Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Muhammed

Her finder du spændende bøger om Muhammed. Nedenfor er et flot udvalg af over 5 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - + 17 andre rim for børn (og voksne)
  af Jakob Martin Strid
  265,95 kr.

  Jakob Martin Strid er bedst kendt for sin satiriske stribe i Politiken, men den talentfulde tegner og forfatter laver skam også rim og remser i bedste danske tradition fra Halfdan Rasmussen og Benny Andersen, suppleret med hans egne charmerende og levende tegninger. Her er tekster om isbjørne og om jetjagere over Enghave Plads, om Medisterminister Fister og om Dyrenes Konge, der holdes i bur. Bogen indeholder i alt 17 opslag med rim og illustration. Jakob Martin Strid modtog Kronprinsparrets Kulturpris 2012 for sit forfatterskab.

 • - Hvorfor er Koranen ikke en hellig bog?
  af Per Holbo & Massoud Fouroozandeh
  214,95 kr.

  Hvordan blev Koranen til? Er den en åbenbaring fra Alläh? Eller er den en menneskelig opfindelse og et magtredskab? ”Koranens Dilemma – sociologisk” er den første i en serie af bøger, der stiller spørgsmålstegn ved den fortælling om Koranen, som vi her i vesten ellers ukritisk har købt, uden at undersøge, om det nu også holder stik. I bogen opstiller forfatterne en alternativ hypotese om Koranens oprindelse og underbygger hypotesen med kildemateriale fra både Koranen selv og de kilder, som muslimske teologer typisk henter inspiration fra til fredagsbøn. De indsatte spørgeark i slutningen gør bogen velegnet til studieforløb i folkeskoler og på gymnasiet, men bogen kan også bruges som almindelig læsning i lænestolen for den, der gerne vil vide mere om Islam og som ønsker at kunne deltage i debatten om Islam på et mere velfunderet grundlag.

 • - et opgør
  af Hamed Abdel-Samad
  185,95 kr.

  ”Muhammed – et opgør” er en kritisk skildring af islams tilblivelseshistorie og af religionsstifteren Muhammed. På grundlag af en militariseret menighed i Medina opstod islam gennem voldelig underlægning af de omkringboende stammer og fordrivelse og udryddelse af anderledes troende. I forfatterens opfattelse var Muhammed præget af narcissisme, storhedsvanvid, paranoia og tvangstanker, og disse træk fik afgørende betydning for den måde, hvorpå Muhammed regulerede sin menighed. Her fjorten hundrede år efter Muhammeds død, er der efter forfatterens mening i islam et stærkt behov for et opgør med den tradition for voldelige religionsudbredelse og med den dyrkelse af Muhammed som det perfekte menneske, som i vidt omfang præger de islamiske samfund og den enkelte muslims liv.

 • af Jørgen Grimstrup
  214,95 kr.

  De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse fortæller historien om arabernes erobringer i Mellemøsten, Centralasien, Nordafrika og Europa, der vendte op og ned på den eksisterende kultur- og magtorden.Med støtte fra samtidige kristne kilder, senere muslimske beretninger og moderne historieskrivning skildrer forfatteren forløbet af erobring­erne og fremhæver deres betydning for samtid og nærmeste eftertid. Bogen giver tillige læseren indblik i, hvordan islam etablerede sig som religion og vandt fodfæste i det udstrakte landområde fra Sind og Transoxanien i øst til Marokko og Portugal i vest. De arabiske erobringer 630-750 og islams tilblivelse er skrevet til undervisning i historie (evt. i samspil med religion) på ungdomsuddannelserne, men henvender sig også til den alment interesserede læser.Jørgen Junker Grimstrup har været lektor i historie og geografi på Viborg Kate­dralskole fra 1986 til 2016. Han er cand.mag. i historie og geografi.

 • af Jørgen Christensen
  118,95 - 158,95 kr.

  Bogen analyserer Muhammed-krisen ud fra et demokratisk og en sikkerhedspolitisk synsvinkel. Muhammed-krisen ses desuden i forlængelse af debatten om muslimer i Danmark siden terrorangrebet på USA d. 11.9.2001.Alf Ross og Hal Koch, der begge er nævnt i den danske demokratikanon, lægger vægt på kompromisvillighed og hensyntagen til mindretal som væsentlige værdier i demokratiet. Det analyseres om forløbet i Muhammed-krisen og debatten om muslimer siden 11.9.2001 lever op til disse værdier.Dernæst analyseres Muhammed-krisen ud fra et sikkerhedspolitisk perspektiv. Der argumenteres for at det sikkerhedspolitiske fokus efter 2001 flyttes til den samfundsmæssige sikkerhed, hvor det handler om at sikre "vi"-identiteten og sammenhængskraften i samfundet, samt den politiske sikkerhed, der handler om bevarelsen af de demokratiske institutioner.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.