Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Uddannelse: eksamination og evaluering

Her finder du spændende bøger om Uddannelse: eksamination og evaluering. Nedenfor er et flot udvalg af over 111 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Karakterer, eksamen, afgangsprøver.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (111)
 • (5)
Format
 • (75)
 • (24)
 • (7)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
Sprog
 • (39)
 • (72)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (11)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Tag
 • (28)
 • (27)
 • (11)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale
  af Peter Stray Jørgensen & Helle Hvass
  53,95 - 101,95 kr.

  Hæftet giver konkrete råd og vejledning for den type eksamener, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx:synopsiseksamenermundtlig fremstilling af materiale, fx tekster, reklamer, statistiske data, projekter, undervisningsmaterialeforsvar for hele opgaver og specialerHæftet rummer forslag til udformningen af den skriftlige del og det mundtlige oplæg samt til at få en hensigtsmæssig dialog efterfølgende. Der er mange instruktive oversigter og kommenterede eksempler fra forskellige fag. Desuden er der råd om gruppeeksamen.

 • - den ultimative guide til gode karakterer
  af Raman Mehrzad
  161,95 kr.

  Vil du gå ud af folkeskolen og gymnasiet med topkarakterer?Du tror måske, det er umuligt, at du ikke er intelligent nok, eller at du ikke orker at kæmpe så hårdt. Men så kan du glæde dig over, at du tager fejl. Alle kan nemlig få gode karakterer – i alle fag. Og hvis du lærer dig studieteknikkerne og tilegner dig den mentalitet, som bogen 12 i alle fag står for, gælder det også dig.12-tals-studenten Raman Mehrzad, der i dag er læge, forfatter, foredragsholder og selvstændig erhvervsdrivende, viser dig, hvordan du finder motivationen til at lykkes i skolen, og hvordan du opstiller mål og delmål. Desuden lærer du at planlægge og prioritere, at komme lærere og kammerater i møde, læse til eksamen og håndtere krisesituationer. Sidst, men ikke mindst får du at vide, hvordan du forbedrer din indlæringsevne gennem motion, kost og effektive husketeknikker.12 i alle fag henvender sig til elever i folkeskolens ældste klasser og til gymnasieelever – samt alle andre, der ønsker at få bedre studieresultater.

 • - Vejen til et højere gennemsnit
  af Peter Hertz & Alexander Sonne Wulff
  215,95 kr.

 • af Lene Bagger & Hanne Villumsen
  195,95 kr.

  Den lille eksamensbogaf Lene Bagger og Hanne Villumsen Den lille eksamensbog henvendersig til alle, der skal til Prøve i Dansk 3 (PD3). Bogen kan bruges i undervisningen på et prøveforberedende hold, eller som selvstudium, hvor den selvstuderende på egen hånd kan løse de forskellige opgaver inden for prøvedisciplinerne: læsning, skrivning og mundtlig fremstilling. Velstruktureret og klart formidlet gennemgår bogen prøvens forskellige delprøver inden for læsestrategier, skriveprocesser og mundtlige fremstillingsteknikker. Hver delprøve starter med en generel introduktion og følges op af konkrete prøveeksempler og opgaver, som man selv kan løse.Der er facit til alle opgaver.Sidst i bogen finder man Værktøjskassen med relevante problemstillinger, som ofte forekommer til prøven. DU3 modul 5 Selvstuderende

 • - I det pædagogiske arbejdsfelt
  af Kirsten Mark
  232,95 kr.

  Det at læse til pædagog er blevet et professionelt anliggende. Den tidligere opfattelse af, "at børn er nogle, man bare passer, og det kan alle (kvinder)" er i dag ændret til, at "en pædagog støtter hele barnets udvikling". Uddannelsen bygger på høj grad af faglighed som et udtryk for en samfundsmæssig ændring. Den studerendes opgaveskrivning er en del af denne udvikling, fordi opgaver netop tager udgangspunkt i den studerendes eget selvstændige arbejde med at nœ uddannelsens læringsmœl. Der er derfor god grund til at investere arbejde i at skrive opgaver, fordi den studerende udformer sig eget selvstændige læringsprojekt i arbejdet med opgaven. Denne bog drejer sig om, hvordan man skriver gode opgaver på den pædagogiske professionsuddannelse. Gode opgaver, som kan bruges til at blive klogere på det pædagogiske professionsarbejde. Bogen foregiver ikke, at der kun er en sandhed om, hvordan gode opgaver udformes. Den er henvendt til studerende, som mœske er løbet tør for gode ideer eller som blot vil sikre sig, de er på rette spor. Bogen henvender sig til studerende på de pædagogiske professionsuddannelser, grunduddannelse og diplomuddannelse.

