Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Handicap: sociale aspekter

Her finder du spændende bøger om Handicap: sociale aspekter. Nedenfor er et flot udvalg af over 67 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - mellem teori, erfaring og virkelighed
  af Birgit Kirkebæk, Susan Tetler, Leif Olsen & mfl.
  415,95 kr.

  Men som Handicapforståelser - mellem teori, erfaring og virkelighed viser, er det ikke nogen let opgave, for handicapbegrebet er vildt, ustyrligt og sammensat. I bidrag, der spænder fra historie, jura, økonomi og sociologi over rehabilitering, special- og socialpædagogik samt psykologi til teater og medier, giver bogen et fascinerende indblik i et komplekst fænomen. Samtidig formår den at bringe større klarhed over begrebets mange betydninger og derved gøre det mere brugbart, så læseren i sin faglige tilgang hjælpes til at overveje mangfoldighed og menneskelige ressourcer frem for ensidigt at fokusere på diagnoser og mangler. Handicapforståelser - mellem teori, erfaring og virkelighed henvender sig til studerende, undervisere, fagpersoner, forskere og beslutningstagere, der beskæftiger sig med mennesker med handicap og handicap som samfundsfænomen.

 • af Bjarne Hesselbæk
  356,95 kr.

  Fra umyndig idiot til borger med rettighederDe åndssvage blev de kaldt, den store gruppe af danskere, som for få årtier siden levede deres liv afsondret på store anstalter, der rummede op til tusind mennesker. De var afskåret fra deres familier, blev behandlet med tvang og havde ikke de samme rettigheder som andre borgere i samfundet.I dag lever de fleste mennesker med udviklingshæmning mere eller mindre integreret i samfundet. De har ret til undervisning og vokser op hjemme hos deres forældre som andre børn. Som voksne bor de i egen bolig, har gerne et arbejde og lever deres liv med forskellig grad af støtte fra samfundet, så de kan klare de daglige udfordringer.BEFRIELSEN er den vigtige historie om, hvordan vi et nået så langt. Det er fortællingen om befrielsen af en stor gruppe danskere, som har være marginaliseret og lukket ude af samfundet i århundreder – og som i dag har fået den ligeværdige plads og betydning i samfundet, som alle danske borgere har ret til."Denne bog er fascinerende læsning. For første gang kan vi i en samlet fremstilling høre om, hvordan datidens såkaldt åndssvage blev betragtet og behandlet på de tidlige anstalter i 1800-tallet og frem til nutidens ordninger for udviklingshæmmede i kommunerne.Selv om plejen – eller opbevaringen – af de åndssvage længe har været en af de store udgiftsposter i statsbudgettet, er der skrevet forbløffende lidt om de anbragte i bøger om Danmarkshistorien. Især udviklingen efter 1970’erne har hidtil været lukket land. Det er derfor en af bogens store fortjenester, at den har fokus på tiden efter udlægningen af særforsorgen i 1980 … Bogen kan på det varmeste anbefales."- fra bogens forord af Jesper Vaczy Kragh, ph.d., forsker i medicin- og psykiatrihistorie.Om forfatteren:BJARNE HESSELBÆK er journalist og historiker. Har arbejdet som kommunikationsrådgiver og kampagnechef. Mangeårig kommunikationschef for Socialpædagogernes Landsforbund og forfatter til en række fagbøger.

 • - Håndbog for forældre og professionelle
  af Camilla Grann
  252,95 kr.

