Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Lange videregående uddannelser

Her finder du spændende bøger om Lange videregående uddannelser. Nedenfor er et flot udvalg af over 44 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Jørgen Larsen & Claus Bjerre
  414,95 kr.

  3. udgave er opdateret så den følger Bygningsreglement 2010 og der er et nyt kapitel om glas. Bogen Grundlæggende byggeviden giver en sammenfattende beskrivelse af alle relevante aspekter ved et byggeri: Byggematerialer Konstruktioner Tekniske installationer Miljøforhold Love og regler Bygningsudtryk Byggetekniske tegninger og meget mere Lære- og opslagsbogen beskriver den grundlæggende viden om byggeri - en grundviden, som man kan bygge videre på ved at benytte sig af bogens hjemmeside, hvor der findes en række relevante links til bogens forskellige emner. Bogen er velegnet til alle, der har brug for en basisviden om byggeri eller til undervisningsbrug på htx, bygge- og anlægsfag og til ejendomsmægleruddannelsen

 • af Carsten Reidies Bjarkam
  517,95 kr.

  Bogen introducerer menneskets neuroanatomi på et niveau som svarer til eksamen i neuroanatomi ved medicinstudiet. Faget volder, på grund af sin kompleksitet og egenartede nomenklatur, ofte indlæringsmæssige problemer. Denne bog giver pga. sin enkelhed førstegangslæseren mulighed for at forstå nervesystemet som et sammenhængende hele på det anatomiske og funktionelle plan. Materialet er udvalgt på baggrund af den kliniske anvendelighed af stoffet, og der er i samtlige kapitler lagt vægt på relevante kliniske problemstillinger. Bogen består af 3 dele. Første del giver en generel oversigt over nervesystemets opbygning, celler, funktion og udvikling. Anden del er de mere specialiserede kapitler, som beskriver nervesystemets strukturelle opbygning, og sidste del omhandler de strukturelle komponenters funktionelle samspil i overordnede sensoriske, motoriske, autonome og limbiske systemer. Bogen er rigt illustreret med en skematiske, pædagogiske stregtegninger og kliniske fotos.

 • - Jensen & Goldschmidt
  af J. Th. Jensen & M. J. Goldschmidt
  459,95 kr.

  Gyldendal Latinsk-Dansk - Jensen og Goldschmidt, 2. udgave af M. J. Goldschmidt og J. Th. Jensen © Gyldendal A/S 2004 3. udgave forberedes og kan bestilles på information@gyldendal.dk

 • af David Kocemba, Charlotte Lott Dreiø Carlsen & Johanne Elmbæk Kassow
  350,95 kr.

  Kompendium i makroskopisk anatomi – bevægeapparatet er en håndsrækning til den studerende, som skal i gang med anatomien. De klassiske lærebøger indeholder ofte mange detaljer, og det kan være overvældende. Dette kompendium er lavet for at bygge bro mellem den intetanende anatomistuderende og de detaljerede lærebøger. Her præsenteres anatomien overskueligt og pædagogisk trin for trin.Bogen er systematisk opbygget og gør brug af farvekoder i teksten, som henviser til strukturerne på illustrationerne. Desuden er teksten spækket med huskeregler, så den studerende er godt klædt på til eksamen. Kompendiet er skrevet ud fra og bygget op med de samme kapitler som Bevægeapparatets anatomi, 13. udgave (Bojsen-Møller et al.).Kompendium i makroskopisk anatomi – bevægeapparatet henvender sig til medicin-, molekylær medicin-, idræt- og fysioterapeutstuderende.Se også Kompendium i makroskopisk anatomi – hovedet, halsen og de indre organer.

 • af Allan Engquist, Birgitte Brandstrup & Torsten Faber
  380,95 kr.

