Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Dataanalyse: generelt

Her finder du spændende bøger om Dataanalyse: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 16 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Datavisualisering og informationsgrafik.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (16)
 • (1)
Format
 • (10)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (5)
 • (11)
Pris
DKK
Serie
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Fagdidaktik, 1. - 10. klasse
  af Kristine Jess, Hans Christian Hansen, Jeppe Skott & mfl.
  447,95 kr.

  DELTA 2.0 er en ny og helt opdateret udgave af Delta, der i ti år har været brugt i matematiklærernes grund-, efter- og videreuddannelse.DELTA 2.0 er del af serien MATEMATIK FOR LÆRERSTUDERENDE.Ud over DELTA 2.0 består serien af fem bøger med fokus på matematisk indhold: to om Tal, algebra og funktioner, to om Geometri og en om Stokastik, hvortil kommer en bog om elever med særlige behov i matematikundervisningen. Bøgerne i serien er et ambitiøst forsøg på at sammentænke de matematikfaglige aspekter af læreruddannelsen med fagdidaktiske og professionsrettede overvejelser.DELTA 2.0 er seriens almene fagdidaktik. Der er også fagdidaktiske overvejelser i de øvrige bøger i serien, men de er knyttet til specifikt matematisk indhold. DELTA 2.0 behandler mere generelle matematikdidaktiske problemstillinger som læringsteoretiske overvejelser i forbindelse med matematik, centrale aspekter af det at undervise i matematik og digitale teknologier som værktøj til at støtte elevers faglige læring af matematik. Det er en gennemgående idé i DELTA 2.0 at formulere matematikdidaktiske fokuspunkter, som i særlig grad er vigtige for lærere at reflektere over.DELTA 2.0 henvender sig ikke blot til lærerstuderende, men kan også anvendes i matematiklærernes efter- og videreuddannelse, fx diplom-, kandidat- eller masteruddannelser. Desuden vil matematiklærere kunne finde inspiration til udvikling af egenundervisning.

 • - med eksempler fra det pædagogisk psykologiske felt
  af Dorte Kousholt, Louise Bøttcher & Ditte Winther-Lindqvist
  369,95 kr.

  Kvalitative analyseprocesser giver konkret indblik i, hvordan du kan analysere empirisk materiale. Bogen starter der, hvor mange metodebøger stopper: Når du har dit empiriske materiale i hus, hvad gør du så? Analysearbejdet er helt centralt for kvalitativ forskning – det er gennem analyserne, at resultaterne fremkommer. Alligevel er det ofte ret dunkelt, hvordan analysen egentlig er foretaget. Denne bog sætter spot på selve analyseprocessen, de analytiske greb, som er anvendt, og hvordan teoretisk begrebsarbejde har guidet analysen undervejs. På den måde inviterer bogen læseren ind i forskerens værksted og retter fokus på selve analyseprocessen med dens kringlede proces, trin og vildveje, tilrettelæggelse og strategier. Bogen er inddelt i hermeneutiske, poststrukturalistiske og dialektiske analyseperspektiver. Det er imidlertid en væsentlig pointe, at det teoretiske afsæt ikke på nogen entydig måde giver én bestemt analysemetode. Derfor præsenterer bogen forskellige analysetilgange under hver af de tre overskrifter og viser, hvordan man på forskellige måder kan arbejde sig igennem den analytiske proces. Forfatterne tilbyder desuden anvisninger i form af modeller, analytikker og spørgsmål, som man kan lade sig inspirere af, når man skal planlægge og gennemføre sine egne analyser. Kvalitative analyseprocesser henvender sig primært til studerende, der skal analysere kvalitativt empirisk materiale som led i en lang eller mellemlang videregående uddannelse eller et ph.d.-forløb. Den er især anvendelig indenfor det pædagogisk-psykologiske felt og beslægtede områder. De beskrevne analyseprocesser har dog samme relevans udover disse felter, og bogen kan derfor anvendes af alle, som ønsker at blive klædt bedre på til at gennemføre teoretisk informerede kvalitative analyser.

