Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Sprogundervisning: teori og metoder

Her finder du spændende bøger om Sprogundervisning: teori og metoder. Nedenfor er et flot udvalg af over 431 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - 32 ideer til at styrke sproget i alle fag
  af Katja Vilien & Helene Thise
  218,94 kr.

  Sproget er menneskets værktøj til forståelse og kommunikation. Sproget spiller derfor en central rolle i læringen og er også det middel, hvormed vi udtrykker vores viden. Broen til fagsproget bygger på en holistisk tilgang til udvikling af sprog i skolens fag og lægger sig naturligt i forlængelse af Pauline Gibbons’ indflydelsesrige bog: Styrk sproget, styrk læringen (2016), som her får en praksisnær ledsager med konkrete ideer og værktøjer til faglæreren, der ønsker at tilrettelægge en sprogudviklende undervisning. Hensigten er at skabe bedre faglig forståelse og bedre elevprodukter (både skriftligt og mundtligt), flere og mere uddybende svar på lærerens spørgsmål, strategisk og effektiv brug af flere sprog i læringen, bedre samarbejde med hjemmet og frigørelse af lærerresurser gennem øget elevaktivitet. Bogen rummer: En menu af konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, skabeloner og elevark samt oversigter over, hvordan de enkelte aktiviteter kan gennemføres. Skabelonerne kan redigeres, tilpasses og suppleres, alt efter hvilke emner, fag og elever der er i spil. En model, bromodellen, som støtte til at tilrettelægge en sprogudviklende undervisning. Bromodellen styrker blikket på, hvad de enkelte aktiviteter kan bruges til, hvor de kan placeres i et forløb, og hvordan de kan anvendes – hele tiden med fokus på sprogudvikling. Værktøjer til at få øje på det sprog, der er relevant at fokusere på og arbejde med. Herunder Sprogluppen og Tænkekort. Broen til fagsproget retter sig især mod lærere, som kan anvende bromodellen som ramme for planlægning og refleksion og bogen som håndbog og idébank i den daglige praksis. Andetsprogsvejledere vil kunne bruge bogen til vejledning af kolleger og i egen praksis. Undervisere i dansk som andetsprog vil også kunne finde god inspiration i bogen, da der lægges særlig vægt på flersprogede elevers læring. Endelig kan bogen bruges til undervisningsobservation og af lærerstuderende, både i løbet af uddannelsen og i forbindelse med undersøgende opgaver og i praktikforløb.

 • af Trygve Kvithyld, Trude Kringstad & Guri Melby
  142,95 kr.

  Gode skrivefærdigheder er helt central del af elevernes literacykompetence. Det at kunne udtrykke sig på skrift er nødvendigt for en vellykket skolegang og uddannelse, for at kunne deltage i arbejdslivet og for at blive en aktiv deltager i samfundet.Bogens forfattere forklarer, hvad skrivestrategier er, hvilke strategier der er nyttige på forskellige tidspunkter i skriveprocessen, og hvordan man kan arbejde med skrivestrategierne i undervisningen. Udgangspunktet er, at skrivning er et håndværk som alle kan lære, og at undervisning i skrivestrategier er noget af det mest effektive, skolen kan beskæftige sig med for at udvikle eleverne skrivekompetence og læring.Bogen henvender sig til lærerstuderende og lærere i skolen i alle fag. Bogens eksempler er primært fra undervisning på mellemtrin og overbygning, men temaet om skrivestrategier er relevant for hele uddannelsesforløbet.

 • - Teori og analyse
  af Annemette Hejlsted
  67,95 - 207,95 kr.

