Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Latin

Her finder du spændende bøger om Latin. Nedenfor er et flot udvalg af over 4.768 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Grundbog til latin C
  af Lasse Ager Pedersen & Sara Ahrendt Svenningsen
  557,95 kr.

  Latinbogen er en nyskabende grundbog til latin. I Latinbogen er romerske tekster, latinsk grammatik og latinsk kultur integreret og didaktiseret med læseopgaver og øvelser, der tager et spring væk fra læremateriale, der kun består af tekst og gloser. Her finder eleverne korte, konstruerede begyndertekster, som indfører dem i grundlæggende latinsk grammatik og i væsentlige aspekter af de gamle romeres kultur - og som sætter dem i stand til hurtigt at kaste sig over autentiske, latinske tekster.Herudover rummer bogen tre kapitler med autentiske tekster og supplerende materiale, som tilsammen dækker læreplanen for latin C. Kapitlerne med autentisk tekst er organiseret i tre temaer, nemlig: humorfilosofikvinderTemaerne dækker et bredt udsnit af genrer og forfattere, fx Martial, Sulpicia, Seneca, Petron m.fl. Kapitlerne giver tilsammen eleverne et indblik i romersk dagligliv, kultur, historie og livssyn. Til hver tekst, både de latinske tekster og det supplerende materiale, møder eleverne aktiverende opgaver, som sikrer, at de opfylder de faglige mål for latin C på en varieret måde. På samme måde er grammatikken integreret i tekstlæsningen og gennemgås også med opgaver, videoer og øvelser. Bogen er således gennemdidaktiseret i udgangspunktet og lige til at anvende i undervisningen.

 • - Historien om bogen
  af Irene Vallejo
  147,95 - 227,95 kr.

  "Evigheden i et siv" er en hyldest til bogen – denne fantastiske opfindelse, der blev lavet til at kunne bære ord og tanker på tværs af tid og rum, og her er muligheden for at tage med på en rejse gennem bogens historie. Langs ruten er der stop ved Alexander den Stores slagmarker og i Pompeji på tidspunktet for udbruddet af Vesuv, ved Cleopatras paladser og ved de første kendte biblioteker. Undervejs forbinder Vallejo klassiske skrifter med den moderne verden og nutidige debatter: Papyrus som kostbart råstof og mobiltelefoner, Sapfo og kvinders litterære stemme, Seneca og politik."Evigheden i et siv" fortæller også eventyret om tusindvis af mennesker, som har sikret bogens overlevelse gennem århundrederne: fortællere, kopister, illustratorer, oversættere, gadesælgere, skriftkloge, spioner, oprørere, nonner, slaver, eventyrere og boghandlere. En smuk beretning om, hvordan vi som mennesker og samfund gennem tiderne er blevet påvirket og formet af bøger.Om forfatteren:Irene Vallejo (f. 1979 i Spanien) har en Ph.d. i klassisk filologi fra universiteti Zaragoza og Firenze. Her, mens hun sad fordybet i gamle skrifter på nogle af Europas ældste biblioteker, fik hun lysten til at skrive "Evigheden i et siv". Irene Vallejo har en ugentlig klumme i El Pais og har skrevet to romaner og to børnebøger, inden hun brød igennem med "Evigheden i et siv", som indtil videre er solgt i over 100.000 eks. i Spanien og til udgivelse i 30 lande.

 • - Jensen & Goldschmidt
  af J. Th. Jensen & M. J. Goldschmidt
  462,95 kr.

  Gyldendal Latinsk-Dansk - Jensen og Goldschmidt, 2. udgave af M. J. Goldschmidt og J. Th. Jensen © Gyldendal A/S 2004 3. udgave forberedes og kan bestilles på information@gyldendal.dk

 • af Jo Hermann
  430,95 kr.

