Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Fysiologisk psykologi, neuropsykologi og biopsykologi

Her finder du spændende bøger om Fysiologisk psykologi, neuropsykologi og biopsykologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 367 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Peter A. Levine
  356,95 kr.

 • - Omsorgssvigt i et neuropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv
  af Käte From
  247,95 - 296,95 kr.

  Barnets hjerne er sårbar og modtagelig for påvirkninger udefra. Både de gode og de dårlige. Hvis et barn udsættes for omsorgssvigt eller giftig stress i opvæksten, forstyrrer det hjernens udvikling og funktion. Det kan give livslange følgevirkninger. Hjernen kan få uoprettelige skader, der kan have indvirkning på indlæringsevne, adfærd og fysisk og psykisk sundhed hele livet igennem. Nogle følger kan afhjælpes, andre kan ikke, men børnene og de unge kan behandles og støttes med den rigtige viden og tilgang. DEN SÅRBARE HJERNE giver ud fra den nyeste forskning på området en lettilgængelig introduktion til hjernens udvikling og funktion, dvs. den grundlæggende viden, der skal til for at kunne forstå de komplekse mekanismer, der er i spil, når barnet og hjernen får utilstrækkelige udviklingsmuligheder. DEN SÅRBARE HJERNE giver en grundig definition og forståelse af giftig stress og omsorgssvigt. Med afsæt i den nyeste viden på feltet kortlægges det, hvilke konsekvenser utilstrækkelig omsorg kan have hos børn og unge – både hjerneforandringer og kognitive og følelsesmæssige følger. Bogens sidste del beskriver, hvordan omsorgssvigt og giftig stress kan forebygges og opspores – og hvordan følgerne af omsorgssvigt kan behandles. Bogen henvender sig til alle fagpersoner, der er interesserede i en forskningsbaseret gennemgang af hvad omsorgssvigt og understimulering betyder for den udviklende hjerne.

 • af Thomas Thaulov Raab
  289,95 kr.

  Hvad er bevidsthed? Har vi en fri vilje? Det er blandt andet nogle af de spørgsmål, Thomas Raab forsøger at besvare i ”Den foranderlige hjerne og den forunderlige bevidsthed”. Forfatteren forsøger på underholdende vis at give os alle sammen indblik i en ellers lukket verden: nemlig hjernens komplekse og mystiske spind. Gennem et selektivt overblik over nogle af de mest centrale strømninger i den moderne hjerneforskning tegnes et både historisk og aktuelt billede af hjerneforskningens forsøg på at besvare et af videnskabens mest centrale spørgsmål: Hvordan hjernen former vores oplevelse af virkeligheden? Hvad giver os identitet? Og hvordan opfatter vi os selv som menneske? Bliv klogere på dig selv og din hjerne med denne bog!

 • af Jørgen Lyhne
  157,95 - 217,95 kr.

  Hvad er neuropædagogik og neuropsykologi – kort fortalt? Hvilken relevans har disse videnskaber i den pædagogiske verden? Hvad bygger de på fagligt og historisk? Og hvordan kan man arbejde med dem i neuropædagogisk praksis?Neuropædagogik og neuropsykologi handler om at anvende og integrere hjerneforskning i den pædagogiske praksis. Målet er at styrke indsigten i de hjernefunktioner, der er involveret, når et barn eller en voksen har funktionsvanskeligheder. Denne kortfattede introduktion til feltet præsenterer relevant baggrundsviden om hjernens anatomi – og den neuropsykologiske viden bliver omsat til neuropædagogisk praksis med metoder og tilgange til arbejdet med dette spændende og komplicerede område. Bogen henvender sig til studerende og professionelle, der arbejder i en pædagogisk profession, samt til pårørende til et barn, en ung eller en voksen, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af hjerneskade, sygdom eller anden forstyrrelse i de neuropsykologiske funktioner.Om forfatteren:Jørgen Lyhne er neuropsykolog og lektor ved VIA Efter- og Videreuddannelse. Han har i 30 år varetaget videreuddannelse af lærere og pædagoger inden for psykologi, neuropsykologi og specialpædagogik.

 • af Raben Rosenberg & Poul Videbech
  597,95 kr.

