Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Oldgræsk

Her finder du spændende bøger om Oldgræsk. Nedenfor er et flot udvalg af over 37 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Historien om bogen
  af Irene Vallejo
  152,95 - 236,95 kr.

  "Evigheden i et siv" er en hyldest til bogen – denne fantastiske opfindelse, der blev lavet til at kunne bære ord og tanker på tværs af tid og rum, og her er muligheden for at tage med på en rejse gennem bogens historie. Langs ruten er der stop ved Alexander den Stores slagmarker og i Pompeji på tidspunktet for udbruddet af Vesuv, ved Cleopatras paladser og ved de første kendte biblioteker. Undervejs forbinder Vallejo klassiske skrifter med den moderne verden og nutidige debatter: Papyrus som kostbart råstof og mobiltelefoner, Sapfo og kvinders litterære stemme, Seneca og politik."Evigheden i et siv" fortæller også eventyret om tusindvis af mennesker, som har sikret bogens overlevelse gennem århundrederne: fortællere, kopister, illustratorer, oversættere, gadesælgere, skriftkloge, spioner, oprørere, nonner, slaver, eventyrere og boghandlere. En smuk beretning om, hvordan vi som mennesker og samfund gennem tiderne er blevet påvirket og formet af bøger.Om forfatteren:Irene Vallejo (f. 1979 i Spanien) har en Ph.d. i klassisk filologi fra universiteti Zaragoza og Firenze. Her, mens hun sad fordybet i gamle skrifter på nogle af Europas ældste biblioteker, fik hun lysten til at skrive "Evigheden i et siv". Irene Vallejo har en ugentlig klumme i El Pais og har skrevet to romaner og to børnebøger, inden hun brød igennem med "Evigheden i et siv", som indtil videre er solgt i over 100.000 eks. i Spanien og til udgivelse i 30 lande.

 • - Berg
  af Carl Berg
  355,95 kr.

  Med sine 50.000 opslagsord og 11.000 udtryk og vendinger er dette den største ordbog mellem oldgræsk og dansk. Den kan med fordel anvendes i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Ordbogen indeholder et fyldigt udvalg af eksempler og citater, der repræsenterer de forskellige litterære genrer og dialekter. Disse eksempler og citater stammer fra de klassiske oldgræske forfattere samt fra forfattere, der skrev på græsk i romertiden.

 • - Introduktion til græsk
  af Chr. Gorm Tortzen
  177,95 kr.

  En introduktion til klassisk græsk, som det læses i gymnasiet og i anden begynderundervisning ved overgangen til det 21. århundrede.Til forskel fra tidligere begynderbøger har PROLOGOS meget få konstruerede tekststykker. Erfaringer fra de sidste år latinundervisning har vist, at jo før man begynder på originaltekster, des mere tid får man til at arbejde med det, som må være det egentlige mål for studiet af de gamle sprog i gymnasiet: samspillet mellem sproglig kompetence og et solidt kendskab til den græske kultur.PROLOGOS består af to dele:1. Et indledende afsnit, hvor de allernødvendigste forudsætninger indlæres ved original og konstrueret tekst, øvelser og repetitioner.2. En præsentation af forskellige litterære genrer ved kortere og længere prøver.Ingen af ""hovednumrene"" i græskpensum er taget med; dem kan man læse i de eksisterende tekstudgaver. Tekstprøverne er tænkt som appetitvækkere og introduktioner til forskellige genrer og dialekter. Denne opbygning gør det muligt at forlade PROLOGOS og vende tilbage senere, når en ny forfatter skal introduceres.Alle grammatiske henvisninger er til BASIS, og det er tanken at de to bøger skal følge hinanden fra første græsktime. Glosseringen er gennem hele bogen meget rigelig - i de første stykker fuldstændig og alfabetisk - og er placeret ved siden af teksten.I andet oplag er der rettet trykfejl, og sine steder er der tilføjet en glose og en henvisning til BASIS.Christian Gorm Tortzen er cand.mag. i græsk og latin og underviser på Helsingør Gymnasium samt på Institut for Græsk og Latin på Københavns Universitet.

 • - Græsk grammatik for begyndere
  af Chr. Gorm Tortzen
  184,95 kr.

