Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Performance

Her finder du spændende bøger om Performance. Nedenfor er et flot udvalg af over 23 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Derfor er compassion vores vej ud af bæredygtig liv og samfund
  af Henrik Tingleff & Vibeke Lunding-Gregersen
  186,95 kr.

  Hjernen på Overarbejde beskriver, hvordan mennesket og menneskehjernen ikke længere hurtigt nok kan tilpasse sig udviklingen i det moderne samfund, og hvordan det resulterer i, at hjernen overbelastes. Vi kan ikke nøjes med at konstatere og lade stå til. Vi bliver nødt til at gøre noget. Sammen. En vej til et bæredygtigt liv og samfund går ifølge bogens forfattere gennem menneskets særlige evne til compassion. Vi skal hverken fjerne effektiviseringer, fornyelser eller tjene færre penge. Eller for den sags skyld bare have det rart. Målet med compassion er at anvende en langtidsholdbar tilgang til profit og performance. Til uddannelse og udvikling, liv og læring, til det moderne liv. Både privat og professionelt. En tilgang baseret på den stærkeste ressource vi har: Menneskehjernen. Hjernen på Overarbejde giver dig praktiske og forskningsbaserede strategier, der kan implementeres i hverdagen for at give hjernen mere optimale arbejdsbetingelser. Bogen er til dig, der indimellem har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Til politikere og beslutningstagere der vil skabe bæredygtige løsninger. Den er til ledere og medarbejdere, der ønsker trivsel i travlhed og forandring. Sammen og hver for sig. Bogen er til mennesker.

 • - Kom ud af boksen
  af The Arbinger Institute
  200,95 kr.

  Ledelse og selvforståelse er psykologisk i sin indfaldsvinkel til ledelse. Det er ikke kun ens handlinger, der afgør, om man er en god leder, men også hvorfor man gør, som man gør. Selv de nyeste ledelsesværktøjer virker ikke og er spild af penge, hvis lederens motiver f.eks. er egoistiske og selvretfærdige. Medarbejdere kan godt se forskel, selv om ordene er nogle andre. Hvordan man undgår dette som leder og kan forblive i kontakt med ens indre autentiske forståelse, er bogens essens.Ledelse og selvforståelse viser, hvordan man kommer ud af boksen og begynder at etablere en empatisk og respektfuld forbindelse til andre.Ledelse og selvforståelse er personligt udfordrende og uomgængelig inden for autentisk lederskab. Den henvender sig til ledere på alle niveauer.Udgivet af The Arbinger Institute.

 • - Performativitet, kunst og metode
  af Camilla Jalving
  273,95 kr.

  Hvordan kan et kunstværk være en handling? Hvad er performativ billedkunst? Og hvad menes der med ordet 'performativitet'? Det er nogle af de spørgsmål, bogen Værk som handling griber fat i. Bogen er den første af slagsen på dansk, der ud fra en kunsthistorisk optik grundigt introducerer performativitetsteorien samt afprøver dens brugbarhed i forhold til værker af så vidt forskellige kunstnere som Jackson Pollock, Yves Klein, Olafur Eliasson, Jeppe Hein, Eve Sussman, Vanessa Beecroft, Mark Lewis, Tracey Emin og Hayley Newman.I Værk som handling forfølger Camilla Jalving både performativetsbegrebets udvikling og skiftende betydning fra 1950'erne til i dag: Fra talehandlingsteori over kønsteori til en situationel æstetik med nedslag i begreber som performance og performativ. Bogen er inddelt i fem hovedkapitler, som handler om bl.a. performancen og det performative i forhold til hhv. det mere traditionelle billede, bevægelsen, selvet og dokumentationen af de ofte flygtige værker.Bogens mange værkanalyser stiller spørgsmål til, hvad det performative kunstværk er, hvordan det virker, og ikke mindst hvordan det interagerer med betragteren. Det sker med udgangspunkt i dansk og international samtidskunst inden for maleri, foto- og videokunst, installationskunst og performances.Camilla Jalving, f. 1972, mag.art. og ph.d. i kunsthistorie, er ansat som museumsinspektør på ARKEN

 • - Christian Lollikes politiske teater
  af Birgitte Dam
  295,95 kr.