  Nu i gennemrevideret tredje udgave med 3 nye kapitler! Neuropsykiatri er en tværvidenskabelig disciplin, der søger at forstå psykiske lidelser fra det molekylære til det psykologiske niveau ved at kombinere resultater fra de moderne hjernevidenskabers intensive forskning i hjernen og dens funktioner med klassisk klinisk psykiatri. Neuropsykiatri omfatter både det voksen- samt det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. "Klinisk neuropsykiatri" giver en systematisk og udførlig gennemgang af psykiske lidelser og deres årsagsforhold, diagnostik og behandling med udgangspunkt i den nyeste forskning. Bogen henvender sig både til medicinstuderende, læger, psykiatere, psykologer og andre faggrupper inden for psykiatrien.Forfatterne er: Raben Rosenberg har været professor i psykofarmakologi og biologisk psykiatri ved Aarhus Universitet fra 1991-2014 med ansvar for psykiatrisk grundvidenskabelig forskning og er nu i klinisk ansættelse som klinikchef på Psykiatrisk Center Amager.Poul Videbech er professor i psykiatri på Psykiatrisk Center Glostrup og har i mange år beskæftiget sig med de billeddannende teknikker (PET, fMRI og MR) i udforskningen af depression, OCD og skizofreni. Desuden har han behandlet mennesker med disse lidelser både medicinsk og psykoterapeutisk.

 • - kognition og neurovidenskab
  af Anders Gade
  397,95 kr.

  Hjerneprocesser - kognition og neurovidenskab. Hjerneprocesser er den første bog på dansk med en samlet fremstilling af hjernen og psykologiske processer. Bogen handler primært om de kognitive processer: Hvordan mennesker tolker verden, husker, kommunikerer, tænker, føler og er bevidste. Bogen søger også at integrere psykologiske erkendelser og synsmåder med neurologiske synsvinkler.

 • af Christopher M. Palmer
  242,95 kr.

  Nautilus Book Awards Gold Winner in Psychology/Mental & Emotional Well-BeinForeword INDIES Book of the Year Finalist in Health2023 Next Generation Indie Book Awards Finalist This is the book that will forever change the way we understand and treat mental health.If you or someone you love is affected by mental illness, it might change your life.We are in the midst of a global mental health crisis, and mental illnesses are on the rise. But what causes mental illness? And why are mental health problems so hard to treat? Drawing on decades of research, Harvard psychiatrist Dr. Chris Palmer outlines a revolutionary new understanding that for the first time unites our existing knowledge about mental illness within a single framework: Mental disorders are metabolic disorders of the brain. Brain Energy explains this new understanding of mental illness in detail, from symptoms and risk factors to what is happening in brain cells. Palmer also sheds light on the new treatment pathways this theory opens up—which apply to all mental disorders, including anxiety, depression, ADHD, alcoholism, eating disorders, bipolar disorder, autism, and even schizophrenia. Brain Energy pairs cutting-edge science with practical advice and strategies to help people reclaim their mental health.This groundbreaking book reveals: Why classifying mental disorders as “separate” conditions is misleadingThe clear connections between mental illness and disorders linked to metabolism, including diabetes, heart attacks, strokes, pain disorders, obesity, Alzheimer’s disease, and epilepsyThe link between metabolism and every factor known to play a role in mental health, including genetics, inflammation, hormones, neurotransmitters, sleep, stress, and traumaThe evidence that current mental health treatments, including both medications and therapies, likely work by affecting metabolismNew treatments available today that readers can use to promote long-term healing Palmer puts together the pieces of the mental illness puzzle to provide answers and offer hope. Brain Energy will transform the field of mental health, and the lives of countless people around the world.

 • af Russell Foster
  107,95 kr.

  A GUIDE TO USING THE SCIENCE OF THE BODY CLOCK TO CREATE THE OPTIMUM PERSONAL ROUTINE. SLEEP BETTER, WORK BETTER, FEEL BETTER.'A superlative guide to some of the most intriguing questions of human existence' Bill BrysonIn the twenty-first century, we increasingly push our daily routines into the night, carrying out work, exercise and our social lives long after dark. But we have forgotten that our bodies are governed by a 24-hour biological clock which guides us towards the best time to sleep, eat and think. New science has proven that living out of sync with this clock is not only disrupting our sleep, but leaving us more vulnerable to infection, cancer, obesity, type 2 diabetes, heart disease and mental illness.In Life Time, Professor Russell Foster shares his life's work, taking us on a fascinating and surprising journey through the science of our body clocks. Using his own studies, as well as insights from an international community of sleep scientists and biologists studying circadian rhythms, he illustrates the surprising effects the time of day can have on our health:- how a walk outside at dawn can ensure a better night's sleep- how eating after sundown can affect our weight- the extraordinary effects the time we take our medication can have on our risk of life-threatening conditions, such as strokesIn the modern world, we have neglected an essential part of our biology. But with knowledge of this astonishing science, we can get back into the rhythm, and live healthier, sharper lives.

