Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Sprog: historie og generelle værker

Her finder du spændende bøger om Sprog: historie og generelle værker. Nedenfor er et flot udvalg af over 35 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Dyr & natur
  af Michael Frederic Hawkins
  155,95 kr.

  Bogen her er en historiebog. Men indholdet er et andet, end det man plejer at finde i de tunge opslagsværker. I stedet for de store fortællinger er det nemlig de små, finurlige, overraskende og underholdende sider af historien, der er i fokus. Har du for eksempel hørt at man i 1600-tallet mente, at fuglene trak til månen om vinteren? Eller at man i middelalderen på den lille engelske øgruppe Scilly kunne betale sin husleje i søpapegøjer? Læs om det og meget andet i de mange unyttige historiske facts. Temaet i denne bog er dyr og natur. For vores forhold til naturen har ændret sig, og også derfor er det interessant at kigge tilbage i historien og glædes og græmmes over brug og misbrug af den forunderlige natur.

 • - Liv i sproget
  af Johannes Nørregaard Frandsen
  167,95 kr.

  De fleste af os har sproget i munden til daglig. Vi bruger det ustandseligt, tygger på det, spytter det ud, henvender os med det, meddeleler os i det. Det er derfor ikke underligt, at sproget, det daglige, talte og skrevne dansk er i stadig udvikling. Ord, vendinger og begreber opstår, og de forgår. Ord importeres, fordrejes, slides op. Der er simpelthen liv i sproget.KOVENDINGER. LIV I SPROGET er ikke en bog om korrekthed eller retskrivning, men en munter fortælling om, hvordan ord og vendinger undertiden løber vildt eller om, hvordan der pludseligt opstår nye, frugtbare eller skæve betydninger. Ord og vendinger kan ofte fortælle spændende historie, når man giver sig tid til at grave lidt i sproget.Bogen er langt fra at være en pedantisk redegørelse for sproget og dets historie. I stedet vender forfatteren pandekager med nogle af de ofte overraskende betydninger eller medbetydninger, der ligger i sproget, og som er med til, at sprogbrug kan blive en oplevelse af mangfoldighed og rigdom.Johannes Nørregaard Frandsen, født 1949, er professor og leder af H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Han har tidligere udgivet bøger om bl.a. ”de tre jyske tenorer” Jeppe Aakjær, Thøger Larsen og Johannes V. Jensen. Forfatteren er flittig foredragsholder samt klummeskribent ved Kristeligt Dagblad.

 • - 1500 års historie fortalt gennem citater
  af Joakim Jakobsen
  274,95 kr.

  Fra vikingetid og Jellingsten over reformation og Hamlet til Grundlov, Besættelsen og Yahya Hassans digte. ORD DER FORMEDE DANMARK er et portræt af Danmark og danskerne fortalt gennem talemåder, enkeltord og citater fra runesten, taler, sange, romaner, avisartikler, reklameslogans og meget mere. Joakim Jakobsen tager os på en rejse med nogle af de ord, der gennem de sidste 1500 år har skabt, forandret, truet og bevaret Danmark.

 •  
  310,95 kr.

  Dansk Sproghistorie 1-6 fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab beskriver på op mod 3.000 sider og med mange illustrationer det danske sprogs udvikling fra de tidligste runeindskrifter til nutidens digitale værker. Værket kommer hele vejen rundt om sprog i Danmark og dansk i verden - før og nu - og kortlægger den afgørende betydning sproget har for kultur og identitet.I første bind, Dansk tager form, omtales de skriftlige og mundtlige kilder, der findes til ud­forskning af sprogets historie. Samtidig præsenteres de teorier, der kan bruges i arbejdet med sprog og sprogets udvik­ling, hvilke perioder sprogbeskrivelsen kan opdeles i, sprogets betydning for national identitet og det danske sprogs placering blandt de indoeuropæiske sprog.

 •  
  310,95 kr.