  Klik her for at hente lommevejledningen.Bogen beskriver væskers og elektrolytters farmakologi, fysiologi, patofysiologi og metabolisme. Den er primært skrevet til sygeplejersker og læger, der behandler patienter inden for de kirurgiske, medicinske og anæstesiologiske specialer, hvor væske-, elektrolyt- og ernæringsproblemerne er størst.Rationel væske- og elektrolytbehandling er en stærkt opdateret og moderniseret 3. udgave af Allan Engquist’s klassiker foretaget af Birgitte Brandstrup og Torsten Faber. Forfattertrioen favner emnet bredt og bogen er dybt forankret i den kliniske hverdag.Intravenøse væsker er blandt de mest benyttede lægemidler i verden og anvendes i alle specialer på alle sygehuse, i præhospitalsbehandling, på hospice o.a. De benyttes som behandling af dehydrering, blødning og shock, men også som ernæring og opløsningsmiddel for anden medicin. Alle som bliver opereret får intravenøs væskebehandling, og korrekt anvendt kan intravenøse væsker være livreddende.Bogen kan anvendes i det daglige kliniske arbejde som opslagsbog i forbindelse med behandling af den enkelte patient. Det er desuden forfatternes håb, at bogen også kan anvendes i undervisningen af medicinstuderende og andet sundhedspersonale med behov for viden om væske- og elektrolytbehandling.

 • - videregående uddannelser
  af Henrik Lindberg, Ezio Pillon & Nana Emilie Grew
  397,95 kr.

  Tværmedial markedskommunikation fører klassisk markedskommunikation ind i den digitaliserede verden. Den er skrevet i et samarbejde mellem forfatterne til Digital marketing og Markedskommunikation, Ezio Pillon og Nana Emilie Grew, og Henrik Lindberg, forfatteren af Markedskommunikation – videregående uddannelser. Lærebogen indeholder stærkt redigerede og opdaterede kapitler fra de to bøger samt helt nye kapitler.Tværmedial markedskommunikation er virksomhedens samlede erhvervsrettede kommunikation, offline såvel som online. Online kommunikation udgør takket være digitaliseringen en stor del af markedskommunikationen, og i kommunikationsafdelingernes daglige praksis indgår offline og online kommunikation i en symbiose på tværs af medier, platforme og kanaler.Bogens forfattere giver en opdateret, sammenhængende, praksisnær samt teoretisk tilgængelig indføring i de mange facetter af et levende fag. Markedskommunikation er ikke en eksakt videnskab, men et komplekst fagområde i hele forløbet fra strategi til konkret kampagne.I bogen gennemgår forfatterne både digital og analog kommunikation. Efter en gennemgang af relevante teorier, gennemgår bogen bl.a. traditionelle og digitale kanaler (fx content og influencer marketing), kommunikationsstrategier, medieplanlægning, webdesign, SEO, SEM, analyse og effektmålinger. Undervisere kan finde supplerende materialer på forlagets undervisersitet, bl.a. forslag til, hvordan man kan arbejde med implementering, dvs. kommunikationsplanen i praksis.  Ezio Pillon er cand.mag. fra Københavns Universitet. Han er lektor på Cphbusiness i bl.a. digital marketing og ekstern lektor på Københavns Universitet i bl.a. tværmedial kommunikation samt konsulent indenfor visuel identitet.Nana Emilie Grew er uddannet cand.merc.(kom) fra CBS i 2008. Hun er lektor på Cphbusiness og ekstern lektor på Københavns Universitet og underviser primært i digital marketing, e-handel og tværmedial kommunikation.Henrik Lindberg er cand.mag. fra SDU, IAA i international markedskommunikation og selvstændig kommunikationsrådgiver. Han har mange års erfaring som tekstforfatter, strategisk planner og konceptudvikler fra mediebranchen, har skrevet flere lærebøger og fungerer desuden som underviser og censor i en række kommunikationsfag.

 • af Ida Hageman & Lone Baandrup
  225,95 kr.

