Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger om 1. klasse

Her finder du spændende bøger om 1. klasse. Nedenfor er et flot udvalg af over 119 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Genre
 • (101)
 • (4)
 • (115)
 • (1)
Bogtype
 • (117)
 • (2)
Format
 • (73)
 • (20)
 • (10)
 • (5)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (119)
Pris
DKK
Serie
 • (6)
 • (6)
 • (5)
 • (5)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
Vis mere
Sorter efterSorter
 • af Pernille Pind
  317,95 kr.

  Med åben og undersøgende matematikundervisning kan de dygtigste elever udfordres mere og bedre. Men åbne opgaver giver også de svageste elever mulighed for at give gode svar på præcis de samme opgaver, som de allerdygtigste finder svar til. En mulighed for ægte faglig inklusion. Åbne opgaver fokuserer på kreativ matematik, hvor man formulerer spørgsmål og hypoteser, man ræsonnerer, argumenterer, drager konklusioner og fremlæger, diskuterer, forsvarer og forklarer disse. Bogen gennemgår seks typer åbne opgaver: Svaret er givet, manglende oplysninger, regnehistorier, undersøgelser, modellering og nye begreber. Verden er åben - det skal matematikundervisningen da også være.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  252,95 kr.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  103,95 kr.

 •  
  59,95 kr.

  Supplerende træningshæfte til matematik 1. klasse. Masser af sjov og varieret træning. Gratis adgang til digital udgave.

 • af Knud Hermansen Øjvind Jensen
  121,95 kr.

 • - Lærerens logbog 1
  af Berit Pedersen & Birte Henriksen
  122,95 kr.

  TIM - Tidlig Indsats i Matematik - Lærerens logbog 1 er en engangsbog med 49 forslag til øvelser til de elever, der ved den indledende test viser sig at være på niveau 1. Øvelserne styrker elevens grundlæggende forståelse for tal, addition og matematikkens anvendelse i talområdet 1-20. Øvelserne er struktureret i syv faglige områder med en gennemtænkt progression, og ved alle øvelser er der afsat plads til notater om elevens arbejde og udvikling. Der er desuden forberedelsessider og angivelse af, hvilke konkrete materialer der skal bruges til øvelserne.   Logbøgerne er lærerens vigtigste redskab i TIM-undervisningen.     TIM-materialet:   TIM - Lærerens logbog 1 TIM - Lærerens logbog 2 TIM - Lærerens logbog 3 TIM - Kopimappe TIM - Vejledning

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  146,95 kr.

 • - håndværket i matematikken
  af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  1.057,95 kr.

  Bogen til årets tema - Matematik i håndværket, håndværket matematikken - giver inspiration til at eleverne får nogle gode læringsoplevelser indenfor emnet.Der kan gives talrige eksempler på, at matematikken har været en nødvendighed for, at et givent håndværk kan praktiseres og udvikles. Fælles for disse håndværk er, at matematik i varieret grad indgår lige fra enkle målinger og udregninger til avancerede matematiske metoder. Enhver håndværker har brug for at kunne matematik, uanset om det er mureren eller tømreren, der fx skal beregne materialeforbrug. I bogen er der aktiviteter og opgaver for alle trin. Fælles Mål er grundlaget for de enkelte temaer, og kredsene i Danmarks Matematiklærerforening, som har udarbejdet de enkelte temaer, har gjort sit bedste for at koble temaernes matematik med kompetencerne og de faglige områder i Fælles Mål.Det store materiale i bogen giver forslag til spændende undervisning og aktiviteter i ugen op til Matematikkens Dag, men kan også bruges i undervisningen generelt. Der er fyldige lærervejledninger med masser af ideer til planlægning af arbejdet og til differentiering af undervisningen. Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. Ved køb af bogen tilsendes på e-mail link til download af materialet.

 •  
  59,95 kr.

  Supplerende træningshæfte til dansk 1. klasse. Masser af sjov og varieret træning. Gratis adgang til digital udgave.

