Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Dansk som andetsprog

Her finder du spændende bøger om Dansk som andetsprog. Nedenfor er et flot udvalg af over 11 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • af Dennis Grynnerup & Naja Fuglsang-Damgård
  405,95 kr.

  Denne bog er til kursister, som skal til prøve i dansk 3, og som går på et prøveforberedende hold, eller som skal til prøven som selvstuderende.Bogen består af tre kapitler med emnerne: arbejde, ligestilling og uddannelse.I alle tre kapitler arbejder kursisten med prøvens forskellige tekst- og opgavetyper, og lærer at bruge gode strategier inden for læseforståelse, skrivning og mundtlig kommunikation.Bliv klar - til Prøve i Dansk 3 består af:GrundbogTeksthæfte med informationer om prøven samt strategierVideofilm med prøvesituationerLærervejledning med facitlisteOBS!Hvis du bruger bogen Bliv klar til Prøve i Dansk 3, skal du være opmærksom på, at Prøve i Dansk 3 ændres ved prøvetermin vinter 2022. Derfor vil nogle af informationerne i bogen ikke passe med prøven. Alle opgaverne er stadig relevante, men den nye opgave i prøven er ikke med i bogen.Derfor har forfatterne tilføjet en opgave, som lever op til de nye krav - den kan du gratis hente nederst på siden, hvor du også finder link til lærervejledningen. Hvad ændres?Den nuværende delprøve 2A bliver erstattet af en ny delprøve 2A og 2B, mens den nuværende delprøve 2B ændrer navn til delprøve 3.Den nye delprøve 2A ligner den gamle, men vil være reduceret og kun bestå af 1 tekst med 3 multiple-choice-items.Den nye delprøve 2B kommer til at bestå af 1 tekst med 5 gapped-text-items.Delprøve 2A og 2B vil altså i alt komme til at bestå af 8 items i stedet for de nuværende 7 items i den nuværende delprøve 2A.Den samlede tid til besvarelse af delprøve 2A, 2B og 3 i læseforståelse ved Prøve i Dansk 3 vil være 65 minutter, hvilket er uændret i forhold til den nuværende delprøve 2A og 2B. EkstramaterialeDu finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Mika Sun Black
  175,95 kr.

  Den lille er en elegant guide til dansk grammatik - perfekt til engelsktalende udlændige der bor, arbejder eller studerer i Danmark. Det danske sprog kan være vanskeligt at få hold på. Det bliver ikke lettere, hvis arbejds- eller undervisningssproget er engelsk og tiden til danskundervisning er knap. Men skal man trives i nye omgivelser, er det vigtigt at kunne begå sig på det lokale sprog. Den lille præsenterer den mest essentielle grammatik samt en lang række danske hverdagsord og fraser. Disse er indtalt og ligger til fri download på bogens webside - så kan man med en smartphone ved hånden nemt kan øve sit ordforråd på vej til og fra arbejde eller skole. Ved sit elegante design og lette format er Den lille ideel at have med sig overalt. Den lille er således en oplagt start på livet i Danmark.

 • - Sprogpædagogiske perspektiver på basisundervisning i dansk som andetsprog
  af Line Møller Daugaard m.fl.
  177,95 kr.

 • af Anna Soele Zachau Johansson
  346,95 kr.

  Chokolade - og lidt mere er til FVU trin 4 og er således i serie med Kaffe - og lidt mere, Løgn - og lidt mere og Pjæk - og lidt mere. Chokolade - og lidt mere er til alle som har brug for gode læse- og stavestrategier på FVU trin 4.De fire kapitler er:BakterierWhistleblowerChokoladeOgandonation

 • - Dansk som andetsprog
  af Mette Hallundbæk Ottosen
  37,95 - 76,95 kr.

  Tamim er skomager. Han kommer fra Afghanistan og har lært at sy sko i sin fars værksted.Nu arbejder han i Stens Skomageri i Aarhus.Han har mange arbejdsopgaver i skomageriet.Han er især meget dygtig til at reparere og sy sko i hånden.Bogen består af: En fortælling om Tamim og hans arbejde som skomager. Fotos med undertekster til støtte i tekstlæsningen.En tekst om arbejdspladsen.To interviews, et med Tamim og et med hans arbejdsgiver.Øvelser i hverdagsdialoger produceret til teksterne.Faktabokse med fokus på sprog med tilhørende opgaver.

 • - Et nyt liv
  af Kirsten Wandahl
  26,95 - 135,95 kr.

  Tulo har kun boet i Danmark i tre måneder. Han er gift med Sonia. Sonia er dansker. Hun har job. Hun har også venner. Men hvordan får Tulo job og venner i Danmark?Tulo - Et nyt liv er en roman om at være ensom. Og om at få et nyt liv i et nyt land.Tulo - Et nyt liv er en letlæsningsroman (lix 15) til begyndere på danskuddannelserne eller til frilæsning på FVU start.

 • af Joanna Haskiel & Kirsa Freimann Olesen
  832,95 kr.

