Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Patienter

Her finder du spændende bøger om Patienter. Nedenfor er et flot udvalg af over 7 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Genre
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (6)
 • (1)
Bogtype
 • (7)
 • (1)
Format
 • (5)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (7)
Pris
DKK
Sorter efterSorter Populære
 • af Maria Cuculiza
  248,95 kr.

  Medicinsk cannabis er snart dagligdag, også i Danmark.Cannabisforretningen vokser med uhørt kraft. 350 milliarder kroner ventes der at blive omsat for på verdensplan i 2025. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål - om planten, om evidensen og om, hvem der skal tjene på de mange desperate, syge og smerteplagede, som håber, at de nu har fundet hjælp. I denne bog søger journalist og forfatter Maria Cuculiza at skabe overblik i junglen af følelsesfulde og udokumenterede påstande. Hun har skabt et unikt, journalistisk og evidensbaseret øjebliksbillede, så læger, sygeplejersker og andre behandlere, men ikke mindst patienter, pårørende og almindeligt sundhedsinteresserede kan træffe deres beslutninger på et mere oplyst grundlag. Bogens titel 'Sandhederne om medicinsk cannabis' er valgt, fordi der netop findes mange sandheder - og ikke bare én. Ideen til bogen opstod, da danske politikere valgte at give grønt lys til forsøg med denne medicin, hvis effekt og sikkerhed vi ifølge lægerne ikke har nok evidens for. 'Sandhederne om medicinsk cannabis' er til alle dem, der ikke vil nøjes med den viden, man kan få på Facebook og af kendte menneskers personlige oplevelser.

 • - En introduktion
  af Jane Ege Møller & Palle Carlsson
  165,95 kr.

  Forfatterne har stor erfaring med at undervise sundhedspersonale i kommunikation. Denne kursusbog bruges på deres kurser, men egner sig også til selvstudium.

 • - Sygeplejens pædagogiske felt
  af Birgit Huus Jensen & Susan Lejsgaard Christensen
  152,95 - 187,95 kr.

  Denne bog fokuserer på den pædagogiske dimension af sygeplejerskens virksomhedsområde, og tanken er at den både skal kunne tilføre de sygeplejestuderende den fornødne pædagogiske viden til brug for patientundervisning og -uddannelse og skal inspirere den erfarne underviser til yderligere refleksion over egne erfaringer med læring. Bogens bærende ide er en forståelse af tilegnelse af nye kundskaber, færdigheder og holdninger finder sted, når patienten selv deltager aktivt i et ligeværdigt samarbejde med sygeplejersken. Bogen giver en dybere indsigt i det pædagogiske felt, som sygeplejersker praktiserer i, og pædagogikens kompleksitet og råderum beskrives. Omdrejningspunktet er hele tiden patientundervisning og de forskellige pædagogiske teorier og tilgange belyses i forhold til, hvordan de kan bidrage til en forbedret undervisning af patienterne, hvad entendet er den er individuelle undervisning af den enkelte patient eller undervisning af patienter i grupper f.eks. i form af patientskoler, der er tale om. Bogen er delt op i tre overordnede områder. den første del handler om forståelse for patientuddannelse, hvor bl.a. den pædagogiske filosofi i relationen mellem pædagogik og omsorg fremhæves. Den anden del af bogen omhandler didaktik og patientuddannelse ud fra en didaktisk model, og den sidste del omhandler sundhedspædagogik, patientskoler og sygeplejerskens hverdagslæring i forhold til kompetenceudvikling. Dette afsnit omtaler også læring i organisationer og det udviklingspotentiale, der ligger heri for sygeplejersken.

 • af Friedrich Glauser
  234,95 kr.

  Under en fest på et stort hospital for sindslidende bliver selveste hospitalsdirektøren myrdet. En af lægerne tilkalder hurtigt sin gamle ven, kriminalassistent Studer, som må krybe ind under huden på en dyster institution med et stort persongalleri af læger, sygeplejersker og patienter, for at løse mordgåden. Friedrich Glauser (1896-1938) var en tysksproget forfatter fra Schweiz. Som livslang stofmisbruger, alkoholiker og sindslidende vidste han, hvad han skrev om, når han skarpt skildrede samfundets udstødte i sine anerkendte kriminalromaner. Glauser har desuden lagt navn til Tysklands mest prestigefulde krimipris, Glauser-prisen.

 • - Kommunikation på sundhedsområdet
  af Britta Nørgaard, Magnus Back Andreasen & . Med flere

  Kommunikation er et centralt begreb for vort liv med hinanden. Sundhedskommunikation, som betegnelse for den interaktion og kommunikation, som foregår i relation til menneskers sundhed og sygdom rummer en række essentielle nuancer, som kan være altafgørende i de situationer, hvor de udspiller sig. I det danske sundhedsvæsen er man meget opmærksom herpå, og interessen for og bestræbelserne på at kommunikere på måder, som giver mening, er respektfulde og hensigtsmæssige i bestemte situationer, er store og mange, når vi som i dette seriehæfte har bedt en række sundhedsprofessionelle sætte ord på deres tanker om sundhedskommunikation.

 • - Om korruption og magtmisbrug i den offentlige sektor
  af Jytte Hestbech

  Denne første del af bogen beskriver den vanvittige virkelighed, som syge mennesker tvinges igennem. Forfatteren mistede sin troværdighed, så snart hun henvendte sig til socialforvaltningen, hun følte det som åndelig voldtægt, da myndighederne behandlede hende som en psykisk syg person, som man ikke kunne regne med. De sagsbehandlinger, som kræver så meget af de syge, er i virkeligheden skueprocesser, hvor man slet ikke tager stilling til indholdet i sagerne. Man bruger kun udsagn fra læger, som ikke har set patienterne, læger som er fritaget for at stå til ansvar over for lægeløfte, lægelov og lægernes etiske regler. Retslægerådet beskytter primært deres kolleger, mens deres egentlige opgave, at klargøre de lægelige problemstillinger for retten, er noget vanskeligere at få øje på.

 • af Karsten Skawbo-Jensen & Lone Scocozza
  198,95 kr.

  Patienthåndbog forklarer konkret, hvad man som patient gør i de mange svære situationer, hvor man har kontakt med sundhedsvæsenet.- hvis man vil bruge det frie sygehusvalg- hvis man vil have aktindsigt- hvis man vil klage- hvis man vil søge om erstatning- hvis man vil gøre brug af bisidder/pårørende- hvis man vil afgive informeret samtykke- hvis man er underlagt tvangsbehandling- hvis man vil have oplysning om sygehusenes ventetider.Ud over de alfabetisk ordnede stikord indeholder Patienthåndbog ordforklaring over hyppigt anvendte medicinske udtryk,gode råd ved hospitalsindlæggelse, eksempler på skriftlig kommunikation, lov om patienters retsstilling samt nyttige adresser og telefonnumre.Patienthåndbog er en praktisk opslagsbog skrevet for patienter, deres pårørende, sundhedspersonale, administratorer og beslutningstagere.Om forfatterneLone Scocozza er professor i folkesundhed og medlem af Patientklagenævnet. Karsten Skawbo-Jensen er cand.phil. og formand for Patientforeningen Danmark.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.