 • af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  1.057,95 kr.

  Årets tema er Programmering og koder Vi har valgt, at Fælles Mål er grundlaget for de enkelte temaer, og vi gør vores bedste for at koble temaernes matematik med læringsmål. I ”Programmering og koder” giver Danmarks Matematiklærerforenings kredse ideer og eksempler på arbejdet med temaet i skolen. Men hvad er det? IT er ikke blot et anliggende for programmører, men noget der vedrører os alle. Vi skal alle besidde evnen til at kunne vælge teknologien til og fra og til at deltage i dens skabelse. Det går ikke uden matematik. Denne viden og indsigt er afgørende for den opnåelse af viden om og erkendelse af, hvad kodning og pro­grammering er og udvikler sig til. Det har vi prøvet at tage højde for i bogen. Den opgave fordrer blandt andet også en god portion matematisk viden. En viden, vi skal understøtte muligheden for, er tilstede, og som er vores afsæt i denne bog. I ”Programmering og koder” tager vi derfor udgangspunkt i vores nuværende viden om, hvordan vi arbejder med kodning og program­mering i skolen, men vi inddrager desuden ny viden fra omverdenen for at få tingene til at gå op i en højere enhed i forhold til temaerne. Vi tror, at lærere og elever vil finde masser af relevant stof til arbejdet med matematikken på skolen set i dette perspektiv. Der findes opgaver til alle klassetrin. Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. Ved køb af bogen tilsendes på e-mail link til download af materialet.

 • - en inspirationsmappe til AKT-undervisningen, 0.-1. årgang
  af Kurt Andersen & Jette Vibeche Madsen
  860,95 kr.

  AKT - hvordan? En inspirationsmappe til AKT-undervisningen 0.-1. årgang En inspirationsmappe til AKT-undervisningen 0.-1. årgang. Til kopi- og arbejdsmappen er der ilagt en cd med materialer i redigerbare dokumenter.Adfærd, Kontakt og Trivsel – hvordan? Denne nye AKT-mappe tilbyder forebyggende forløb, som har til formål at være trivselsfremmende med fokus på de positive relationer i klassen. Øvelserne er struktureret, så de også kan bruges enkeltvis efter behov. Der arbejdes med personlige, sociale og skolefaglige kompetencer, så der gives mulighed for at inddrage eleverne aktivt. Den enkelte elev skal opleve sig anerkendt og føle sig som en værdsat del af gruppen. Mappen giver inspiration til: At styrke de positive relationer i klassen Det udviklingsstøttende samspil i klassen Forældreinddragelse Videreudvikling af samarbejdsformer mellem skolens vejlederfunktion og klasseteamet Materialet tager afsæt i det vigtige samarbejde mellem AKT-vejlederfunktionen og klasseteamet om udvikling af den pædagogiske praksis i klassen. Materialet henvender sig især til pædagoger, lærere og AKT-vejledere.ForfatterneJette Vibeche Madsen er uddannet pædagog og AKT-vejleder. Hun arbejder som børnehaveklasseleder og AKT-vejleder. Kurt Andersen er uddannet lærer og har arbejdet med såvel normal- som specialklasser. Han er uddannet AKT-vejleder og arbejder som folkeskolelærer og AKT-vejleder.

 • af Thomas Kaas, Ole Freil & Kristian Magersholt
  107,95 kr.

  Dette er en ny udgave af Kolorit  - matematik for 1. klasse, bog B, hvori der er tilføjet 18 helt nye sider, samt foretaget mindre ændringer på enkelte af de oprindelige sider. I slutningen af hvert kapitel er tilføjet hhv. en evalueringsside, "Jeg kan" og en side med blandede opgaver, "Blandet". Kolorit gør det let at organisere en differentieret og problemorienteret undervisning, der er i overensstemmelse med Fælles Mål 2009. Der er samtidig lagt vægt på konkrete færdigheder, tydelig faglig progression og klare mål.Bogen indeholder følgende emner: Tiere og enere, Plus, Bygge, Spil, Minus, Måling. Desuden oplæg til to projekter: 'Natur/teknik' og ''Kroppen'.Se ny udgave af lærervejledningen på www.kolorit.gyldendal.dk.