  Latinsk grammatik på dansk er en introduktion til latinsk grammatik, som kan læses og bruges uden særlige forudsætninger. Bogen er forsynet med klare oversigter over både regelmæssige og uregelmæssige bøjningsformer og giver præcise eksempler på sætningsanalysens begreber. Latinsk grammatik på dansk er desuden den første latinske grammatik, som sammenligner latin med dansk. I grå bokse bogen igennem giver grammatikken hjælp til at oversætte fra latin, og de vigtigste regler for sætningsbygning på dansk er gennemgået i et kort kapitel for sig. I en række tillæg bag i bogen behandles også middelalderlatin, romerske navne, stilistiske begreber m.m. Bogen er skrevet til de tre begynderniveauer i latinundervisningen, men kan også bruges af selvstuderende.

 • af Thure Hastrup
  287,95 kr.

  13.000 opslagsord, 11.000 udtryk og vendinger. Ordbogen indgår i serien Gyldendals Røde Ordbøger. Latin-Dansk Ordbog anvendes i begynderundervisningen i latin. Ud over artikeldelen indeholder ordbogen en kortfattet latinsk grammatik, en liste over personnavne og stednavne samt et oversigtskort over Romerriget. Vægten er lagt på eksemplerne, som i overvejende grad er hentet fra tekster fra den klassiske periode, der læses almindeligt i gymnasiet og de første studieår. Prosaforfattere som Cicero og Caesar er dækket helt ind, andre som Livius, Sallust m.fl. i vid udstrækning; af digterne er Horats medtaget fuldstændigt, og Vergil, Ovid m.fl. er fyldigt repræsenteret. For at lette overblikket over de mange bøjningsformer i det latinske sprog er ordbogen udvidet med en Mini-grammatik, der især indeholder orddannelse og formlære. Samtidig er antallet af opslagsord forøget med en række henvisninger fra "vanskelige" verbalformer til deres bøjningsmønster. Alle verber (både de regelmæssige og de uregelmæssige) er anført med deres (fire) hovedtider.

 • - Latinsk grammatik for begyndere
   
  367,95 kr.

  Begynderundervisningen i Latin på C-niveau fordrer en kort, overskuelig grammatik, dog ikke kortere, end at den både giver en introduktion til det grammatiske begrebsapparat og ordentlig besked om sproglige fænomener i et bredt udvalg af latinske tekster.Ars minor indeholder fonetik, morfologi, grammatiske grundbegreber, syntaks og en fortegnelse over grammatiske begreber.Vade mecum følger op og kan bruges til selvevaluering af stoffet i Ars minor. Ars Minor er velegnet til brug efter Babelstårnet, der på den måde fungerer som en slags optakt til latinundervisningen.

 • af Bernard-Pierre Molin
  247,95 kr.

  Asterix har gennem årtier bidraget til utallige danskeres første møde med klassiske latinske citater. Med René Goscinnys mesterlige sans for humor blev historierne om de gæve gallere krydret med bevingede ord på latin som en vittig replik i handlingen – og ofte som en finurlig satirisk kommentar til samtiden.Latinbogen samler og forklarer på underholdende vis mere end 70 af citaterne fra de populære tegneserier med Asterix og Obelix. Alle naturligvis illustreret med Albert Uderzos vidunderlige tegninger. Bogen indeholder også fakta om oldtidens klassiske forfattere, digtere og talere, der griflede citaterne ned eller deklamerede dem allerede for et par tusind år siden, samt om det latinske sprogs historie og Romerrigets storhed og fald.

 • af Mette Sørensen
  286,95 kr.

  Metode i oldtidskundskab er skrevet til eleverne og giver dem en introduktion til de forskellige metoder og faglige tilgange i oldtidskundskab, som de vil støde på i den daglige undervisning og bruge i forbindelse med SRP. Bogens metodiske omdrejningspunkt er nærlæsningen, og de faglige tilgange og metoder, der præsenteres, skal ses i forlængelse heraf. Metode i oldtidskundskab gør metoderne konkrete og spiselige og får eleverne til at øjne fagets muligheder i tværfaglige samspil. Sidst men ikke mindst sikrer de oldtidskundskabs relevans i et stadigt mere tværfagligt og metodeorienteret gymnasium. Den pædagogiske formidling vægtes højt, samtidig med at metoderne er formidlet i deres fulde omfang, selvom de sjældent benyttes sådan i den daglige undervisning. De fleste kapitler gennemgår praktiske fremgangsmåder og analysemodeller til metoderne, som med fordel kan bruges i undervisningen og SRP, som de er, eller revideres, så de passer til et bestemt undervisningsforløb, et bestemt modul eller en bestemt SRP-undersøgelse. Herudover indeholder bogen også en videnskabsteoretisk vinkel, et kapitel om årskarakterer og eksamen samt skriftlighed i forbindelse med SRP. Bagerst ses både en oversigt over mulige faglige samspil til inspiration for eleverne og en omfattende ordliste med begreber til både metode, genrer og monumenter.Mette Sørensen underviser i historie og oldtidskundskab ved Egedal Gymnasium og HF. Kapitlet om skriftlighed er skrevet af Pernille Borch Vinther, der underviser i dansk, latin og oldtidskundskab ved Virum Gymnasium.

