Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Sociologi: arbejde og arbejdskraft

Her finder du spændende bøger om Sociologi: arbejde og arbejdskraft. Nedenfor er et flot udvalg af over 989 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Class here: sociology of employment / unemployment.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (970)
 • (22)
 • (2)
Format
 • (970)
 • (18)
 • (16)
 • (6)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (18)
 • (928)
 • (43)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (8)
 • (9)
 • (9)
Serie
 • (23)
 • (14)
 • (10)
 • (9)
 • (8)
 • (7)
 • (6)
 • (6)
 • (4)
Vis mere
Tag
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv
  af Morten Albæk
  126,95 - 236,95 kr.

  I ÉT LIV, ÉN TID, ÉT MENNESKE stiller filosoffen og lederen Morten Albæk spørgsmålet, hvordan det kan lade sig gøre, at vi som et af verdens rigeste og mest lykkelige folkeslag samtidig kan være så hårdt ramt på vores mentale velbefindende, målt på antallet af mennesker, der lider af stress, angst og depression. Undervejs gør han op med begrebet work-life balance og forestillingen om, at en skarpere adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet. Det er en illusion, at livet kan deles op i et arbejdsliv og et privatliv, og det er en sproglig manipulation, som fastholder os i en sump af meningsløshed, der i sidste ende gør os syge. Hvordan vi redder os ud af dette eksistentielle morads, giver Albæk flere bud på, men først og fremmest handler det om at kende forskel på tilfredshed, lykke og mening – og sætte sidstnævnte i centrum for tilværelsen. Det handler i sidste ende ikke om at blive tilfreds eller lykkelig, men om at skabe et meningsfuldt liv.

 • - Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting
  af Dennis Nørmark & Anders Fogh Jensen
  231,95 kr.

  Bogens forfattere kommer fra hver sin politiske fløj, men bogen er ikke et møde på midten. Det er et opgør med en gammeldags måde at tænke arbejde på og et bud på, hvad enhver kan gøre som arbejdstager, leder, og hvad vi kan gøre som samfund. For det er på tide at tænke og handle anderledes, hvis ikke vi skal blive til grin overfor både vores fremtid og vores fortid og begå århundredets største dumhed. Men det kræver et opgør med et af vor tids største tabuer: Pseudoarbejdet.

 • - - Sådan bekæmper vi pseudoarbejde i organisationer
  af Dennis Nørmark
  236,95 kr.

  Vores arbejde drukner i målinger, rapporteringer, møder, kontrol, dokumentationskrav og velmente, men overflødige initiativer, omstruktureringer og projekter. Alt sammen pseudoarbejde, der lægges oveni det rigtige arbejde og ikke efterlader sig noget værdifuldt.I Tilbage til arbejdet tager antropolog Dennis Nørmark tråden op fra bogen Pseudoarbejde, som han i 2018 skrev sammen med filosof Anders Fogh Jensen, og som satte ord på mange danskeres frustrationer over et arbejdsliv tiltagende tømt for mening.Hvor den første bog diagnosticerede problemet, ser Tilbage til arbejdet på, hvad man konkret kan gøre som medarbejder og leder for at spotte og eliminere det overflødige arbejde og bremse det, inden det stjæler mere af vores tid. Bogen viser, at det ikke er nogen naturlov, at vores organisationer bliver mere komplicerede; det kan ændres ved nye måder at lede og organisere sig på. Med simple adfærdsændringer kan vi forhindre pseudoarbejde i at opstå igen, så vi for alvor kan komme tilbage til at lave det, som skaber værdi.

 • - Om en fremtid uden arbejde
   
  231,95 kr.

  Hvad er fremtidens jobs, hvad består de af og hvem har dem? Vi er vant til at tænke, at de fremskridt vi ser, vil skabe nye jobs. Men det er slet ikke tilfældet. Martin Ford – iværksætter fra Silicon Valey – har set, hvordan helt almindelige jobs over en årrække er forsvundet.Maskiner, computere og robotter bliver hele tiden mere intelligente, de kræver ikke længere mennesker til at styre dem. Effekten er, at mange af middelklassens og akademikernes jobs allerede nu er i gang med at forsvinde. Servicefag, administration, jurister, journalister, videnskabsmænd og farmaceuter mister deres job til smarte maskiner. Super avancerede computere kan til væsentligt lavere omkostninger udføre præcis de samme opgaver.Hvad vi så skal leve af, hvad vi overhovedet skal lave i fremtiden, og hvem der skal købe de varer, virksomhederne producerer, er spørgsmålene, som Martin Ford forsøger at besvare. Robotterne kommer er udgivet i samarbejde med Mandag Morgen.

