Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Geometri

Her finder du spændende bøger om Geometri. Nedenfor er et flot udvalg af over 5 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Carol Vorderman
  165,95 kr.

  Kæmper dit barn med matematikken? Synes du, at det er svært at hjælpe med lektierne?Allerede tidligt i barnets skoleforløb begynder nogle forældre at fortvivle over matematiklektierne.Hvordan var det nu, man regner arealet af en trekant ud ...?Hvordan regner man med brøker ...?I denne bog er der hjælp at hente ... Trin for trin-forlaringer og overskueligeillustrationer gør det lettere at forstå selv kompliceret matematik!Bogen dækker den matematik, som bruges i grundskolen!

 • af Jan Bakmand
  53,95 kr.

  Talbanden er et supplerende træningshæfte til matematik i 1.-2. klasse, hvor eleverne får mulighed for at træne deres matematiske færdigheder. Træningshæftet er delt i fire afsnit under temaerne: Vi spiller, Med bussen, Vi bygger et legehus og På stranden. Afsnitsforsiderne kan bruges som oplæg til samtale om brugen af matematikken i den virkelige verden. I Talbanden 2 er der fokus på tal og mængdeforståelse, addition og subtraktion, geometri og måling samt mønstre.

 • af Jan Bachmann
  53,95 kr.

  Talbanden 1 er et supplerende træningshæfte til matematik i 1. klasse. Det er velegnet til brug i lektiecafe eller fordybelsestid, da opgaverne er lavet, så eleverne har brug for mindst mulig hjælp. Talbanden har stor variation af opgaver, som træner de faglige emner på mange forskellige måder. Det faglige fokus i hæfte 1 er på:• Tal og mængdeforståelse• Addition• Grundlæggende geometri og måling• MønstreHæftet er delt i fire afsnit, og hvert afsnit sætter matematikken i en kontekst for eleverne. Temaerne er: På legepladsen, I skolen, Efterår i skoven og Vinter.

 • - Gymnasiematematik, bind 2
  af Christian Thybo & Flemming Pedersen
  262,95 - 299,95 kr.

  Denne bog er andet bind i serien Gymnasiematematik. Vi lærer om vinkler ved cirklen, specielle punkter i en trekant, konstruktion med passer og lineal og meget mere. God fornøjelse

 • - Elevhæfte * PAKKE MED 5 STK: *
  af Lena Lindenskov, Steffen Overgaard, Mikkel Stoltenberg Bruun & mfl.
  423,95 kr.

  Motivér elever i matematikvanskeligheder med konkrete opgaver inden for koordinatsystemet, de geometriske figurer og flytninger. I Elevhæftet arbejder eleven med opgaver inden for koordinatsystemer, geometriske figurer og forskellige flytninger. Du bruger som lærer din viden om eleverne fra arbejdet med Matematikvanskeligheder til at vælge, hvilke dele af hæftet eleverne skal arbejde med, og hvilke supplerende materialer og kontekster der eventuelt inddrages.Elevhæfterne Regnehuller er knyttet til Matematikvanskeligheder på mellemtrinnet – kortlægning gennem samtale, der fokuserer på kortlægning af elevers matematikvanskeligheder. Regnehuller er et materiale rettet mod eleverne, og kommer med relevante aktiviteter og materialer til kortlagte regnehuller.Baggrunden, for at en elev kommer i vanskeligheder, kan være meget personlig, og det er ikke nok at fokusere på det fagfaglige. Man er også som lærer nødt til at være nysgerrig på, hvordan eleven oplever og forstår matematik og sin egen virksomhed i denne og at være nysgerrig på, hvad der kan motivere eleven til at gå i gang og til at fastholde interessen.Hæfterne anvender forskellige typer af opgaver og arbejde med matematisk aktivitet, som varierer i forhold til lærerens indblanding, herunder: - Opvarmning, som læreren med en kort instruktion sætter eleverne i gang med ved opstarten af et nyt opslag. Eleverne arbejder alene eller sammen. Hensigten er, at elevernes mentale fokus rettes ind på området. Opvarmningen er åbent tilrettelagt, hvor elever kan deltage uanset forudsætninger.- Grønne bokse, som kræver din aktive deltagelse. Elev(er) samtaler og samarbejder med læreren. Hensigten er, at eleven opdager og erkender, og at læreren sikrer sig, at opgaverne giver mening for eleven.- Individuelt arbejde. Hensigten er, at eleven fastholder og uddyber sin erkendelse, øver sig og lægger mærke til nuancer.Hertil hører fælles Lærervejledning for REGNEHULLER: Koordinatsystemet, geometriske figurer og flytninger, REGNEHULLER: Omkreds, areal og rumfang – og cirkler og REGNEHULLER: Vinkler, ligedannede figurer og målestoksforhold, som udkommer i sommeren 2023.Regnehuller sælges kun i sæt a 5 hæfter.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.