 • af Rolf Dobelli
  85,95 - 177,95 kr.

  Have you ever . . . Invested time in something that, in hindsight, just wasnt worth it? Paid too much in an eBay auction? Continued to do something you knew was bad for you? Sold stocks too late, or too early? Taken credit for success, but blamed failure on external circumstances? Backed the wrong horse?These are examples of what the author calls cognitive biases, simple errors all of us make in day-to-day thinking. But by knowing what they are and how to identify them, we can avoid them and make better choices: whether in dealing with personal problems or business negotiations, trying to save money or earn profits, or merely working out what we really want in lifeand strategizing the best way to get it.Already an international bestseller, The Art of Thinking Clearly distills cutting-edge research from behavioral economics, psychology, and neuroscience into a clever, practical guide for anyone whos ever wanted to be wiser and make better decisions. A novelist, thinker, and entrepreneur, Rolf Dobelli deftly shows that in order to lead happier, more prosperous lives, we dont need extra cunning, new ideas, shiny gadgets, or more frantic hyperactivityall we need is less irrationality.Simple, clear, and always surprising, this indispensable book will change the way you think and transform your decision makingat work, at home, every day. From why you shouldnt accept a free drink to why you should walk out of a movie you dont like, from why its so hard to predict the future to why you shouldnt watch the news, The Art of Thinking Clearly helps solve the puzzle of human reasoning.

 • af Barrett Lisa Feldman Barrett
  152,95 - 185,95 kr.

  From the author of How Emotions Are Made,a myth-busting primer on the brain, in the tradition of Seven Brief Lessons on Physics and Astrophysics for People in a Hurry

 • - The Science of Connection, from Soul to Psychedelics
  af Julie Holland
  162,95 - 276,95 kr.

  A psychiatrist and psychedelic researcher explores the science of connectionwhy we need it, how weve lost it, and how we might find it again.We are suffering from an epidemic of disconnection that antidepressants and social media cant fix. This state of isolation puts us in fight or flight mode, deranging sleep, metabolism and libido. Whats worse, were paranoid of others. This kill-or-be-killed framework is not a way to live. But, when we feel safe and loved, we can rest, digest, and repair. We can heal. And it is only in this state of belonging that we can open up to connection with others.In this powerful book, Holland helps us to understand the science of connection as revealed in human experiences from the spiritual to the psychedelic. The key is oxytocina neurotransmitter and hormone produced in our bodies that allows us to trust and bond. It fosters attachment between mothers and infants, romantic partners, friends, and even with our pets. There are many ways to reach this state of mental and physical wellbeing that modern medicine has overlooked. The implications for our happiness and health are profound.We can find oneness in meditation, in community, or in awe at the beauty around us. Another option: psychedelic medicines that can catalyze a connection with the self, with nature, or the cosmos. Good Chemistrypoints us on the right path to forging true and deeper attachments with our own souls, to one another, and even to our planet, helping us heal ourselves and our world.

 • af Predrag Petrovic
  270,95 kr.

  Følelser er komplekse. For en del mennesker er de også overvældende, ukontrollerbare og meget svingende. Omgivelserne betragter ofte den, der ikke kan styre sine følelser, som besværlig, overdramatiserende og manipulerende. Men denne tilstand er ikke nogen opdigtet lidelse - følelsesmæssig ustabilitet, ofte kaldet borderline, har en biologisk forklaring.I Følelsesstorme viser læge og forsker Predrag Petrovi?, hvordan hjernen opfatter følelser, og hvad der sker, når hjernen ikke kan regulere følelserne. Denne viden giver håb om bedre hjælp til dem, der kæmper med følelsesstorme.Bogen er skrevet til ansatte inden for sundhedsområdet, til psykologer og terapeuter, til studerende samt til alle, der interesserer sig for følelser og den menneskelige hjerne.

 • - 7 veje til helhed og balance
  af Anodea Judith
  497,95 kr.