  Christian Lollike er en ener i nyere dansk scenekunst. Den kontroversielle dramatiker går helt tæt på, hvad det vil sige at være menneske i vores tid. Han fletter kunst og virkelighed sammen og konfronterer os med voldsomme temaer som terror, krig og flygtninge.Lollikes værker er unikke, men i deres legesyge trækker de samtidig på historiske formeksperimenter. I hans forestillinger finder man derfor spor fra både den tidlige avantgarde, performancekunsten, dokumentarteatret og ikke mindst det postdramatiske teater.Scenekunst på kanten tager læseren med fra det eksperimenterende teaters rødder til den levende kunst, vi ser på scenen i dag. Og den viser Lollike som kunstner, menneske og teatermanden, der provokerer og inviterer til debat og eftertænksomhed. Dansk teaters enfant terrible er ikke bange for at gå til kanten – og videre endnu.Det er bogen til alle kunst- og teaterinteresserede, der vil vide mere om dansk teaters store provokatør.Birgitte Dam er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og har undervist i litteratur ved bl.a. Københavns Universitet. Hun har udgivet adskillige bøger om scenekunst og anmeldt teater ved Dagbladet Information og tidsskriftet Peripeti.

 • af Liv Nimand Duvå
  77,95 kr.

  Zoe Leonard skrev i 1992 digtet I want a President, som et udtryk for ønsket om mere diversitet blandt folkevalgte. En drøm om flere politikere, der har oplevet kriser, modstand og som har gjort sig minoritære erfaringer – i modsætning til de fleste repræsentanter i det politiske system.Med udgivelsen af Jeg vil have en statsminister peger Liv Nimand Duvå på samme problemstilling i en aktuel dansk kontekst.

 • af Jessie Kleemann
  174,95 kr.

  Arkhticós Dolôros er den grønlandske digter og performancekunstner Jessie Kleemanns 2. digtsamling. Digtsamlingen er en enestående førsteudgivelse af tresproglig (grønlandsk, dansk, engelsk) poesi, der udover sin fotografisk klare form og hårdtslående in-your-face attitude også er et intenst, smukt og personligt vidnesbyrd om den grønlandske erfaring af verden i klimakrisens tid.

 • - Mellem billede og scene
  af Anne Ring Petersen
  347,95 kr.

 • - En monografi om Albert Mertz
  af Camilla Jalving & Christian Hald Foghmar
  309,95 kr.

  Albert Mertz’ produktion har i de seneste år været genstand for fornyet interesse. Monografien vil for første gang præsentere en samlet skildring af hans liv og praksis for et bredere publikum og dermed bidrage væsentligt til dansk kunsthistorieskrivning. Til trods for, at Mertz i dag primært er kendt af en snæver kreds, er han med sin konceptuelle og eksperimenterende praksis en af de helt centrale skikkelser i dansk kunsthistorie. Hos Mertz optræder kunsten som en særlig udtryksform, der på sin helt egen måde forsøger at besvare spørgsmålet om, hvad der er kunst, og hvad der er virkelighed. Læseren bliver præsenteret for et bredt udsnit af kunstnerens virke. Fra hans tidlige malerier og arbejdet med eksperimentalfilm i 1940’erne og 50’erne, over hans engagement i Linien II, hans selvvalgte eksil i Frankrig 1963-76, hvor han udvikler den karakteristiske rød+blå proposition, og frem til hans professorat på Kunstakademiet fra 1979-90. Monografien har et særligt blik for Mertz’ nybrydende installatoriske udstillingspraksis, der knytter an til nyere performativitetsteori, ligesom den stiller skarpt på de mange internationale forbindelser, der prægede hans virke.

 • - Results cannot be planned ... performances can
  af Lars H. Nielsen
  167,95 kr.