 • - Introduktion til Latin
  af Bent Christensen & Christian Gorm Tortzen
  475,95 kr.

  Ludus er Latinitas-seriens introduktion til det latinske sprog og den romerske verden. Ludus er velegnet til brug efter Babelstårnet, der på den måde fungerer som en slags optakt til latinundervisningen. Det er intentionen, at Ludus skal vække interessen for det latinske sprog og den antikke kultur både hos de elever, som vælger Latin på C-niveau og hos de elever, der vælger Latin på A-niveau. Her er Ludus passende at bruge til introduktionen. I begyndelsen indeholder Ludus alle nødvendige oplysninger, men langsomt vænnes eleverne til at bruge Ars til opslag og får herved en træning i en systematisk benyttelse af grammatik, som de også har glæde af i andre sprogfag.Det grundlæggende princip i Ludus er derfor, at eleverne skal have en indføring i almen grammatisk sprogbeskrivelse og i den latinske grammatik med en klart afmålt progression; en frekvensbaseret indlæring af nogle forholdsvis få, centrale gloser; en række lødige latinske originaltekster fra forskellige genrer allerede tidligt i forløbet, og en frihed for læreren og eleverne til selv at sammensætte resten af pensum; et billede af det romerske samfund og den græsk-romerske kultur baseret på et repræsentativt billedmateriale og korte introduktioner til teksterne.Ludus arbejder sammen med Latinitas seriens grammatikker Ars minor og Ars maior. I begyndelsen indeholder Ludus alle nødvendige oplysninger, men langsomt vænnes eleverne til at bruge Ars til opslag og får herved en træning i en systematisk benyttelse af grammatik, som de også har glæde af i andre sprogfag. Når Ludus-læsningen er færdig, er de derfor fortrolige med grammatikken og vel forberedte til arbejdet med originaltekster i andre tekstsamlinger.

 • af Joey Diaz
  225,95 kr.

  Tremendous is a captivating book authored by the talented Joey Diaz. Published by BenBella Books in 2023, this book is a remarkable addition to the literary world. The genre of the book is beautifully woven into the narrative, making it a must-read for everyone. Joey Diaz, with his unique storytelling style, takes the readers on an unforgettable journey. The book 'Tremendous' truly lives up to its name, making it a tremendous read. A book that will keep you hooked till the end, it is a testament to Joey Diaz's prowess as a writer. Published by BenBella Books, it is a book that you wouldn't want to miss out on. So, get your copy today and embark on an extraordinary journey with 'Tremendous'.

 • - Latinske tekster, oversættelser samt gloser – Bind 2
  af Jens Peter Jensen
  167,95 kr.

  "Religion i Rom" er en samling religiøse tekster på latin med dansk oversættelse og gloser, der skal vise de antikke romeres forhold til guderne og deres liv med guderne, deres ritualer, helligdage, ofringer samt de religiøse instansers forhold til staten, et samfund, hvor hver folkeforsamling begynder med en bøn, hvor man før hver krigshandling rådspørger guderne og hvor bønderne tilbeder en hel række af guder med hver deres funktion for et optimalt høstudbytte. Titlen dækker over det store antal kulter, der fandtes i det førkristne Rom, de mange rituelle handlinger, der dagligt skulle udføres, samt de forskellige offergaver, der blev givet til de Udødelige, Roms egentlige herskere. Udvalget af tekster skal vise den fascinerende religiøse verden, der udspiller sig i det antikke Rom, det brede spektrum af kulter og deres karakteristika samt danne basis for en udlægning af romernes religiøse liv. I den forbindelse forsøger forfatteren at belyse indholdet af nogle religiøse grundbegreber som "religio", "pietas", "sanctitas" o. lign. Teksterne er gloseret så tæt, at læseren efterhånden vil kunne opbygge et solidt ordforråd på latin inden for dette fagområde og at hun/han ud fra oversættelsen kan følge den latinske originaltekst så tæt som muligt.

