Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Sociologi: arbejde og arbejdskraft

Her finder du spændende bøger om Sociologi: arbejde og arbejdskraft. Nedenfor er et flot udvalg af over 454 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Class here: sociology of employment / unemployment.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv
  af Morten Albæk
  117,95 - 235,95 kr.

  I ÉT LIV, ÉN TID, ÉT MENNESKE stiller filosoffen og lederen Morten Albæk spørgsmålet, hvordan det kan lade sig gøre, at vi som et af verdens rigeste og mest lykkelige folkeslag samtidig kan være så hårdt ramt på vores mentale velbefindende, målt på antallet af mennesker, der lider af stress, angst og depression. Undervejs gør han op med begrebet work-life balance og forestillingen om, at en skarpere adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet. Det er en illusion, at livet kan deles op i et arbejdsliv og et privatliv, og det er en sproglig manipulation, som fastholder os i en sump af meningsløshed, der i sidste ende gør os syge. Hvordan vi redder os ud af dette eksistentielle morads, giver Albæk flere bud på, men først og fremmest handler det om at kende forskel på tilfredshed, lykke og mening – og sætte sidstnævnte i centrum for tilværelsen. Det handler i sidste ende ikke om at blive tilfreds eller lykkelig, men om at skabe et meningsfuldt liv.

 • - Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting
  af Dennis Nørmark & Anders Fogh Jensen
  237,95 kr.

  Bogens forfattere kommer fra hver sin politiske fløj, men bogen er ikke et møde på midten. Det er et opgør med en gammeldags måde at tænke arbejde på og et bud på, hvad enhver kan gøre som arbejdstager, leder, og hvad vi kan gøre som samfund. For det er på tide at tænke og handle anderledes, hvis ikke vi skal blive til grin overfor både vores fremtid og vores fortid og begå århundredets største dumhed. Men det kræver et opgør med et af vor tids største tabuer: Pseudoarbejdet.

 • - - Sådan bekæmper vi pseudoarbejde i organisationer
  af Dennis Nørmark
  235,95 kr.

  Vores arbejde drukner i målinger, rapporteringer, møder, kontrol, dokumentationskrav og velmente, men overflødige initiativer, omstruktureringer og projekter. Alt sammen pseudoarbejde, der lægges oveni det rigtige arbejde og ikke efterlader sig noget værdifuldt.I Tilbage til arbejdet tager antropolog Dennis Nørmark tråden op fra bogen Pseudoarbejde, som han i 2018 skrev sammen med filosof Anders Fogh Jensen, og som satte ord på mange danskeres frustrationer over et arbejdsliv tiltagende tømt for mening.Hvor den første bog diagnosticerede problemet, ser Tilbage til arbejdet på, hvad man konkret kan gøre som medarbejder og leder for at spotte og eliminere det overflødige arbejde og bremse det, inden det stjæler mere af vores tid. Bogen viser, at det ikke er nogen naturlov, at vores organisationer bliver mere komplicerede; det kan ændres ved nye måder at lede og organisere sig på. Med simple adfærdsændringer kan vi forhindre pseudoarbejde i at opstå igen, så vi for alvor kan komme tilbage til at lave det, som skaber værdi.

 • - at lede adfærd
  af Alexandra Krautwald & Mettelene Jellinggaard
  217,95 kr.

