Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger om Evaluering

Her finder du spændende bøger om Evaluering. Nedenfor er et flot udvalg af over 6 bøger om emnet.

Vis mere
Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Bogtype
 • (6)
 • (1)
Format
 • (5)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (6)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Jeppe Bundsgaard, Per Fibæk Laursen, Thyge Winther-Jensen, mfl.
  326,95 kr.

  Antologien Didaktik - lærerfaglighed, skole og læring dækker fuldt ud hovedområdet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ i den nye læreruddannelse. Hvad undervisning er, hvad læring vil sige, og hvordan der kan undervises, har været overvejet af pædagogiske tænkere siden antikken. Svarene på de spørgsmål bliver her diskuteret og ført up to date af ni forfattere. Didaktikkens område og tilknytning til pædagogikken kortlægges, og dannelsesbegrebet belyses som værn mod overdreven specialisering og individualisering. Undervisning af tosprogede, inklusion, it-didaktik og evaluering behandles også. Bogen henvender sig til lærerstuderende, pædagogstuderende og studerende på andre uddannelsesniveauer. Den kan anvendes til undervisning i pædagogik og didaktik på både grund-, efter- og videreuddannelsesniveau. Til hvert kapitel findes spørgsmål at fordybe sig i, og en kort it-didaktisk vejledning giver hjælp til diskussioner med onlinebaserede sociale netværk.

 • af Trine Munch Chapelle m.fl.
  78,95 kr.

  Test- og evalueringskulturen ser ud til at være kommet for atblive, og det er derfor en vigtig del af en lærers professionalitet at have etgodt og kritisk kendskab til test- og prøveformerne. Denne vurdering angiverretningen for indholdet i dette nummer af KvaN. Der er således både overordnedekritiske analyser af test- og evalueringskulturen, af konkrete test og afbrugen af data i skolen. Og det introducerer til prøve- og testformer medhenblik på at klæde lærere og lærerstuderende på til at kunne navigere i etbredt evalueringslandskab og til at træffe selvstændige valg afevalueringsmetode.

 • af Jan Johansson
  46,95 - 103,95 kr.

  Denne bog omhandler evaluering af arkitektur med anvendelse af interview som kvalitativ metode med en fænomenologisk tilgang. Der redegøres for nordiske arkitekters evalueringstradition med fokus på forskernes inddragelse af brugerne ved kvalitativ arkitekturforskning. Der beskrives, hvilke brugergrupper som kan være relevante at interviewe. Derudover beskrives de fordele, der kan være ved at anvende forskellige former af interview for at styrke resultaterne af brugernes erfaringer. Der gives endvidere anbefalinger til, hvordan man som forsker eller undersøger - med en fænomenologisk tilgang - kan gennemføre interviews, foretage transskribering og gennemføre den fænomenologiske analyse. Bogens indhold kan bringes i anvendelse ved eksempelvis evaluering af almene boliger og almene boligbebyggelser, men også i forbindelse med evaluering af anden boligarkitektur og arkitektur i øvrigt, hvor brugernes erfaringer tænkes at have relevans. Intentionen med bogen er tænkt som et bidrag til at pege på nogle af de muligheder, der er indenfor kvalitativ arkitekturforskning. Derudover retter bogen fokus på, hvorfor brugernes erfaringer med fordel kan understøtte en mere helhedsorienteret evaluering af arkitektur. Bogen er hovedsageligt tænkt som en lærebog til brug for studerende på arkitektstudiet, bygningskonstruktøruddannelsen, ingeniørstudiet samt beslægtede uddannelser.

 • - En praksisguide til diffentieret undervisning
  af Bruce Campbell
  98,95 kr.

  De mange intelligenser rummer et væld af strategier for differentieret undervisning og evaluering, som er lige til at tage i brug og vil give dine elever et stort udbytte af alle timer. Bogen er tilrettelagt som en arbejdsbog og viser lærere, hvordan de kan tilgodese såvel svage som stærke elevers behov ved hjælp af nyttige værktøjer såsom undervisningsmodeller, klasseundervisning og gruppearbejde, spørgeskemaer til elever og lærere, undervisningsforløb, forslag til temaer og hjemmearbejde samt evaluering. Bogen indeholder desuden henvisninger og eksempler på, hvordan den kan anvendes i det danske skolesystem, udarbejdet af Jette Kantsø, som også har skrevet dansk forord.

 • af Hanne Fredslund
  98,95 kr.

  Evaluering handler over en bred kam om at vurdere en indsats, der er sat i gang. I denne bog præsenteres en model for, hvordan indsatser kan blive vurderet eller evalueret i et narrativt perspektiv. Afsættet for narrativ evaluering er de konkrete fortællinger om indsatsen frem for generelle vurderinger af den. Vi skaber mening i vores erfaringer gennem fortællinger – og derfor kan fortællingerne bruges, når vi ønsker at evaluere en indsats. Formålet med at anvende narrativ evaluering er at skabe de bedst mulige betingelser for det videre arbejde med at udvikle den indsats, der evalueres. Dette indebærer blandt andet, at indsatsens aktører inddrages gennem hele evalueringsprocessen. Evaluering i et narrativt perspektiv giver et nyt og inspirerende bud på arbejdet med evaluering og henvender sig til alle med interesse for feltet. Evaluering i et narrativt perspektiv er den første bog i serien I ET NARRATIVT PERSPEKTIV som redigeres af Jens Henriksen og Hanne Fredslund.

 •  
  231,95 kr.

  Uddannelsessystemet skal udvikle en evalueringskultur, der involverer de professionelle aktører og formater, mellem PISA-undersøgelser og selvevalueringer. Konventionen udfordres, og nye evalueringsstrategier udvikles. Bogen analyserer evalueringsstrategierne og deres referencer til pædagogik, psykologi og sociologi. Analyserne favner hele spektret fra klassiske eksamenstraditioner til nye orienteringer mod proces-/produktevaluering, kvalitetsudvikling og innovation. Blikket skærpes for den moderne evalueringskultur og dens spændingsfelter mellem vurdering, bedømmelse, kontrol og selvrefleksion. Når man kvalitetsudvikler, er øget standardisering, fælles evalueringskoncepter og kommerciel iværksættelse af evaluerings-værktøjer attraktivt, men også risikabelt. Faren er, at øget evaluering sættes lig med øget testning. Men flere test og mere evaluering er ikke i sig selv en pointe. Pointerne ligger i evalue-ringens pædagogiske brugsværdier. Med spændingsfeltet og dets dilemmaer som gennemgående tema skaber bogen både overblik over de institutionelle betingelser og kritisk konstruktiv indsigt i evalueringens pædagogiske brugsværdier. Bogens overblik og caseorienterede fremstillinger er brugbare for alle studerende og lærere, der arbejder professionelt med evalueringer.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.