 • - Latinske tekster, oversættelser samt gloser
  af Jens Peter Jensen
  100,95 - 157,95 kr.

  ’Religion i Rom’ er en samling religiøse tekster på latin med dansk oversættelse og gloser, der skal vise de antikke romeres forhold til guderne og deres liv med guderne, deres ritualer, helligdage, ofringer samt de religiøse instansers forhold til staten, et samfund, hvor hver folkeforsamling begynder med en bøn, hvor man før hver krigshandling rådspørger guderne og hvor bønderne tilbeder en hel række af guder med hver deres funktion for et optimalt høstudbytte. Titlen dækker over det store antal kulter, der fandtes i det førkristne Rom, de mange rituelle handlinger, der dagligt skulle udføres, samt de forskellige offergaver, der blev givet til de Udødelige, Roms egentlige herskere. Udvalget af tekster skal vise den fascinerende religiøse verden, der udspiller sig i det antikke Rom, det brede spektrum af kulter og deres karakteristika samt danne basis for en udlægning af romernes religiøse liv. I den forbindelse forsøger forfatteren at belyse indholdet af nogle religiøse grundbegreber som ’religio’, ’pietas’, ’sanctitas’ o. lign. Teksterne er gloseret så tæt, at læseren efterhånden vil kunne opbygge et solidt ordforråd på latin inden for dette fagområde og at hun/han ud fra oversættelsen kan følge den latinske originaltekst så tæt som muligt. Forfatteren er lektor emer. i tysk, dansk, latin og oldtidskundskab, har arbejdet i gymnasiet i 40 år, på universitetet i 20 år og fungerer som statsautoriseret translatør og seminariecensor endnu.

 • - Latinskole og den Danske skole ind til 1800
  af Torben Hansen
  105,95 - 157,95 kr.

  Denne bog fortæller om den proces, der lige efter reformationen i 1536 blev iværksat af kongen og biskopperne. De ville give bondebefolkningen og købstædernes beboere oplysning og skolegang. Derfor blev landets klosterskoler flyttet til Købstæderne, hvor undervisningen foregik på latin. Samtidig blev der "læse- og regneskoler" til dem, der ikke havde penge og evner til at komme på Latinskole, hvor undervisningen foregik på latin. Eleverne på den lokale skole blev derimod undervist på dansk. Slagelse Latinskole var blandt landets bedste skoler og dannede forbillede for andre skoler. Særligt Forstander embedet i Slagelse blev i perioder besat af landets bedste på området. Næsten modsat gik det med den "Danske skole", hvor undervisningen i perioder var fraværende. Bogen fortæller også om den meget høje standard, sang og musik havde for skolerne.

 • - Indføring i sætningsanalyse og latinsk morfologi
  af Jens Peter Jensen
  81,95 - 127,95 kr.

  Denne indføring i almen sætningsanalyse og latinsk formlære er affødt af et behov for en hurtig opslagsbog til de latinhold på landets undervisningsinstitutioner, der har en målrettet studieplan, hvor det latinske sprog ikke er et studieobjekt per se, men et middel til læsning af studierelevante tekster. De studerende skal kunne orientere sig i en latinsk tekst med en oversættelse ved siden af. Fokus er derfor lagt på relationer mellem ord, ordgrupper og sætninger, først med danske, derefter med latinske eksempler. Dernæst præsenteres den latinske morfologi, efterfulgt af en liste over de fleste uregelmæssige verber på latin. Bogen slutter med et intensivt startkursus baseret på originale graffiti og indskrifter fra Rom og Pompeji.