  ORD FOR ORD FOR ORD handler om sprogets byggesten, ordene. Hvordan har de skrevne ord gennem historien været stavet? Hvilke former for tegn har vi brugt til at adskille ord og sætninger? Bogen fortæller om de enkelte lyde der har været brugt i udtalen af dansk gennem tiden, også før de første lydoptagelser i slutningen af 1800-tallet. I bogen er der kapitler om de tre hovedtyper af ord – arveord, låneord og fremmedord – og om hvordan nye ord dannes ved sammensætning og afledning. Ordforrådet i fagsprog, i navne og i slang behandles, og bogen bugner af eksempler på ord vi har lånt fra latin, tysk, fransk, engelsk og nyere indvandrersprog. Beskrivelsen af ordenes historie bygger på en lang række kilder – fra Guldhornets runer over Jyske Lov og Christian 4.s breve til moderne slang.

 •  
  310,95 kr.

  BØJNING OG BYGNING handler om hvordan vi sætter ord sammen ud fra bestemte regler og på den måde skaber mening ved hjælp af sprogets separate bygningsdele. Bogen fortæller fx hvordan forskellige ordklasser som substantiver, verber og adjektiver arbejder sammen. De bøjes efter tal, tid eller grad, ligesom hver ordklasse indtager bestemte pladser for at sætninger kan blive forståelige. Men sætningernes opbygning og udseende forandrer sig afhængig af tid, sted og socialklasse; det samme gælder også ordenes udtale. Derfor tages det danske sprogs dialekter og sociolekter også under behandling. Bogen beskriver og eksemplificerer det danske sprogs skiftende bøjning og bygning ud fra et bredt udvalg af kilder – lige fra Christian 4.s håndskrevne breve til lydoptagelser af moderne talesprog.

 • af Birgitte Jacobsen, Bent Jørgensen, Henrik Galberg Jacobsen, mfl.
  1.495,95 kr.

  DANSK SPROGHISTORIE 1-6 følger det danske sprogs udvikling fra de ældste runeindskrifter til nutidens digitale tekster. I værkets seks bind beretter sprogforskere og andre eksperter om hvordan udtalen, retskrivningen, grammatikken og ordenes betydning har ændret sig gennem historien. Forfatterne fortæller også om hvordan man taler dansk i fx Island og EU og engang talte det på Guldkysten, ligesom de undersøger hvad der sker når andre sprog som latin, engelsk og tyrkisk dukker op inden for landets egne grænser. dansk sproghistorie 1-6 kommer hele vejen rundt om sprog i Danmark og dansk i verden – før og nu – og kortlægger den afgørende betydning sproget har for kultur og identitet.DANSK SPROGHISTORIE 1-6 består af følgende bind:- Dansk tager form. Dansk Sproghistorie 1- Ord for ord for ord. Dansk Sproghistorie 2- Bøjning og bygning. Dansk Sproghistorie 3- Dansk i brug. Dansk Sproghistorie 4- Dansk i samspil. Dansk Sproghistorie 5- Forfatternes dansk. Dansk Sproghistorie 6

 • - Idiomatiske vendinger i moderne dansk
  af Lise Bostrup
  150,95 kr.

 •  
  441,95 kr.

