Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Kriminalpsykologi og retspsykologi

Her finder du spændende bøger om Kriminalpsykologi og retspsykologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 171 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Tine Wøbbe, Mette Brandt-Christensen & Kristina Antivakis
  181,95 - 208,95 kr.

  En sjælden beretning fra en retspsykologs og retpsykiaters arbejde.Hvorfor ender et menneske med at begå en forbrydelse? Hvad driver nogle til at overtræde loven – til at begå indbrud, overfald eller ultimativt slå et andet menneske ihjel?I Forbrydelsens sind giver den erfarne retspsykiater og næstformand i Retslægerådet Mette Brandt-Christensen og den anerkendte retspsykolog og chefpsykolog på Psykiatrisk Center Sct. Hans Tine Wøbbe et unikt indblik i arbejdet med nogle af landets værste kriminelle og farlige gerningspersoner og belyser de psykiatriske værktøjer til at diagnosticere og behandle de dømte. For eksempel gennemgår eksperterne de grundige mentalerklæringer, psykopatitjeklister og personlighedstest, der benyttes ved mistanke om psykisk afvigende adfærd, når de er med til at anbefale, om den skyldige skal i fængsel eller have en behandlingsdom.I bogen medvirker desuden nogle af de kriminelle, som Mette Brandt-Christensen og Tine Wøbbe har siddet ansigt til ansigt med. En drabsmand, en seriekrænker, et bandemedlem, en stalker, en bankrøver, en ildspåsætter, en frihedsberøver og en overfaldsmand fortæller deres livshistorie og beskriver, hvordan deres vej førte til grænseoverskridende adfærd, vold, fængselsstraffe, anbringelser – og nogle gange psykiatrisk behandling.Mette Brandt-Christensen og Tine Wøbbe beretter om, hvordan de takler de intense og udfordrende møder med de dømte og om deres faglige søgen og personlige nysgerrighed eft er at afdække, hvad der ligger bag forbrydelserne.

 • - En retsmediciners erindringer
  af Hans Petter Hougen
  139,95 - 204,95 kr.

  Gennem 30 år har Hans Petter Hougen beskæftiget sig med levende og døde inden for retsmedicinen. I denne bog fortæller han om et liv, der har ført ham fra fødelandet Norge via Spanien til Danmark. Han tager os også med til USA, hvor han uddannede sig til retsmediciner og fik set sin del af skudofre og narkorelaterede dødsfald. Gennem sin karriere har han udført eller superviseret tusindvis af obduktioner i Danmark og i mange andre dele af verden, bl.a. et krigshærget Balkan i 1999, et tsunami-ramt Thailand i 2004 og et smadret Gaza i 2014, som er noget af det værste, retsmedicineren har oplevet. I bogen reflekterer Hans Petter Hougen over livets skyggesider, som har udgjort så stor en del af hans arbejdsliv. Han fortæller om mange af de sager, der har gjort indtryk på ham undervejs. Fra den menneskelige ondskab, som folder sig ud i krige og kriminalsager, til naturkatastrofer og trafikulykker, som brat kan smadre familiers liv. Hvordan vænner man sig til det, og bliver det aldrig for meget?

 • af Bent Isager-Nielsen, Stine Bolther & Hans Petter Hougen
  139,95 - 1.379,96 kr.

  De 7 dødssynder er udgangspunktet for en række samtaler mellem retsmediciner Hans Petter Hougen og efterforsker Bent Isager-Nielsen. Hovmod, griskhed, begær, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab kan nemlig være med til at forklare, hvorfor nogle mennesker begår de værste forbrydelser. Det er samtaler om ondskab, moral, liv og død – samlet af journalist og forfatter Stine Bolther. Og det er samtidig et unikt indblik i efterforskningsarbejdet bag en række spektakulære danske og udenlandske kriminalsager. Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 • - Eksperimenter med sindelagskontrol
  af Rolf Kuschel
  253,95 kr.

