Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om 10. klasse

Her finder du spændende bøger om 10. klasse. Nedenfor er et flot udvalg af over 64 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Susanne Damm
  208,95 kr.

  Indholdsmæssigt er bogen identisk med Matematisk opslagsbog i systemet Matematrix. Matematikhåndbogen henvender sig til: • Elever, der har brug for hjælp til selvhjælp. • Forældre, der vil hjælpe deres børn med matematik. • Studerende ved alle videregående uddannelser, hvor grundskolens pensum i matematik forudsættes bekendt.

 • af Pernille Pind
  312,95 kr.

  Med åben og undersøgende matematikundervisning kan de dygtigste elever udfordres mere og bedre. Men åbne opgaver giver også de svageste elever mulighed for at give gode svar på præcis de samme opgaver, som de allerdygtigste finder svar til. En mulighed for ægte faglig inklusion. Åbne opgaver fokuserer på kreativ matematik, hvor man formulerer spørgsmål og hypoteser, man ræsonnerer, argumenterer, drager konklusioner og fremlæger, diskuterer, forsvarer og forklarer disse. Bogen gennemgår seks typer åbne opgaver: Svaret er givet, manglende oplysninger, regnehistorier, undersøgelser, modellering og nye begreber. Verden er åben - det skal matematikundervisningen da også være.

 • af Susanne Damm
  214,95 kr.

  Indholdsmæssigt er bogen identisk med Matematikhåndbogen. Matematrix opslagsbog henvender sig til:• Elever, der har brug for hjælp til selvhjælp.• Forældre, der vil hjælpe deres børn med matematik.• Studerende ved alle videregående uddannelser, hvor grundskolens pensum i matematik forudsættes bekendt.

 • - i matematikundervisningen
  af Pernille Pind & Erik Bjerre
  354,95 kr.

  Bogen introducerer modellering generelt og præsenterer en teori for, hvordan man kan arbejde med matematiske modeller i skolen. Der gennemgås 11 konkrete eksempler på modeller, som eleverne kan udvikle i klassen, og 5 eksempler på modeller, som eleverne kan analysere.Matematisk modellering er et område, hvor matematikken møder omverdenen og tager fat i matematiklivets store spørgsmål såsom: hvad ønsker man svar på, hvad kan man få svar på, hvordan får man det, og hvor godt stemmer resultaterne overens med den verden, de skal spille ind i. Denne bog hjælper lærere med at undervise i modellering både i udskolingen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Eleverne vil opnå en forståelse af, at man kan stille spørgsmål til de valg, der ligger bag enhver matematisk model ved selv at udvikle og analysere modeller og ikke blot anvende modeller.

 • - A User-Friendly English Grammar
  af Ib Poulsen
  103,95 kr.

  'Engelsk grammatikhjælper' er beregnet til engelskundervisningen i grundskolens ældste klasser og på tilsvarende trin. 'Grammatikhjælperen' er en kort, kompakt engelsk grammatik, der på relevante steder har en vis fylde og dybde, men som overordnet er så lettilgængelig og overskuelig, at eleverne vil kunne bruge den på egen hånd, også som hjælpemiddel ved den afsluttende prøve.

 • af Poul Kristensen
  255,95 kr.

  Nyt i 2. udgave2. udgaven af GO Atlas til overbygningen og gymnasiet indeholder opdateret kartografi og en række nye temaer, bl.a. om Grønland, klimaændringer, natur- og miljøkatastrofer samt migration.I sin opbygning er udgangspunktet som i det tidligere atlas især de fysiske kort med udgangspunkt i Danmark, Norden, Europa, øvrige verdensdele og Verden under et. De fysiske kort ledsages af en lang række tematiske kort - både i relation til de enkelte regioner og som en større selvstændig samling globale kort. De topografiske og tematiske kort kan i undervisningen bruges til at fokusere på både mønstre og processer og problemstillinger, globalt og regionalt. Øvelses- og løsningshæfteTil atlasset tilhører elevhæftet Atlasøvelser og et løsningshæfte.

 • af Lene Mardahl
  364,95 kr.

