Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Åndsvidenskab

Her finder du spændende bøger om Åndsvidenskab. Nedenfor er et flot udvalg af over 20 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Bogen om det uendelige univers indeni
  af Lars Muhl
  248,95 kr.

  Lyset i et menneskes hjerte er historien om en ydre og indre rejse. Efter sin læremester Seerens død tager Lars Muhl på en pilgrimsrejse til Det Hellige Land. I Quamran-ørkenen besøger Muhl hulen, hvor Dødehavsrullerne blev fundet, og gør selv et bemærkelsesværdigt fund, et manuskript med titlen Asaph Muzethis Bog om det uendelig univers indeni. Det bliver starten på en indre rejse – mod afklaring og indsigt i det grænseløse åndelige potentiale, som et menneske rummer, hvis det tør gå bag om den ydre verdens vrimmel. Lyset i et menneskes hjerte henvender sig til alle mennesker, der ønsker at skabe en bedre balance og harmoni mellem den indre og ydre verden – og som har modet til at begive sig ud på rejsen mod lyset i hjertet.

 • af Finn Nørlev
  177,95 kr.

  Denne bog blev oprindelig skrevet ud fra et opstået behov for en åndsvidenskabelig forståelse af de menneskelige organer og deres funktioner, i forbindelse med åndsvidenskabelig behandling af syge mennesker. Efterfølgende viste det sig, at der var behov for en større uddybende forståelse af organernes betydning for det menneskelige følelsesliv, det er derfor medtaget i denne udgave. Ud fra åndsvidenskaben anses de fleste såkaldte psykiske lidelser at udgå fra en ubalance i et eller flere organer. På dette område er åndsvidenskab på flere principielle områder enig med naturvidenskaben. På de fleste andre områder vil en naturvidenskabeligt skolet person, finde sig selv i modsætningsforhold til denne bogs indhold. Allerede i bestemmelsen af hvilke organer, der er årsag til lidelsen, starter uenighederne.Som hoved regel siger åndsvidenskaben:De psykiske lidelser har deres oprindelse i organerne.De fysiske lidelser har deres oprindelse i det psykiske.Allerede her opstår der ud fra disse læresætninger et problem. Hvis organlidelserne skyldes det psykiske og de psykiske lidelser skyldes det organiske, hvad kommer så først, og hvor skal behandlingen tage sit udgangspunkt. Det ser

 • af Ole Therkelsen
  76,95 - 197,95 kr.

  Den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) formidler principperne for en ny verdensmoral, der danner grundlag for skabelsen af en fredens og kærlighedens kultur på jorden. Udvikling af en ny tilgivelseskultur og sundere levevis, skabelse af én retfærdig verdensstat, indførelse af verdenssproget esperanto, vegetarisme, udfoldelse af større kærlighed til planter, dyr og mennesker – til alt levende, såvel i mikro-, mellem- og makrokosmos – indgår som vigtige elementer i Martinus Kosmologi, der kan betegnes som et helstøbt verdensbillede, hvor alt er indbyrdes forbundet. Det er både lærerig og underholdende læsning under overskrifter som f.eks.: Martinus får kosmisk bevidsthed, Krishnamurti som verdenslærer, Profetier om den danske verdenslærer, Pyramidens hemmelighed, Jordkloden – et levende væsen, Verdensstaten, Verdenssproget esperanto, Kærlighed til dyrene, Sygdom og helbredelse, Kristusmoralen, Kan evigheden forstås? og Kristi genkomst. Bogen viser konturerne af en ny kultur baseret på en ny verdensmoral og henvender sig til alle, der interesserer sig for politik, videnskab, filosofi, miljø, sundhed og fred. Bogen kan også læses som introduktion til hele Martinus’ livsværk Det Tredje Testamente.

 • - Hvorfor reinkarnation er et faktum
  af Else Byskov & Maria McMahon
  48,94 - 97,95 kr.

