Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger om Selvledelse

Her finder du spændende bøger om Selvledelse. Nedenfor er et flot udvalg af over 13 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter
 • - Selvudvikling på arbejdspladsen
  af Flemming Andersen
  265,95 - 322,95 kr.

  Selvledelse – Selvudvikling på arbejdspladsen er en introduktion til og reflektion over, hvordan den postmoderne ledelsespraksis kan beriges af nyere psykologisk teori såsom socialkonstruktionisme samt anerkendende metoder, konfliktløsning og opmærksomhedstræning.Bogen gennemgår ledelses- og erkendelsesteori, ser på lederskabets veje og vildveje samt på, hvordan man som leder kan lære at træde i karakter gennem øget selvindsigt.Den nye udgave af grundbogen Selvledelse - Selvet på arbejdet fra 2006 er ført up to date med hensyn til teori inden for lederskab, socialkonstruktiv ledelseskompetence, organisatorisk kommunikation og selvledelse. Desuden er bogen blevet gjort mere praktisk anvendelig, både for lederen, der ønsker at udvikle selvledende medarbejdere, og lederen, der ønsker at udvikle sine egne ledelseskompetencer.Selvledelse – Selvudvikling på arbejdspladsen henvender sig til ledere og studerende på lederuddannelser, der ønsker psykologisk funderet viden om nye muligheder for udvikling af lederskab, organisatorisk kommunikation og organisationsudvikling.

 • - Teori U's psykologi i praksis
  af Thea Mikkelsen & Mette Møller
  212,95 - 247,95 kr.

  For at innovation kan føre til egentlige nyskabelser og til udvikling, der gør en forskel, er det nødvendigt at forstå den kreative kraft, som ligger bag innovation samt de psykologiske mekanismer, der er på spil, når vi arbejder med kreative processer og innovation. Denne brugsbog tager udgangspunkt i C.O. Scharmers bog Teori U og beskriver, hvordan teorien kan kobles til vigtig psykologisk viden og bruges professionelt i skabelsen af kreative processer og nye resultater. Forfatterne kommer med konkrete bud på, hvad man kan gøre for at arbejde med og træne de tre hjørner i innovationslederens opmærksomhedstriangel: innovationsledelse, ledelse af grupper og selvledelse. Den psykologiske baggrund for innovationsledelse fordybes i interview med fagpersonerne Boje Katzenelson, Benedicte Madsen, Lene Tanggaard, Kit Sanne Nielsen, Jette Fog, Eva Hildebrand, Carsten René Jørgensen, Majken Jacoby, Lotte Darsø, Thorkil Molly-Søholm og Svend Brinkmann. Desuden indeholder bogen beretninger af Caroline Søeborg Ahlefeldt, Niels Johan Juhl-Nielsen, Bjarke Ingels, Karen Ingerslev, Ouafa Rian, Peter Bastian, Rasmus Groes Thomsen, Stine Clasen og Lars Pehrson. Den kreative kraft i innovationsledelse henvender sig til konsulenter, ledere og medarbejdere."Det er værdifuldt, at der nu foreligger en bog om Teori U’s psykologi i praksis, en bog, hvor hovedvægten ligger på de psykologiske aspekter af Teori U og det praktiske arbejde med teorien - specielt i innovationssammenhænge".- Steen Hildebrandt, Ph.D. Professor ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

 • - Hack dit humør med kroppens egne hormoner
  af David JP Phillips
  137,95 - 212,95 kr.

  Hvad skulle det være? En Angel’s cocktail med signalstofferne dopamin, serotonin og endorfin? Eller trænger du mere til en Devil’s cocktail med kortisol som hovedingrediens? Kroppens signalstoffer er altafgørende for, hvordan vi har det. Derfor er de også nøglen til, hvordan vi optimerer vores mentale velbefindende. ''Følelsernes kemi'' er en effektiv guide til, hvordan vi kan arbejde med vores følelser for at opnå en større mental balance. Det er en bog til alle, der længes efter at føle sig høj på livet med livets egne kræfter. Om forfatteren:David J.P. Phillips (f. 1976) er forfatter, coach og foredragsholder. Han er vokset op i Sverige med en svensk mor og en engelsk far og har hele sit professionelle liv arbejdet med kommunikation. I 2008 grundlagde han virksomheden Presentation Skills, som specialiserer sig i præsentationsteknik og ledelse. I 2015 fik Phillips sit internationale gennembrud med sin TEDx Talk ”How to Avoid Death by PowerPoint”, der også udkom som bog. Med udgangspunkt i sin egen depression undersøgte og afprøvede han menneskets unikke evne til selvhelbredelse ved bevidst at aktivere de naturlige stoffer, vi alle har i kroppen, og som kan have en helbredende effekt.

