Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Refleksion

Her finder du spændende bøger om Refleksion. Nedenfor er et flot udvalg af over 20 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Genre
 • (7)
 • (3)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
Bogtype
 • (20)
 • (5)
 • (1)
Format
 • (12)
 • (7)
 • (5)
 • (1)
Sprog
 • (20)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (2)
 • (3)
 • (3)
Serie
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner
  af Hanne Warming, Manon Alice Lavaud & Signe Fjordside
  248,95 kr.

  Netop i kraft af deres ?særlighed? har børn og unge i udsatte positioner ofte ressourcer og styrker, som vi overser.Denne bog giver dig konkrete refleksions- og supervisionsredskaber til at se disse muligheder og styrker. Gennem eksempler og cases præsenterer den et mindset - Det dobbelte blik - der søger at minimere udfordringer og samtidig understøtte styrkepotentiale hos børn og unge.Det dobbelte blik er ikke et koncept, men et grundlæggende mindset, der kan kombineres med og styrke allerede kendte metoder i den daglige praksis.Første del præsenterer Det dobbelte bliks teori og metoder, derefter zoomes ind på de forskellige kontekster, hvor Det dobbelte blik kan gøre en forskel: i forhold til det enkelte barn, i daginstitutioner og på opholdssteder, på personalemøder og i plejefamilier.Til bogens metoder hører arbejdsark og Den særlige ordbog.Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det pædagogiske og socialfaglige felt.Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det pædagogiske og socialfaglige felt.

 • - Få væsentlige samtaler til at lykkes
  af Kim Gørtz & Mette Mejlhede
  158,95 kr.

  Protreptikken er en filosofisk inspireret samtaleform, som i de senere år har markeret sig stærkere og stærkere i offentlige organisationer og i det private erhvervsliv som et alternativ og supplement til bl.a. coaching, mentoring og rådgivning m.m. Det var Aristoteles, der først anvendte protreptikken i antikkens ledelsesakademi. Protreptikken genopstod i nutiden via professor Ole Fogh Kirkeby på Copenhagen Business School. Her blev protreptikken systematiseret, nuanceret og integreret i det moderne arbejdsliv. Metoden har støt og roligt udviklet sig som en kunst, en disciplin og som et professionelt samtaleredskab inden for ledelsespraktikken, og i bredere forstand som inspiration og tillæg inden for terapeutiske, coachende og rådgivende processer. Bogen guider læseren til at komme godt i gang med metoden, og belyser hvordan man opretholder en abstrakt og reflekteret dialog, samt hvilket udbytte der er at hente i de protreptiske processer. PROTREPTIK I PRAKSIS henvender sig til dem, der: - Aldrig har prøvet protreptik – og knapt nok kan udtale ordet. - Har stiftet bekendtskab med protreptik – men har svært ved at komme i gang med det i praksis. - Har nogen erfaring med protreptik – og brug for ny inspiration og nye redskaber. PROTREPTIK I PRAKSIS inviterer læseren ind i en række øvelser og grundlæggende arbejdsmetoder inden for protreptikken.IndholdsoversigtForordIntroduktion: Fra bekendelse til erkendelseDel 1: Logikken i protreptikken – hold styr på begrebet i dialogenDel 2: Patetikken i protreptikken – stem i med begrebet i dialogenDel 3: Etikken i protreptikken – bliv til gennem begrebet i dialogenDel 4: Dialogisk kapacitet i praksis Litteratur

 • af Mads Thomsen & Mikkel Boje Smidt
  231,95 kr.

  Dygtige pædagoger kan analysere og reflektere over deres daglige virke. Denne bog introducerer væsentlige teorier inden for læring og udvikling, og samtidig viser den, hvordan pædagogen kan bruge disse teorier som grundlag for analyse og refleksion.Hvert kapitel tager udgangspunkt i situationer fra praksis. Først giver forfatterne et bud på umiddelbare indtryk og tolkninger. Derpå inddrager de en teori, der bruges til at analysere en given situation, og viser på den måde, hvordan systematisk refleksion på et teoretisk grundlag kan udvide pædagogens forståelse af en situation og dermed handlingsrum.Læring og udvikling i pædagogisk praksis er skrevet til arbejdet med første kompetencemål på pædagoguddannelsens fællesdel samt de moduler på specialiseringsdelen, der vægter brugerperspektiver og praksisnære faglige vurderinger. Bogen er også oplagt at bruge i forbindelse med det målrettede arbejde med at tilrettelægge pædagogiske miljøer, der understøtter børns, unges og voksnes læring og udvikling.Med bidrag af Marianne Eskebæk Larsen.

 • - erfaringsbeaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler
  af Kim Gørtz & Mette Mejlhede
  317,95 kr.

  Forstandig ledelse udforsker de gode og mindre gode grunde til at bevare fatningen i ledelsespraktikken; undersøger hvad det vil sige at være tænksom og betænksom som leder, og i det hele taget hvordan og hvorvidt et mentalt beredskab og en kognitiv kapacitet kan modsvare de konstante udfordringer, forventninger og typisk modsatrettede hensyn og krav ledere i morgendagens ledelsesliv er oppe imod. Det tvedelte spørgsmål i Forstandig ledelse er på den ene side, hvad skal der til for at genoprette den mentale økologi i ledelsesfunktionen, dvs. hvilke refleksive værn og tankemæssige færdigheder er sunde og robuste nok til at stå distancen og modstå hverdagens pres, og på den anden side, hvad skal der til for at tankevirksomheden genopstår i fornyet og mere bæredygtig form, dvs. hvor langt tid kan det lade sig gøre at bevæge sig på sammenbruddets rand førend tankerne bryder igennem til fornyet håb og livgivende visioner? Bidragene i Forstandig ledelse kredser alle på hver deres måde omkring at få afdækket hvad det vil sige som leder at tænke sig om, at nære omtanke for sig selv, forretningen, organisationen, medarbejderne, kollegaerne og det lokale såvel som det globale samfund. Forstandig ledelse er hermed et vægtigt bidrag i en tid hvor finansielle kriser, nedskæringer, fyringer, m.m. har gjort sit indpas på arbejdsmarkedet, og hvor brud, sprækker og rystelser kalder på en generativ eftertanke, som er opbyggelig, nænsom og fuld af flydende intelligens. Indholdsoversigt Forord En tankevækkende proces om temaer beslægtet med "forstandig ledelse" DEL 1. Erfaringsbaserede refleksioner Kapitel 1. Forstandighed og finanser - fra ny økonomi til ny normal - af Charlotte Møller Kapitel 2. Det forpligtende fællesskab. Tanker om en historie, der blev en kultur - og nu udfordres - af Marianne Jelved Kapitel 3. Odysseus og sirenerne - en fortælling om lederidentitetens rejse - af Lone Retoft Kapitel 4. At tænde ild i en tid hvor der kun slukkes brande - af Uffe Savery Kapitel 5. Efterskoleformen rekrutterer forstandige ledere - af Troels Borring Kapitel 6. Kanten, karmaen og kunsten. En skitse til det forstandige lederskab - af Christian Stadil & Lærke Hein - i samarbejde med Jens Larsen Kapitel 7. Memento mori - om topledelse og sensitivitet - af Agi Csonka & Sigurd Lauridsen DEL 2. Filosofiske synsvinkler Kapitel 8. Tab i recessionens tid. Tanker om ledelsesret og ligeværd - af Birgitte Meisner Nielsen Kapitel 9. Den forstandige leder - en filosofisk udfoldelse af menneskets endelighed og dens betydning for ledelse - af Navid Baharlooie, Anders Møller, Kasper Worm-Petersen Kapitel 10. Forstandig ledelse - ledelse mellem opdagelse og skabelse - af Klaus Kvorning Hansen Kapitel 11. Ledelse gennem tvivl - af Leon Lerborg Kapitel 12. At vokse sammen med sig selv. Lidt om forskellen på selvudvikling, selvforelskelse og selvkærlighed som baggrund for forstandig ledelse - af Pia Søltoft Kapitel 13. Dialogisk kapacitet som betydningsskabende nødvendighed i ledelse - af Mette Mejlhede Kapitel 14. Fra forstandighed til en alternativ fornuft i ledelse. Nogle bemærkninger til kritikken af den dialogiske fornuft - af Ole Fogh Kirkeby Kapitel 15. En konstatering af arbejdspatologiske træk i det moderne arbejdsliv. Mulige konsekvenser af fravær af forstandig ledelse - af Kim Gørtz Om bidragsyderne

 • - Metoder til en refleksiv praksis
  af Birgitte Ravn Olesen, Louise Jane Phillips & Tine Rosenthal Johansen
  274,95 kr.