  Dansk Bibliotekshistorie fortæller i to bind om de danske biblioteker i deres mangfoldighed. Den dækker udviklingen fra middelalderens samlinger af håndskrifter til den digitale tidsalder med nye udfordringer til alle biblioteker og informationscentre.Bind 1Biblioteker for de få begynder sin næsten tusinde år lange fortælling med biblioteker i kirker og klostre, der var forbeholdt præster og skriftkloge munke som historikeren Saxo, der i 1200-tallet benyttede biskop Absalons bibliotek til at skrive sin Danmarkskrønike. Efter reformationen i 1536 skabte konger, adelige og lærde deres egne biblioteker, men stadig med adgang for ganske få. Bøger var kostbare klenodier. I 1700-tallets oplysningstid oprettede borgerskabet læseforeninger og lejebiblioteker i byerne, mens folk på landet måtte klare sig med beskedne almue- og sognebiblioteker. Store nationale biblioteker voksede samtidig frem med enestående samlinger af bøger og håndskrifter, også i international sammenhæng. Det Kongelige Bibliotek blev åbnet for offentligheden i 1793, så samlingerne kunne udnyttes til videnskabelige formål. Nye klasser, nye fællesskaber og nye biblioteker dukkede op. Omkring år 1900 fremmede bogsamlingsbevægelsen og folkeoplysende pionerer som Andreas Schack Steenberg og H.O. Lange bibliotekssagen med oprettelse af bogsamlinger både i byerne og på landet. Dette bind slutter med optakten til den første danske bibliotekslov i 1920 med visionen om biblioteker i by og på land med adgang for alle.Bind 2Biblioteker for alle har som udgangspunkt biblioteksloven fra 1920, der åbnede mulighed for statslig støtte til kommuner med biblioteker med oplysende formål. Med loven fik folkebibliotekerne stadig større kulturel betydning og social udbredelse. Målet var at nå ud til alle landets borgere for at bidrage til et demokratisk og oplyst samfund. Den vigtige ændring af biblioteksloven i 1964 betød, at folkebibliotekerne kunne inddrage nye lyd- og billedmedier og tage initiativ til flere kulturelle arrangementer. Med formidling af musik, kunst og nye populære genrer nåede folkebibliotekerne ud til nye brugergrupper og generationer og fik stadig stigende betydning som lokale mødesteder. Forskningsbibliotekerne åbnede sig for et voksende antal forskere og studerende fra 1960’erne og frem, og stadig flere specialiserede og faglige biblioteker kom til. Digitaliseringen har forbedret søgemulighederne i forhold til både historisk og helt aktuelt materiale, og samarbejdet mellem folke- og forskningsbiblioteker har gjort information mere tilgængelig for alle. Bindet afrundes med debatten om bibliotekernes fremtidige muligheder og ændrede vilkår i det 21. århundrede domineret af sociale medier, nem adgang til information via nettet, ændrede udlånsmønstre, stigende besøgstal og øgede kulturelle aktiviteter. Værket er finansieret med fondsstøtte fra:15. Juni FondenAugustinus FondenDanmarks BiblioteksforeningDanske Fag-, Forsknings- og UddannelsesbibliotekerDen Hielmstierne-Rosencroneske StiftelseFarumgaard- FondenForbundet Kultur og InformationG.E.C. Gads FondInstitut for Kommunikation, Københavns UniversitetKonsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks FondLandsdommer V. Gieses LegatAage og Johanne Louis-Hansens Fond

 •  
  310,95 kr.

  DANSK SPROGHISTORIE 1-6 følger det danske sprogs udvikling fra de ældste runeindskrifter til nutidens digitale tekster. I værkets seks bind beretter sprogforskere og andre eksperter om hvordan udtalen, retskrivningen, grammatikken og ordenes betydning har ændret sig gennem historien. Forfatterne fortæller også om hvordan man taler dansk i fx Island og EU og engang talte det på Guldkysten, ligesom de undersøger hvad der sker når andre sprog som latin, engelsk og tyrkisk dukker op inden for landets egne grænser. DANSK SPROGHISTORIE 1-6 kommer hele vejen rundt om sprog i Danmark og dansk i verden – før og nu – og kortlægger den afgørende betydning sproget har for kultur og identitet. DANSK I SAMSPIL kortlægger den indflydelse dansk har haft uden for Danmark, og beskriver hvordan andre sprog har påvirket dansk inden for landets grænser. Bindet viser de aftryk dansk har sat på de lokale sprog i de nordiske lande, i Sydslesvig og i de tidligere kolonier, og samtidig beskrives danske udvandreres fortsatte brug af dansk i de nye hjemlande. Kapitlerne redegør også for hvordan andre sprog end dansk har været talt og haft indflydelse i Danmark, fra latin, tysk og jiddish til nutidens nyere indvandrersprog som serbokroatisk, urdu og arabisk, mens russisk og ikke mindst engelsk afsætter spor gennem det politiske, økonomiske og kulturelle samarbejde med andre lande. De enkelte kapitler bringer læseren rundt til lande som Grønland, Indien, Sydamerika og Guldkysten.Kapitlerne i bind 5: Dansk i verden | Andre sprog i Danmark

 • - Dokumentation af den græsk-ortodokse befolknings fordrivelse fra Lilleasien 1922
  af Libby Tatá Arcel
  217,95 kr.