 • - vend svaghed til styrke
  af Anne Latour & Karin Overballe
  104,95 kr.

  Om eksamensangst og om hvordan man ved hjælp af øvelser kan komme angsten til livs¤Indhold: Angst ; Selvtillid ; Fokus på kroppen ; Gode råd om planlægning og adfærd i eksamensperioden

 • - i et dialogisk perspektiv
  af Ingvar Lundberg, Jørgen Frost, Olga Dysthe, mfl.
  233,95 kr.

  Evalueringsbegrebet er et vigtigt begreb på mange niveauer og i mange sammenhænge, og her gælder det skolen, lærerne og eleverne. Evaluering er en fælles opgave for skolen, dens elever og lærere, og det er vigtigt at fastholde det dialogiske perspektiv. Ved at sikre dette bliver evaluering ikke bare en afslutning på noget, men noget som motiverer og giver konkrete råd til det videre læringsforløb. Et dialogisk perspektiv på evaluering er derfor afgørende for, at skolen på lang sigt kan opnå de resultater, den ønsker. Forfatterne behandler evalueringsbegrebet både teoretisk og praktisk, og de diskuterer forskellige opfattelser af begrebet samt de konsekvenser for praksis, de forskellige opfattelser kan medføre.Evaluering er et relevant tema for alle, som er interesseret i skolens dagligdag og udvikling. Bogen henvender sig derfor både til studerende på læreruddannelsen, lærere, skoleledere og skolepolitikere.

 • af Jesper Bruun & Per Lauvås
  315,95 kr.

  Denne bog er især skrevet for lærere og lærerstuderende. Vi ønsker at dele nogle tanker om ren formativ evaluering, som kan gøre arbejdet som lærer mindre tidskrævende samtidig med, at eleverne lærer bedre, mere og med mindst mulig stress.Evaluering og især måden, evalueringen gøres på, er af enorm betydning for elevernes læring. Det er bogens hovedpointe, at formativ og summativ evaluering skal holdes så adskilt som muligt. Mens summativ evaluering bruges til at vurdere, om den ønskede læring er opfyldt, bruges formativ evaluering til at støtte læringen, mens den sker og videre frem.Feedback i form af begrundelsen for en karakter er noget andet end feedback, som eleven både skal tage til sig og anvende videre i læringsprocessen. Sidstnævnte er netop formativ evaluering og kan sikres ved mindre arbejdsindsats fra lærerens side. Dermed burde den rene formative brug af evaluering være attraktiv for både elever og lærere, men her er vi oppe imod en lang tradition for uhensigtsmæssig sammenblanding af formativ og summativ brug af evaluering i uddannelsessystemet.‘Ren formativ evaluering’ i skolen udfordrer denne tradition og giver konkrete bud på forskningsbaserede og veldokumenterede alternativer til den eksisterende evalueringspraksis, som kan øge læringen og mindske arbejdspresset for både lærere og elever i grundskolen og gymnasiet.

 • af Anne M. Hansen
  99,95 kr.

  Hvordan bliver jeg bedre til at gå til eksamen? Hvordan kan jeg lære at håndtere eksamenssituationen, så jeg bliver bedre til at bruge mig selv og min viden fornuftigt og derved opnår de eksamensresultater, jeg synes jeg fortjener. Bliv god til EKSAMEN er en brugsbog, der henvender sig både til den nervøse eksaminand og til den eksaminand, der ønsker at forbedre og udvikle sin eksamensteknik.

 • af Cox
  601,95 kr.

 • af Ashuk Miah
  134,95 - 278,95 kr.

 • af Marie Ngetiko Fongwa
  224,95 kr.

 • af Gilbert Greefrath, Hans-Stefan Siller, Raphael Wess & mfl.
  367,95 kr.

 • af Heidi Harju-Luukkainen, Susanne Garvis & Jonna Kangas
  962,95 kr.

 • af Torben Spanget Christensen, Vibeke Christensen, Camilla Kølsen Petersen & mfl.
  287,95 - 395,95 kr.