  "Samskabelse" og "dialog" er plusord, der signalerer, at alle kan bidrage og blive taget alvorligt, når der skal udvikles ny viden og skabes praksis forandringer i offentligt-private partnerskaber, i borger- og patientinddragende processer og på arbejdspladsen.

 • af Anna Marie Mosegaard
  239,95 kr.

  Forlagets forord: Anna Marie Mosegaard har ikke ønsket at skrive en læsevejledning eller et forord til sin bog ”Hvor enkelt kan det være”.Hun ønsker, at læseren selv skal opleve teksterne for første gang fra sit eget udgangspunkt, at det skal være frit for læseren at mærke og opleve lige præcis det, der dukker op hos ham eller hende. Teksterne er ord, der dukker op, hendes input – de kan stå alene. Der er ikke en bestemt tanke med teksterne, de kommer blot. Ofte som en enkelt sætning om morgenen, der bliver til flere. Hun har skrevet teksterne, fordi hun har lyst til det. Det gør hende godt at skrive, og hendes fokus er det positive, det inspirerende, refleksionen, det enkle. Det er forfatterens håb, at læseren vil blive godt tilpas af læsningen og energien i teksterne. Begreber som ”energi” og ”flow”, ”det ægte i os”, ”vores væren”, ”den vi er”, ”hjerteenergi” er naturlige ord og begreber i Anna Maries verden. Anna Marie Mosegaard er 84 år, bor i Herning og underviser stadig i yoga. Dagligt svømmer hun i svømmehallen, går i sauna, nyder det sociale samvær rundt om bordet efter turen i vandet.Kort fortalt holder hun sig i gang både fysisk og mentalt – og hun elsker kunst. Hendes mantraer eller leveregler er: vær glad, følg flowet, følg hjerteenergien, åndedrættet er universets rytme.

 • af David BR Camacho

  "I Bevidsthedens Centrum" er en samling af refleksioner, fanget i og under forskellige meditative fokus-sessioner, der alle har haft udgangspunkt i 5 overordnede fokuspunkter, som er: visdom, indsigt, bevidsthed, refleksion og autensitet. Formålet med samlingen er, at give en række bud på åbne refleksioner til brug i mulige meditationer. Bogens formål er, at inspirere til meditativ refleksionsarbejde, og bogens samling er ikke ment som en disciplin eller et system for, hvorledes man skal reflektere eller fokusere. Grundsynet i bogen er og tager udgangspunkt i "at enhver proces er unik" og at alle former for individuel meditation skaber refleksion.

 • - - med et knust hjerte, som ønsker at samle det igen.
  af Trine Holmvard
  30,95 - 64,95 kr.

  Denne bog er dedikeret til alle dem, der lever med et knust hjerte, fordi de på et tidspunkt har mistet noget af sig selv. Det sker som en helt naturlig proces i vores socialisering, at vi gradvis mister noget af vores inderste, når vi tilpasser os samfundet, forældres forventninger, vennerne eller en partner. Det sker når vi glemmer, hvordan ubetinget kærlighed føles, både til andre, til os selv og til livet. Digtene i denne bog beskriver forskellige følelser og fortællinger om netop dette, for at få det frem fra mørket, undersøge det og måske ved hjælp af lyset mindske eller helt eliminere nogle af de skygger, der gradvist har knust vores hjerter, bevidst som ubevidst. Det er også et minde om, at vi selv bærer alle de redskaber vi skal bruge, til at samle hjertet igen, indeni os.

 • - En samling tanker
  af Frank Gravesen
  104,95 kr.