  For 100 år siden søgte en faderløs græsk-ortodoks flygtningefamilie tilflugt på Lesbos efter dens fordrivelse fra Lilleasien i det osmanniske rige. Den overvandt utallige strabadser og skabte sig langsomt et nyt liv. Den historiske skildring af denne ene families skæbne sætter nutidens begivenheder i stærkt relief. For flygtningekrisen har i en årrække præget vores verden, og den græske ø Lesbos er blevet et sindbillede på de menneskelige tragedier krige fører med. Da forfatteren, den græskfødte psykolog Libby Tatá Arcel, døde i 2018 var bogen om flygtningekvinden Tasítsa – Libbys mor – allerede skrevet. Den blev udgivet på græsk på forlaget Kedros, og blev en stor succes i Grækenland, hvor en betydelig befolkningsgruppe er efterkommere af lilleasiatiske flygtninge. Nu har Lene Koch forkortet og bearbejdet en oversættelse til dansk. Som tillæg til denne beretning er bogen udstyret med tre efterskrifter: En beretning fra Tasítsas barnebarn Christina Papadópoulou, en psykiatrisk redegørelse
for nogle grundlæggende forhold omkring flygtninges traumer ved psykiateren Anne Lindhardt og et efterskrift ved historikeren Mogens Pelt, der sætter Tasítsas beretning ind i en bredere historisk kontekst. Ud over foto fra Tasítsas liv er bogen også udstyret med righoldige og samtidige historiske foto under billedredaktion af Mogens Pelt og Pernille Carstens.

 • af Birgitte Jacobsen, Bent Jørgensen, Henrik Galberg Jacobsen, mfl.
  310,95 kr.

  DANSK SPROGHISTORIE 1-6 følger det danske sprogs udvikling fra de ældste runeindskrifter til nutidens digitale tekster. I værkets seks bind beretter sprogforskere og andre eksperter om hvordan udtalen, retskrivningen, grammatikken og ordenes betydning har ændret sig gennem historien. Forfatterne fortæller også om hvordan man taler dansk i fx Island og EU og engang talte det på Guldkysten, ligesom de undersøger hvad der sker når andre sprog som latin, engelsk og tyrkisk dukker op inden for landets egne grænser. dansk sproghistorie 1-6 kommer hele vejen rundt om sprog i Danmark og dansk i verden – før og nu – og kortlægger den afgørende betydning sproget har for kultur og identitet.FORFATTERNES DANSK beskriver udviklingen af sproglig og litterær stil som den gennem historien er kommet til udtryk i talesprog og ikke mindst på skrift. Bindet viser også hvordan oversættelser af såvel litterære klassikere som tegneserier har påvirket det danske ordforråd og brugen af faste vendinger. FORFATTERNES DANSK sætter ikke mindst fokus på den indflydelse som 20 danske skønlitterære forfattere havde på samtidens og for nogles vedkommende også på eftertidens sprog. Fra Anders Sørensen Vedel over H.C. Andersen og Karen Blixen til Klaus Rifbjerg. Kilderne til bindet omfatter så forskelligartede værker som Dantes Guddommelige Komedie, Leonora Christinas Jammers Minde, Blichers Sildig Opvaagnen og Højholts Gittes monologer foruden udvalgte numre af Anders And og Familie Journal.Kapitlerne i bind 6: Sprog og stil | Forfattersprog

 • af Allan Karker
  231,95 kr.

  Dansk i tusind år er et omrids af det danske sprog historie. I den løbende fortælling om sprogets skiftende bygning og brug gennem tiden indgår der til stadighed autentiske eksempler der viser de store linjer i udviklingen af det rigsdanske skriftsprog, opdyrkningen af nye genrer og typiske tendenser i sprogbrugen.Dansk i tusind år rækker fra de ældste runeindskrifter i Danmark frem til vor egen tids mangfoldighed af sproglige udtryksformer, og det danske sprogs skæbne sættes glimtvis i et nordisk perspektiv.Dansk i tusind år er skrevet for læsere uden særlige forudsætninger. Den udkom første gang som Modersmål-Selskabets Årbog 1993. I 2. udgave er fremstillingen revideret med et nyt kapitel om fremtidsudsigterne for det danske sprog.

 • - Idiomatiske vendinger på spil
  af Lise Bostrup & Gert Ejton
  214,95 kr.

 • af Percival Leigh
  150,95 kr.

 • af Anna Islentyeva
  411,95 kr.

 • af Peter Sundkvist
  452,95 kr.

 • af Valentin (University of Bamberg Werner & Friederike (Massey University Tegge
  411,95 - 1.336,95 kr.

 • af Jakob R. E. Leimgruber & Siemund Peter
  411,95 kr.

 • - Sandfærdige Historier fra en Svunden Tid
  af Jan Patrick Skaarup
  59,95 - 131,95 kr.