  Matema10k – matematik for 10. klasse er fyldt med konkrete eksempler, perspektiverende tekster og hvert afsnit afsluttes med et opsummerende ’Hvad har du lært?’.Systemet lægger vægt på at perspektivere matematikken og give valgmuligheder i arbejdet med matematik. Bøgerne er derfor også særdeles brugbare ift. differentieret undervisning.Bogen gennemgår:TalRegningsarterne og deres hierarkiBrøker og procentregningLigninger (… og reduktion)KoordinatsystemetFunktioner og graferFormler, kendte og ukendteFigurer (firkant, trekant, cirkel og ellipse)Omkreds, areal og rumfangOmregning mellem enhederTrigonometri i retvinklede trekanterKonstruktion, ligedannethed, kongruens og målestoksforholdTegninger i perspektivKombinatorikSandsynlighedsregningStatistik, beregninger, tabeller, grafer og diagrammerHerudover er der ideer til læreren, stikordsregister samt opgaver og facitliste.Matema10k er et system af lærebøger til de ældste trin i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Den succesrige serie har eksisteret siden 2005 og er her stilet til 10. klasse.Lene Mardahl underviser i matematik og naturfag på Københavns VUC.

 • af Claus Drengsted-Nielsen
  100,95 kr.

  Lille dansk grammatik til de ældre elever i grundskolen - og til alle, der ønsker en enkel opslagsbog i dansk grammtik. Grammatikken præsenterer ordklasserne, sætningsled og tegnsætning på en overskuelig og tilgængelig måde med masser af eksempler. Emnerne og eksemplerne perspektiveres løbende til fremmedsprog.

 • af Trine May & Susanne Arne-Hansen
  112,95 kr.

  Læse/skriveguiden indeholder alle elevens notatark til Fandango 9. Vinkler på dansk.Her er læseforståelsesmodeller, som eleven kan notere i for at forstå, analysere og fortolke grundbogens tekster og andre udtryk.Og der er notatark, som eleven skal bruge i forberedelsen af de skriftlige opgaver.Det er tydeligt markeret, hvilke ark der knytter sig til de forskellige opgaver i grundbogen.

 • af Ebba Pilmann
  112,95 kr.

 • af Birgitte Therkildsen & Birthe Christensen
  200,95 kr.

  Prøveklar til skriftlig fremstillingHæftet er en introduktion til prøvedel B og C i den skriftlige prøve i 10. klasse. Materialet er bygget op omkring opgaver inden for modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling. Eleven får et grundigt kendskab til prøvens opbygning, omfang, genrer og formelle krav og bliver dermed bedst muligt klædt på til prøven.Stor genrespredningI hæftet er der både mindre opgaver, der skærper elevernes opmærksomhed mod de krav, der stilles i de forskellige opgavetyper, og større skriveropgaver, der nøje svarer til prøven.Eleverne kommer godt omkring i det store felt af genrer de kan møde ved prøven. Der er bla. opgaver i at skrive jobansøgning, læserbrev, mødeindkaldelse, portrætartikel, kommentar og prosatekst.

 • af Her Haspang
  156,95 kr.

 • - lærervejledning
  af Jens Jørgensen & Torben Jakobsen
  243,95 kr.

  Bogen er målrettet de første seks måneders undervisning i dansk på grundforløbene i de gymnasiale uddannelser, men kan også anvendes til 10. klasse, på de gymnasieforberedende efterskoler samt som undervisningsmateriale på de fagdidaktiske pædagogikumkurser.Bogen er en lærervejledning og hører sammen med bogen 'Dansk i grundforløbet – tekster og faglige begreber', som kan tilkøbes og gives til eleverne.Lærervejledningen er inddelt efter lektioner med teoretisk baggrundsinformation, teksteksempler og litterære analyser samt arbejdsopgaver til eleverne. Arbejdsopgaverne er bygget op omkring Cooperative Learning, hvor eleverne udfordres med udgangspunkt i en række forskellige arbejdsmetoder. Målet med dette er at skabe mere elevaktivitet og et mere fokuseret teamarbejde.Bogen til eleverne består af en tekstantologi til elevernes forarbejde samt en oversigt over faglige begreber inden for litterær analyse. Her er tekster af bl.a. Herman Bang, Naja Marie Aidt, Morten Sabroe og Per Vers.Torben Jakobsen og Jens Jørgensen underviser begge i dansk ved Ringkjøbing Gymnasium.

 • - håndværket i matematikken
  af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  1.046,95 kr.