  Dette er Frank Gravesens 5 digtsamling. Digtene er som altid en samling af Gravesens refleksioner over besynderligheder, irritationsmomenter, paradokser og helt banale almindeligheder. Intet er for stort og intet for småt.Den store forskel fra de tidligere digtsamlinger og til denne er, at digtene denne gang er kortere rent tekstmæssigt, men til gengæld dybere indholdsmæssigt. Digtene denne gang kræver generelt, at man dvæler lidt mere ved dem, tygger og smager på dem. Forfatteren foreslår selv, at man spreder læsningen ud over en månedstid med et digt om dagen.FRANK GRAVESEN, dansk forfatter/lyriker, født i 1961, norsk mor, dansk far. Frank Gravesen bor i provinsen, nærmere bestemt på Lolland. Gravesen kalder sig selv "udkantspoet".

 • af Lise Søelund
  131,95 kr.

  Søren Kierkegaard præsenterer os for ikke mindre end 18 opbyggelige taler forholdsvist tidligt i forfatterskabet, og det vil sige, at vi er i den del af hans værker, der betegnes som religiøse. Det er samtidig ensbetydende med, at Kierkegaard står ved det skrevne og ikke lader et pseudonym være den ansvarshavende, som ellers er tilfældet med mange af hans udgivelser. Talerne forkynder, formidler og forklarer kristendommen eller Jesu budskaber, og vi præsenteres for fortællinger og historier fra Bibelen, der på eksemplarisk vis perspektiverer begreber som tvivl, godhed, sandhed og naturligvis tro med frelse. Når Kierkegaard bruger betegnelsen opbyggelige taler, så er det, fordi det netop er tanker og beskrivelser, der automatisk fører til refleksion og eftertænksomhed, og dermed er det enkelte menneske allerede i gang med en form for opbyggelse. Guiden giver således et indblik i og overblik over talerne, så man er bedre rustet, når man vil læse Kierkegaard selv. Uddrag af bogen Det er store spørgsmål, men man opdager ved læsningen heraf, at der er grund til, at talerne karakteriseres som opbyggelige, for det er betydningsfulde tanker, der kan føre til refleksioner om eksistensen: Da brød Mennesket Freden ved at plukke Kundskabens forbudne Frugt, han foer vild og ved Kundskaben foer han atter vild; thi Slangen bedrog jo Eva (1. Moseb. 3, 13), og saaledes kom ved et Bedrag Kundskaben som et Bedrag ind i Verden. Kundskabens Frugt, som Mennesket nød, plantede Kundskabens Træ i hans Indre, der bar fine Frugter. (4T43, SKS 5, 130). Man ser for sig denne faren vild, snart på grund af mangel på kundskab og snart på grund af for megen kundskab, og så kan man dårligt lade være med at smage på det fine begreb, som Kierkegaard planter i os: ”plantede kundskabens træ i mennesket”. Om forfatteren Lise Søelund er cand.mag. i idéhistorie og har et omfattende forfatterskab bag sig med Søren Kierkegaard som speciale. I serien Hjælpekunst i Søren Kierkegaards forfatterskab gennemgår hun et for et den store tænkers værker.

 • af Caroline Grundtvig
  131,95 - 146,95 kr.

  Ærlighed, selvansvar og udvikling beskriver Mor, red dig selv ganske godt. Du bliver taget i hånden igennem Carolines refleksioner omkring hendes eget liv og den læring, hun har tilegnet sig af både succes og udfordringer. Mor, red dig selv lægger vægt på, at der ikke findes nogen færdig opskrift på, hvordan du skal leve dit liv, men inviterer dig til at undersøge din inderside og blive klogere på, hvem du er. Du er nemlig den eneste, der kan ændre dit liv. Mor, red dig selv udspringer af den spirituelle tilgang til livet og fokuserer på, at vi har hver vores sandhed. Ingen drømme er for store, og det, du mærker, er sandt for dig. Uddrag af bogen Jeg har taget mange valg fra hjertet, hvor jeg ikke fik det resultat, jeg tænkte, jeg ville få, for eksempel, som jeg nævnte tidligere, med meditationer. Men jeg tror på, at når vi tager valg fra hjertet, så er vi på rette vej. De valg, du tager, leder dig til noget nyt. Jeg har slået mig selv mange gange oven i hovedet, fordi resultatet ikke var der. Så til dig vil jeg blot sige, lad være. Lad være med at slå dig selv oven i hovedet. Men fejr, at du tog et valg ud fra dit hjerte, og så se, hvor det fører dig hen. Du skal ikke kende vejen. Du skal blot tage det næste skridt. Om forfatteren Selvudvikling, mod og sårbarhed er nogle af Caroline Grundtvigs leveveje. Hun lever sit liv fra hjertet og tror på, vi alle har hver vores unikke sandhed med uendeligt potentiale. For Caroline er hver en begrænsning en mulighed for udvikling. Det er et valg om forandring, hun træffer hver dag.