  Formativ evaluering er et af de mest benyttede begreber i pædagogik og didaktiv de seneste 25 år. Alligevel er der mange lærere i både folkeskolen og i gymnasiet, der finder det svært at få til at fungere i praksis? Formativ evaluering fokuserer på de helt grundlæggende spørgsmål om evalueringsformen for at ruste underviseren til at implementere den i den faglige undervisningsproces løbende. Lærere og ledere skal ud af den usikkerhedszone, som de befinder sig i, og det ønsker bogen at gøre ved at etablere et grundlag for dybere refleksion af, hvad formativ evaluering er. For hvis den bliver grebet rigtigt an, kan evalueringsformen åbne op for udviklingen af både undervisning og læring.Bogen udkommer i serien Didaktik, der består af bøger til lærerstuderende og lærere i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Alle bøgerne går praktisk til værks og er baseret på den nyeste forskning for området.

 • - Relationel evaluering i skolen
  af Kenneth J. Gergen & Scherto R. Gill
  259,95 - 307,95 kr.

  Debatten raser om test i folkeskolen, og brugen af test og evaluering er i forandring. Men hvad betyder det for skolen, undervisningen og eleverne?VÆK FRA TESTTYRANNIET tager test, prøver og eksaminer under kritisk behandling og viser en alternativ vej, der sikrer en samskabende læringsproces mellem elever og lærere. Testtyranniet gør skolen til en fabrik, der snarere er designet til at fremstille produkter end til at uddanne mennesker. Hvis man går væk fra testtyranniet og etablerer en relationel tilgang til uddannelse, giver det en mere levende læring og større trivsel blandt elever og lærere.VÆK FRA TESTTYRANNIET præsenterer idéer og praksiseksempler på relationel evaluering, der er udviklet af skoler og skolefolk verden rundt som alternativ til traditionelle bedømmelsesmetoder og deres begrænsninger. Der er tre hovedformål med relationel evaluering, som kan transformere skolen:• Relationel evaluering styrker læringsprocessen.• Relationel evaluering inspirerer til vedvarende engagement i læringen.• Relationel evaluering beriger relationsprocessen.VÆK FRA TESTTYRANNIET er en helt central bog for alle, der beskæftiger med udvikling af skolen. Den henvender sig til lærere, skoleledere, pædagogiske konsulenter, uddannelsesforskere og politikere samt alle andre med interesse for uddannelse, læring og evaluering. Bogen taler direkte ind i den danske debat om test, evaluering, præstationskultur og motivation i skolen.

 • af M. s Narayan
  172,95 kr.

 • af Cirrus Teacher Certification Prep Team
  271,95 kr.

  Imagine a study guide actually designed for teachers! Because we know you've got a busy life, we've developed a study guide that isn't like other certification materials out there. With Cirrus Test Prep's unofficial Praxis II Biology Content Knowledge (5235) Study Guide 2019-2020: Exam Prep and Practice Test Questions for the Praxis 5235 Exam you get a swift but full review of everything tested on your certification exam. FREE online resources are also included with your study guide! Imagine having FREE practice questions, digital flash cards, study "cheat" sheets, and 35 test tips available anytime, anywhere on your cell phone or tablet. Cirrus Test Prep's resources will give you the push you need to pass your test the first time. ETS was not involved in the creation or production of this product, is not in any way affiliated with Cirrus Test Prep, and does not sponsor or endorse this product. Cirrus Test Prep's Praxis II Biology Content Knowledge (5235) Study Guide 2019-2020 includes a comprehensive REVIEW of: Molecular and Cellular Biology Genetics and Evolution Biological Classification Animals Plants Ecology The Nature of Science Technology and Social Perspectives …as well as a FULL practice test. About Cirrus Test Prep Developed by experienced current and former educators, Cirrus Test Prep's study materials help future educators gain the skills and knowledge needed to successfully pass their state-level teacher certification exams and enter the classroom. Each Cirrus Test Prep study guide includes: a detailed summary of the test's format, content, and scoring; an overview of the content knowledge required to pass the exam; worked-through sample questions with answers and explanations; full-length practice tests including answer explanations; and unique test-taking strategies with highlighted key concepts. Cirrus Test Prep's study materials ensure that new educators feel prepared on test day and beyond.

 • af Michael W. Lee & Harry J. Witchel
  1.728,95 kr.