  Professor Sean Meehan, IMD Business School, Lausanne, CH:Lars H. Nielsen's thoughtful reflections on the journeys of successful Olympians, including his own, provide a clear, straightforward and motivating approach to achieving the persistent peak performances required to win. His approach is informed, and in "Winner Culture" vividly illustrated, by his work with winning organizations such as PANDORA, ATP, Danfoss and Jyske Bank. More a "just-do-it" than a detailed "how-to", Winner Culture identifies critical elements which based on my own observations, leadership teams have, despite repeated urging not to, a tendency to either overlook or not take sufficiently seriously enough. Two examples: 1) The power of establishing an highly ambitious goal, aligning by visualizing what goal achievement will require and reinforcing what is required along the journey through crystal clear communications (super illustrations here from the sports and business worlds); 2) Stay the course! I see this myself in practice: executives get fatigued, burned-out, bored and frustrated with the lack of progress. They unhelpfully introduce new twists, new ideas, often at just the wrong moment. The bigger lesson is that a strong performance management culture offers lots of space to all helpful ideas, but each in its own place and at the right time. A persistent theme running through the book, but not emphasized is the strength of the leaders 'showcased'; they are all strong leaders who took responsibility for creating, cultivating and guarding their winning cultures. The stories in which they feature are top class - Lars does a great service in lifting the curtain on these journeys to goal accomplishment. "Winner Culture" is an easy accessible read which should motivate executives and leaders as they face unrelenting uncertainty. Read it!Olympic Champion, 2012, Mads Rasmussen, Rowing: "A winner culture can be created. In this book Lars explains how."A winner culture is when success turns into a conscious habit. This was ATP’s ambition and it worked. The results speak for themselves: In 2010 ATP was named the world’s best pension fund. A winner culture means delivering the out-of-the-ordinary top performance on a daily basis. It is a winner culture which enables competent organizations and teams to achieve success when needed most. Since 1989, Lars H. Nielsen has been helping to create winners in a large section of the business sector. In addition to ATP he has cooperated with organizations as Jyske Bank, Danfoss and PANDORA – and it is the creation of a firmly anchored winner culture in these companies that this book is all about. In this book, which is intended for the ambitious manager or staff member and is based on in-depth case studies, Lars H. Nielsen tells how it is possible to create a winner culture for any team or organization. Be inspired, create a winner culture and reach the optimum performance – not just once but again and again.

 • - How to commit employees through heart and mind and turn strategic intent into reality
  af Lars H. Nielsen
  205,95 kr.

  Professor Marcus M. Larsen, Copenhagen Business School, dep. of strategy and innovation: "In theory, strategy may sound simple. In practice, however, succeeding with your strategy is a complex endeavor that requires commitment throughout the organization. In "Win the Strategy Execution", Lars H. Nielsen elegantly demonstrates how successful strategies must focus on the people within the organization. Through novel insights, valuable experience, and rich case illustrations, Lars offers a practical and hands-on book on how to sharpen strategy processes in all kinds of organizations."EY HR Director Peter Haugaard: “I'm certain and sure that your success in strategy execution will improve after following Lars's advice.”One thing is to develop the right strategy. Another thing to have the commitment of senior management and the board. However, the most important and most difficult thing is: Making the strategy happen.If senior management fails to motivate employees to pursuetheir strategic ambitions, a great strategy is like a beautiful boatin a harbor — without a dedicated team onboard it can never depart as expected. Creating followership is not easy. It requires an alignment in leadership and the ability to communicate purpose to employees'minds and hearts. When this succeeds, the company moves a decisive step forward.This book contains successfully proved advice for your actual strategy work and for effective communication with the aim of executing an ambitious strategy on the first try.Winning the strategy execution means doing the right things in the right way when they are most needed.

 • - How to sound natural and present
  af Merete Nørgaard
  216,95 kr.

  The Magic of the Voice is a guide to understanding the voice as an instrument and a muscle you can train. The voice has both masculine and feminine qualities, and the ability to juggle these aspects is a great advantage in various situations – not only in leadership roles, during business negotiations or when giving presentations, but also in daily life.Merete Nørgaard has spent many years helping people find and use their voices and improve their performance, both on stage and at work.

 • af Nanna Friis, Mathias Kryger, Pernille Albrethsen, mfl.
  312,95 kr.

  Monograph on Danish visual artist Esben Weile Kjær (b.1992). 336 pages, richly illustrated. Texts in English by: Anna Weile Kjær, Pernille Albrethsen, Nanna Friis, Magnus Kaslov, Jeppe Ugelvig, Anne Kielgast, Irene Campolmi, Yael Salomonowitz & Lily Matras.Designed by: Studio Claus DuePrinted in Denmark.Supported by The New Carlsberg Foundation and the Danish Arts Foundation.