 • - Med videoetnografisk dataindsamling
  af Brian L. Due
  230,95 - 240,95 kr.

  MULTIMODAL INTERAKTIONSANALYSE giver mulighed for at undersøge sociale interaktioner i detaljen og dermed fremanalysere, hvordan sociale relationer, identitet og mening skabes og tillægges mening det være sig i mødelokalet, i butikken, i klasseværelset, i det offentlige rum eller om middagsbordet.Metoden er kendetegnet ved at fokusere ikke kun på det talte ord, men på alle de forskelige modaliteter, der medvirker til at skabe mening i social interaktion, såsom tale, gestikulation, blikretning, mimik og genstande. For at kunne observere og analysere dette er det nødvendigt at indsamle data gennem videoetnografisk metode.Denne bog giver en samlet forskningsbaseret introduktion til de væsentligste aspekter i et projektforløb, der indebærer videoetnografisk dataindsamling og multimodal interaktionsanalyse. Bogen gennemgår således:Hvad multimodal interaktionsanalyse kan bruges til Tilgangens afsæt i den såkaldte EMCA-tradition. Tilrettelæggelse og gennemførelse af videoetnografisk dataindsamling Bearbejdning af det indsamlede videomateriale Udarbejdelse af multimodale interaktionsanalyser Videobaseret feedback til deltagere i projektet.

 • af Georg Vogeler, Elena Spadini & Francesca Tomasi
  294,95 kr.

  In scholarly digital editing, the established practice for semantically enriching digital texts is to add markup to a linear string of characters. Graph data-models provide an alternative approach, which is increasingly being given serious consideration. Labelled-property-graph databases, and the W3c's semantic web recommendation and associated standards (RDF and OWL) are powerful and flexible solutions to many of the problems that come with embedded markup. This volume explores the combination of scholarly digital editions, the graph data-model, and the semantic web from three perspectives: infrastructures and technologies, formal models, and projects and editions.

 • af Georgina Wilson-Powell
  126,95 kr.

  Nachhaltig leben - aber wie? Muss man leere Joghurtbecher auswaschen? Wie grün sind E-Autos? Und ist eine vegane Ernährung wirklich immer besser für unseren Planeten? Dieser einzigartige Ratgeber bringt Licht ins Dunkel und liefert fundierte Antworten auf über 140 alltägliche Fragen rund um die Themen  Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Treffen Sie mithilfe klarer Fakten in jeder Situation die richtige Entscheidung für ein umweltbewusstes Leben - egal ob in der Küche, am Arbeitsplatz oder auf Reisen. Die ultimativen Antworten für ein umweltfreundliches Leben Was ist eigentlich wirklich nachhaltig und wie minimieren wir effizient unseren ökologischen Fußabdruck? Beim Thema Umweltschutz sehen wir oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nachhaltigkeitsexpertin und Journalistin Georgina Wilson-Powell führt Sie mit konkreten Ratschlägen an einen nachhaltigen Lebensstil heran. Dabei räumt sie mit gängigen Mythen auf und bietet Ihnen eine wirkungsvolle Entscheidungs- und Abwägehilfe, um Nachhaltigkeit in alle Lebensbereiche zu integrieren.  Nachhaltiger Lebensstil leicht gemacht . Antworten auf über 140 Fragen zu Nachhaltigkeit. Praktische Tipps für jede Lebenssituation. Klarer und verständlicher AufbauSo einfach geht Nachhaltigkeit im Alltag! Werden Sie mit diesem Buch aktiv und treffen Sie die richtigen Entscheidungen für ein umweltbewusstes und nachhaltiges Leben.

 • af Vincent Heuveline, Fabian Gebhart & Nina Mohammadianbisheh
  211,95 kr.