  Vi står på kanten af et paradigmeskift, der vil ændre vores måde at lede virksomheder på. Meget af det vi har set som god ledelseslatin de seneste årtier, kan vi godt glemme igen. Nye revolutionerende forskningsresultater punkterer nemlig flere af de fejlfortolkninger, vi hidtil har indrettet vores arbejdsliv efter. Forfatterne fremlægger en tilgang, der med udgangspunkt i ny dokumenteret viden tager højde for menneskets biologi og nedarvede tilbøjeligheder. I stedet for at udtrætte hinanden med besværlige arbejdsvilkår, belastende kompleksitet og alt for langsigtede forandringsprojekter skal vi designe omgivelser og værktøjer, der stemmer overens med menneskets naturlige præferencer. Oplagt – at lede adfærd giver en tiltrængt opsang til alle ledere, gør op med de misforståelser, vi har baseret vores ledelsesmetoder på, og giver et tydeligt billede af, hvad der kendetegner ledelse før, nu og i fremtiden. Bogen indeholder konkrete værktøjer, der nemt kan overføres til en hvilken som helst organisation.Hvorfor fortsætte ad den komplicerede vej, der for hvert nyt tiltag, du implementerer, bliver mere ufarbar, når det er meget lettere og langt mere effektivt at vælge det oplagte?IndholdsoversigtForord. Vi taler til dig fra fremtiden DEL I: BAGGRUNDENKapitel 1. Vi er på kollisionskurs Kapitel 2. Ledelse før, nu og i fremtiden DEL II: DET BEGRÆNSEDE MENNESKEKapitel 3. Vi er ikke rationelle Kapitel 4. Vi er ikke viljestærke Kapitel 5. Vi er ikke selvkørende DEL III: NUDGING SOM FREMTIDIGT LEDELSESVÆRKTØJKapitel 6. Nudging: de små veltilrettelagte skub Kapitel 7. Adfærdsledelse i praksisKapitel 8. Ledernes fremtidige forpligtelseEfterord Litteraturliste Tak

 • - En introduktion
  af Anders Bøggild Christensen
  149,95 kr.

  I denne bog giver forfatteren et overblik over beskæftigelsesområdet i relation til beskæftigelsesindsatsen. Bogen har samtidig et teoretisk og begrebsmæssigt sigte i forhold til professionsuddannedes funktion i beskæftigelsesindsatsen.Bogen er bygget op om fem kapitler, der introducerer til de forskellige dele af beskæftigelsesområdet i følgende temaer: Ydelser og indsatser i beskæftigelsessystemet Organiseringen af beskæftigelsessystemet Beskæftigelsespolitikkens udvikling og reformer Diskussioner og tolkninger af den beskæftigelsespolitiske linje Målgrupperne for indsatsen – grupper med risikoBeskæftigelsesindsatsten – en introduktion kan anvendes på flere uddannelser som f.eks. socialrådgiveruddannelsen og administrationsbacheloruddannelsen, hvor den er rettet mod moduler på beskæftigelsesområdet. Den kan endvidere anvendes på erhvervsakademiuddannelsen på beskæftigelsesområdet og andre uddannelser med behov for en kortfattet og lettilgængelig fremstilling af beskæftigelsesindsatsen.

 • - Hvori det vises at arbejdet, som institution, lægger beslag på hele menneskets tilværelse, og at det således må politisk afvikles
  af Eskil Halberg
  87,95 kr.

  I Roden til alt ondt undersøger Eskil Halberg hvad, det er ved vores arbejdsliv, som ikke hænger sammen. Undervejs tages læseren med rundt om samfundets “arbejdskult”. Roden til alt ondt veksler mellem den helt nære personlige vinkel; mødet med jobcentret og dagpengesystemet og så de politiske og teoretiske overvejelser om arbejdets rolle i vores samfund.“Jeg har to gange på fire år sagt mit job op. Ikke fordi jeg havde fundet et andet, eller fordi jeg var specielt utilfreds med arbejdspladsen, kollegaerne eller ledelsen. Jeg sagde op, fordi jeg havde en fornemmelse af at der er noget i arbejdslivet, der ikke hænger sammen.”Eskil Halberg er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og har i de senere år gjort sig bemærket som blogger, debattør og arbejdskritiker. Han har bl.a. deltaget i programmer som Deadline, Radio 24Syvs " Det røde felt" og skrev en af Informations mest læste artikler i 2015. Bogen er den tredje udgivelse på Forlaget Nemos debatserie Tumulti.

 • - How we ended up being busy doing nothing
  af Dennis Nørmark & Anders Fogh Jensen
  257,95 kr.

  The authors come from both sides of the political divide, but this book is not a meeting in the middle. It is a showdown with an old-fashioned concept of work, and a blueprint for what we can do about it – as employees, as managers and as a society. It is time to think and act differently. Otherwise, we may find ourselves committing the greatest act of self-sabotage in history. First, we must confront one of the greatest taboos of our era: Pseudowork.

 • - livet på samfundets bund
  af Hans Gregersen
  297,95 kr.