 • af claus ejner
  151,95 kr.

  “Digtsamling m.m.” (claus ejner 10. maj 2021)Sådan karakteriserer claus ejner selv sin nye udgivelse som et slags litterært hængsel. Mellem en relativt tryghedsskabende/ urovækkende genrebetegnelse og noget andet ubestemt. Ved en første bladren kan det ligne et velkendt clash mellem ord og billeder. Men “mere” er mere end legen med dén konventionelle dikotomi.Måske claus ejners digte (m.m.) snarere er beslægtet med Marcel Duchamps begreb “Infrathin” (på fransk Inframince), et begreb Duchamp brugte om transformationer der ikke kunne beskrives med almene termer, men kun fandt sted som flygtige øjeblikke, og som kun kan antydes med eksempler. Et af Duchamps eksempler er den restvarme, der bliver tilbage i et sæde, når en person netop har forladt en stol. Hverken en person eller en forladt stol, men en transformation mellem to tilstande.I den ånd (netop ånd i ordets flygtige betydning) kan claus ejners digte måske kaldes for transformationer mellem forskellige slags sproghandlinger fra forfatterens nære livsverden. Mellem digte i en eller anden traditionel forstand og noget andet - i form af billeder, tegninger, fotografier, fraser fra den daglige mediestrøm, jobannoncer, overstregninger, skæve epigrammer og aforismer om tilsyneladende trivielle fænomener, der forstyrrer, potenserer, skubber til digtformen. Eller som forfatteren selv udtrykker det ”… at træde en dans med banaliteter forstået som nogle af livets væsentligste grundvilkår og erkendelser”.

 • af Hans Læssøe
  93,95 - 143,95 kr.

  "Decide to Succeed" describes how leveraging risk management processes and tools can significantly enhance decision making and intelligent risk taking. With these tools, management will get to know the likelihood of meeting defined targets as well as being guided as to where to direct attention of this likelihood is deemed unacceptable.The approach is 100% practical, yet builds on the globally recognized ISO 31.000 standard of risk management.The book is aimed at risk managers aiming at deploying proactive risk management.

 • - Catch the Leadership Opportunities and Engage People
  af Karin Zastrow
  177,95 - 368,95 kr.

  Direct Leadership is for the leader who wants to excel in the day-to-day leadership of his/her team. The book spells out exactly what you need to deliver when you're entrusted with leading people. Further, it sensitises you to the easy-to-implement 3-step method of catching the leadership opportunities, relating them to the relevant area of responsibility and taking action with clarity so that your intentions are understood. If you follow the Direct Leadership approach in your day-to-day leadership, you'll soon be recognised as a committed, hands-on leader who gives your staff the guidance they need to be engaged and efficient. Direct Leadership is the method that will translate all the social skills and leadership competences that you already possess into actions that make immediate sense for your employees. Moreover, the key notion of leadership deliverables: - enables a pragmatic peer discussion about how to tackle employee challenges - facilitates an unbiased succession-planning - is well-suited for specific challenges, such as distance- and/or agile leadership The chapters are logically organised. After an introductory opening, Chapters 2 thru 14 explain the 7 roles and 4 styles and how they combine into an operational matrix model. Chapters 15 thru 20 tell how the Direct Leadership model applies to specific challenges such as the introduction of new leaders, distance leadership, project leadership, stress, etc. Finally, the book ends with an appendix that explains how Direct Leadership sets itself apart from other contemporary theories and leadership models. Direct Leadership has successfully been applied across cultures and in a variety of leadership situations such as team leadership, project management, line management, leadership of leaders, agile leadership etc. More than 40.000 leaders worldwide have so far enjoyed learning about Direct Leadership during training programs conducted in both large international corporations and smaller organisations.

 • - Leading From The Front
  af Kim Kristensen
  161,95 - 164,95 kr.