  Die Digitalisierung bietet ein neues, effizientes Hilfsmittel,den wissenschaftlichen Fortschritt zu unterstützen. In nahezu allen Bereichen lassen sich mit Hilfe moderner Informationssysteme Forschungsdaten digital archivieren und bei Bedarf leichter wiederverwenden. In der heutigen Zeit, in der das kollektive Wissen ein enormes Ausmaß angenommen hat, ist die Systematisierung von Forschungsdaten zwingender denn je erforderlich. Die E-Science-Tage 2019, aus denen dieser Tagungsband hervorgegangen ist, haben neue Wege der Verarbeitung von Forschungsdaten aufgezeigt und durch den regen Austausch von Erfahrungen und Innovationen die digitale Wissenschaft weiter vorangetrieben.

 • af Clara B. Jones
  491,95 kr.

  This brief discusses factors associated with group formation, group maintenance, group population structure, and other events and processes (e.g., physiology, behavior) related to mammalian social evolution. Within- and between-lineages, features of prehistoric and extant social mammals, patterns and linkages are discussed as components of a possible social "tool-kit".  "Top-down" (predators to nutrients), as well as "bottom-up" (nutrients to predators) effects are assessed.  The present synthesis also emphasizes outcomes of Hebbian (synaptic) decisions on Malthusian parameters (growth rates of populations) and their consequences for (shifting) mean fitnesses of populations.  Ecology and evolution (EcoEvo) are connected via the organism's "norms of reaction" (genotype x environment interactions; life-history tradeoffs of reproduction, survival, and growth) exposed to selection, with the success of genotypes influenced by intensities of selection as well as neutral (e.g. mutation rates) and stochastic effects.  At every turn, life history trajectories are assumed to arise from "decisions" made by types responding to competition for limiting resources constrained by Hamilton's rule (inclusive fitness operations).

 • af Sio-Iong Ao, Burghard Rieger & Mahyar Amouzegar
  1.061,95 kr.

 • af Paola Flocchini & Leszek Gasieniec
  549,95 kr.

 • af Dominik Wodarz
  532,95 kr.

 • af Stefano Spaccapietra
  481,95 kr.

 • af José Luis Oliveira, Victor Maojo, Fernando Martin-Sanchez & mfl.
  632,95 kr.

  The sequencing of the genomes of humans and other organisms is inspiring the developmentofnew statisticalandbioinformatics tools that we hope canmodify the current understanding of human diseases and therapies. As our knowledge about the human genome increases so does our belief that to fully grasp the mechanisms of diseases we need to understand their genetic basis and the p- teomicsbehind them and to integratethe knowledgegeneratedin thelaboratory in clinical settings. The new genetic and proteomic data has brought forth the possibility of developing new targets and therapies based on these ?ndings, of implementing newly developed preventive measures, and also of discovering new research approaches to old problems. To fully enhance our understanding of disease processes, to develop more and better therapies to combat and cure diseases, and to develop strategies to prevent them, there is a need for synergy of the disciplines involved, medicine, molecular biology, biochemistry and computer science, leading to more recent ?elds such as bioinformatics and biomedical informatics. The 6th International Symposium on Biological and Medical Data Analysis aimed to become a place where researchersinvolved in these diversebut incre- ingly complementary areas could meet to present and discuss their scienti?c results. The papers in this volume discuss issues from statistical models to arc- tectures and applications to bioinformatics and biomedicine. They cover both practical experience and novel research ideas and concepts.

 • af Gennady Andrienko & Natalia Andrienko
  1.134,95 kr.

  Exploratory data analysis (EDA) is about detecting and describing patterns, trends, and relations in data, motivated by certain purposes of investigation. As something relevant is detected in data, new questions arise, causing specific parts to be viewed in more detail. So EDA has a significant appeal: it involves hypothesis generation rather than mere hypothesis testing.The authors describe in detail and systemize approaches, techniques, and methods for exploring spatial and temporal data in particular. They start by developing a general view of data structures and characteristics and then build on top of this a general task typology, distinguishing between elementary and synoptic tasks. This typology is then applied to the description of existing approaches and technologies, resulting not just in recommendations for choosing methods but in a set of generic procedures for data exploration. Professionals practicing analysis will profit from tested solutions - illustrated in many examples - for reuse in the catalogue of techniques presented. Students and researchers will appreciate the detailed description and classification of exploration techniques, which are not limited to spatial data only. In addition, the general principles and approaches described will be useful for designers of new methods for EDA.