 • af Tania Kristiansen
  113,95 kr.

  First Choice Beginners er målrettet eleverne i indskolingen. Eleverne lærer at koble lyde, illustrationer og ordbilleder sammen vha. indtalte ord og sætninger, trykte såvel som digitale flashcards og plakater, samt lege, sange, og elevopgaver.My Book A er elevens grund- og arbejdsbog. Bogen er temaopdelt med udgangspunkt i kendte emner: Numbers - Colours - Family - Home - My body - The farm - Christmas. Bogen består af lettilgængelige opgaver.

 • af Lene Møller & Lene Linderholm
  219,95 kr.

  ABC-læsebogen er en rigtig børnebog med en spændende historie om skovnisserne, troldene, kæmpen Saxo og hittebarnet Hugo.Bogen præsenterer ét bogstav ad gangen, og i takt hermed udvides ordforrådet, så alle bogens ord kan læses udelukkende med de kendte bogstaver.

 • - Grundbog
  af Mette Strøm Dybdahl & Marianne Mørch
  274,95 kr.

  Religion nu 1 viser eleverne i 1. klasse, at de er omgivet af religion. Bogen giver dem begreber til at forstå det.Religion nu 1 indeholder følgende kapitler:Hvad er religion? Begyndelse Jesus Omsorg Hvad har vi lært? Se årsplan for Religion nu 1 her.

 • - Lærervejledning
  af Rikke Teglskov & Bo Kristensen
  409,95 kr.

  MULTI 1B - Lærervejledning knytter sig til MULTI 1B - elevbog, som er den anden af to elevbøger til 1. klasse i matematiksystemet MULTI.MULTI 1B - Lærervejledning indledes med en introduktion til lærervejledningens opbygning.Herefter følger en side-til-side-vejledning, som uddyber indholdet i elevbogen.Derudover er der:- facit til elevbogens opgaver.- en oversigt over de materialer, der skal bruges i forbindelse med arbejdet med elevbogen.- forslag til differentiering.- forslag til udvidelse af arbejdet med opgaver og aktiviteter i elevbogen.Hvert kapitels faglige mål er knyttet til relevante trinmål fra Fælles Mål 2009.  MULTI til 1. klasse består af: MULTI 1A - elevbogMULTI 1A - i-bogMULTI 1A - Lærervejledning MULTI 1A - Kopimappe   MULTI 1B - elevbogMULTI 1B - i-bogMULTI 1B - LærervejledningMULTI 1B - Kopimappe

 • - Skrivebog 1
  af Ib Kokborg & Poul Rosenberg
  165,95 kr.

  Ny Dansk i første - Skrivebog 1 er en revideret version af Dansk iførste. Skrivebog 1. Bogens venstresider er beholdt, men disse forekommer i en anden rækkefølge end Dansk i første - Skrivebog 1 af hensyn til grundbogens indføring af bogstaver.Layoutet er nyt og elevvenligt, højresiderne er delt i to halvdele, hvor man i skrivehuse bevæger sig fra små til store bogstaver.

 • - Grundbog
  af Jens Balle
  186,95 kr.

  Et komplet system til alle klassetrin i folkeskolen. Alle grundbøger er illustrerede i farver. Gode aktiviteter og opgaver i arbejdsbøgerne. Lærerens bog til hvert klassetrin giver god støtte og indeholder bl.a. forslag til undervisningsforløb.

 • af Tania Kristiansen
  692,95 kr.

