Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Kabbala

Her finder du spændende bøger om Kabbala. Nedenfor er et flot udvalg af over 8 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - En syntese af videnskab, religion & filosofi
  af Helena Petrovna Blavatsky
  537,95 kr.

  En syntese af videnskab, religion & filosofi.Denne samling af Blavatskys efterladte manuskripter, som udgør Guddommelige Mysterier, leverer en guldgrube af indsigt i Østens og Vestens mystik. Vi inddrages i hermetiske og kabbalistiske lærdomme, Enoks Bog og Zohar, Pythagoras’ tetraktys og Egyptens magi, frimureri og indvielsesmysterier, Buddhas lære og meget meget mere.

 • - En åndsvidenskabelig afhandling om bevidsthed og evighed i mennesket
  af Lars Muhl
  297,95 kr.

  Ifølge Den Danske Ordbog betyder skæbne: ”Højere magt, der tænkes gribe ind i og styre menneskets liv.” I den nordiske mytologi betyder begrebet skepna, ”det, der er bestemt”. Af skæbne kommer begrebet ’at skabe’. Ifølge åndsvidenskaben er denne højere magt både Gudsbevidsthed og det billede af Gudsbevidsthed i mennesket, hvori vi er skabt. Det er derfor sjælen selv, der, inden den inkarnerer, sætter sig for, hvordan dens iboende guddommelige potentiale skal komme til udtryk nu. Skæbnen beror ikke på nogen former for tilfældighed. Som Einstein sagde: ”Gud spiller ikke med terninger.” Bag alt skabt befinder der sig en overordnet bevidsthed, som vi kalder Gud. Mennesket er bevidsthed, ligesom Gud er det. Og bevidsthed kan bevæge sig frit overalt. Denne frie bevidsthed er menneskets oprindelige tilstand. Gennem de 22 arketypiske tegn i det aramæiske alfabet kan vi finde ind til den frekvens, vores åndelige DNA, der forbinder os med den oprindelige tilstand, vi synes at have glemt. Til hvert tal gives en såkaldt Sjælstekst samt en meditation, der kan praktiseres alle steder, fra kirken eller meditationsrummet til banegården eller supermarkedet.

 • - Fortællingen om en Avatar
  af Lars Muhl
  297,95 kr.

  TAXO LUMA – Fortællingen om en Avatar – er den skæbnesvangre beretning om en karismatisk ung piges usædvanlige opvækst og hendes vej frem til et ligeså usædvanligt kald. Men det er også den spændende historie om forskeren Barato Beinonis flugt fra mørke kræfter, som har overtaget styringen i et åndløst Europa, på kanten af økonomisk ruin. Jaget af hemmelige agenter, og på jagt efter den navnkundige mystiker Asap Muzethi søger Beinoni at finde den eneste, der kan redde verden fra det totale kollaps: den længe ventede Avatar.TAXO LUMA er en nærmest holografisk fortælling, som er baseret på en virkelig profeti om en kommende Messias. Ud over den medrivende historie formidles i fiktionsform esoteriske, metafysiske og tantriske indsigter, bl.a. den såkaldte Ildvognsmystik (Merkavah), hvis teknikker hovedpersonen får brug for i jagten på den genkomne Messias.Men bogen er også en apokalypse, en samfundskritik af en verden, der er på vej ud over kanten af materialisme og grådighed. TAXO LUMA er en særegen vision, måske et mareridt – eller et håb med en drøm, vi lige nu befinder os midt i.

 • - & Kabbalistisk Talmystik
  af Bjarne Wagner Augustenborg
  267,95 kr.

