Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Miljøvenlig arkitektur og design

Her finder du spændende bøger om Miljøvenlig arkitektur og design. Nedenfor er et flot udvalg af over 334 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Bæredygtig arkitektur.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Tidsskrift for naturkritik
  af Joseph Roth, August Strindberg, Aksel Haaning, mfl.
  160,95 kr.

  Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik er et multidisciplinært tidsskrift, der orienterer sig på tværs af århundreder og landegrænser og bringer videnskab, litteratur og kunst side om side i ønsket om at bidrage til en kvalificeret samtale om naturen i en tid, hvor vores forestillinger og idéer om den ændres markant.

 • - Tidsskrift for naturkritik
  af Joseph Roth, Vibeke Grønfeldt, Amalie Smith, mfl.
  197,95 kr.

  Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik er et multidisciplinært tidsskrift, der orienterer sig på tværs af århundreder og landegrænser og bringer videnskab, litteratur og kunst side om side i ønsket om at bidrage til en kvalificeret samtale om naturen i en tid, hvor vores forestillinger og idéer om den ændres markant.

 • - Tidsskrift for naturkritik
  af Frans af Assisi, Amalie Smith, Jeppe Brixvold, mfl.
  160,95 kr.

  Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik er et multidisciplinært tidsskrift, der orienterer sig på tværs af århundreder og landegrænser og bringer videnskab, litteratur og kunst side om side i ønsket om at bidrage til en kvalificeret samtale om naturen i en tid, hvor vores forestillinger og idéer om den ændres markant.

 • - 1970 til i dag
  af Michael Asgaard Andersen
  277,95 kr.

  Omkring 1970 opstod i Danmark en ny boligform, der havde fællesskab som sit omdrejningspunkt. Den blev kaldt bofællesskab og er siden blevet hædret og udbredt internationalt. Selvom den står som en nyskabelse for sin tid, trækker bofællesskabet tråde tilbage til en lang tradition i dansk boligarkitektur, ligesom den har sit sidestykke i andre kulturer og epoker.'Bofællesskaber – 1970 til i dag' tager fat på den fornyede interesse for livet i et fælles hjem, som ikke mindst skyldes det store fokus på bæredygtig levevis. Det er en boligform, som tilsyneladende både kan opfylde vores individuelle behov og positivt påvirke de samfundsmæssige og globale udfordringer, som vi står overfor.I 'Bofællesskaber' undersøger en række eksperter på området både tidligere, nuværende og kommende bofællesskaber i Danmark. Bogen belyser overordnede perspektiver og dykker ned i 20 udvalgte bofællesskaber fra de seneste fem årtier.Michael Asgaard Andersen er Ph.d. og lektor på Det Kgl. Akademi, Arkitektskolen i København. Han har tidligere udgivet 'Jørn Utzon – arkitekturens tilblivelse og virke'. Bogens fotografier er taget af arkitekturfotograf Laura Stamer.Foruden Michael Asgaard Andersen har Anette Høite Hansen, Henrik Gutzon Larsen, Mette Boisen Lyhne, David Tapias Monné, Anu Siren og Mark Vacher skrevet bogens kapitler.

 • af Thomas Dambo, Jacob Keinicke, Nina Poulsen & mfl.
  405,95 kr.

  Introducing 'Trash, Trolls and Treasure Hunts', a captivating book authored by the creative genius, Thomas Dambo. This book, published in 2023, takes you on an exciting journey through the imaginative world of Dambo, blending fantasy and reality in a unique way. The genre is hard to pin down, as it cleverly intertwines elements of adventure, mystery, and art, making it a must-read for anyone with a penchant for the extraordinary. Thomas Dambo Art ApS, the publisher, is proud to present this masterpiece that showcases Dambo's innovative approach to storytelling. The book is written in English, making it accessible to a wide range of readers. Dive into 'Trash, Trolls and Treasure Hunts' and experience the magic of Dambo's world.

 • - Iceland Writings
  af Roni Horn
  256,95 - 297,95 kr.

 • - Circular Buildings
  af Anders Lendager & Esben Pedersen
  357,95 kr.

