program af øvelser med en fast struktur, så man hurtigt bliver fortrolig med formen. Bogen afsluttes med to kapitler, hvor de udvalgte fokusord repeteres.ForfatterneLisbeth Glerup er konsulent i Undervisningsministeriet. Hun er tidligere skolekonsulent i Horsens Kommune og har varetaget sproglige opgaver i både dagtilbuds- og skoleregi, ligesom hun har undervist pædagoger og lærere i sprogtilegnelse.Anders Bruhn Kristensen er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har desuden en kandidatgrad i journalistik med speciale i mediernes relation til samfundet. Til daglig er han ansat som journalist på Politikens Lokalaviser og arbejder sideløbende med forskellige litterære projekter.Lisbeth Glerup og Anders Bruhn Kristensen er sammen forfattere til Undervisningsministeriets materiale i ”Almen Sprogforståelse”'Det er et fantastisk og gennemarbejdet materiale. Arbejdet med at styrke børnenes ordforråd er en af de rigtig svære opgaver i sprogarbejdet, men Frida og Bjarne gør tilegnelsen af nye og forholdsvis svære ord sjovt for børnene og let for sprogpædagogen. Det er lige til at gå til og overskueligt at arbejde med.' – Evy Nielsen, pædagog og souschef i Børnehuset Ta’fat'Forfatterne har kreeret en færdig opskrift til at øge børns ordforråd. Bogen er lige til at gå ombord i, og det systematiske arbejde med fokusord tager udgangspunkt i læring gennem hele kroppen.” – Irene Bavnhøj Lorentzen, sprogvejleder

 • af Anne-Mette Veber Nielsen & Katrine Klim Jacobsen
  113,95 kr.

  Vinder af Gyldendals Læremiddelpris 2013I Fandango Mini. Bogstavlydbog arbejder eleverne med bogstavernes lyde og læser små læsetekster med lydrette og lydnære ord. Den tilhørende vejledning guider underviseren igennem et 20 ugers struktureret forløb, som udgør grundlaget for arbejdet med bogstavlydbogen. Fandango Mini henvender sig til børnehaveklassen og er en del af dansksystemet Fandango. Fandango Mini lægger sig op ad Fælles Mål 2009 og er bygget op omkring de tre søjler fiktionskompetence, sprogforståelse og afkodning.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  146,95 kr.

 • - inspiration til kreative processer med børn fra 2 til 10 år
  af Lone Ørnø
  380,95 kr.

  Kreative børn - inspiration til kreative processer med børn fra 2 og 10 årBogen er en inspirationsbog fra én pædagog til andre pædagoger. Den indeholder en lang række idéer til kreative aktiviteter og forløb med maling, tegning og skulptur, som alle beskrives ud fra overskrifterne: Antal børn/aldersgruppe Materialer/indkøbPlanlægning/forberedelseProcessen/pædagogens rolleDe forskellige projekter udgør en god blanding af små, korte forløb af cirka en halv times varighed til forløb, der strækker sig over flere dage, og som nemt kan bruges som temaforløb. I bogen beskrives også planlægningsfasen, pædagogens overvejelser, dokumentation og udstilling samt indkøb af materialer. Bogen henvender sig især til pædagoger, der arbejder med børn i alderen fra to år og op til cirka 10 år – i daginstitution, SFO eller børnehaveklasse. Lone Ørnø er uddannet pædagog i 2000. Siden da har hun arbejdet i forskellige institutioner som både stuepædagog, atelierpædagog og souschef. Lone er i dag pædagogisk leder i Børnehuset Bullerby i Roskilde Kommune.

 • - en inspirationsmappe til AKT-undervisningen, 0.-1. årgang
  af Kurt Andersen & Jette Vibeche Madsen
  860,95 kr.

