Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Latin

Her finder du spændende bøger om Latin. Nedenfor er et flot udvalg af over 606 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Historien om bogen
  af Irene Vallejo
  152,95 - 236,95 kr.

  "Evigheden i et siv" er en hyldest til bogen – denne fantastiske opfindelse, der blev lavet til at kunne bære ord og tanker på tværs af tid og rum, og her er muligheden for at tage med på en rejse gennem bogens historie. Langs ruten er der stop ved Alexander den Stores slagmarker og i Pompeji på tidspunktet for udbruddet af Vesuv, ved Cleopatras paladser og ved de første kendte biblioteker. Undervejs forbinder Vallejo klassiske skrifter med den moderne verden og nutidige debatter: Papyrus som kostbart råstof og mobiltelefoner, Sapfo og kvinders litterære stemme, Seneca og politik."Evigheden i et siv" fortæller også eventyret om tusindvis af mennesker, som har sikret bogens overlevelse gennem århundrederne: fortællere, kopister, illustratorer, oversættere, gadesælgere, skriftkloge, spioner, oprørere, nonner, slaver, eventyrere og boghandlere. En smuk beretning om, hvordan vi som mennesker og samfund gennem tiderne er blevet påvirket og formet af bøger.Om forfatteren:Irene Vallejo (f. 1979 i Spanien) har en Ph.d. i klassisk filologi fra universiteti Zaragoza og Firenze. Her, mens hun sad fordybet i gamle skrifter på nogle af Europas ældste biblioteker, fik hun lysten til at skrive "Evigheden i et siv". Irene Vallejo har en ugentlig klumme i El Pais og har skrevet to romaner og to børnebøger, inden hun brød igennem med "Evigheden i et siv", som indtil videre er solgt i over 100.000 eks. i Spanien og til udgivelse i 30 lande.

 • - Jensen & Goldschmidt
  af J. Th. Jensen & M. J. Goldschmidt
  460,95 kr.

  Gyldendal Latinsk-Dansk - Jensen og Goldschmidt, 2. udgave af M. J. Goldschmidt og J. Th. Jensen © Gyldendal A/S 2004 3. udgave forberedes og kan bestilles på information@gyldendal.dk

 • af Jo Hermann
  416,95 kr.

  Latinsk grammatik på dansk er en introduktion til latinsk grammatik, som kan læses og bruges uden særlige forudsætninger. Bogen er forsynet med klare oversigter over både regelmæssige og uregelmæssige bøjningsformer og giver præcise eksempler på sætningsanalysens begreber. Latinsk grammatik på dansk er desuden den første latinske grammatik, som sammenligner latin med dansk. I grå bokse bogen igennem giver grammatikken hjælp til at oversætte fra latin, og de vigtigste regler for sætningsbygning på dansk er gennemgået i et kort kapitel for sig. I en række tillæg bag i bogen behandles også middelalderlatin, romerske navne, stilistiske begreber m.m. Bogen er skrevet til de tre begynderniveauer i latinundervisningen, men kan også bruges af selvstuderende.

 • af Thure Hastrup
  269,95 kr.

  13.000 opslagsord, 11.000 udtryk og vendinger. Ordbogen indgår i serien Gyldendals Røde Ordbøger. Latin-Dansk Ordbog anvendes i begynderundervisningen i latin. Ud over artikeldelen indeholder ordbogen en kortfattet latinsk grammatik, en liste over personnavne og stednavne samt et oversigtskort over Romerriget. Vægten er lagt på eksemplerne, som i overvejende grad er hentet fra tekster fra den klassiske periode, der læses almindeligt i gymnasiet og de første studieår. Prosaforfattere som Cicero og Caesar er dækket helt ind, andre som Livius, Sallust m.fl. i vid udstrækning; af digterne er Horats medtaget fuldstændigt, og Vergil, Ovid m.fl. er fyldigt repræsenteret. For at lette overblikket over de mange bøjningsformer i det latinske sprog er ordbogen udvidet med en Mini-grammatik, der især indeholder orddannelse og formlære. Samtidig er antallet af opslagsord forøget med en række henvisninger fra "vanskelige" verbalformer til deres bøjningsmønster. Alle verber (både de regelmæssige og de uregelmæssige) er anført med deres (fire) hovedtider.

