Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Oldtiden

Her finder du spændende bøger om Oldtiden. Nedenfor er et flot udvalg af over 40 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Om politiske, religiøse og filosofiske forhold på Det Nye Testamentes tid
  af Birgitte Graakjær Hjort
  137,95 - 317,95 kr.

  Denne bog giver en levende og velskrevet indføring i et bredt spektrum af emner, som er af betydning for at forstå Det Nye Testamentes verden. Det gælder især de politiske, filosofiske og religiøse forhold. Indsigten i de enkelte emneområder skal give læseren et kendskab til det samfund, som Det Nye Testamente med dets skrifter, personer, tankegange og hændelser selv var en del af. Kronologisk er bogen afgrænset til primært at dække tidsrummet fra Aleksander den Stores regeringstid (333 f.Kr.) til Bar Kokba-opstanden (138 e.Kr).Bogens hovedafsnit gennemgår jødernes politiske historie, som i antikken ikke var mindre turbulent og blodig end den nyere historie; hellenismen og dens indflydelse kulturelt og filosofisk på jøderne og jødedommen samt fællestræk i den jødiske gudsdyrkelse. Bredden i emneområder har gjort det nødvendigt at foretage et udvalg af de talrige grupperinger og strømninger såvel som af det righoldige arkæologiske og litterære materiale. Alene det litterære materiale spænder fra fragmentariske historiske notitser til filosofiske værker og religiøse dokumenter, og det er derfor umuligt at inddrage alt relevant materiale, men bogen indeholder mange kilder, også en del af forfatterens egne nyoversættelser til dansk.

 • af Aristóteles
  244,95 kr.

  Omsider foreligger nu klassisk filolog Søren Porsborgs nyoversættelse af Aristoteles´ etiske hovedskrift - til afløsning for Niels Møllers version fra 1936. Det er "Den Nikomacheiske Etik" (eller "Ethica Nokomachea"), der er tale om: midtens etik, hvor dyden og det gode fremmanes gennem en filosofisk sejlads mellem det ondes og overdrivelsernes Skylla og Karybdis. Som vor kulturs første egentlig etik er det et hovedværk af format, vi her på ny kan forbyde os i og måske hente inspiration fra til den stadige diskussion af værdier og mål - fx ved at genoptage Aristoteles´ tale om venskabet og hvad heraf følger. Søren Porsborg har tidligere oversat Aristoteles´ Om sjælen og er tilknyttet Polis Centeret ved Københavns Universitet. Etikken er i sin nye skikkelse forsynet med 10 friblade med originalarbejder af Torben Skov.

 • - et tekstudvalg og en beskrivelse af hans lære
  af Andreas Epiktet
  150,95 kr.

  -

 • - Sexualitetens historie 2
  af Foucault
  247,95 kr.

  Brugen af nydelserne er bind 2 i det sore projekt om seksualitetens historie, som Michel Foucault lagde grunden til med Viljen til viden og nåede at følge op på med et bind 3, Omsorgen for sig selv. Mens man i Indien, Kina og Arabien tidligt indrettede sig med en´ars erotica´, en elskovskunst, har vi i Europa være meget optaget af en etik omkring det seksuelle, sekunderet af en ´scientia sexualis´, en seksualitetsvidenskad, der både vidste besked og gav anbefalinger om den rette - sunde, beherskede og ideale - brug af seksuelle nydelser.

 • - Sexualitetens historie 3
  af Foucault
  247,95 kr.

  Omsorgen for sig selv er bind 3 i det store projekt om seksualitetens historie, som Michel Foucault lagde grunden til med Viljen til viden og nåede at følge op på med et bind 3, Omsorgen for sig selv. Mens man i Indien, Kina og Arabien tidligt indrettede sig med en´ars erotica´, en elskovskunst, har vi i Europa være meget optaget af en etik omkring det seksuelle, sekunderet af en ´scientia sexualis´, en seksualitetsvidenskad, der både vidste besked og gav anbefalinger om den rette.

 • af Helle Stangerup
  347,95 kr.

  Helle Stangerup har med sit klare, markante sprog gjort Saxo til alles eje og læsning. I hendes udgave er Saxo samtidig gengivet uforkortet og med den største respekt for forlægget. Saxo nedfældede sin krønike for mere end 800 år siden. Mange af hans sagn og personer kender de fleste af omtale: Rolf Krake, Balder, Amlet, Ragnar Lodbrog, Stærkodder osv.Konger og guder, jætter og troldmænd, smukke kvinder og piger i rustning folder sig ud i krig og i kærlighed i det gigantiske drama, der hedder Danmarks grundlæggelse og tidligste fortid.\"Saxo: Danmarkskrøniken\" er en todelt genfortælling af de historier og om de personer, som så mange kender af omtale. Med Helle Stangerups skarpe sprog er disse sagaer og fortællinger nu blevet hvermandseje samtidig med, at respekten for forlægget er bevaret.Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter, der særligt var kendt og hædret for sine romaner og noveller. Stangerup blev cand.jur. i 1966 og fik sin litterære debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift for Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere modtog hun adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit Jensens forfatterlegat i 1990. Udover sine skønlitterære værker udgav Stangerup flere faglitterære værker om historikeren Saxo.