  UDFORSK CHAKRAERNES PSYKOLOGII denne banebrydende bog anlægger Anodea Judith et friskt syn på Østens yogabaserede chakrasystem og sætter det i perspektiv ud fra den vestlige tænknings rammer. Ved at udforske chakraerne igennem jungiansk psykologi, kropsterapi, udviklingsteori og metafysik, skaber hun et elegang og praktisk system til at rette op på energiubalancer og styrke den mentale og fysiske sundhed.Hvert af kapitlerne fokuserer på et enkelt chakra, og begynder med en beskrivelse af dets kendetegn og identitetstemaer. Anodea Judith beskriver derpå chakraets særlige udviklingsmønster, dets sårbarhed for bestemte traumer og overgreb, og hvordan det kan holdes i balance. Den unikke kombination og østlige og vestlige teorier kaster lys over personlighedsudviklingens spirituelle natur, og hvordan den passer ind i kroppens strukturelle logik. Slip sjælen fri forener ubesværet psykologi og spiritualitet og skaber en medrivende fortolkning af chakrasystems og dets relevans for nutidens vesterlændinge. Bogen giver en klar ramme for helhed og transformation og yder dermed et vigtigt bidrag til menneskehedens evolution. Slip sjælen fri er den mest velorganiserede og læsevenlige beskrivelse af den højeste bevidstheds manifestation i det menneskelige krop-sind, der nogensinde er skrevet. En af menneskehedens næste opgaver er at integrere disse to forskellige, men komplementære verdenssyn, og Anodea Judith har taget et kæmpeskridt i den retning.Slip Sjælen Fri er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • - Biologiske perspektiver på PTSD
  af Sigurd Wiingaard Uldall, Kasper Eskelund & Karen-Inge Karstoft
  312,95 kr.

  Overgreb, ulykker, krige og naturkatastrofer er eksempler på hændelser, der i den enkeltes liv kan blive traumatiske oplevelser med svære og langvarige psykiske vanskeligheder til følge. Traume, hjerne og krop viser med udgangspunkt i diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), hvordan krop og hjerne har betydning for traumereaktioner.Bogen gennemgår biologiske karakteristika ved centrale symptomer som genoplevelse, undgåelsesadfærd, øget alarmberedskab, pludselige oplevelser af, at omverdenen er unaturlig eller fremmed, samt forstyrrelser i følelsesmæssige reaktioner. Ud fra et biologisk perspektiv forklarer bogens forfattere sammenhænge mellem PTSD og andre sygdomme, der ofte opstår sammen med PTSD, og læseren introduceres til forskellige former for behandling af PTSD. Forfatterne diskuterer undervejs biologiens betydning for den overordnede forståelse af PTSD, herunder vekselvirkninger mellem biologi og psyke.Bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med mennesker, som har været udsat for traumer.

 • af Michelle D. H. de Haan
  528,95 kr.

  Landmark text focusing on the development of brain and behavior during infancy, childhood, and adolescenceDevelopmental Cognitive Neuroscience provides an accessible introduction to the main methods, theories, and empirical findings of developmental cognitive neuroscience. The focus is on human development from in utero to early adulthood, but key comparative work is also included. This new edition covers research in clinical/medical populations, educational applications and major advancements in methods and analysis, in particular with increasing longitudinal research focusing on understanding the mechanisms of cognitive development. It also contains a new chapter on global and cross-cultural perspectives outlining how developmental cognitive neuroscience has been applied in different settings and how techniques can be successfully adapted.The text features a variety of student-friendly features such as chapter-end discussion, applications of basic research, and introductions to key experimental methods. An accompanying related resource website for students and educators that includes a test bank of multiple choice questions is also provided.Other sample topics covered in Developmental Cognitive Neuroscience include:* Biology of change, methods, and populations, from gene to brain, building a brain, and vision, orienting, and attention* Perceiving and acting in a world of objects, learning, and long-term memory, language, and prefrontal cortex, working memory, and decision-making* Perceiving and acting in the social world, educational neuroscience, interactive specialization, and integrating development cognitive neuroscience* Mid-childhood and adolescent development, social cognition and neuroimaging, and broader cognitive neuroscience approaches and theoryWith expansive yet accessible coverage of the subject, Developmental Cognitive Neuroscience is an ideal resourcefor upper level undergraduate and early postgraduate readers. The text will further appeal to professionals in fields that have adopted developmental cognitive neuroscience approaches, such as education, clinical psychology, pediatric medicine and global health.

 • - -Sedona-metoden
  af Hale Dworskin
  287,95 kr.

