Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Erhvervsøkonomi bøger

Bliv klar til næste semester med bøger fra pensumlisten til HA almen erhvervsøkonomi på Copenhagen Business School (CBS). Her hos Tales finder du alle bøger til erhvervsøkonomiuddannelsen, så du er godt forberedt til din skolegang. Vi har gjort en indsats for at få priserne helt ned og stræber efter at sælge de billigste studiebøger! Pensumlisten med bøger til erhvervsøkonomi kan være lang og derfor har vi lavet denne side, så du kan få et godt overblik.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Michael Andersen, Zakken Worre & Carsten Rohde
  313,95 kr.

 • - The complete guide through the wilds of strategic management
  af Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand & Joseph Lampel
  274,95 kr.

 • af Torben Hansen, Philip Kotler, Kevin Keller, mfl.
  781,95 kr.

  The classic Marketing Management is an undisputed global best-seller an encyclopaedia of marketing considered by many as the authoritative book on the subject. This third European edition keeps the accessibility, theoretical rigour and managerial relevance the heart of the book - and adds: A structure designed specifically to fit the way the course is taught in Europe. Fresh European examples which make students feel at home. The inclusion of the work of prominent European academics. A focus on the digital challenges for marketers. An emphasis on the importance of creative thinking and its contribution to marketing practice. New in-depth case studies, each of which integrates one of the major parts in the book. This textbook covers admirably the wide range of concepts and issues and accurately reflects the fast-moving pace of marketing in the modern world, examining traditional aspects of marketing and blending them with modern and future concepts. A key text for both undergraduate and postgraduate marketing programmes.

 • af Torben M. Andersen, Valdemar Smith, Niels Westergård-Nielsen, mfl.
  351,95 kr.

  The Danish Economy in a Global Context provides a general introduction to economic developments, institutions and policies in Denmark. Several topical policy issues, such as retirement, education and globalization, are discussed in a non-technical fashion.The text takes a global comparative perspective to highlight the differences and similarities between Denmark and other OECD countries.The Danish Economy in a Global Context should be read as a general introduction to the Danish economy. While self-contained, it is intended for introductory economics courses where it complements theoretical textbooks with an empirical and institutional underpinning of key issues. The book can be read in its entirety or selected chapters can be read independently.Key economic concepts are carefully explained throughout the book; it is therefore also accessible to students of subjects other than economics who want a broad and coherent introduction to key aspects of the Danish economy. This second edition is fully updated regarding both texts, figures and tables.About the authors: Torben M. Andersen Professor, Aarhus University Research interests: the welfare state; labour markets; globalisation; fiscal policy Jan Bentzen Professor, Aarhus University Research interests: energy and resource economics; sustainability; cost-benefit analysis Svend E. Hougaard Jensen Professor, CBS Research interests: economic effects of changing demographics; fiscal aspects of monetary unification; pensions; social security Valdemar Smith Professor, Aarhus University Research interests: industrial organisation; analyses of firms; economic aspects of management practices; gender issues Niels Westergaard-Nielsen Professor, CBS Research interests: labour markets; personnel economics; business growth

 • af Alan Melville
  682,95 - 731,95 kr.

  International Financial Reporting delivers a focused, user-friendly introduction to international financial reporting and how to implement the IASB standards for undergraduate students.

 • af Michael Andersen & Carsten Rohde
  236,95 kr.

  Denne opgavesamling knytter sig til bogen Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Ideen er at lære det dobbelte bogholderis systematik og metode. Opgavesamlingen dækker hele forløbet fra dataregistrering på bilag over bogføring af transaktionsdata ifølge bilag til regnskabsafslutning og strukturering af selve regnskabet.

 • af Michael Andersen, Carsten Rohde & Jytte Grambo Larsen
  152,95 kr.