  Teacher's Book A indeholder en let og instruktiv time-for time-vejledning, der knytter sig til siderne i elevens My book A. Desuden findes kopiark i farver med små ord- og billedkort til temaerne Numbers – Colours – Family – Home – My body – The farm – Christmas,  elevplakater samt cd-trackliste.First Choice Beginners er målrettet eleverne i indskolingen. Eleverne lærer at koble lyde, illustrationer og ordbilleder sammen vha. indtalte ord og sætninger, trykte såvel som digitale flashcards og plakater, samt sproglege, sange, og elevopgaver.

 • - Arbejdsbog
  af Jens Balle
  100,95 kr.

  Et komplet system til alle klassetrin i folkeskolen. Alle grundbøger er illustrerede i farver. Gode aktiviteter og opgaver i arbejdsbøgerne. Lærerens bog til hvert klassetrin giver god støtte og indeholder bl.a. forslag til undervisningsforløb.

 • - Kopisider + Lærerens bog
  af Jens Balle
  656,95 kr.

  Et komplet system til alle klassetrin i folkeskolen. Alle grundbøger er illustrerede i farver. Gode aktiviteter og opgaver i arbejdsbøgerne. Lærerens bog til hvert klassetrin giver god støtte og indeholder bl.a. forslag til undervisningsforløb.

 • - Lærerens logbog 3
  af Berit Pedersen & Birte Henriksen
  142,95 kr.

  TIM - Tidlig Indsats i Matematik - Lærerens logbog 3 er en engangsbog med 71 forslag til øvelser til de elever, der ved den indledende test viser sig at være på niveau 3. Øvelserne styrker elevens grundlæggende forståelse for tal, addition, subtraktion og matematikkens anvendelse i talområdet 0-100. Øvelserne er struktureret i syv faglige områder med en gennemtænkt progression, og ved alle øvelser er der afsat plads til notater om elevens arbejde og udvikling. Der er desuden forberedelsessider og angivelse af, hvilke konkrete materialer der skal bruges til øvelserne.   Logbøgerne er lærerens vigtigste redskab i TIM-undervisningen.      TIM-materialet:   TIM - Lærerens logbog 1 TIM - Lærerens logbog 2 TIM - Lærerens logbog 3 TIM - Kopimappe TIM - Vejledning

 • af Simon Møller
  375,95 kr.

 • af Knud Hermansen & Ejvind Jensen
  121,95 kr.

 • af Ina Borstrøm & Dorthe Klint Petersen
  103,95 kr.

  Den første læsning Lyd og Bogstav viser vejen fra fonologisk opmærksomhed til den første læsning og stavning. Materialet styrker elevens evne til læse små ord ved at sætte lyd på de enkelte bogstaver og til at skrive lydrette ord ved at høre, hvilke bogstaver der indgår i de enkelte ord. Gennem øvelserne i hæftet bliver eleverne i stand til at kende alfabetet, forbinde lyd og bogstav, skrive de enkelte bogstaver,  finde ord, der begynder med et bestemt bogstav, læse og skrive lydrette ord på 2 og 3 bogstaver.

 • af Blanner Tougaard
  235,95 kr.

 • - sprogarbejde i indskolingen og SFO
  af Heidi Honig Spring
  225,95 kr.

  »Din luder!«, siger Bertram fra 1.A til sin lærer, der bliver sur og sender ham ud af klassen. Bertram bliver ked af det. Inden timen begyndte, hørte han nogle af de større elever sige ’luder’ til hinanden, og de havde det så sjovt! Bertram ville også bare være sjov …Bogen går i dybden med de mindre elevers sprogbrug og tilbyder alternativer til sanktioner og forbud mod bestemte ord. For hvad er grimt sprog? Og er børns brug af ord som ’luder’ og ‘fuck’ altid krænkende?Bogen er skræddersyet til indskolingen og SFO’en og tager udgangspunkt i, at forbud og straf er udtryk for en instrumentel og endimensionel tilgang. Læreren/pædagogen skal i stedet være medoversætter af sproget og dets virkninger og sørge for, at eleverne reflekterer over, hvorvidt og hvornår ord kan vække anstød og ændre betydning.Bogen er sprængfyldt med opgaver og øvelser – lige til at tage med ud i klassen. Masser af tegninger gør det nemt for de yngste at følge med.Opgaverne og øvelserne kan downloades gratis nedenfor.Heidi Honig Spring er lærer og uddannet i systemisk ledelse og konsultation. Hun arbejder som AKT- og inklusionskonsulent i Høje-Taastrup Kommune og er forfatter til flere bøger.