  Kim Kristensen has been in some of the most demanding situations a leader can experience. As an officer he led soldiers into battle many times, where taking decisions was literally a matter of life and death. Later, he applied his experiences of leadership to the worlds of business, local government and diplomacy, as well as at the Danish royal court, where de currently serves as Master of Ceremonies. Leadership – especially during difficult periods – means having the courage to put yourself on the front lines, choose a direction and say: Follow me! "One of the most inspirational books about leadership I have read – worth following." Jim Hagemann Snabe, Boardmenber of the World Economic Forum. "Follow me is about leadership –in life and death situations. A gripping account of the process of developing personal leadership, where failure means the loss of life". Lars Rebien Sørensen, CEO Novo Nordisk and "World best CEO 2015 (Harward Business Review) "A strong book about the essential issues surrounding leadership. Definitely worth a read anyone who is or wants to become a leaders". Niels Smedegaard Andersen, CEO A.P. Moeller-Maersk. "The book´s strength lies in its author´s ability to make military principles of leadership relevant for the world of private industry. Henrik Ørholst, Reviewer on Børsen.

 • af Michael Hass
  255,95 - 547,95 kr.

  So you know about engines. And you may have read some of the Haynes manuals, the "Holley Carburetors" and the "How-to…" books. Maybe you know how to repair and put together an engine. The next step is to tune your engine, so it runs perfectly and produces the most power. If that engine has non-stock components, the books mentioned above can't help you. When it comes to tuning the ignition and the carburetor on a performance engine, including how the different adjustments affect each other, there has never been a single source of reliable, easy-to-understand information. Now there is. This book takes you through the various steps in the process of adjusting your ignition and your carburetor, including the very important sequence in which they must be done. It deals with questions like: If I turn the idle mixture screw out, and the engine responds like this, should I then turn the screw more and in which direction? How do I ensure absolutely optimum jetting of my carburetor? How do I create a distributor curve that optimizes ignition timing at idle, part throttle and wide open throttle? All the questions you've come across when trying to adjust your engine for performance are answered here. The simple step-by-step instructions in this book only require your time and effort. Techniques like plug reading and using a vacuum gauge are described in detail. Only standard tools are needed-no dyno or anything like that is required. In addition to engine tuning, this book contains advice on choosing the right parts, to ensure that they will complement each other, not work against each other. Plus there are many tips on troubleshooting and on winning races. Finally the book also contains special tuning tips for boat engines, including a chapter on the differences between a car engine and a boat engine. This is the last book on engine tuning you'll ever need.

 • - En håndbog om at 'være på'
  af Berrit Kvorning
  222,95 kr.

  Nervøs, når du skal til jobsamtale eller sige noget i større forsamlinger? Berrit Kvorning viser i denne bog underholdende og inspirerende, hvordan man ved hjælp af en håndfuld hv-spørgsmål og et par mokkasiner får styr på nervøsiteten og bliver god til at fremlægge sit stof, uanset emne og anledning; konfirmationen, generalforsamlingen, familiemødet, en eksamen, jobsamtalen eller et foredrag i den lokale forening. Det handler om at afkorte bekymringsfasen og lægge energien i forberedelsesfasen – så det ligefrem bliver sjovt at ’gå på’. Berrit Kvorning er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole og har stået på scenen og foran kameraet siden 1975. En stigende interesse for de mekanismer, der er i spil, når man performer, førte i 2001 til etableringen af coachingfirmaet Kvorning Kommunikation. Her har hun undervist hos bl.a. Novo Nordisk, Microsoft, Carlsberg, Dansk Journalistforbund, Københavns Universitet, RUC samt i børneinstitutioner, på biblioteker og museer rundt om i hele landet. På baggrund af de mange år i coachingbranchen har efterspørgslen været stor på en bog, skrevet ud fra Kvornings egne erfaringer.

 • af Hito Steyerl
  143,95 kr.

  Rigt illustreret udstillingskatalog m. tekst af Ferdinand Ahm Krag. Tekst: dansk/English

 • af Anni Haraszuk & Christian Vriborg Petersen
  256,95 kr.

  Many find that financial statement analysis and valuation are two distinct and very difficult disciplines. It is hard to blame them. The business language of accounting and finance is characterized by an enormous number of ‘buzz-words’ and abbreviations. Examples of typical accounting and finance jargon includes EBIT, EBITDA, return on invested capital, profit margin, asset turnover, DCF-model, EVA-model, WACC, and multiples to name a few.This book tries to demystify financial statement analysis and valuation. It focuses on the overall drivers of value: Growth, performance or profitability and risk.The book includes chapters on:• Financial statements• Profitability analyses and financial ratios• Common valuation models • The cost of capitalThe book is designed so you as a businessman can benefit from it by using it as a practitioners’ handbook.The authors Anni Haraszuk, E-MBA, state-authorized public accountant and Christian V. Petersen, professor emeritus, MBA, Ph.D. are both highly experienced and have worked extensively in academia as well as in practice with auditing, financial analyses and valuation.