  ΒΑΣΙΣ er en dansksproget grammatik i oldgræsk beregnet for undervisningen i gymnasiet og ved anden tilsvarende begynderundervisning.Bogen indeholder en beskrivelse af det klassiske attiske sprogs grundlæggende morfologi og syntax og har desuden en række hjælpemidler til arbejdet med tekstlæsning og skriftlige opgaver. Den grammatiske gennemgang er opdelt i 20 nummererede afsnit som er inddelt efter decimalklassemetoden og omhandler lyd og skrift (1), morfologi (2–10), syntax (11–17), orddannelse (18) samt morfologisk og syntaktisk analyse (19–20). Herefter følger en lignende, kortere beskrivelse af de andre græske dialekter ud fra deres forskelle fra attisk.Bogens første nummererede afsnit om lyd og skrift indeholder desuden kortfattede beskrivelser af en række af de lydmæssige udviklinger der sproghistorisk førte frem til det klassiske græske sprog. Disse gives for at støtte indlæringen af tilsyneladende uregelmæssigheder i morfologien ved at give forklaringer på hvorfor visse uregelmæssige former ser ud som de gør.Bogen indeholder desuden en række hjælpemidler til den studerende:Forrest i bogen findes en indholdsfortegnelse som er opbygget som et systematisk index og giver brugeren et hurtigt overblik over bogens opbygning. Desuden findes en ny, grundig vejledning i hvordan man som studerende kan forstå og udnytte bogens opbygning i praksis.Bag i bogen kan oversigten over de 60 almindeligste uregelmæssige verbers grundformer og indexet over vanskelige verbalstammer hjælpe den studerende med at finde frem til ugenkendelige verbalformer i en tekst, mens den fuldstændig oversigt over alle bøjningsformer af verbet i paradigme I–V hjælper til at identificere præcis hvilken form af verbet der er tale om. Det alfabetiske index viser hvor en lang række grammatiske begreber behandles i bogen, mens Index Græcitatis indeholder græske ord og endelser med henvisning til hvor de behandles.Allerbagest i bogen findes Chilias, en liste over de 1.000 almindeligste substantiver, adjektiver, verber og adverbier som sammen med funktionsord kan udgøre op til 60–80% af ordforrådet i en gennemsnitlig græsk tekst.Denne fjerde udgave af ΒΑΣΙΣ er den mest gennemreviderede udgave hidtil. Der er tilføjet en ny brugervejledning, systematikken i decimalklasseinddelingen er strammet op, og der er foretaget utallige småjusteringer i indholdet for at klargøre teksten og forbedre eksempler, herunder en grundlæggende omformulering i hvordan objekter analyseres og en tilføjelse ved verberne i Chilias af hvilke kasus deres objekter normalt står i. Der er ligeledes tilføjet tidssvarende mønsterbesvarelser af syntaktiske analyser som er forsynet med tre eksempler på de for tiden gængse måder at opstille besvarelser på i gymnasiets undervisning. For første gang siden første udgave i 1994 er hele bogen desuden opsat påny, i et mindre og mere brugervenligt format end tidligere udgaver.

 • - På dansk ved Erik Worm og Carsten Weber-Nielsen
  af Pausanias
  373,95 kr.

  Pausanias på dansk – komplet for første gangHelligdomme, templer, ritualer, gude- og atletstatuer – historie, natur, religion og myter – indviklede mytologiske fortællinger og gudernes erotiske eskapader – evindelige krige mellem byernes magtfulde familier, glorværdige sejre og forsmædelige nederlag, svig og bedrag – alt går hånd i hånd, når Pausanias har ordet.Pausanias blev født i den vestlige græske del af Tyrkiet i begyndelsen af 2. årh. e.Kr., mens den græskvenlige Hadrian var kejser i det vidtstrakte Romerrige, og han døde under kejser Marcus Aurelius. Han begynder sin beskrivelse ved Kap Sunion i Attika og tager os med på en tur gennem det klassiske frie Grækenlands vigtigste områder. Hans hensigt er at skildre ‘alt det græske’ fra storhedstiden, 600- til 300-tallet f.Kr. Det gælder især det, han kan opsøge og se med egne øjne, men også det han kan læse sig til eller får fortalt undervejs.Udgangspunktet er således Attika med Athen, grækernes toneangivende by. Derfra går turen videre – ikke straks til den vigtige by Theben i Boiotien eller til den store Apollonhelligdom i Delfi – men først til Peloponnes, som behandles grundigt. Overalt beskrives levn fra denne storhedstid – templer, gravmæler og storslåede vægmalerier samt de utallige statuer af sejrende atleter opstillet i den store Zeushelligdom i Olympia.Pausanias’ værk bliver på denne måde en af vores bedste kilder til både historie, religion og kunst i klassisk græsk tid.

 • af Mette Sørensen
  74,95 kr.