  Når vi begynder at spore tallenes rødder, kan vi ikke undgå at blive vævet ind i et fascinerende net af antikkens hellige skrifter, den gamle visdom og tallenes mest berømte fortolker og talsmand, Pythagoras. Den vigtigste udvikling af den pythagoræiske tradition i middelalderen var dog den jødiske kabbala, der er baseret på en meget kompliceret talmystik, hvor den oprindelige Ene deler sig op i 10 sefirot, som på mystisk vis er forbundet med hinanden og arbejder sammen, og hvor de 22 bogstaver i det hebraiske alfabet fungerer som broer imellem dem. Læren om tallene er en åndelig tradition, hvis mål er at forvandle. Ikke desto mindre må hver enkelt af os nå frem til en forståelse af vores helt egne forhold og betingelser for at vide, hvilken tradition der vil gøre vores liv mere meningsfyldt. Læren om tallene er en sådan vej. Det er en vej, som er meget værdifuld for den, der har tålmodighed til at gå ind i en symbolik, der har udviklet sig siden ældgammel tid.Tallene er formidler mellem den guddommelige og den skabte verden, og hvis man arbejder med tal, fungerer disse handlinger derfor også på de ting, der er forbundet med de anvendte tal. På denne måde udvikler hvert tal en særlig karakter, en egen mystik og en særlig metafysisk betydning.

 • af Gustav Meyrink
  37,95 - 253,95 kr.

  En historie fra Prag fortæller, at Golem blev skabt af rabbi Löw som beskyttelse mod kristne forbrydere, der ville hænge jøderne i ghettoen op på et mord på et kristent barn. Figuren blev formet af ler, fik en seddel med en besværgelse anbragt under tungen, og blev manet til live af Löw og andre rabbinere. En Golem ses oftest som en menneskelignende statue, der er givet liv og bevægelighed. Den menes at få sin livskraft fra de hellige ord, der ridses i dens pande eller placeres på pergament i dens mund. Golem er altid stum.Myten om Golem danner baggrundstema for Gustav Meyrinks fantastisk-mystiske roman.

 • - En indføring i åndelig psykologi
  af Else Marie Post
  69,95 - 142,95 kr.

  "Menneske kend dig selv" giver en indføring i den åndelige psykologi og udvikling sådan som den præsenteres i den esoteriske psykologi, den kristne esoteriske tradition og i kabbalaen. Den åndelige psykologi beskriver Det hele menneske som en enhed bestående af personlighed, sjæl og ånd. Personlighedens legemer og sjælen beskrives hver for sig med deres natur og funktion, og hvordan de spiller sammen med andre dele af menneskets indre væsen. Der gives anvisninger på, hvordan man kan fremme udviklingen af de indre legemer i personligheden, og hvordan man gennem meditation og bøn kan udvikle sjælskontakt. 'At kende sig selv' handler om at blive sig selv som den man er dybest inde. Gennem kundskab til ens eget indre væsen kan man udvikle og udfolde sig som et helt menneske med legeme, sjæl og ånd - CORPUS, ANIMA og SPIRITUS. Man dannes til et frit tænkende menneske og et sandt lys-menneske, der hjælper menneskeheden og jorden.

 • - Egyptens Mysterier II
  af C.V.V. Munck
  226,95 kr.

 • - med Sepher Yetzirah
  af William Wynn Westcott
  142,95 kr.

  William Wynn Westcotts Introduktion til studiet af Kabbalaen har op gennem det 20. årh. været anset for en af de fornemste introduktioner til emnet. Den dækker såvel den praktiske, som den dogmatiske Kabbala, samtidig med at den præsenterer den kabbalistiske litteraturs hovedværk Sepher Yetzirah. Sepher Yetzirah er den ældste eksisterende kabbalistiske tekst og basis for al senere kabbalistik.Dr. William Wynn Westcott (1848-1925) var frimurer og okkultist. Og ham var medstifter af den mest berømte hemmelige orden - The Golden Dawn. I en periode var han øverste magiker i det engelske Rosenkreutz-selskab, og desuden ordførende mester i forskningslogen Quator Coronati. Via sin forbindelse til Madame Blavatsky havde han adgang til indercirklen i det nystartede Teosofiske Selskab. Endelig var han medstifter af den eksklusive orden The Rosae Rubae et Aurae Crucis. Dr. Westcott døde i Sydafrika, hvor han var aktiv både som frimurer og teosof.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.