  "Vigtig og velfortalt danmarkshistorie" 5 hjerter, PolitikenUnderdanmark - livet på samfundets bund er en noget anden danmarkshistorie end den gængse, for det er ikke konger, adelige eller andre personer fra Overdanmark, der er det centrale. Det er derimod den store majoritet af underdanskere, der udgjorde samfundets nederste klasser - tiggere, fattiglemmer, prostituerede, natmænd, bødler, rakkere, fæstebønder, landarbejdere, husmænd, tyende på land og i by og de første industriarbejdere. Nok havde de forskellige livsbetingelser, men de var fælles om at kæmpe en daglig kamp for at overleve. Fokus i beretningen om Underdanmark er lagt på tiden fra omkring 1600 frem til Steinckes socialreform og Kanslergadeforliget i 1933. ”Underdanskerne” præsenteres i fire hovedkapitler: De elendige, De udstødte, De tjenende og De arbejdende, og tager udgangspunkt i de mange personberetninger fra samfundets nederste klasser. Blandt de mange ellers anonyme og miserable skæbner findes dog også fynboen Hans Christian, der siden blev en verdensberømt eventyrdigter. Underdanmark præsenterer et Danmark, der ikke længere findes, men giver den moderne velfærdsdansker indsigt i, hvor fysisk og psykisk belastet tilværelsen var for en stor del af den danske befolkning for ikke mere end 100 år siden.

 • - et vilkår i forandring
  af Svend Brinkmann & Anders Petersen
  237,95 - 270,95 kr.

  ‘Menneskets sorg’ belyser forskellige sorgerfaringer og de kulturelle rammer og forestillinger om lykke og lidelse, som sorg udspiller sig inden for i vores tid. Et fokus på sorgen åbner for en bredere analyse af de menneskelige vilkår i vores kultur. Med en mere tilbundsgående viden kan vi bedre begribe sorgens mange facetter, både for at opnå en dybere forståelse af fænomenet, men også for at kunne tage kvalificeret stilling til diagnosticeringen og behandlingen af sorg med henblik på at forbedre samfundets tilbud til mennesker i sorg.‘Menneskets sorg’ er baseret på tværvidenskabelig forskning i Forskningscentret Sorgens kultur ved Aalborg Universitet. Den er redigeret af Svend Brinkmann og Anders Petersen.Bogens bidragydere er:Ignacio BrescóSvend BrinkmannJohn BrodersenMikkel Krause FrantzenMichael Hviid JacobsenEster Holte KofodAllan KøsterLene LarsenPeter Clement LundMaja O’ConnorAnders PetersenNiels SaxtrupAlfred Bordado SköldAnne SuhrLuca TateoBrady WagonerDitte Winther-Lindqvist

 • - og akademisk arbejde
  af Birger Steen Nielsen, Peter Olsen, Niels Warring & mfl.
  296,95 kr.

  Er prekariseringen kommet for at blive? Det ser denne bog på.Prekarisering handler om usikre og midlertidige ansættelsesformer, hvor de arbejdendes rettigheder, sikkerhed og arbejdsforhold nedbrydes. I dag har prekariseringen bidt sig fast og ser ud til at brede sig til hele samfundet. Den gør fremtidsudsigterne ustabile og uforudsigelige for de berørte – og i sidste ende for os alle sammen.Prekarisering – og akademisk arbejde fremlægger den hidtil mest omfattende analyse herhjemme af prekariseringens årsager, dynamikker og former. Hvad er det, der driver prekariseringen frem? Og hvor fører den os hen?Ud fra en lang række personlige historier undersøger bogen empirisk, hvordan prekarisering breder sig blandt akademikere, og hvordan man forsøger at leve med det vilkår. Den tegner et billede af usikkerhed og modgang, men også ukuelighed og vilje til forandring.Til slut rejser forfatterne en diskussion af, hvordan prekariseringen kan imødegås. Hvad kræver det af os som samfund og som mennesker at vende udviklingen?Alle fire forfattere er tilknyttet Center for Arbejdslivsforskning, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.

 • af Jenny Odell
  114,95 - 197,95 kr.

 • af Rebecca Giblin
  132,95 kr.