 • - En introduktion
  af Anders Bøggild Christensen
  153,95 kr.

  I denne bog giver forfatteren et overblik over beskæftigelsesområdet i relation til beskæftigelsesindsatsen. Bogen har samtidig et teoretisk og begrebsmæssigt sigte i forhold til professionsuddannedes funktion i beskæftigelsesindsatsen.Bogen er bygget op om fem kapitler, der introducerer til de forskellige dele af beskæftigelsesområdet i følgende temaer: Ydelser og indsatser i beskæftigelsessystemet Organiseringen af beskæftigelsessystemet Beskæftigelsespolitikkens udvikling og reformer Diskussioner og tolkninger af den beskæftigelsespolitiske linje Målgrupperne for indsatsen – grupper med risikoBeskæftigelsesindsatsten – en introduktion kan anvendes på flere uddannelser som f.eks. socialrådgiveruddannelsen og administrationsbacheloruddannelsen, hvor den er rettet mod moduler på beskæftigelsesområdet. Den kan endvidere anvendes på erhvervsakademiuddannelsen på beskæftigelsesområdet og andre uddannelser med behov for en kortfattet og lettilgængelig fremstilling af beskæftigelsesindsatsen.

 • - Hvori det vises at arbejdet, som institution, lægger beslag på hele menneskets tilværelse, og at det således må politisk afvikles
  af Eskil Halberg
  118,95 kr.

  I Roden til alt ondt undersøger Eskil Halberg hvad, det er ved vores arbejdsliv, som ikke hænger sammen. Undervejs tages læseren med rundt om samfundets “arbejdskult”. Roden til alt ondt veksler mellem den helt nære personlige vinkel; mødet med jobcentret og dagpengesystemet og så de politiske og teoretiske overvejelser om arbejdets rolle i vores samfund.“Jeg har to gange på fire år sagt mit job op. Ikke fordi jeg havde fundet et andet, eller fordi jeg var specielt utilfreds med arbejdspladsen, kollegaerne eller ledelsen. Jeg sagde op, fordi jeg havde en fornemmelse af at der er noget i arbejdslivet, der ikke hænger sammen.”Eskil Halberg er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet og har i de senere år gjort sig bemærket som blogger, debattør og arbejdskritiker. Han har bl.a. deltaget i programmer som Deadline, Radio 24Syvs " Det røde felt" og skrev en af Informations mest læste artikler i 2015. Bogen er den tredje udgivelse på Forlaget Nemos debatserie Tumulti.

 • - How we ended up being busy doing nothing
  af Dennis Nørmark & Anders Fogh Jensen
  231,95 kr.

  The authors come from both sides of the political divide, but this book is not a meeting in the middle. It is a showdown with an old-fashioned concept of work, and a blueprint for what we can do about it – as employees, as managers and as a society. It is time to think and act differently. Otherwise, we may find ourselves committing the greatest act of self-sabotage in history. First, we must confront one of the greatest taboos of our era: Pseudowork.

 • - og akademisk arbejde
  af Birger Steen Nielsen, Peter Olsén, Niels Warring & mfl.
  273,95 kr.

