Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Socialpædagogik

Her finder du spændende bøger om Socialpædagogik. Nedenfor er et flot udvalg af over 31 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Bøger om socialpædagogik for højere uddannelse.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Sådan kommer du videre
  af Signe M. Hegestand
  253,95 kr.

  Alt for mange kvinder er udsat for psykisk vold, og samtidig er denne voldsform også den mest usynlige og hidtil mest oversete. Den psykiske vold viser sig ikke fra den ene dag til den næste. Den starter i det små og tager gradvist til i styrke med nedgøringer, kritik, sure miner, tavshed og trusler. I den kolde haglbyge af mishagsytringer, bliver du måske mere og mere overbevist om, at det er dig egen skyld, at din partner trækker sig og ser på dig med et køligt blik. Når du vender problemerne indad, risikerer du over tid at bIive mentalt nedbrudt, så du mister troen på dig selv og fremtiden. Dit selvværd lider skade og jo længere tid, du er i det psykisk voldelige forhold, desto sværere er det for dig at komme ud af det og finde tilbage til dig selv. Du risikerer i stedet at udvikle stress, angst, depression og PTSD – ligesom mange, mange andre kvinder i din situation. Et psykisk voldeligt forhold starter ofte som en drøm, hvor du kan blive bombarderet med kærlighed, fremtidsplaner og håb. Måske har din partner fået dig til at føle dig hel. Denne følelse har du savnet dybt, og derfor udvikler du en psykisk afhængighed af ham og en frygt for at miste ham. Denne bog er til dig, der har været - eller forsat er - udsat for psykisk vold. Bogen sætter fokus på dig og den dysfunktionelle dans, du ubevidst er kommet til at deltage i. I bogen inviterer psykolog Signe M. Hegestand dig med på en rejse gennem hele dit liv og ind i din fremtid. Med i rygsækken har Hegestand sine egne erfaringer med psykisk vold, sin professionelle indsigt og historier fra kvinder, der ligesom dig danser en ulige dans. På rejsen får du indblik i, hvorfor netop du er endt i det kviksand, som et psykisk parforhold er. Du får inspiration og viden, så du kan ranke ryggen, finde ud af, hvad der er op og ned, tilgive dig selv og din partner – og skabe en sund, lys og gladere fremtid med større kærlighed til dig selv. Når du har læst bogen, vil du vide med dig selv, at du alt for længe har ladet dig nøje med små krummer af kærlighed frem for at nyde en stor, kalorierig Othello-lagkage. OM FORFATTEREN: Signe M. Hegestand (f. 1974). Uddannet Cand. Psych. fra Aarhus universitet. Autoriseret af Dansk Psykolog Nævn. Uddannet psykoterapeut og Mindfulness Instruktør. Hun har specialiseret sig i at arbejde med psykisk vold, og andre dysfunktionelle relationer. Signe M. Hegestand er fordragsholder og TEDxspeaker2019.

 • - Forældre er vigtigere end jævnaldrende
  af Gabor Mate & Gordon Neufeld
  334,95 kr.

  Gordon Neufeld og Gabor Matés moderne klassiker og internationale bestseller fra 2004 (Hold on to Your Kids. Why Parents Need to Matter more than Peers) er en åben invitation til alle forældre, der ønsker at opdrage deres barn på en måde, så den vigtige RELATION – nemlig den til forældre og andre vigtige voksne i barnets liv – altid er i fokus. Men bogen er ikke kun skrevet med henblik på forældreopgaven. Alle med interesse for børn og unge, ja, alle der arbejder professionelt i feltet, kan høste uvurderlige erkendelser gennem bogen. Og i særlig grad alle unge studerende inden for felter, der beskæftiger sig med dette arbejde – pædagoger, lærere, psykologer, sagsbehandlere, socialrådgivere, sygeplejersker, læger etc. Bogen er banebrydende inden for pædagogisk forståelse og handling og oplagt som fast pensum på en lang række studier. Gordon Neufelds sigte med bogen er at hjælpe os til at genskabe den intuitive viden om de vigtige relationer, som danner grundlag for barnets mulighed for at blomstre og udfolde sit potentiale som menneske. Udgangspunktet for Neufelds paradigme er hans helt særlige tilknytningsmodel. Tilknytningsmodellen beskriver 6 trin, som ideelt set skulle udfolde sig i barnets første 6 til 9 leveår. Den dybeste tilknytning er til eksempel den, der ligger til grund for, at det kan lykkes for et menneske at bryde den sociale arv. Tilknytningsmodellen åbner døre til en dyb indsigt i menneskenaturen, og med den som baggrund bliver barnets modningsprocesser forståelige, og dermed alt det, der befordrer disse, og alt det, der kan komme i vejen. Når vi ved, hvad der kunne være, har vi mulighed for at se, hvad der mangler, og finde vejen tilbage.Gordon Neufeld tager i bogen armtag med mange aspekter af vores samfund, som ikke er befordrende for vores børn. Han er på børnenes side, og han er på forældrenes side, og de voksne med ansvar for børns udvikling. Bogen har siden dens udgivelse i 2004 været en øjenåbner for forældre og folk i hele verden, der på den ene eller anden måde arbejder professionelt med børn, og den er p.t. oversat til 25 sprog. I genudgivelsen fra 2013 har Gordon Neufeld tilføjet 2 kapitler (som også er med i den danske udgivelse) om opdragelse i den digitale tidsalder. Han kommer her ind på, hvad det er for stærke kræfter, vi har med at gøre i de digitale medier, og hvordan vi kan gennemskue deres påvirkning på vores børns udvikling, så vi kan navigere i dette helt nye felt og styre det, der skal styres, som ansvarlige voksne, i stedet for at børn og unge bliver kørt over af det.Bogen er skrevet i et klart, tilgængeligt og fortællende sprog, hvor forfatteren tager os med ind i hverdagssituationer med børn og forældre, som de fleste af os sikkert kan genkende. Bogens indhold er relevant for forældre til børn i alle aldre, fra småbørn og helt frem til voksne børn. Oversættelsen fra canadisk til dansk varetages af Grete Lyngdorf, der gennem tretten år har formidlet Gordon Neufelds materiale til danske forældre og professionelle gennem NEUFELD KURSER I DANMARK.