  Denne opgavesamling er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i 5. udgave af lærebogen Virksomhedens Økonomistyring.MICHAEL ANDERSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hans faglige fokus er rettet mod analyse, konstruktion og anvendelse af moderne økonomistyringsværktøjer til måling og ledelse af virksomheders økonomiske effektivitet og værdiskabelse. Han har desuden en omfattende praktisk erfaring og viden inden for virksomheders økonomistyring i bred forstand. Denne er opbygget dels gennem rollen som virksomhedsrådgiver, dels gennem længerevarende forsknings- og virksomhedssamarbejder. Michael Andersen er en hyppigt anvendt kursus- og foredragsholder både inden for uddannelsessektoren og i den private og offentlige sektor.JYTTE GRAMBO LARSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hun har publiceret flere artikler om design af økonomistyringssystemer i teori og praksis. Hendes interesser omfatter dels økonomistyring, dels design og anvendelse af incitaments- og kontrolsystemer til at fremme virksomhedens strategiimplementering og drift. Interessen fokuserer på kombinationen af teori og praksis. Indenfor såvel økonomistyring som kontrolsystemer underviser hun på CBS og andre videregående uddannelsesinstitutioner.CARSTEN ROHDE, Ph.d., er professor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Han har publiceret flere artikler og bøger om opbygning og anvendelse af såvel traditionelle som strategiske økonomistyringsmetoder og -systemer. Ud over undervisning på Copenhagen Business School og andre videregående uddannelsesinstitutioner afholder Carsten Rohde en lang række kurser og seminarer inden for regnskab og økonomistyring. Herudover arbejder han tæt sammen med danske virksomheder og institutioner som rådgiver samt i forbindelse med konkrete erhvervsrettede forskningsprojekter.IndholdForordOpgaver til kapitel 1 – Økonomistyringens idé og formålOpgaver til kapitel 2 – Virksomhedens økonomiske strukturOpgaver til kapitel 3 – Det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement som strukturmodel for økonomisk styringOpgaver til kapitel 4 – Budgettering som styreform – virksomhedens budgetprocedureOpgaver til kapitel 5 – Aktivitetsstyringens budgetmetoder og styringsniveauerOpgaver til kapitel 6 – Standardomkostningsregnskab for de variable omkostningerOpgaver til kapitel 7 – Budgettering af kapacitet og kapacitetsomkostningerOpgaver til kapitel 8 – Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger Opgaver til kapitel 9 – BudgetkontrollenOpgaver til kapitel 10 – Likviditetsbudgettering

 • af Mark (University of Kansas) Hirschey & Eric (Copenhagen Business School) Bentzen
  714,95 - 753,95 kr.

 • af Thomas Presskorn-Thygesen
  253,95 kr.

  Erhvervsøkonomisk videnskabsteori præsenterer en række klassiske og nutidige videnskabsteoretiske tilgange. Bogen forklarer, hvordan videnskabsteoretiske opfattelser allerede har haft en stor indflydelse på erhvervsøkonomiens kernediscipliner, og hvordan studerende i dag kan anvende videnskabsteori til at blive klogere på de erhvervsøkonomiske fænomener, der interesserer dem. Bogen henvender sig således til studerende og undervisere ved erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser, og den udmærker sig i forhold til andre introduktionsbøger om videnskabsteori ved at relatere videnskabsteoriens til tider abstrakte argumenter til erhvervsøkonomisk teori og praksis.

 • - Særtryk af 7. udgave til HA
  af af Bjarne Astrup Jensen
  131,95 kr.

  Et særtryk til HA-studerende på Copenhagen Business School (CBS)

 • - En lærebog
  af Bent Iversen, Lars Lindencrone Petersen & Peter Arnt Nielsen
  552,95 kr.

  Dansk erhvervsret er et ikke særlig præcist afgrænset juridisk område, men kendetegnes umiddelbart ved de retsregler, der er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Bogen giver god indsigt i de love, der påvirker området og henvender sig særligt til studerende inden for dansk og international erhvervsret. Som supplement udgives også en lovsamling. Dansk erhvervsret skaber overblik over det danske domstolssystem ved bl.a. at redegøre for domstolenes organisation og fremgangsmåden ved behandlingen af civile retssager. Desuden gennemgås emner som eksempelvis forsikring, markedsføring, kreditaftaler og kaution.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.