  Praktisk psykiatri er en håndsrækning til medicinstude­rende, yngre læger og andre faggrupper, der skal prøve kræfter med psykiatrien. Hvordan møder man patienten? Hvordan formulerer man sine spørgs­mål? Hvilke fagtermer bruger man i journalen?Bogen er nem at slå op i, hvis man hurtigt skal orientere sig i et emne eller finde forklaringen på ukendt fagterminologi. Alle kapit­ler indledes med nøglepunkter, der skaber overblik, og herefter følger beskrivelser af tilstandene eller si­tuationerne, forslag til spørgsmål, som man kan stille patienten, og afslutningsvis eksempler på den objektive vurdering og beskrivelsen heraf i journalen. Bagerst i bogen findes en ordliste med forklaringer.Praktisk psykiatri in­deholder ikke behandlingsalgoritmer, da man nemt kan finde lærebøger eller vejledninger på de psykiatriske afdelinger eller i de kliniske forskningsenheder. Nogle kapitler er fokuse­rede på hospitalspsykiatrien, men bogen kan med fordel også anvendes af yngre læger i andre specialer.

 • af David Kocemba, Charlotte Lott Dreiø Carlsen & Johanne Elmbæk Kassow
  350,95 kr.

  Kompendium i makroskopisk anatomi – hovedet, halsen og de indre organer er en håndsrækning til den studerende, som skal i gang med anatomien. De klassiske lærebøger indeholder ofte mange detaljer, og det kan være overvældende. Dette kompendium er lavet for at bygge bro mellem den intetanende anatomistuderende og de detaljerede lærebøger. Her præsenteres anatomien overskueligt og pædagogisk trin for trin.Bogen er systematisk opbygget og gør brug af farvekoder i teksten, som henviser til strukturerne på illustrationerne. Desuden er teksten spækket med huskeregler, så den studerende er godt klædt på til eksamen. Kompendiet er skrevet ud fra og bygget op med de samme kapitler som Hovedets, halsens og de indre organers anatomi, 11. udgave (Jensen et al.)Kompendium i makroskopisk anatomi – hovedet, halsen og de indre organer henvender sig til medicin-, molekylær medicin- og tandlægestuderende.Se også Kompendium i makroskopisk anatomi – bevægeapparatet.

 • - 2. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  202,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien blev udviklet til forfatterens undervisning på Produktionteknolog uddannelse på Københavns Erhvervsakademi. Trilogien er udviklet, så den henvender sig til både ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der ønsker at lære eller få genopfrisket, hvordan man beregner styrken i ens konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler: Dimensionering, Profiler, Indre kræfter og Samlinger. Bogen gennemgår gode råd om konstruktion, bevidst svageste led, tyngdepunkt, inertimoment, modstandsmoment, fra kraft til spænding, de forskellige spændingstyper, samt nedbøjning, forskydnings- og momentkurver for simple bjælkekonstruktioner. Bogen afsluttes med bolte- og svejsesamlinger samt ti cases, hvor teorierne i bogen kan anvendes. Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om styrkelærebogen på www.kandetholde.dk/styrkelæreLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • - Beretningen om det første tegn på intelligent liv i rummet
  af Avi Loeb
  118,95 - 197,95 kr.

  Avi Loeb, ledende astrofysiker ved Harvard University, fremlægger sin kontroversielle teori om, at vores solsystem for nylig blev besøgt af avanceret og fremmed teknologi fra en fjern stjerne. I slutningen af 2017 fik nogle forskere på et observatorium i Hawaii øje på et objekt, der kom flyvende gennem vores indre solsystem og bevægede sig så hurtigt, at det nødvendigvis måtte stamme fra en anden stjerne. Avi Loeb påviste, at det ikke kunne være en asteroide. Objektet bevægede sig ganske enkelt for hurtigt og langs en underlig bane – og det forsvandt sporløst. Bogen er en tankevækkende rejse til videnskabens og den menneskelige forestillingsevnes yderste grænser.

 • af Kristoffer Mazanti Cold & Adelina Yafasova
  211,95 kr.

  Embryologi - et kompendium er skrevet ud fra det princip, at forenkling fremmer forståelsen. Teksten er kort, præcis og skrevet i punktform. Illustrationerne er enkle og pædagogiske, med farvekoder der gør kimlagenes derivater lette at forstå og repetere. Der er mange klinik- og anatomibokse gennem bogen, som hjælper til at forstå en række kliniske forhold – for eksempel symptomerne ved hjertemisdannelser hos nyfødte, dermatomernes forløb og hvorfor gravide rådes til at tage folsyre. På den måde gøres et svært emne på medicinstudiet relevant og tilgængeligt.