 • - appendiks med
  af Platon
  167,95 kr.

  Ved et drikkegilde i Athen i året 416 f.Kr. holder hver gæst en tale til Eros' (begærets) pris, og Platon er den ferme mikrofonholder, der fx lader Aristofanes fortælle om den 'kløvede Eros', der forklarer den erotiske tiltrækning mellem (oprindeligt) adskilte dele - soulmates. Og afrunder med Sokrates' store fortælling om den 'dobbelte Eros': kødets lyst og forening på den ene side og sjælens begær efter erkendelse og indsigt i de evige ideer - som i filosofi: filia/kærlighed til sofia/visdom. For den vestlige kultur et lige så vigtigt skrift som Bjergprædiken.

 • af Helle Stangerup
  347,95 kr.

  For mere end 800 år siden skrev Saxo storværket Danmarks Krønike. I anden del er vi nået til historisk tid og til det kristnede Danmark.Det er beretningen om Gorm den Gamle og Thyra, der byggede Dannevirke; om Knud den Hellige, forrådt og myrdet i Albani Kirke, om Knud Lavard, Erik Ejegod og Svend, repræsentanter for en kongeslægt, der slagtede hinanden i indbyrdes magtkamp med blodgildet i Roskilde som kulmination. Landet var i opløsning; Venderne hærgede og plyndrede, så en tredjedel af landet lå øde. Da blev Valdemar den Store konge, og med den kraftfulde Absalon som drivkraft indledtes grusomme hævntogter langs den nordtyske kyst. Togterne ledte frem til Danmarks storhedstid.\"Saxo: Danmarkskrøniken\" er en todelt genfortælling af de historier og om de personer, som så mange kender af omtale. Med Helle Stangerups skarpe sprog er disse sagaer og fortællinger nu blevet hvermandseje samtidig med, at respekten for forlægget er bevaret.Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter, der særligt var kendt og hædret for sine romaner og noveller. Stangerup blev cand.jur. i 1966 og fik sin litterære debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift for Rødhætte". Året efter fik hun sit litterære gennembrud med værket "De gule handsker". I løbet af sin karriere modtog hun adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurbær i 1985 og Thit Jensens forfatterlegat i 1990. Udover sine skønlitterære værker udgav Stangerup flere faglitterære værker om historikeren Saxo.

 • - Essays om to processer
  af Finn Jacobi
  237,95 kr.

  Evangelisterne mente, at Jesus blev korsfæstet uden at være skyldig, og Platon var også overbevist om Sokrates´ uskyld. Men er det dermed en kendsgerning, at der i begge tilfælde var tale om justitsmord? Det spørgsmål har ført til denne bogs undersøgelse af, hvad det var for en forståelse af Jesus og Sokrates, som førte til, at de blev dømt.

 • - Græske tekster med oversættelser
  af Jens Peter Jensen
  197,95 - 227,95 kr.

  Denne antologi præsenterer et efter forfatterens mening relevant udvalg af oldgræske tekster til belysning af græsk religion i dens mange forskellige aspekter. Ud fra de utallige indskrifter og litterære tekster har forfatteren udvalgt udsagn om religionsudøvelsen i Grækenland fra mykensk tid til Kristi fødsel, som giver et billede af ritualer og religiøse skikke igennem århundrederne. Der er medtaget tekster fra det Gamle og det Nye Testamente, som sætter den kristne ideologi i relation til den antikke religionsforståelse. Som supplement er der tilføjet en litteraturliste til videre studier, oversigter over kalenderen, græsk historie, forfatninger, byplaner samt et leksikon over græske guder og mytologiske skikkelser og et udførligt græsk glossar.Forfatteren har nu i en årrække undervist på SDU, Odense, i propædeutisk latin og græsk samt i romersk religion og fremlægger nu en tekstsamling i græsk religion, som nogenlunde svarer til forfatterens tekstsamling om romersk religion.

 • - Gloser og oversigter
  af Jens Peter Jensen
  144,95 - 157,95 kr.