  This contributed volume focuses on understanding the educational strengths and weaknesses of mediated content (including media as a learning supplement), in comparison to traditional face-to-face learning. Each chapter includes research on, and a broad-brush summary of, approaches to combining life sciences education with educational technologies. The chapters are organized into four main sections, each of which focuses on a key question regarding the consequences of incorporating media into education. In this regard, the authors highlight how educational technology is both a bridge and barrier to student access and inclusivity. Further, they address the ongoing discussion as to whether students need to be present for lectures, and on how having agency in their own learning can improve both retention and conceptual understanding. To link the content to current events, the authors also shed light on the impact that the COVID-19 pandemic is having on the continuity of educational programs and on the growing importance of educational technologies. Consequently, the book offers life science educators valuable guidance on the technologies already available, and an outlook on what is yet to come.

 • af Herbert Schmidt
  157,95 kr.

  Research Paper (postgraduate) from the year 2019 in the subject Pedagogy - Class Preparation General, grade: keine, , language: English, abstract: This study examines wether a well designed text aids pupils or students to read and understand the text and increase or ease the information intake. It is aimed to offer a guideline on how a text should be designed to enhance the learning effect and to offer the easiest and most efficient design for a student to work with. The study was conducted in several classrooms of a vocational school in Austria. Given the age bracket which is centered roughly around 17 and 18 year old students, the results could have a relevance for adult students as well.The study showed that a well designed text led to 18.8 % increase in reading speed, a 13.5% increase in remembered information as well as an 32.1 % increase in testing time. The biggest difference however was the time needed to retrieve information from the text with a 36.9 % In general, wh working with the text, the reader friendly designed texts proved to be easier to read, faster to use and helped in remembering the information.

 • af Akeem Adigun
  142,95 kr.

  Seminar paper from the year 2016 in the subject Pedagogy - School System, Educational and School Politics, Ahmadu Bello University (Department of Educational Psychology and Counselling), language: English, abstract: This work explores the impact of continuous assessment on the academic performances of students with the help of a survey that questioned 120 secondary school teachers in Ilorin Metropolis.Over the years, the practice of continuous assessment has been the pre-evaluation process of the academic success of students before their final examination period. Nowadays, however, it appears that teachers are not using continuous assessment to prepare students for examinations. In view of this, the study investigates the impact of continuous assessment regarding the academic performance of students. The descriptive survey design was employed for the study and a random sampling technique was used to select 120 teachers in ten different secondary schools in Ilorin Metropolis. The instrument used was a self-designed questionnaire entitled "Impact of CA Academic Performance Questionnaire (ICAAPQ)". The study reveals that continuous assessment helps students to remember what has been learnt, to concentrate on difficult areas of a subject, and help to identify their areas of strengths and weaknesses. The author recommends that teachers should work with school counsellors to critically examine students performances in continuous assessment in order to understand their areas of weaknesses.

 • af Younghee Sheen
  1.387,95 kr.

  This book explores current thinking about the role of corrective feedback in language learning and teaching. Corrective feedback is a topic that is of relevance to both theories of second language learning and language pedagogy. Younghee Sheen, an Assistant Professor of Applied Linguistics at the American University in Washington D.C., offers a new perspective by reviewing a wide body of research on both oral and written corrective feedback and its contribution to second language acquisition. She also reports the results of her own study, pointing to the need to examine how individual factors such as anxiety and language aptitude mediate learners' ability to benefit from the oral and written feedback they receive. This book is an important resource for students and scholars of applied linguistics and second language acquisition. It will also be of interest to language teachers and teacher educators wanting to deepen their understanding of error correction strategies in the classroom.

 • af Patricia Soulouque Castor
  157,95 kr.

  Research Paper (postgraduate) from the year 2015 in the subject Education - Educational Tests & Measurements, Concordia University Portland, course: Action Reasearch Proposal, language: English, abstract: Millions of people are struggling with literacy issues in the United States. As technology is evolving we as a society are still having students who are having difficulties keeping up with the pace. Studies have revealed that implementing computer based technology in the classroom has aided teachers in developing literacy skills at a faster rate compared to the traditional chalk and board. Teachers are using their smart boards to access the internet. This advantage increases the knowledge base of students, exposing student to National geographic site and educational videos on You Tube enhance classroom lectures. Websites that are created with educational games increase phonics awareness, letter recognition, spelling comprehension and other subject areas. Computer Based Technology also facilitate students with disabilities by using graphics, animation, video, speech to text and including musical sounds to help with retention in all students.