 • - Grundbog for sundhedsprofessionelle
  af Henrik W. Bendix, Lone Holm, Søren Barlebo Rasmussen, mfl.
  265,95 kr.

  Forskning, kvalitet og klinisk praksis introducerer basale begreber og rationaler ved netop forskning, kvalitet og klinisk praksis og belyser, hvordan et evidensbaseret og lærende sundhedsvæsen kan udfolde sig. Formålet er dels at mindske en potentiel forståelseskløft, dels at præsentere, hvordan både forskning, kvalitetsområdet og samspillet kan udøves i praksis. Bogen er anlagt som grundbog og praktisk vejledning. Den henvender sig derfor til alle sundhedsprofessionelle – specielt klinikere, ledere og andre med interesse for forskning og kvalitet i sundhedsvæsenet.Bogen søger at kombinere rationalerne bag det evidensbaserede og det lærende sundhedsvæsen. Flere steder i det danske sundhedsvæsen mangler der en kritisk tilgang til egne resultater. Desuden er der utakt i hastigheden, hvormed man implementerereksisterende viden og evidens. Derfor er vi af den faste overbevisning, at kombinationen af den evidensbaserede og den lærende tilgang vil komme patienterne til gode.Samspillet og sammenhængen mellem forsknings- og kvalitetsverdenen kan være udfordret af silotænkning. Dog findes der også eksempler på komplementært samspil. Forskning kan betragtes som det principielle grundlag for det kliniske arbejde, mens kvalitetsarbejdet kan afspejle udviklingen af den kliniske virkelighed. Den kliniske virkelighed giver så indlysende afsæt til nye og relevante forskningsspørgsmål. Dette samspil behandles i bogens fjerde del, mens de tre første dele omhandler henholdsvis forskning, kvalitet og klinisk praksis.

 • af Robin Bawer, Ali Ejupi & David Salim
  248,95 kr.

  Bevægeapparatet og hoved-halsens anatomi – et kompendium giver en enkel og overskuelig tilgang til pensum i bevægeapparatets, hovedets og halsens anatomi på medicinstudiet. Dertil også det perifere nervesystems anatomi. Formålet med kompendiet er at lette repetition og eksamenslæsningen af faget. Konceptet er kortfattet tekst i punktform og i et enkelt layout, som er let at finde rundt i.Kompendiet er skrevet af tre medicinstuderende og er et supplement til de anbefalede lærebøger, der stadig er uundværlige for den dybere forståelse og grundige indlæring af anatomien.Bogens primære målgruppe er medicinstuderende ved de danske universiteter, men kompendiet kan også med fordel benyttes af andre sundhedsfaglige studerende, der har behov for en indføring i anatomien.

 • af Tine Tjørnhøj-Thomsen, Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Mette Nørgaard, mfl.
  611,95 kr.

  Evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode Bogen giver en oversigt over fagfeltet evidensbaseret medicin og en indføring i kritisk læsning af kliniske forskningsartikler.Bogen findes desuden i en udvidet udgave i det digitale format I-bog. I-bogen rummer en hel del ekstramateriale i form af quizzer, uddybende tekst og ekstra figurer. Ved køb af den fysiske bog, kan du tilgå ekstramaterialet her.Evidensbaseret medicin har fokus på hvordan man kan identificere, opsummere og analysere kliniske studier – og klinisk forskningsmetode giver basis for at vurdere pålideligheden og anvendeligheden af de fundne studier. Udgangspunktet er typisk en undren hos en patient, en sundhedsprofessionel eller en sundhedspolitisk beslutningstager – og et forsøg på at finde svar i forskningslitteraturen.Bogen beskriver hvordan man: Formulerer et fokuseret klinisk spørgsmål Søger efter relevante kliniske studier i databaser over forskningslitteratur Vurderer risiko for systematiske fejl i de fundne studier Vurderer studiernes kliniske anvendelighed Vurderer den samlede evidens Bruger denne viden til at træffe beslutninger i klinisk praksisBogens første del introducerer fagområdet. Anden del beskriver de vigtigste typer af kliniske studier, fx randomiserede forsøg og systematiske oversigter. Tredje del omhandler springet fra klinisk forskning til klinisk praksis, fx udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer. Fjerde og afsluttende del beskriver tværgående emner, fx interessekonflikter og rapporteringsbias.Bogen indeholder også problemstillinger, som traditionelt ikke beskrives så fyldigt i bøger om evidensbaseret medicin. Det drejer sig fx om studier af observatørvariation, kvalitative interviewstudier og betydningen af forhåndstiltro for fortolkning af kliniske forskningsresultater. Dertil kommer kapitler om patientens valg, forskningsetik og ansvarlig forskningspraksis.Bogen er tænkt som lige relevant for studenten, der har brug for en lærebog, og den almene læser med sundhedsfaglig interesse eller baggrund, som har brug for en samlet oversigt eller en opslagsbog.

 • af Claus Madsen, Jørgen Frøkiær, Mikael Jensen, mfl.
  396,95 kr.

  For at bedrive god nuklearmedicin er det vigtigt, at man har viden om og forståelse af fysiologi og patofysiologi, strålebiologi og strålehygiejne samt måleteknik og metodevurdering. Samtidig er læring inden for specialet i høj grad baseret på mesterlære, mønstergenkendelse og praktisk anvendelse af den teoretiske viden.I denne 3. udgave af Klinisk nuklearmedicin har vi derfor valgt også at fokusere på en praktisk tilgang til tolkning baseret på forfatternes ekspertviden, best practice, relevante tærskelværdier og eksempler. Bogen er opbygget i tre dele: Organer: anvendelse af nuklearmedicin med udgangspunkt i organsystemer Nuklearmedicin på tværs: de nuklearmedicinske metoder Den nuklearmedicinske værktøjskasse: de grundlæggende redskaber såsom lægemidler og statistikBogen henvender sig til alle med interesse for specialet.Denne 3. udgave af Klinisk nuklearmedicin er udgivet i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og forlaget Munksgaard.

 • - 3. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  202,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Denne bog er den første af tre lærebøger indenfor faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, maskinmestre, produktudviklere, arkitekter, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter først med den klassiske metode, og afsluttes med to nye hurtigmetoder, der på få sekunder kan bestemme reaktionerne.I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om statikbogen på www.kandetholde.dk/statikLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • af Andrea Deplazes
  697,95 - 907,95 kr.

 • af Frank Freimuth
  98,95 - 142,95 kr.

 • af Kirsten Simonsen, Birgitte Jepsen & Margrethe Gade
  290,95 - 363,95 kr.

  Coaching i organisationer skiller sig ud fra andre coachingbøger på tre områder: 1. En grundig gennemgang af reflekterende tilgange til coaching med rod i den systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative teori. 2. Et stort, unikt, erfaringsbaseret materiale fra danske virksomheder og organisationer. 3. En konstruktiv how-to-do-guide med velafprøvede og letanvendelige værktøjer.Målgruppen er akademi- og diplomstuderende, samt virksomheder og konsulenter, der ønsker at arbejde målrettet med strategisk organisationscoaching.

 • - IEC 61131-3 and introduction to Ladder programming
  af Tom Mejer Antonsen
  152,95 - 270,95 kr.