 • - Introduktion til Latin
  af Bent Christensen & Christian Gorm Tortzen
  464,95 kr.

  Ludus er Latinitas-seriens introduktion til det latinske sprog og den romerske verden. Ludus er velegnet til brug efter Babelstårnet, der på den måde fungerer som en slags optakt til latinundervisningen. Det er intentionen, at Ludus skal vække interessen for det latinske sprog og den antikke kultur både hos de elever, som vælger Latin på C-niveau og hos de elever, der vælger Latin på A-niveau. Her er Ludus passende at bruge til introduktionen. I begyndelsen indeholder Ludus alle nødvendige oplysninger, men langsomt vænnes eleverne til at bruge Ars til opslag og får herved en træning i en systematisk benyttelse af grammatik, som de også har glæde af i andre sprogfag.Det grundlæggende princip i Ludus er derfor, at eleverne skal have en indføring i almen grammatisk sprogbeskrivelse og i den latinske grammatik med en klart afmålt progression; en frekvensbaseret indlæring af nogle forholdsvis få, centrale gloser; en række lødige latinske originaltekster fra forskellige genrer allerede tidligt i forløbet, og en frihed for læreren og eleverne til selv at sammensætte resten af pensum; et billede af det romerske samfund og den græsk-romerske kultur baseret på et repræsentativt billedmateriale og korte introduktioner til teksterne.Ludus arbejder sammen med Latinitas seriens grammatikker Ars minor og Ars maior. I begyndelsen indeholder Ludus alle nødvendige oplysninger, men langsomt vænnes eleverne til at bruge Ars til opslag og får herved en træning i en systematisk benyttelse af grammatik, som de også har glæde af i andre sprogfag. Når Ludus-læsningen er færdig, er de derfor fortrolige med grammatikken og vel forberedte til arbejdet med originaltekster i andre tekstsamlinger.

 • - Latinsk grammatik for begyndere
   
  91,95 kr.

  Begynderundervisningen i Latin på C-niveau fordrer en kort, overskuelig grammatik, dog ikke kortere, end at den både giver en introduktion til det grammatiske begrebsapparat og ordentlig besked om sproglige fænomener i et bredt udvalg af latinske tekster.Ars minor indeholder fonetik, morfologi, grammatiske grundbegreber, syntaks og en fortegnelse over grammatiske begreber.Vade mecum følger op og kan bruges til selvevaluering af stoffet i Ars minor. Ars Minor er velegnet til brug efter Babelstårnet, der på den måde fungerer som en slags optakt til latinundervisningen.

 • af Mette Sørensen
  74,95 kr.

  Metode i oldtidskundskab er skrevet til eleverne og giver dem en introduktion til de forskellige metoder og faglige tilgange i oldtidskundskab, som de vil støde på i den daglige undervisning og bruge i forbindelse med SRP. Bogens metodiske omdrejningspunkt er nærlæsningen, og de faglige tilgange og metoder, der præsenteres, skal ses i forlængelse heraf. Metode i oldtidskundskab gør metoderne konkrete og spiselige og får eleverne til at øjne fagets muligheder i tværfaglige samspil. Sidst men ikke mindst sikrer de oldtidskundskabs relevans i et stadigt mere tværfagligt og metodeorienteret gymnasium. Den pædagogiske formidling vægtes højt, samtidig med at metoderne er formidlet i deres fulde omfang, selvom de sjældent benyttes sådan i den daglige undervisning. De fleste kapitler gennemgår praktiske fremgangsmåder og analysemodeller til metoderne, som med fordel kan bruges i undervisningen og SRP, som de er, eller revideres, så de passer til et bestemt undervisningsforløb, et bestemt modul eller en bestemt SRP-undersøgelse. Herudover indeholder bogen også en videnskabsteoretisk vinkel, et kapitel om årskarakterer og eksamen samt skriftlighed i forbindelse med SRP. Bagerst ses både en oversigt over mulige faglige samspil til inspiration for eleverne og en omfattende ordliste med begreber til både metode, genrer og monumenter.Mette Sørensen underviser i historie og oldtidskundskab ved Egedal Gymnasium og HF. Kapitlet om skriftlighed er skrevet af Pernille Borch Vinther, der underviser i dansk, latin og oldtidskundskab ved Virum Gymnasium.