  Ville det ikke være vidunderligt, hvis vi ikke kun levede ét liv? Ville det ikke være godt at vide, at døden var en illusion, og at vi levede videre efter vores fysiske krop var holdt op med at fungere? Hvis vi kunne vide, at døden ikke var slutningen af livet, ville det så ikke gøre os meget mindre bekymrede eller bange, gøre os meget mere trygge og lykkelige? Hvis vi med ét slag kunne eliminere al frygt for døden, ville det så ikke give vores liv en helt ny mening og et nyt perspektiv? Det er hvad denne bog tilbyder læseren. "Reinkarnation i en Nøddeskal" forklarer, hvorfor reinkarnation er meget mere end en trossag. Med matematisk præcision forklarer forfatterne, hvorfor reinkarnation er et faktum, og de præsenterer argumentationen, logikken og beviserne for denne påstand. De forklarer også, hvordan reinkarnation finder sted, og hvad livets hovedplan er. Denne bog er din exit-nøgle fra ét-livsteorien og med denne nye indsigt vil du aldrig mere betvivle din egen udødelighed. Dit syn på livet vil forandre sig, når du indser, at døden er en illusion, og at din bevidsthed overlever det fysiske legemes død. Den indsigt, der afsløres i denne bog, stammer fra den store danske visionære forfatter Martinus´ åndsvidenskab. Da han var 30, oplevede Martinus en udvidelse af sin bevidsthed, som gav ham kosmisk bevidsthed. Hans arbejde er den mest dybtgående afsløring af åndelig visdom, der nogensinde er blevet givet til menneskeheden.

 • af Toni Christina Bjerremose
  297,95 kr.

  Denne bog er en indføring i den danske kosmiskbevidste forfatter, Martinus’, åndsvidenskab, forklaret i et lettilgængeligt sprog. Ifølge Martinus er Guds veje ikke uransagelige - vi er en del af en guddommelig plan, og skal alle efterhånden komme til at tænke Guds tanker efter og komme til at forstå alle ting. I to gange 12 kapitler behandles forskellige åndelige emner, fortrinsvis ud fra Martinus’ analyser, for at gøre det lettere for læseren senere at fordybe sig i Martinus’ egne værker, der er samlet under navnet ”Det Tredie Testamente”. De vigtigste indsigter i bogen er følgende: 1. Alt er Gud 2. Intet er tilfældigt 3. At dø er blot at skifte bevidsthedsplan 4. Vi bliver født igen og igen 5. Hvad vi sår, skal vi høste 6. At forstå er at tilgive Vi kan ikke undgå modgang og diverse problemer i livet, men vi kan gennem viden om de kosmiske love og ved at arbejde med os selv udvikles til at kunne klare alting, fordi vi da forstår, at intet er uretfærdigt eller tilfældigt.

 • af Hermann Rudolph
  87,95 kr.

  En teosofisk andagtsbog med anvisning til meditation.

 • af Steen Kofoed & Tove Kofoed
  227,95 kr.

  Denne bog beskriver den rejse, der påbegyndes fra den fysiske krop dør frem til fødslen i en ny krop. På engageret vis fortæller en række mennesker om deres egen rejse, der inkluderer bevægelsen hen mod paradistilstanden, men også de processer, der sker, når sjælen igen bliver tilknyttet en ny barnekrop - fra celledeling, fosterudvikling og helt frem til fødslen. Ud over disse rejsebeskrivelser præsenteres åndsvidenskabelige teorier bag reinkarnation som karma, affinitet, åndelige væsener, engle m.m. Forfatterne giver gode råd til, hvordan efterladte kan hjælpe forvirrede sjæle til at forstå, at de er døde, og til, hvordan afdøde kan lære at slippe afhængigheden af det jordiske liv.Tove og Steen Kofoed har mere end 40 års erfaring i at kommunikere med den åndelige verden og dens beboere. De ejer og driver henholdsvis Clairvoyancevejleder Skolen og Healerskolen og har medvirket i flere tv-programmer om emnet. De står desuden bag en række bøger om emnet.

 • af Finn Nørlev
  142,95 kr.

  Denne udgave af Johannes evangeliet er en dansk oversættelse af Lic. Emil Bocks oversættelse af evangeliet ud fra den græske urtekst (vejledt af Rudolf Steiner). Emil Bock blev født 19. maj 1895 og døde 6. december 1959.Emil Bock var tæt knyttet til Antroposofien og Kristensamfundet, som han var medstifter af. Han har skrevet flere bøger, om tiden omkring Kristus, med udgangspunkt i Rudolf Steiners åndsvidenskabelige erkendelser.