  Noveller deler en række dominerende træk; de er fiktionstekster med et enstrenget plot, der er koncentreret omkring en begivenhed eller en situation, som sætter spørgsmålstegn ved det velkendte og givne. Novellen teori og analyse er en indføring i analysen af noveller. Bogen lægger vægt på læsersynsvinklen og sætter fokus på de vilkår for menings- og betydningsdannelse, som novellegenren tilbyder læseren. Bogen sammenkæder en række anerkendte teorier om novellen med nyere teorier om dens enkeltaspekter, herunder fiktion, karakter, plot og begivenhed og den gennemgår, hvorfor novelle og short story bør ses som betegnelser for den samme genre: novellegenren. Hvert kapitel giver en grundig indføring i et aspekt af novellegenren, især novellens teori, definition og subgenrer samt novellesamlingen, novellen i andre medier og dens relationer til nabogenrerne fortælling, eventyr, kortprosa og roman. Bogen indeholder desuden et længere kapitel om linjer i novellegenrens litteraturhistorie og afsluttes med en detaljeret model til analyse af noveller. Bogen henvender sig til litteratur- og danskstuderende samt studerende ved læreruddannelsen og beslægtede fag på professionshøjskoler og universiteter.

 • - 7 trin til at lykkes
  af Merete Hessel & Michael Juhl Fedders
  327,95 kr.

  Underviser du offentligt ansatte på efteruddannelseskurser eller grundniveau? Så er Virkemidler i voksenundervisning bogen til dig. To erfarne voksenundervisere deler ud af alle deres tips og tricks om, hvordan du skaber det bedst mulige læringsrum for og med dine kursister.Merete Hessel og Michael Juhl Fedders driver sammen firmaet Kompetence- og Konfliktinstituttet, hvor de udvikler metoder til træning af undervisere og gennemfører kompetenceudviklingsforløb for virksomheder – med stor succes på læringstilvækst og målopfyldelse.Virkemidler i voksenundervisning stiller skarpt på de faktorer, der er grund­læggende for, at voksenundervisning skaber læring. I bogen giver Hessel og Fedders en 7-trinsguide til at lykkes som voksen­under­viser. De kommer bl.a. ind på: velkomst, relationelle virkemidler, proaktivitet, imødegåelse af modstand, robusthedsfaktorer, læringsstile, motivation, visuelle virkemidler og meget mere.Bogen er skrevet til alle, der har ansvar for voksenundervisning samt til voksenundervisere. Fokus er særligt på de undervisere, der efteruddanner offentligt ansatte samt elever på grunduddannelser, som er målrettet jobs i den offentlige sektor.

 • af Reijo Pajuoja
  147,95 kr.

  Her får du en klassisk ordbog, som hurtigt sætter dig i stand til at oversætte ord mellem fisk og Dansk. Ordbogen er løbende blevet forbedret og udvidet med flere ord. Denne danske udgave er øget med mere end 10000 ord og omfatter i alt 60000 opslagsord.Bogen er senest indgået som grundlag for det finske sprog i en online oversættelses løsning. Et "must have" for dig som arbejder indgående med det finske sprog og som syntes om en klassisk ordbog.

 • af Lars Klingert
  267,95 kr.

  Alle kan lære at blive en god eller en bedre taler og at holde et oplæg, som overbeviser modtagerne. Lars Klingert har undervist både erfarne og uerfarne talere. Tv- og radiojournalister, studieværter, politikere, erhvervsledere og undervisere. Og det er de samme metoder, han har præsenteret for dem, som du får her. Bogen henvender sig til folk, der gerne vil blive bedre til at formidle deres viden og trænge igennem med deres budskaber. Den kan bruges af alle, der gerne vil kunne tale eller holde oplæg i større eller mindre forsamlinger - hvad enten du skal forberede et oplæg på jobbet, en tale til familiefesten eller du skal til eksamen. I bogen får du blandt andet hjælp til at: forme dit indhold, løfte det med retoriske formler, indøve det effektivt, fremlægge det veldisponeret, velformuleret og velargumenteret og håndtere nervøsitet. "Klingert er præcis, underholdende, inspirerende" - Peter Lund Madsen"En Nyttig og god, solid bog" - Christian Kock professor i retorik

 • - strategier og metoder i udskolingen
  af Maria Bjerregaard & Björn Kinderberg
  327,95 kr.