  Denne antologi præsenterer et efter forfatterens mening relevant udvalg af oldgræske tekster til belysning af græsk religion i dens mange forskellige aspekter. Ud fra de utallige indskrifter og litterære tekster har forfatteren udvalgt udsagn om religionsudøvelsen i Grækenland fra mykensk tid til Kristi fødsel, som giver et billede af ritualer og religiøse skikke igennem århundrederne. Der er medtaget tekster fra det Gamle og det Nye Testamente, som sætter den kristne ideologi i relation til den antikke religionsforståelse. Som supplement er der tilføjet en litteraturliste til videre studier, oversigter over kalenderen, græsk historie, forfatninger, byplaner samt et leksikon over græske guder og mytologiske skikkelser og et udførligt græsk glossar.Forfatteren har nu i en årrække undervist på SDU, Odense, i propædeutisk latin og græsk samt i romersk religion og fremlægger nu en tekstsamling i græsk religion, som nogenlunde svarer til forfatterens tekstsamling om romersk religion.

 • af Kathrine Eg Mølhave
  138,95 - 146,95 kr.

  Spændende serie af Kathrine Eg Mølhave om et møde mellem en pige fra vores tid, der i mødet med sin bedstefars gamle ejendel på et loft bliver transformeret til en anden tid i hostorien, nemlig Det Gamle Ægypten. Her møder hun den mest kendte af alle faraoner, Tut Ank Amon og dennes ukendte, men handicappede bror og får de hårde love i Det Gamle Ægypten at mærke.Pludselig er hun viklet ind i vodsomme intriger og ender med at blive dømt til døden for forræderi. Heldigvis går det ikke så galt og der sker utroligt mange forviklinger inden det hele - selvfølgelig – ender i fryd og gammen. Meget velfortalt serie der rummer utroligt flotte illustrationer af Angelica Inigo. Lix 17 for serien. Indbundet som hardback. Der er ordliste over specialudtryk, ægyptiske navne og ordforklaringer bagest i bøgerne.

 • af Kathrine Eg Mølhave
  138,95 - 146,95 kr.

  Spændende serie af Kathrine Eg Mølhave om et møde mellem en pige fra vores tid, der i mødet med sin bedstefars gamle ejendel på et loft bliver transformeret til en anden tid i hostorien, nemlig Det Gamle Ægypten. Her møder hun den mest kendte af alle faraoner, Tut Ank Amon og dennes ukendte, men handicappede bror og får de hårde love i Det Gamle Ægypten at mærke.Pludselig er hun viklet ind i vodsomme intriger og ender med at blive dømt til døden for forræderi. Heldigvis går det ikke så galt og der sker utroligt mange forviklinger inden det hele - selvfølgelig – ender i fryd og gammen. Meget velfortalt serie der rummer utroligt flotte illustrationer af Angelica Inigo. Lix 17 for serien. Indbundet som hardback. Der er ordliste over specialudtryk, ægyptiske navne og ordforklaringer bagest i bøgerne.

 • af Kathrine Eg Mølhave
  138,95 - 152,95 kr.

  Spændende serie af Kathrine Eg Mølhave om et møde mellem en pige fra vores tid, der i mødet med sin bedstefars gamle ejendel på et loft bliver transformeret til en anden tid i hostorien, nemlig Det Gamle Ægypten. Her møder hun den mest kendte af alle faraoner, Tut Ank Amon og dennes ukendte, men handicappede bror og får de hårde love i Det Gamle Ægypten at mærke.Pludselig er hun viklet ind i vodsomme intriger og ender med at blive dømt til døden for forræderi. Heldigvis går det ikke så galt og der sker utroligt mange forviklinger inden det hele - selvfølgelig – ender i fryd og gammen. Meget velfortalt serie der rummer utroligt flotte illustrationer af Angelica Inigo. Lix 17 for serien. Indbundet som hardback. Der er ordliste over specialudtryk, ægyptiske navne og ordforklaringer bagest i bøgerne.

 • - Indføring i grammatisk analyse og grammatiske oversigter
  af Jens Peter Jensen
  152,95 kr.

  Forfatteren fremlægger her en tekstbog med oldgræske religiøse tekster til brug for religionsstuderende og andre interesserede læsere sammen med en oversigt over de vigtigste bøjningsmønstre af oldgræske ord og de mest generelle syntaktiske regler, indledt af nogle kapitler om ordklasser og sætningsanalyse generelt.

 •  
  183,95 kr.

  Er der lighedspunkter mellem religioner fra hellenistisk-romersk tid og "New Age" religioner? <í>Nye religioner i hellenistisk-romersk tid og i dag sammenligner de forholdsvis få nye religioner, som blev til i hellenistisk-romersk tid, med en del af de talrige nye religioner, der er dukket op i det 19. og 20. århundrede, og er det første målrettede og metodiske forsøg på en sådan sammenligning.