 • - Et performanceessay i tre akter
  af Monia Sander
  126,95 kr.

  Alexander-trilogien er en performanceroman i tre dele. Det handler om forelskelse. Det handler om magt. Og det er en autofiktion der blæses op i stor format. Taget til sin yderste konsekvens. Eller måske snarere en metafiktion der beskriver et nu i tilblivelse. Selvfølgelig foregriber eksistensen af et manuskript begivenhederne, men det faktum at subjektet for forfatterens forelskelse (Alexander) præsenteres for, og performer, et manuskript han ikke i forvejen har kendskab til, skaber en spænding og en fornemmelse af potentiel uforudsigelighed. Monia Sander leger med forfatterens magt ved at skrive sin forelskelses-fantasi om Alexander ud, gøre den konkret og lægge ham den i munden i form af replikker og regibemærkninger, og som læser er man konstant i vildrede omkring hvad der er op og ned. Men undervejs i læsningen sker der et skift. I takt med at værkets præmis internaliseres sker der en bevægelse fra ”performancelæsning” til ”romanlæsning”, hvilket er absolut fascinerende. Det er simpelthen fremragende litteratur!

 • af Cecil Bojsen Haarder
  235,95 kr.

  Hvordan kan et kunstværk være en handling? Hvad er performativ billedkunst, og hvad menes der egentlig med ordet ’performativitet’? Det er nogle af de spørgsmål, bogen Værk som handling griber fat i. Mens performativitet i løbet af de sidste ti år er blevet et bredt anvendt begreb i kulturteorien, er det stadig kun ved at blive en del af kunsthistoriens metode. Bogen afdækker derfor først begrebets skiftende betydninger fra J.L. Austins sprogfilosofi til Judith Butlers kønsteori og afprøver derefter, hvordan det kan bruges som metode i kunsthistorien og spores som tema i billedkunsten. Det sker med udgangspunkt i aktuelle analyser af dansk og international samtidskunst, heriblandt værker af Olafur Eliasson, Jeppe Hein, Eve Sussman, Vanessa Beecroft, Mark Lewis, Hayley Newman og Tracey Emin.I bogen markerer performativitetsbegrebet en analytisk distinktion, der bruges til at skelne mellem værket som objekt og som handling. Bogens værkanalyser orienterer sig derfor både mod, hvad kunstværket er, og hvordan det er: Hvordan virker det, hvordan stiller det sig frem, hvordan producerer det betydning, hvordan skaber det en situation, og ikke mindst hvordan interagerer det med betragteren? Camilla Jalving, mag.art. og ph.d. i kunsthistorie. Gennem en årrække underviser ved Københavns Universitet og kunstkritiker ved Kristeligt Dagblad.

 • - Ritualer, performance og socialitet
   
  267,95 kr.

  Hvad har islandske spøgelser, indfødte åndemagere, mongolske shamaner og tibetanske dansere til fælles med transvestitter, turister, jazzsolister og Bruce Springsteen-fans? Hvad har mennesker i det hele taget til fælles i deres måder at være sammen på?Bogens ti indlæg belyser fra hver sin kant, hvordan det foregår, når mennesker iscenesætter sig selv og hinanden i forskellige former for menneskelige fællesskaber. Det viser sig, at socialiteten lever af performance eller iscenesættelse: Enkeltpersoner skiller sig ud og påtager sig en særlig rolle. En gennemgang af ældre og nyere teori om ritual og performance fører frem til eksempler på, hvordan mennesker i overført forstand sætter scener for samvær.Tilsammen handler bogens indlæg om den universelle menneskelige forestilling, som i rituelle og performative sammenhænge rækker langt ud over, hvad der foregår på en teaterscene. Bestræbelserne på at indfange socialitetens væsen berører forholdet mellem det kosmiske og det jordiske, guder og mennesker, solister og publikum, hverdag og fest.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.