 • af Thomas Bartholin & Niels W. Bruun
  297,95 kr.

  In 1644 the University of Copenhagen established its first anatomical theatre. In addition to the instruction of students, research was also carried out in the Anatomy House. Here Thomas Bartholin, the Professor of Anatomy, demonstrated the thoraic duct and later the lymphatic vessels in a human being, an achievement that has brought him fame. In 1662 Thomas Bartholin published A Short Description of the Anatomy House in Copenhagen, which meticulously describes the layout of the Anatomy House alongside the first eighteen years of its history. This volume presents Bartholin's book for the first time in English, as well as the original Latin text, enabling a broader audience to draw on its various and detailed accounts. A commentary and an introduction as well as rich body of illustrations make this edition a valuable resource for historians of medicine.Niels W. Bruun is a Senior Research Fellow at the Royal Library Copenhagen.

 • af Mark Anthony
  157,95 kr.

  Whether you are a hopeful romantic, a skeptic, or someone in need of healing, "Twin Flames" will touch your heart, inspire your spirit, and remind you that, in the end, love is the greatest force in the universe-one that can overcome all obstacles, bridge all distances, and rekindle faith in even the most wounded of souls. This enchanting new collection of love poems by bestselling poet Mark Anthony is born out of direct experiences and will take the reader on a profound journey through the many facets of a twin flame relationship and its timeless ability to heal and inspire the soul.

 • af Zachary Zane
  137,95 - 195,95 kr.

  A sex and relationship columnist bares it all in a series of essays¿part memoir, part manifestöthat explore the author's coming-of-age and coming out as a bisexual man and move toward embracing and celebrating sex unencumbered by shame

 • af Fat Joe
  182,95 kr.

  Grammy-nominated, multi-platinum–selling artist, entrepreneur, and philanthropist Fat Joe pulls back the curtain on his larger-than-life persona in this gritty, intimate memoir about growing up in the South Bronx and finding his voice through music.“An adrenaline rush . . . buckle up and lean back.”—SpinFat Joe is a hip-hop legend, but this is not a tale of celebrity; it is the story of Joseph Cartagena, a kid who came of age in the South Bronx during its darkest years of drugs, violence, and abandonment, and how he navigated that traumatizing landscape until he found—through art, friendship, luck, and will—a rocky path to a different life.Joe is born into a sprawling Puerto Rican and Cuban family in the projects of the South Bronx. From infancy his life is threatened by violence, and by the time he starts middle school, he is faced with the grim choice that defined a generation: to become predator or prey. Soon Joe and his crew dominate the streets, but he finds his true love among the park jams where the Bronx’s wild energy takes musical form. His identity splits in two: a hustler roaming record stores, looking for beats; and a budding rapper whose violent rep rings in the streets. As Joe’s day-to-day life becomes more fraught with betrayal, addiction, and death, until he himself is shot and almost killed, he gravitates toward the music that gives him both a voice to tell the stories of his young life and the tools he needs to create a new one. The challenges never stop—but neither does Joe.This memoir, written in Joe’s own intensely compelling voice, moves with the momentum of pulp fiction, but underneath the tragicomedy and riveting tales of the streets and the industry is a thought-provoking story about a generation of survivors raised in warlike conditions—the life-and-death choices they had to make, the friends they lost and mourned, and the glittering lives they created from the ruins.

 • af Catherine Fet
  217,95 kr.