 • af Sven Skovmand
  162,95 kr.

  Den danske historie er utrolig spændende. Og den fortæller os meget om, hvor klogt og mindre klogt vi har handlet gennem tiden. Vi misbrugte Øresundstolden, hvad der kostede os Skåne, Halland og Blekinge. Mens tabet af Norge i 1814 betød, at vi fik et langt bedre forhold til nordmændene, end vi ellers ville have haft. Vi mistede Sønderjylland i 1864, fordi vi ikke ville lytte til den engelske regering. Men vi fik dog Sønderjylland igen, og siden da har vi båret os klogt ad. Vi håber med denne bog at have skabt et overblik, som vil give interesse for at vide mere.

 • af L. Ove Kjær
  315,95 kr.

  L. Ove Kjærs bog stiller skarpt på kvindens rolle i forskellige oldtidskulturer samt blandt kimmerierne og amazonerne. I bogen udforskes den athenske kvindes stilling i det ellers mandsdominerede Athen, amazonkrigerindens særlige rolle samt frugtbarhedsgudindens betydning i oldtidens lilleasiatiske kultus.Bogen udkom første gang i 1864.idden /title /head body center h1 403 Forbidden /h1 /center /body /htmlLudolph Ove Kjær (1830-1908) var en dansk forfatter og filolog. Han stod blandt andet bag en af de første dansk-latinske ordbøger samt flere udgivelser om klassisk kulturhistorie.

 • af Rubina Raja & Red. Signe Krag
  247,95 kr.

  DANSK SALGSTEKST:Palmyra, den fantastiske ruinby i den syriske ørken, blev udsat for voldsomme ødelæggelser i kølvandet på den syriske borgerkrig. Kort før konfliktens udbrud i 2011 begyndte et stort dansk og internationalt forskningsprojekt, Palmyra Portræt Projektet, støttet af Carlsbergfondet og ledet af professor, centerleder Rubina Raja. Projektets vigtige udforskning og dokumentation af den syriske kulturarv har været emnet for flere videnskabelige konferencer, og resultaterne er fremlagt i en række publikationer. Den seneste lanceres hermed af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Women, children and the family in Palmyra er en ualmindelig flot illustreret bog med appel ikke bare til specialister, men til alle, der interesserer sig for den antikke oldtids historie, kunst og kultur.Bogen handler om kvinder og børns roller i familien gennem Palmyras romerske periode (1.–3. århundrede e.v.t.). I ni kapitler belyses emnet af førende Palmyra-forskere, som alle deltog i en todelt workshop på Aarhus Universitet i oktober 2016 og februar 2017. Møderne blev arrangeret af Palmyra Portræt Projektet, og bogen indgår som bind 3 i projektets serie Palmyrenske Studier. Bogens ni kapitler drøfter forskellige aspekter af de varierende familiekonstellationer og undersøger, hvordan portrætterne af palmyrenske kvinder og børn afspejler familiestrukturen og det bredere samfund i Palmyra. I bogen får man fascinerende indblik i mange forskellige sider af familielivet i Palmyra, og det bliver afdækket, hvordan kvinder og børns identiteter blev udtrykt især gennem gravportrætter og det skriftlige materiale, der er overleveret fra oldtidens Palmyra.ENGELSK SALGSTEKST:The spectacular ancient desert city of Palmyra was heavily destroyed during the Civil War in Syria. Shortly before the conflict escalated in 2011, the Palmyra Portrait Project was initiated. The research project is funded by the Carlsberg Foundation and headed by Professor and Centre director Rubina Raja. The project’s important work with the Syrian cultural heritage has since been widely published, and the latest edited volume within the project is now available as part of the series Palmyrene Studies published by The Royal Dansih Academy of Sciences and Letters.The book covers the roles of women and children within the family in Palmyra during the Roman period (1st–3rd centuries CE). The nine chapters are written by leading scholars of Palmyra, who all participated in a two-part workshop held at Aarhus University, under the auspices of the Palmyra Portrait Project in October 2016 and February 2017. The chapters discuss different aspects of family constellations and assess which implications different representations of women and children may have carried in relation to the Palmyrene family structure and wider Palmyrene society. By looking at portraiture and the written evidence from the city, this volume adds further aspects to our understanding of how women and children were perceived in Palmyra and how identity aspects were included in their portraiture and the written evidence.

 • af Thomas Heine Nielsen
  197,95 kr.