  Bogen til årets tema - Matematik i håndværket, håndværket matematikken - giver inspiration til at eleverne får nogle gode læringsoplevelser indenfor emnet.Der kan gives talrige eksempler på, at matematikken har været en nødvendighed for, at et givent håndværk kan praktiseres og udvikles. Fælles for disse håndværk er, at matematik i varieret grad indgår lige fra enkle målinger og udregninger til avancerede matematiske metoder. Enhver håndværker har brug for at kunne matematik, uanset om det er mureren eller tømreren, der fx skal beregne materialeforbrug.I bogen er der aktiviteter og opgaver for alle trin. Fælles Mål er grundlaget for de enkelte temaer, og kredsene i Danmarks Matematiklærerforening, som har udarbejdet de enkelte temaer, har gjort sit bedste for at koble temaernes matematik med kompetencerne og de faglige områder i Fælles Mål.Det store materiale i bogen giver forslag til spændende undervisning og aktiviteter i ugen op til Matematikkens Dag, men kan også bruges i undervisningen generelt. Der er fyldige lærervejledninger med masser af ideer til planlægning af arbejdet og til differentiering af undervisningen.Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. Ved køb af bogen tilsendes på e-mail link til download af materialet.

 • af Poul Tornøe & Mette Hermann
  182,95 kr.

  Get Your Grammar - Facitliste indeholder løsniner til størstedelen af opgaverne i Get Your Grammar.Get Your Grammar er en engelsk grundgrammatik til 8.-10. klasse, der bygger på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Get Your Grammar har en overskuelig og lettilgængelig struktur, som er bygget op omkring ordklasserne. Bogen indeholder otte kapitler, der med kortfattede grammatiske forklaringer hurtigt og sikkert klæder eleverne på til at arbejde med grammatikken.Get Your Grammar indeholder bl.a. kommunikative aktiviteter, tekstbaserede opgaver i forskellige genrer, kreative skriveopgaverog spil. De varierede og elevaktiverende opgaver har tydelig progression. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder med sproget kreativt, i kontekst og i dialog med hinanden.

 • af Poul Tornøe & Mette Hermann
  242,95 kr.

  Get Your Grammar er en engelsk grundgrammatik til 8.-10. klasse, der bygger på et funktionelt og kommunikativt sprogsyn. Get Your Grammar har en overskuelig og lettilgængelig struktur, som er bygget op omkring ordklasserne. Bogen indeholder otte kapitler, der med kortfattede grammatiske forklaringer hurtigt og sikkert klæder eleverne på til at arbejde med grammatikken.Get Your Grammar indeholder bl.a. kommunikative aktiviteter, tekstbaserede opgaver i forskellige genrer, kreative skriveopgaverog spil. De varierede og elevaktiverende opgaver har tydelig progression. Opgaverne lægger op til, at eleverne arbejder med sproget kreativt, i kontekst og i dialog med hinanden.Der findes et selvstændigt facithæfte, Get Your Grammar - Facitliste, med løsninger til størstedelen af bogens opgaver.

 • af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  1.046,95 kr.

  Årets tema er Programmering og koder Vi har valgt, at Fælles Mål er grundlaget for de enkelte temaer, og vi gør vores bedste for at koble temaernes matematik med læringsmål. I ”Programmering og koder” giver Danmarks Matematiklærerforenings kredse ideer og eksempler på arbejdet med temaet i skolen. Men hvad er det? IT er ikke blot et anliggende for programmører, men noget der vedrører os alle. Vi skal alle besidde evnen til at kunne vælge teknologien til og fra og til at deltage i dens skabelse. Det går ikke uden matematik. Denne viden og indsigt er afgørende for den opnåelse af viden om og erkendelse af, hvad kodning og pro­grammering er og udvikler sig til. Det har vi prøvet at tage højde for i bogen. Den opgave fordrer blandt andet også en god portion matematisk viden. En viden, vi skal understøtte muligheden for, er tilstede, og som er vores afsæt i denne bog. I ”Programmering og koder” tager vi derfor udgangspunkt i vores nuværende viden om, hvordan vi arbejder med kodning og program­mering i skolen, men vi inddrager desuden ny viden fra omverdenen for at få tingene til at gå op i en højere enhed i forhold til temaerne. Vi tror, at lærere og elever vil finde masser af relevant stof til arbejdet med matematikken på skolen set i dette perspektiv. Der findes opgaver til alle klassetrin. Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. Ved køb af bogen tilsendes på e-mail link til download af materialet.

 • - Dansk i dybden
  af Jimmi Michelsen
  188,95 kr.