  Her er bogen til dig som gerne vil forbedre din livskvalitet, sætte fut i dit kærlighedsliv, få gang i din karriere, og få succes med alt det andet, du også foretager dig.Søger du at nyde følelsen af en dyb indre ro, der giver dig mere livsglæde i din hverdag, og vil du slippe fri af gamle følelsesmæssige udfordringer som frygt og angst, depressioner, vredesudbrud og andre tilstande, der måske fylder i dit liv, så bør du læse "Spørgsmål som forløser"Du får værktøjer til at turde være sig selv, prioritere i livet - og gå efter det mest interessante, som livet byder på. Har du et mål om at sætte sætte en endegyldig stopper for afhængigheds skabende og dårlige vaner - for eksempel at ryge, drikke eller spise for meget … … så er bogen noget for dig! Bogen hjælper dig til en effektiv frigørelsesproces, bestående af nogle få helt enkle spørgsmål, der er lette at gå til, og som lærer dig, hvordan du giver slip på de følelser og tanker, der forhindrer dig i at få det liv, du i virkeligheden drømmer om.Om forfatteren:HALE DWOSKIN har arbejdet med Sedona-metoden i mere end 30 år. Han overtog ophavsretten til den fra sin mentor, Lester Levenson og har undervist tusindvis af enkeltpersoner og virksomheder. Han er en ligeledes en anerkendt foredragsholder, som har optrådt i masser af radio- og tv-programmer.Bogen er udarbejdet i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • - Practical Strategies for Peak Health and Performance
  af Rahul Jandial
  167,95 kr.

  With engrossing stories from the OR and the lab, a leading neurosurgeon and neuroscientist explores the cutting-edge science that can be applied to everyday life for peak performance, improved memory, enhanced creativity, and much more. From the operating room, where he performs some of the riskiest surgeries around, to the lab, where he works on leading clinical trials, Dr. Rahul Jandial is on the cutting edge of the latest advancements in neuroscience. This fascinating book draws on Dr. Jandial’s broad-spectrum expertise and brings together the best of various fields—surgery, science, brain structure, the conscious mind—all to explain the bigger picture of brain health and rejuvenation. It is a journey into his operating room, around the world on his surgical missions, inside his laboratory, and to the outer edges of neuroscience to reveal the latest brain breakthroughs that are turning science fiction into reality, translating their implications for everyday life. Busting myths along the way, Jandial helps readers get wired for success at work and school, perform better when the pressure is on, boost memory, control stress and emotions, minimize pain, stick to a healthy eating plan, unleash creativity, raise smarter kids, and stay sharp as they age. Combining the treatment guidelines he gives his patients, the most promising concepts from frontier science, and the smartest super-achiever hacks, he provides practical takeaways for optimizing brain function and leading a healthier, happier, more productive life.

 • - My life-transforming encounter
  af Anette Christensen
  247,95 kr.

  Dansk debut forfatter springer ud internationalt med den første biografipå engelsk om den latinamerikanske legende, Mercedes Sosa.Som en hyldest til den legendariske argentinske folkesanger, aktivist, ogmenneskerettighedsforkæmper, Mercedes Sosa, i folkemunde også kaldt ”La Negra”,lancerer den danske forfatter, Anette Christensen, Mercedes Sosa - The Voice of Hope.Christensen hørte om Mercedes Sosa for førte gang den 4. oktober 2009, dagen hvorkunstnerens død blev annonceret i de danske nyheder. Alligevel ændrede mødet medMercedes Sosa forfatterens liv og Christensen har lige siden fordybet sig i MercedesSosa's musikalske og personlige univers.Udover at være den mest succesfulde argentinske sanger nogensinde er Mercedes Sosaogså kendt for budskabet om fred og solidaritet og blev ved hjemkomsten fra sit 3 årigeeksil i Europa Sydamerikas symbol på demokrati. For Christensen, er Mercedes Sosa ikkebare Latinamerikas ”Pachamama”, men Sydamerikas svar på Nelson Mandela. Da derikke fandtes en biografi om legenden på engelsk, valgte forfatteren at dedikere sig tilopgaven. "Sosa er en rollemodel, der bevidstgør os og revolutionerer vores hjerter ogvores samvittighed. Hun inspirerer os til at gøre verden til et bedre og mere retfærdigt stedfor alle," siger Christensen.Mercedes Sosa – The Voice of Hope, kortlægger Sosa's ekstraordinære liv og karriere ogtegner en psykologisk profil, der afslører, hvordan Sosa’s opdragelse i en fattigarbejderklassefamilie, det politiske miljø i Argentina under diktaturet i 70’erne samtpersonlige trængsler formede hende som menneske og som kunstner.Christensen lægger ikke skjul på at hun befandt sig i en større livskrise da hun hørte omMercedes Sosa første gang og at mødet med Sosa forandrede hendes liv. Som LeonardCohen synger i sangen, Anthem, ’There is a crack in everything, that is how the light getsin’, blev Mercedes Sosa det lys der fandt vej til forfatteren i en mørk tid. Christensensnysgerrighed efter at forstå hvorfor Mercedes Sosa gjorde så stort et indtryk på hende, harværet drivkraften til at skrive biografien. Med udgangspunkt i sit livsforvandlende mødemed Sosa udforsker Christensen, hvorledes vores dybeste relationer, kan have engenoprettende virkning på både krop og sjæl. Christensen har været i tæt samarbejdemed et hold af førende terapeuter på New Zealand for at få neurovidenskabelig belæg forteorien om at positive relationer kan sætte skub i vores personlige udvikling og medvirke tilat læge trauma, der går helt tilbage til barndommen. Mercedes Sosa – The Voice of Hopeer et direkte produkt af forfatterens personlige rejse. Den åbner en ny dør til selvudviklingsom er let tilgængelig for alle.Med sin ærlige og ligefremme fortællestil inspirerer Christensen læseren til at bevæge sigfremad på sin personlige rejse! Dette er en fortælling, der kalder på at få det bedste frem ios alle – den kalder på ægthed, empati og medfølelse. Du kan forandre verden ved atvære dig selv, det er Mercedes Sosa’s liv et eksempel på”, afslutter Christensen. Christensen har i de seneste år haft løbende kontakt til Mercedes Sosa’s familie ogMercedes Sosa Fonden i Argentina, som har givet bogen sine anbefalinger. MercedesSosa – The Voice of Hope, udkom på spansk i Latinamerika i december 2018.

