Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Uddannelse: eksamination og evaluering

Her finder du spændende bøger om Uddannelse: eksamination og evaluering. Nedenfor er et flot udvalg af over 417 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Karakterer, eksamen, afgangsprøver.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale
  af Peter Stray Jørgensen & Helle Hvass
  52,95 - 97,95 kr.

  Hæftet giver konkrete råd og vejledning for den type eksamener, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx:synopsiseksamenermundtlig fremstilling af materiale, fx tekster, reklamer, statistiske data, projekter, undervisningsmaterialeforsvar for hele opgaver og specialerHæftet rummer forslag til udformningen af den skriftlige del og det mundtlige oplæg samt til at få en hensigtsmæssig dialog efterfølgende. Der er mange instruktive oversigter og kommenterede eksempler fra forskellige fag. Desuden er der råd om gruppeeksamen.

 • - den ultimative guide til gode karakterer
  af Raman Mehrzad
  167,95 kr.

  12 i alle fag er en fascinerende bog skrevet af Raman Mehrzad. Denne bog, udgivet af Gyldendal i 2019, er en uundværlig ressource for enhver studerende. Genren af bogen er uddannelsesorienteret, og den giver værdifulde indsigter og strategier til at opnå topkarakterer i alle fag. Forfatteren, Raman Mehrzad, har med sin dygtighed og erfaring formået at skabe en bog, der er både informativ og inspirerende. 12 i alle fag er ikke kun en bog, det er en guide til succes i det akademiske liv. Udgivet af den anerkendte danske forlægger Gyldendal, er denne bog et must for enhver studerende, der ønsker at forbedre sine karakterer og samtidig udvikle en dybere forståelse for sine fag.

 • - Vejen til et højere gennemsnit
  af Peter Hertz & Alexander Sonne Wulff
  224,95 kr.

  Hvordan gør de det - 12-tals eleverne? Denne bog er skrevet af studerende til studerende og kommer med en række skarpe, utraditionelle og frække bud på, hvilket spil der skal spilles i gymnasiet, hvis man vil have gode karakterer. Og det er et spil, alle kan lære.

 • af Lene Bagger & Hanne Villumsen
  207,95 kr.

  Den lille eksamensbogaf Lene Bagger og Hanne Villumsen Den lille eksamensbog henvendersig til alle, der skal til Prøve i Dansk 3 (PD3). Bogen kan bruges i undervisningen på et prøveforberedende hold, eller som selvstudium, hvor den selvstuderende på egen hånd kan løse de forskellige opgaver inden for prøvedisciplinerne: læsning, skrivning og mundtlig fremstilling. Velstruktureret og klart formidlet gennemgår bogen prøvens forskellige delprøver inden for læsestrategier, skriveprocesser og mundtlige fremstillingsteknikker. Hver delprøve starter med en generel introduktion og følges op af konkrete prøveeksempler og opgaver, som man selv kan løse.Der er facit til alle opgaver.Sidst i bogen finder man Værktøjskassen med relevante problemstillinger, som ofte forekommer til prøven. DU3 modul 5 Selvstuderende

 • - I det pædagogiske arbejdsfelt
  af Kirsten Mark
  247,95 kr.

  Det at læse til pædagog er blevet et professionelt anliggende. Den tidligere opfattelse af, "at børn er nogle, man bare passer, og det kan alle (kvinder)" er i dag ændret til, at "en pædagog støtter hele barnets udvikling". Uddannelsen bygger på høj grad af faglighed som et udtryk for en samfundsmæssig ændring. Den studerendes opgaveskrivning er en del af denne udvikling, fordi opgaver netop tager udgangspunkt i den studerendes eget selvstændige arbejde med at nœ uddannelsens læringsmœl. Der er derfor god grund til at investere arbejde i at skrive opgaver, fordi den studerende udformer sig eget selvstændige læringsprojekt i arbejdet med opgaven. Denne bog drejer sig om, hvordan man skriver gode opgaver på den pædagogiske professionsuddannelse. Gode opgaver, som kan bruges til at blive klogere på det pædagogiske professionsarbejde. Bogen foregiver ikke, at der kun er en sandhed om, hvordan gode opgaver udformes. Den er henvendt til studerende, som mœske er løbet tør for gode ideer eller som blot vil sikre sig, de er på rette spor. Bogen henvender sig til studerende på de pædagogiske professionsuddannelser, grunduddannelse og diplomuddannelse.