 • - En åndsvidenskabelig afhandling om bevidsthed og evighed i mennesket
  af Lars Muhl
  277,95 kr.

  Ifølge Den Danske Ordbog betyder skæbne: ”Højere magt, der tænkes gribe ind i og styre menneskets liv.” I den nordiske mytologi betyder begrebet skepna, ”det, der er bestemt”. Af skæbne kommer begrebet ’at skabe’. Ifølge åndsvidenskaben er denne højere magt både Gudsbevidsthed og det billede af Gudsbevidsthed i mennesket, hvori vi er skabt. Det er derfor sjælen selv, der, inden den inkarnerer, sætter sig for, hvordan dens iboende guddommelige potentiale skal komme til udtryk nu. Skæbnen beror ikke på nogen former for tilfældighed. Som Einstein sagde: ”Gud spiller ikke med terninger.” Bag alt skabt befinder der sig en overordnet bevidsthed, som vi kalder Gud. Mennesket er bevidsthed, ligesom Gud er det. Og bevidsthed kan bevæge sig frit overalt. Denne frie bevidsthed er menneskets oprindelige tilstand. Gennem de 22 arketypiske tegn i det aramæiske alfabet kan vi finde ind til den frekvens, vores åndelige DNA, der forbinder os med den oprindelige tilstand, vi synes at have glemt. Til hvert tal gives en såkaldt Sjælstekst samt en meditation, der kan praktiseres alle steder, fra kirken eller meditationsrummet til banegården eller supermarkedet.

 • af Poul Michael von Bülow
  143,95 kr.

 • af Constance Wachtmeister
  277,95 kr.

  For alle, der er interesseret i spirituel udvikling, filosofi og den okkulte tradition, er denne bog en fascinerende og dybt personlig beretning om en af de mest indflydelsesrige kvinder i det 19. århundredes okkulte verden. Bogen udkom i 1893 og indeholder grevinde Constance Wachtmeisters erindringer om den bemærkelsesværdige okkultist og forfatter H.P. Blavatskys arbejde med Den Hemmelige Lære, et af de mest kontroversielle værker inden for åndsvidenskab. Wachtmeister beskriver Blavatskys intense engagement og utrættelige indsats for at sprede hendes filosofiske idéer til verden og giver et unikt indblik i hendes personlige liv, hendes udfordringer og triumfer. Derudover indeholder denne bog en samling personlige beretninger om Blavatsky skrevet af familie, venner og bekendte, og en række artikler fra forskellige aviser og magasiner, der beskrev Blavatsky, mens hun levede. I forhold til den originale udgave har vi i denne danske udgivelse valgt at tilføje et appendiks, som beskriver de syv forskellige metoder, H.P. Blavatsky gjorde brug af i sin litterære produktion:Beskrivende litteraturForfatterskab efter instruksForfatterskab gennem diktatForfatterskab gennem styret clairvoyanceForfatterskab gennem psykometriForfatterskab gennem nedfældningForfatterskab ved hjælp af en proces, der svarer til tulku

 • - Fra healerens logbog
  af Steen Kofoed
  107,95 - 127,95 kr.

  Perspektiver på spiritualitet er en samling af skriv fra healeren Steen Kofoeds fjerpen iblandet eventyr, facebookopslag og gode råd til, hvordan man rummer livets mere smertefulde sider.Perspektiver på spiritualitet er direkte, kærlige og psykologiske af natur. Steen Kofoed konstaterer, at kommunikationen ejes af den, der hører, og ikke af den, der sender den afsted. Derfor bruger han sine ord med kirurgisk præcision, når han skal forklare sit take på livets op- og nedture.Emnerne spænder vidt, men regn ikke med kun at komme til at læse om engle på lyserøde skyer, for selvom forfatteren både kan heale og stille clairvoyant ind, er det levede liv for ham langt vigtigere, herunder at blive sig sin egen etik bevidst.Perspektiver på spiritualitet I er første bind i en serie.

 • - Den Videnskabelige Bro fra det Fysiske til det Åndelige
  af I.Casio Paia
  67,95 - 109,95 kr.

  Hvad er livet? Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Denne bog viser vejen til de videnskabelige svar på disse spørgsmål. Igennem: The Missing Core...samt flere videnskabelige studier.