  Metode i oldtidskundskab er skrevet til eleverne og giver dem en introduktion til de forskellige metoder og faglige tilgange i oldtidskundskab, som de vil støde på i den daglige undervisning og bruge i forbindelse med SRP. Bogens metodiske omdrejningspunkt er nærlæsningen, og de faglige tilgange og metoder, der præsenteres, skal ses i forlængelse heraf. Metode i oldtidskundskab gør metoderne konkrete og spiselige og får eleverne til at øjne fagets muligheder i tværfaglige samspil. Sidst men ikke mindst sikrer de oldtidskundskabs relevans i et stadigt mere tværfagligt og metodeorienteret gymnasium. Den pædagogiske formidling vægtes højt, samtidig med at metoderne er formidlet i deres fulde omfang, selvom de sjældent benyttes sådan i den daglige undervisning. De fleste kapitler gennemgår praktiske fremgangsmåder og analysemodeller til metoderne, som med fordel kan bruges i undervisningen og SRP, som de er, eller revideres, så de passer til et bestemt undervisningsforløb, et bestemt modul eller en bestemt SRP-undersøgelse. Herudover indeholder bogen også en videnskabsteoretisk vinkel, et kapitel om årskarakterer og eksamen samt skriftlighed i forbindelse med SRP. Bagerst ses både en oversigt over mulige faglige samspil til inspiration for eleverne og en omfattende ordliste med begreber til både metode, genrer og monumenter.Mette Sørensen underviser i historie og oldtidskundskab ved Egedal Gymnasium og HF. Kapitlet om skriftlighed er skrevet af Pernille Borch Vinther, der underviser i dansk, latin og oldtidskundskab ved Virum Gymnasium.

 •  
  669,95 kr.

 • af Tingting Peng
  344,95 kr.

  The current study investigates the language use in two Volkswagen Group subsidiary companies Volkswagen Automatic Transmission (Tianjin) Co. Ltd. and Audi China in the Region China, focusing on language choices between 2 corporate languages English and German, in workplace communication.An overall preference to use English of employees in both companies was found. Furthermore, employees¿ previous international experience and specific communicational conditions were proved to be significant factors during their decision-making. Besides, the corporate language application in the two companies showed some differences, and the work explained the possible accounts.

 • af Ahmadou Siendou Konaté
  222,95 kr.

 • af Chuanmao Tian
  662,95 kr.

  The Chu ci (¿¿) is the first anthology of romantic poetry by Qu Yuan (¿¿) and other poets in China. This book is the product of the project entitled ¿Research on the Cross-Cultural Dissemination of the Chu ci¿. Based on serveral perspectives, it focuses on the use of thick translation and paratexts in translating classics via a case study of several English translations of the Chu ci, deals with the communication of the canon in the West, and examines the relationship between translation and communication in the context of the Chu ci Western dissemination.

 • af Alex Mbotula M.
  222,95 kr.

  Mr. AMM TELL US A STORY is the volume 1, a book for ESLL &NELL brings you a galore of wondrous tales and it provides a large collection of 160 stories related to the animals, birds, insects and people. Take your own time and follow the TORTOISE method so that learning or teaching English will be a matter of fun. Reading stories is an activity that is a part of the most delightful period of childhood. Most of us have a natural curiosity about the animals we see around us. Storytelling is one of the oldest and most effective forms of teaching and most powerful means that leaders have to influence, teach, and inspire & also helps with learning because stories are easy to remember. Organizational psychologist Peg Neuhauser found that learning which stems from a well-told story is remembered more accurately, and for far longer, than learning derived from facts and figures. Some stories are sad, funny, will make you laugh and happy. But one thing that all of these stories have in common is that they will touch your heart & soul. You are welcome to share these stories with your students, relatives, co-workers, kids, friends that grow ever more popular as the time passes.Welcome!

 • af Georgios Pachymeres
  1.121,95 kr.

  The Greek commentary tradition devoted to explicating Aristotle's Nicomachean Ethics (NE) was extensive. It began in antiquity with Aspasius and reached a point of immense sophistication in the twelfth century with the commentaries of Eustratius of Nicaea and Michael of Ephesus, which primarily served educational purposes. The use of Aristotle's ethics in the classroom continued into the late Byzantine period, but until recently scholastic use of the NE was known mostly through George Pachymeres' epitome of the NE (Book 11 of his Philosophia). This volume radically changes the landscape by providing the editio princeps of the last surviving exegetical commentary on the NE stricto sensu, also penned by Pachymeres. This represents a new witness to the importance of Aristotelian studies in the cultural revival of late Byzantium. The editio princeps is accompanied by an English translation and a thorough introduction, which offers an informed reading of the commentary's genre and layout, relationship to its sources, exegetical strategies, and philosophical originality. This book also includes the edition of diagrams and scholia accompanying Pachymeres' exegesis, whose paratextual function is key to a full understanding of the work.

 • af Eric Csapo, Hans Rupprecht Goette & J. Richard Green
  762,95 kr.