  Hvordan kan man nedbryde menneskers bevidsthed? Hvordan kan man udøve effektiv sindelagskontrol? Kan man skabe en programmeret dræber med hypnose?Kan man få politiske fanger til at afsløre deres dybeste hemmeligheder med skærpede forhørsmetoder?Efter angrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 henvendte CIA og amerikanske politikere sig til flere psykologer og bad dem arbejde for nationens, ja verdens, sikkerhed. Forskningspenge i rigeligt mål tilflød dem, der ville forsøge at finde svarene. Lige siden Koreakrigen (1950-1953), hvor amerikanske soldater var blevet udsat for såkaldt hjernevask, har psykologer arbejdet med udvikling af sensorisk deprivation, hypnose, LSD, elektrochok, hallucinogene stoffer og skærpede forhørsmetoder. Hvor stod den mægtige amerikanske psykologforening (APA) i denne sag? Svaret er ikke særligt flatterende, for APA indgik en ’Faustisk Pagt’ med militæret, der muliggjorde psykologers deltagelse i umenneskelige eksperimenter og forhør af politiske fanger. Som generallæge Kevin Kiley sagde: ”Psykologi er et vigtigt våbensystem”.Baseret på blandt andet frigivne dokumenter fra CIA’s arkiver beskriver professor emeritus Rolf Kuschel, hvordan flere – også anerkendte – psykologer har ladet sig lokke af nemme CIA-forskningspenge til udvikling af grusomme, psykologiske torturmetoder, og hvordan enkelte psykologer tjente millioner af dollars på at rådgive og deltage i mishandling af politiske fanger på CIA’s hemmelige baser.

 • - 12 drabsdømte om at have slået ihjel og om straf, skyld, soning og tilgivelse
  af Thomas Thurah
  119,95 - 232,95 kr.

  Hvad tænker et menneske, som har taget et andet menneskes liv – om sit offer, om offerets efterladte, om straffens retfærdighed og om udsigten til at sone sin skyld og finde tilgivelse? I bogen SKYLDIG I DRAB fortæller 12 drabsdømte om at have slået ihjel og om at leve med drabet. De drabsdømte, som læseren møder i bogen, afsoner alle lange fængselsstraffe, fra ti år til forvaring og livstid, i Herstedvester Fængsel. Drabene, de er dømt for, repræsenterer tre af de mest almindelige drabstyper i Danmark: drab på nærtstående, drab begået i forbindelse med vold samt seksuelt betinget drab.SKYLDIG I DRAB følger de 12, fra de begik drabet, over mentalundersøgelsen og tiden i arrest til retssag, domfældelse og afsoning. Bogen fortæller de drabsdømtes historie, i deres perspektiv og med deres ord. Om sorg og skam. Om troen på Gud og om fortvivlelse. Om at have mareridt om drabet og om i fantasien at tale med den dræbte. Om at føle sorg over tabet af et menneske, man selv har slået ihjel. Om tomhed og glæde ved livet. Om en mulig og en umulig tilgivelse.

 • af Gustave Le Bon
  184,95 kr.

  Gustave Le Bon (1841-1931) er grundlæggeren af den moderne massepsykologi. Hans revolutionære skrift Massernes psykologi er et socialpsykologisk, filosofisk, politisk og litterært mesterværk, som har haft enorm betydning op igennem det 20. århundred og radikalt har ændret hele måden at føre politik på.Foruden at være en nøgle til at orientere sig i vor egen tids massesamfund er Le Bons klassiker et historisk dokument og pligtlæsning for alle, der beskæftiger sig med fascismens, nazismens og kommunismens historie. Anvendt på nutidens forhold giver Le Bons analyser forklaringen på, hvorfor integrationen af indvandrere fra den tredje verden, skabelsen af en europæisk union og indførelsen af et vestligt demokrati i Mellemøsten alle må betragtes som abstrakt-ideologiske eksperimenter, der er dømt til at mislykkes. Med den globale spredning af de forskellige kernekulturers ideer er tværtimod grunden til fremtidens krige og konflikter lagt.Massernes psykologi er samtidig en guldgrube for de mange, der har en praktisk interesse i at styre, manipulere og overtale større grupper af mennesker: politikere, spindoktorer, myndighedspersoner, eksperter, advokater, journalister, marketings- og reklamefolk, virksomhedsmanagers, børs- og finansspekulanter, guruer, undervisere, teamledere, talere, religiøse og politiske agitatorer osv., osv.Ligesom Machiavellis Fyrsten, Det kommunistiske manifest af Marx og Engels og det antisemitiske falsum Zions Vises protokoller hører Massernes psykologi med til den særlige kategori af ikke-religiøse bøger, der har virket langt ud over de intellektuelles rækker og igen og igen er blevet brugt og misbrugt af magtens mænd. ”I midten af 1930’erne var jeg fascineret af to bøger: Af Massernes oprør af spanieren Ortega y Gasset og af Massernes psykologi af franskmanden Gustave Le Bon. Jeg følte, at de med deres analyse foregreb den massepsykose, som blev udløst af Hitler og nazisterne. Frem for alt har Le Bon vist sig at være meget fremsynet”. Helmut Schmidt, tysk forbundskansler 1974-82, i bogen Die Mächte der Zukunft, 2004. ”Man imponeres over den lethed, hvormed Le Bon så tidligt som i 1895 påviser, hvilke mekanismer der gjorde sig gældende i det nazistiske Tyskland. Her beskrives førernes karakteristika og deres metoder, som var det en efterkrigsskildring af Hitler. De særdeles rammende citater omkring folkeforførerne ligefrem vælter ud fra siderne... Vestlige beslutningstagere, der søger at viderebringe demokrati og menneskerettigheder, samt hele det rationalistiske arvegods til ikke-vestlige kulturer, bør i hvert fald nærlæse Massernes psykologi for at blive opmærksom på de mest indlysende forhindringer for deres forehavende”. Michael Øe - EMU - Gymnasieskolen, oktober 2005.