  This book is an introduction to the programming language Ladder Diagram (LD) used in Programmable Logic Controllers (PLC).The book provides a general introduction to PLC controls and can be used for any PLC brands.With a focus on enabling readers without an electrical education to learn Ladder programming, the book is suitable for learners without prior knowledge of Ladder.The book contains numerous illustrations and program examples, based on real-world, practical problems in the field of automation.CONTENTS- Background, benefits and challenges of Ladder programming- PLC hardware, sensors, and basic Ladder programming- Practical guides and tips to achieve good program structures- Theory and examples of flowcharts, block diagrams and sequence diagrams- Design guide to develop functions and function blocks- Examples of organizing code in program modules and functions - Sequencing using SELF-HOLD, SET / RESET and MOVE / COMPARE- Complex code examples for a pump station, tank control and conveyor belt- Design, development, testing and simulation of PLC programsThe book describes Ladder programming as described in the standard IEC 61131-3. PLC vendors understand this standard in different ways, and not all vendors follows the standard exactly. This will be clear through material from the vendor. This means that some of the program examples in this book may not work as intended in the PLC type you are using. In addition, there is a difference in how the individual PLC type shows graphic symbols and instructions used in Ladder programming.Note: This is a book for beginners and therefore advanced techniques such as ARRAY, LOOPS, STRUCT, ENUM, STRING, PID and FIFO are not included.

 • - IEC 61131-3 and introduction to Ladder programming
  af Tom Mejer Antonsen
  201,95 - 357,95 kr.

  This book is an introduction to the programming language Ladder Diagram (LD) used in Programmable Logic Controllers (PLC).The book provides a general introduction to PLC controls and can be used for any PLC brands.With a focus on enabling readers without an electrical education to learn Ladder programming, the book is suitable for learners without prior knowledge of Ladder.The book contains numerous illustrations and program examples, based on real-world, practical problems in the field of automation.CONTENTS- Background, benefits and challenges of Ladder programming- PLC hardware, sensors, and basic Ladder programming- Practical guides and tips to achieve good program structures- Theory and examples of flowcharts, block diagrams and sequence diagrams- Design guide to develop functions and function blocks- Examples of organizing code in program modules and functions - Sequencing using SELF-HOLD, SET/RESET and MOVE/ COMPARE- Complex code examples for a pump station, tank control and conveyor belt- Design, development, testing and simulation of PLC programsThe book describes Ladder programming as described in the standard IEC 61131-3. PLC vendors understand this standard in different ways, and not all vendors follows the standard exactly. This will be clear through material from the vendor. This means that some of the program examples in this book may not work as intended in the PLC type you are using. In addition, there is a difference in how the individual PLC type shows graphic symbols and instructions used in Ladder programming.Note: This is a book for beginners and therefore advanced techniques such as ARRAY, LOOPS, STRUCT, ENUM, STRING, PID and FIFO are not included.

 • - Det vigtigste mangler!
  af Claus Münchow
  101,95 kr.

  I den vidunderlige bohrbiografi af Abraham Pais "Niels Bohr og hans tid" Spektrum 1994, skriver forfatteren:"Hvordan kan det være at komplementariteten ... som Bohr selv anså for sit vigtigste bidrag, ikke nævnes i nogle af de bedste lærebøger i fysik?" Og jeg tilføjer:Hvordan kan det være at Bohr i de sidste 30 år af sit liv på skrift og i tale ustandseligt påpegede: "...vores vilkår som iagttagere af den verden hvoraf vi selv er en del."?Bohrs vigtigste bidrag...Og alligevel fænger spørgsmålene ikke rigtigt. Hvad er det vi overser?Spørgsmålene er tydeligvis hjemløse i vores nuværende videnskabelige paradigme. Bohr peger altså direkte på et forestående nyt paradigme med komplementaritet og selvreference som nøglebegreber. Bogen fremfører flere årsager til at et paradigmeskift er påtrængende nødvendigt.

 • af Jacob Anhøj
  265,95 kr.

  Skrevet til klinikere, dataarbejdere og kvalitetsudviklere, som ønsker viden og færdigheder i at indsamle, opbevare, bearbejde, analysere, visualisere og fortolke data til klinisk kvalitetsudvikling.Bogen bygger på forfatterens mangeårige erfaringer med emnet og rummer et væld af råd og regler, som kan gøre livet med data lettere og hjælpe læseren til – med mindst muligt besvær – at få mest muligt ud af sine data.Databehandling er et stort og vigtigt emne, som der er skrevet forbavsende lidt om, og som de fleste dataarbejdere derfor må lære sig selv. Det er bogens ambition at støtte læserens selvstudier ved at introducere nogle få, men afgørende principper for databehandling, som kan sikre troværdige og reproducerbare dataanalyser med særligt fokus på kvalitetsudvikling.Bogens første del beskriver de grundlæggende principper for dataindsamling og -bearbejdning inklusiv deskriptiv statistik og visualisering. Bogens anden del går i dybden med statistisk kvalitetsudvikling med serie- og kontroldiagrammer.