  "Livet med et udviklingshæmmet barn" beskriver de særlige vilkår og udfordringer, man har i en familie med et handicappet barn. Bogen dykker ned i de forskellige dele af barnets opvækst fra fødsel over ungdomsliv og til tidlig voksenalder. Hver alder har sine egne udfordringer, hvor der kan være brug for at høre andres erfaringer eller blive udfordret på egen tænkning. Bogen er derfor krydret med citater og udsagn fra forældre, der selv har børn med udviklingshæmning. Deres bidrag gør bogen nuanceret og levende. Bogen giver kortt sagt svar på nogle af de uendeligt mange spørgsmål, der melder sig, og som man ikke kan gå ét sted hen og få svar på. Nogle af disse spørgsmål er eksistentielle og personlige – andre af mere lavpraktisk art. Bogens kapitler veksler fra letforståelig formidling af faglige emner som kromosomer og syndromer, regler og rettigheder og beskrivelse af barnets funktionsniveau til nære emner som tilknytning, sorg, opdragelse, handicapidentitet og familiedynamik. Bogen indeholder desuden praktiske informationer om merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler, relevante foreninger mv. Bogen kan også bruges som opslagsværk, hvis der er en bestemt problemstilling i livet med det udviklingshæmmede barn, der kræver særlig opmærksomhed. Bogen henvender sig især til forældre, bedsteforældre og andre pårørende til børn med udviklingshæmning samt til professionelle, der arbejder med området i kommunalt eller specialpædagogisk regi.

 • af Jørgen Lyhne & Anna Marie Langhoff Nielsen
  670,95 kr.

  Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – voksne (og børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er udviklet til brug i det social- og neuropædagogiske miljø. Materialet er som udgangspunkt tilpasset arbejdet på bo- og dagtilbud for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og lever op til de forventninger, som de professionelle i et pædagogisk miljø har til et enkelt og præcist observationsredskab, der kan kvalificere den pædagogiske indsats. Materialet er dog også anvendeligt overfor andre målgrupper, herunder unge og børn med nedsat funktionsevne.Materialet kan anvendes til at dokumentere og evaluere den socialpædagogiske og specialpædagogiske praksis. Det kan dermed medvirke til at skabe en konstruktiv dialog omkring den pædagogiske planlægning i forhold til borgeren samt støtte samarbejdet med de relevante netværk.Til Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – voksne (og børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne findes et online scoringsprogram, som omfatter udfyldelse af spørgeskemaer, udregning af trinværdier og samlede værdier, udviklingsprofil og kvalitativ udviklingsbeskrivelse. Er du interesseret i at købe adgang til Online scoringsprogrammet, bedes du kontakte Dansk Psykologisk Forlag på info@dpf.dk eller tlf. 45460050.2. udgave indeholder følgende forbedringer: • Det teoretiske afsnit er udvidet• Antallet af udviklingstrin er nu 17 mod tidligere 18• Den aldersmæssige opdeling af udviklingstrinnene er ændret• Spørgsmålene har gennem- gået en grundig revision, så de i større grad viser forbindelse til udviklingspsykologien og neuropsykologien• Antallet af spørgsmål er reduceret fra 720 til cirka 550• Scoringskategorierne er justeret sprogligt.• Efter hver beskrivelse af et udviklingsområde gives forslag til, hvad man skal være særligt opmærksom på i sin observation af borgeren• Det fremgår tydeligere i formuleringen af spørgsmålene, hvilke delelementer af et udviklingsområde der undersøges. Til Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse – voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne findes et online scoringsprogram, som omfatter udfyldelse af spørgeskemaer, udregning af trinværdier og samlede værdier, udviklingsprofil og kvalitativ udviklingsbeskrivelse.

 • - Mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår
  af Birgit Kirkebæk & Iver Hornemann Møller
  165,95 kr.

  Mennesker med udviklingshandicap har altid befundet sig bagerst i samfundets bevidsthed. Uanset om vi ser dem gennem tidligere tiders forestillinger om Guds straf eller nutidens optagethed af aktivering, så har mennesker med udviklingshandicap altid været hægtet af det almene samfund.Ved hjælp af både historiske og aktuelle perspektiver belyser denne bog de udviklingshandicappedes levevilkår og de politiske holdninger og handlinger, der har bestemt dem. Ideologiske forhold som racehygiejne, liberalistisk samfundsforståelse, manglende anerkendelse og solidaritet har betydet, at vi i dag ser markant ringere levevilkår hos mennesker med udviklingshandicap end hos den øvrige befolkning.Erfaringerne viser, at levevilkårs forbedringer først kommer og slår igennem efter pres nedefra: Fra de udviklingshandicappede selv, deres nærmeste og i alliance med de faglige organisationer og med støtte fra frivillige organisationer og idealistiske enkeltpersoner.