  Er prekariseringen kommet for at blive? Det ser denne bog på. Prekarisering handler om usikre og midlertidige ansættelsesformer, hvor de arbejdendes rettigheder, sikkerhed og arbejdsforhold nedbrydes. I dag har prekariseringen bidt sig fast og ser ud til at brede sig til hele samfundet. Den gør fremtidsudsigterne ustabile og uforudsigelige for de berørte – og i sidste ende for os alle sammen. Prekarisering – og akademisk arbejde fremlægger den hidtil mest omfattende analyse herhjemme af prekariseringens årsager, dynamikker og former. Hvad er det, der driver prekariseringen frem? Og hvor fører den os hen? Ud fra en lang række personlige historier undersøger bogen empirisk, hvordan prekarisering breder sig blandt akademikere, og hvordan man forsøger at leve med det vilkår. Den tegner et billede af usikkerhed og modgang, men også ukuelighed og vilje til forandring. Til slut rejser forfatterne en diskussion af, hvordan prekariseringen kan imødegås. Hvad kræver det af os som samfund og som mennesker at vende udviklingen? Alle fire forfattere er tilknyttet Center for Arbejdslivsforskning, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.

 • - skabelsen af uværdigt trængende borgere
  af Mathias Herup Nielsen
  265,95 kr.

  ’Hvis man kan, så skal man!’ Sådan lyder argumentet ofte, når politikere argumenterer for at skrue ned for ydelsesstørrelsen eller op for de krav, der stilles til udsatte borgere. Gruppen af udsatte, der vurderes godt at kunne, ekspanderer løbende. Udsatte borgere ses nemlig ikke længere som skæbner, der er ramt af vanskeligheder, men med et optimistisk blik som mennesker, der rummer ressourcer og potentialer, som kan bruges på arbejdsmarkedet. Systemet har, så at sige, taget ja-hatten på. Et nyt og langt mere positivt sprog har over de seneste årtier gradvist indtaget socialpolitikken og fortrængt tidligere tiders sprog. Færre end tidligere får tilkendt førtidspension, og i dag beskrives selv de mest udsatte mennesker i kontanthjælpssystemet som ’aktivitetsparate’. Konsekvensen er, at flere og flere udsatte betragtes som uværdigt trængende: Som mennesker, der godt kan, men alligevel ikke gør, og som det derfor er legitimt at møde med kontante midler. Dernæst retter det politiske system krav imod udsatte borgere – krav, som de oplever, at de er ude af stand til at honorere. Bogen dokumenterer denne udvikling og viser, hvordan skiftet frem imod et mere og mere positivt syn på den udsatte borger gradvist har vundet frem over de seneste årtier. Den udpeger nogle af de konsekvenser, udviklingen har haft. Mathias Herup Nielsen (født 1984) er kandidat i forvaltning fra Roskilde Universitet og ph.d. i Statskundskab fra Aalborg Universitet. Han arbejder som forsker og underviser i samfundsvidenskab på Aalborg Universitet.

 • - Den kommunale beskæftigelsespolitik på kontanthjælpsområdet siden 2000
  af Flemming Larsen & Niklas A. Andersen
  295,95 kr.

  Står det så slemt til med den kommunale beskæftigelsesindsats? Beskæftigelse for alle? indeholder ikke blot den nyeste forskning men også – som noget helt nyt – et langsigtet perspektiv på dansk beskæftigelspolitik. Det er en periode, hvor der generelt er kommet en markant mere aktiv, beskæftigelsesrettet og disciplinerende tilgang til ledige kontanthjælpsmodtagere. Det er sket samtidigt med, at målgruppen er blevet kraftigt udvidet med personer, som tidligere ville have været placeret i socialpolitiske indsatser eller på permanent forsørgelse. Bogen beskriver, hvordan den statslige styring og kommunernes organisering af indsatserne har spillet sammen med disse udviklinger i indhold. Forfatterne beskæftiger sig også med nogle af de nybrud og aktuelle udviklingstendenser, som kan iagttages på såvel indholds- som styringssiden, herunder det stigende fokus på at inddrage virksomhederne i indsatserne og det spirende skifte mod mere helhedsorientering og borgerinddragelse. På styringssiden analyseres også de nyere kommunale frihedsgrader til selv at designe indsatserne, bl.a. foranlediget af refusionsreformen fra 2016. Niklas A. Andersen er ph.d.-studerende på CARMA, Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Han er del af Innovationsfondsprojektet LISES. Flemming Larsen er professor på CARMA, Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet, samt Professor II på Senter for Professionsstudier på Oslo Met (Oslo Metropolitan University). Han er endvidere projektleder på Innovationsfondsprojektet LISES.