 • - med De 5 do’er
  af Søren Larsen
  187,95 - 257,95 kr.

  Vores moderne liv er præget af en meget høj forandringstakt. Vi kommer alle ud for udfordringer i både arbejds- og privatliv, og vi har alle brug for et værn mod at blive blæst omkuld samt redskaber til at skabe os en succesfuld bane i en verden fuld af forandringer. En del af det værn og det beredskab kunne være ”De 5 do’er”, som denne bog præsenterer. ”De 5 do’er” er en vej eller retning, der har sine rødder i asiatisk kampkunst og filosofi, og som kan bruges i vores selvledelse til at blive bevidst om, hvordan vi kan styrke vores personlige kompetencer, så vi bliver ”ledere” af vores eget liv – både på jobbet og i den private sfære.

 • - teori og praksis
  af Søren Willert, Nikolaj Stegeager & Thor Molly-Søholm (red)
  477,95 kr.

  Systemisk ledelse, 2. udgave giver en grundig indføring i det systemiske teori-og praksisfelt. Bogen er skrevet af forskere og praktikere, som dagligt arbejder med systemisk ledelse. Denne nye udgave indeholder opdaterede kapitler om det teoretiske grundlag, om ledelse gennem sproget og om ledelse gennem organisatoriske processer. Systemisk ledelse 2. udgave er desuden blevet beriget med bidrag om social kapital i et systemisk perspektiv, kompleksitet som et ledelsesvilkår, ledelse i selvorganisering samt et kapitel om bæredygtig ledelse. Bogen er bygget op i fire dele: Del 1 - Det teoretiske grundlag for systemisk ledelse Mønstre der forbinder - Nedslag i den systemiske teoris historie, Socialkonstruktionisme, Den narrative teori - historier om ledelse, Luhmanns systemteori - ledelse som interventionskommunikation Del 2 - Ledelse gennem sproget Coaching, Ledelsesbaseret coaching, Systemisk supervision Del 3 - Ledelse af organisatoriske processer Anerkendende ledelse, Ledelse af læreprocesser, Teamledelse på systemisk grundlag, Fair proces og ledelse af inkrementel innovation - mod et strategisk procesdesign, Datadrevet ledelse, Systemisk evaluering Del 4 - Forgreninger i det systemiske landskab Social kapital i systemisk perspektiv, Kompleksitet som ledelsesvilkår, Ledelse i selvorganisering, Bæredygtig ledelse Systemisk ledelse, 2. udgave er anvendelig for ledere, konsulenter, studerende og andre som ønsker en grundlæggende introduktion til systemisk ledelse.

 • - Din vej fra et ubevidst til et bevidst liv
  af Ulrik Nerløe
  177,95 kr.

  Har du nogensinde spurgt dig selv, om du lever det liv, du virkelig drømmer om? Hvorvidt de valg du foretager virkelig, er dine? Kan dit liv blive endnu bedre? Ved du hvor du er på vej? Enkle spørgsmål, som mange af os finder overraskende svære at svare på. "The Life Bridge" er skrevet for at vejlede dig til at finde disse svar, og for at hjælpe dig med at identificere, tiltrække og gøre dine drømme, ønsker og mål til en realitet. Bogen er skrevet for alle, der søger både mening og praktisk vejledning - og bogen kan gøre en forskel for alle, uanset hvilket stadie du befinder dig på i livet. I januar 2018 udgav Ulrik Nerløe bogen ” THE LIFE BRIDGE - Your Journey from an Unconscious to a Conscious Life” - , som tager udgangspunkt i balancen mellem nutid og fremtid. Det er en bog, der inspirerer, motiverer og rykker. Det er ganske enkelt en bog, der har vist sig at være uundværlig for mange. Bogen strøg hurtigt til tops på Amazons bestsellerliste efter lanceringen og lå nummer 1 i USA, Tyskland, Canada, Australien og nr. 2 i UK. Roserne fra læserne var utvetydige: ”I junglen af bøger, der fokuserer på livskvalitet og balance, står denne bog ud. Den anvendte struktur og metode er enkel og meget nyttig. Du læser sjældent bøger som denne, hvor du får enkle, men effektive værktøjer til at forbedre dit liv. Ulrik lykkes gennem ærlighed og nemt forståligt sprog. Kan stærkt anbefale denne bog til læsere, som ønsker at opnå ændringer med reel indvirkning.” – Henrik Haagen

 • - Centrale temaer og overvejelser om lederskab
  af Hanne Møller, Henning De Haas, Troels Møller, mfl.
  307,95 kr.