  AKT - hvordan? En inspirationsmappe til AKT-undervisningen 0.-1. årgang En inspirationsmappe til AKT-undervisningen 0.-1. årgang. Til kopi- og arbejdsmappen er der ilagt en cd med materialer i redigerbare dokumenter.Adfærd, Kontakt og Trivsel – hvordan? Denne nye AKT-mappe tilbyder forebyggende forløb, som har til formål at være trivselsfremmende med fokus på de positive relationer i klassen. Øvelserne er struktureret, så de også kan bruges enkeltvis efter behov. Der arbejdes med personlige, sociale og skolefaglige kompetencer, så der gives mulighed for at inddrage eleverne aktivt. Den enkelte elev skal opleve sig anerkendt og føle sig som en værdsat del af gruppen. Mappen giver inspiration til: At styrke de positive relationer i klassen Det udviklingsstøttende samspil i klassen Forældreinddragelse Videreudvikling af samarbejdsformer mellem skolens vejlederfunktion og klasseteamet Materialet tager afsæt i det vigtige samarbejde mellem AKT-vejlederfunktionen og klasseteamet om udvikling af den pædagogiske praksis i klassen. Materialet henvender sig især til pædagoger, lærere og AKT-vejledere.ForfatterneJette Vibeche Madsen er uddannet pædagog og AKT-vejleder. Hun arbejder som børnehaveklasseleder og AKT-vejleder. Kurt Andersen er uddannet lærer og har arbejdet med såvel normal- som specialklasser. Han er uddannet AKT-vejleder og arbejder som folkeskolelærer og AKT-vejleder.

 • af Maritta Møller Madsen
  707,95 kr.

  Klovnerier med bogstaver er et undervisningsmateriale til det første arbejde med bogstaver i indskolingen. Materialet har en legende tilgang til bogstavindlæringen, hvor eleverne gennem opgaverne og de supplerende aktiviteter får mulighed for at tilegne sig det enkelte bogstavs navn, form og lyd.Klovnerier med bogstaver indeholder kopiark til hvert af alfabetets 29 bogstaver, ekstraopgaver og evalueringsark samt mange praktiske ideer og forslag til sprogstimulerende aktiviteter. Klovnerier med bogstaver kan anvendes sammen med ethvert dansksystem eller som enkeltstående materiale.

 • af Thomas Kaas, Peter Bollerslev & Ole Freil
  107,95 kr.

  Kolorit - matematik for børnehaveklassen introducerer børnene til de grundlæggende faglige begreber gennem undersøgende og eksperimenterende aktiviteter. Herigennem tilegner de sig nogle færdigheder, som de har gavn af både i hverdagen og i det videre skoleforløb.Elevbogen indeholder 8 faglige emner:Hvor mange?Tælle og talSpilMønstreByggeForm og figurEksperimenterRegnskab2 temaforløb: Lege og Natur.Kolorit - matematik for børnehaveklassen er en del af matematiksystemet Kolorit, som er udkommet fra 1. til 3. klasse.

 • - elevbog
  af Rikke Teglskov & Bo Kristensen
  109,95 kr.

  MULTI 0 er en elevbog til matematik i 0. klasse.MULTI 0 indeholder syv kapitler med følgende faglige områder: "At tegne", "At tælle", "At tænke og gætte", "At regne", "At sortere", "At måle" og "At bygge".Alle kapitler indledes med en introside, der præsenterer de faglige mål. Kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter og opgaver og afsluttes med en evalueringsside. Efter hvert kapitel er der desuden to sider med blandede opgaver til repetition af de faglige områder, som eleverne tidligere har arbejdet med.MULTI til 0. klasse består af en elevbog, en i-bog (udkommer ultimo 2013), en kopimappe (udkommer november 2013) og en lærervejledning (udkommer primo 2014).De to første kapitler af kopimappen kan downloades på MULTI.gyldendal.dk.

 •  
  59,95 kr.

  Supplerende træningshæfte til matematik 0. klasse. Masser af sjov og varieret træning. Gratis adgang til digital udgave.

 • af Jytte Sidelmann & Sølvi Domsten
  799,95 kr.

  100 ideer til dansk i børnehaveklassen er en inspirationsbog med ideer, der kan supplere den danskundervisning, der allerede foregår, hvor sproget, skrivningen og læsningen indgår i børnehaveklassens arbejde. Mange af ideerne kan også bruges på de øvrige klassetrin i indskolingen. Materialet er uafhængigt af eksisterende lærebogssystemer og kan dermed bruges sammen med et hvilket som helst dansksystem.  Aktiviteterne i 100 ideer til dansk i børnehaveklassen indeholder ideer til områderne ”Fortælling og oplæsning”, ”Tidlig læsning og skrivning” og ”Samtale og dialog”, refererende til Fælles Mål 2009, samt ideer til området film og medier. Hver idéside består af en oversigt over de materialer, der skal anvendes, efterfulgt af en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden.