  Duet 5 er et grundbogsmateriale, der henvender sig til kursister med dansk som andetsprog på Danskuddannelse 1, modul 5.Materialet består af en grundbog (inkl. lyd) og denne lærervejledning, som indeholder kopiark til grundbogens tre kapitler med emnerne:DemokratiFritidArbejde. Kopiarkene har især fokus på mundtlighed.I lærervejledningen findes også en række ektraopgaver inden for læsning, stavning og morfemdeling samt testmateriale, som er opbygget efter samme principper som ministeriets modultest.EkstramaterialeDu finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Joanna Haskiel & Kirsa Freimann Olesen
  477,95 kr.

  Duet er et grundbogsmateriale til undervisning af kursister med dansk som andetsprog på Danskuddannelse 1.De tre kapitler i Duet 5 har titlerne:DemokratiFritidArbejde.Mundtlighed: Duet 5 har særligt fokus på mundtlig argumentation. Kursisterne lærer at udtrykke holdninger, og de bliver løbende gennem bogen bedt om at diskutere forskellige spørgsmål, fx ligestilling og brug af offentlige midler. Derudover har bogen fokus på kommunikation på arbejdspladsen, herunder høflighedsfraser, smalltalk samt at give og modtage ros. Endelig lærer kursisterne at gennemføre en jobsamtale.Skrivning: Der er forskellige skriveøvelser i bogen, herunder skrivning af e-mails. Kursisterne bliver ført grundigt igennem skrivearbejdet, så de får en forståelse for skriveprocessen og lærer, hvordan man strukturerer en tekst. Således ender de med at have en lille samling korrekte e-mails i deres bog.Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra Duet 4, bl.a. med rod- og bøjningsmorfemer, sammensatte ord og limemorfemer. Læseteksterne er af varierende sværhedsgrad.Bogen indeholder desuden relevant hverdagsmatematik fx i form af statistikker samt opgaver, hvor kursisterne skal beregne, hvad en fritidsaktivitet koster.De afsluttende tests har afsæt i det indlærte og er således både en repetition og et tjek af, hvor meget kursisterne har lært.Duet 5 består af en grundbog (inkl. lyd), små videosekvenser med stillbilleder og indtaling samt en lærervejledning med kopiark, ekstraopgaver og tests.EkstramaterialeDu finder alle ekstramaterialer frit tilgængeligt her.

 • af Duong Dai Tran
  157,95 kr.

  Branchedansk - lager er et arbejdshæfte til voksne udlændinge, som skal i praktik på et lager.Målet er at give praktikanten en række sproglige værktøjer, som vil styrke den daglige kommunikation på lageret.Gennem sproglige øvelser får praktikanten viden om fagrelaterede vendinger, arbejdsredskaber og -opgaver.Praktikanten får således sproglig støtte til at kunne:fortælle om det daglige arbejde på et lager.modtage og udføre instruktioner fra leder og kollegaer.etablere og vedligeholde relationer på arbejdspladsen.Sidst i hæftet introduceres der også til de mest grundlæggende elementer i jobsøgning og personlige jobkompetencer.

 • af Garbi Schmidt m.fl.
  77,95 kr.

  Det er nu det almindelige, at der i alle klasser i skolen er elever, som har dansk som andetsprog. Derfor er det en nødvendighed, at læreren er i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning, som tager hensyn til og gør brug af disse særlige elevforudsætninger. Det drejer sig både om at håndtere flerkulturel kompleksitet med flerkulturelle børne- og ungdomsgrupper og om andetsprogspædagogik. Temanummeret introducerer til andetsprogspædagogikkens teori og praksis, andetsprogstilegnelse og interkulturelle praksisformer.

 • af Helga Conradsen
  172,95 kr.

  Fart på dansk, Lyt, tal, læs og skriv tager udgangspunkt i elevernes verden, fx mig selv, der hvor jeg bor, året rundt, krop og sundhed. Eleverne veksler mellem at lytte, tale, læse og skrive. Hæftet stilladserer elevernes læring og er med til at give dem et sprogligt fundament med både højfrekvente ord, før-faglige ord og sprog- og læringsstrategier. Målet er at gøre dem til aktive sprogbrugere i modtagelsestilbuddet og senere i almenundervisningen. Materialet understøtter elevernes egne sproglige ressourcer og giver dig mulighed for at differentiere undervisningen med henblik på at kunne udfordre elever med forskellige sproglige og faglige forudsætninger på deres eget niveau. Elevhæftets sprogarbejde kan suppleres med øvelser fra Fart på dansk - Ord og begreber med CL.   En udgivelse i serien Fart på dansk Denne udgivelse er en del af Fart på dansk - et nyt materiale fra Alinea, målrettet dig, som underviser i dansk som andetsprog på grundskoleniveau. Materialet bygger på den nyeste viden om andetsprogsdidaktik og tager højde for det løbende optag af elever og behovet for differentiering. Formålet er at give dine elever et sprogligt fundament, så de kan deltage aktivt og ligeværdigt i skole og samfund.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.