  Is it sustainable to reuse building elements from existing houses in new construction projects? Is there a real effect of building in wood? And is there enough waste at all if everyone builds with upcycled materials? The short answer is yes. In just over 380 pages the book, Solution, documents the effect by showcasing the two projects, Upcycle Studios and Resource Rows. With extensive use of recycled and upcycled materials, Lendager's projects, Upcycle Studios and the Resource Rows, have already garnered awards and publicity as lighthouses in circular construction. With the sweeping data from LCA and LCC analyzes, the release now proves that there is a real sustainable effect to be gained when building circular.

 • af Hermann Kaufmann
  1.131,95 kr.

  "The new form of timber construction is hybrid! Timber construction is booming, not only because it is environmentally friendly: building in timber is gaining increasing importance particularly in an urban and multistorey setting. Material-optimized hybrid construction makes it possible to leave stereotyped thinking behind, while opening up completely new opportunities for timber architecture.The completely revised and extended edition of this manual conveys essential knowledge about the system and methodology of timber construction - from design and prefabrication to assembly on site. It creates a mutual understanding of all parties involved in the project required for collaboration in the integral planning and building process. It furthermore provides the technical competence needed for a convincing representation of modern timber construction."

 •  
  132,95 kr.

  Als Maler, Architekturdoktor, ökologischer Aktivist und Philosoph ist Friedensreich Hundertwasser einer der faszinierendsten Künstler unserer Zeit. Sein Streben nach einem Einklang zwischen Mensch und Natur spiegelt sich in seiner Rolle als Vorreiter in den Bereichen Grüne Architektur, Stadtbegrünung und Umweltschutz. Seine Bauwerke in aller Welt zeigen sein Konzept eines menschen- und naturgerechteren Bauens: bewaldete Dächer, Baummieter, organische Formen anstelle des Rastersystems, Vielfalt anstelle von Monotonie. Als Querdenker und Förderer der menschlichen Kreativität und Selbstbestimmung wollte er die Menschen für das Schöne öffnen und zum eigenen schöpferischen Denken und Handeln animieren. ¿ In diesem Buch finden sich neben zahlreichen Abbildungen verschiedener Hundertwasser Architekturprojekte auch Zitate aus Texten von Hundertwasser, die zum Nachdenken anregen.

 • - The essential book about how we design better cities from now and into the future
  af Frederick Rickmann
  387,95 kr.

  Hvor langt til kiosken eller din yndlingscafe? Kan dine børn gå i sikkerhed til skolen, uden at de skal køres? Kan du spadsere eller cykle til arbejdet? Skal vi bandlyse biler fra nabolaget eller bare gøre bilerne unødvendige? Hvor mange træer kan du se fra vinduet? Alle de ovennævnte kan give et meget mere beboeligt bymiljø, hvis de besvares rigtigt. De er også med til at reducere CO2 emissionerne betragtelig meget. Den nye bog, Creating Compact Cities, viser vejen frem. Forfatteren er Frederick Rickmann, en prisvindende urban designer, arkitekt og designer i Danmark. Løsningen, siger Rickmann, er at byerne skal designes mere kompakt. Tættere og mere beboelige men med flere detaljer, der beskytter sikkerhed og privatliv. Bogen illustrerer eksempler på, hvordan man gør det fra mere end 40 byer over hele planeten.Klimakrisen og den post-pandemiske periode har virkelig kastet mange udfordringer op for befolkninger verden over. Tankeløse bymæssige udvidelser og svag planlægning har gjort vores byer til lokomotiver for forurening og psykisk dårligt helbred. Creating Compact Cities er en stærk innovativ debatbog om, hvordan vi kan begynde at rette op på tingene. Den bliver måske én af de mest indflydelsesrige skandinaviske bøger om urban design siden arkitekt Jan Gehl's bog "Livet mellem husene" i 1971. Dette er en international bog skrevet på engelsk og i en stil, der vil appellere til den normale læser. Den omhandler komplekse budskaber, men på en måde, hvor de involverede spørgsmål er forståelige. Og når de er forståelige, bliver udfordringerne overkommelige. På en måde har denne bog om urban design samme offentlige appel for almindelige læsere som Stephen Hawkings "A brief History of Time" har om kosmisk fysik.Bogen er en hybridbog. Initiativerne og ideerne bæres af en tekstbalance og en rigdom af fotografier. På mange måder er denne nye skrivestil blevet sammenlignet med en fysisk Instagram. En fornøjelse at rulle igennem og alligevel med en høj taktil kvalitet.248 sider af debat, ny tænkning og svar. Frederick Rickmann er heller ikke tilbageholdende med at takle vanskelige spørgsmål som bymæssig fattigdom og forfaldende ruiner. Her er næring til din fantasi. Hvis du bor i en by, har du brug for denne bog.ENGLISH RESUME If you live in a city then you need to read this book. Cities have become the locomotives of pollution. City spread generates commuting which is a giant factor in CO2 emissions. Add in the largely fossil fuel-based energy consumption from heating and air-conditioning and you have all the ingredients of a disaster. When the added impact of city life in human terms is taken into account, then it becomes obvious that a new way has to be found. This book is about how we start to fix it all — starting with changing the cities that we do have into compact cities.