 • af Anette Prehn
  90,95 kr.

  Bliv ven med hjernens amygdala handler om en del af din hjerne, der aktiveres, når du bliver vred, bange eller nervøs. Den kaldes for amygdala, og den spiller flere vigtige roller. Den er blandt andet både en alarm, en sporhund og en pirat - og det kan jo lyde ret skræmmende. Når amygdala ryger til vejrs, får du svært ved at tænke klart, regulere dine følelser og finde gode løsninger. Når du kender til den, kan du til gengæld berolige den og få større mod, glæde og overskud i hverdagen. Bogen her lærer dig, hvordan du gør amygdala til din ven i hverdagen i stedet for at lade dig styre af dens reaktion. ”Anette Prehn omsætter i Bliv ven med hjernens amygdala kompliceret fysiologisk viden til meget brugbare mentale øvelser for børn – og fortalt til børn. De er lige til at gå til, ikke mindst fordi bogen giver børn et sprog, så de kan bygge bro mellem deres følelser i udfordrende sociale situationer og en sund, konstruktiv håndtering af dem. Børn lærer gennem bogen at forstå, acceptere og regulere følelser og udvikle en sund indrestyring. Ved at placere angst, frygt og stress i amygdala får barnet overskud til at reflektere og handle mere frit som sig selv. Et rigtig godt redskab til at styrke børns robusthed.” Per Schultz Jørgensen, professor, forfatter. Serien 'Hjernevenner' er en række små bøger om hjernens spilleregler, som er skrevet, så de kan forstås og bruges fra cirka 10 år og opefter. Dette er den anden bog i serien.

 • af Erik Sigsgaard, Louise Klinge & Mette Thor Jørgensen
  194,95 kr.

  Fremtidens skole er en skole, som sætter trivsel, udfoldelse og tiltro til egne styrker i højsædet. I fremtidens skole findes skældud og straf ikke længere som fænomen. Med udgangspunkt i flere års forskning, interviews med lærere, pædagoger og ikke mindst børnenes egne ord giver denne bog et i dansk sammenhæng unikt indblik i, hvorfor skældud i undervisningen virker direkte modsat på børns læring, relationer, mentale sundhed og deltagelse i skolen. Skældud har en negativ betydning for børns liv, fordi skældud påvirker deres relationer til kammeraterne og de voksne i skolen, deres deltagelse i undervisningen og ikke mindst deres livsmod og livsglæde. Interviews med børn og unge viser, at lærere og pædagogers skældud gør børnene utrygge, vrede og demotiverede for undervisningen, giver koncentrationsvanskeligheder, og at barnet får det dårligt med sig selv. Men hvad kan du som lærer og pædagog gribe til, hvis klasserummet er præget af konflikter eller kaos? Bogen præsenterer en række værktøjer og tilgange til, hvordan det i højere grad bliver muligt at bedrive undervisning, som er præget af anerkendende rammesætning og venlighed ? til gavn for både børn og voksne. 'Skole uden skældud' er skrevet af ph.d., skoleforsker Louise Klinge, lektor emeritus og børneforsker Erik Sigsgaard samt skolekonsulent og skolelærer Mette Thor Jørgensen. Bogen har særlig relevans for lærere, pædagoger, skoleledere og alle med interesse for fremtidens skole og børns trivsel, læring og udfoldelse.

 • - og pædagogisk praksis
  af Justin Markussen-Brown
  189,95 kr.