  AUTOFIKTION er et genrehæfte til folkeskolens ældste klasser og indgår i serien Dansk i dybden.AUTOFIKTION præsenterer et udbredt litterært fænomen, der befinder sig i et spændingsfelt mellem fiktion og selvbiografi.  Autofiktion er en tidstypisk blandingsgenre, hvor selvfremstillingen og selviscenesættelsen står centralt.Eleverne skal undervejs læse og forholde sig til to lyriske tekster. De skal desuden arbejde med teksterne rundt om teksten og de kontekster, teksten indgår i. Det er i arbejdet med disse paratekster, at teksten åbnes.AUTOFIKTION indeholder to lyriske tekster af Yahya Hassan og Caspar Eric samt en række paratekster som fx interviews, omslag, artikler og film.Hæftet er skrevet af cand. mag. og ph.d. Jimmi Michelsen (f. 1968), som underviser i dansk ved Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt. Han har bl.a. skrevet Sæt spor med litteraturhistorien (7.-10.klasse) og Dansk i dybden – Noveller.

 • - undervisningsvejledning
  af John Rydahl
  514,95 kr.

  I Peter Madsens populære tegneserie Menneskesønnen bliver Det Nye Testamentes beretning om Jesus genfortalt i dramatiske billeder. Tegneserien er en moderne klassiker, og John Rydahl giver i vejledningen baggrundsstof og forslag til, hvordan man kan bruge den i undervisningen i overbygningen. Som noget nyt er der i denne reviderede udgave af undervisningsvejledningen tilføjet 35 illustrerede kopiark og bilag. Undervisningsmaterialet er fleksibelt og oplagt til kristendomskundskab og til tværfagligundervisning med historie, dansk, billedkunst og samfundsfag.

 • - En opslagsbog
  af Karsten Møller & Nis Johannsen
  185,95 kr.

  Greb om grammatikken er en grammatisk opslagsbog, der opsamler de grundlæggende grammatiske begreber og mest almindelige sproglige fejltyper. Det enkelte opslag består af en kort forklaring efterfulgt af eksempler, der præciserer begrebet. Greb om grammatikken giver det formelle grundlag for et godt mundtligt og skriftligt dansk.

 • - Fra Thomas Kingo til Vita Andersen
  af Karsten Møller & Kai J. Aarsø
  231,95 kr.

  Greb om forfatterne fra Thomas Kingo til Vita Andersen samler de vigtigste oplysninger og teksteksempler om ældre og nutidige forfattere og deres værker til brug for litteraturarbejdet i dansk. Greb om ... er en serie af opslagsbøger til folkeskolens ældste klasser, ungdomsuddannelserne og andre studerende. Greb om ... er den hurtige vej til viden om og redskaber til litteraturarbejdet med populære forfattere og deres tekster.

 • af Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp
  231,95 kr.

  Greb om fagteksterne gør eleverne bedre tilat læse, forstå og selv skrive fagtekster.Med redskaber og metoder til at gribe og begribe en række teksttyper kan bogen an-vendes i alle skolens fag og ved udarbejdelse af projekter og til opgaveskrivning. Greb om fagteksterne giver læseren • kendskab til fagbogens opbygning • en forståelse af læseformål og læsemåde • kendetegnene ved forskellige teksttyper • strategier til læseforståelse, at huske og anvende indholdet • viden om de enkelte fags tekster. Stikord gør det nemt at finde lige det,man vil vide noget om. Til elever i grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. En lettilgængelig og handy opslagsbog til brug i danskundervisningen i grundskolens ældste klasser og i overbygningens andre fag. Med stikord, der gør det nemt at finde lige det, man gerne vil vide noget om.

 • af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  1.207,95 kr.

  Begrebet forandringer kan forstås på mange måder og kan også beskrives med matematik. At det forholder sig sådan, er Coronaepedemien et godt eksempel på. Men der præsenteres også andre typer af forandringer i bogen:- Vores velstand forandres- Teknologien forandrer sig- Priser, løn og arbejdsforhold forandrer sig- Kostvaner forandres- Brændstof til biler forandres- Figurer og mønstre forandrer sig- Undervisningen i matematik forandresBogens indhold lægger enten op til at arbejde med temaet som en ren matematikaktivitet som fx:- Geometri- Solens forandringer- Kodning- Tal og algebraeller ved at bruge matematik til at beskrive og formulere udfordringer og forandringer fra vores hverdag:- Løn og priser i 100 år Her kan også indgå procent og grafisk afbildning.- Coronaepedemien Her kan indgå matematiske modeller, formler, eksponentiel vækst og grafisk afbildning.- Fra focile brændstoffer til el Her kan indgå procent, grafisk afbildning og vækstfunktioner.- Fødevareforandringer Her kan indgå mål og vægt, diagrammer, brug af enheder og økonomi. Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.

 • af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  1.046,95 kr.