 • af Kristoffer Lindhardt Weiss
  198,94 kr.

  Nu kommer de næste to bind i den populære bogserie om ny dansk arkitektur. Gennem 10 bind vil serien give et vitalt signalement af den nyeste danske bygningskunst. Hvert bind udfolder et enkelt bygningsværk og portrætterer tegnestuen bag. De 10 bygninger repræsenterer desuden 10 aktuelle temaer i tidens arkitekturdebat. Gennem et essay og et dybdegående interview med arkitekten, kommer man helt tæt på. Samtaleformatet sikrer en uformel beskrivelse, mens essayet supplerer med baggrundsviden.Det nye Hammershus Besøgscenter er tegnet af Arkitema og Christoffer Harlang. Bygningen, som spændstigt og diskret indskriver sig i landskabet omkring den gamle borgruin, er et sjældent eksempel på et moderne gesamtkunstwerk, hvor arkitekturen sammen med den specialdesignede indretning skaber en vellykket helhedsoplevelse. Bygningens rene linjer og det rå indre af beton og egetræ suppleres på fornem vis af Harlangs inventar, som består af alt fra borde, reoler og dørhåndtag til lamper, lysestager og salt- og pebersæt i cafeen – og endda et læskur ved busholdepladsen.

 • af Kristoffer Lindhardt Weiss
  198,94 kr.

  Nu kommer de næste to bind i en bogserie om ny dansk arkitektur. Gennem 10 bind vil serien give et vitalt signalement af den nyeste danske arkitektur. Hvert bind udfolder et enkelt bygningsværk og portrætterer derigennem tegnestuen bag. De 10 bygninger repræsenterer desuden 10 aktuelle temaer i tidens arkitekturdebat. Gennem et essay og et dybdegående interview med arkitekten, kommer man helt tæt på. Samtaleformatet vil sikre en uformel beskrivelse, mens essayet vil supplere med baggrundsviden.Moesgaard Museums skrånende taglandskab med græs og mos gør museet til et markant ikon i det historiske landskab. Om sommeren bliver der spillet teater, kørt cykelløb og holdt vikingemarked på taget. Om vinteren transformeres skråningen til Danmarks mest besøgte kælkebakke. Taget er blevet taget i brug på måder, der langt overstiger vores forventninger. Som en invitation fra fortiden rejser museet sig fra den jyske muld og inviterer gæsterne indenfor, hvor udstillingsrummene er designet som terrasser, der åbenbarer sig som lag i en arkæologisk udgravning.

 • af Astrid
  256,95 kr.