  'Sprogudviklende undervisning – strategier og metoder i udskolingen' er en håndbog for lærerstuderende og lærere. Bogen præsenterer praksisrettede strategier og metoder for, hvordan man skaber en undervisning, der udvikler både elevernes kundskaber og sprog. Læring og sprog er nært beslægtede med hinanden. Børn har et konkret hverdagssprog, når de starter i skolen, men efterhånden skal de lære at kunne udtrykke sig og opbygge kundskaber på et abstrakt skolesprog. Til dette har eleverne behov for sproglige strategier og støtte fra læreren for at tilegne sig det faglige indhold i så stor udstrækning som muligt. Det gælder både elever med dansk som modersmål og elever med dansk som andetsprog. I denne bog præsenterer forfatterne seks principper, som undervisningen kan baseres på for at gøre den sprog-og kundskabsudviklende. Bogen indeholder desuden mange praktiske aktiviteter, som kan anvendes i undervisningen. Bogen har desuden et kapitel specielt om sprogudviklende undervisning af tosprogede elever. 'Sprogudviklende undervisning – strategier og metoder i udskolingen' er først og fremmest rettet mod studerende og lærere i fagene kristendomskundskab, historie, samfundsfag og geografi i folkeskolens ældste klasser, men de aktiviteter, fremgangsmåder og arbejdsmetoder, der præsenteres, kan også anvendes inden for andre fag og i andre klasser. Bogen er lærerfagligt bearbejdet til anvendelse i dansk udskoling af Lis Pøhler. Om forfatterne:Maria Bjerregaard, lærer i svensk og svensk som andetsprog, arbejder som projektleder ved Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Björn Kindenberg, lærer i SO og svensk som andetsprog, arbejder som projektleder ved Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Om bogens danske redaktør:Lis Pøhler er uddannet lærer, speciallærer og master i specialpædagogik. Hun har været pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet og driver i dag konsulentvirksomheden laesning.dk. Lis Pøhler er desuden formand for Opgavekommissionen i dansk læsning og retskrivning, formand for Opgavekommissionen for nationale test i dansk, læsning samt formand for Opgavekommissionen EUD-optagelsesprøve, Dansk. Hun har siden 2005 været ansvarshavende redaktør af Læsepædagogen og forfatter til en række fagbøger og undervisningsmaterialer især om læsning og læsevanskeligheder.

 • af Mariusz (University of Zielona Gora Kruk
  436,95 - 1.466,95 kr.

 • af Makoto Ikeda
  436,95 - 1.589,95 kr.

 • af Natasha E. (North West University Ravyse
  436,95 - 1.589,95 kr.

 • af Sujata S. Kathpalia
  436,95 - 1.589,95 kr.

 • af Wen (East China Normal University Xu
  436,95 - 1.589,95 kr.

 • af Takaaki (Ryukoku University Hiratsuka
  436,95 - 1.772,95 kr.

 • af Alex Panicacci
  436,95 - 1.589,95 kr.

 • af Danni (Beijing Foreign Studies University Yu
  436,95 - 1.711,95 kr.

 • af Sandra Kotzor
  226,95 - 598,95 kr.

 • af Michael Mccarthy
  226,95 kr.

 • af Michael Mccarthy
  229,95 kr.

 • af Emma Mclaughlin, James Mackay, Averil Coxhead & mfl.
  451,95 - 1.466,95 kr.

  This book provides a linguistic description of English in the context of the trades and investigates how this specialist language is used in real-world contexts. This book is key reading for advanced students, researchers and practitioners in the areas of ESP, trades education and vocational education.

 • af Evangelia Adamou, Almeida Jacqueline Toribio & Barbara Bullock
  426,95 - 1.589,95 kr.

 • af Douglas E. Bell
  426,95 - 1.589,95 kr.

 • af Zsofia Demjen, Elena Semino & Sarah Atkins
  438,95 - 1.589,95 kr.

 • af Joan Kelly Hall, Yingliang He & Su Yin Khor
  426,95 - 1.589,95 kr.

 • af Ari Huhta, Lea Nieminen, Claudia Harsch & mfl.
  438,95 - 1.589,95 kr.

 • af Susy Macqueen & Ute Knoch
  451,95 - 1.463,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.