 • - Bevidsthedens og Overbevidsthedens evolution
  af Jes Dietrich
  114,95 - 312,95 kr.

  Bogen henvender sig til dig som vil vide mere om menneskets store udviklingsproces, og dig der ønsker at forstå din egen plads og rolle i denne udvikling.Du bliver i denne bog præsenteret for et verdensbillede, der beskriver den udviklingscyklus som menneskeheden lige nu befinder sig i, en udviklingscyklus der består af 7 store udviklingsperioder og 2 unikke evolutionsforløb, bevidsthedens og overbevidsthedens evolution. Du vil i denne bog kunne læse om:De store livslove bag tilværelsen, samt hver af de 7 Udviklingsperioder.Din nuværende livsoplevelse, samt enhver af de i alt 7 Livsoplevelser, der er knyttet til vores udviklingscyklus.Din bevidsthedsudvikling, og hvilken livskraft der ligger bag den kontinuertlige udvikling af bevidstheden.En beskrivelse af formålet med dit liv, med fokus på hvor du er nu, på hvor du skal hen, og på dine vigtigste udfordringer her og nu.En nærmere beskrivelse af de 2 udviklingsperioder, Ego og Hjerte udviklingsperioderne, som lige nu er mest aktuelle for dig.En beskrivelse af hvordan alle mennesker er bundet sammen i et stort bevidsthedsnetværk.Bogen er rigt illustreret med farve illustrationer

 • af Trine L. Möller
  52,95 - 87,95 kr.

  En anderledes bog om døden til højtlæsning for børn.

 • af Jes Dietrich
  72,95 - 197,95 kr.

  Hvad er Egoet? Hvordan lever vi med det? Kan Egoet ændre sig? Har vi altid haft et Ego, og vil vi altid have et Ego? Dette er spørgsmål, som optager rigtig mange mennesker. Denne bog handler om Egoet, og om dets rolle i vores liv og udvikling. Vi er et sted i vores udvikling hvor der er stor fokus på Egoet, og hvor du bliver udsat for mange udfordringer, der involverer Egoet. Ordet Ego dækker over en identitet, men også over en særlig måde at opleve livet på, en måde der bygger på et specifikt regelsæt, som jeg vil beskrive. Kun ved at forstå hvordan og hvorfor Egoet overhovedet opstod, kan vi få indsigt i hvorfor det virker som det gør lige nu i vores liv. Denne bog er derfor mere end en øjebliksbeskrivelse af Egoet. Den viser dig Egoet i et udviklingsperspektiv hvor du skal se, at ligesom Egoet skabes og udvikles, da vil det med tiden også afvikles. Som erstatning for det dualistiske ‘Ego-livssyn’ vil du fyldes af et livssyn, som jeg kalder den ’den enhedsorienterede livsoplevelse’, og af en bevidsthed jeg kalder ’Hjerte bevidstheden’. Sidstnævnte er faktisk allerede nu ved at indfinde sig, hvilket i den grad har sat ekstra fokus på dine udfordringer med Egoet. Egoet er angstprovokeret af det nye livssyn, men på den anden side spiller netop Egoet en helt central rolle i at hjælpe dig til at kunne evne denne nye, og fundamentalt anderledes, måde at opleve livet på. At fornægte Egoet, eller at stoppe med at udleve det, har derfor alvorlige konsekvenser. Dette er altså en bog for dig som ønsker en dybdegående forståelse for Egoet, og for hvordan det skal hjælpe dig videre mod en helt ny bevidsthedsform.

 • af Jes Dietrich
  49,95 - 147,95 kr.