 • - vend svaghed til styrke
  af Anne Latour & Karin Overballe
  98,94 kr.

  Om eksamensangst og om hvordan man ved hjælp af øvelser kan komme angsten til livs¤Indhold: Angst ; Selvtillid ; Fokus på kroppen ; Gode råd om planlægning og adfærd i eksamensperioden

 • - i et dialogisk perspektiv
  af Ingvar Lundberg, Jørgen Frost, Olga Dysthe, mfl.
  247,95 kr.

  Evalueringsbegrebet er et vigtigt begreb på mange niveauer og i mange sammenhænge, og her gælder det skolen, lærerne og eleverne. Evaluering er en fælles opgave for skolen, dens elever og lærere, og det er vigtigt at fastholde det dialogiske perspektiv. Ved at sikre dette bliver evaluering ikke bare en afslutning på noget, men noget som motiverer og giver konkrete råd til det videre læringsforløb. Et dialogisk perspektiv på evaluering er derfor afgørende for, at skolen på lang sigt kan opnå de resultater, den ønsker. Forfatterne behandler evalueringsbegrebet både teoretisk og praktisk, og de diskuterer forskellige opfattelser af begrebet samt de konsekvenser for praksis, de forskellige opfattelser kan medføre.Evaluering er et relevant tema for alle, som er interesseret i skolens dagligdag og udvikling. Bogen henvender sig derfor både til studerende på læreruddannelsen, lærere, skoleledere og skolepolitikere.

 • af GMAC (Graduate Management Admission Council)
  359,95 kr.

  Introducing the 'GMAT Official Guide 2023-2024' by the authoritative GMAC (Graduate Management Admission Council). This comprehensive guide is the definitive resource for those looking to conquer the GMAT. Published in 2023 by Wiley John + Sons, this book is a must-have for anyone preparing for business school. The GMAC, known for its expertise in the field, provides a complete overview of the GMAT, offering invaluable tips and strategies to help you succeed. This guide is more than just a study tool, it's a roadmap to success in the challenging world of graduate management admission. It's not just a book, it's your passport to a promising future. Dive into the world of GMAT with this official guide and embark on your journey to business school success. Published by Wiley John + Sons, this book is an essential tool in the arsenal of every ambitious individual.

 • af Manoj Dole
  192,95 kr.

  Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) B is a simple Book for ITI Engineering Course Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) , Second Year, Sem- 3 & 4, Revised NSQ F-5 Syllabus in 2022, It contains objective questions with underlined & bold correct answers MCQ covering all topics including all about operation and programming of CNC turn centre and CNC machining centre to produce components, 2D & 3D machining with CAM software, Manufacture drill jig and fixture is also part of the practical. EDM & wire EDM operation to produce components, Construction of blanking and piercing tool, Basic construction of Hydraulic & Pneumatic circuits and basic functioning of electrical circuit and sensors, overhauling of different machines viz., drill, milling & lathe, Making of „V¿ bending tool and draw tool and lots more.

 • af Manoj Dole
  177,95 kr.

  Tool & Die Maker First Year (Press Tools, Jigs & Fixtures) Dies & Moulds is a simple Book for ITI Engineering Course Tool & Die Maker (Press Tools, Jigs & Fixtures) Dies & Moulds , First Year, Sem- 1 & 2, Revised NSQ F-5 Syllabus in 2022, It contains objective questions with underlined & bold correct answers MCQ covering all topics including all about fitting covering components like filing, sawing, drilling, tapping, chipping, grinding and different fits, turning operations on lathe viz., plain, facing, boring, grooving, step turning, parting, chamfering, knurling and different thread cutting by setting the different parameter, Different milling operations (plain, stepped, angular, dovetail, T-slot, contour, gear) along with surface & cylindrical grinding to an accuracy of ±0.02mm, solid modeling of mould in CAD & Pro E taught setting and execution of welding and lots more.

 • af Jesper Bruun & Per Lauvås
  312,95 kr.