  Sona si Latine logueris! (Honk if you speak Latin!)This is a book of English-to-Latin translation and sentence building exercises, an optional companion to the Latin for Kids textbook. It is the essential first step toward active use of Latin.Like Latin for Kids, this companion is divided into 10 sections. In each section the translation exercises use the grammar introduced in the corresponding lesson of Latin for Kids. Additional vocabulary is also offered. Exercises deliver each new grammar subject step-by-step. For example, working with the Genitive Case singular, we first practice using the Genitive case with nouns, then add pronouns and adjectives in the next exercise. The last translation in each section is a vocabulary review.Answer Key pages follow each set of exercises. The Answer Keys are designed to be cut out if desired, without losing any other material in the book. As an extra challenge, in the Answer Key Latin translations I indicate long vowels and suggest remembering those noun and verb endings that always contain long vowels.In addition to translation exercises, each lesson offers sentence building practice. Using provided word groups, we make sentences following a simple pattern. E.g: We use the verb 'dare' - to give, and match a source (in Nominative Case) to a product (in Accusative Case): A cow gives us milk. A garden gives us flowers. A vineyard gives us grapes... etc.As in Latin for Kids, this book contains a lot of additional educational material:- lots of Latin inscriptions - on monuments, buildings, and sundials, on ancient Roman coins and modern currency, including a dollar bill and a one-pound British coin;- mottoes of US states and of countries around the world,- animal names in Latin;- interesting facts about ancient Roman cuisine;- mini-articles on etymology, such as the Latin origins of city names, last names that come from Latin (Cooper, Spenser, Palmer...), Latin origins of English words, such as 'disaster,' 'torpedo,' and others;- jokes in Latin and Latin translations of modern-day memes, such as 'couch potato' and 'May the force be with you!')Much of the new vocabulary is presented in pictorial form - through colorful photos and illustrations.

 • af Isabel Allende
  112,95 - 147,95 kr.

 • af Camilo José Cela
  165,95 kr.

  Complete and uncensored in English for the very first time, a fragmented, daringly irreverent depiction of decadence and decay in Franco's Spain written by the 1989 winner of the Nobel Prize in Literature.The translator Anthony Kerrigan compared Camilo José Cela, the 1989 winner of the Nobel Prize in Literature, to Louis-Ferdinand Céline and Curzio Malaparte—all “ferocious writers, truculent, badly spoken, even foulmouthed.” However provocative and disturbing, Cela’s novels are also flat-out dazzling, their sentences as rigorous as they are riotous, lodging like knives in the reader’s mind. Cela called himself a proponent of “uglyism,” of “nothingism.” But he has the knack, to quote another critic, Américo Castro, of deploying those “nothings and lacks” to construct beauty.The Hive is set over the course of a few days in the Madrid of 1943, not long after the end of the Spanish Civil War, when the regime of General Francisco Franco was at its most oppressive. The book includes more than three hundred characters whose comings and goings it tracks to hypnotic effect. Scabrous, scandalous, and profane, The Hive is a virtuosic group portrait of a wounded and sick society.

 • - Øvebog i latin for religionsstuderende
  af Jens Peter Jensen
  117,95 - 167,95 kr.

  Den foreliggende øvebog i latin er især en læsebog med lettere konstruerede og bearbejdede tekster om romersk religion og har til formål at føre religionsstuderende og religionsinteresserede læsere ind i latinens verden og romersk religion på basis af latinske tekster i løbet af 82 lektioner.Den er led i en serie af forfatterens udgivelser om romersk religion, der både omfatter grammatik, kildesamlinger med latinske tekster og deres oversættelser.

 • af Elizabeth Acevedo
  152,95 - 187,95 kr.

  In a novel-in-verse that brims with grief and love, National Book Award-winning and New York Timesbestselling author Elizabeth Acevedo writes about the devastation of loss, the difficulty of forgiveness, and the bittersweet bonds that shape our lives.Camino Rios lives for the summers when her father visits her in the Dominican Republic. But this time, on the day when his plane is supposed to land, Camino arrives at the airport to see crowds of crying peopleIn New York City, Yahaira Rios is called to the principals office, where her mother is waiting to tell her that her father, her hero, has died in a plane crash.Separated by distanceand Papis secretsthe two girls are forced to face a new reality in which their father is dead and their lives are forever altered.And then, when it seems like theyve lost everything of their father, they learn of each other.Great for summer reading or anytime! Clap When You Land is aTodayshow pick for 25 childrens books your kids and teens wont be able to put down this summer!"e;Plus don't miss Elizabeth Acevedo's The Poet X and With the Fire on High!

 • - En arbejdsbog til sprog og sproglig analyse
  af Jens Peter Jensen
  93,95 - 247,95 kr.