  Biofuels are a type of renewable energy derived from organic materials, including plants, algae, and animal waste. They are considered an essential alternative to fossil fuels due to their lower carbon emissions and potential for reducing greenhouse gases. In recent years, biofuels have gained significant attention as a sustainable energy source, offering a viable solution to the global energy crisis and addressing environmental concerns.The importance of biofuels lies in their potential to reduce dependence on fossil fuels, which are finite resources and major contributors to climate change. Unlike traditional fuels, biofuels can be produced from a wide range of organic materials, making them more versatile and accessible. By harnessing the power of nature, biofuels offer a sustainable option for meeting the growing energy demands of the world.One of the primary benefits of biofuels is their ability to reduce greenhouse gas emissions. When burned, biofuels release carbon dioxide (CO2) into the atmosphere, but they absorb an equal amount of CO2 during their growth, resulting in a carbon-neutral cycle. This is in contrast to fossil fuels, which release large amounts of CO2 that have been sequestered for millions of years, leading to a net increase in greenhouse gases.Additionally, biofuels play a crucial role in mitigating air pollution and promoting cleaner air quality. They produce significantly lower levels of harmful pollutants, such as sulfur oxides and particulate matter, which are major contributors to respiratory diseases and environmental degradation. By adopting biofuels as an alternative to conventional fuels, we can improve the air quality in urban areas and reduce the health risks associated with pollution.Biofuels also offer economic benefits by promoting rural development and creating new job opportunities. The production of biofuels often involves agricultural activities, which can stimulate economic growth in rural areas and provide a sustainable income for farmers. Furthermore, investing in biofuel technologies and infrastructure can drive innovation and create a green economy, fostering a transition towards a more sustainable future.

 • af Ahmad Vasel-Be-Hagh
  2.347,95 kr.

 • af Lucy Davis
  245,95 kr.

  In today's world, waste management has become a pressing issue that affects every aspect of our lives. From the pollution of our air and water to the depletion of natural resources, the way we handle waste has a significant impact on the environment. As students and future environmentalists, it is crucial for us to understand the importance of waste management and take action to reduce household air pollution.Firstly, waste management plays a vital role in protecting our environment and preserving natural resources. When waste is not properly managed, it leads to the indiscriminate dumping of trash, which can contaminate soil, water sources, and even the air we breathe. This pollution harms ecosystems, disrupts wildlife habitats, and poses a threat to human health. By implementing effective waste management practices, such as recycling and proper disposal, we can minimize these negative impacts and conserve valuable resources for future generations.Furthermore, waste management is essential in reducing household air pollution. Many of the items we discard, such as plastics, electronic devices, and household chemicals, contain harmful substances that, when burned or improperly disposed of, release toxic fumes into the air. These fumes contribute to air pollution, which has severe health consequences, including respiratory problems, cardiovascular diseases, and even cancer. By adopting responsible waste management habits, such as recycling and using eco-friendly products, we can significantly decrease household air pollution and create a healthier living environment.In addition to protecting the environment and our health, waste management also offers economic benefits. Proper waste management practices, such as recycling and composting, can create new job opportunities and stimulate economic growth. Recycling industries provide employment and contribute to the development of a sustainable economy. By actively participating in waste management initiatives, we can contribute to the creation of a greener and more prosperous future.As students, we have the power to make a difference in waste management. By educating ourselves about the importance of waste management, we can raise awareness among our peers and inspire change. We can actively participate in recycling programs, reduce our consumption of single-use items, and encourage others to do the same. Through collective action, we can create a recycling revolution that transforms our communities and helps in the fight against household air pollution.

 • af Daniel Christian Wahl
  346,95 kr.