  Denne bog er især skrevet for lærere og lærerstuderende. Vi ønsker at dele nogle tanker om ren formativ evaluering, som kan gøre arbejdet som lærer mindre tidskrævende samtidig med, at eleverne lærer bedre, mere og med mindst mulig stress.Evaluering og især måden, evalueringen gøres på, er af enorm betydning for elevernes læring. Det er bogens hovedpointe, at formativ og summativ evaluering skal holdes så adskilt som muligt. Mens summativ evaluering bruges til at vurdere, om den ønskede læring er opfyldt, bruges formativ evaluering til at støtte læringen, mens den sker og videre frem.Feedback i form af begrundelsen for en karakter er noget andet end feedback, som eleven både skal tage til sig og anvende videre i læringsprocessen. Sidstnævnte er netop formativ evaluering og kan sikres ved mindre arbejdsindsats fra lærerens side. Dermed burde den rene formative brug af evaluering være attraktiv for både elever og lærere, men her er vi oppe imod en lang tradition for uhensigtsmæssig sammenblanding af formativ og summativ brug af evaluering i uddannelsessystemet.‘Ren formativ evaluering’ i skolen udfordrer denne tradition og giver konkrete bud på forskningsbaserede og veldokumenterede alternativer til den eksisterende evalueringspraksis, som kan øge læringen og mindske arbejdspresset for både lærere og elever i grundskolen og gymnasiet.

 • af Malene Rossau
  117,95 kr.

  En bog, som giver dig værktøjer til at vinke farvel til eksamensangst og i stedet sige ‘EKSAMEN, her kommer JEG!’.EKSAMEN, her kommer JEG! er bygget op omkring positivitet som enorm drivkraft. Bogen hjælper dig til at få fokus på dine styrker, dit kropssprog, hvordan du øger fokus og koncentration og øger indlæring af pensumstoffet. EKSAMEN, her kommer JEG! indeholder desuden 24 øvelser, som hjælper dig til at kunne tage styringen i din eksamenssituation, og som kan rette et projektørlys mod alle de kraftfulde værktøjer, du selv indeholder. Værktøjer, som kan hjælpe dig til at udnytte dit fulde potentiale, ikke blot i eksamenstiden, men også fremover. EKSAMEN, her kommer JEG! henvender sig til grundskolen, ungdomsuddannelserne, men også til de erfarne, som gerne vil have flere positive værktøjer at trække på i en eksamenssituation.

 • af Shirley Palframan
  458,95 - 1.589,95 kr.

 • af Sudhanshu (National Institute of Educational Planning and Administration Bhushan
  458,95 - 1.772,95 kr.

 • af Peter Samuels
  226,95 - 549,95 kr.

 • af Myint Swe Khine
  1.320,95 kr.

  This edited volume documents attempts to conduct systematic and prodigious research using multilevel analysis in educational settings, and present their findings and identify future research directions. It showcases the versatility of multilevel analysis, and elucidates the unique advantages in examining complex and wide-ranging educational issues. This book brings together leading experts around the world to share their works in the field, highlighting recent advances, creative and unique approaches, and innovative methods using multilevel modeling and theoretical and practical aspects of multilevel analysis in culturally and linguistically-diverse educational contexts.

 • af Kathryn N. Huggett, William B. Jeffries & Kelly M. Quesnelle
  1.133,95 - 1.220,95 kr.

 • af Tine Nielsen & Myint Swe Khine
  1.320,95 kr.

  This book documents systematic, prodigious and multidisciplinary research in the nature and role of academic self-efficacy, and identifies areas for future research directions within the three sections of the book: 'Assessment and Measurement of Academic Self-efficacy', 'Empirical Studies on What Shapes Academic Self-efficacy', and 'Empirical Studies on Influence of Academic Self-efficacy'.The book presents works by educators and researchers in the field from various parts of the world, highlighting advances, creative and unique approaches, and innovative methods. It examines discussions around the theoretical and practical aspects of academic self-efficacy in culturally and linguistically-diverse educational contexts. This book also showcases work based on classical and modern test theory methods, mediation and moderation analysis, multi-level modelling approaches, and qualitative analyses.

 • af Amira Firdaus & Farrah Dina Yusop
  1.220,95 kr.

  This book offers an overview of five categories of alternative assessments used by established and emerging faculty throughout Malaysian institutions of higher education, namely peer and self-assessment, group-based assessment, performance-based assessment, portfolio, and technology-based assessment. It features 29 innovative case studies of alternative assessments, serving as both inspiration and practical guide for educators planning to design and implement alternative assessments in their own classes. Each chapter showcases viable examples of authentic, holistic, meaningful and effective assessments as practiced by educators in major universities throughout Malaysia. This book also provides readers a greater appreciation of the varied forms of alternative assessments that are possible, limited only by the individual's innovation and motivation.

