Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Læsebasen

Her finder du spændende bøger om Læsebasen. Nedenfor er et flot udvalg af over 2 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
  • af Nanna Ebbesen & Kamilla Hjordt Juul
    407,95 kr.

    Dette materiale er det første af sin art inden for dansk fremmedsprogsundervisning. Det henvender sig til voksne analfabeter, som skal alfabetiseres, til læsesvage som mangler basal indføring i fonologisk opmærksomhed og fonematiske principper og til udlændinge som endnu ikke er latinsk alfabetiseret. Materialet henvender sig til Danskuddannelse 1 kursister, Danskuddannelse 2 kursister med llæsevanskeligheder, kursister med særligt tilrettelagt undervisningsforløb, ordblinde,samt til FVU-undervisningen og folkeskolens modtagerklasser.

  • af Nanna Ebbesen & Kamilla Hjordt Juul
    657,95 kr.

    Materialet er et systematisk og grundigt læse-/stavemateriale, der tager udgangspunkt i fonologisk opmærksomhed, som er opmærksomhed på enkeltlydene i sproget. Det er veldokumenteret, at fonologisk opmærksomhed er en vigtig forudsætning for læsning, og undersøgelser har vist, at det er gavnligt for læsetilegnelsen at optræne denne evne. Materialet henvender sig til voksne andetsprogtilegnere på sprogcentrenes DU1, DU2-kursister med læsevanskeligheder, ordblinde og FVU-kursister på trin 1.Målet med materialet er, at kursisterne tilegner sig den helt basale afkodning; at de mestrerskriftens grundlæggende princip, nemlig at der til ét bogstav svarer én lyd.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.