  A FINANCIAL TIMES BOOK OF THE YEARA call to action for the creative class and labour movement to rally against the power of Big Tech and Big Media.Corporate concentration has breached the stratosphere, as have corporate profits. An ever-expanding constellation of industries are now monopolies (where sellers have excessive power over buyers) or monopsonies (where buyers hold the whip hand over sellers) ¿ or both.Scholar Rebecca Giblin and writer and activist Cory Doctorow argue we¿re in a new era of `chokepoint capitalism¿, with exploitative businesses creating insurmountable barriers to competition that enable them to capture value that should rightfully go to others. All workers are weakened by this, but the problem is especially well illustrated by the plight of creative workers. From Amazon¿s use of digital rights management and bundling to radically change the economics of book publishing, to Google and Facebook¿s siphoning away of ad revenues from news media, and the Big Three record labels¿ use of inordinately long contracts to up their own margins at the cost of artists, chokepoints are everywhere.By analysing book publishing and news, live music and music streaming, screenwriting, radio, and more, Giblin and Doctorow deftly show how powerful corporations construct `anti-competitive flywheels¿ designed to lock in users and suppliers, make their markets hostile to new entrants, and then force workers and suppliers to accept unfairly low prices.Chokepoint Capitalism is a call to workers of all sectors to unite to help smash these chokepoints and take back the power and profit that¿s being heisted away ¿ before it¿s too late.

 • af Per H. Jensen
  317,95 kr.

  Det er et politisk ønske, at flere ældre skal blive på arbejdsmarkedet frem til eller ud over pensionsalderen. Men hvordan kan det lade sig gøre?Seniorarbejdsliv præsenterer den nyeste, forskningsbaserede viden om faktorer på individ- og virksomhedsniveau, der påvirker mønstrene for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Bogen søger blandt andet at besvare følgende spørgsmål: Hvorledes er strømmene mellem beskæftigelse, tilbagetrækning, arbejdsløshed og genbeskæftigelse? Hvilke faktorer bidrager til at skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet før tid, og hvilke faktorer kan få seniorerne til at forblive erhvervsaktive? Hvilken betydning spiller efteruddannelse for at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet?Er seniorpolitikker noget entydigt godt, eller kan disse politikker rumme konfliktpotentialer?Anvendes alder som et kriterium ved afskedigelser? Hvilke fordomme har arbejdsgiverne over for ældre, og i hvilket omfang oplever seniorerne, at de diskrimineres?Forfatterne er tilknyttet forskningsinstitutioner som Teamarbejdsliv, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Aalborg Universitet. Forfatterne er: Karen Albertsen, Lars L. Andersen, Ulrik Gensby, Per H. Jensen, Annette Meng, Peter Nielsen, Flemming Pedersen, Jeevitha Yogachandrian Qvist, Emil Sundstrup og Wouter de Tavernier.

 • - skabelsen af uværdigt trængende borgere
  af Mathias Herup Nielsen
  327,95 kr.

  ’Hvis man kan, så skal man!’ Sådan lyder argumentet ofte, når politikere argumenterer for at skrue ned for ydelsesstørrelsen eller op for de krav, der stilles til udsatte borgere. Gruppen af udsatte, der vurderes godt at kunne, ekspanderer løbende. Udsatte borgere ses nemlig ikke længere som skæbner, der er ramt af vanskeligheder, men med et optimistisk blik som mennesker, der rummer ressourcer og potentialer, som kan bruges på arbejdsmarkedet.Systemet har, så at sige, taget ja-hatten på. Et nyt og langt mere positivt sprog har over de seneste årtier gradvist indtaget socialpolitikken og fortrængt tidligere tiders sprog. Færre end tidligere får tilkendt førtidspension, og i dag beskrives selv de mest udsatte mennesker i kontanthjælpssystemet som ’aktivitetsparate’.Konsekvensen er, at flere og flere udsatte betragtes som uværdigt trængende: Som mennesker, der godt kan, men alligevel ikke gør, og som det derfor er legitimt at møde med kontante midler. Dernæst retter det politiske system krav imod udsatte borgere – krav, som de oplever, at de er ude af stand til at honorere. Bogen dokumenterer denne udvikling og viser, hvordan skiftet frem imod et mere og mere positivt syn på den udsatte borger gradvist har vundet frem over de seneste årtier. Den udpeger nogle af de konsekvenser, udviklingen har haft.Mathias Herup Nielsen (født 1984) er kandidat i forvaltning fra Roskilde Universitet og ph.d. i Statskundskab fra Aalborg Universitet. Han arbejder som forsker og underviser i samfundsvidenskab på Aalborg Universitet.