  Denne bog kan hjælpe nye og kommende ledere i især den offentlige sektor med at opnå en større indsigt i, viden om og forståelse for ledelsesopgavens mange aspekter. Den belyser forskellige sider af ledelsesopgaven – introduktion til ledelse, meningsskabelse og selvindsigt, handlekraft, tvivl og engagement, livslang læring samt ledelse og organisation i udvikling – og giver dermed mulighed for at reflektere over egen situation. Er der mulighed for at være den leder, man gerne vil være? God ledelse smitter, det samme gør dårlig ledelse. Det, der motiverer nye ledere særligt i forhold til at vælge ledervejen, handler om at skabe følgeskab, trivsel, motivation, mening og retning. Det, der overrasker stort set alle, når de første gang starter i et lederjob, er, hvor meget den administrative del og driften fylder i ledelsesopgaven samt at ledelsesopgaven føles modsætningsfyldt og svær at varetage. De færreste er derudover opmærksomme på at passe på sig selv som ledere, og oplevelsen af ensomhed i ledelse fylder meget. Bogen henvender sig især til ledere i den offentlige sektor, men er på mange områder generel i sin tilgang. Målgruppen er overvejende personer, som overvejer en lederkarriere, som har besluttet sig for at blive leder, eller som er startet i deres første lederrolle. Andre interesserede, ikke mindst de nye lederes chefer, er meget velkomne til at læse med.

 • af Michael Kold
  150,95 kr.

  Denne bog giver dig de syv trin til, hvordan du følger dit hjerte og din intuition, så du endelig får det liv og de resultater, du drømmer om.

Hvis du allerede har forsøgt det uden held, så ved du, at det ikke er nok med de rigtige redskaber, eller at du lader fornuften og følelserne tage over. 

Hvis du i stedet for lytter til din intuition og kombinerer dine tanker og handlinger med de energier, der flyder i din krop, så åbner du dit hjerte, så du kan bruge dit fulde potentiale, uden frygt, fornuft eller flinkeskole.

 • - Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv
  af Gitte Haslebo, Maja Loua Haslebo, Flemming Andersen, mfl.
  112,95 - 222,95 kr.

  Der findes mange forskellige definitioner på selvledelse; Wikipedia har således ikke mindre end 10 forskellige definitioner på selvledelse. "Det er tankevækkende, at flere af definitionerne på selvledelse fokuserer på medarbejderens vilje og evne. Derimod nævnes organisering, ledelse, fællesskab, konteringssystemer, præstationsmål, arbejdstilrettelæggelse, kompetenceudvikling, samskabelse, relationer, rammer og branchemæssige vilkår ikke".- Sanina Kürstein, bogens forord. Selvledelse og fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv er en antologi, der med udgangspunkt i forskellige faglige perspektiver giver læseren inspiration og mulighed for at reflektere over udfordringerne ved selvledelse. Bogen kan samtidig bruges som inspirationsværktøj til nye måder at nærme sig selvledelse på i læserens egen virkelighed uanset udgangspunkt. Selvledelse og fællesskaber – nye perspektiver på det moderne arbejdsliv henvender sig til alle, der enten selv arbejder selvledet, rådgiver virksomheder, der fungerer med selvledelse eller som leder selvledede medarbejdere.

 • - Det personlige lederskab
  af Poula Helth
  277,95 - 397,95 kr.

  BS! Ny udgave i august 2018, benyt SBN 9788759332757 3. udgave. En teoretisk nyfortolkende og konkret anvendelig bog, du ikke kommer uden om, hvis du vil have en samlet tilgang til moderne ledelse. Den nye udgave er opdateret med nye kapitler om selvledelse, coaching og forandringslederskab. OBS! Ny udgave i august 2018, benyt SBN 9788759332757

 • - Vi er alle ledere. Tips og Tricks til nye PisseGode Ledere.
  af Leise Astrid Passer Jensen & Brian John McCullen Dahl
  208,94 kr.