 • - Latinskole og den Danske skole ind til 1800
  af Torben Hansen
  106,95 - 136,95 kr.

  Denne bog fortæller om den proces, der lige efter reformationen i 1536 blev iværksat af kongen og biskopperne. De ville give bondebefolkningen og købstædernes beboere oplysning og skolegang. Derfor blev landets klosterskoler flyttet til Købstæderne, hvor undervisningen foregik på latin. Samtidig blev der "læse- og regneskoler" til dem, der ikke havde penge og evner til at komme på Latinskole, hvor undervisningen foregik på latin. Eleverne på den lokale skole blev derimod undervist på dansk. Slagelse Latinskole var blandt landets bedste skoler og dannede forbillede for andre skoler. Særligt Forstander embedet i Slagelse blev i perioder besat af landets bedste på området. Næsten modsat gik det med den "Danske skole", hvor undervisningen i perioder var fraværende. Bogen fortæller også om den meget høje standard, sang og musik havde for skolerne.

 • - Indføring i sætningsanalyse og latinsk morfologi
  af Jens Peter Jensen
  82,95 - 126,95 kr.

  Denne indføring i almen sætningsanalyse og latinsk formlære er affødt af et behov for en hurtig opslagsbog til de latinhold på landets undervisningsinstitutioner, der har en målrettet studieplan, hvor det latinske sprog ikke er et studieobjekt per se, men et middel til læsning af studierelevante tekster. De studerende skal kunne orientere sig i en latinsk tekst med en oversættelse ved siden af. Fokus er derfor lagt på relationer mellem ord, ordgrupper og sætninger, først med danske, derefter med latinske eksempler. Dernæst præsenteres den latinske morfologi, efterfulgt af en liste over de fleste uregelmæssige verber på latin. Bogen slutter med et intensivt startkursus baseret på originale graffiti og indskrifter fra Rom og Pompeji.

 • af Benny Grey Schuster
  309,95 kr.

  Må man le i kirken? Spørgsmålet er lige så gammelt som en længst glemt lokal tysk tradition for at bringe menigheden til højlydt latter påskemorgen. I 1518 udkom et skrift af Basels senere reformator, humanisten Johannes Oecolampadius, hvori fænomenet påskelatter for første gang beskrives – og kritiseres. Skønt vidt berømt har teksten aldrig været oversat. Her foreligger den på dansk i en kommenteret udgave. Bogen giver en kulturhistorisk fremstilling af påskelatteren som en kirkelig praksis i senmiddelalder og tidlig renæssance. Den fokuserer navnlig på fænomenets eftervirkning i de følgende århundreder, hvor konfessionerne stredes om dens legitimitet. Herunder præsenteres en undersøgelse af påskelatterens skæbne i Danmark. Forfatteren runder af med et essay om latterens rolle i kirke og samfund, i teologi og filosofi, hvor det forsøges påvist, hvordan den almene vurdering af latteren har ændret sig radikalt over forbløffende kort tid. Fra en nærmest ubrudt tradition for mistanke og forbud nyder latteren nu så stor anseelse, at den i teologien er gået fra at være fordømt som djævelsk til at blive lovprist som himmelsk.

 • af Thomas Bartholin & Niels W. Bruun
  277,95 kr.