 • af Simon Møller
  375,95 kr.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  103,95 kr.

  Den første læsning Lyd og Bogstav viser vejen fra fonologisk opmærksomhed til den første læsning og stavning. Materialet styrker elevens evne til læse små ord ved at sætte lyd på de enkelte bogstaver og til at skrive lydrette ord ved at høre, hvilke bogstaver der indgår i de enkelte ord. Gennem øvelserne i hæftet bliver eleverne i stand til at kende alfabetet, forbinde lyd og bogstav, skrive de enkelte bogstaver,  finde ord, der begynder med et bestemt bogstav, læse og skrive lydrette ord på 2 og 3 bogstaver.

 • af Blanner Tougaard
  235,95 kr.

 • - sprogarbejde i indskolingen og SFO
  af Heidi Honig Spring
  225,95 kr.

  »Din luder!«, siger Bertram fra 1.A til sin lærer, der bliver sur og sender ham ud af klassen. Bertram bliver ked af det. Inden timen begyndte, hørte han nogle af de større elever sige ’luder’ til hinanden, og de havde det så sjovt! Bertram ville også bare være sjov …Bogen går i dybden med de mindre elevers sprogbrug og tilbyder alternativer til sanktioner og forbud mod bestemte ord. For hvad er grimt sprog? Og er børns brug af ord som ’luder’ og ‘fuck’ altid krænkende?Bogen er skræddersyet til indskolingen og SFO’en og tager udgangspunkt i, at forbud og straf er udtryk for en instrumentel og endimensionel tilgang. Læreren/pædagogen skal i stedet være medoversætter af sproget og dets virkninger og sørge for, at eleverne reflekterer over, hvorvidt og hvornår ord kan vække anstød og ændre betydning.Bogen er sprængfyldt med opgaver og øvelser – lige til at tage med ud i klassen. Masser af tegninger gør det nemt for de yngste at følge med.Opgaverne og øvelserne kan downloades gratis nedenfor.Heidi Honig Spring er lærer og uddannet i systemisk ledelse og konsultation. Hun arbejder som AKT- og inklusionskonsulent i Høje-Taastrup Kommune og er forfatter til flere bøger.

 • af Inger Tobiasen
  268,95 kr.

  Emma bryder sig ikke om sin følgesvend, han giver hende gåsehud. Regner han måske med at være hendes ven? for det er nok svært at tro på. Hun er bange for døden, siger hun.Men Emmas følgesvend er en trøsterig bog, den fortæller muntert om alt det levende og om glæden ved livet, på trods af dødens evindelige følgeskab, og døden selv er i grunden slet ikke uden humor.

 • af Inger Tobiasen
  244,95 kr.

  Fanni har som sædvanlig travlt med sine farveblyanter, hun maler billeder af alle mulige ting. Og billederne sender hende på en fabelagtig rundtur gennem fantasien og alfabetet.Bogen er velegnet for de 2 - 6 årige

 • af Anne Hussmann, Victor Dickers-Eisner, Sarah Szinay & mfl.
  116,95 - 165,95 kr.

  “Lille Peter Edderkop kravled’ op ad muren …”De fleste børn og voksne i Danmark kan samles om både sangen og fagterne.Men historien om Lille Peter Edderkop kan meget mere.For hvordan føles regnen, som Peter igen og igen får på kroppen, egentlig?Hvordan kan man lave et kæmpe edderkoppespind på gulvet,og hvordan foregår edderkoppefangeleg?Denne bog er fyldt med lege, som alle tager udgangspunkt i den kendtebørnesang Lille Peter Edderkop. Brug den som inspiration til en eftermiddagsaktivitet i børnehaven; som et udgangspunkt for et længeretemaforløb, eller lad den ligge fremme, så børnene selv kan gå på opdagelse i legene.Alle legene får følgeskab af faglige og pædagogiske kommentarer for at give både børn og voksne fuldt udbytte af legene. Desuden beskrives det i bogens indledning, hvordan man kan arbejde med børnenes motorik og sanser samt med den styrkede pædagogiske læreplan og de seks læreplanstemaer.Bogen er skrevet af de fire rytmikpædagoger Anne Hussmann, Victor Dickers-Eisner, Sarah Szinay og Pernille Germansen, der tilsammen udgør Rytmikbanditterne.