 • - et vilkår i forandring
  af Svend Brinkmann & Anders Petersen
  220,95 - 240,95 kr.

  ‘Menneskets sorg’ belyser forskellige sorgerfaringer og de kulturelle rammer og forestillinger om lykke og lidelse, som sorg udspiller sig inden for i vores tid. Et fokus på sorgen åbner for en bredere analyse af de menneskelige vilkår i vores kultur. Med en mere tilbundsgående viden kan vi bedre begribe sorgens mange facetter, både for at opnå en dybere forståelse af fænomenet, men også for at kunne tage kvalificeret stilling til diagnosticeringen og behandlingen af sorg med henblik på at forbedre samfundets tilbud til mennesker i sorg.‘Menneskets sorg’ er baseret på tværvidenskabelig forskning i Forskningscentret Sorgens kultur ved Aalborg Universitet. Den er redigeret af Svend Brinkmann og Anders Petersen.Bogens bidragydere er:Ignacio BrescóSvend BrinkmannJohn BrodersenMikkel Krause FrantzenMichael Hviid JacobsenEster Holte KofodAllan KøsterLene LarsenPeter Clement LundMaja O’ConnorAnders PetersenNiels SaxtrupAlfred Bordado SköldAnne SuhrLuca TateoBrady WagonerDitte Winther-Lindqvist

 • - Angst i vores samtid
  af Anders Petersen
  133,95 kr.

  Vi lever i angstens tidsalder. Faktisk er angst mere udbredt end depression ifølge Sundhedsstyrelsen. Danskerne er mærket af angst i en næsten epidemisk grad – fra social fobi til præstationsangst og dødsangst. I denne lille bog sætter sociolog Anders Petersen fokus på de forskellige angstformer og retter et skarpt og kritisk lys mod det, der er galt i vores samtid. Angsten sønderriver vores individuelle tilværelser – og søges bortelimineret for enhver pris, så vi kan præstationsoptimere – alt imens samtiden lider under fraværet af den angst, som kunne gavne os kollektivt: angsten for ødelæggelse af klimaet, af vores demokratier og vores solidaritet og velfærd. Denne angst lader vi i vid udtrækning de yngre generationer bære, da de ældre har deres på det tørre. Men nu er det tid til et kritisk eftersyn af angsten i vores samtid!

 • af Ann-Kathrin Dohme
  573,95 kr.

  In Gesellschaften existieren zeitliche Rhythmen der Ruhe und Aktivität. Schichtarbeitende stehen aufgrund ihrer Arbeitszeiten in einem interessanten Verhältnis zu diesen Zeitrhythmen. Hinzu kommen aus der oftmals damit verbundenen Produktionsarbeit körperliche Belastungen. Im Rahmen dieser Analyse werden Fragebögen von Schichtarbeitenden eines Automobilunternehmens zum Thema Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Privatleben ausgewertet und einige ergänzende Interviews geführt. Während in der theoretischen Herleitung der Fokus vor allem auf die Arbeitszeiten und insbesondere ihre Lage und Variabilität gelegt wird, zeigt sich im empirischen Teil besonders die hohe Bedeutung der Arbeitsbelastung für die Vereinbarkeit der Lebensbereiche.

 • af Inger Wiene
  191,95 kr.

  Kvindelige håndværkere har aldrig fyldt nær så meget som mænd på det danske arbejdsmarked. Alligevel har de altid været der, selv dengang i 1700-tallet, hvor det kunne være nødvendigt at forklæde sig som mand for at få lov at arbejde som håndværker og blive anerkendt for sit arbejde. Gennem skriftlige beretninger og selvbiografier om kvindelige håndværkere fortæller Inger Wiene historien om kvindelige håndværkeres vilkår fra slutningen af 1700-tallet til 1991, hvor bogen udkom første gang. Bogen indeholder også interviews med kvindelige håndværkere, der har været vidne til den forandring, der skete i løbet af 1900-tallet, hvor kvinder i stigende grad kom ud på arbejdsmarkedet og blev mere normale i håndværksfaget.Inger Wiene er dansk etnolog og museumsinspektør på Københavns Museum. Hun er uddannet magister i europæisk etnologi og står bag en lang række forskningsartikler og bøger om blandt andet kvinders vilkår i det danske samfund igennem det 19. og 20. århundrede.