  I forbindelse med Matematikkens Dag 2020, udgives bogen Matematik og Sport. Bogen udgives med støtte fra Danmarks Idrætsforbund. I bogen er der en oversigt over alle DIF's specialforbund, som tilbyder at medvirke i undervisningen. Matematik og Sport indeholder mange idéer og eksempler på arbejdet med temaet sport i skolen. Der lægges op til en integration af sport i matematikundervisningen gennem idrætsaktiviteter, hvor eleverne får rig mulighed for at bruge deres matematiske kompetencer.I nogle af kapitlerne indgår bevægelse sammen med det matematiske indhold:Kaste-skydekonkurrenceSkud på målParasportBevægelse vedrører alle elever og lærere i skolen. Det er skrevet ind i Folkeskoleloven, at eleverne skal bevæge sig 45 minutter hver dag.Andre kapitler er af mere undersøgende karakter:Undersøgelse af rekorderDesign af logoerUndersøgelse af gear, hastighed og dækstørrelse på en cykelKapsejladsMatematikspilFodboldbanerLærere og elever vil finde masser af relevant stof, til arbejdet med matematikken på skolen set i dette perspektiv. Der findes opgaver til alle klassetrin. Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen. Ved køb af bogen tilsendes på e-mail link til download af materialet.

 • af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  312,95 kr.

  At arbejde med de 17 verdensmål er et arbejde, som FN’s medlemslande har forpligtet sig til. FN(Forenede Nationer) blev stiftet umiddelbart efter 2. verdenskrig.FN skal arbejde for en mere fredelig verden at leve i. Flere politikere siger, at denne vision ikke kan opfyldes, med mindre medlemslandene får udarbejdet strategier til at løse de store udfordringer, verden står overfor. Arbejdet med de 17 verdensmål er en måde at sætte struktur på det. Matematik og de 17 verdensmål I FN er man blevet enige om, at hvis flere lande udarbejder love,som gør det muligt at nå alle 17verdensmål, så kan verden blive et bedre sted.For at få indført den slags love vil man starte med, at flere lande(helst alle) skal tælle og beregne, hvordan det er lige nu. Landene skal altså bruge matematik for at vise, hvordan det er hos dem – og hvordan det efterhånden(forhåbentlig) går bedre og bedre! Størstedelen af indikatorerne for FN’s mål mod en bæredygtig og fredeligere verden er beskrevet matematisk – de er udtrykt ved tal, fx: Der skal være et bestemt antal lande som … , eller Andelen af …. skal være …I materialet i denne bog og på den tilhørende hjemmeside er der flere muligheder for at bruge god matematik til at tælle, beregne og illustrere, hvordan noget er eller kunne blive hos jer, i Danmark eller ude i verden. Der er masseraf matematiske redskaber, eleverne kan lære at anvende.Der er masser af muligheder for atlære om den verden, vi lever i.Måske kan eleverne selv finde pånoget, der kan hjælpe til at nå lidt længere ad vejen til en fredeligere og mere bæredygtig verden. Gerne med matematikken som hjælpeværktøj. Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.

 • af Medlemmer af Danmarks Matematiklærerforening
  1.046,95 kr.

  Temaet UNIVERSET indeholder elevoplæg og lærervejledninger til alle skolens trin. Oplæggene er i overenstemmelse med Fælles Mål.Årets tema UNIVERSET indeholder inspiration til at give eleverne nogle læringsoplevelser om blandt andet planeterne i solsystemet, raketbygning og affyring, om himmelrummet og måneformørkelse - i samspil med matematik.Materialet er opbygget af en række emner, der gennem spændende opgaver giver eleverne mulighed for fordybelse.Emner fra bogen bruges som events på Matematikkens Dag 2016 på skoler over hele landet.Vi tror, at lærere og elever vil finde relevant stof til arbejdet med matematikken på skolen set i dette perspektiv. I vil sikkert finde finurlige nye oplysninger, som I enten ikke har hørt om eller har glemt.Blandt bogens temaer kan man finde opgaver til alle klassetrin. Til temaerne foreligger lærerkommentarer, som giver dels vejledning, dels ideer til videre arbejde med det enkelte tema og som samtidig giver sammenhæng mellem teamet og Fælles Mål. Ved køb af bogen tilsendes på e-mail link til download af materialet.

 • - Teacher's Book
  af Aase Brick-Hansen, Wendy A. Scott & Lars Skovhus
  1.355,95 kr.