 • af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  1.057,95 kr.

  Begrebet forandringer kan forstås på mange måder og kan også beskrives med matematik. At det forholder sig sådan, er Coronaepedemien et godt eksempel på. Men der præsenteres også andre typer af forandringer i bogen:- Vores velstand forandres- Teknologien forandrer sig- Priser, løn og arbejdsforhold forandrer sig- Kostvaner forandres- Brændstof til biler forandres- Figurer og mønstre forandrer sig- Undervisningen i matematik forandresBogens indhold lægger enten op til at arbejde med temaet som en ren matematikaktivitet som fx:- Geometri- Solens forandringer- Kodning- Tal og algebraeller ved at bruge matematik til at beskrive og formulere udfordringer og forandringer fra vores hverdag:- Løn og priser i 100 år Her kan også indgå procent og grafisk afbildning.- Coronaepedemien Her kan indgå matematiske modeller, formler, eksponentiel vækst og grafisk afbildning.- Fra focile brændstoffer til el Her kan indgå procent, grafisk afbildning og vækstfunktioner.- Fødevareforandringer Her kan indgå mål og vægt, diagrammer, brug af enheder og økonomi. Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.

 • af Trine May & Marianne Skovsted Pedersen
  113,95 kr.

  Vinder af Gyldendals Læremiddelpris 2013Fandango 1 Arbejdsbog knytter sig til Fandango 1 Grundbog. Kernen i grundbogen er moderne billedbøger, som findes i deres helhed på den tilhørende i-bog. Gennem dialogisk oplæsning arbejdes der med udviklingen af elevernes sprogforståelse og deres fornemmelse for fiktion. Der perspektiveres løbende til elevernes egen verden. Opgaverne i arbejdsbogen støtter elevernes aktive sprogbrug og sproglige opmærksomhed gennem såvel talesproglige som skriftsproglige aktiviteter. Bl.a. introduceres genreskrivning som stillads for elevernes læseforståelse.Fandango til 1. klasse lægger sig op ad Fælles Mål 2009 og er bygget op omkring de tre søjler fiktionskompetence, sprogforståelse og afkodning.

 • af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  1.057,95 kr.

  I forbindelse med Matematikkens Dag 2020, udgives bogen Matematik og Sport. Bogen udgives med støtte fra Danmarks Idrætsforbund. I bogen er der en oversigt over alle DIF's specialforbund, som tilbyder at medvirke i undervisningen. Matematik og Sport indeholder mange idéer og eksempler på arbejdet med temaet sport i skolen. Der lægges op til en integration af sport i matematikundervisningen gennem idrætsaktiviteter, hvor eleverne får rig mulighed for at bruge deres matematiske kompetencer.I nogle af kapitlerne indgår bevægelse sammen med det matematiske indhold:Kaste-skydekonkurrenceSkud på målParasportBevægelse vedrører alle elever og lærere i skolen. Det er skrevet ind i Folkeskoleloven, at eleverne skal bevæge sig 45 minutter hver dag.Andre kapitler er af mere undersøgende karakter:Undersøgelse af rekorderDesign af logoerUndersøgelse af gear, hastighed og dækstørrelse på en cykelKapsejladsMatematikspilFodboldbanerLærere og elever vil finde masser af relevant stof, til arbejdet med matematikken på skolen set i dette perspektiv. Der findes opgaver til alle klassetrin. Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. Ved køb af bogen tilsendes på e-mail link til download af materialet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.