Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Flag, emblemer, symboler, logoer

Her finder du spændende bøger om Flag, emblemer, symboler, logoer. Nedenfor er et flot udvalg af over 9 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af J. E. Cirlot
  273,95 kr.

 • - Studier i danmarkshistoriens heraldiske spejl
  af Nils Bartholdy
  393,95 kr.

  Denne afhandling er af Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet antaget til offentligt at forsvares for den filosofiske doktorgrad.Forsvaret finder sted den 26. november 2021 kl. 13.00 på Søndre Campus, Emil Holms Kanal 4, lok. 23.0.50, 2300 København S.I denne bog ses danmarkshistorien fra en heraldisk synsvinkel. Kongevåbenets fremkomst, udvikling og betydning følges fra det ældste kendte eksempel på våbenet med løver og hjerter eller blade fra ca. 1194 til en komposition med mange felter. Deres betydninger og motiveringen for deres antagelse forklares i lyset af den førte politik. Baggrunden for og opfattelsen af de tre kroner behandles fra før Kalmarunionens dannelse i 1397 og videre til den langvarige dansk-svenske strid om dem i 1500- og 1600-tallet.Våbenerne for kongetitlerne ‘de Venders’ og ‘de Goters’ opfattes som udtryk for prætention. Det gjaldt også i særlige sammenhænge Norges øksebærende løve, der af kongesønner og hertuger blev brugt som prætentionsvåben for titlen ‘arving til Norge’. Våbenet med to løver for Sønderjylland/Slesvig, en afledning af kongevåbenet, tolkes som led i den danske kongemagts forhold til især de holstenske grever og de gottorpske hertuger.Arvekongedømmets behov for suverænitetssymbolik er skildret på baggrund af udenlandske forbilleder. Til sidst gennemgås den langvarige proces efter 1814, der førte til, at den norske løve måtte udtages af kongevåbenet i 1819.Dannebrogskorset i flaget og som skjoldfigur og legenden om Dannebrogs fald fra himlen er ligesom kongekronens udvikling fra åben til lukket form behandlet i særlige kapitler.Der er lagt vægt på udsagn i akter vedrørende fredsforhandlinger og diplomatisk korrespondance, og polemiske og propagandistiske skrifter er undersøgt. Symbolikken og det politiske potentiale i kongernes våbenmærker blev især tydelige i konfliktsituationer. Kongevåbenets mange felter er illustreret med eksempler på segl, mønter, våbenbøger, ordensriddervåbener, kalkmalerier, relieffer, tegninger, træsnit, stik, gravmæler, faner og andre tekstiler, regalier m.m.Nils G. Bartholdy var 1970-2014 arkivar i Rigsarkivet. Som dets heraldiske konsulent fra 1985 behandlede han bl.a. sager om brug af det kongelige våben og kongekronen. Han er styrelsesmedlem i Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Scandinavica) og medlem af l’Académie internationale d’héraldique, siden 2007 som 1. vicepræsident.

 • - Fantastiske historier og sjove fakta om flag!
  af Clive Gifford
  241,98 kr.

  HEJS FLAGET afslører en masse sjove og fantastiske historier om de mange forskellige landes flag og deres brug.Find ud af, hvornår flaget blev "opfundet", og hvordan man bruger særlige signalflag til at snakke sammen til søs.Læs de mange sjove historier om flag, og se de fantasifulde figurer på visse landes flag - drager, vulkaner, smiley-ansigter, og endog tæpper!Hvorfra stammer sporten med at jonglere med flag?Hvorfor hedder et sørøverflag også Jolly Roger?Hvilket land har som det eneste et femkantet flag?

 • af Peter Graabæk
  235,95 kr.

  200 logoer fra dansk minimalismes gyldne æra.Denne bog markerer afslutningen på et langstrakt arbejde for at redde danske logoer fra at forsvinde, efter de er gået ud af brug. Fra bunker af brugte og udtjente logoer fundet i logo-designernes egne arkiver har designer Peter Graabæk udvalgt danske logoer, som er smukt design på glemslens rand. Alle logoer er tegnet op på ny, så de fremstår lige så skarpt, som de blev udtænkt.Resultatet er den første omfattende samling af dansk logodesign.

 • af Samuel McKittrick
  468,95 kr.

 • af Lars Ludvigsen, Jakob Zeuthen, Kasper Nesager & mfl.
  185,95 kr.

  'OP PÅ MÆRKERNE - din guide til certificeret mærkning og venligaktivisme' er en lille praktisk bog, der henvender sig til alle forbrugere, som gerne vil finde vej i den såkaldte 'mærkejungle'.Certificeret mærkning er kunsten at overføre et dokumenteret budskab på en enkel, troværdig og symbolsk måde. Og bogen er guiden til alle de certificerede mærker, der findes i Danmark til forbrugere.Der er 38 gode og troværdige mærker, som du kan orientere dine indkøb efter. De certificerede mærker handler om miljø, klima, sundhed og sociale forhold. Nogle dækker et enkelt område, andre dækker flere.Alle mærker er blevet analyseret ved hjælp af Butterfly-modellen, så de lever op til minimumskravene. Kriterierne for analysemodellen bliver lagt helt åbent frem, så man kan se vurderingskriterierne og selv tjekke efter, både bogens mærker og eventuelt andre ordninger. Selv om de enkelte mærker opnår en forskellig score, er alle 38 troværdige og værd at bruge.Når du har læst guiden, vil du ikke længere opleve en jungle, men snarere en lille nysselig botanisk have med blot 38 medlemmer, hvilket er til at overskue.Bogen indeholder desuden overvejelser over, hvordan man som forbruger kan forholde sig, når en produkttype ikke kan købes med et certificeret mærke. For dem er der trods alt fortsat en del af. Det er det, der bliver kaldt 'venligaktivisme', og som er en konstruktiv måde at gå i dialog med virksomheder på.Bogen har fire forfattere: Lars Ludvigsen, Jakob Zeuthen, Kasper Neasager og Susanne Hacke. Og den tidligere klimaminister og EU-klimakommissær Connie Hedegaard har skrevet forord.

 • af Isidore Kozminsky
  118,95 kr.

 • af Carsten Selch Jensen, Marika Mägi, Kersti Markus & mfl.
  200,95 kr.

  Hvad er den historiske virkelighed bag legenden om Dannebrog? Historien siger jo, at banneret faldt fra himlen under et voldsomt slag mellem danske korsfarere og estiske krigere i den nordlige del af Estland i 1219 – men er det nu også helt sandt? Det forsøger nærværende bog at give et svar på gennem en skildring af de ideer, forestillinger og konkrete samfundsstrukturer, der herskede blandt danskerne og esterne på det tidspunkt, hvor de tørnede sammen på slagmarken, men også kom til at præge hinanden i al den tid, hvor Estland forblev en del af den danske konges besiddelser. Bogens fire forfattere – to fra Estland og to fra Danmark – er hver især eksperter inden for deres respektive fagområder (arkæologien, kunsthistorien, kirke- og middelalderhistorien) og præsenterer her et nyt bud på, hvordan vi skal forstå et vigtigt kapitel i de to landes fælles historie.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.