  Gode sprogfærdigheder er vigtige for barnet. Sprog gør, at børn kan indgå i fællesskaber, kan forklare deres meninger og tanker, kan stille spørgsmål om deres omverden – og forstå svarene. Et begrænset talesprog vil samtidig begrænse barnets forudsætninger for gode læsefærdigheder senere i skolen. Pædagogen spiller derfor en vigtig og central rolle, da man som pædagog har mulighed for at understøtte sprogtilegnelsen i den periode af barnets liv, hvor det såkaldte sprogvindue står åbent.Denne bog guider læseren igennem barnets udvikling fra sprogløst spædbarn til konstant spørgende fire­årig, hvis udtale og grammatik er nærmest fejlfri. Bogen begynder ved barnets før-sproglige stadium, hvor kommunikationen består af mange andre udtryk end et egentligt sprog. Derfra fortsætter den med barnets tilegnelse af fonologi, leksikon og grammatik. Den behandler desuden emner som tosprogethed og preliteracy hos førskolebarnet i dagtilbud. Efter hvert kapitel giver forfatteren forslag og anbefalinger til praksis.Bogen har sit teoretiske afsæt i lingvistikken og henvender sig til pædagogisk personale og pædagogstuderende, der ønsker en videnskabelig og evidensbaseret forståelse af sprogtilegnelse. Desuden vil dagplejere og andre, der arbejder med småbørn, finde bogen relevant i sammenhæng med understøttelsen af barnets sprog.Justin Markussen-Brown er dansk-canadisk lingvist og har forsket i danske pædagogers sprogpædagogiske praksis og i effekten af efteruddannelse i sprogpædagogisk praksis. Hans ph.d.-afhandling nåede i top 5 i Ph.d. Cup i 2015, og Justin er kendt for sin letforståelige og -tilgængelige formidling af sprogtilegnelsens kompleksitet.Antal

 • af Andreas Granhof Juhl, Heidi Larsen, Mikala Frølich & mfl.
  291,95 kr.

  Bogen Døgninstittutioner Gentænkt tager udgangspunkt i Hvidovre Kommunes indsats med at nytænke vilkårerne for kommunens børn, unge og familier, der har brug for særlig støtte. Bogen beskriver nøje de ændringer, kommunen og særligt de to døgninstitutioner, Hvidborg og Porten, har gennemgået. Der redegøres for det teoretiske grundlag, der ligger til grund for forandringerne, som f.eks. ressourcebaseret pædagogik, løsningsfokuseret pædagogik, den narrative tilgang, positive afvigelser, mirakelspørgsmål, skalering og prøvehandlinger. Forfatterne opstiller desuden spørgsmål, der lægger op til refleksion hos læseren og som kan bruges i egen organisation. ”Noget af det, der karakteriserer udsatte børn og unge-området i 2019 er bevægelse. Dels har en række reformer fra de sidste godt 10 år (kommunalreformen fra 2007, Barnets reform fra 2011 og ungdomskriminalitetsreformen 2018/2019) sat markante aftryk på rammer og indhold for den måde, vi anbringer på i Danmark - og for det værdisæt anbringelserne er baseret på. Dels har mange af områdets aktører - fra politikere, over embedsmænd og forskere til praksisfolk udvist stor opfindsomhed i bestræbelserne på både at forandre vilkårene for udsatte børn og unge og at udnytte ressourcerne mest effektivt. Nu foreligger der en bog fra Hvidovre Kommune, som handler om en gentænkning af døgnanbringelsesindsatsen på de to døgninstitutioner, Hvidovre og Porten for hhv. børn og unge.” Fra efterskriftet af Henrik Kaustrup, konsulent i FADD - foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge.

 • af Allan Holmgren & Niels Palle
  227,95 kr.

  Det særlige ved denne bog er, at den er så personlig. Det, der sker på børnehjemmet, er sine steder hjerteskærende læsning. Der bliver råbt ad børnene, og de bliver straffet for mindre forseelser. Straf har aldrig hjulpet nogen til at blive et bedre menneske. Det er kun kærlighed og omsorg, der hjælper et barn til at blive et bedre menneske. Man får nærmest indtryk af, at Niels Palle beskriver forholdene i et ungdoms- eller børnefængsel fra 1950’erne.I bogen fortæller Niels Palle i en mailudveksling med psykolog Allan Holmgren om sin problematiske og traumatiserende opvækst, sin kontakt med psykiatrien og om sine erfaringer først som vikar og senere som deltidsansat pædagog på et børnehjem.”Stedet er meget uprofessionelt. Der er ikke et pædagogisk sprog blandt personalet, men en masse “synes”. Fagligheden er ekstremt lav, måske ikkeeksisterende. Jeg ved ikke helt, hvem jeg skal snakke med om det her. Ledelsen er fraværende. Vi ser dem på møder, hvor de fortæller, hvordan vi skal gøre, men de kommer aldrig ud på gulvet med os. Hvis institutionen er et skib, og livet er en flod, så står der ingen ved rorpinden. Vi smadrer ind i store sten og tømmer på vej ned ad floden.Det hele føles som overlevelse uden overblik og retning. På institutionen tager vi et minut ad gangen. Kærlig hilsenNiels PalleP.S. I dag gik en af drengene, fra det hus jeg ikke er i mere, ind på den øverste leders kontor. Han gik ind og sagde, at “nu skal Niels komme tilbage i vores hus.” Jeg var der ikke selv, men en kollega overhørte det. Hvad siger det om ledelsen, at børnene går ind på kontoret og forsøger at tage styringen? Jeg har det svært med, at det er sådan. Det er så ekstremt uprofessionelt. Eller måske nærmere umenneskeligt.”

