Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Borgerinddragelse

Her finder du spændende bøger om Borgerinddragelse. Nedenfor er et flot udvalg af over 5 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Jacob Torfing & Peter Triantafillou
  367,95 kr.

  New Public Governance gør det muligt at skabe offentlig værdi på nye måder. Men NPG er ingen trylledrik, der fra den ene dag til den anden skaber balance mellem borgernes store forventninger og en trængt økonomi. Og når NPG skal fungere side om side med de gamle styringsparadigmer, New Public Management og bureaukratiet, opstår der tit dilemmaer.New Public Governance på dansk er den første introduktion til NPG på dansk. Bogen giver bud på, hvordan tankerne i NPG kan omsættes til konkrete former for styring og ledelse i den offentlige sektor, og udfolder og diskuterer gevinsterne og begrænsningerne ved NPG i forhold til en lang række opgaver og udfordringer. Blandt de emner, der bliver behandlet, er politiker- og embedsmandsroller, ledelse, borgerinddragelse og samskabelse, samspillet mellem offentlige og private aktører, behovet for kontrol og retlige forhold som ansvarsplacering.Bogen er skrevet i et klart og tilgængeligt sprog og henvender sig til forskere såvel som studerende og praktikere.

 • af Anne Tortzen & Manon de Jongh
  194,95 - 217,95 kr.

  Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund? I begrebet samskabelse ligger visionen om et velfærdssamfund, hvor borgere og lokalsamfund indtager en stærk og aktiv rolle. Et samfund, hvor offentlige organisationer, civilsamfundet og private virksomheder arbejder sammen på tværs og finder løsninger på genstridige samfundsproblemer som ensomhed, klimaudfordringer og integration. I disse år forsøger mange ledere, medarbejdere og folkevalgte at forme samskabelsesambitionerne og føre dem ud i livet. Men ambitionerne støder ofte på grund, når de rammer hverdagens forhindringer og paradokser. KORT & GODT OM SAMSKABELSE I PRAKSIS handler om, hvordan organisationerne bliver bedre gearet til at arbejde samskabende. Forfatterne har mange års erfaring inden for borgerinddragelse og samskabelse, og de sammenfatter her deres viden og fører læseren mod de vigtigste pejlemærker i det samskabende landskab.Om forfatterne:ANNE TORTZEN er cand. scient.pol., journalist og proceskonsulent. Hun er ph.d. fra RUC med afhandlingen Samskabelse i kommunale rammer. Grundlægger og leder af virksomheden Center for Borgerdialog (www.centerforborgerdialog), som rådgiver offentlige organisationer om borgerinddragelse og samskabelse og formidler forskningsmæssig viden om feltet. MANON DE JONGH er chefkonsulent i UKON A/S og arbejder med ledelses- og organisationsudvikling, især i offentlige organisationer. Hun er ph.d. i organisationspsykologi fra Utrecht Universitet i Holland og er systemisk og psykodynamisk efteruddannet.

 • - Et kritisk blik på Jobcentrets arbejde med syge, udsatte og sårbare borgere anno 2021
  af Søren Møller Petersen
  117,95 kr.

  Mange syge, sårbare og udsatte borgere oplever jobcentret som en truende modspiller frem for en empatisk medspiller. De ser sig fanget i uværdige sagsforløb. Syge presses ud i forløb, der forstærker deres helbredsproblemer i stedet for at bidrage til optimal healing. Udsatte og sårbare borgere oplever sig fastlåst og stigmatiseret i perspektivløse aktiveringstiltag uden udløbsdato. Men sådan behøver det ikke at være.Denne bog sætter kritisk fokus på jobcentrets tilgang til arbejdet med syge, udsatte og sårbare borgere . De centrale problemstillinger gennemgås tematisk i bogens første del med reference til en række detaljeret beskrevne sagsforløb, der gennemgås i bogens anden del.Ud over at sætte kritisk fokus på jobcentrenes indsats over for syge, udsatte og sårbare, så anvises der samtidig alternative handlemuligheder inden for rammerne af de nuværende lovgivningsrammer. Endelig skal bogen læses som en stærk og nødvendig opfordring til vores nationale beslutningstagere om at etablere et nyt set up for arbejdet med vores syge, udsatte og sårbare borgereBogen henvender sig til socialrådgiverstuderende, til medarbejdere i jobcentret, ledere og politiske beslutningstagere.

 • - -mission, metode, værdier, vision, politik, organisation, strategi og værdibaserede essays
  af Steen Ole Hedelund Jørgensen
  215,95 kr.

  Forfatteren:Kernen i min politiske rådgivning og i bogen "Vi bygger en borgerliste" er, at -de politiske ideer er blevet udtømt i dansk politik, og partierne administrerer velfærden,-de politiske partiers betydning vil mindskes de kommende årtier, og nye værdibaserede bevægelser vil vinde frem og få stor folkelig opbakning, -der er brug ny værdibaseret ideudvikling og konkrete værdibaserede visioner i dansk politik. Også lokalt.Den årelange udhuling af det kommunale selvstyre, centraliseringen og borgernes voksende krav om selvstyre og indflydelse kan give borgerlisterne en renæssance -vel at mærke som værdibaserede borgerlister. De kan fylde det nærdemokratiske vakuum med fornyet politisk engagement i kommunerne og regionerne udenfor de traditionelle partirammer.Forsøget på at give borgerlisterne en værdibaseret genfødsel er vigtigt i et lokalt forankret folkestyre, der i dag er kendetegnet af administration og bureaukrati og i udpræget grad demokratisk underskud og mangel på borgerinddragelse. Det lokale politiske engagement baseret på væsentlige værdier og en gennemtænkt vision for det politiske arbejde kan bidrage til at tage folkestyret tilbage.

 • - Den offentlige sektor tilbage til virkeligheden
  af Malene Kjær-Jepsen & Anne Schødts
  263,95 - 312,95 kr.

  Hvordan ville den offentlige sektor se ud, hvis den kunne se sig selv med borgernes øjne? Bogen KÆRLIG HILSEN FRU HANSEN inviterer den offentlige sektor inden for i borgerens liv. Med udgangspunkt i designtænkningen inspirerer den til, at fremtidens velfærd skabes mellem mennesker i et samfund, hvor det offentlige ikke længere spiller hovedrollen, men er en facilitator, der får andre til at lykkes. KÆRLIG HILSEN FRU HANSEN præsenterer et lettilgængeligt begrebsapparat og en værktøjskasse, der hurtigt kan omsættes i samspillet mellem system og menneske. Bogen henvender sig til offentlige ledere og medarbejdere såvel som politikere, interesseorganisationer, konsulenter og aktive medborgere, der ønsker at udvikle den offentlige sektor og samfundet, der hvor det rykker noget hos borgerne.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.