 • af Mia Husted & Ditte Tofteng
  220,95 - 274,95 kr.

  ”Arbejde er et tilflugtssted for mennesker, der ikke har noget bedre at foretage sig!” Sådan lyder et velkendt citat af Oscar Wilde. Citatet udtrykker én udbredt forestilling om arbejdet: At der gives noget bedre at foretage sig, og at det nærmere er af nød end lyst, at mennesket er et arbejdende dyr. Utopister har gennem århundreder drømt om det arbejdsfrie liv som ideal, hvad enten tanken er tænkt af Aristoteles (der hellere ville filosofere end arbejde) eller nutidens fortalere for borgerløn (der vil frisætte mennesket økonomisk fra bindingen til arbejdet). Men hvilke andre utopier eksisterer for arbejdet? Hvordan ser det ideelle arbejdsliv ud i det 21. århundrede, hvor vi både har intens konkurrence på globalt plan og samtidig bevidner økonomiske, økologiske og menneskelige kriser? Og hvordan nærmer vi os realiseringen af det ideelle arbejdsliv i Danmark?Danske politikere beskyldes ofte for at være visionsløse. Forfatterne i denne antologi er alt andet, og de udkaster utopier til inspiration for både borgere og politikere. Buddene kommer fra højre og venstre, fra røde, blå og grønne ideer, fra arbejdsgiver såvel som arbejdstagere, fra forskere, debattører og kunstnere.

 • af Tørk Haxthausen
  174,95 kr.

  I otte essays skriver forfatter og samfundskritiker Tørk Haxthausen om, hvordan politiske og kapitalistiske interesser og magtforhold påvirker vores arbejdsmarked og work-life balance. Haxthausen beskriver, hvordan bekæmpelsen af arbejdsløshed har udviklet sig til et moralsk korstog mod en gruppe borgere i samfundet, som ikke sjældent stemples som dovne, uden ressourcer eller hjælpeløse. Et af bogens argumenter er, at lønarbejde og arbejdsløshed er hinandens forudsætninger og at vi har organiseret samfundet på en måde, hvor mennesker risikerer at reduceres til produktionsmidler. Haxthausens essays udfordrer dominererende politiske standpunkter og er et velfunderet bidrag til samfundsdebatten og den kapitalismekritiske magtanalyse. Tørk Haxthausen (1924-2012) var en dansk multikunstner og ildsjæl. Under anden verdenskrig meldte hans sig i kampen mod nazisterne og blev en del af modstandsgruppen BOPA. I 1944 flygtede han til Sverige, hvor han uddannede sig på en kunstskole i Stockholm og fik efterfølgende udstillet flere af sine kunstværker. Efter sin hjemkomst til Danmark påbegyndte han et et omfattende arbejdsliv som freelancer, hvor han blandt andet skrev for Politiken og Dagbladet Information, lavede radiospil og -montager for Danmarks Radio og udgav en lang række digte, essays, romaner og noveller. I perioden 1959 til 1982 instruerede han i omegnen af 50 kortfilm, hvoraf en betydelig del foregår i Østafrika, Sovjetunionen, DDR, Bulgarien og Jugoslavien. Haxthausen tilhørte den danske venstrefløj og var medredaktør på de tre venstrefløjsmedier "Salt", "Kritisk Debat" og "Kritik og Kaos" på modkraft.dk.

 • af Ernst Brandes
  234,95 kr.

  Ernst Brandes klassiske bog "Samfundsspørgsmål" fra 1885 er delt op i to afsnit. Det første fortæller om den kontroversielle engelske demograf Thomas Malthus’ befolkningslære fra slutningen af 1700-tallet set i et for 1880’erne typisk lys. Anden del beskæftiger sig med mere fundamentale sociale og økonomiske spørgsmål, der på interessant og let tilgængelig vis indfører læseren i 1880’ernes syn på økonomi og samfund.Ernst Immanuel Cohen Brandes (1844-1892) var en dansk nationaløkonomisk forfatter, journalist og redaktør for "Københavns Børstidende". Han arbejdede både som økonom og børsmægler, men beskæftigede sig mest med journalistisk virksomhed, hvor han blandt andet skrev for "Tilskueren" og "Politiken", som var medgrundlagt af hans bror Edvard Brandes, og for hvilken hans bror Georg Brandes også skrev. Ernst Brandes’ bog "Samfundsspørgsmål" fra 1885 blev hans længste værk, og den beskæftiger sig ligesom hans journalistik med økonomiske og sociale forhold.

