Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Uddannelsesstrategier og uddannelsespolitik: inklusion

Her finder du spændende bøger om Uddannelsesstrategier og uddannelsespolitik: inklusion. Nedenfor er et flot udvalg af over 80 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Både det at udforme metodik og politik og det at praktisere disse.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Ross W. Greene
  256,95 kr.

  Der er stigende fokus på børn, der er urolige, hyperaktive eller på anden måde adfærdsvanskelige. De skaber uro i klasserne og har svært ved at håndtere moderne pædagogiske metoder med ´ansvar for egen læring´, gruppearbejde og projekter. Læ­rere, pædagoger og forældre står ofte magtesløse, da de ikke har brugbare pædagogiske redskaber til hverken at rumme disse børn inden for skolens normale rammer eller til at hjælpe dem til at løse deres problemer. Samtidigt er udgifterne til specialundervisning vokset, uden at det har haft nogen mærkbar effekt på problemet. På baggrund af mange års forskning og praktiske erfaringer har den amerikanske psykolog Ross W. Greene udviklet en ny og anderledes pæ­dagogisk metode til ikke alene at tackle, men også at hjælpe børn med adfærdsproblemer. Samarbejdsbaseret Problemløsning kalder Greene sin model, og grundantagelsen er, at børnenes adfærdsmæssige udfordringer skyldes, at de ikke mestrer en række kognitive færdigheder og sociale kom­petencer. Ved at kortlægge de manglende færdigheder og derefter målrettet lære børnene at mestre dem eller kompensere for dem, ændres disse børns adfærd i løbet af kort tid mærkbart i positiv retning. Ross W. Greene har tidligere skrevet bogen Det eksplosive barn, hvor Samarbejdsbaseret Problemløsning introduceres. Fortabt i skolen, er en videreudvikling af metoden, og alle eksempler og dialoger stammer fra hver­dagssituationer i skolen med de udfordrende børn. Bogen giver således både teoretisk viden og praktiske værktøjer at arbejde videre med. Hans metode anvendes med succes i USA på både almindelige skoler, specialskoler, institutioner og i ungdomsfængsler. "Det er befriende, at Ross W. Greene vil have os til at se på, hvilke kognitive færdigheder børnene mangler at lære, i stedet for at kata­logisere børn og putte dem i bestemte kas­ser. Der ligger en verden af respekt i Ross W. Greenes to grundholdninger – at børn gør det rigtige, hvis de kan, og at begge parter skal høres og tages alvorligt i en konflikt. Forfatteren viser os, hvordan vi med en kær­lig og empatisk tilgang til de udfordrende børn kan skabe helt anderledes, positive for­andringer. Det er en rigtig god bog."- Renée Toft Simonsen, psykolog, børnebogsfor­fatter og ambassadør for ADHD-foreningen "Fortabt i skolen giver en fremragende indføring i, hvordan vi når frem til aldrig mere at tænke på børn med adfærdsmæssige problemer som vores manipulerende, mobbende og kontrollerende modstandere. Den indeholder konkrete, brugbare værktøjer, og det er en bog, der er svær at slippe. Alle læsere ønskes en rigtig god rejse mod nye erkendelser af de kognitive færdigheder, som disse børn mangler at lære, og som kan være baggrunden for deres sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige udfordringer."- Karin Lykkegaard, skoleleder på Nordskovens friskole, hvor man arbejder med Samarbejds­baseret Problemløsning. "Bogen bør være bibel for alle, der arbej­der med børn med adfærdsproblemer. Der er bare så mange guldkorn i den. Jeg kan kun anbefale Fortabt i skolen."- Boye Baun, afdelingsleder ved Schuberts Min­de Skolehjem, et behandlingshjem for børn og unge med psykosociale og emotionelle vanskeligheder. "Vi kunne i hvert fald som minimum halvere antallet af børn, der ikke kan rummes i skolen” Torben Juel Sørensen, leder af Nyborg Heldagsskole. "En lærerig bog, der kan anbefales på det varmeste til alle lærere.” Anmeldelse af Jette Kantsø på folkeskolen.dk

 • - Læreres bog med øvelsesark
  af Michelle Garcia Winner & Linda K. Murphy
  216,95 kr.