 • - Om plejefamiliers arbejde
  af Lise Ravnkilde
  74,95 kr.

  Et sjældent indblik i danske plejefamiliers hverdagBogen “Et stort hjerte er ikke nok” er baseret på interview med mange forskellige plejefamilier. Den fortæller om, hvordan plejefamilier helt konkret arbejder. Hvordan de bliver nødt til at forholde sig til de biologiske familier, til kommune og sagsbehandlere, til mad og mangeartede psykologiske problemstillinger. Samt hvilke børn det er, der sendes i plejefamilier, hvad de kræver, og hvorfor de fleste plejebørn har brug for en familie, der er i stand til at blive professionel undervejs.Denne bog er en rejse ind i plejefamiliernes hverdag. Den viser, at det ikke er ikke nok at være en ressourcefamilie med velfungerende egne børn. Det kvalificerer ikke i sig selv til at hjælpe de ofte meget skadede børn, der bliver anbragt.

 • af Ivar Bråten
  177,95 - 288,95 kr.

  Børn lærer af andre børn og voksne. Interessen for, hvordan samarbejde i sociale sammenhænge bidrager til barnets indlæring og udvikling, er voksende.Den mest indflydelsesrige forsker på området har utvivlsomt været Lev Vygotsky (1896-1934), som virkede i det tidligere Sovjetunionen.Interessen for Vygotsky har været stigende, og specielt hans teori om sammenhængen mellem tænkning og sprog samt begrebet 'zonen for den nærmeste udvikling' har spillet en betydelig rolle i den danske pædagogiske og psykologiske debat.Denne bog viser, at hans bidrag til forskningen fortsat er højst aktuelle.

 • af Fumiko Noguchi
  1.210,95 kr.

  This book bridges the gap between Education for Sustainable Development and community development and examines the contributions of critical environmental education as a theoretical framework to the policy, research, and practice of Education for Sustainable Development. The book investigates what Education for Sustainable Development really means when it happens from the perspectives of a marginalized individual at the very bottom of society in a local community, where there is no such 'educational' institution, no policy or no curriculum to support the effort, but there is the necessity of learning and empowerment for changing the situation. In particular, drawing on the experience of the indigenous Ainu fisherman, it critically examines the theoretical foundation of Education for Sustainable Development, critical environmental education, investigating methodologically and epistemologically the relevance and efficacy of critical environmental education to socially critical approaches to Education for Sustainable Development in a community development context. And this investigation leads to develop a praxis framework for socially critical Education for Sustainable Development in a community development context so that both fields would be mutually supportive to strengthen the practices. 

 • af Jordi Collet
  1.210,95 kr.

  This book addresses issues related to school inclusion from the perspective of systemic inclusion. It focuses on the need to face the challenges of inclusion in education from a broad perspective, including the classroom, the school as an institution, families, and the community. It also pays attention to the full interactions between them. The book demonstrates how inclusion can be carried out in very real, concrete and everyday ways. It also shows how researchers can work hand in hand with the professionals and other stakeholders who are developing their practices day by day.The book draws on a range of research projects of the Spanish and international research groups to provide both rich theoretical frameworks and rigorous research outcomes related to the four dimensions of the systemic inclusion perspective and its necessary networking: classroom, school, families and the community. Most of the chapters take Spain as the case study but, far from being a local book, it uses Spanish analysis to dialogue universally with current main debates and challenges in inclusion, almost 30 years after the Salamanca Statement.

 • - Using Hannah Arendt to think about the interpersonal dynamics in consulting sessions
  af PhD & Jóhannes Miðskarð
  70,95 - 143,95 kr.