 • - Coronaskriblerier
  af Niels Falbe Schmidt
  146,95 kr.

  Min morgen – set i dagslys er en samling velfortalte og velskrevne meditationer over morgenstunden, ledsaget af eksistentielle overvejelser, erindringsstykker, dagbogsnotater og coronarefleksioner. Forfatteren beskriver sine refleksioner over en række eksistentielle emner, og læseren lærer ham at kende i al hans skrøbelige menneskelighed. Det er også historien om den midaldrende mand og hans familie, børn, ægteskab, karriere, intellektuelle interesser, krop og ikke mindst erindringer fra et efterhånden langt liv. Det hverdagsagtige hæves på elegant vis op på et plan, hvor det udtrykker de store almenmenneskelige temaer, som vil tiltrække enhver læser med interesse for de livsfilosofiske sider af tilværelsen. Uddrag af bogen Skyld og synd smager af mest om morgenen, når den spejles i den nye dags renhed og uspolerede vorden. Jeg har ofte fået forbrydelsen lidt på afstand gennem søvnen. Måske har jeg drømt noget, som forsøgte at klinke skårene. Men det er samtidig med friske kræfter, jeg vågner op til erkendelsen af min egen ufuldkommenhed. Måske er det en slags naturlov, at nattens hvile giver mig de kræfter tilbage, som skal til for at kunne holde mit selskab med mig selv ud endnu en dag. En anden naturlov siger mig efter mere end et halvt århundrede, at jeg nok aldrig vågner op og under kaffebrygningen kommer frem til den erkendelse, at jeg endelig er fri for synd og skyld for gårsdagens gerninger. Om forfatteren Niels Falbe Schmidt (f. 1966) er cand.mag. i russisk og finsk, bor i Odense og er privatskolelærer på Nordfyn. Han har tidligere udgivet bøgerne Med udsigt til havet og Ømanden og er forfatter til en række artikler om især finske, russiske og baltiske forhold.

 • af Jari Dolberg
  160,95 kr.

  "De nihilistiske digte" er et forsøg på et opgør med selvhøjtideligheden og en invitation til refleksion. De er en kritisk kommentar til det dysfunktionelle og præstationsprægede i vores samfund og en appel om at du tager stilling.SelvironiIronisk nok ved jeg ikke hvad ironi erJeg kan ikke tage pis på mig selvDet er jeg simpelthen alt for alvorlig tilAlt hvad jeg tænker siger og skriverEr så vigtigt ikke kun for mig selvDet er så vigtigt at hver gang jeg får en idéEr jeg ved at falde ned af stolenDet er så fantastiskOg helt sikkert aldrig set førNej selvironi har jeg ikkeFor den verden jeg eksisterer iEr så dejlig og rummeligMen egentlig er der kun plads til migIroni det er jo ikke sjovtMan kan jo overhovedet ikke stole på ironisterNej jeg ved hvad det rigtige erOg jeg har løsningenDen er lige her... Citat "De nihilistiske digte"

 • af Mikkel Bering
  109,94 - 169,95 kr.