 • - En folkestyret hverdag
  af Helge Hvid, Jeppe Lykke Møller & Jeppe Ajslev
  121,95 kr.

  Selvom vi bruger meget tid, energi og engagement på arbejds­pladsen, har vi kun begrænset indflydelse på opgavens udførelse, organiseringen af arbejdet og på de strategiske beslutninger.Demokratisering af arbejdslivet kan være en løsning på mange problemstillinger, vi møder i arbejdslivet: bureaukratisk kontrol, undertrykkelse af faglighed, meningsløshed, begrænsede læringsmuligheder og stress. Men demokrati er ikke noget, der kommer af sig selv, og det tager tid. Der kan være forhindringer på vejen, og nogle gange udvikler demokrati sig til pseudodemokrati. Bogen peger både på positive og negative erfaringer med demokratisering og viser, hvordan det kan være omdrejningspunkt for et sundere og mere produktivt arbejde. Samtidig kan demokratisering af arbejdet være en kilde til demokratisering af samfundet som helhed.Bogen baserer sig på arbejdslivsforskning, men er udformet som en let tilgængelig debatbog. Hensigten er at skabe debat om emnet.Deltag i debatten på http://demokratisering.dk.

 • af Per H. Jensen
  293,95 kr.

  Det er et politisk ønske, at flere ældre skal blive på arbejdsmarkedet frem til eller ud over pensionsalderen. Men hvordan kan det lade sig gøre?Seniorarbejdsliv præsenterer den nyeste, forskningsbaserede viden om faktorer på individ- og virksomhedsniveau, der påvirker mønstrene for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Bogen søger blandt andet at besvare følgende spørgsmål: Hvorledes er strømmene mellem beskæftigelse, tilbagetrækning, arbejdsløshed og genbeskæftigelse? Hvilke faktorer bidrager til at skubbe seniorer ud af arbejdsmarkedet før tid, og hvilke faktorer kan få seniorerne til at forblive erhvervsaktive? Hvilken betydning spiller efteruddannelse for at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet?Er seniorpolitikker noget entydigt godt, eller kan disse politikker rumme konfliktpotentialer?Anvendes alder som et kriterium ved afskedigelser? Hvilke fordomme har arbejdsgiverne over for ældre, og i hvilket omfang oplever seniorerne, at de diskrimineres?Forfatterne er tilknyttet forskningsinstitutioner som Teamarbejdsliv, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Aalborg Universitet. Forfatterne er: Karen Albertsen, Lars L. Andersen, Ulrik Gensby, Per H. Jensen, Annette Meng, Peter Nielsen, Flemming Pedersen, Jeevitha Yogachandrian Qvist, Emil Sundstrup og Wouter de Tavernier.

 • - How Brokers, Agents, Dealers, and Everyday Matchmakers Create Value and Profit
  af Marina Krakovsky
  482,95 kr.

  With the rise of the Internet, many pundits predicted that middlemen would disappear. But that hasn't happened. Far from killing the middleman, the Internet has generated a thriving new breed. In The Middleman Economy , Silicon Valley-based reporter Marina Krakovsky elucidates the six essential roles that middlemen play.

 • af Peter Rasmussen
  98,95 kr.