  In 1644 the University of Copenhagen established its first anatomical theatre. In addition to the instruction of students, research was also carried out in the Anatomy House. Here Thomas Bartholin, the Professor of Anatomy, demonstrated the thoraic duct and later the lymphatic vessels in a human being, an achievement that has brought him fame. In 1662 Thomas Bartholin published A Short Description of the Anatomy House in Copenhagen, which meticulously describes the layout of the Anatomy House alongside the first eighteen years of its history. This volume presents Bartholin's book for the first time in English, as well as the original Latin text, enabling a broader audience to draw on its various and detailed accounts. A commentary and an introduction as well as rich body of illustrations make this edition a valuable resource for historians of medicine.Niels W. Bruun is a Senior Research Fellow at the Royal Library Copenhagen.

 • - Latinske tekster, oversættelser samt gloser – Bind 2
  af Jens Peter Jensen
  150,95 - 153,95 kr.

  "Religion i Rom" er en samling religiøse tekster på latin med dansk oversættelse og gloser, der skal vise de antikke romeres forhold til guderne og deres liv med guderne, deres ritualer, helligdage, ofringer samt de religiøse instansers forhold til staten, et samfund, hvor hver folkeforsamling begynder med en bøn, hvor man før hver krigshandling rådspørger guderne og hvor bønderne tilbeder en hel række af guder med hver deres funktion for et optimalt høstudbytte. Titlen dækker over det store antal kulter, der fandtes i det førkristne Rom, de mange rituelle handlinger, der dagligt skulle udføres, samt de forskellige offergaver, der blev givet til de Udødelige, Roms egentlige herskere. Udvalget af tekster skal vise den fascinerende religiøse verden, der udspiller sig i det antikke Rom, det brede spektrum af kulter og deres karakteristika samt danne basis for en udlægning af romernes religiøse liv. I den forbindelse forsøger forfatteren at belyse indholdet af nogle religiøse grundbegreber som "religio", "pietas", "sanctitas" o. lign. Teksterne er gloseret så tæt, at læseren efterhånden vil kunne opbygge et solidt ordforråd på latin inden for dette fagområde og at hun/han ud fra oversættelsen kan følge den latinske originaltekst så tæt som muligt.

 • - Latinske tekster, oversættelser samt gloser
  af Jens Peter Jensen
  101,95 - 135,95 kr.

  ’Religion i Rom’ er en samling religiøse tekster på latin med dansk oversættelse og gloser, der skal vise de antikke romeres forhold til guderne og deres liv med guderne, deres ritualer, helligdage, ofringer samt de religiøse instansers forhold til staten, et samfund, hvor hver folkeforsamling begynder med en bøn, hvor man før hver krigshandling rådspørger guderne og hvor bønderne tilbeder en hel række af guder med hver deres funktion for et optimalt høstudbytte. Titlen dækker over det store antal kulter, der fandtes i det førkristne Rom, de mange rituelle handlinger, der dagligt skulle udføres, samt de forskellige offergaver, der blev givet til de Udødelige, Roms egentlige herskere. Udvalget af tekster skal vise den fascinerende religiøse verden, der udspiller sig i det antikke Rom, det brede spektrum af kulter og deres karakteristika samt danne basis for en udlægning af romernes religiøse liv. I den forbindelse forsøger forfatteren at belyse indholdet af nogle religiøse grundbegreber som ’religio’, ’pietas’, ’sanctitas’ o. lign. Teksterne er gloseret så tæt, at læseren efterhånden vil kunne opbygge et solidt ordforråd på latin inden for dette fagområde og at hun/han ud fra oversættelsen kan følge den latinske originaltekst så tæt som muligt. Forfatteren er lektor emer. i tysk, dansk, latin og oldtidskundskab, har arbejdet i gymnasiet i 40 år, på universitetet i 20 år og fungerer som statsautoriseret translatør og seminariecensor endnu.

 • - Et romersk litteraturudvalg
  af Bent Christensen & Christian Gorm Tortzen
  435,95 kr.

  Florilegium er et udvalg af korte latinske tekster fortrinsvis fra 100 f.kr. til 100 e.kr. Hver tekst har en introduktion til forfatter og genre, og bogen sætter derfor teksterne ind i en bredere litteraturhistorisk sammenhæng.Bogen er en naturlig fortsættelse af Ludus og er glosseret efter samme princip, dvs. hver tekst er fuld gloseret og derfor kan teksterne læses i uvilkårlig rækkefølge. Florilegium kan derfor både bruges til slutningen af Latin på C-niveau og ved overgangen fra introduktionen på A-niveau.