 • - Den kommunale beskæftigelsespolitik på kontanthjælpsområdet siden 2000
  af Flemming Larsen & Niklas A. Andersen
  313,94 kr.

  Står det så slemt til med den kommunale beskæftigelsesindsats? Beskæftigelse for alle? indeholder ikke blot den nyeste forskning men også – som noget helt nyt – et langsigtet perspektiv på dansk beskæftigelspolitik.Det er en periode, hvor der generelt er kommet en markant mere aktiv, beskæftigelsesrettet og disciplinerende tilgang til ledige kontanthjælpsmodtagere. Det er sket samtidigt med, at målgruppen er blevet kraftigt udvidet med personer, som tidligere ville have været placeret i socialpolitiske indsatser eller på permanent forsørgelse. Bogen beskriver, hvordan den statslige styring og kommunernes organisering af indsatserne har spillet sammen med disse udviklinger i indhold.Forfatterne beskæftiger sig også med nogle af de nybrud og aktuelle udviklingstendenser, som kan iagttages på såvel indholds- som styringssiden, herunder det stigende fokus på at inddrage virksomhederne i indsatserne og det spirende skifte mod mere helhedsorientering og borgerinddragelse. På styringssiden analyseres også de nyere kommunale frihedsgrader til selv at designe indsatserne, bl.a. foranlediget af refusionsreformen fra 2016.Niklas A. Andersen er ph.d.-studerende på CARMA, Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Han er del af Innovationsfondsprojektet LISES. Flemming Larsen er professor på CARMA, Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, samt Professor II på Senter for Professionsstudier på Oslo Met (Oslo Metropolitan University). Han er endvidere projektleder på Innovationsfondsprojektet LISES.

 • af Nathalie Hirschmann
  1.130,95 - 1.464,95 kr.

  The volume brings together an international group of authors discussing basic concepts and approaches to plural policing as well as aspects and practices of plural policing in specific locations. The context comes from the fact that policing activities are nowadays performed by a growing number and variety of police and non-police stakeholders. This development is internationally discussed as 'pluralisation of policing' or plural policing. This book provides insights into plural policing across different countries of the global North. It looks at day-to-day security which is mainly produced at the local level, and where there is considerable diversity in philosophy and practice. Therefore, it allows learnings for possible future developments in the field. This volume contributes to policing studies and is of interest to the wide range of academics dealing with questions of security and order, as well as policy makers and practitioners working on security in their regions.

 • af Nima Rezaei
  2.033,95 kr.

  This contributed volume book aims at discussing transdisciplinary approaches to address common problems. By working transdisciplinarily, researchers coming from different disciplines can work jointly using a shared conceptual framework bringing together disciplinary-specific theories and concepts. There are numerous barriers that can obstruct effective communication between different cultures, communities, religions and geographies. This book shows that through bringing together different disciplines, researchers not only can surpass these barriers but can effectively produce new venues of thought that can positively affect the development and evolution of research and education. The book discusses new and emerging applications of knowledge produced by transdisciplinary efforts and covers the interplay of many disciplines, including agriculture, economics, mathematics, engineering, industry, information technology, marketing, nanoscience, neuroscience, space exploration, human-animal relationships, among others. Consequently, it also covers the relationship between art and science, as one of the most remarkable transdisciplinary approaches that paves the way for new methods in engineering, design, architecture and many other fields.

 • af Julia Smith
  285,95 kr.

  Drawing on interviews and focus groups with nearly 200 women from a range of backgrounds and occupations - including healthcare workers, educators, and parents - Conscripted to Care reveals how structural inequalities put women on the frontlines of the COVID-19 response, yet with inadequate resources and little voice in decision-making.

 • - Danmark 1893 - 1929
  af Søren Marquardt Frederiksen
  297,95 kr.