 • af Susy Macqueen & Ute Knoch
  451,95 - 1.463,95 kr.

 • af Anne M. Hansen
  48,95 - 117,95 kr.

  Hvordan bliver jeg bedre til at gå til eksamen?Hvordan kan jeg komme af med min nervøsitet? Hvordan kan jeg lære at håndtere eksamenssituationen, så jeg bliver bedre til at bruge mig selv og min viden fornuftigt og derved opnår de eksamensresultater, jeg synes jeg fortjener. Bliv god til EKSAMEN er en brugsbog, der henvender sig både til den nervøse eksaminand og til den eksaminand, der ønsker at forbedre og udvikle sin eksamensteknik. Bliv god til EKSAMEN gennemgår: Hvad er det, der sker med mig, når jeg bliver nervøs? Eksamensnervøsiteten - hvordan kommer jeg af med den? Fortidens spøgelser - væk med dem! Hvordan får jeg mere tillid til mig selv, min optræden og min viden? Læseferien - hvordan udnytter jeg den bedst muligt? Eksamenssituationen - hvad er det, der sker, helt konkret? Hvordan vender jeg negative forventninger til positive resultater? Bliv god til EKSAMEN giver en række teoretiske bud på, hvad det er der sker med os og vores følelser i eksamenssituationen. Bliv god til EKSAMEN giver en række praktiske "fif" og let tilgængelige øvelser, der skaber overblik over eksamensstoffet, øger indlæringen i repetitionsfasen og lærer dig, hvordan du kan arbejde med din nervøsitet - styre den - og nå de mål, du har sat dig.Anne M. Hansen er cand.mag. i psykologi og dansk og lektor på VUC Midtsjælland.

 • af Nancy J. Pelaez, Trevor R. Anderson & Stephanie M. Gardner
  1.394,95 kr.

  This book is a guide for educators on how to develop and evaluate evidence-based strategies for teaching biological experimentation to thereby improve existing and develop new curricula. It unveils the flawed assumptions made at the classroom, department, and institutional level about what students are learning and what help they might need to develop competence in biological experimentation.Specific case studies illustrate a comprehensive list of key scientific competencies that unpack what it means to be a competent experimental life scientist. It includes explicit evidence-based guidelines for educators regarding the teaching, learning, and assessment of biological research competencies. The book also provides practical teacher guides and exemplars of assignments and assessments. It contains a complete analysis of the variety of tools developed thus far to assess learning in this domain.This book contributes to the growth of public understanding of biological issues including scientific literacy and the crucial importance of evidence-based decision-making around public policy. It will be beneficial to life science instructors, biology education researchers and science administrators who aim to improve teaching in life science departments.Chapters 6, 12, 14 and 22 are available open access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License via link.springer.com.

 • af Anthony Clarke & Juanjo Mena
  1.394,95 kr.

 • af K. G. Srinivasa
  801,95 kr.

  This textbook tackles the matter of contemporary learners' needs, and introduces modern learning, teaching, and assessment methods. It provides a deeper understanding of these methods so that the students and teachers can create teaching and learning opportunities for themselves and others. It explores the meaning of 'pedagogy', why it is essential, and how pedagogy has evolved to take 21st-century skills and learning into account. This textbook showcases various modern learning, teaching, and assessment methods for contemporary learners in an increasingly digital environment. Each chapter presents insights and case studies that show how such modern methods can be applied to classrooms, and how they can support the existing curriculum. It shows students, educators, and researchers alike how to effectively make sense of and use modern learning, teaching, and assessment methods in everyday practice.

 • af Sarah Elaine Eaton
  1.320,95 kr.

  This edited volume-the first book devoted to the topic of contract cheating-brings together the perspectives of leading scholars presenting novel research. Contract cheating describes the outsourcing of students' assessments to third parties such that the assignments or exams students submit are not their own work. While research in this area has grown over the past five years, the phenomenon has been exacerbated by the COVID-19 pandemic. Themes addressed in this book include the definition of contract cheating, its prevalence in higher education, and what motivates students to engage in it. Chapter authors also consider various interventions that can be used to address contract cheating's threat to academic integrity in higher education including: assessment practice, education, detection strategies, policy design, and legal interventions.