  Lær børn og unge at tænke socialt”Social Tænkning og mig” er et sæt på to bøger – en til eleven og en til læreren – der især er rettet mod børn og unge med autisme, ADHD og andre, tilsvarende udfordringer.I bøgerne arbejdes der ved hjælp af en række helt konkrete opgaver og øvelsesark systematisk med at lære barnet/den unge at tænke socialt – at forstå andres tanker, følelser og reaktionsmønstre, og hvordan andre påvirkes af den måde, barnet/den unge selv agerer på. Bøgerne er skrevet af Michelle Winner, der har udviklet konceptet social tænkning, i samarbejde med Linda Murphy. ”Social tænkning og mig – lærerens bog med øvelsesark” er bogen til læreren, der indeholder en lang række konkrete øvelser, hvor typiske situationer fra hverdagen gennemgås for at opbygge elevens evne til at tolke sine egne og andres ikke-verbale kommunikation, finde de passende reaktioner på f.eks. frustrationer og dermed lære at tænke og handle socialt. Bogen indeholder bl.a. 54 øvelsesark, lige til at kopiere. Bogen kan også bruges af forældre, der ønsker at arbejde med at lære deres barn disse ting.Hvad er social tænkning?Langt det meste kommunikation mellem to mennesker består ikke af de konkrete ord, der bliver sagt. Kropssprog, tonefald, kropsholdning, berøring/ikke-berøring, rammerne omkring kommunikationen og så videre sender alt sammen signaler, som de fleste af os har lært at tolke intuitivt – helt uden at tænke over det. Og derfor tager vi ofte for givet, at andre besidder de samme evner til at tænke socialt. Men for andre er denne proces alt andet end naturlig. Mange børn og unge scorer således højt på intelligenstest, selvom de ikke intuitivt kender nuancerne i social kommunikation. Derfor har de ofte svært ved at begå sig, når de er sammen med andre. Amerikanske Michelle Winner har udviklet konceptet Social Tænkning, som er målrettet mennesker, der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt. Metoden anvendes i stigende grad verden over til at opbygge sociale kompetencer hos elever, studerende og voksne. Metoden har vist sig at være meget velegnet i forhold til normaltbegavede børn og unge med autisme, Asperger, ADHD og tilsvarende udfordringer, der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt. Metoden har desuden vist sig som et velegnet redskab til at fremme inklusionen i skolen.

 • - Børnenes lærebog
  af Michelle Garcia Winner & Linda K. Murphy
  214,95 kr.

