Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Musikteori

Her finder du spændende bøger om Musikteori. Nedenfor er et flot udvalg af over 6 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - grundlæggende musikteori
  af Johannes Grønager
  314,95 kr.

  Bogen består af tre kapitler:Elementær musikteori er en introduktion til noder, skalaer, intervaller og akkorder.Harmonisk analyse giver indblik i, hvordan akkorder kan sættes sammen på forskellige måder og med forskellige virkninger.Rytmik handler om timing, betoning, puls, takt, rytmenotation, synkoper m.v. Bogen indeholder mange øvelser, som er en god hjælp i arbejdet med det teoretiske stof, ligesom de talrige nodeeksempler gør teorien let at forstå.Bogen kan bruges af enhver, der ønsker et solidt musikteoretisk fundament - som basis for at arbejde med musikanalyse eller for at synge og spille musik.

 • - musiklære for C-niveau
  af Johannes Grønager
  285,95 kr.

  Bogen er tilrettelagt således, at stoffet kan bruges i forbindelse med musikudøvelse, og bogen refererer derfor jævnligt til begrebernes praktiske anvendelighed.Bogen indeholder fire kapitler:Grundlæggende musiklærer, der indeholder nodelære, intervallære og akkordlære på et basalt niveau. Der er også praktiske anvisninger på, hvordan akkorder spilles på tangentinstrumenter.Rytmik og SDS (Sang - Dans - Spil), som er en praktisk tilrettelagt indføring i rytmelæren. Kapitlet indeholder en del SDS-øvelser, som styrker rytmesansen generelt og samtidig danner grundlag for rytmelæren.Guitar og bas, der er en praktisk indføring i elementær spil på bas og guitar.Musikkens instrumenter, der er en oversigtspræget gennemgang af de hyppigst anvendte instrumenter i den vestlige kulturs musik.Bogen er rig på nodeeksempler og anskuelige illustrationer, og til sidst i bogen er en række opgaver, der kan være en god hjælp i arbejdet med det teoretiske stof.Bogen henvender sig først og fremmest til musikundervisningen på ungdomsuddannelserne.

 • af Johannes Grønager & Anders Aare
  613,95 kr.

  Forfatterne af denne bog fokuserer på den interne musikanalyse, og det er således sammenhængen mellem de musikalske virkemidler og strukturer samt oplevelsen af musikken, forfatterne beskæftiger sig med. Bogens kapitler præsenterer nogle analysemodeller, som angriber musikken fra forskellige vinkler:Tid og rumHook, break og gimmickFormMusikkens husTonalitet og harmonikGrooveSoundMelodik og motiverUdtryksfeltBegrebet rockmusik skal i denne bog forstås i sin bredeste betydning. Det er vanskeligt og faktisk også uvæsentligt for denne bogs pointer at afgrænse rocken genremæssigt, bl.a. fordi den er i stadig udvikling og fusionerer flittigt med andre musikformer.Som eksempler på bogens analysemodeller inddrages undervejs et bredt udvalg af rockmusikkens klassikere, men udgangspunktet for analysen vil altid være den klingende musik.Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale i form af links til søgeværkktøjer og til websites med oplysninger om rockbands, henvisning til relevant litteratur, et soundværksted, eksempler på korte grooves samt praktiske analyseskemaer, der kan bruges i undervisningen.Bogen henvender sig til musikundervisningen på højniveau i gymnasiet og på HF, men kan også anvendes på de videregående musikuddannelser.

 • - Guitaren og dens tonesystem. Grundlæggende musik- og spilleteori
  af Søren Prom
  336,95 kr.

  "GuitarGuide" er et kompendium, som er disponeret i 7 hovedområder:1) Guitaren og den svingende streng. Superpositionssystemet.2) Tonesystemer, skalaer og det modale princip.3) Harmoni, akkord og akkorddannelse. Becifringssystemet.4) Harmoniske forløb i dur/mol tonal musik. Bidominanter og akkordsubstitution. Værktøjet 'Funktionshjulet'.5) Flageoletspil og skalaer på brættet.6) Melodisk improvisation, harmonisk akkompagnement og arpeggio. Værktøj til valg af improvisationsskala.7) Værktøjet 'Greb SmartFinder' og omfattende grebsamling.

 • af Martin Hamann
  279,95 kr.

  Popmusik og modalharmonik giver en systematisk beskrivelse af principperne bag modalharmonik generelt og en mere detaljeret gennemgang de harmoniske bevægelser, der er karakteristiske for den moderne popmusik. Principperne for den harmoniske analyse er tilrettelagt så enkelt som muligt, så nybegynderen lige fra start vil være i stand til at følge med. Bogen bringer løbende eksempler fra de største hits. På den måde får eleverne hurtigt godt greb om modalharmonikken og bliver i stand til at genkende de harmoniske strukturer. Emnet behandles teoretisk og historisk, mens det musikhistoriske hele tiden anskues i sin større kulturhistoriske kontekst. Med sigte på en stadig progression er der indtænkt analyse og refleksionsøvelser samt kreative øvelser. Popmusik og modalharmonik er relevant for elever med faget musik på B- eller A-niveau.

 • - En bog om klaver- og musikteori
  af Rasmus L. Rosenqvist
  178,95 kr.

  Som nybegynder på et instrument kan det være svært at vide, hvor man skal starte, og hvad man skal lære. Der findes et hav af information og læring på internettet, men det kan være svært at overskue det hele. Denne bog er baseret på min egen erfaring som musiker og underviser, hvor jeg samler og strukturerer den nødvendige viden indenfor klaver- og musikteori i seks kapitler: - Kapitel 1: Nodesystemet - En introduktion til nodesystemet, hvor du lærer at læse noder og spille din første melodi.- Kapitel 2: Akkorder - En gennemgang af de mest anvendte akkorder i moderne musik, hvor du lærer at finde frem til og spille dem allesammen. - Kapitel 3: Tonearter -Indeholder en gennemgang af kvintcirklen og tonearter, hvor du bl.a. lærer forskellige skalaer at kende.- Kapitel 4: Transponering - I forlængelse af sidste kapitel lærer du her at skifte tonearten i et musikstykke.- Kapitel 5: Improvisation - Improvisation er et stort emne indenfor musikken, hvor du vil blive introduceret for emnet med udgangspunkt i bluesuniverset. - Kapitel 6: Komponering - Du vil få værktøjerne til at skrive din helt egen sang.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.