 • af Paolo Atzeni, Wesley W. Chu, Tok Wang Ling, mfl.
  824,95 kr.

  On behalf of the Organizing Committee, we would like to welcome you to the proccedings of the 23rd International Conference on Conceptual Modeling (ER 2004). This conference provided an international forum for technical discussion on conceptual modeling of information systems among researchers, developers and users. This was the third time that this conference was held in Asia; the ?rst time was in Singapore in 1998 and the second time was in Yokohama, Japan in 2001. China is the third largest nation with the largest population in the world. Shanghai, the largest city in China and a great metropolis, famous in Asia and throughout the world, is therefore a most appropriate location to host this conference. This volume contains papers selected for presentation and includes the two keynote talks by Prof. Hector Garcia-Molina and Prof. Gerhard Weikum, and an invited talk by Dr. Xiao Ji. This volume also contains industrial papers and demo/poster papers. An additional volume contains papers from 6 workshops. The conference also featured three tutorials: (1) Web Change Management andDelta Mining: Opportunities andSolutions,by SanjayMadria,(2)A Survey of Data Quality Issues in Cooperative Information Systems, by Carlo Batini, and (3) Visual SQL - An ER-Based Introduction to Database Programming,by Bernhard Thalheim.

 • - Opdater dig selv & dit verdensbillede
  af Emilie Schytte
  291,95 kr.

  Hvornår opdaterede du sidst din telefon? Det var formentlig indenfor de seneste 3måneder. For alt i livet bliver dårligere med tiden, hvis du ikkeløbende vedligeholder, opdaterer eller forbedrer det. Men hvornår opdaterede dusidst dit verdensbillede eller endnu vigtigere - dig selv? Update er den første bog i en serie af bøger der ved hjælp af statistik,data og den nyeste forskning opdaterer dit syn på de mest afgørende emner pådette unikke tidspunkt i verdenshistorien. Emner som kunstig intelligens,klimaforandringer, globalisering, ulighed, computere, internettet ogmenneskehjernen.Alden viden er dog nytteløs, hvis den ikke fører til handling i din egen hverdag.Derfor fokuserer denne Update på hvordan du ved hjælp af adfærdsdesign, vaner, mål og visioner bruger et opdaterede verdensbillede i dit eget liv. Sandheden er, at verden aldrig har været bedre. Intet i livet er sort/hvidt ogder er selvfølgelig store problemer vi skal løse, men det er på tide vi opdaterer verdensbilledet med flere farver.

 • - instrumentering og metoder
  af Flemming Simonsen, Helle Jeppesen & Merete Norsker Bergsøe
  532,95 kr.

  Analyseteknik - instrumentering og metoder giver læseren en grundlæggende indføring i de vigtigste instrumenter og metoder i det analytiske laboratorium.Bogen dækker de tre analytiske hovedområder: Chromatografi, spektrometri og potentiometri samt områderne statistisk resultatvurdering, metodevalidering og udstyrskvalificering. Der er lagt stor vægt på bogens praktiske anvendelighed, stoffet er tæt relateret til det daglige arbejde i analyselaboratoriet, og gennemgangen af de enkelte emner er overalt suppleret med laboratorierelaterede beregningseksempler og testopgaver.Bogen kan anvendes både i undervisningssammenhæng og som håndbog i laboratorier. Derfor er stoffet gennemgået på en let tilgængelig form, og de enkelte afsnit er disponeret således, at de kan læses uafhængigt af hinanden.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.