  Lær børn og unge at tænke socialt”Social Tænkning og mig” er et sæt på to bøger – en til eleven og en til læreren – der især er rettet mod børn og unge med autisme, ADHD og andre, tilsvarende udfordringer.I bøgerne arbejdes der ved hjælp af en række helt konkrete opgaver og øvelsesark systematisk med at lære barnet/den unge at tænke socialt – at forstå andres tanker, følelser og reaktionsmønstre, og hvordan andre påvirkes af den måde, barnet/den unge selv agerer på.Bøgerne er skrevet af Michelle Winner, der har udviklet konceptet social tænkning, i samarbejde med Linda Murphy.”Social tænkning og mig – børnenes bog” er elevens arbejdsbog, der indeholder en lang række konkrete øvelser, hvor typiske situationer fra hverdagen gennemgås for at opbygge elevens evne til at tolke sine egne og andres ikke-verbale kommunikation, finde de passende reaktioner på f.eks. frustrationer, så barnet lærer at handle og tænke socialt. Uden disse evner bliver barnet ofte ensomt, udsat for mobning og social eksklusion.Bogen kan også bruges af forældre, der ønsker at arbejde med at lære deres barn disse ting.Hvad er social tænkning?Langt det meste kommunikation mellem to mennesker består ikke af de konkrete ord, der bliver sagt. Kropssprog, tonefald, kropsholdning, berøring/ikke-berøring, rammerne omkring kommunikationen og så videre sender alt sammen signaler, som de fleste af os har lært at tolke intuitivt – helt uden at tænke over det. Og derfor tager vi ofte for givet, at andre besidder de samme evner til at tænke socialt.Men for andre er denne proces alt andet end naturlig. Mange børn og unge scorer således højt på intelligenstest, selvom de ikke intuitivt kender nuancerne i social kommunikation. Derfor har de ofte svært ved at begå sig, når de er sammen med andre.Amerikanske Michelle Winner har udviklet konceptet Social Tænkning, som er målrettet mennesker, der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt. Metoden anvendes i stigende grad verden over til at opbygge sociale kompetencer hos elever, studerende og voksne. Metoden har vist sig at være meget velegnet i forhold til normaltbegavede børn og unge med autisme, Asperger, ADHD og tilsvarende udfordringer, der har vanskeligheder med at tænke og handle socialt.Social tænkning har desuden vist sig som et velegnet redskab til at fremme inklusionen i skolen.

 • - Indersiden af bæredygtighed
  af Center for Væredygtighed
  274,95 kr.

  BÆREDYGTIGHED er på dagsordenen over det meste af verden. Nutidens kriser viser, at vi har indrettet vores samfund og levevis på måder, som belaster klima og natur, bidrager til artudryddelse og ulighed mellem mennesker. FN’s 17 verdensmål sætter en ny retning for den samfundsmæssige og økonomiske udvikling. Men hvad med den menneskelige udvikling? Hvis vi skal lykkes med de ydre forandringer, har vi behov for en indre omstilling. VÆREDYGTIGHED peger indad og kan beskrives som indersiden af bæredygtighed. Begrebet væredygtighed åbner for nye perspektiver, nye tilgange til menneskers væren i verden og ikke mindst vores bidrag til den nødvendige omstilling til en bæredygtig verden. Væredygtighed er et nyt begreb og er som sådan ikke fasttømret eller fastlåst. I denne bog giver en række indsigtsfulde personer netop deres bud på væredygtighed ud fra deres faglige og personlige ståsted. Og vi kommer vidt omkring – fra meditation og natursyn, til digital dannelse og kvantefysik. Bogen kan læses fra ende til anden, eller du kan gå til den som et puslespil af emner, du selv sammensætter. Håbet er, at du finder netop de emner og perspektiver, som inspirerer dig til at skabe din egen forståelse og brug af begrebet væredygtighed. Bogens tekster er skrevet af: Jacob Aremark, P.C. Asmussen, Anders Holst Bodin, Stine Clasen, Rasmus Ejrnæs, Hans Fink, Jeppe D. Graugaard, Camilla Gregersen, Finn Thorbjørn Hansen, Nina Tofte Hansen, Steen Hildebrandt, Christina Baluna Hostrup, Lars Josephsen, Ole Fogh Kirkeby, Gull-Maja La Cour, Preben Mejer, Steen Møller, Holger Bech Nielsen, Anne Marie Pahuus, Katherine Richardson, Shadman Salih, Freja Schaumburg-Müller Pallesen, Laura Storm

 • - om at udvikle inkluderende læringsmiljøer
  af Anne Marie Marquardsen
  304,95 kr.