  Livet er intet uden drømme – og drømmer du ikke, har du ikke noget liv. Drømme i kø er en blanding af tanker og refleksioner om at tage bevidste valg i livet og ikke blot glide med. Selvom livet ofte beror på tilfældigheder, har vi et stort ansvar og en forpligtelse til at gøre os umage. Igennem livet oplever vi glæder og sorger – nogle flere end andre. Vores livsindstilling afgør, hvordan vi manøvrerer i de situationer, vi befinder os i. Det gør sig ikke mindst gældende i vores mange forskellige relationer til andre – i fx skilsmisser, forelskelse, kærlighed, sex, mobning og jalousi. Ideen med teksterne er ikke at give en facitliste, men snarere en påmindelse om, at vi alle bør huske at elske, undskylde, værdsætte, tilgive, hjælpe, lege – og ikke mindst udleve de mange fantastiske drømme, der står i kø i ethvert menneskes liv. Uddrag af bogen Den gode dialog Konflikt kan ende som ond Men faktisk også være sund Alt afhængig af omfang og motiv Givende hvis den er konstruktiv Overlegen skønhed Hvis hun fik penge for sin skønhed Ville hun tæve de fleste på stregen At hun det ovenikøbet ikke ved Gør hende totalt overlegen Om forfatteren Mikkel Bering beskæftiger sig med håndværk, design og produktudvikling og har sideløbende arbejdet og udviklet sig humanistisk-kreativt. I teksterne ser han tidens presserende problemstillinger gennem sit kreative prisme og giver indsigtsfulde og overraskende bud på, hvordan vi med enkle greb kan øge vores livsduelighed. Drømme i kø er hans debut.

 • af Selja Ahava
  188,95 - 246,95 kr.

  Vinder af EUs litteraturpris. "En smuk roman." Marie-Louise Truelsen, Alt for Damerne "En finurlig og fin læseoplevelse, der sprogligt er helt i top" Heidi Buur Pedersen, DBC "Sært charmerende, barsk og bevægende" Martin Bastkjær, Information Uddrag fra bogen:"Jeg så aldrig mor mere. En uge efter hendes død, stod jeg uden for huset igen, sammen med en politibetjent og faster Anna. Der var hul i verandataget. Mors spade var blevet fjernet. På jorden var der en stor plet, lidt som en sneengel, og hendes hæle havde lavet en streg på jorden. Det var mors sted, det sidste spor hun efterlod, ligesom mærket efter en våd numse på saunabænken, inden det fordamper. – Skal vi? sagde politimanden og trak mig i den anden retning. Han var stor og svedig, og utilpas ved situationen. Der var ikke mere noget is at se. Haven så ud som før. Isen var gået gennem verandataget og min mor, og var derefter smeltet bort." Pludselig falder ting fra himlen er en roman om livets tilfældigheder og menneskets fortvivlede forsøg på at forstå og dernæst finde sig til rette i en tilsyneladende kaotisk verden … hvor måske kun Hercule Poirot kan bringe ro og orden. Selja Ahava (f. 1974) er finsk dramaturg og manuskriptforfatter. Pludselig falder ting fra himlen blev nomineret til Finlandia Prisen, modtog EUs litteraturpris i 2016 og er solgt til udgivelse i 15 lande.

 • af Anne Marie Løn
  68,95 - 217,95 kr.

  Den franske kvinde Edith fortæller en dansk veninde om sit livslange kærlighedsforhold til en gift mand. Han var vært på et kendt, fransk familieprogram, og en skilsmisse havde derfor været ødelæggende for ham. Hendes historie stiller afgørende spørgsmålstegn ved vores forståelse af parforholdet og kærligheden. Anne Marie Løn vandt Boghandlernes Gyldne Laubær for denne roman."Identifikationer er der mange muligheder for i denne lille, kantede roman fyldt med spørgsmålstegn til Deres liv og Deres familie." - Bjørn Bredal, Politiken. "Romanen udgøres af en række fine sansninger, stemninger og situationer, som undervejs forsynes med refleksioner over familien, kønnene og ægteskabet. Anne Marie Løns sproglige træfsikkerhed er eminent i beskrivelsen af de små ting - måltiderne og intimiteten i det menneskelige samvær som tilværelsens fikspunkter." - Kristine Fynboe, Jyllands-Posten.Anne Marie Løn (f. 1947) er en dansk forfatter, der er opvokset i Nordjylland og uddannet journalist. Hun har flere gange imponeret publikum og anmeldere med sine psykologisk dybe og smukke fortællinger om menneskers vilkår til alle tider. Hun debuterede som forfatter i 1977 og fik sit store gennembrud med romanen "Fodretid" (1984). Forfatterskabet tæller foruden mange romaner også digte, børnebøger og en biografi om Adda Ravnkilde. Hun vandt i 2001 Boghandlernes Gyldne Laurbær for romanen "Kærlighedens rum".