  What happens when social workers´ line of thinking meets with teachers´ line of thinking? Miðskarð gives answer to this question throughout this book from his study of how consulting sessions with social workers influence school professionals´ further perspectives on how to deal with issues in vulnerable children´s lifeworlds. The theoretical framework is mainly based on Hannah Arendt´s political theorisations, which is placed in an existential phenomenological tradition. This book is mainly for social workers and student social workers in Denmark, England and those in other countries that are interested in interprofessional working set in Denmark with a contrast from England. However teachers (maybe mostly schoolleaders, form-teachers and teachers in pedagogical learning centres), early childhood pedagogues and managers and leaders in the family social work sector and in the educational sector will also find gold in this book. Lastly students and scholars who work with Hannah Arendt will find the compressed introduction and the implementation of Arendt´s theorisations of high interest.This book is an important contribution to our understanding of multi-professional working and is highly recommended. Nick Frost, Emeritus Professor of Social Work, Leeds Beckett University, Leeds, UKIt is rare that one comes across a new perspective like Miðskarð´s on the work of Hannah Arendt, especially with regard to the application of her ´philosophical´ ideas. Joop Berding, PhD, philosopher of education and author, the NetherlandsMiðskarð demonstrates that Arendt´s theorisations can be useful for gaining new knowledge about interprofessional working, which traditional books on interprofessional working do not address. Inge Schiermacher, former lecturer in social work at University College Copenhagen, Denmark

 • af Christoph Gehrlach, Matthias von Bergen & Katharina Eiler
  703,95 kr.

  Der Band thematisiert aktuelle Diskurse um Veränderungen und Herausforderungen in Organisationen der Sozialwirtschaft im Kontext von politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen. Es gilt, sich den sich wandelnden Rahmenbedingungen anzupassen und passende Lösungen für neue und alte Problem zu finden.

 • - Sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling
  af Rikke Yde Tordrup
  244,95 - 287,95 kr.

  Mange børn er i kontakt med socialforvaltningen, PPR, psykiatrien og psykologer. Men en stor del aner ikke hvorfor. Hvad er op og ned i en samværsaftale? Hvorfor skal jeg i udredning? Her er en stor opgave at løfte for de professionelle, der arbejder med børn og unge.Der er behov for at inddrage børnene og tage barnets perspektiv i socialsager, anbringelser, undersøgelser, behandling og terapi. Men hvordan gør man det i praksis?BARNETS PERSPEKTIV er en praktisk og fagligt velfunderet guide til børnebevidning som metode. Bogen viser trin for trin, hvordan du tager barnets perspektiv og understøtter barnets forståelse af egen livssituation ved hjælp af børnebreve. Med bogens mange anvendelige skabeloner kan du forklare aktuelle beslutninger og omstændigheder – og give en samlet forståelse i børnehøjde af de oftest svære ting, der sker i barnets liv.Bevidning af barnet er vigtig for at skabe den sammenhængende livshistorie, som barnet skal bygge videre på gennem hele livet. Udsatte børn og unge mangler især viden om, hvorfor deres forældre ikke kan passe på dem, hvorfor de skal anbringes uden for hjemmet, eller hvorfor de fx kun må have overvåget samvær med deres forældre. Det er en svær opgave at forklare dette, og mange professionelle viger udenom, fordi de mangler redskaber til at gøre det på en måde, der er forståelig, nænsom og omsorgsfuld for barnet. Bogen rummer også en børneordbog, der forklarer svære begreber i børnesprog.BARNETS PERSPEKTIV er relevant for socialrådgivere, pædagoger, børnepsykiatere, psykologer og alle andre, der arbejder med sårbare og udsatte børn og unge. Bogen er blevet til med bidrag fra en lang række kapaciteter på feltet. Kapitlet om juraen ifm. børnebreve og børneinddragelse er skrevet af jurist Christina Bergsted Andersen. Børnepsykiater Per Hove Thomsen har skrevet bogens forord.

 • af Laura Helena Pimentel da Silva
  119,95 - 163,95 kr.

  I 1995 stiger tre børn og en mor forvirrede ud af en flyvemaskine i Københavns Lufthavn. Laura er den yngste og klamrer sig til sin mor. De er rejst hele vejen fra slummen i Brasilien, fordi moren skal giftes med en dansk mand. Et forhold, der får livslange konsekvenser for børnene.Om morgenen hyler jeg som en ulykkelig dyreunge, når Mama og mine søskende siger farvel i hoveddøren og efterlader mig tilbage i lejligheden sammen med ham. „I må ikke gå fra mig!“ trygler jeg … Jeg hader hende for det. Ved hun slet ikke, hvad det er, han gør ved mig?Kommunebarn er en selvbiografi om massivt svigt. Om at lande i en anden kultur, om overgreb, anbringelse og oprejsning.

 • af Zulmir Becevic
  1.047,95 kr.

  This book contributes to the studies on learning processes occurring outside "e;traditional"e; socialization settings such as family and school, by analysing civic and political participation and learning experiences. In this perspective, the book delves into the connections between the concepts of learning and participation and, in various ways and from different perspectives, critically interrogates learning and participation as interrelated phenomena, with the aim of revealing complexities implicated in pathways to adulthood.Being interdisciplinary in its nature (contributors come from disciplinary backgrounds such as educational sciences, child and youth studies, social work, sociology and political science), the volume provides an up-to date analysis of contemporary issues connected to youth participation and learning. The work taps into central areas of everyday life of young people and youth meaning-making and generates and presents qualitative knowledge about what it means to be young in Europe today.

