Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Erhvervsret

Her finder du spændende bøger om Erhvervsret. Nedenfor er et flot udvalg af over 5 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Dorte Dittmann & Mette Gade
  527,95 kr.

  Lærebogen Dansk og international erhvervsret, 4. udgave, er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Trojkas Dansk og international erhvervsret, 4. udgave, er velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.

 • af Mette Gade & Inge Kramer
  440,95 kr.

  ERHVERVSRET – Finans, 2. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Denne nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. juni 2020. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.Juni 2020Mette Gade og Inge Kramer

 • af Mette Gade & Inge Kramer
  462,95 kr.

  Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis læseren ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den “virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Bogens teoretiske stofgennemgang illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger.Supplerende materiale findes på bogens webside www.trojka.dk Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.ERHVERVSRET finans, 3. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juni 2022Mette GadeInge Kramer

 • - se eventuelt ISBN 9788761935908
  af Erik Werlauff & Peer Schaumburg-Müller
  1.083,95 kr.

  Kreditretten 7. udgave er en ajourført fremstilling af de regler, der gælder for optagelse af lån og kredit Kreditretten udkommer nu i en helt ny og ajourført udgave, som er opdateret med regler, retspraksis og teori på retsområdet. Bogen udkom for første gang helt tilbage i 1992 og introducerede herved kreditretten som en ny disciplin på kapitalmarkedsområdet. Den har siden været anvendt som undervisningsgrundlag en række steder og flittigt af praktikere. Bogen er unik, idet der ikke findes andre samlede fremstillinger af kreditretten i Danmark. Kreditretten er i sin grundstruktur en fremstilling af erhvervsfinansieringsretten. Nyt i 7. udgave En nyudgivelse af bogen har først og fremmest været nødvendig, fordi den tidligere udgave i dag er udsolgt. Forfatterne har dog valgt at udgive en ny gennemarbejdet og opdateret udgave fremfor blot at genoptrykke den tidligere udgave, sådan at læseren står med en ajourført fremstilling af kreditretten og bogen kan holde nogle år frem i tiden. Bogen er en videreførsel af de tidligere udgaver af Kreditretten, som har været skrevet af professor Lennart Lynge Andersen og professor Erik Werlauff. Om forfatterne Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC A/S, ekstern lektor på CBS, censor og censornæstformand, og adj. professor på Aalborg Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger bl.a. inden for børs- og kapitalmarkedsret, fondsret og selskabsret. Erik Werlauff er professor, dr.jur., advokat (H), forsker og underviser på Aalborg Universitet. Han rådgiver børsselskaber, er dommer i danske og internationale voldgiftssager og forfatter og medforfatter til talrige bøger inden for bl.a. børs- og kapitalmarkedsret, selskabs- og fondsret og proces- og kreditret. Målgruppe Bogen henvender sig særligt til studerende, som skal have et mere end helt overfladisk kendskab til kreditrettens grundlæggende regler, samt til praktikere, som skal søge svar på konkrete kreditretlige problemstillinger.

 • af Paul Krüger Andersen & René Franz Henchel
  333,95 kr.

  7. udgave - opgaver revideret og ajourførtErhvervsret - Opgaver & Materialer er udarbejdet til brug ved undervisning i erhvervsret ved handelshøjskoler og universiteter. Den knytter sig til fremstillingen i lærebogen Dansk Privatret. Opgaverne er stillet ved eksaminer på Handelshøjskolen i Århus eller som øvelsesopgaver. De enkelte opgaver er udarbejdet af forskellige undervisere ved Juridisk Institut. Der er foretaget et vist udvalg af opgaver, således at de fleste retsområder er dækket. I materialesamlingen er der lagt vægt på at vise eksempler på det juridiske retskildemateriale – fra EU-regler over lovgivning til domme og kendelser. Der vises tillige eksempler på en række typiske juridiske dokumenter.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.