 • af Louise Rønberg & Trine Gandil
  968,95 kr.

  Vejledningen til Kom og læs guider dig sikkert igennem elevernes læse- og skriveudvikling i børnehaveklassen.Vejledningen indeholder: en grundig og praksisnær indføring i læseudvikling og læseundervisning, sproglig opmærksomhed, dialogisk læsning, læseorganiseringsformer, opdagende skrivning, håndskrivning, skrivevejsfamilier mv. en dag for dag-vejledning med masser af forslag til at arbejde systematisk, legende og kreativt med bogstaverne, både mundtligt, i læsebogen og i bogstavlydbogen. mere end 30 bud på lege, spil og aktiviteter 50 kopiark lige til brug i arbejdet med elevernes læse- og skriveudvikling – lige fra bingoplader og skrivehuse til evalueringsark af elevernes bogstavkendskab, sproglige opmærksomhed og ordlæsestrategier.Kom og Læs opbygger elevernes funktionelle bogstavkendskab og udvikler deres spirende læse- og skrivelyst. Systemet bygger på dansk og international læseforskning og vægter en meningsorienteret ordlæsning og sprogforståelse højt, ligesom leg og opdagende skrivning indgår som naturlige elementer.

 • af Lotte Salling
  168,95 kr.

  Oplagt til samtale og dialogisk læsning med de 4-7 årige.Fra bibliotekets lektørudtalelse: "Bruges som fornøjelseslæsning og som sprogtræning i børnehaver og i indskoling.. Festlige, farvestrålende, mangfoldige og morsomme store illustrationer, der understøtter teksten og udvider den.. Det kan ikke overvurderes, hvor vigtigt det er at kunne udtrykke sig præcist og varieret. Denne bog er en hjælp til børns sproglige udvikling. Den kan bidrage til, at børn kan tilegne sig et større ordforråd, så de derved får muligheden for at kunne udtrykke sig bedre og mere nuanceret..Layoutet er tiltalende og vil appellere til målgruppen"

 • - Lærervejledning
  af Rikke Teglskov & Bo Kristensen
  409,95 kr.

 • - Elevbog
  af Thomas Kaas, Heidi Kristiansen & Ole Freil
  109,95 kr.

  MATLAB 0 – Matematiklaboratoriet er en elevbog til 0. klasse.Bogen indeholder fem kapitler: ’Tælle og tal’, ’Figurer og mønstre’, ’Hvor mange?’, ’Måling’ og ’Data og diagrammer’.MATLAB: bygger på en undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken understøtter målorienteret undervisning har fokus på faglige samtaler og undersøgelser, der udvikler elevernes matematiske kompetencer indeholder øvelser, der giver eleverne rutine i at bruge deres matematiske færdigheder giver indblik i elevernes faglige udvikling gennem løbende evaluering.Til MATLAB hører også en webdel med bl.a. videoklip, supplerende øvelser og lærervejledning. Se matlab.gyldendal.dk.

 • - konkret matematik i børnehaveklassen
  af Tine Friis Scheby & Uffe Steen-Nielsen
  107,95 kr.

  Konkret matematik i børnehaveklassenMatematik med krop og sansKontiki er et selvstændigt materiale til matematik i børnehaveklassen. Eleverne udvikler deres matematiske kompetencer ved at bruge deres krop og sanser og ved at arbejde med konkrete materialer.Emner med leg og læringEleverne arbejder med emnerne: Tal og tælle, Spille, Måle og veje, Former og figurer, Folde og klippe, Begreber og Mønstre. Hvert fagligt emne indledes med en fællesside, hvor eleverne introduceres til det nye emne gennem brug af sprog, krop og sanser. Der veksles mellem klasseaktiviteter, gruppeaktiviteter og individuelt arbejde.Fyldig lærervejledningLærerens bog indeholder faglige og pædagogiske overvejelser, kommentarer til de enkelte sider i elevbogen med forslag til organisering af arbejdet og videreudvikling af aktiviteterne samt supplerende kopiark.

 • af Marianne Mørch, Nikolaj Warming & Camilla Forsberg
  121,95 kr.