  Regenerative kulturer tager udgangspunkt i økologisk design og værner om og dyrker biokulturel overflod til fordel for menneskehedens fremtidige generationer. De er i stand til vedvarende at lære og transformere sig som reaktion – og forberedelse – på uundgåelige forandringer. En regenerativ kultur opstår ved, at vi både individuelt og kollektivt finder frem til og udlever nye måder at relatere til os selv, samfundet og livet som helhed på i stedet for at gentage usunde adfærdsmønstre og tænkemåder, der ikke længere tjener os. Daniel Christian Wahl giver i bogen en vidtfavnende analyse af, hvad der er galt med vores samfund, organisationer, ideologier, verdenssyn og kulturer – og hvordan man kan rette op herpå. Bogen dækker områder som landbrug, design, økologi, økonomi, bæredygtighed, organisationer og samfundet som helhed. Han mener, at vi skal redesigne det finansielle og økonomiske system på alle skalaer – fra lokal til regional til global – hvis vi skal gøre det muligt for transformativ innovation at udfolde sit kreative potentiale, Men den mest grundlæggende transformation handler om at stille kritiske spørgsmål ved vores måde at tænke på, vores verdenssyn og vores værdisystem. Og den skal ske, inden vi går i gang med at ”redesigne den menneskelige tilstedeværelse på Jorden”. Det er ikke muligt for menneskeheden at slukke lyset, forlade lokalet og begynde forfra i et nyt lokale, der byder på større potentiale. Vi har kun én planet at bo på. Bæredygtighed og regenerative kulturer er ifølge Daniel Christian Wahl ikke slutpunkter, der skal nås, men vedvarende processer af kollektiv læring. Vi skal bevæge os fra ”mere er bedre” til ”bedre er bedre”. Bogen er en invitation til samtale og en opfordring til at leve de livgivende spørgsmål dybere. Den stiller mange spørgsmål, og der, hvor den foreslår svar og løsninger, skal vi forstå dem som opfordringer til at spørge til deres relevans i forbindelse med overgangen til regenerative kulturer. "Denne bog er et værdifuldt bidrag til den vigtige diskussion af det verdenssyn og det værdisystem, vi har brug for for at redesigne vores virksomheder, økonomier og teknologier – faktisk hele vores kultur – for at gøre dem regenerative snarere end destruktive." - Fritjof Capra, forfatter til Liv. System. Helhed.

 • af Volodymyr Vasyliv
  176,95 kr.

  Czy chciäby¿ by¿ niezale¿ny?U¿atwione dla zupe¿nie pocz¿tkuj¿cych!Dowiedz si¿, jak ¿atwo zbudowä system fotowoltaiczny, od pocz¿tku do ko¿ca, krok po kroku. Niezale¿nie od tego, czy jeste¿ pocz¿tkuj¿cy, czy masz ju¿ do¿wiadczenie. Instalacja systemu solarnego jest w dzisiejszych czasach mo¿liwa dla niemal kädego, nawet pod wzgl¿dem finansowym. Zw¿aszcza je¿li robi si¿ to samemu. Zaoszcz¿d¿ Tysi¿ce z¿otych, instaluj¿c po prostu w¿asny system fotowoltaiczny.Dowiedz si¿:Jak dobrä odpowiednie cz¿¿ci i jak wykonä niezb¿dne obliczenia do zaprojektowania systemu.Jak ustawi¿ system i zmaksymalizowä produkcj¿ energii.Instalacja i konserwacja akumulatorów.Montä paneli s¿onecznych.Porady i wskazówki, które pozwol¿ Ci zaoszcz¿dzi¿ czas i pieni¿dze.I wiele wi¿cej...Wszystko, czego potrzebujesz, aby uruchomi¿ swój system jest tutaj. Unikaj marnowania pieni¿dzy i dowiedz si¿, jak zasilä energi¿ s¿oneczn¿ swój samochód kempingowy, furgonetk¿, kabin¿, ¿ód¿ lub dom i przejd¿ do samowystarczalno¿ci poza sieci¿.

 • af Ali Sayigh
  1.030,95 - 1.334,95 kr.

  Towards Net Zero in the Building Industry looks at the contributions that the building and construction industry can (and must) make to help achieve net zero carbon emissions. The building industry accounts for close to 40% of global emissions and this book brings together a global group of contributors from 15 countries to examine ways in which the industry can help with overall CO2 reduction. Coverage includes factors such as building design strategy, materials selection, use of local materials with a low carbon imprint, renewable energy use, energy conservation, greenery and appropriate aesthetics, building size and scale, climate suitability, building functionality and comfort, material recycling, and adoption of green policies. Chapter 6 is available open access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License via link.springer.com.

 • - Re-use, Adaptation and Mixed-use Architecture
  af Martin Marker
  236,95 kr.

  100 Copenhagen Typologies presents 100 examples of re-use, adaptation and mixed-use architecture. In this book, Martin Marker and his students from The Royal Danish Academy - Architecture, Design, Conservation at the Institute of Architecture, Urbanism and Landscape - BA Programme investigate Copenhagen as a Wunderkammer of architectural typologies.Leaving the focus on materiality and visual aesthetics aside, the book explores how programmatic complexities and existing structures can form foundations for future urbanism in a rapidly changing world with a growing population, climate changes, and limited resources.This book extends a welcoming invitation to explore and examine our urban structures, sparking a vital conversation that encourage a fresh perspective on our existing typologies, ensuring their continued relevance for the people who inhabit them.