 • - Perspectives from India and Australia
  af Ilango Ponnuswami
  1.100,95 kr.

  This book addresses a range of key issues concerning social work education, research and practice in India and Australia from a cross-cultural perspective. The respective chapters focus on specific areas of social work regarding e.g. the status and recognition of the profession, regulatory mechanisms, roles and functions of social workers in different settings, and issues and challenges faced by the social work community. The book shares valuable perspectives to help understand the culturally sensitive practice of social work in various socio-cultural, economic and political contexts in both countries. Given the scope of its coverage, the book is of interest to scholars, students and professionals working in the areas of social work, social development and social policy practice.

 • - Inooqataanermut perorsaanikkut aamma tarnikkut katsorsaanikkut Kalaallit Nunaanni meeqqanik katsorsaaneq
  af Conni Gregersen
  237,95 - 274,95 kr.

  NB! Grønlandsk udgave af Livsmod Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinnut meeqqanik inissinneqarsimasunik ukiorpassuarni Kalaallit Nunaanni katsorsaanermik suliaqarnermini psykologip Connie Gregersenip paasisimavaa meeqqat kalaaliaqqat inuunerminni sakkortuunik nalaataqarsimagaluarlutik inuttut pissuserisamikkut tamanna itinerusumik amerlasuutigut ajoqutigisanngikkaat. Taanna ”allaassuseq” ukiut ingerlaneranni soqutigisimavaa isumassarsiffigisarsimallugulu, sulinerminilu aamma meeqqanut angerlarsimaffinni sulisunik atuartitsillunilu supervisionimik ingerlatsisarsimagami, tulluartuuvoq misilittakkani, teoriit iliuusissallu erseqqissut atuagaq Inoorusunneq aqqutigalugu saqqummiutissallugit. Tassarpiaavorlu teoriit iliuusissallu kattunneqarnerannik ersersitsineq qangali ilinniutitut maqaasisaasimasoq assigiinngitsorpassuartigut isumassuinermik sumiginnakkanik katsorsaanermik suliaqartunut atugassatut. Taanna atuagaq kikkuugaluartunut tamanut ulluinnarni meeqqanik peroriartornerminni atugarliuuteqarsimasunik attaveqartartunut pisariaqartuuvoq.

 • af Helle Rabøl Hansen m.fl.
  193,95 kr.

  Denne bog handler om at ­skabe fællesskab i undervisningen. Den består af tretten artikler, som tager afsæt i forskning, teori og erfaringer fra konkret undervisning. Og artiklerne giver desuden almene og skolefaglige eksempler på, hvordan skoler og undervisere konkret kan arbejde med didaktiske tiltag, som fremmer både oplevelsen af og læringen gennem fællesskaber i skolen.

 • - Læring i dagtilbud
  af Kristina Avenstrup & Sine Hudecek
  395,95 kr.

  Den gode leg mellem børn kommer ikke altid af sig selv. At komme ind i legen er for børnene at komme ind i fællesskabet og ind i en verden af oplevelses- og læringsmuligheder.Kom ind i legen! præsenterer den pædagogiske metode ”fælles legemanuskripter”, som har til formål at sikre alle børn adgang til de vigtige legefællesskaber med andre børn. Metoden går ud på, at hele børnegruppen systematisk introduceres til et udvalg af rollelege på en måde, som tilgodeser de enkelte børns aktuelle udviklingszone og interesser. Den voksne guides i at indgå som aktiv deltager i legeaktiviteterne.Fælles legemanuskripter kan anvendes til at styrke børnenes udvikling af legekompetencer og derigennem udviklingen af de centrale almene kompetencer, som er grundlaget for barnets trivsel og læreprocesser hele vejen op gennem institutionsforløbet og på længere sigt i uddannelsessystemet.Bogen indeholder pædagogiske værktøjer og redskaber til planlægning og pædagogisk refleksion samt et fyldigt legekatalog med konkrete legemanuskripter, som kan anvendes i vuggestue og børnehave.En bog om leg.

 • af Inge M. Bryderup & Sofie Aggerbo Johansen
  355,99 kr.