  DANSK SALGSTEKST:Bogen indeholder to studier af sportens historie i den antikke græske bystatskultur (ca. 700-300 f.Kr.). I det første studie undersøger forfatteren, om det er muligt at give et nogenlunde kvalificeret bud på, hvor mange sportsstævner, der eksisterede rundt om i den græske verdens bystater. Efter en grundig analyse af det sparsomme kildemateriale konkluderes det, at der afholdtes i hvert fald flere hundrede stævner, som alle i mere eller (som oftest) mindre grad tog De olympiske Lege som model.Det andet studie koncentrerer sig om stævnet i Zeus-helligdommen i Nemea i det nordøstlige Peloponnes, og belyser den symbolske værdi, atleter og deres hjembystater tillagde sejre ved De nemæiske Lege. Det vises, at den symbolske værdi af sejre i Nemea var betragtelig, og at en græsk atlet ikke kunne blive en ægte superstjerne, hvis han ikke sejrede i Nemea. Til sammen belyser de to studier vigtige og hidtil uudforskede aspekter af sportskulturen i antikkens Grækenland.ENGELSK SALGSTEKST :This book presents two studies in the history of ancient Greek athletics. The first study is a survey of the number of festivals with athletic and equestrian competitions which existed throughout the Greek world in the late Archaic and Classical periods. It is demonstrated that athletic festivals were celebrated in far greater numbers than usually assumed.The second study discusses the symbolic value and prestige of athletic victories achieved at the sanctuary of Zeus at Nemea in the Peloponnese, by focusing on the value attached by victorious athletes and their home communities to such victories and by situating the contests at Nemea in the competitive landscape of late Archaic and Classical Greece delineated in the first study. It is concluded that the prestige of a Nemean victory outshone by far that of a victory in any of the numerous athletic festivals which did not form a part of the great Big Four of the Olympic, Pythian, Isthmian and Nemean festivals.

 • - The H.O. Lange Papers
  af Kim Ryholt & Fredrik Hagen
  297,95 kr.

  DANSK SALGSTEKST:De omfattende samlinger af ægyptiske genstande på museer i Europa og USA tiltrækker hvert år millioner af besøgende og bidrager til fascinationen af denne oldtidskultur, der har været en del af vestens intellektuelle historie siden romerne. Denne bog fortæller historien om, hvordan disse genstande kom hertil.Bogen præsenterer den første detaljerede analyse af antikvitetsmarkedet i Ægypten på dets højde i det sene 1800- og tidlige 1900-tal. Den tager udgangspunkt i et omfattende arkivmateriale fra den danske ægyptolog H. O. Lange (1863-1943), som erhvervede en række genstande for Ny Carlsberg Glyptotek og Nationalmuseet i forbindelse med to længerevarende ophold i Ægypten (1899/1900 og 1929/1930). Hans detaljerede rejsedagbøger og fotoalbums bliver suppleret af en bred vifte af andre samtidige kilder, bl.a. guidebøger og rejseberetninger. Tilsammen giver de et usædvanlig detaljeret og levende indtryk af den omfattende antikvitetshandel. Bogen beskriver lovgivningen vedrørende handel og eksport, både i teori og praksis, og de forandringer, der med tiden fandt sted. Handlens praktiske forhold beskrives: dens sæsonmæssige karakter, dens forsyningslinjer og netværk, de forskellige måder, hvorpå genstande blev tilvejebragt, og de ruter, hvorigennem de færdedes, ligesom de mange forskellige typer af forhandlere, der var aktive i Ægypten. Antikvitetsmarkedets geografiske forhold bliver kortlagt ligesom den ægyptiske stats egen rolle i handlen, både gennem offentlige salgssteder, og som sælger og eksportør af mere eller mindre komplette gravkapeller.Bogen afsluttes med en biografisk oversigt over mere end 250 antikvitetsforhandlere, der var aktive i Ægypten fra 1880'erne og frem til 1983, hvor handlen blev endeligt forbudt. De fleste beskrives her for første gang.Bogen henvender sig til et bredt publikum af arkæologer, ægyptologer, papyrologer, museumsfolk og historikere. Den vil være et oplagt udgangspunkt for alle, der ønsker at forstå, hvordan de store samlinger af ægyptiske antikviteter i Europa og USA blev til.ENGELSK SALGSTEKST: The vast collections of Egyptian objects on display in Western museums attract millions of visitors every year, and they reinforce a cultural fascination for this ancient civilisation that has been a feature of European intellectual history since Roman times. This book tells the story of how these objects came to be here.The book presents the first in-depth analysis of this market during its “golden age” in Egypt in the late 19th and early 20th Century. It is primarily based on the archival material of the Danish Egyptologist H. O. Lange (1863-1943) who, during two prolonged stays in Egypt (1899/1900 and 1929/1930), bought objects on behalf of Danish museums. The travel diaries, and the accompanying photographs, are complemented by a wide range of other sources, including contemporary travel guides and various travel memoirs, which together paint an extraordinarily detailed picture of the extensive antiquities trade.The book looks at the laws governing trade and export, both in theory and practice, and the changes over time. The practicalities of the trade are described: its seasons, the networks of supply, the various methods available for acquiring antiquities, and the subsequent routes of transmission of objects, as well as the different types of dealers operating in Egypt. The geographical distribution of dealers is mapped, and the role of the Egyptian state as a dealer is investigated, both through official sale rooms, and as a seller and exporter of more or less complete tomb-chapels.The final part of the book contains a list, with short biographies, of over 250 dealers active in Egypt from the 1880s until the abolishment of the trade in 1983. Most of them are described here in detail for the first time.The book will be of interest to archaeologists, Egyptologists, papyrologists, museum curators, and historians of science, and is a useful starting point for anyone wishing to understand how the great Western collections of Egyptian antiquities were formed.