  Anna er særlig sensitiv. Bushra er flygtet med sin familie fra krig. Carl har en autismediagnose. Lucas har diabetes, Magnus har ADHD og Sofie kæmper med forsinket sproglig udvikling. De går alle sammen i en hel normal børnehave, hvor pædagogerne skal inkludere dem i arbejdet med de andre børn og i institutionens dagligdag.Det kræver en bevidst pædagogisk tilgang og inspiration til pædagogiske aktiviteter. Bogen her giver pædagoger og ledere opskriften på, hvordan man skaber inkluderende læringsmiljøer og aktiviteter i institutionen.Bogen kobler teoretisk viden med praktisk pædagogik og pædagogiske aktiviteter, og den fortæller om de udfordringer, børn kan have. Teoridelens fokus er social trivsel og læring. Hvert kapitel indkredser og nuancerer begrebet inklusion gennem læringsteorier, modeller og refleksionsværktøjer. Modellerne bruges aktivt i bogens praksisdel, hvor læseren gennem de seks cases får et indblik i børn med særlige behov, og hvordan pædagogerne kan tilrettelægge et læringsmiljø og pædagogiske aktiviteter rundt om barnet.Målet med bogen er at skabe sammenhæng og mening i inklusionens mange lag samt at formidle inspiration til fortsat udvikling af inkluderende fællesskaber. Den er skrevet til ledere, pædagoger, studerende på pædagoguddannelsen, pædagogiske konsulenter, ansatte i PPR, forvaltningsledere, specialpædagoger, specialkonsulenter, sagsbehandlere, socialrådgivere og politiske beslutningstagere.Anne Marie Marquardsen er pædagogisk konsulent med PD i organisation og ledelse. Hun er uddannet pædagog og har en bred erfaring inden for dagtilbudsområdet, både som pædagog, institutionsleder og konsulent. Hun gennemfører desuden uvildige tilsyn for kommuner. Hun driver firmaet DEN GODE DAGINSTITUTION, der yder konsulentbistand til daginstitutioner, der ønsker at fokusere på det gode læringsmiljø.

 • af Hannah Carson Baggett & Carey E. Andrzejewski
  345,95 kr.

 • af Grace Ngai
  990,95 kr.

  This book provides an in-depth, multi-faceted look into capacity building for service-learning, using the case of the higher education landscape in Hong Kong. Service-learning has been proven to be an effective pedagogy for the holistic development of students, as well as promotion of their well-being. It also attempts to promote the well-being of the service recipients and the community. While service-learning is becoming increasingly popular in many higher educational institutions around the world, the learning gains that can be attained from service-learning are only as good as the learning experience allows, and poorly-developed or motivated service-learning may potentially do adverse harm to students and the community. This book reinforces the imperative to enhance the capacity of the institution, teachers, students and community partners by exploring a diverse range of methods for achieving capacity building among different stakeholders. Examples of the methods explored include formal course-based professional development, scale development, action research, and communities of practice. Furthermore, the book includes a series of detailed, qualitative case studies that are aimed at embodying good practice, unpacking "e;what matters"e; from service-learning. Aa a useful resource for scholars and educators who are passionate about holistic youth leadership development, this book is also relevant to researchers in the intersection between well-being and higher education.

 • af Jordi Collet
  1.210,95 kr.

  This book addresses issues related to school inclusion from the perspective of systemic inclusion. It focuses on the need to face the challenges of inclusion in education from a broad perspective, including the classroom, the school as an institution, families, and the community. It also pays attention to the full interactions between them. The book demonstrates how inclusion can be carried out in very real, concrete and everyday ways. It also shows how researchers can work hand in hand with the professionals and other stakeholders who are developing their practices day by day.The book draws on a range of research projects of the Spanish and international research groups to provide both rich theoretical frameworks and rigorous research outcomes related to the four dimensions of the systemic inclusion perspective and its necessary networking: classroom, school, families and the community. Most of the chapters take Spain as the case study but, far from being a local book, it uses Spanish analysis to dialogue universally with current main debates and challenges in inclusion, almost 30 years after the Salamanca Statement.

 • af Kenneth R. Roth
  1.467,95 kr.

