Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Bøger om Kommuner

Her finder du spændende bøger om Kommuner. Nedenfor er et flot udvalg af over 4 bøger om emnet.

Show more
Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (4)
Bogtype
 • (4)
 • (1)
Format
 • (3)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (4)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • - Et helhedsperspektiv
  af Jens Guldager, Karen-Asta Bo & Birgitte Zeeberg
  334,95 - 360,95 kr.

  Denne bog vil gøre studerende og praktikere, der arbejder med børne-familiesager, bedre i stand til at analysere sammensatte problemer og reflektere over deres egen praksis. Der argumenteres indledningsvis for et helhedsperspektiv, dvs. en opfattelse, som tager højde for de komplekse sociale og psykologiske processer, der forbinder barnet med dets nære og knap så nære omgivelser. En forståelse af disse forhold har afgørende betydning for professionelles handlinger og indsats over for det udsatte barn. De enkelte kapitler bidrager med teoretiske tilgange, empiri og cases til belysning af en mængde forhold, som barnet påvirkes af - og som det selv påvirker. Bogen henvender sig til studerende og professionelle på det sociale, det pædagogiske og det sundhedsfaglige område, til interesserede pårørende og ikke mindst til politikere og beslutningstagere inden for børne-familieområdet.

 •  
  186,95 kr.

  Magtanalyser fokuserer ofte på magt og indflydelse i det politiske system. I denne bog analyseres magt iderimod, som den udspiller sig i det konkrete møde mellem administrative systemer og den enekelte borger. Bogen består af en række analyser af magt i mødet mellem personalegrupper og deres klienter inden for kommunale socialforvaltninger og institutioner. Et nøgletema i analyserne er de mange forskellige former for magt, som går ud over den myndighedsudøvelse og de beføjelser, som det socialpolitiske personlae er tillagt i lovgivningen. I mange konkrete møder mellem system og klient er afgørelser og behandling præget af former for disciplinering, der er baseret på moralske vurderinger, forestillinger om "det normale" og kunstige klassifikationer, der ikke har meget at gøre med klienternes egen problemsituation.

 • - Kommuner, valg og journalistik
  af Roger Buch
  205,95 kr.

  Kommunerne er den absolutte storebror i den offentlige sektor. Det gælder detstore antal opgaver, de løser. Det gælder økonomisk. Og næsten 60% af alleoffentligt ansatte arbejder i kommunerne.Opgaverne er dem, der er allertættest på borgerne: daginstitutioner, skoler,ældrepleje, social service, fritid, kultur, veje, rensningsanlæg, biblioteker,integration, miljø, natur, sport, trafik, turisme. Vores hverdag påvirkes i langthøjere grad af kommunalpolitiske beslutninger end af Christiansborg.Bogen giver overblik og et helhedssyn på den vigtigste politik. Den sætterkommunalpolitik og de kommunale valg i perspektiv og fokuserer også påudviklingen historisk set. Misforståelser bliver ryddet af vejen, og der bliver pegetpå nye journalistiske vinkler og oversete sider af det kommunale liv. Bogen kasterogså nyt lys på to af tidens store spørgsmål: Politikerlede og velfærd i fremtiden.Der er afgørende forskel på velfærden, og hvad pengene bliver brugt til, alt efterhvilken kommune man bor i. Det er just meningen og ikke en fejl – kommunernesselvstyre giver stor frihed til at løse de mange opgaverne. Lokale løsninger pålokale problemer.Ingen tror vel, at staten, regionerne eller EU ville være bedre end de 98 kommuner?

 • - Arbejdsløses og syges møde med et sygt system
  af Helle Nielsen
  70,95 - 78,95 kr.

  Denne bog er blevet til på grundlag af historier fortalt af borgere i Randers Kommune. De har ærligt og modigt berettet om deres møde med nogle af Randers Kommunes offentlige instanser i forbindelse med, at de har modtaget offentlig støtte, været i aktivering eller været i udredning af et sygdomsforløb. Bogen synliggører, hvor stort og alvorligt et problem det er for mange på overførselsindkomster, at de føler sig nedværdiget, stigmatiseret og usynliggjort i mødet med kommunen/jobcentret. De oplever ikke, at de har rettigheder, der helst gerne skulle beskytte dem mod overgreb.Når personer eller systemer begår overgreb på borgerne, så afpersonaliserer de dem, dvs. de tingsliggører dem. Borgerne bliver nu behandlet som ting, der ikke har anden værdi end den, de bliver tillagt. Landsforeningen Lediges Vilkår, som står bag denne bog, får jævnligt henvendelser fra folk, som dagligt står med disse problemstillinger. Der er for lidt oplysning om, hvordan dette påvirker mennesker. Så derfor denne bog!

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.