  ”Folk og Fæ på Glatis” sender dig på en fascinerende tidsrejse til dine forfædres Danmark. En tid før computeren, smartphonen, tv, radio og ja, elektriciten og telefonen i alle hjem. En tid, hvor det foretrukne køretøj var en hestevogn, en hestetrukket sporvogn eller en væltepeter, datidens svar på den moderne cykel og til søs et stolt sejlskib eller en osende damper.I Folk og Fæ har vi samlet en række artikler fra aviser landet over, helt tilbage fra det 18. århundrede frem til starten af det forrige århundrede. Dem har vi, for nogles vedkommende, krydret med satiriske tegninger og har dermed illustreret pudsige og særegne hændelser fra Danmark i en svunden tid. Det er en lang række firnurlige, nogle gange tragiske og nogle gange komiske hændelser, der skaber et broget billede af vores fælles fortid i Danmark, med et smugkig til den store verden omkring os.

 • - Forudsættelser og underforståelser i sproget
  af Ole Togeby
  88,95 - 116,95 kr.

  Min kone forstår mig ikke! Sådan er der sikkert mange ægtefæller m/k der har tænkt igennem tiden. Mange af de tanker vi deler med hinanden, står nemlig ikke på linjerne, men mellem dem. De er usynlige ved første øjekast fordi vi forudsætter eller underforstår dem – og alligevel er de afgørende når vi skal forstå et budskab. Det står mellem linjerne undersøger alt det vi lader være usagt, og sætter ord på kraften i vores udeladelser. Med en række virkelige eksempler viser bogen hvordan debattører, politikere og forfattere har større eller mindre held med at omsætte luftige idéer til klar tale. For kommunikation kræver samarbejde. Afsender skal sætte sig i modtagers sted, og modtager skal vise afsender barmhjertighed. Ellers mislykkes kommunikationen, uanset om den består i en Aarhusvittighed, et interview med Mette Frederiksen, en Facebook-sviner eller et digt af Grundtvig. Uden omskrivninger introducerer forfatteren til de vigtigste elementer af sprogvidenskaben. Og gør dermed læseren i stand til at gennem - skue halve sandheder og hele løgne, ondartet bullshit og spøgefuld ironi i alt fra vores politiske til private omgang med hinanden.

 • af Percival Leigh
  138,95 kr.

  NEW PRINT WITH PROFESSIONAL TYPE-SET IN CONTRAST TO SCANNED PRINTS OFFERED BY OTHERSThe Comic Latin Grammar: A New And Facetious Introduction To The Latin TongueThis book is a result of an effort made by us towards making a contribution to the preservation and repair of original classic literature.In an attempt to preserve, improve and recreate the original content, we have worked towards:1. Type-setting & Reformatting: The complete work has been re-designed via professional layout, formatting and type-setting tools to re-create the same edition with rich typography, graphics, high quality images, and table elements, giving our readers the feel of holding a 'fresh and newly' reprinted and/or revised edition, as opposed to other scanned & printed (Optical Character Recognition - OCR) reproductions.2. Correction of imperfections: As the work was re-created from the scratch, therefore, it was vetted to rectify certain conventional norms with regard to typographical mistakes, hyphenations, punctuations, blurred images, missing content/pages, and/or other related subject matters, upon our consideration. Every attempt was made to rectify the imperfections related to omitted constructs in the original edition via other references. However, a few of such imperfections which could not be rectified due to intentional\unintentional omission of content in the original edition, were inherited and preserved from the original work to maintain the authenticity and construct, relevant to the work.We believe that this work holds historical, cultural and/or intellectual importance in the literary works community, therefore despite the oddities, we accounted the work for print as a part of our continuing effort towards preservation of literary work and our contribution towards the development of the society as a whole, driven by our beliefs. We are grateful to our readers for putting their faith in us and accepting our imperfections with regard to preservation of the historical content. HAPPY READING!

 • af Purya Baghaei
  217,95 kr.