 • af Gestalten
  322,95 kr.

  Modernes Wohnen trifft Natur - dieses Buch präsentiert die perfekte Mischung beider Welten.Entdecken Sie eine Welt, in der Architektur harmonisch mit der Natur verschmilzt, und in der Form und Funktion genial mit ökologischer Gestaltung verbunden werden. The House of Green zeigt, wie zukünftiges Wohnen neu definiert werden kann und Umgebungen geschaffen werden, die nachhaltig zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.Das Buch präsentiert beeindruckende Projekte aus Architektur und Interior Design und zeigt die Vorteile von bepflanzten Wohnräumen, Arbeitsplätzen und mehr. Ob es um die Umgestaltung des eigenen Zuhauses, eine bauliche Lösung im Einklang mit der natürlichen Umgebung oder um eine grüne Veränderung am heimischen Arbeitsplatz geht - The House of Green bietet zahlreiche Konzepte für mehr Natur im Alltag.

 • af Roberto Garay-Martinez
  1.231,95 - 1.531,95 kr.

  This book reviews the history and evolution of district heating networks, with a focus on current and future issues of the district heating sector. Novel developments in the field of low temperature district heating are studied, limitations for safe operation and avoidance of bacteria are considered, and the associated improved performance of the system with fewer network losses is presented.This book showcases how the evolution of district heating networks is linked to the increased use of renewables and de-carbonized heat sources with specific focus to waste heat streams and solar energy systems. Considering the novelty of these technologies, technological developments and funding schemes for these investments are still immature to some extent. For that reason, a comprehensive review of the main aspects of energy planning as well as district heating economics and financing schemes for large-scale investments in renewable energy systems for district energy systems is performed.In the light of digitalization, networks are increasingly monitored, allowing for a drastic change in the approach for network operation. This book also explores the increased digitization and monitoring of networks and how this impacts network operation.This book is of interest to engineers, academics and officials interested in energy systems, presenting readers with the key concepts and tools to adapt to the evolution of district heating into an integrated, digitized and higher performing system.

 • af Yanan Liu
  1.281,95 kr.

  This book explores the relationship between pedestrians/cyclists¿ mode and route choice to/from metro/railway stations and the micro-level (street-scale) built environment in a second-tier city in China. More specifically, it investigates how the street-scale built environment influences pedestrians/cyclists¿ mode choice and route choice behavior and examines user preferences for the micro-level built environment around metro stations. The focus on a second-tier city is motivated primarily to expand the set of Chinese cities where the effects of the built environment on pedestrian/cyclist mode and route choice have been studied. Results demonstrate the effects of the street-scale built environment on pedestrian flows. The effects are higher for the main road, which is directly connected with the metro station. The findings of this book are expected to support the design of preferred walking/biking built environments around a metro station. This book appeals to urbanists, planners, engineers, policy makers, and those interested in a wide-ranging overview of slow/green transportation and built environment promotion. These methods not only help to understand the quantitative relationship between built environment design and travel behavior but also support the evaluation and assessment of built environment design in urban planning projects. It reduces the gap in our understanding of the quantitative relationship between the micro-level built environment and pedestrians/cyclists¿ transportation mode and route choice around the metro station. Both stated choice data and revealed choice data were used. An extended set of micro-level built environment attributes was developed. Besides the widely studied transportation-related factors, street-level built environment factors were studied using quantitative methods.

 • af Monsa Publications
  182,95 kr.

  In a world that is increasingly aware of environmental challenges, architecture is presented as a powerful tool to address the preservation of the natural environment. The projects presented in this book show recent examples of the different ways in which architecture can contribute to meeting the challenge of preserving the natural environment. Through diverse strategies based on the promotion of energy efficiency, rationalisation in the use of natural resources, improvement of construction systems or respectful integration into the natural environment, this selection of projects reaffirms that architecture and sustainability are now indissoluble terms.