  Et Polsk forbryderalbum I starten af1900-tallet kom 100.000 polske sæsonarbejdere til Danmark. Overraskende mangeaf dem endte med at begå forbrydelser.Når man leder efter gamle straffeakter på Rigsarkivet finder man utalligepolske sager. Som en avis skrev i 1908: ”I vore arrester sidder altidpolakker.”ForbrydelserneAviserne bugnedemed historier om de kriminelle polakker. De blev omtalt som ”uciviliserede,dyriske, tyvagtige og hurtige på kniven.” De fleste sager drejede sig om voldog tyveri af mad, penge, cykler og statussymboler som lommeure og fine støvler.De polske piger blev gravide og gik i stadig løsere gevandter. Når de skulleføde gik de alene ud i marken og trak barnet ud af deres skød. Ofte dødebarnet.Historier omDanmarkHver for sig erstraffesagerne historier om individuelle og ofte banale forbrydelser. Sammentegner de et levende og dystert billede af hvordan det for 100 år siden var atvære polsk landarbejder i Danmark.Ofte levede de underusle kår. På kasernerne boede de sammenstuvede i små og overfyldte kamre. Madenbestod af kartofler og skummetmælk som man normalt gav til grisene. Arbejdetstod på fra 5 morgen til 7 aften. Mange af dem kunne ikke læse og forstod ikkederes arbejdskontrakter og blev tit snydt af arbejdsgiverne. Når de forlod gårdeneog begav sig ud i de danske landsbyer blev de mødt af nedladenhed og foragt.Straffeakternefortæller om den dybe kløft der var mellem de unge polakker og det danskesamfund. Om danske herregårde og sukkeraktionærer der blev hovedrige på det mankaldte ’den hvide slavehandel’. Om arbejderavisernes ambivalente forhold til depolske løntrykkere og om danskernes syn på udenlandske arbejdere fra’uciviliserede’ lande.De farlige dage Udover at værevidnesbyrd om dansk historie er de gamle straffeakter også fortællinger om ungemennesker der var langt væk hjemmefra. Hovedparten af de polske sæsonarbejderevar purunge, kun 15-20 år. I Polen levede dei små, tætte landsbyer, hvor den katolske kirke og landsbykulturen trængte ud ialle kroge og så alt. I Danmark var de frisatte, uden for landsbyensovervågende og beskyttende rækkevidde, overladt til sig og deres jævnaldrendelandsmænd.Når det blevlørdag fyraften, efter en lang uge med monotont arbejde i roemarken, ville defeste og danse. Brændevinsflaskerne kom på bordet og så dukkede det somdatidens aviser kaldte polakkernes ”primitive og dyriske natur” op i dem. Detvar på de tidspunkter de fleste forbrydelser skete. Lørdage og søndage varfarlige dage. Det var de dage hvor de tilbageholdte følelser blev sluppet løs. BogenBogen indeholder135 polske forbryderfotografier og 25 personhistorier der genskaberforbrydelserne. Derudover citater fra gamle aviser der viser hvordan mandengang betragtede og omtalte de polske arbejdere. Sammen giver kilderne etlevende indblik i polakkernes hverdag og de konflikter der drev dem ud iforbrydelser.Bogen udkommer 2. december 2023 i stort formatmed titlen ’Et polsk forbryderalbum – Danmark 1893-1929.’334 sider, 300 kr.Bogens forsideBilledet på bogens forside viser RozalyaMusial der i 1913 kvalte sit nyfødte barn i en udtørret mergelgrav på Lolland.Hun blev dømt til 4 års fængsel som hun afsonede i kvindefængslet i København.Rozalyas skæbne bliver fortalt i historien ’Drillet til mord’.

 • af Karl-Johan Spiik
  324,95 kr.

  Shared leadership is doing work together. In traditional leadership the focus is on looking for a culprit, whereas in modern leadership the focus is on looking for a solution to solve the problem. Leadership without blaming allows the employees to try out new ways, and the threshold to make decisions is lowered. With modern information technologies solutions are shared independent of time and place. The right use of tools combined with a helpful and permissive atmosphere create the prerequisites for sharing leadership. Leadership that is focused on one person is no longer necessary. This book combines agile leadership methods with the solution-focused nature of leadership that allows for failures. Pondering responsibility is an important part of leadership, but not from the point of view of the culprit but from that of the solution. In leadership it is important to let go of selfish needs of being right and shining. In this way it is possible to harness the synergies of all the employees for the benefit of the entire organization. Shared leadership speaks about modern leadership in a simple form.

 • af Arve Hansen
  989,95 - 1.073,95 kr.

 • af Talissa Naira Castanha
  629,95 kr.