 • - Et freudiansk indtryk
  af Jacques Derrida
  268,95 kr.

  Hvad ville historien være uden dens arkiver, dens museer og samlinger, dens skrifter og traditioner for fortolkning? Ville der overhovedet eksistere sådan noget som historie? Den berømte og berygtede franske filosof Jacques Derrida opsporer i et af sine mest kendte værker, som nu foreligger på dansk, netop denne problematik.Med sin dekonstruktive metode optrevler Derrida problematikken indefra med en bog, som udover de centrale teser stort set kun består af metatekst – i form af en indledning, et forord, en exergue og et efterskrift. I anledning af den danske oversættelse er tilføjet et forord af oversætteren Frederik-Emil Friis Jakobsen og et efterord af Torsten Andreasen.»Intet er i dag mere uklart og mere foruroligende end det begreb, der er arkiveret i ordet arkiv. […] Arkivets uro stammer fra en arkivfeber, fra en mal d’archive. Vi er »en mal d’archive«: Vi er i arkivforlegenhed. […] Det er endeløst, uophørligt, at søge efter arkivet, dér hvor det undslipper os. Det er at forfølge det, selv når der er for meget af det, dér hvor noget i det anarkiverer sig. Det er at lade sig drage mod det af et tvingende, gentagende og nostalgisk begær, et uundertrykkeligt begær efter en tilbagevenden til oprindelsen, en hjemve, en nostalgi om at vende tilbage til den absolutte begyndelses mest arkaiske sted.«

 • af Kaplan Test Prep
  619,95 kr.

  Kaplan's GRE Complete 2024 is your comprehensive guide to acing the GRE.

 • af Kaplan Test Prep
  396,95 kr.

  Kaplan's GRE Prep Plus 2024 guides you through the GRE step-by-step, with expert strategies, essential content review, and five online practice tests. Get an advantage on test day with our proven test-taking strategies, math skills review, and one-year access to online practice and lesson plans.We’re so certain that GRE Prep Plus 2024 offers all the knowledge you need to excel at the GRE that we guarantee it: After studying with the online resources and book, you'll score higher on the GRE—or you'll get your money back.The Best PracticeFive full-length online tests help you practice in the same computer-based format you'll see on test day.One full-length practice test included in the book for when online is not an option.Online resources including two mini tests, one math and one verbal, online to help you get off to a fast startMore than 1,500 questions with detailed explanations.Video explanations of selected questions.500-question online Qbank that lets you select problems by topic and difficulty and customize your practice.Chapters on each GRE question type and math skill, with practice sets for each.Questions have been reviewed, revised, and updated by Kaplan's expert faculty.Expert GuidanceOnline study-planning tool helps you target your prep no matter how much time you have before the test.We know the test: Our learning engineers have put tens of thousands of hours into studying the GRE, and we use real data to design the most effective strategies and study plans.Kaplan's books and practice questions are written by veteran teachers who know students—every explanation is written to help you learn.We invented test prep—Kaplan (kaptest.com) has been helping students prepare for the tests for over 80 years and we offer some of the best-selling books on GRE prep, GED, SAT, and ACT test prep, MCAT study guides, and more.Want to boost your studies with even more online practice and in-depth GRE math and verbal workbooks? Try Kaplan's GRE Complete 2024.

 • af Manhattan Prep
  346,95 kr.