 • af Robert Plomin, John C. DeFries, Jenae M. Neiderhiser & mfl.
  1.049,95 kr.

 • af Mario Manto, Michael Adamaszek & Dennis J. L. G. Schutter
  2.015,95 kr.

 • af Bo Netterstrøm
  287,95 kr.

 • af Sally Mordi
  426,95 - 1.589,95 kr.

 • af Karen Massey & Gemma Lester
  277,95 - 1.587,95 kr.

 • af Donald R. Wehrs
  436,95 - 1.589,95 kr.

 • af Joey Lowe
  297,95 kr.

 • af Hans Gross
  427,95 kr.

 • af Wael Mohamed
  1.817,95 kr.

  The book comprehensively reviews the role of nutrition in psychiatric disorders. It provides mechanistic insights into the effects of nutrition on metabolic pathways, mitochondrial nutrients, neurodegeneration and CNS disorders, cell signaling, and neuronal functions.  The book further highlights the role of diet in preventing and treating mental health and modifying drug treatment effects. Further, it explores the relationship between nutrition and psychiatric disorders, including depression, autism, anxiety, Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder, and OCD. The book further explores the recent advancements in understanding the important role of nutrients as therapeutics in various psychiatric disorders. Lastly, it presents an overview of nutrients as neuroprotective agents along with the main principles of nutrigenomics. The book is essential reading for neuroscientists interested interest in food therapeutic strategies.

 • af John J. Randolph
  922,95 kr.

  Positive psychology--the study and promotion of character strengths, positive emotion, and optimism--has gained considerable momentum and support in recent years. Yet despite its application to various specialty areas within the broader field of psychology, neuropsychology has been slow to adopt and adapt its ideas. The contributors to Positive Neuropsychology assert that neuropsychology as a discipline should concern itself with promoting cognitive health as well as addressing pathology. In these pages, positive neuropsychology is conceived of as broadening and enhancing the field, focusing on key areas such as studying and developing cognitive strengths, considering the importance of lifestyle factors on cognition, preventing cognitive dysfunction, compensating for deficits, and promoting cognitive health through education and technology. Chapters reveal not only the benefits of understanding cognitive health and optimal outcomes across the lifespan, but also emerging avenues for practitioners to expand their work into non-traditional settings. Among the topics featured: Modifiable lifestyle factors that impact cognition through midlife.Effects of coping strategies on outcomes in neurological disorders.Promoting cognitive health through effective sports concussion management.Use of innovative assessment and compensatory strategies to promote the executive functions. Promoting psychosocial and cognitive wellness in the workplace.Lifestyle factors and successful cognitive aging in older adults.Gerontechnology applications focused on promoting cognitive and general health.Bringing new dimensions to the neuroscience, wellness, and positive psychology literatures, Positive Neuropsychology will interest a wide range of academics and clinicians, including neuropsychologists, geriatricians, health psychologists, cognitive neuroscientists, and other mental health and public health professionals.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.