 • af Camilla Høngaard
  146,95 kr.

  Bogen er fyldt med en masse små refleksioner og fortællinger fra hverdagen. Det handler om, at faglighed er meget mere end det, du lærer i skoleregi. Den praksisnære læring er noget af det vigtigste for, at du trives og lykkes i det relationelle samarbejde.Få øje på dig selv og dit værd og skab relationer der rykker.

 • - DET DOBBELTE BLIK i socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge
   
  268,95 kr.

  Netop i kraft af deres ?særlighed? har børn og unge i udsatte positioner ofte ressourcer og styrker, som vi overser. Denne bog giver dig konkrete refleksions- og supervisionsredskaber til at se disse muligheder og styrker. Gennem eksempler og cases præsenterer den et mindset - Det dobbelte blik - der søger at minimere udfordringer og samtidig understøtte styrkepotentiale hos børn og unge. Det dobbelte blik er ikke et koncept, men et grundlæggende mindset, der kan kombineres med og styrke allerede kendte metoder i den daglige praksis. Første del præsenterer Det dobbelte bliks teori og metoder, derefter zoomes ind på de forskellige kontekster, hvor Det dobbelte blik kan gøre en forskel: i forhold til det enkelte barn, i daginstitutioner og på opholdssteder, på personalemøder og i plejefamilier. Til bogens metoder hører arbejdsark og Den særlige ordbog. Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det pædagogiske og socialfaglige felt. Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det pædagogiske og socialfaglige felt.

 • af Mette Meyer
  148,95 kr.

  Denne bog er skrevet til dig, som elsker at fordybe dig, søger efter en mulighed for at slippe fantasien løs samt længes efter en bog, der kan læses i små bidder, når hverdagen skriger efter et øjebliks ro og hvile. Bogen er en digtsamling fyldt med 117 digte om Jesus. Den er delt op i 7 kategorier for at omfavne de sæsoner, vi som mennesker kan befinde os i.

 • af Karen Schultz
  128,95 kr.

  Forestil dig, du sidder med en perlekæde i hænderne. Der er seks blå perler og to røde. - Du får spørgsmålet: ""Er der flest blå perler, eller er der flest perler?"" Et underligt spørgsmål, kan du synes. Jeg har prøvet at spørge forskellige børn på den måde. Og jeg har snakket med de samme børn om dét at tænke. Det overraskede mig på en måde, at der kom en sammenhæng ud af det, men det kom der. "Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem den matematiske evne og evnen til at reflektere. Det bevises, at når børn er gode til at tænke logisk, er de også gode til at tænke over tilværelsen." Else Kristensen, Lektørudtalelse.Lidt lektiehjælp til matematikken, allerede når dit barn går i 1. klasse, får altså refleksionsevnen til at stige med det samme og senere.Men børn bliver nødt til at lege med perlerne først. For først ved at lege kan de lære logikken. Den logik, som består i, at når der er seks blå perler og to røde, er der otte i alt, og de er alle perler.Når man kan den logik, kan man svare på spørgsmålet: ""Er der flest blå perler, eller er der flest perler? - Og når man kan den logik, er man god til at tænke, god til at filosofere over tingene, god til at reflektere.Børn skal lære at tænke logisk, børn skal lære at tænke abstrakt, og børn (og voksne) skal lære matematik. Om ikke for matematikkens skyld, så fordi evnen til refleksion er så afgørende for at kunne klare sig i en verden af vores tid. "Det er farvebilleder - farvefjernsyn." (dreng på 6 år om dét at tænke)"Det er lige som min egen stemme er inden i mig selv." (pige på 8 år om dét at tænke)"Jeg tænker, altså er jeg." (filosoffen Descartes)"Jeg kan tænke logisk, altså kan jeg reflektere." (bogens opdagelse)

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.