 • - Latin i almen sprogforståelse
  af Margit Kiil Jørgensen, Jette Kjems Pedersen, Dorte Thomsen & mfl.
  122,95 kr.

  Carpa Diem er beregnet til latin i faget almen sprogforståelse. Hvert af bogens tekststykker behandler et bestemt grammatisk område, samtidig med at de repræsenterer forskellige sider af det rige kulturstof, latin har at byde på. Til alle stykker er der opgaver, som tilsammen dækker grammatik, sproghistorie, tekstforståelse, orddannelse og retorik.

 • af Gen Ponce
  305,95 kr.

 • af MD Filiberto Cavazos
  187,95 kr.

 • af Flora Amezcua
  213,95 kr.

  "e;Empyreal voices serenade my soul,whisking away my humanity.Cherish our centuries together, my beloved.Someday our vessels will reconveneand we will become everlasting."e;What would you do if mighty gods decided your fate? How would you feel watching your one true love fade away for eternity?Inhale, exhale. Devour souls, accept curiosity, partake in revenge, witness greed, and admire lush scenery. Wake up in a magical forest near playful deer, fragrant flowers, and delicious fare. Crave adoration, slaughter enemies, infuriate celestial beings. Waltz around castle corridors or flee from probable death. Embrace demons, slithering snakes, fluffy animals, and courageous adventurers. Question their motives and morals. Everlasting: Poetry for Whimsical Souls & Wounded Hearts will cause souls to ache, unleash pent-up aggression, and question destiny while tugging at heartstrings.

 • af Jorge E. Gonzalez
  1.391,95 kr.

  This book focuses on the literacy beliefs and practices of parents and children from Asian and Latinx heritage backgrounds. In the US, children from Asian and Latinx immigrant backgrounds represent the largest population of dual language learners in schools. While existing research has paid significant attention to the roles of parenting and the home literacy environment on children's literacy development, relatively little attention has been allocated to immigrant families. Chapters aim to meet the need in the field to understand the roles of culture and immigrant experiences on children's literacy learning and development, including immigrant families' home environments and parents' involvement in literacy-related activities in both English and the parents' native language. As Hispanic/Latinx and Asian American populations grow in the US, this book answers an urgent call for school systems and child and family professionals to be aware of issues in this area and how to address them in culturally responsive ways.

 • af Edgar Piñera
  192,95 kr.

  Este pequeno libro es una pequena resena historica de la cultura Prehispanica y su asentamiento en el continente Americano desde su inicio, que se conoce hace mas de cuatro mil anos cuando cruzaron desde el Asia menor por el estrecho de Bering en Alaska, pasando por Canada, U.S., Mexico, CA y SA hasta llegar a la Patagonia; todo su exodo, cultura, dioses, lugares, organizacion Social y sus adelantos cientificos, ahora reconocidos mundialmente y el legado de tradiciones que nos heredaron antes de la llegada de los espanoles al continente.Para aquellos que quieran y se atrevan a entrar en esta aventura, se la presento en forma de poema y prosa libre para mayor entendimiento y atraccion para el publico de todas las edades. Indio de Fina Estampa esta lleno de poesia historica y narrativa con contextos mas apegados a lo veridico conocidos hasta el dia de hoy. Espero que el lector lo disfrute tanto como yo lo disfrute al escribirlo.Sinceramente: Rene Pinera Guzman.

 • af Manuel M. Ambriz
  284,95 kr.

  Cronica de mi vida no es solamente un relato autobiografico, aunque bien pudiera ser en si; la esencia principal de este libro, mas no es la mas importante. Porque, muy por encima del personaje central de esta historia, el contenido de Cronica de mi vida se enriquece con topicos mucho mas importantes que involucran los valores familiares y de la sociedad misma, ambos contextos; como los percibio desde su uso de razon y, como los percibe hoy en dia este servidor... Manuel M. Ambriz.