  Mokken Scale Analysis collectively refers to a Set of methods to examine the fit of data to two nonparametric Item Response Theory (IRT) models known as the Monotone Homogeneity Model (MHM) and the Double Monotonicity Model (DMM). As nonparametric IRT models, MHM and DMM are, compared to their parametric counterparts, easier to fit to the noisy data that social science researchers usually work with. Furthermore, the logic behind these models is a lot easier to grasp by researchers who do not have a strong background in algebra. This book is an introductory treatment of the topic with examples from the field of Language assessment and research. It describes the basics of MSA and includes step-by-step tutorials to help the readers run the analyses with the R package mokken. Furthermore, case studies are reported to illustrate the concepts introduced throughout the book. The book is comprehensive and reader-friendly and can be followed by most empirical researchers in the social sciences. It is suitable for all researchers and practitioners in the fields of behavioral and social sciences who are engaged in test and scale development. It is an easy-to-use manual that covers everything that you need to know to apply Mokken scaling confidently.

 • af Chloe O. Davis
  178,95 kr.

  A landmark reference guide to the LGBTQIA+ community's contributions to the English language--an intersectional, inclusive, playfully illustrated glossary featuring more than 800 terms and fabulous phrases created by and for queer culture.Do you know where "yaaaas queen!" comes from? Do you know the difference between a bear and a wolf? Do you know what all the letters in LGBTQIA+ stand for?The Queens' English is a comprehensive guide to modern gay slang, queer theory terms, and playful colloquialisms that define and celebrate LGBTQIA+ culture. This modern dictionary provides an in-depth look at queer language, from terms influenced by celebrated lesbian poet Sappho and from New York's underground queer ball culture in the 1980s to today's celebration of RuPaul's Drag Race.The glossary of terms is supported by full-color illustrations and photography throughout, as well as real-life usage examples for those who don't quite know how to use "kiki," "polysexual," or "transmasculine" in a sentence. A series of educational lessons highlight key people and events that shaped queer language; readers will learn the linguistic importance of pronouns, gender identity, Stonewall, the Harlem Renaissance, and more.For every queen in your life--the men, women, gender non-conforming femmes, butches, daddies, and zaddies--The Queens' English is at once an education and a celebration of queer history, identity, and the limitless imagination of the LGBTQIA+ community.

 • af Michal Németh, Henryk Jankowski, Gulayhan Aqtay, mfl.
  1.070,95 kr.

  The Bible was the most important canonical book of the Karaites, but only short fragments or individual books have been published. The present two-volume publication is a critical edition of approximately a half of Crimean Karaim Bible. Volume I contains the transcription of sixteen biblical books, the Pentateuch, i.e., Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy; the Five Scrolls, i.e., the Song of Songs, Ruth, Lamentations, and Ecclesiastes; as well as six books of the Writings, i.e., the Psalms, Proverbs, Job, Daniel, Ezra, and Nehemiah. Volume II contains the English translation of all biblical books provided in volume I. The transcription is based on the most complete manuscript from Cambridge and a few other manuscripts, including the earliest ones. Therefore, this is the first publication that makes large portions of the Bible accessible to the reader. Although the oldest known datable manuscripts go back to the seventeenth century, the language of Karaim translation is more archaic. This edition is an important source for the study of Middle Karaim and Middle Turkic languages. The edited text is provided with numerous comments and the introduction traces the history of research. All this is important for the study on the Crimean Karaim Bible since Ebenezer Henderson's seminal study of 1828.

 • af Jay Heinrichs
  128,95 kr.

  Ihre Kinder wollen nicht ins Bett? Der Chef schiebt die Gehaltserhöhung auf? Sie werden beim Schwarzfahren erwischt? Dann lesen Sie dieses Buch, denn jetzt hilft Ihnen nur noch eines: Überzeugungskraft. Humorvoll und fundiert erklärt Jay Heinrichs, wie man Diskussionen und Auseinander­setzungen gewinnt und die rhetorischen Tricks der Anderen erkennt. »Wenn Sie Menschen überzeugen wollen, wird Ihnen dieses Buch dabei helfen.« The Independent

 • af Paolo Dainotti
  1.476,95 kr.