 • af Nathalie Sabas
  249,95 kr.

  Kinder und Jugendliche, die nach sexuellem Missbrauch durch Verhaltensauffalligkeiten auf sich aufmerksam machen, benotigen die Hilfe aller Professionen, um uber das zu sprechen, woruber sie nicht sprechen wollen, konnen, durfen oder sollen. Dem gegenubergestellt fuhlen sich Fachkrafte immer wieder hilflos, wenn Kinder und Jugendliche ihnen von ihrem sexuellen Missbrauch berichten. Das Thema beruhrt den intimsten Bereich eines Menschen und verlangt daher ein hohes Ma an Sensibilitat. Es wird ein dringender Appell an alle Professionen der Sozialen Arbeit, Sozialpadagogik, Erziehung, Schule, aber auch an Eltern gerichtet: Kindeswohl hat hochste Prioritat. Vorschnelle Schritte konnen unter Umstanden mehr schaden als nutzen. Dieser Ratgeber greift genau an dieser Stelle ein und vermittelt dem Leser eine sorgfaltige Herangehensweise, um ein Versagen auf allen Ebenen zu vermeiden - zum Wohle des Kindes. Der Schutz der systematisch Schwachsten, der Kinder, zahlt zu den wichtigsten Aufgaben des Staates, aber auch den der Eltern. Die folgenden Fragen werden u.a. im Buch beantwortet:Was lasst sich zu den TaterInnen sagen? Wie interveniert das Wachteramt bei einem vagen Verdacht u.a. auch auf den Besitz von kinderpornografischem Material? Wie sieht eine gelingende Kooperation zwischen den Akteuren (insbes. Schulsozialarbeit / Wachteramt) aus? Wie kann institutionelles Versagen im Umgang mit sexueller Gewalt in der Jugendhilfe verhindert werden? Wie konnen Institutionen aber auch Eltern ihre Kinder vor sexuellem Missbrauch schutzen? 

 • af Lynett Henderson Metzger
  384,95 kr.

  This book provides a brief introduction to the growing field of animal maltreatment evaluation and treatment, with a special emphasis on clinical training from a forensic psychology perspective. Geared toward mental health practitioners, students, and educators, this broad overview focuses on foundational legal concepts, applications in clinical and psycholegal settings, and emerging perspectives on effective evaluation and treatment. The authors provide practical guidance around "e;real world"e; scenarios through the use of clinical case vignettes, highlighting the complexities and need for culturally- and psychologically-informed care in these cases. Key topics include forensic animal maltreatment evaluations (or FAMEs); implications for best practices; challenges for providers, trainees, and supervisors; and future directions for the field.

 • af Peter Sturmey
  1.210,95 kr.

  This book provides a concise-yet-comprehensive overview of the broad-ranging topics in the field of violence and aggression. It uses a functional approach that acknowledges the evolutionary, cultural, and operant nature of violence and aggression. The book defines the nature of different forms of violence and aggression; examines epidemiology and risk factors; describes biological, cultural and individual causes; and discusses individual and societal prevention and treatment. Key areas of coverage include:Epidemiology of violence and aggression.Biological and social causes of violence and aggression.Cultural interventions, psychotherapies, and individual biological interventions.The effects of violence and aggression in special populations.Violence and Aggression: Integrating Theory, Research, and Practice is a must-have resource for researchers, academics, and upper-level undergraduate and graduate students in forensic psychology, public health, criminology/criminal justice, developmental psychology, psychotherapy/counseling, psychiatry, social work, educational policy and politics, health psychology, nursing, and behavioral therapy/rehabilitation. 

 • af Ben Laws
  990,95 kr.

  This book focuses on the emotional experience of imprisonment. In no uncertain terms: prisons seethe with emotions and feelings. Based on two empirically rigorous studies, this book analyses how prisoners attempt to adapt and control their emotions. It begins with an account of male and female prisoners held in medium-security prisons and then moves to the particular case of emotions in solitary confinement. There has been a turn towards emotions in criminology but this is the first book to centralize the subject of prisoner emotions in a detailed manner. The ethnographic study of feelings has much to contribute to broader debates about survival in prison and pathways to desistence. Most importantly, it emphasizes that 'full-blooded' depictions of prisoners belong at the heart of academic inquiry.