 • af Siddarth Shrikanth
  114,95 - 195,95 kr.

 • - Nature, Repair, Responsability
  af Marion Waller
  214,95 kr.

  Med bogen Natural Artefacts udfordrer Marion Waller den rigide opdeling af natur og kultur som findes inden for politik, teologi, arkitektur, kunst og lov. Grænserne mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige er blevet hårdt bevogtet og defineret, og som konsekvens har vi i den vestlige kultur længe betragtet os selv som adskilte fra den sammenhæng, vi stammer fra. Men hvad nu hvis - som dette banebrydende værk foreslår – at naturen er lige så meget en håndværker som vi er, en kraft, der former verden efter sine behov og skaber af sine egne former for artefakter? Og hvad nu hvis vi og naturen allerede har arbejdet sammen, hånd i hånd, produktivt og positivt i årtusinder, skabt hybrid-naturartefakter, uden at anerkende eller beskrive dette samarbejde?Med begrebet natural artefacts formulerer Waller en ny, rigere og mere engageret definition af de regler, der definerer vores forhold til det ikke-menneskelige. Særligt i situationer, hvor vi bliver kaldt til at genoprette naturlige miljøer. Denne bog skitserer en tilgang til sådanne regler, og giver os intellektuelle værktøjer der kan bane vejen for vores kollektive overlevelse og trivsel på jorden.

 • - How we live and die with trees
  af Andrew Todd
  326,95 kr.

  The Clearing er et essayistisk værk, skrevet af arkitekten Andrew Todd, hvor han udforsker menneskets kulturhistoriske forbindelse til træerne. Træerne er vores stille, langsomme ledsagere, udgangspunktet for mange af vores materialer og afsender af den ilt, der holder os i live. I bogen fremhæver Todd historier om forvredne oprindelsesmyter, etnisk folkemord, uvidenhed om den naturlige verden og klimakrisens rædsel. En sorg mange af os føler - både personlig og kollektiv. Disse fortællinger står samtidig i kontrast til bogens inspirerende eksempler på slægtskab med vores træbaserede søstre og brødre. I bogen møder vi en ældre bonsai, der fortsætter menneskelige slægtsbånd ud over graven; vidunderlige trækonstruktioner i de østrigske skove, der formgiver et blidt, respektfuldt forhold til skoven; en fortælling om animisme i nutidens Japan; og et møde med en utænkelig, kongelig skov-vogter. Hvis vi skal overleve som art, bliver vi nødt til at genoprette vores forhold til de trægiganter, der byder os velkommen her. Denne bog viser, hvordan dette kan være en glædelig bestræbelse.

 • af Monsa Publications
  182,95 kr.

  Rammed earth construction is an ancient technique used worldwide for centuries. Today, it has been revitalized as a sustainable, cost-effective building solution for the 21st century. In this book, architects present their projects through plans and photographs, allowing readers to explore how they have used this method to create aesthetically pleasing, sustainable structures that seamlessly integrate into the natural landscape.

 • af Monsa Publications
  182,95 kr.

 • af Osman Gencel
  3.447,95 kr.

  This book presents the select proceedings of International Conference on Civil Engineering: Innovative Development in Engineering Advances (ICC IDEA 2023). This book covers the latest research in the areas of construction engineering and management, urban planning and design, building energy conservation and green architecture, materials science and engineering, innovation in construction materials, and information technology in civil engineering. The book is useful for researchers and professionals in civil engineering.

 • af Blanca Tejedor
  1.916,95 kr.

  Diagnosis of Heritage Buildings by Non-Destructive Techniques offers an up-to-date overview of state-of-the-art knowledge by collating specialized studies written by an international group of experts in the field, while also examining the value of these non-intrusive methods through a number of real-life case studies which prove NDT techniques¿ global relevance. The volume is an invaluable reference resource for students, researchers, and practitioners alike. Besides their notable historical and cultural significance, heritage buildings crucially contribute to the economy of those countries that rely heavily on the tourism industry. Investigation and monitoring of the origins of deterioration and damage are therefore key to the preservation of architectural heritage.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.