 • af Rubina Raja & Red. Andreas Kropp
  202,95 kr.

  DANSK SALGSTEKST:Den enestående ruinby Palmyra i Syrien har opnået en ny, sørgelig berømmelse. Efter, at byen blev indtaget af IS i maj 2015, blev mange af de forbløffende velbevarede ruiner fra romerrigets tid ødelagt. Trods internationale protester og byens placering på UNESCO's liste over verdens kulturarv blev flere af de berømte monumenter sprængt til ukendelighed, bl.a. det imponerende tempel for guden Bel (Det Gamle Testamentes Ba'al). Byen er blevet plyndret for store mængder antikviteter, som er videresolgt på det sorte marked.Det er anden gang i historien, denne unikke oaseby midt i den syriske ørken er blevet ødelagt. Første gang var det romerne, der hærgede byen efter at have nedkæmpet den berømte dronning Zenobia, som i sin ganske korte regeringstid (ca. 267-272) gjorde oprør mod det romerske overherredømme og erobrede Ægypten og store dele af Lilleasien. Hun er blevet en legende, som skildres i en af artiklerne i den nyudkomne antologi. Den indeholder i alt 16 artikler af verdens førende Palmyra-forskere, som her øser af deres viden om byen, dens arkæologi og dens historie. Set i lyset af den sidste tids udvikling er det en uvurderlig bog, der bidrager til forståelsen af Palmyras antikke kultur.ENGELSK SALGSTEKST: The World of Palmyra is an edited volume consisting of 16 articles by the leading scholars working on Palmyra, many of whom have conducted field work in the city before the time of the Civil War. The volume therefore presents us with state of the art research and insight into the archaeology and history of a Palmyra, which does not exist anymore, but which even more so should be remembered and communicated to the broader scholarly and public communities interested in learning more about this fascinating site, also called the Pearl of the Desert.The articles of The World of Palmyra stem from a conference held at the Royal Academy of Sciences and Letters in Copenhagen. The conference was held under the auspices of the Palmyra Portrait Project headed by Rubina Raja, Professor of Classical Archaeology, Aarhus University. The Palmyra Portrait Project has since 2012 collected and analyzed the largest corpus of portraits from the Roman period. The corpus holds more than 3,000 portraits. These stem from the tombs in Palmyra and belong to the period from 1st to the 3rd century CE, when Palmyra was sacked by the Roman due to the upraise headed by the legendary Queen Zenobia. The Palmyra Portrait Project has among other things been featured in BBC's radioprogramme “Museum of Lost Objects”.

 • af John Marenbon, Paul Thom & Red. Sten Ebbesen
  237,95 kr.

  DANSK SALGSTEKST:Få bøger har haft så stor indflydelse som Aristoteles’ lille Kategorier fra 300-tallet f.Kr. Det er dette værks fortjeneste, at vi den dag i dag bruger ord som ‛kvalitet’ og ‛kvantitet’. Fra senantikken til langt op i nyere tid var det en selvfølge, at alle, der fik en højere uddannelse, læste dette skrift eller i det mindste et koncentrat af dets indhold. Værket blev læst i flere kulturer: den græske, den arabiske og den latinsprogede.De tolv kapitler i den nye bog, der er forfattet af lige så mange forskere fra seks forskellige lande, behandler eksempler på brug og fortolkning af Kategorierne i de tre kulturkredse. Den spænder lige fra 800-tallets Konstantinopel til 1600-tallets København.

 • - A study based on results from modern fieldwork
  af Minna Skafte Jensen
  297,95 kr.