 • af Lindsey Fitzharris
  108,95 - 198,95 kr.

 • af Andrew Solomon
  65,95 kr.

  Winner of the National Book Critics Circle Award, a Books for a Better Life Award, and one of The New York Times Book Review's Ten Best Books of 2012, this masterpiece by the National Book Award?winning author of The Noonday Demon features stories of parents who not only learn to deal with their exceptional children, but also find profound meaning in doing so?"a brave, beautiful book that will expand your humanity" (People).Solomon's startling proposition in Far from the Tree is that being exceptional is at the core of the human condition?that difference is what unites us. He writes about families coping with deafness, dwarfism, Down syndrome, autism, schizophrenia, or multiple severe disabilities; with children who are prodigies, who are conceived in rape, who become criminals, who are transgender. While each of these characteristics is potentially isolating, the experience of difference within families is universal, and Solomon documents triumphs of love over prejudice in every chapter. All parenting turns on a crucial question: to what extent should parents accept their children for who they are, and to what extent they should help them become their best selves. Drawing on ten years of research and interviews with more than three hundred families, Solomon mines the eloquence of ordinary people facing extreme challenges. Elegantly reported by a spectacularly original and compassionate thinker, Far from the Tree explores how people who love each other must struggle to accept each other?a theme in every family's life.

 • af Freja Polonius
  214,95 - 230,95 kr.

  Pallen rammer ham, og hans fjerde halshvirvel bliver knust. I et halvt år kæmper han for livet, lam fra halsen og ned. Da han endelig bliver udskrevet, er det til et radikalt anderledes liv: I kørestol i en plejebolig, omgivet af hjælpere døgnet rundt og uden håb om bedring. I den dybeste afmagt tager den store smed en beslutning. Han vil dø. Men det er ikke let at dø, når man ikke kan slå sig selv ihjel. I denne bemærkelsesværdige bog følger Freja sin ven Preben i hans kamp for at få hjælp til at ende livet, samtidig med at hun prøver at forstå, hvorfor han ikke ser nogen alternativer. Historien om det sidste år af Preben Nielsens liv er et gribende livtag med den danske holdning til aktiv dødshjælp – og en nu tavs mands endegyldige bidrag til en debat, han insisterede på at måtte deltage i. En ekstraordinær fortælling om frihed, venskab og kærlighed. Og om retten til at nægte at tage sin skæbne på sig.

 • af Hershini Bhana Young
  299,95 - 917,95 kr.

 • af Ava Thompson
  322,95 kr.

 • af Stephanie L. Kerschbaum
  277,95 - 917,95 kr.

 • af Russell Shuttleworth
  488,95 - 2.324,95 kr.

 • af David Gissen
  251,95 - 1.031,95 kr.

 • af Sophie Souid & Pernille Bønløkke Toustrup
  321,95 kr.

  Sjov og varm serie om den hørehæmmede HOLLY, der har superhørelse. Sammen med sine venner MAGNUS og JOSE kan HOLLY bruge sin nye evne til at løse mysterier.I tredje bind i serien om de tre heltemodige venner, Holly, Jose og Magnus, er det Jose, som har brug for Hollys superhørelse til at hjælpe sin storebror Kian, der er havnet i store problemer.En psykosjælden og meget værdifuld tigerkriger fra 1968 er forsvundet fra superhelte-antikbutikken, hvor Kian arbejder som bud - og Kian har fået skylden. Da Holly, Jose og Magnus vil hjælpe Kian med at bevise sin uskyld, bliver de dog hurtigt viklet ind i en omfattende bedragerisag om superhelteantikviteter, der trækker tråde over hele byen og står over for et mysterium, der kræver mere end bare mod og superevner at løse. For pludselig er Hollys superhøreapparat i høj kurs blandt skumle typer, og samtidig med at vennerne skal opklare mysteriet om den forsvundne tigerfigur, jagtes Holly gennem byen.Hvem har sladret om hendes superevne? Og hvem står bag de forsvundne, værdifulde superheltefigurer?