  Det sker, at en gruppe arbejdere gør status og fortæller deres historie.Men det sker ofte først, når historien er slut! Når Mærsk har slukket lysene på Lindø, og når den sidste flaske er tappet på Carlsberg.Vi er ikke ved at lukke og slukke. Til gengæld har vi noget på hjerte, som vi gerne vil ud med. Så derfor bogen her om stilladsarbejderne i Danmark.Vi giver ordet til nogle af de mange stilladsfolk, unge som gamle, der gennem tiden har gjort branchen til det, den er i dag.Hver for sig er stilladsarbejdere hverken mere modige eller konsekvente, end folk er flest. Men sammen er vi noget særligt.Læs bogen for fortællingen om hverdagen. I en tid med modgang og krise, er der god grund til også at skildre makkerskabet, den faglige stolthed og daglige sejre, små som store…Læs bogen for historien. Der skrives ikke meget om arbejderbevægelsens udvikling, specielt ikke med udspring i medlemmernes hverdag. Så her er chancen for at blive klogere på et lille hjørne af den.Læs bogen som et indlæg i debatten. Især, hvis du mener, at fagbevægelsen har brug for et kærligt spark i røven. Der er mange, der taler om organisering, men få gør noget ved det. Det gør vi. Derfor vil vi gerne puste til gløderne med den erfaring, vi har gjort os.Jacob Jespersen,Formand for Stilladsarbejdernes Landsklub

 • - Studies of Welfare Work Addressing the Other
  af Bolette Moldenhawer, Trine Øland, Christian Ydesen & mfl.
  235,95 kr.

  Statecrafting on the Fringes draws critical attention to welfare practices in Denmark addressing the other: dislocated people within the post-1945 welfare state. The book deals with educational work, social work, and healthcare work addressing Greenlanders, the German minority, problem children, as well as immigrants and refugees. Through historical and sociological studies of welfare work understood as statecrafting practices, which are strengthened by the presence of the other within the Danish welfare nation-state, the authors present critical analyses of the humanitarian imperialism and the civilizing missions addressing the other. The book thus challenges the idealization of the Nordic welfare state model and characterizes Danish welfare universalism as being intertwined with national integrationism and understandings of cultural superiority. At its core, the book helps us to understand the inner workings of a much-celebrated welfare nation-state, what its implications are in an era of globalization and migration, and how we could think about it differently.

 • - 4 steps to stress prevention management
  af Jesper Karle, Lars Aakerlund & Helle Folden Dybdahl
  180,95 kr.

  Having knowledge of stress and an opinion of stress isn't effective stress prevention management. Effective stress prevention management requires the right action at the right time. And it starts with employers and managers.Stress is on the increase. But sending stressed employees home for peace and quiet, so they can recuperate, is not the answer.For the past 17 years, Helle Folden Dybdahl, Jesper Karle and Lars Aakerlund have been working intensively with both th treatment and prevention of stress. They have advised leaders, managers and employees across Europe and all types of organisations - both public and private - and they've learned that the sooner a person recieves the right help to deal with stress, the less effort is needed and the better the result. It all starts with leadership and management in the workplace. Not just in theory but in practice too.I'll do it tomorrow - 4 steps to stress prevention management debunks a number of myths about stress. Through 4 effective steps the authors demonstrate how the relationship between a manager and an employee is the place to start to break the stress curve - something no one has managed to do yet.I'll do it tomorrow - 4 steps to stress prevention management presents what you need to know about both your employees and yourself when it comes to dealing with stress. It shows you how you can tribute to preventing stress through your management and leadership, whether you are a manager in the public or private sector.I'll do it tomorrow - 4 steps to stress prevention management is a vital tool book for all managers no matter the industry or level.

 • - An Essay on the Division of Expert Labor
  af Abbott Andrew Abbott
  461,95 kr.

  In The System of Professions Andrew Abbott explores central questions about the role of professions in modern life: Why should there be occupational groups controlling expert knowledge? Where and why did groups such as law and medicine achieve their power? Will professionalism spread throughout the occupational world? While most inquiries in this field study one profession at a time, Abbott here considers the system of professions as a whole. Through comparative and historical study of the professions in nineteenth- and twentieth-century England, France, and America, Abbott builds a general theory of how and why professionals evolve.

 • - A Theory
  af David Graeber
  73,00 - 112,95 kr.

 • af Ali Aslan Gumusay
  38,95 kr.