 • af John K. Williamson
  192,95 kr.

  Just My Opinion is a fun and exciting read. It will keep you, the reader, fully engaged. With his views and opinions, the author challenges the norm. He comments on everything from politics to our justice system. The language is colorful and humorous, but the content is no joke. Through this book, the author takes you on a journey deep into his mind, which turns out to be a very intriguing place to exist. One that most readers will want to revisit over and over again.55

 • af J. Diggs
  253,95 kr.

  Hip-hop artist, documentary producer, and president of the largest independent record label in the country, J. Diggs brings America the tale of two conspiracies. Survivor of eight different federal penitentiaries in ten years, a man who was convicted for conspiracy to commit armed bank robbery, BET's youngest American Gangsta, Diggs gives you the raw and uncut tales of hustling in the '80s, vivid accounts of bank robberies, prison stories, and the struggles of returning to his hood, the notorious Crest, located in California's Bay Area.With the riveting stories that tell of ups, downs, years of fighting to rebuild his life after prison, the loss of his friend and hip-hop icon MacDre, and the ongoing battle to keep his freedom, Soul of a Gangsta reads more like fiction.Soul of a Gangsta allows you a glimpse into the life of J. Diggs, the artist, the producer, the entrepreneur, the survivor, and the family man. Walk through the streets of crack dealing, murder, armed bank robberies, prison, riots, shoot-outs, and prostitutes--a past that will finally be revealed to the world through this autobiography, which tells the story of two worlds and a young Black man's fight to rebuild his life.

 • af Anna V.Q. Ross
  137,95 kr.

  In her award-winning second book, Anna V. Q. Ross transforms motherhood into a lens, examining narratives of girlhood, migration, trauma, and inheritance. Compassing home and horizon, this tightly woven, image-rich collection plumbs the political within the domestic and traces the routes of the past within everyday life. A bruise becomes a flower and then a flag planted to claim an adopted land; the hull of a Viking ship becomes the fuselage of a plane carrying an immigrating mother home; the daily routines of carpools, math homework, and bedtime stories are interrupted by memories of abuse and reports of school shootings and environmental collapse. But at heart, these are poems of reclamation, reminding us that "e;in those days, we were fast and best, but didn't know it."e; Wary and watchful, never resigned, Flutter, Kick maps the spaces for compassion we carve in a dangerous world.

 • af Francine Rodriguez
  176,95 - 314,95 kr.

  Woman''s Story tells the stories of Latina women''s lives. Depicting conflict in gender bias, experiences of exploitation, violence, and powerlessness, sometimes resulting in pain and despair in their turbulent world. But these stories also tell of these women''s celebration of life itself that empowers them and gives them the will to sustain. These stories resonate on a deeply emotional level. Rodriguez knows how to spin a narrative and keep it going with energy. She creates memorable characters who are compelling and unique. These are the stories of real women living hard lives, some at the poverty line, some a little better off, but all desperate in some way.

 • af Michelle McNiff
  121,95 - 182,95 kr.

  Pedro Pan, One Boy''s Journey to America, is a tale of a 12-year-old boy''s journey from Cuba to the United States. He takes part in a secret operation of more than 14,000 unaccompanied children, who take freedom flights to escape oppression and tyranny. Ringing in the New Year in 1959, Pedro Infante observes history unfolding as change slowly sweeps through Havana. In 1961, at the noble sacrifice of his parents, Pedro and Pepe, his pet lizard, board an airplane to America. Leaving his family behind, he travels from the city of Havana to a rural farm in Iowa. The vivid imagination of one boy, flying away like Peter Pan with the loving care of a farmer and his wife, he learns English and takes on new chores, meeting a dairy cow, Bella Lou, Tucker, the prized pig, the old barn owl, and the farmer''s scarecrow. The group welcomes and encourages him to be most helpful on the Kelley Farm, as everyone has a job on the farm. Will he return to Cuba one day? Will he ever reunite with his family again?∩╗┐

 • af F. Harlan Flint
  365,95 kr.

 • af Sandra P Beltran
  182,95 - 274,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.