  ENGELSK SALGSTEKST: It is unknown, of course, who wrote the Iliad and the Odyssey, since in general no reliable contemporary description of how the two epics came into being is to be found. Such sources as there are – first and foremost the two poems themselves – must be interpreted in a comparative framework built on experience from societies in the modern world that are in some respects similar to archaic Greece, in order to reach a coherent picture of the process. The oral-formulaic theory formed by Milman Parry (1902-35) and Albert B. Lord (1912-91) not only revolutionised Homeric studies but also had an impact on anthropology and folklore. It led to increased interest in oral epic traditions, and fieldworkers changed their methods towards a focus on composition in performance. The individual singer and his handling of the tradition gained importance. When possible, more than one performance of the “same” song was recorded, by the same singer on different occasions or by different singers, and interaction with the audience was documented. By now, a wealth of editions and studies of oral epics from various parts of the world is accessible and is used in the present study as an inspiration for achieving a deeper understanding of the methods at work in oral epic, for building a likely social context of the Iliad and the Odyssey, and especially for speculating on the circumstances of the writing of the two great poems. Long oral narratives are flexible, and accordingly, the dictation to scribes that must be at the origin of the texts which have been preserved in writing to this day, was a process of the utmost importance as the composition in performance of the Iliad and the Odyssey. The study is directed at classical scholars but will hopefully be of interest to a much broader readership: folklorists, anthropologists, and whoever enjoys reading Homer, in Greek as well as in translation. Minna Skafte Jensen has a lifetime’s experience of teaching Homer to students of Greek or of classics in translation at the Universities of Copenhagen and Southern Denmark, and she has written extensively on the subject. Her two most important contributions are The Homeric Question and the Oral-Formulaic Theory (Copenhagen 1980) and Homer og hans tilhørere (Copenhagen 1992).

 • af P.A. Rosenberg
  264,95 kr.

  "De forestillinger, ideer og principper, vi lever på, har deres tilblivelseshistorie, og fordybelsen i denne kaster lys over åndens væsen og vilkår." Sådan begynder forordet til "Grækerånden. Tolv populære foredrag over åndshistorie". Bogen er en samlet udgave af tolv foredrag, der blev afholdt for eleverne på Kunstakademiet i København i vinteren 1901 af den danske forfatter og dramatiker P.A. Rosenberg. Formålet med foredragene var at undersøge kulturudviklingens gang gennem tiderne, og de fokuserer blandt andet på den græske kulturs åndstanke, hellenernes indvandring, græsk religion, gudetyper, den kulturhistoriske fremstilling af livet i den homeriske verden og meget mere. Bogen udkom første gang i 1903.P.A. Rosenberg (1858-1935) var en dansk forfatter, dramatiker, lærer og foredragsholder. Han var uddannet i religionsfilosofi og underviste ved flere københavnske privatskoler. I stor kontrast til samtidens kulturradikalisme med Georg Brandes i spidsen, var Rosenbergs liv præget af en kristen verdensanskuelse, og han var stor fortaler for nationale traditioner i åndslivet. Han debuterede som forfatter med fortællingen "Af et digterliv" i 1881 og udgav efterfølgende en lang række skuespil, digte og fagbøger om blandt andre Herman Bang og Søren Kierkegaard.

 • - Forord af Julian Barnes
  af Henry James & Edith Wharton
  172,95 kr.

  Henry James gennemførte i 1882 en række rejser rundt i Frankrig ud fra mottoet: "Frankrig er måske Paris, men Paris er ikke Frankrig." James' guidebog er en sprænglærd og fascinerende blanding af kultur- og arkitekturkritik, tips og ideer til rejsen og ikke mindst betragtninger om stort og småt med referencer til den klassiske litteratur. En tur rundt på den ”gamle” verdens præmisser. Ventetid, støv, dårlig mad, ubekvemme hotelværelser og ikke mindst et rigidt og langsommeligt transportsystem. I 1906 tager Edith Wharton hul på en rundrejse i Frankrig. I automobil og på bagsædet sidder ingen ringere end Henry James. Whartons tekst indvarsler den moderne tid og den moderne turisme, hvor den rejsende ikke er afhængig af jernbanespor, hestevognes planlagte ruter, men også et opslidende, tidskrævende og ineffektivt europæisk vejnet. Whartons tekst er en dybt original, tankevækkende og indsigtsfuld tur med afstikkere, omveje og indskydelser rundt i et Frankrig, der ikke findes længere.

 • - Den uerstattelige skat
  af Paul Veyne
  197,95 kr.