  This edited volume explores and deconstructs the possibilities of higher education beyond its initial purpose. The book contextualizes and argues for a more robust interrogation of persistent patterns of campus inequality driven by rapid demographic change, reduced public spending in higher education, and an increasingly polarized political landscape. It offers contemporary views and critiques ideas and practices such as micro-aggressions, implicit and explicit bias, and their consequences in reifying racial and gender-based inequalities on members of nondominant groups. The book also highlights coping mechanisms and resistance strategies that have enabled members of nondominant groups to contest primarily racial- and gender- based inequity. In doing so, it identifies new ways higher education can do what it professes to do better, in all ways, from providing real benefit to students and communities, while also setting a bar for society to more effectively realize its stated purpose and creed.

 • af Nicholas Gage
  1.284,95 kr.

  This book examines disproportionality in education, focusing on issues of social justice for diverse and marginalized students. It addresses disproportionality as an indicator of biased practices and uses social justice as the frame for conceptualizing disproportionality historically and as a means to improve educational practice. Chapters explore the historical issue of disproportionality in education; outcomes experienced by racially and ethnically diverse students and students with disabilities, including discipline, bullying, and academic achievement; and ways in which social justice can inform policy and practice to make a positive impact reducing disproportionality in education.Key areas of coverage include:Methodological and statistical concerns in disproportionality research in education.Reviews research and data on disproportionality in education (e.g., disciplinary exclusion, bullying, seclusion and restraint, corporal punishment, school-based arrests, and academic achievement).Social justice as a theoretical and legal driver for change in policy and practice.Educational assessment and intervention practices designed to address disproportionality in education. Disproportionality and Social Justice in Education is a must-have resource for researchers, professors, and graduate students as well as clinicians, practitioners, and policymakers across such disciplines as clinical child and school psychology, educational psychology and teaching and teacher education, social work and counselling, pediatrics and school nursing, educational policy and politics, public health, and all interrelated disciplines.

 • af Njoki N. Wane
  856,95 kr.

  This edited collection centres the reclamation of global counter and Indigenous knowledges, epistemologies, ontologies, axiologies, and cosmovisions that have the capacity to create new educational leadership frameworks that chart courses to visions beyond the current oppressive systems of education. Contributing authors discuss what does it look like to have thriving decolonial educational systems? What is the educational leadership that is needed and required to get us there? What does it look like from these global Indigenous and decolonial perspectives? How do we begin dismantling dominant and colonial systems, structures and styles of leadership?Schooling and education in the wake of ongoing colonial injustices requires a revolutionary (re)awakening and the creation of schooling and educational systems that inherently honour the sacredness of life on this Earth, beyond the anthropocentric. The centring, reclamation and reaffirmation of global counter and Indigenous knowledges in educational leadership is not an individual, nor isolated endeavour. Through this understanding, this anthology is centred around themes of schooling, community building, liberatory praxis and decolonial movements, and Indigenous governance.

 • af Diana Gomes Sajoo
  156,95 - 259,95 kr.

 • af Berwick Augustin
  213,95 - 284,95 kr.

 • af Erin T. Miller & Angela V. Walker
  251,95 - 618,95 kr.

 • af Abdeljalil Akkari & Myriam Radhouane
  367,95 kr.

 • af Amanda Kirby, Paul Ellis & Abby Osborne
  301,95 - 905,95 kr.

 • af Dorit Alt & Nirit Raichel
  1.210,95 kr.

 • af Kevin Welner, Adam York & Linda Molner Kelley
  1.844,95 kr.

 • af Megan Madigan Peercy, Johanna M. Tigert & Daisy E. Fredricks
  508,95 - 1.500,95 kr.

 • af Mary Renck Jalongo & Jyotsna Pattnaik
  1.217,95 kr.

 • af Mitchell L. Yell, David F. Bateman & Kevin P. Brady
  205,95 - 1.054,95 kr.

 • af Cheryl E. Matias
  590,95 kr.

 • af María G. Hernández, David M. Lopez & Reed Swier
  1.582,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.