  Il modo capitalistico di produzione delle merci è cambiato storicamente, espandendo la sua capacità egemonica come risultato delle transizioni nel modo in cui organizza il lavoro, l'occupazione e la produzione. Le rivoluzioni industriali e tecnologiche riflettono ampiamente questo rimodellamento e portano alla luce nuove configurazioni derivanti da queste metamorfosi del capitale in questi primi decenni del XXI secolo. Queste trasformazioni hanno conseguenze sulla vita dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, i rapporti di lavoro e la soggettività dei lavoratori. Considerando le società contemporanee, che si stanno sviluppando a partire da una logica di produzione mercantile basata sulla telematica, sono emersi diversi rami intermedi di attività produttiva ad alta intensità di informazione e comunicazione, tra cui i call center. La ristrutturazione produttiva riconfigura le dimensioni del lavoratore e il suo inserimento nel mondo del lavoro. Aspetti che un tempo non erano stati appropriati dal capitale, come la dimensione soggettiva, sono ora assorbiti dal modo capitalistico di organizzare il lavoro, nella sua nuova veste di accumulazione flessibile.

 • af Talissa Naira Castanha
  629,95 kr.

  Le mode capitaliste de production de marchandises s'est transformé au cours de l'histoire, élargissant sa capacité hégémonique en raison des transitions qu'il a opérées dans l'organisation du travail, de l'emploi et de la production. Les révolutions industrielles et technologiques reflètent largement ce remodelage et mettent en lumière de nouvelles configurations issues de ces métamorphoses du capital dans ces premières décennies du XXIe siècle. Ces transformations ont des conséquences sur la vie des travailleurs, notamment en ce qui concerne l'organisation du travail, les relations d'emploi et la subjectivité des travailleurs. Dans les sociétés contemporaines, qui se développent à partir d'une logique de production marchande basée sur la télématique, diverses branches intermédiaires d'activité productive intensives en information et en communication sont apparues, dont les centres d'appel. Les restructurations productives reconfigurent les dimensions du travailleur et son insertion dans le monde du travail. Des aspects qui n'étaient pas appropriés par le capital, comme la dimension subjective, sont maintenant pris en charge par le mode d'organisation capitaliste du travail, sous sa nouvelle forme d'accumulation flexible.

 • af Talissa Naira Castanha
  629,95 kr.

  The capitalist mode of commodity production has changed historically, expanding its hegemonic capacity as a result of its transitions in the way it organizes work, employment and production. The industrial and technological revolutions largely reflect this reshaping and bring to light new configurations arising from these metamorphoses of capital in these first decades of the 21st century. These transformations have consequences for workers' lives, especially with regard to the organization of work, employment relationships and workers' subjectivity. Considering contemporary societies, which are developing from a logic of mercantile production based on telematics, various intermediary branches of productive activity have emerged that are intensive in information and communication, including call centers. Productive restructuring has reconfigured the dimensions of the worker and the way he or she is inserted into the world of work. Aspects that were once not appropriated by capital, such as the subjective dimension, are now taken over by the capitalist way of organizing work, in its new guise of flexible accumulation.

 • af Emmanuel Mawuena Krampah
  579,95 kr.

  A importância da saúde no trabalho é frequentemente ignorada e as pessoas tendem a equiparar as doenças profissionais à industrialização e às grandes fábricas nas zonas urbanas. Esta visão limitada dificultou o desenvolvimento da saúde no trabalho nos países em desenvolvimento. Os custos humanos, sociais e económicos dos acidentes de trabalho, das lesões e doenças profissionais e das grandes catástrofes industriais há muito que são motivo de preocupação a todos os níveis, desde o local de trabalho individual até ao nacional e internacional.O objetivo do estudo é investigar os efeitos dos riscos para a saúde dos trabalhadores e a forma como as organizações do sector do petróleo e do gás estão a responder às necessidades e aos desafios da indústria em matéria de saúde e segurança. Além disso, pretende-se avaliar se as empresas são capazes de atingir padrões óptimos de H&S juntamente com operações e práticas comerciais eficazes.

 • af Emmanuel Mawuena Krampah
  579,95 kr.