  Why did ancient autocrats patronise theatre? How could ancient theatre - rightly supposed to be an artform that developed and flourished under democracy - serve their needs? Plato claimed that poets of tragic drama "drag states into tyranny and democracy". The word order is very deliberate: he goes on to say that tragic poets are honoured "especially by the tyrants, and secondly by the democracies" (Republic 568c). For more than forty years scholars have explored the political, ideological, structural and economic links between democracy and theatre in ancient Greece. By contrast, the links between autocracy and theatre are virtually ignored, despite the fact that for the first 200 years of theatre's existence more than a third of all theatre-states were autocratic. For the next 600 years, theatre flourished almost exclusively under autocratic regimes. The volume brings together experts in ancient theatre to undertake the first systematic study of the patterns of use made of the theatre by tyrants, regents, kings and emperors. Theatre and Autocracy in the Ancient World is the first comprehensive study of the historical circumstances and means by which autocrats turned a medium of mass communication into an instrument of mass control.

 • af Sri Sivkishen
  713,95 kr.

 • af Fatemeh Alipanahi
  388,95 kr.

  Portfolios have been most widely used in the teaching of reading and writing, with a strong focus on classroom instruction, student ownership and self-evaluation, and teacher autonomy (Carter et al., 1991; Graves, 1983). More recently, portfolios have been proposed and adopted as statewide student assessment management tools in addition to or instead of standardized achievement test data (Baron, 1992; Brewer, 1990; O'Neil, 1992; Rothman, 1990). Provided that the purpose of portfolio contents is to expand understanding of a student¿s growth based on multiple measures, different kinds of test and non-test data can be included in a portfolio. Portfolios might also contain required information for state- or district- wide systems, but these data need not dominate or divert portfolio assessment from being used to inform classroom instruction (Paesani, 2006).

 • af Robert A. Rohland
  366,95 - 1.039,95 kr.

 • af Kayhan Rezaei
  604,95 kr.

  This book addresses the role of extensive reading on vocabulary retention. Much has been written, on both theoretical and empirical levels, about the idea of extensive reading and the suggestion that some kind of extensive reading activities need to be incorporated into second language (L2) communicative contexts. However, this book will first elaborate on the need to utilize extensive readings in our pedagogy and L2 teachings. Pedagogical possibilities and strategies will then be suggested, and examples provided of tasks that may help to realize this goal in classroom contexts. Relevant empirical evidence on the effectiveness of such tasks will be presented and discussed. The major goal is to explore the effect of an extensive reading program on learners' vocabulary knowledge. This book was conducted to help educators find different ways for developing their learners¿ vocabulary size and knowledge, and seeks more systematic and effective ways of learning incidental vocabulary through extensive reading.

 • af Shakhribonu Abduvokhidova, Mokhinur Abduvokhidova & Gulshan Abduvokhidova
  474,95 kr.

 • af Shabnam Mammadova
  286,95 kr.

  The book targets to present a research on literary works by the great poet Nizami Ganjavi. It contains a comparative historical analysis based on Oriental poetry, and aims to provide a broad view into Nizami's world of philosophy. Five poems included in Khamsa as well as the poet's lyrical works are analysed in terms of content and idea. Meanwhile, the author aims to compare the literary heritage of other Renaissance poets and writers with that of Nizami. The concept of woman ideal, which has been the source of inspiration for a number of writers and poets, and found its perfect reflection in Nizami Ganjavi¿s literary creation is analysed in many aspects. The books encompasses a wide artistic view of the age, deals with distinct issues, and features the life styles of various strata of society existing in the East in the Middle Ages.

 • af Constantine Tardzenyuy Ngoran
  315,95 kr.

 • - A Handbook
  af Adam J. Goldwyn
  336,95 kr.

  The corpus of Palaiologan romances consists of about a dozen works of imaginative fiction from the thirteenth to the fifteenth centuries which narrate the trials and tribulations of aristocratic young lovers. This volume brings together leading scholars of Byzantine literature to examine the corpus afresh and aims to be the definitive work on the subject, suitable for scholars and students of all levels. It offers interdisciplinary and transnational approaches which demonstrate the aesthetic and cultural value of these works in their own right and their centrality to the medieval and early modern Greek, European and Mediterranean literary traditions. From a historical perspective, the volume also emphasizes how the romances represent a turning point in the history of Greek letters: they are a repository of both ancient and medieval oral poetic and novelistic traditions and yet are often considered the earliest works of Modern Greek literature.

 • - Indføring i grammatisk analyse og grammatiske oversigter
  af Jens Peter Jensen
  153,95 kr.

  Forfatteren fremlægger her en tekstbog med oldgræske religiøse tekster til brug for religionsstuderende og andre interesserede læsere sammen med en oversigt over de vigtigste bøjningsmønstre af oldgræske ord og de mest generelle syntaktiske regler, indledt af nogle kapitler om ordklasser og sætningsanalyse generelt.

 • af Karol Zielinski
  342,95 kr.

 • af Callimachus
  228,95 kr.

 • af Callimachus
  228,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.