  Kalenderbogen handler om de højtider og traditioner, vi typisk fejrer i løbet af et skoleår. Den giver indblik i kulturer og forskelligheder og plads til spørgsmål, diskussion og nysgerrighed. Arbejdet med bogen skaber en fælles referenceramme til kalenderårets kulturelle indhold. Det giver grobund for et godt fællesskab og et godt læringsmiljø i klassen. Kalenderbogen henvender sig til 0. klasse.I tilknytning til Kalenderbogen findes en gratis lærervejledning.

 • af Lene Møller
  121,95 kr.

  I Konsonantbogen. Lyd- og skrivebog 2 lærer eleverne konsonanterne sammen med nisseskolens elever. Eleverne lærer konsonanternes lyd, og hvordan de små og store konsonanter skrives med trykbogstavskrift. Eleverne lærer også at danne små og lydrette ord med konsonanter og vokaler, så de kan læse og skrive små sætninger.

 • af Lene Møller
  934,95 kr.

  Lene Møller beskriver i denne vejledning udførligt den grundlæggende læse- og skriveundervisning i børnehaveklassen med konkret vejledning til arbejdet med de tre elevbøger (Vokalbog, Konsonantbog og læsebogen På eventyr i Ådal) . Der er desuden særlige kapitler med fokus på undervisningen i bogstavkendskab, håndskrivning, afkodning, ordkendskab, tekstforståelse og oplæsning af børnelitteratur med litteratursamtaler.

 • af Trine May & Marianne Skovsted Pedersen
  748,95 kr.

  Vinder af Gyldendals Læremiddelpris 2013Fandango Mini Vejledning klæder underviseren på fagligt og pædagogisk til arbejdet med Fandango Mini Grundbog og Arbejdsbog. Kapitler om dialogisk undervisning, billedbøger, ordkendskab m.m. giver underviseren en nødvendig baggrundsviden, og side for side-vejledningen til de to bøger indeholder ideer og kommentarer til arbejdet. Bag i vejledningen findes computerspillet Prinsessen og fyrtøjet, som eleverne arbejder med i Fandango Mini. Fandango Mini henvender sig til børnehaveklassen og er en del af dansksystemet Fandango. Fandango Mini lægger sig op ad Fælles Mål 2009 og er bygget op omkring de tre søjler fiktionskompetence, sprogforståelse og afkodning.

 • - - læsebog til 0. klasse
  af Lene Møller
  248,95 kr.

  På eventyr i Ådal er en let læsebog til 0. klasse med eventyrlige historier og præsentationer af kendt børnelitteratur. Læsebogen er skrevet med lette, lydrette og lydnære ord og enkelte hyppige småord, så den er velegnet til både systematisk læseundervisning og litteratursamtaler. Bogen sætter desuden fokus på ordkendskab, som er et vigtigt mål i Fælles Mål 2009.Læsebogen tages i brug i det tidlige forår i 0. klasse, så snart eleverne kender bogstaverne og deres lyd og kan danne korte, lydrette ord samt enkelte af de hyppigste småord. Disse skriftsproglige færdigheder opnår de i arbejdet med de tilhørende arbejdsbøger, Vokalbogen og Konsonantbogen.  På eventyr i Ådal er en læsebog, hvor eleverne tidligt anvender deres skriftsproglige færdigheder til selv at læse spændende historier. Læsebogen præsenterer seks mesterværker fra både den ældre og den helt nye børnelitteratur, som bruges til højtlæsning og litteratursamtaler. I disse præsentationstekster forekommer enkelte svære ord - især navne og ytringer, som de fleste elever skal have hjælp til at læse.I arbejdet med På eventyr i Ådal lærer eleverne at anvende sikre strategier til både afkodning og forståelse. Flemming B. Jeppesens charmerende illustrationer inviterer eleverne til meddigtning, og de sendes direkte ind i Ådals eventyrlige natur, hvor alt kan ske. I de detaljerede og farverige opslag oplever eleverne sammen med de to hovedpersoner både råhygge og farlige opdagelsesture i Mios kano, samtidig med at de lærer at læse.

 •  
  59,95 kr.

  Supplerende træningshæfte til dansk 0. klasse. Masser af sjov og varieret træning. Gratis adgang til digital udgave.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.