  When can word order be considered expressive? And what we do mean by "expressiveness"? This work, based upon a statistical and stylistical enquiry into Virgil's Aeneid as well of other hexametric poetry, aims to answer these questions from an appropriate perspective. Through offering a detailed analysis of selected passages, the author stresses the evident recurrence of the same figures in similar contexts and with the same stylistic effects. In this view, a rare word order as well as a relevant metrical and syntactical pattern appear to constitute a deviation from the norm stylistically motivated, that can highlight significant words or iconically stress the semantics of a passage. By combining the main notes on style from the Aeneid commentaries and the stylistic readings also applied to modern texts, the author, with a clear approach, systematically discusses the various structures of Latin hexameter-enjambement, synaloepha, hiatus, four-word lines, name-lines, relevant juxtapositions etc. - in terms of "effects", showing how they interact and converge in the text. This introduction to Virgil's expressiveness aims to be an effective tool for a stylistic reading of any Latin hexametric text.

 • af Bentley Layton
  553,95 kr.

  This work by Bentley Layton is a newly revised, third edition of the standard reference grammar of Coptic in the classical Sahidic dialect. Compared to the previous edition, "A Coptic Grammar" incorporates new additions and corrections, and retains a full index locorum of examples cited in the grammar. Citations are the backbone of any reference grammar, and this index gives readers immediate access to a grammatical discussion of about three thousand citations of classical Coptic. Especially noteworthy is the extensive use of citations from the celebrated Coptic stylist Shenoute of Atripe.

 • af Hans Sauer & Monika Kirner-Ludwig
  345,95 kr.

  The history of English spans more than 1500 years. From humble beginnings, English has developed into the world's most important language, as even opponents of globalization have to admit, and it has now between 300 and 400 million native speakers as well as about one billion speakers of English as a second or foreign language. It has become the lingua franca of science, economics, international relations, travel, etc.Its prominence has also attracted the attention of linguists, and a lot of research on its history, structure, and use has been done. Several ways of arranging the material have suggested themselves. Often a chronological approach has been adopted; another possibility is to proceed by linguistic level and treat the historical development separately on each level. In this book, we have tried to achieve a balanced presentation of both external factors and internal evolution and therefore we have chosen the chronological approach for chapter 3 - which sketches the periods of the prehistory and history of English, namely Indo-European, Germanic, Old English, Middle English, Early Modern English and Modern English - and the systematic approach for all following chapters, which cover amongst other things phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, and vocabulary as well as some varieties of English. In general, we are looking at English language history specifically from the point of view of its consequences for present-day English, and we will be introducing methods, approaches and basic technical terms as we go along. A number of indices and appendices, a glossary of terms as well as a detailed table of contents make the access to the volume easier.Evolution of English is intended for everybody who has an interest in the topic, and particularly for students who have to or who want to take a paper or exam on the history of English.

 • - A study based on results from modern fieldwork
  af Minna Skafte Jensen
  270,95 kr.

  ENGELSK SALGSTEKST: It is unknown, of course, who wrote the Iliad and the Odyssey, since in general no reliable contemporary description of how the two epics came into being is to be found. Such sources as there are – first and foremost the two poems themselves – must be interpreted in a comparative framework built on experience from societies in the modern world that are in some respects similar to archaic Greece, in order to reach a coherent picture of the process. The oral-formulaic theory formed by Milman Parry (1902-35) and Albert B. Lord (1912-91) not only revolutionised Homeric studies but also had an impact on anthropology and folklore. It led to increased interest in oral epic traditions, and fieldworkers changed their methods towards a focus on composition in performance. The individual singer and his handling of the tradition gained importance. When possible, more than one performance of the “same” song was recorded, by the same singer on different occasions or by different singers, and interaction with the audience was documented. By now, a wealth of editions and studies of oral epics from various parts of the world is accessible and is used in the present study as an inspiration for achieving a deeper understanding of the methods at work in oral epic, for building a likely social context of the Iliad and the Odyssey, and especially for speculating on the circumstances of the writing of the two great poems. Long oral narratives are flexible, and accordingly, the dictation to scribes that must be at the origin of the texts which have been preserved in writing to this day, was a process of the utmost importance as the composition in performance of the Iliad and the Odyssey. The study is directed at classical scholars but will hopefully be of interest to a much broader readership: folklorists, anthropologists, and whoever enjoys reading Homer, in Greek as well as in translation. Minna Skafte Jensen has a lifetime’s experience of teaching Homer to students of Greek or of classics in translation at the Universities of Copenhagen and Southern Denmark, and she has written extensively on the subject. Her two most important contributions are The Homeric Question and the Oral-Formulaic Theory (Copenhagen 1980) and Homer og hans tilhørere (Copenhagen 1992).

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.