 • af Joshua D. Behl
  1.210,95 kr.

  This book aims to increase understanding of alibis and corroborators, examining the role alibis play - or fail to play - in innocence cases. It analyses the factors that can influence the suspect, the defense team, the alibi corroborator, and ultimately the alibi statement itself. Recognition of and reactions to wrongful convictions have been on the rise as researchers and society take a closer, more critical look at America's criminal justice system. In addition to serving as a complete review of the science, this volume discusses issues such as alibi generation; alibi believability; a proposed theory of alibis; international comparisons of issues in alibi corroboration; age and gender differences in alibi corroboration; attorney perceptions and use of alibi evidence; and erroneous alibis. Offering an in-depth, empirical view, this book will appeal to students and researchers interested in Criminology, Legal Psychology, Social Psychology, Law, and practitioners in our legal and criminal justice systems who are making tough decisions about this distinctive witness type. 

 • af Florence McLean
  214,95 kr.

  Som Danmarks førende ekspert indenfor psykologisk profilering, 'criminal profiling' og seriemordere fortæller Florence McLean om nogle af de værste serieforbrydere fra hele verden. Hun forklarer, hvad profiling er, og gennemgår de værktøjer, en profiler benytter for at beskrive en gerningsmand. Det er f.eks. gerningsstedsanalyse, personligheds- og adfærdsanalyse og geografisk profilering. Hun fortæller også om, hvordan man arbejder med forskellige typer af ofre, og hvad de kan afsløre om en morder. Florence McLean interviewede i forbindelse med sit speciale 34 primært amerikanske seriemordere, og nogle af dem har hun kontakt med den dag i dag. Vi møder bl.a. Dennis Rader (alias BTK - Bind, Torture, Kill), som selv virker interesseret i at forstå, hvorfor han blev seriemorder. Han blev idømt ti gange livstid for lige så mange mord. Florence McLean stiller spørgsmålet, om vi gennem forskning i seriemordere kan blive bedre til at forebygge og dermed forhindre nogle af de mest grusomme forbrydelser.

 • - Kvindedrab i Danmark
  af Line Vaaben & Asser Hedegård Thomsen
  286,95 - 293,95 kr.

  Der er 536 grunde til at lytte til denne bog. Det er antallet af kvinder dræbt i Danmark mellem 1992 og 2016. I de senere år er kvindedrab kommet på den internationale dagsorden og har også fået en øget bevågenhed herhjemme. Langt de fleste kvinder bliver dræbt af en mand, oftest i deres eget hjem og stort set altid af en i deres familie eller blandt deres nærmeste. Hverken eksperter, politikere eller meningsdannere er nødvendigvis enige om, hvad vi som samfund kan og skal gøre ved det. Men faktisk findes der forskning, som har identificeret en række faktorer, der øger risikoen for drab på kvinder – og som dermed også åbner for en mulighed for at kunne forudsige og forebygge dem.I EN FORUDSIGELIG FORBRYDELSE kortlægger journalist Line Vaaben og retsmediciner, ph.d., Asser Hedegård Thomsen kvindedrab i Danmark. Med baggrund i data fra Asser Hedegård Thomsens forskning og interviews med knap 40 eksperter fra Danmark og udlandet fører de os igennem, hvad vi i dag ved om drab på kvinder i håb om bedre at kunne kvalificere samtalen og samfundsindsatsen mod kvindedrab.Samtidig genfortælles syv kvinders livshistorie og skæbne. Seks blev dræbt, en overlevede. En stærk og uafrystelig bog.

 • - A Case Study Approach to Issues and Interventions
  af DT Wilcox
  441,95 - 947,95 kr.

  Sex Offender Treatment is an innovative case study-based guide to the treatment of sexual offenders, offering direct access to the insights and experience of experts in the field. The book describes case formulations, assessment processes, and treatment undertaken with specific sexual offender types.

 • af Wendy Garnham
  1.467,95 kr.

 • af James Mcguire, Emily Evans & Eddie Kane
  1.132,95 kr.

 • af Heng Choon (Oliver) Chan & Samuel Adjorlolo
  1.210,95 kr.

 • af Arsénio da Conceição Tesoura
  344,95 kr.

 • af Armando Barraza
  344,95 kr.

 • af David Curnow
  1.210,95 kr.

 • af Luis Alberto Alvarez D.
  344,95 kr.

 • af Jacques Kambale Batenga
  315,95 kr.

 • af Anais Gabriela Vasquez Salazar & Viviana Santolalla Gálvez
  315,95 kr.

 • af Oluwbunmi Ajayi, Ruth Tsuaa & Ene Okoro
  315,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.