  The ebook edition of this title is Open Access and freely available to read online.Societal grand challenges have moved from a marginal concern to a mainstream issue within the field of organization and management studies. Organizing for Societal Grand Challenges unpacks how diverse forms of organizing help tackle - or reinforce - grand challenges, while emphasizing the need for researchers to expand their methodological repertoire and reflect upon scholarly practices.This edited collection offers an organizational perspective on societal grand challenges in three sections: Diverse Forms of Organizing and Societal Grand Challenges; Scholarship and Societal Grand Challenges; Reflections and Outlook. The articles offer empirical and conceptual work that focus on a wide variety of regions including Africa, Asia, Europe, and South America, and engage with multiple grand challenges, such as the COVID-19 pandemic, decent work, hunger, inequality, and poverty.Drawing on varied theoretical lenses, the authors take stock of recent developments in the literature, present an overview of the current thinking, and set a foundation for future research on grand challenges in organization and management studies. The articles provide inspiration, insights, and instruments for developing timely and relevant knowledge to engage with the pressing societal grand challenges of our time.

 • af Christi Lockwood
  853,95 kr.

  United under the "e;cultural entrepreneurship"e; label, scholars have emphasized how entrepreneurship, strategic innovation, and organizational change are fundamentally cultural undertakings. Extant work in this vein has revealed how actors harness elements from their cultural milieu to secure the support of valued audiences, or undertake more profound changes to foster a cultural environment supportive of their endeavours. This volume aims to expand the agenda of cultural entrepreneurship research by celebrating (and advocating for) two promising advances.Section A aims to put culture in cultural entrepreneurship research. Early research identified storytelling as a first mechanism by which actors could gain audience support. More recently, however, scholars have grown interested in understanding additional manifestations of culture and modes of meaning-making. Moving in this fruitful direction, this section includes chapters that explore the multiple views on culture in cultural entrepreneurship research, and the multi-faceted ways by which culture shapes and is shaped by entrepreneurial action.Section B seeks to take cultural entrepreneurship beyond entrepreneurship. Early cultural entrepreneurship research has been predominantly confined to - and sometimes equated with - the study of new venture legitimation and resource acquisition. Making progress towards broadening the scope of what cultural entrepreneurship entails and can explain, this section encompasses theoretical and empirical investigations in a wide variety of empirical settings, illuminating how actors effect a range of outcomes.

 • af Beverly Yuen Thompson
  653,95 kr.

  In this increasingly neoliberal gig economy, exponentially expanding with technological advances, the ability to work online remotely has led some western millennials to travel the world to work and play, while making a subsistence living as digital platform workers. Digging beneath the superficial newspaper articles that highlight beach-bound, bikinied workers, adorned with laptops, this book asks, what are the social implications of adopting the subcultural lifestyle known as 'Digital Nomadism'? This book explores the inherent social problems with this lifestyle. Examining how Digital Nomadism provides an individualistic fix for an otherwise downwardly-mobile millennial generation, Thompson demonstrates how this generation increasingly postpone markers of adulthood-purchasing a house, getting married, or having children-because of their financial insecurities. Thompson highlights that while being a Digital Nomad can provide a high quality of life while living on the beaches of Thailand, such avenues obscures their inabilities to afford a comfortable lifestyle in their home countries.

 • af Pamela L. Perrewe
  743,95 kr.

  Volume 17 of Research in Occupational Stress and Well Being is focused on the stress and well-being related to the marketing discipline. This volume is focused on the connections between employee stress, health, and well-being as it relates to marketing, sales, and customers. We have 7 chapters devoted to critical topics such as internal selling, stress at the consumer-employee interface, how leaders can affect the customer experience, and the unique stressors associated with being a persuasion agent. Further, we have two comprehensive empirical reviews of topics in this domain. The first examines the degree to which positive psychology constructs relate to sales performance. The second examines customer mistreatment towards employees and how it impacts their well-being. The final chapter takes a more practitioner perspective and examines the importance of taking into account stress tolerance when selecting and training sales personnel. The objective of this series is to promote theory and research in the increasingly growing area of occupational stress, health and well-being, and in the process, to bring together and showcase the work of the best researchers and theorists who contribute to this area. Questions of work stress and well-being span many disciplines and many specialized journals. One of the virtues of this series has been to provide a multidisciplinary and international platform that gives a thorough and critical assessment of knowledge, and major gaps in knowledge, on occupational stress and well-being.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.