 • af Jcm-Indiana Core Test Preparation Group
  324,95 kr.

  ***Free Online Email Tutoring Subscription"This booklet does not contain any practice questions and content. This booklet is solely devoted to test taking strategies that can be applied to the Indiana CORE Physical Science exam. If you have done a lot of practice questions and content, this booklet will provide very useful techniques to passing the Indiana CORE Physical Science exam. If you are taking the exam for the first time, this booklet will be a huge asset to helping you study and pass your exam the first time. If you are really struggling to pass, this booklet can greatly support you to pass the Indiana CORE Physical Science exam. The booklet is devoted to teaching you how to take the Indiana CORE Physical Science exam along with providing effective strategies. The booklet covers the following: Study Strategies Test Taking Strategies Reducing Anxiety Strategies Guessing Strategies Strategies To Decide Between Two Answers Systematic Approach To Answering QuestionsThe purpose of the booklet is to provide test taking strategies to use for the Indiana CORE Physical Science exam. The booklet contains over 70 strategies to achieve a passing score on the Indiana CORE Physical Science exam. All strategies included apply for the Indiana CORE Physical Science exam. Plus, as a bonus, you get a free online email tutoring subscription to support you in your journey to passing your exam.

 • af Jcm Test Preparation Group
  317,95 kr.

  ***New 2020 Edition - The latest strategies to pass your exam.******Free Online Email Tutoring Subscription***This book does not contain any practice questions and content. This book is solely devoted to test taking strategies related to the OAE School Counselor exam. If you have done a lot of practice questions and content, this book will provide very useful techniques to passing the OAE School Counselor exam. If you are taking the exam for the first time, this book will be a huge asset to helping you study and pass your exam the first time. If you are really struggling to pass, this book can greatly support you to pass the OAE School Counselor exam. The book is devoted to teaching you how to take the OAE School Counselor exam along with providing effective strategies. The book covers the following: Study Strategies Test Taking Strategies Reducing Anxiety Strategies Guessing Strategies Strategies To Decide Between Two Answers Systematic Approach To Answering QuestionsThe purpose of the book is to provide test taking strategies to use for the OAE School Counselor exam. The book contains over 75 strategies to achieve a passing score on the OAE School Counselor exam. All strategies included apply for the OAE School Counselor exam.

 • af Lq Publications
  789,95 kr.

 • af Shelley Ann Wake
  221,95 kr.

  This workbook will develop the reading skills that students need, while preparing students for the NAPLAN Reading tests. It offers a simple and convenient system for ongoing practice, while being focused on building strong reading skills. Skill Development Made Simple- Provides 48 passages with questions divided into convenient sets- Short passages and question sets allow for easy 20-minute practice sessions- Develops and builds on all the reading skills that students need- Easily integrates with student learning throughout the year- Covers all the reading skills listed in the Australian Curriculum Prepares Students for the NAPLAN Reading Tests- Develops all the reading skills assessed on the NAPLAN tests- Strong skill development prepares students for all types of questions- Includes a wide range of passage types including stories, poems, articles, biographies, advertisements, flyers, reviews, and instructional texts- Provides practice using and evaluating visual elements such as illustrations, photographs, diagrams, and graphs- Students gain extensive experience understanding, analysing, and responding to passages Key Benefits- Short passages and question sets build confidence- Ongoing practice develops strong reading skills- Rigorous tasks encourage deeper understanding and more advanced thinking- Allows for convenient revision and practice as the student learns- Reduces test anxiety by allowing low-stress practice- Develops the skills students need to perform well on assessments

 • af Exam Sam
  221,95 kr.

  Exam SAM's CBEST Math Practice Tests Study Guide covers all of the types of math questions on the CBEST exam.There are three complete CBEST practice math tests for you to study, for a total of 150 exam problems in the study guide.Practice test 1 guides you through each of the types of questions step by step with illustrated solutions and detailed explanations.In part 1, you will also see CBEST math exam formulas, tips, and test-taking strategies.Practice tests 2 and 3 also have in-depth solutions for each problem so that you can learn how to answer all of the types of questions on the CBEST math test.The math practice tests in this book cover the skills that are assessed on the actual CBEST math test.Please visit Exam SAM (Study Aids and Media) at: www.examsam.com

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.