 • af Ann (Maynooth University) Leahy
  329,95 - 1.206,95 kr.

 • af Willy Conley
  427,95 kr.

 • af Floyd W. Matson & Jacobus tenBroek
  353,95 - 737,95 kr.

 • af Alex Winstanley
  82,95 kr.

 • af Rina Sartiano-Gibbons
  212,95 kr.

 • af Theogene Iyakaremye
  337,95 kr.

  Bachelor Thesis from the year 2019 in the subject Social Studies (General), , language: English, abstract: This study has the general objective of investigating the current situation of keys barriers that affect the PWDs through their live experiences and challenges. The specifics objectives are: to investigate the current situation of contextual factors that affect PWDs based on day to day activities (their life experiences), residence housing conditions, the causes and types of their disabilities; to describe the socioeconomic characteristic of PWDs by their types of activity and income earned, ages, sex and marital status; to assess the level of Individualization of disability process against disabling environment in Muhoza Sector as well as the relationship between them and to identify the stakeholder, the programs or projects being involved in individualization process for enabling environment to PWDs. During our research, a cross sectional survey by questionnaire and the method of field observation, reports exploitation were used. The study took into consideration of 112 respondents of whom 109 were population with disability and 3 were local leaders in charge with disability (one at District level and two at Cell level of Mpenge and Ruhengeri) who live in Muhoza Sector in Musanze District. The results of the study indicated that all 112 respondents equal to 100% of the respondents agreed that they have difficult of disability; they face with the various barriers as cited along this study. All concerned respondents said that the appreciation level of individualization of disability against disabling environment takes positive way even if it is at low level. The study concludes that there is a significant role of individualization of disability on enabling adequate environment for PWDs in Rwanda, using Muhoza administrative sector of Musanze District as a case study. Accordingly, all objectives of this study were achieved and all hypotheses were verified and confirmed. At the end of this study, there are different suggestions to the concerned people like Musanze District staff which should prepare the individualized solution toward disabling environment especially Muhoza sector and population with disability should be aware for their rights to better campaign and advocate themselves.

 • af Sami Schalk
  974,95 kr.

 • af Daniel Masresha Amare, Melkamu Belina, Elfinesh Mulata & mfl.
  337,95 kr.

  Academic Paper from the year 2019 in the subject Sociology - Work, Profession, Education, Organisation, Wollega University, language: English, abstract: This research study assesses the factors that affect the self-employment of the persons with disabilities in Urban Areas of East Wollega Zone and analses gender disparities on participation of the households in income generating activities and household income.A simple random sampling of the persons with disabilities is therefore made from all the six sub cities, under Nekemte town, proportional to their size in each sub city. A total of 121 persons with disabilities are drawn and analysed using both descriptive and econometric analysis. The study reveals that 25.62 percent of persons with disabilities are engaged in income generating activities equally with other healthy (active) citizens of the people in the area. The use of credit, the social capital and better health condition are variables identified in significantly influencing their participation in income generating activities. The proportion of participation of female persons with disabilities is higher as compared to male counterpart. There is discrepancy in annual income of female heads compared to male headed. At the same time the study indicates that a significant number, 30.58 percent, still require a continuous support (health, food, sheltering, clothing, and so on) from any source to cope up with the highly competitive living condition.The study recommends support on enhancing their educational level through training, health condition and provision of credit to increase their engagement in income generating activities for the healthy (able to work) persons; and provision of a continuous assistance for the remaining households that are in bad health condition.

 • af Karen (Western Sydney University Soldatic & Dinesha (University of Colombo Samararatne
  452,95 - 1.590,95 kr.

 • af Erin Pritchard
  1.467,95 kr.

 • af María G. Hernández, David M. Lopez & Reed Swier
  1.582,95 kr.

 • af James A. Banks, Federico R. Waitoller & Kathleen King Thorius
  2.050,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.