  Publisher's Note: Products purchased from third-party sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any online assets included with the product.Manhattan Prep's best-selling 5 lb. Book of GRE Practice Problems has been updated to include a brand-new chapter targeting critical math strategies you’ll need to maximize your GRE quant score. In addition the book now includes expanded diagnostic chapters that teach you how to analyze your strengths and weaknesses and prioritize your studies accordingly. The heart of the book is over 1,800 practice problems covering every topic tested on the GRE, making it an essential resource for students at any level.Developed by our 99th-percentile GRE instructors, the problems in this book are sensibly grouped into practice sets and mirror those found on the GRE in content, form, and style. You can build fundamental skills in math and verbal through targeted practice. Our easy-to-follow explanations and step-by-step applications will help cement your understanding of the concepts tested on the GRE. In addition, you can take your practice to the next level with learning modules from Interact® for GRE, our revolutionary interactive, on-demand learning platform.The Most PracticeFeatures 1,800 practice problems that cover every topic on the testDiagnose your strengths and weaknesses to target your studies as efficiently as possibleTest individual skills on all subjects with mixed time sets, a cheat sheet of key math rules, and micro drillsGRE test prep practice sets that mirror the GRE in content, form, and style to build familiarity with the test itselfEasy-to-follow explanations and step-by-step applications help reinforce understanding of test questions and concepts covered in the GREOnline learning tools allow for an interactive, on-demand practice experienceExpert GuidanceWe know the test: Our 99th percentile instructors have put tens of thousands of hours into studying the GRE, and we use real data to design the most effective strategy plans and GRE study guidesOur books and practice questions are written by veteran teachers who know students—every explanation is written to help you learnManhattan Prep has been helping students prepare for the GRE, GMAT, and other standardized exams for over 20 years

 • af Princeton Review
  227,95 kr.

  THE PRINCETON REVIEW GETS RESULTS. Prep for a perfect GRE score with 5 full-length practice tests (2 in the book and 3 online), thorough topic reviews, extra practice online, and a $100 discount on an additional Princeton Review online GRE course. Techniques That Actually Work • Powerful tactics to avoid traps and beat the GRE • Tips for pacing yourself and guessing logically • Detailed examples of how to employ each strategy to your advantage Everything You Need for a High Score • Thorough reviews for every section of the exam • Valuable practice with complex reading comprehension passages and math problems • Extensive GRE math coverage featuring chapters about Math Fundamentals on the GRE, Algebra Basics, Plugging In, Real-world Math, and more Practice Your Way to Perfection • 5 full-length practice tests (2 in the book & 3 online) with detailed explanations • Drills for each test section—Verbal, Math, and Analytical Writing • Step-by-step guides for interpreting your practice test results • In-depth score reports available for online practice exams Plus! With purchase of this edition of Princeton Review GRE Prep, you'll receive access to a $100 discount on The Princeton Review's popular full Self-Paced GRE online course. (See book for details.)

 • af Princeton Review
  326,95 kr.

  THE ALL-IN-ONE SOLUTION FOR YOUR HIGHEST POSSIBLE SCORE. Get the prep you need for your best GRE score with The Princeton Review, including 7 full-length practice tests (2 in the book and 5 online; the MOST on the market!), thorough topic reviews, exclusive access to premium online content, and a $100 discount on an additional Princeton Review online GRE course. Techniques That Actually Work • Powerful tactics to avoid traps and beat the GRE • Tips for pacing yourself and guessing logically Everything You Need to Know for a High Score • Valuable practice with complex reading comprehension passages and math problems • Extensive GRE math coverage featuring chapters about Math Fundamentals on the GRE, Algebra Basics, Plugging In, Real-world Math, and more Practice Your Way to Excellence • 7 full-length practice tests (2 in the book & 5 online) with detailed explanations • Drills for each test section—Verbal, Math, and Analytical Writing • In-depth score reports available for online practice exams Premium Online Features for an Extra Competitive Edge • Key info about grad school admissions, testing calendars, and financial aid • Video tutorials that breakdown strategies for each section of the GRE • Multi-week study guides • Special “Grad School Insider” section packed with helpful info about grad school admissions, application requirements, popular programs, and more Plus! With purchase of this edition of Princeton Review GRE Premium Prep, you'll receive access to a $100 discount on The Princeton Review's popular full Self-Paced GRE online course. (See book for details.)

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.