 • af Lisa M. Fedoruk
  922,95 kr.

  This book addresses issues related to ethics and the scholarship of teaching and learning, and pays special attention to ethical concerns and experiences that have arisen from engaging in Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) work. The book draws on a range of research projects, theoretical frameworks and narrative experiences to provide multiple perspectives of how meaning is made of research ethics in SoTL, academic community and REB partnerships, experiences of Students as Partners in SoTL, and ethically-minded approaches to teaching, learning and inquiry. Specifically, this edited book includes ethical practices that have become increasingly expansive in an ever-evolving academic environment such as navigating pandemic pedagogy and data ownership due to increased online content. In addition, contributions pertaining to academic community partnerships between REBs and faculty detail realistic narratives and lessons learned about how higher education can become more equitable, diverse and inclusive. Subsequently, decolonial ethics for teaching and learning in higher education, as well as participatory parity, exemplify the need for SoTL practitioners to be responsive to the social and cultural realities of a global context in ways that address social inequities and social responsibility. Relational ethics by way of student perspectives on vulnerability and classroom-based SoTL research underscore the need for students to be taught about their own agency as a means of providing student voice within SoTL work. Lastly, this book celebrates how ethically-minded approaches to teaching, learning and inquiry uncover strategies and pedagogy that encourage concepts such as ethical imagination and systems and design thinking practices.

 • af Breno B. Silva
  1.146,95 kr.

  This book highlights the importance of English academic vocabulary for success at university and explores written tasks as effective pedagogical tools to promote the acquisition of academic words. The book reviews germane and recent SLA, psycholinguistic, corpus linguistics, and L2 writing research to underscore the challenges associated with the learning of academic words. Then, it reports on three empirical studies conducted in the Polish context. The first study develops a reliable tool to assess the knowledge of academic vocabulary of undergraduate learners. The second and third studies investigate the learning of academic words after the writing of sentences and argumentative essays, and discuss the role of cognition as a mediator of such learning. The book also provides an accessible introduction to linear mixed-effect models, a powerful, reliable, and flexible statistical technique that has been gaining popularity among SLA and psycholinguistics researchers.

 • af Anthony Green
  1.342,95 kr.

  This book tackles three choices that face developers of L2 writing assessments: defining L2 writing abilities; collecting evidence of those abilities (usually by getting L2 writers to write something); and judging their performance (usually by assigning a score or grade to it). It takes a historical view of how assessment developers have made those choices, how contemporary practices emerged, and of alternative techniques that have risen and fallen over time.The three sections each tackle one of these choices. The first considers the social functions that define L2 writing and assessment; the second relates how assessment tasks have adapted to changing conceptions of languages, writing, and assessment; and the third explores how scoring systems have evolved. Each section brings the reader up to date with current issues confronting writing assessment (both in large-scale testing and in language classrooms) before considering the new opportunities and challenges of the digital age. This book will be of interest to students, scholars and practitioners in language assessment, language education, and applied linguistics.

 • af Jorge Manzi
  1.176,95 kr.

  This book presents some of the leading technical, professional, and political challenges associated with the development and implementation of teacher evaluation systems, along with characterizing some of these systems in different countries around the world. The book promotes a broader comprehension of the complexities associated with this kind of initiatives, which have gained relevance in the last two decades, especially in the context of policies aimed at improving the quality of education.The first section of the book includes conceptual chapters that will detail some of the central debates around teacher evaluation, such as a) performance evaluation versus teaching effectiveness; b) tensions between formative and summative uses of evaluation; c) relationship between evaluation and teacher professionalization; and d) political tensions around teacher evaluation.In the second section, the book addresses specific examples of national or state-wide initiatives in the field of teacher evaluation. For this section, the authors have invited contributions that reflect experiences in North America, Asia, Europe, Oceania, and Latin America. In each chapter, a teacher evaluation system is presented, including their main results and validity evidence, as well as the main challenges associated with its design and implementation.This wide-ranging presentation of teacher evaluation systems around the world is a valuable reference to understand the diverse challenges for the implementation of teacher evaluation programs. The presence of conceptual chapters with others that illustrate how teacher evaluation has been implemented in different contexts gives the reader a comprehensive view of the complex nature of teacher evaluation, considering their technical and political underpinnings. It is a valuable source for anyone interested in the design, improvement, and implementation of teacher evaluation systems.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.