  Denne bog formidler resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om forholdene på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder og om, hvad der karakteriserer de børn og unge, som er anbragt på de to typer af institutioner.Bogen sætter derudover fokus på institutioner med interne skoler og de børn og unge, der modtager deres undervisning på en intern skole, og den formidler analyser af stabilitet og mangel på samme for de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.Vi har en meget begrænset viden om, hvilke børn og unge der i dag anbringes på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Denne undersøgelse belyser de anbragte børn og unges fordeling på køn, alder, etnisk oprindelse, anbringelseslængde og anbringelsestyper. Der formidles ligeledes viden om børnenes og de unges anbringelsesårsager samt anbringelseshistorik, herunder børnenes og de unges særlige behov, psykiatriske diagnoser, skolegang med videre. Desuden belyses børnenes og de unges sociale relationer, herunder relationer til forældre, søskende og jævnaldrende.Endvidere formidles undersøgelsens resultater på en række områder i forhold til børnenes og de unges fraflytninger, herunder hvor de flytter hen, om fraflytningen er planlagt samt hvor mange af de fraflyttede unge over 17 år, som modtager efterværn.Endelig formidles viden om selve anbringelsesprocessen, herunder om baggrunde for kommunens valg af anbringelsessted, inddragelse af institutionen og samarbejdet med den anbringende kommune samt inddragelse af børnene og de unge og deres forældre i forbindelse med valget af anbringelsesforanstaltning.Med bidrag fra: Signe Hald Andersen, Anne Sofie Tegner Anker, Emil Anton Libak Simonsen

 • af Stanley Wilson & Barbara Schellhammer
  244,95 kr.

  Indigegogy stands for "Indigenous Pedagogy". Yet it is a placeholder signifying the importance of culturally sensitive concepts of teaching and learning. The term is coined by the Opaskwayak Cree Elder and retired Professor Stan Wilson. Having gone through a pedagogical system that strategically set out to kill the "Indian in the child", he invited not only his co-author Barbara Schellhammer, but every reader of this book into a journey of relational learning. His personal life story combined with significant pedagogical insights is the starting point for a process of weaving two world-views together modeling how to be relational, how to live relationality. What Stan is showing his readers is crucial - not just for Canada with its colonial past, but also for countries like Germany which are challenged to offer educational programs for people with diverse cultural backgrounds. Indigegogy unfolds Indigenous concepts by practicing them - concepts that are important not just for educators.

 • af Kristina Sellmayr
  120,95 kr.

  Despite the outstanding commitment of many different actors, living conditions of refugee children in Germany remain precarious. Systematic knowledge about their situation is only slowly being acquired.Based on the everyday social pedagogical work of the author Kristina Sellmayr, the book tells stories about the arrival of refugee children in Berlin. Through the stories they speak to us in a touching way, about their fears and dreams, strengths and weaknesses, successes, but also setbacks. Despite all adversities, however, the narrations always remain life-affirming and encouraging."And I'm Still Alive!"-author Kristina Sellmayr vividly shows us how loving care and openness strengthen children in using their abilities and shaping their future with dignity.

 • - Opråb fra en pædagog på gulvet
  af Lars Lohmann
  89,95 - 214,95 kr.

  Værsgo er en åben og ærlig beretning fra en pædagog på gulvet. I bogen fortæller Lars Lohmann om nogle af de erfaringer, han har gjort sig under sit arbejde med nogle af landets svageste grupper inden for det socialpædagogiske felt igennem mere end 25 år. Arbejdet som pædagog er ofte genstand for stor bevågenhed i både presse og ikke mindst blandt politikere. Men forsøget på at effektivisere og finde besparelser tager sjældent udgangspunkt i borgerens situation og behov. Det øgede fokus på dokumentation og den vedvarende introduktion af nye, skiftende metoder fratager den enkelte pædagog troen på egen faglighed med en følelse af utilstrækkelighed og stress til følge. I stedet for en kompetent handlende fagperson reduceres pædagogen til en registrerende betragter, som forventes at behandle borgerne som tal i et regneark. Den akademiske hær har vundet kampen om ordet. Men bag ordene befinder sig en skare af erfarne praktikere, som sjældent bliver set, hørt eller forstået. Med Værsgo forsøger Lars Lohmann nu at tage kampen op og give pædagogerne en stemme i debatten. Bogen udtrykker på den måde også et håb om, at pædagogen på gulvet fremover vil blive givet mulighed, plads og rum til at løse de opgaver, som mødet med morgendagens borgere stiller dem overfor.

 • af Barbro Bruce & Bim Ridderspore
  220,95 - 274,95 kr.

  I 'Fortælling i børnehaven' viser forfatterne, hvordan fortællingen og menneskers behov for at fortælle, er centralt i vores samfund, ikke mindst i børnehaven. Det at fortælle er en måde at bearbejde indtryk, tanker og erfaringer på. Fortællinger kan have alle mulige former og udtryk, men handler grundlæggende om at gøre noget synligt, begribeligt og muligt at dele med andre. Bogen indeholder bidrag af etablerede forskere inden for området, der med masser af eksempler fra praksis skriver under bogens tre hoveddele: Det fortællende barn – at skabe og dele.Fortællinger gør verden større – litteratur og læring. At fortælle sit liv – dokumentation og delagtiggørelse. Alle artikler i bogen knytter an til børnehavehverdagen med højtlæsning, fortællinger, samtaler og leg.

 • - Anvendt pædagogisk
  af Annelis Mortensen
  174,95 kr.