  PisseGod Ledelse er bogen, du ikke vil gå glip af som ny eller uerfaren i ledelse. Med Tips og Tricks og øvelser.”Bøger som denne, kan vække din slumrende bevidsthed om nye måder at lede på, men det er først når du begiver dig ud på en helterejse i INDRE karriere, at du vil få adgang til de vises sten.Det er tydeligt at begge forfattere har taget denne rejse selv og derfor ved, hvad de taler om. Forfatterne piller ledelse ned fra piedestalen og viser, at ledelse dybest set handler om at være et ordentligt og vågent menneske, der behandler andre som ditto. ” skriver Kirsten Stendevad i forordet.Om bogenVi er alle ledere. Menneskeheden står på kanten af et markant paradigmeskift. Vi har endnu meget nyt og eksisterende at lære og integrere.Forfatterne deler i denne bog med glæde de knubs, de selv har fået, i ydmyg erkendelse af ikke nødvendigvis at sidde med den endegyldige sandhed. Bogen giver en masse at tænke over – herunder især at du er nødt til at starte med at udvikle dig selv for at blive en god leder og være med til at udvikle andre: Hvis du vil øge din bevidsthed, skal du mindske din ubevidsthed.”Jeg er begejstret for sproget og den personlige tone", siger reviewer.

 • - Organisering, praksis og værdiskabelse
  af Anne Reff Pedersen & Ditte Thøgersen
  62,95 kr.

  Den offentlige sektor er i konstant forandring. Befolkningssammensætningen ændrer sig. Rammebevillingerne ændrer sig. Borgernes forventninger ændrer sig. Forfatterne til denne bog er optagede af, hvordan medarbejdere og ledere i den offentlige sektor forstår og løser de komplekse problemstillinger, de løbende står overfor. Hvordan kan offentlige ledere stimulere og støtte udvikling af fagligt funderede, innovative løsninger? Hvordan kan man som leder sætte sig selv i spil og inspirere medarbejderne til at afprøve innovative tiltag?I stedet for at fremhæve én tilgang til innovation præsenteres i Ledelse af offentlig innovation forskellige perspektiver, som offentlige ledere kan bruge i forhold til, hvordan det giver mening at arbejde innovativt hos dem. Bogen har fire temaer. Den starter på samfundsniveau, bevæger sig til organisationsniveauet, til metodiske overvejelser og slutter med det personlige lederskab.Ledelse af offentlig innovation samler indsigter fra 19 forskere og innovationseksperter, som beskriver, hvordan vilde problemer manifesterer sig i konkrete hverdagsudfordringer i det offentlige og hvordan offentligt ansatte finder løsninger.Ledelse af offentlig innovation er til ledere og medarbejdere, som deltager på master- eller diplomuddannelser i offentlig ledelse. Bogen kan også læses af praktikere.Forfatterne er ansatte på danske universiteter, professionshøjskoler og vidensinstitutioner, og beskæftiger sig med offentlig innovation både som forskere, konsulenter og praktikere: Ditte Thøgersen, Anne Reff Pedersen, Carsten Greve, Ulf Hjelmar, Anne Tortzen, Annika Agger, Vibeke K. Scheller, Nana Vaaben, Charlotte Wegener, Marie Aakjær, Nina Vohnsen, Søren Willert, Tobias Berggren Jensen, Sara Gry Striegler, Christian Bason, Holger Højlund, Mathilde Hjerrild Carlsen, Majken M. Præstbro og Lene Tanggaard.

 • - Kroppens Hemmelige Sprog
  af Peter Aude
  301,95 kr.

  Denne bog indfører os i nonverbal kommunikation og øger forståelsen af vores behov for territorier. Kropssprog og territorier spiller en hovedrolle i alle mellemmenneskelige relationer. Om du er direktør, mellemleder, ansat eller "bare" interesseret i kommunikation, så tilbyder denne bog bl.a. et nyt og meget praktisk tankeværktøj, åbne-lukke-balancen. Tankeværktøjet kan bruges i det daglige arbejde med mennesker, kommunikation og ledelse. Bogen åbner også for nye praksisser indenfor ledelse, selvledelse, coaching, teams og virksomhedens branding. En større forståelse af kropssprog og territorier gør det nemmere at handle klogt i virksomheden, organisationen, teamet og i verden omkring os. Træd et skridt tilbage og se verden med "friske øjne", og skab konstruktive møder mellem mennesker.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.