  Paul Veyne rejser med sin bog en fascinerende og enestående gravsten over en næsten forsvunden by og tegner en modvægt til IS og deres destruktive terrorisme, der tilbage i 2015 ødelagde store dele af den unikke ruinby.Bogen er rigt illustreret."I mit professionelle virke inden for studiet af den græsk-romerske antikke verden er jeg hele tiden stødt på Palmyra. Efter Islamisk Stats ødelæggelse af Palmyra er en hel side af vores kultur og genstanden for mine studier brutalt blevet sprængt i stumper og stykker.Hvorfor hærge nogle uskadelige mindesmærker fra en længst forsvunden tid (eller sætte dele af dem til salg)? Hvorfor skulle de ødelægge dette Palmyra, som var optaget på UNESCOs verdensarvsliste? Og hvorfor alle disse massakrer, heriblandt afstraffelsen, torturen og hals-hugningen i 2015 af Palmyra-arkæologen Khaled al-Assaad, som denne bog er tilegnet?Trods min høje alder var det min pligt som tidligere professor og som almindeligt menneske at udtrykke min bestyrtelse over denne uforståelige ødelæggelse og tegne et billede af Palmyras forgangne pragt, som man kun kan stifte bekendtskab med i bøgerne nu". PAUL VEYNE

 • af Rasmus Wichmann
  63,94 - 212,95 kr.

  SEREN AF SØFOLKET. Lejesoldat, sørøver og krigsherre, men først og fremmest et dumt svin.SANDSIGERSKEN. Kvinden med det halve ansigt.SHEM, VÆDDERGUDENS SLAVE. En almindelig mand, hvis liv bliver forvandlet til én lang kamp.INSYAH AF DET SKJULTE LAND. Opfostret for at hævne sin familie.Fire liv, fire skæbner, som alle sammen bliver bundet sammen af deltagelsen i en ældgammel strid, der truer med at kaste oldtidens verden ud i åben krig. En krig, hvor det farligste vågen er kendt som enkemagerne."Enkemagerne" er en spændingsroman af forfatter og historiker Rasmus Wichmann. Romanen strækker sig over tusinder af år: Fra det gamle Ægyptens ørkener til fjerne ødemarker og hemmelige dale.Rasmus Wichmann (f. 1985) er cand.mag. i historie og bosat i Holstebro. Han turnerer med foredrag som "Virkelighedens Game of Thrones" og "Den Kolde Krig i Bøgerne". Han har udgivet flere bøger i fantasygenren, der samtidig er baseret på virkelige historiske hændelser.

 • - indtil 336 f. Kr.
  af Aksel Damsgaard-Madsen
  209,95 kr.

  Grækenlands historie begynder, da de første skriftlige kilder kaster lys over historien omkring 750 f.kr., og beretter om begivenheder og personer, samfundsudvikling og storpolitik frem til 339 f.kr. Der fortælles endvidere om de mangeartede kilder til Grækenlands ældste historie, om problemerne ved at udnytte kildematerialet, og om det skiftende syn på græsk historie gennem tiderne.

 • - Tekster, oversættelser og gloser
  af Jens Peter Jensen
  105,95 - 264,95 kr.

  Forfatteren, lektor emer. i tysk, dansk, latin og oldtidskundskab, har samlet en række tekster, der viser forskellige religionshistoriske udviklingslinjer i Romerriget og middelalderens tysk-romerske kejserrige. Samlingen af tekster er målrettet og henvender sig primært til studerende i faget religionshistorie med fokus på latinske tekster; den er kronologisk ordnet og omfatter tekster fra 218 f. Kr. til 1487 e. Kr. Det gennemgående didaktiske motiv er teksternes religiøse indhold med henblik på kult, varselstagning, kampen for og imod kristendommen samt udbredelsen af denne i middelalderens litteratur. Tekstsamlingen rundes af med Thomas Aquinas’ gudsbevis og Heksehammerens ensidige fordømmelse af kvinder, der stemples som hekse. Selv om tekstuddragene selvfølgelig kun udgør en minimal brøkdel af det enkelte forfatterskab, formår de alligevel at give et indblik i forfatterens måde at skrive og tænke på. Derudover har forfatteren gloseret teksterne så tæt, at læseren efterhånden og gennem stadig gentagelse får opbygget et ordforråd på latin. Forfatteren har forsøgt at oversætte til et moderne dansk uden for store stilistiske spring og altid med fokus på, at læseren i så høj grad som muligt kan følge den latinske originaltekst. Da fag som religionshistorie, antropologi, filosofi og oldtidskundskab tiltrækker flere og flere studerende i disse år og interessen i offentligheden netop fokuserer på en dialog om religiøse værdier over for sekulariseringstendenser i verden af i dag, udgør denne tekstsamling et aktuelt indslag i den moderne debat.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.