Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Flersprogede børn

Her finder du spændende bøger om Flersprogede børn. Nedenfor er et flot udvalg af over 1 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder
    af Helle Iben Bylander, Trine Kjær Krogh & Eva-Kristina Salameh
    270,95 kr.

    Andelen af børn med flere sprog i dagtilbud og skole, som har vanskeligt ved at følge med, er relativ stor i danske skoler og dagtilbud. Det kan være en udfordring at udrede børn med flere sprog, ligesom tilrettelæggelse af pædagogik i dagtilbud og skole stiller store krav til læreren. I Børn med flere sprog samler førende sprogforskere og logopæder den nyeste viden på området og giver en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udviklingen af dansk som andetsprog.Tilegnelse af et andetsprog stiller store krav til et barn. Samtidig er det en udfordring at tilegne sig faglig viden og kundskaber på et sprog, man endnu ikkehelt behersker. I bogen præsenteres nye metoder til at undersøge børnenes tilegnelsesfaser og til at udrede og støtte de flersprogede børn, der er i færd med – eller i risiko for – at udvikle sproglige vanskeligheder.Bogen diskuterer forskellige tilgange til andetsprogspædagogik og indeholder relevante casestudier fra både skoler og daginstitutioner. Børn med flere sprog giver en grundig indføring i:• Sproglig socialisering• Flersproglig sprogudvikling• Sprogvurdering af flersprogede elever• Dysleksi hos flersprogede elever• Arbejdet med flersprogede børn i daginstitutioner og i skolenHenvender sig til logopæder, pædagoger, lærere samt sprog- og læsevejledere.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.