  Blue Cat foreligger nu fra 4. til 10. klasse med:Story Book/ReaderMy Own Book/WorkbookTeacher's BookBlue Cat Readers til 4. og 5. klasseLydbånd/cdLytte- og læsetekster til FSALytte- og læsetekster til FSU/FSAHovedtemaerne i Blue Cat - engelsk for tiende er:Drama in sportI, too, am American!CrimeThe BlitzWalesCareersTeenage LiteratureTeacher's Book indeholder forslag til organisering og arbejdsmåder for hvert enkelt tema samt oversigter over supplerende materialer til de forskellige temaer. Ligeledes findes tapescripts til lytteaktiviteterne i materialet. Bagest i bogen er der en række Worksheets.Derudover findes der i Teacher's Book gode råd og praktiske forslag til, hvordan Folkeskolens afgangsprøver (FSA & FS10) i engelsk kan tilrettelægges og gennemføres

 • - Lærervejledning
  af Helle Vaabengaard & Lotte Max Ibsen Bank
  396,95 kr.

  Samlet lærervejledning til Brug og forstå tekster - Læsehæfte og Brug og forstå tekster - Skrivehæfte.Brug og forstå tekster er målrettet unge, som er i læse-skrivevanskeligheder af forskellige årsager.Materialet tager udgangspunkt i autentiske brugstekster, som eleverne møder i hverdagen – både i og uden for skolen. Det kan være læserbreve, jobansøgninger, reklametekster, samlevejledninger, nyhedsartikler og opskrifter.Målet med læsehæftet er at gøre den uvante læser bedre til at forstå læste tekster, mens skrivehæftet skal gøre den utrænede skribent bedre til selv at formidle budskaber i egne tekster. Læsning og skrivning er hinandens forudsætninger, og her gøres arbejdet med brugstekster autentisk og brugbart.Eleverne bliver præsenteret for brugstekster, konkrete læse- og skrivestrategier samt strategier til at forstå kommunikationssituationer. Strategierne bliver blandt andet understøttet visuelt af et læsehjul og et skrivehjul, som også er lavet til plakater, der kan hænge i klassen for at huske eleverne på strategierne.Brugstekster skal bruges til noget, og de har et ganske bestemt formål. Den konkrete brugstekst er altså defineret af det budskab, som afsenderen ønsker, at modtageren skal have. Teksten vil læseren noget.Udgangspunktet for materialet er bl.a. Ehris interaktive læsemodel samt Brudholms og Bråtens læseforståelsesstrategier.Materialet henvender sig til bl.a. grundskolens overbygning, FGU, FVU, 10. klasse, VUC og andre ungdomsuddannelser.

 • - Plakatsæt - 2 plakater i A1 format
  af Helle Vaabengaard & Lotte Max Ibsen Bank
  122,95 kr.

  Sæt af plakater med læse- og skrivehjulet til Brug og forstå tekster.2 plakater i A1-format - Plakat 1: Læsehjulet - Plakat 2: Skrivehjulet I materialet stifter eleverne bekendtskab med både læsehjulet og skrivehjulet. De to hjul skal betragtes som redskaber, der understøtter elevernes læse- og skrivestrategier. Udgangspunktet for materialet er bl.a. Ehris interaktive læsemodel samt Brudholms og Bråtens læseforståelsesstrategier.Til Brug og forstå tekster findes desuden Brug og forstå tekster - Læsehæfte og Brug og forstå tekster - Skrivehæfte.

 • - Læs brugstekster - Læsehæfte
  af Helle Vaabengaard & Lotte Max Ibsen Bank
  122,95 kr.

  Undervisningsmaterialet Brug og forstå tekster henvender sig til elever med læseforståelsesvanskeligheder i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Det kan også være FGU, FVU og OBO. Eleverne bliver i denne bog præsenteret for brugstekster, og hvordan de kan arbejde med dem. Eleverne får præcise strategier til at forstå indhold, og hvad de skal bruge den viden, de får, til. Bogen er bygget op af 6 kapitler. I hvert kapitel starter eleverne med at få et overblik, så de kan se, hvad de kommer til at arbejde med. Der er små træningsopgaver, som der skal laves fælles i klassen eller som makkerpar. I bogen vil eleverne også stifte bekendtskab med et læsehjul. Læsehjulet skal hjælpe dem med at planlægge deres læsning, så de får mest muligt ud af deres arbejde. I materialet ledes eleverne gennem: - Kommunikation - Brugstekster - Læsehjulet - Før læsning - Under læsning - Efter læsning - Opsamling Til materialet hører også Skrivehæfte og Lærervejledning.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.