  L'importance de la santé au travail est souvent négligée et les gens ont tendance à assimiler les maladies professionnelles à l'industrialisation et aux grandes usines dans les zones urbaines. Cette vision étroite a entravé le développement de la santé au travail dans les pays en développement. Les coûts humains, sociaux et économiques des accidents du travail, des blessures et des maladies professionnelles, ainsi que des catastrophes industrielles majeures, suscitent depuis longtemps des inquiétudes à tous les niveaux, du lieu de travail individuel au niveau national et international.L'objectif de cette étude est d'examiner les effets des risques sanitaires sur les travailleurs et la manière dont les organisations du secteur pétrolier et gazier répondent aux besoins et aux défis de l'industrie en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, elle vise à déterminer si les entreprises sont en mesure d'appliquer des normes optimales en matière de santé et de sécurité tout en menant des activités et des pratiques commerciales efficaces.

 • af Emmanuel Mawuena Krampah
  579,95 kr.

  L'importanza della salute sul lavoro è spesso trascurata e si tende ad associare le malattie professionali all'industrializzazione e alle grandi fabbriche nelle aree urbane. Questa visione ristretta ha ostacolato lo sviluppo della salute sul lavoro nei Paesi in via di sviluppo. I costi umani, sociali ed economici degli incidenti sul lavoro, delle lesioni e delle malattie professionali e dei principali disastri industriali sono da tempo fonte di preoccupazione a tutti i livelli, dal singolo posto di lavoro a quello nazionale e internazionale.Lo scopo dello studio è quello di indagare sugli effetti dei rischi per la salute dei lavoratori e sul modo in cui le organizzazioni del settore petrolifero e del gas affrontano le esigenze e le sfide dell'industria in materia di HS&E. Inoltre, mira a valutare se le aziende sono in grado di realizzare standard ottimali di SSL insieme a operazioni e pratiche commerciali efficaci.

 • af Jemmanuäl' Mawuäna Krampah
  241,95 kr.

  Vazhnost' gigieny truda chasto upuskaetsq iz widu, i lüdi sklonny otozhdestwlqt' professional'nye zabolewaniq s industrializaciej i ogromnymi zawodami w gorodah. Takoj uzkij wzglqd prepqtstwuet razwitiü gigieny truda w razwiwaüschihsq stranah. Chelowecheskie, social'nye i äkonomicheskie izderzhki, swqzannye s neschastnymi sluchaqmi na proizwodstwe, trawmami i zabolewaniqmi, a takzhe krupnymi promyshlennymi katastrofami, uzhe dawno wyzywaüt ozabochennost' na wseh urownqh - ot indiwidual'nogo rabochego mesta do nacional'nogo i mezhdunarodnogo.Cel' issledowaniq - izuchit' wliqnie opasnyh faktorow na zdorow'e rabotnikow i to, kak organizacii neftegazowogo sektora reshaüt otraslewye zadachi i problemy w oblasti OT i TB. Krome togo, neobhodimo wyqsnit', udaetsq li kompaniqm realizowat' optimal'nye standarty w oblasti OT i TB w sochetanii s äffektiwnymi biznes-operaciqmi i praktikoj.

 • af Emmanuel Mawuena Krampah
  579,95 kr.

  Die Bedeutung der Gesundheit am Arbeitsplatz wird oft übersehen, und die Menschen neigen dazu, Berufskrankheiten mit der Industrialisierung und großen Fabriken in städtischen Gebieten gleichzusetzen. Diese verengte Sichtweise hat die Entwicklung der Gesundheit am Arbeitsplatz in den Entwicklungsländern behindert. Die menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Kosten von Arbeitsunfällen, Verletzungen und Krankheiten sowie großen Industriekatastrophen geben seit langem Anlass zur Sorge auf allen Ebenen, vom einzelnen Arbeitsplatz bis hin zur nationalen und internationalen Ebene.Ziel der Studie ist es, die Auswirkungen von Gesundheitsgefahren auf die Arbeitnehmer zu untersuchen und festzustellen, wie Unternehmen im Öl- und Gassektor die Bedürfnisse und Herausforderungen der Branche im Bereich Gesundheit und Sicherheit angehen. Außerdem soll festgestellt werden, ob die Unternehmen in der Lage sind, optimale H&S-Standards zusammen mit effektiven Geschäftsabläufen und -praktiken zu realisieren.

 • af Michael Szenberg
  930,95 - 1.203,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.