  Sprogene i verden er et fascinerende emne. Denne bog fører læseren igennem de mange områder, som har med "sprog" at gøre og som er relevant for en studerende med sprogfag: hvad er sprog, hvor mange sprog findes der egentlig, hvordan er de opstået, hvorfor er sprog forskellige, hvor forskellige er sprog, hvordan hænger sproget sammen med den omgivende virkelighed, hvordan forholder tale og skrift sig til hinanden? Forfatteren, lektor emeritus i tysk, dansk, latin og oldtidskundskab, stiller de studerende en del spørgsmål om sprog før læsningen af de enkelte afsnit og endnu flere efter de enkelte afsnit samtidig med at han forklarer en hel del af de græske og latinske fremmedord, som dansk har så mange af og som er en del af den fagterminologi, som de studerende møder i deres lærebøger. På denne måde ser man sammenhængen i ordforrådet fra den græsk-latinske videnskabstradition, og yderligere slutter bogen med et lille, men effektivt latinkursus til brug for eleverne i almen sprogforståelse.

 • - Et romersk litteraturudvalg
  af Bent Christensen & Christian Gorm Tortzen
  448,95 kr.

  Florilegium er et udvalg af korte latinske tekster fortrinsvis fra 100 f.kr. til 100 e.kr. Hver tekst har en introduktion til forfatter og genre, og bogen sætter derfor teksterne ind i en bredere litteraturhistorisk sammenhæng.Bogen er en naturlig fortsættelse af Ludus og er glosseret efter samme princip, dvs. hver tekst er fuld gloseret og derfor kan teksterne læses i uvilkårlig rækkefølge. Florilegium kan derfor både bruges til slutningen af Latin på C-niveau og ved overgangen fra introduktionen på A-niveau.

 • - Latin i almen sprogforståelse
  af Margit Kiil Jørgensen, Jette Kjems Pedersen, Dorte Thomsen & mfl.
  179,95 kr.

  Carpa Diem er beregnet til latin i faget almen sprogforståelse. Hvert af bogens tekststykker behandler et bestemt grammatisk område, samtidig med at de repræsenterer forskellige sider af det rige kulturstof, latin har at byde på. Til alle stykker er der opgaver, som tilsammen dækker grammatik, sproghistorie, tekstforståelse, orddannelse og retorik.

 • - A Collection of Poetry
  af Renzo del Castillo
  156,95 - 272,95 kr.

  Still is a collection of poems that focuses on the immigrant experience: a family's journey from Lima, Peru to Miami, Florida as political refugees and asylum seekers and the impact that had on the life of a boy as he grew into a man. Renzo Del Castillo's poems often reveal larger moral concerns, touching in their language the world of politics and betrayal that cannot help but impose upon the world of private language. That heritage of terror and exile that sometimes underlies these poems gives them a sense of history within the lyric confusions of a single life, capturing the idiosyncrasies of the Miami landscape as a destination for Latin American and Caribbean migrations that intersect with an evolving definition of American identity. These poems include reflections of memory and transition, as well as adaptation to new cultures and geographies, through an ethnographic lens. There is a lovely and intimate tone, used to remind the reader that imagination triumphs over, or sometimes through, adversity.

 • - The Rick Salewske Story
  af Cindy Woods
  247,95 - 293,95 kr.

  At 538 pounds, Rick Salewske lived a small life that consisted of his job, his house, and his car--and he was very close to no longer fitting into his car. His stomach rubbing on the steering wheel had already worn a threadbare line across his pants. Often ridiculed by total strangers, he felt humiliated and very much alone. Rick had been raised in a traditional Catholic family, but his relationship with God was more of a distant, respectful belief than an up-close and personal experience. He couldn't fit into a church pew and most definitely not into a confessional booth. What Rick didn't know was that even then, God was actively pursuing him, even when Rick was not pursuing God at all.When Rick's weight cost him a chance at his dream job, God would lead him on a journey that would reach the mountaintops of national television appearances and even the New York Marathon, but his own poor choices would plunge him back down to a valley leading nowhere. It was in that valley that Rick eventually looked up and recognized God's hand in his life. When he learned to keep his eyes on God, the life God intended him to lead finally came into focus.His path was not always smooth or straight. But learning to put his full trust in the Lord led Rick to be less than half and more than twice the man he used to be.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.