  Alle sider af menneskelivet har pædagogiske perspektiver.Der er pædagogik i stort og småt, lige fra mikroprocesser i dig selv og andre til det, der sker i verden.Andre perspektiver handler om, hvordan man med omsorg for hinanden kan finde støtte og hjælp til livets udfordringer og aktivt søge veje til mere kærlighed, leg og glæde.Bogens udgangspunkt er Marte Meo, der betyder ved egen kraft. Gennem bogen kan man blive mere bevidst om, hvordan man finder egne og fælles kræfter.Bogen er til enhver, der søger hjælp og støtte, og til enhver, som gerne vil yde rigtig hjælp til andre.Andre perspektiver tager udgangspunkt i almindeligt hverdagsliv og henvender sig til enhver, der er pædagogisk interesseret i, hvordan man naturligt påvirker hinanden og hvordan man kan have og få et godt liv, hver især og sammen.Om forfatterenAnnelis Mortensen er uddannet pædagog og har en mangeårig erfaring fra forskellige institutionstyper. Hun har en efteruddannelse i neuropædagogik/neuropsykologi, en PD i psykologi, og en Marte Meo supervisoruddannelse.Forfatteren debuterede i 2019 med Din personlige pædagogikbog, der kæder hverdagens daginstitutions-pædagogik og viden, teorier og forskning sammen med Marte Meos udviklingsstøttende elementer.

 • af Bo Hejlskov Elvén
  172,95 - 208,95 kr.

  Hvad er pædagogisk etik? Hvad gør man,når man havner i et etisk dilemma? Hvordan håndterer man de udfordringer og uventede situationer, man møder i det pædagogiske arbejde?Denne bog er til dig, der arbejder med mennesker. Den handler om, hvilke tanker og følelser der styrer de valg, vi hver især træffer i hverdagen, og den hjælper dig med at håndtere de etiske dilemmaer, du nemt kan havne i, når de mennesker, du arbejder med, ikke gør som forventet.KORT & GODT OM PÆDAGOGISK ETIK udspringer af et forskningsprojekt om selvbestemmelse og lydighed og overfører disse begreber til genkendelige situationer i det pædagogiske arbejde. Den tager udgangspunkt i specialområdet, men handler om understøttende pædagogik i bred forstand, og henvender sig dermed til alle,der arbejder med børn eller med personer med funktionsnedsættelser.Vi er alle mennesker, og vi kan havne i både gode og dårlige cirkler. Med denne bog i hånden bliver det lettere at havne i de gode.

 • af Per Lauvås, Gunnar Handal & Kirsten Hofgaard Lycke
  186,95 - 220,95 kr.

  Alle professionelle har gavn af at udvikle kompetencer i mødet med nye udfordringer, at etablere fællesskaber, at skabe nye perspektiver på gamle rutiner og arbejdsmønstre og kollegial støtte. Uanset om man er nyansat eller en erfaren medarbejder.Kollegavejledning er ikke så enkel, som man kunne forestille sig, men belønningen er stor, når man gør en indsats. I denne bog præsenteres de mest aktuelle arbejdsmetoder inden for kollegavejledning med teori og praksiserfaringer.Bogen er forsynet med velprøvede redskaber, udviklet af kapaciteter med stor erfaring på området, til etablering af kollegavejledning. Desuden bidrager den til at udvikle igangværende kollegavejledning.

 • af Helene Meldgaard
  229,95 - 240,95 kr.

  Kompetencetilegnelse igennem læringsprocesser – Børns udvikling, kompetence, læring, og leg giver en grundig indførelse i begreberne kompetence, læring og leg, som giver læseren en faglig viden om begreberne og individets udviklingsprocesser, både på det kognitive- og fysiske niveau. Læseren får et historisk blik og begrebslig forståelse af begreberne kompetence, læring, og leg. Læseren får faglig viden om hvilke processer individet skal igennem, før det kan tilegne sig en kompetence og færdighed. Her bliver der set på forskellige læringsprocesser, som individet går igennem, for at kunne udvikle sig til menneske. Bogen indeholder endvidere undersøgelseselementer og resultater, bl.a. om hvordan læringsbegrebet bliver anvendt i pædagogisk praksis, som støttes op med teoretisk viden, både med forskningsmetoder og pædagogiske teorier. Bogen er skrevet med udgangspunkt i børnehavebørn, men da processerne er de samme, som individet skal igennem for at kunne udvikle en kompetence og for etablering af læringsprocesser, kan bogens faglige teorier anvendes til både børn og voksne. Bogen henvender sig til det pædagogiske personale og andre faggrupper der har interesse for området

 • af David Hamilton
  144,95 kr.

  En bog om alle de spiselige planter og bær man kan indsamle i naturen. Bogen fokuserer på familieaktivitet med barnet i centrum og opskrifterne er enkle at lave for små og store.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.