  Dette er en Introduktion til bogen "Menneskehedens Udviklingscyklus". Formålet er at introducere dig for grundelementerne i det verdensbillede, som beskrives i "Menneskehedens Udviklingscyklus". Jeg vil give dig en introduktion til følgende: - Et verdensbillede der beskriver menneskehedens store udviklingsproces, helt til slutningen af vores udviklingscyklus. - Et verdensbillede der viser dig en logisk beskrivelse af de store livslove bag tilværelsen og hver af de 7 udviklingsperioder der udgør vores udviklingscyklus. - Et verdensbillede der i detaljer karakteriserer din nuværende livsoplevelse og alle de 7 livsoplevelser, der definerer din oplevelse af livet i denne udviklingscyklus. - Et verdensbillede der viser dig formålet med dit liv, i hver eneste af udviklingsperioderne, og som vil fokusere særlig meget på dine 2 aktuelle udviklingsperioder, Egoets og Hjertets udviklingsperioder. - Et verdensbillede der vil give dig helt ny information omkring personlighedens struktur, samt en detaljeret beskrivelse af de forskellige bevidsthedstilstande, som du vil opleve i denne del af din udvikling. Denne introduktion vil være ledsaget af nogle af de 65 livs-illustrationer som "Menneskehedens Udviklingscyklus" er bygget op omkring. Det Verdensbillede som du her får en introduktion til er desuden knyttet til sin egen hjemmeside, www.MenneskeOgUdvikling.dk, hvor du kan få yderligere information og inspiration.

 • - Et Verdensbillede
  af Jes Dietrich
  332,95 kr.

  Bogen henvender sig til dig som vil vide mere om menneskets store udviklingsproces, og dig der ønsker at forstå din egen plads og rolle i denne udvikling.Du bliver i denne bog præsenteret for et verdensbillede, der beskriver den store udviklingscyklus, som menneskeheden lige nu befinder sig i. Det er en udviklingscyklus der består af 7 udviklingsperioder og 2 parallelle evolutionsforløb, nemlig evolutionen af Bevidstheden samt evolutionen af Overbevidstheden. Bogen omhandler mine egne personlige erkendelser om følgende:- Et verdensbillede der beskriver menneskehedens store udviklingsproces, helt til slutningen af vores nuværende udviklingscyklus.- Et verdensbillede der giver dig en beskrivelse af de store Livslove bag tilværelsen, samt af hver af de 7 udviklingsperioder.- Et verdensbillede der i detaljer karakteriserer din nuværende livsoplevelse, og alle de 7 livsoplevelser der er knyttet til vores udviklingscyklus.- Et verdensbillede der går i dybden med hvad bevidsthedsudvikling er, og som præsenterer dig for den livskraft der ligger bag denne udvikling.- Et verdensbillede der viser dig formålet med dit liv, i hver af udviklingsperioderne, men hvor fokus vil være på dine nuværende 2 udviklingsperioder, Ego og Hjerte perioderne. Jeg vil vise dig hvorledes Hjertets Livsoplevelse, er ved at overtage dit liv, hvilket i den grad vil sætte dig fri af Egoets trængsler og smerte, og få dig til at få øjnene op for ’en helt ny verden’Bogen er rigt illustreret med 65 livs-illustrationer, der har fokus på vores udviklingsvej, og den er desuden knyttet til sin egen hjemmeside, www.MenneskeOgUdvikling.dk, hvor du kan få yderligere information.

 • af Sanne Kristensen
  57,95 kr.

  Bjørn er træt af livet, men opdager at han kan rejse til andre dimensioner. På hans indre rejser til andre verdener finder han lysøen, hvor han bliver introduceret til videnskaben om bevidsthedens udkrystallisering til materie.

 • af Rudolf Steiner
  97,95 kr.

  En ”Modningens Have” kalder gamle vismænd det sted, som mennesket betræder, når verdens hemmeligheder åbenbares det. I den have findes ingen blomst, som ikke har modnet sin frugt, intet frø, som ikke har udfoldet sit spirende liv. Men mørke og farefulde skildres også de veje, som fører til den trange port, der danner indgangen til denne have. Det forsikres dog tillige, at når en ”Myste” eller indviet med omsorgsfuld hånd udpeger vejen for en, da vil mørket kunne blive klarere end lyset og farerne magtesløse overfor sjælens voksende kræfter. Som barnagtige forestillinger fra en tid, i hvilken man ikke havde anelse om vore dages videnskaber, forkætres sådanne tanker af den ”Oplyste”, som tror sig at kunne skelne mellem den ”famlende Indbildningskrafts” drømmebilleder og en videnskabelig opøvet forstands indsigter. Og den, som alligevel nu for tiden nærer sådanne tanker, kan være sikker på, at han hos mange af sine samtidige vil bemærke, om ikke et hovmodigt så dog i det mindste et medlidende smil.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.