Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Voksenundervisning, videreuddannelse.

Her finder du spændende bøger om Voksenundervisning, videreuddannelse.. Nedenfor er et flot udvalg af over 22 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Efteruddannelse.

Vis mere
Filter
Filter
Bogtype
 • (22)
 • (9)
Format
 • (13)
 • (8)
 • (5)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (21)
 • (1)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Tag
 • (4)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis flere
Sorter efterSorter Populære
 • - Effektiv talentudvikling og innovation
  af Lene Tanggaard & Tue Juelsbo
  232,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Lær! handler om, hvordan man kan arbejde med talentudvikling, med specialisternes viden, med oplæring og videreuddannelse, med udviklingens af en læringskultur, med innovation og ikke mindst med de læringsfælder, som vi risikerer at snuble i. I dagens samfund er det en forudsætning, at mennesker såvel som organisationer er i stand til at lære. Man taler om den lærende organisation. Men hvad skal der til for at etablere forudsætninger for læring på en arbejdsplads? I Lær! – Effektiv talentudvikling og innovation af Lene Tanggaard og Tue Juelsbo kan du læse om mesterlære, kreativitet og håndværk. Forfatterne argumenterer for, at kreativitet er noget, vi lærer, at vi har alt for stort fokus på potentialer og alt for lidt fokus på håndværk, og at vi synes at have glemt læring som en vigtig strategisk faktor i moderne organisationer. De taler for, at virksomheder og organisationer skal opbygge stærke talentmiljøer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - 7 trin til at lykkes
  af Merete Hessel & Michael Juhl Fedders
  243,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Underviser du offentligt ansatte på efteruddannelseskurser eller grundniveau? Så er Virkemidler i voksenundervisning bogen til dig. To erfarne voksenundervisere deler ud af alle deres tips og tricks om, hvordan du skaber det bedst mulige læringsrum for og med dine kursister. Merete Hessel og Michael Juhl Fedders driver sammen firmaet Kompetence- og Konfliktinstituttet, hvor de udvikler metoder til træning af undervisere og gennemfører kompetenceudviklingsforløb for virksomheder – med stor succes på læringstilvækst og målopfyldelse. Virkemidler i voksenundervisning stiller skarpt på de faktorer, der er grund­læggende for, at voksenundervisning skaber læring. I bogen giver Hessel og Fedders en 7-trinsguide til at lykkes som voksen­under­viser. De kommer bl.a. ind på: velkomst, relationelle virkemidler, proaktivitet, imødegåelse af modstand, robusthedsfaktorer, læringsstile, motivation, visuelle virkemidler og meget mere. Bogen er skrevet til alle, der har ansvar for voksenundervisning samt til voksenundervisere. Fokus er særligt på de undervisere, der efteruddanner offentligt ansatte samt elever på grunduddannelser, som er målrettet jobs i den offentlige sektor.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En håndbog for dig, der underviser som en del af dit job
  af Troels Bom
  299,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Effektiv undervisning er til dig, der som en del af dit job underviser eller er på vej til at skulle undervise voksne medarbejdere eller kolleger. I bogen får du en lang række værktøjer og metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere deltager- og praksisorienteret undervisning. Bogen er velegnet som grundbog på Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) og på virksomhedsinterne kurser i undervisning og formidling.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Til deltagere der vil lære nyt i praksis
  af Mia Søiberg, Trine Teglhus & Anni Pedersen
  96,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En redskabsbog til medarbejderen, der står over for eller er i gang med et uddannelsesforløb. Bogen inviterer medarbejderen til at reflektere over og strukturere forløbet nøje i samråd med leder og organisation. Blandt de centrale emner i bogen er: behovsafklaring, krav til leder og uddannelse, inddragelse af og sparring med kolleger, intensivering af læring samt praktisk anvendelse af ny viden. Målet er at sikre de bedste betingelser for succes – for både medarbejder og organisation.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Højskolen til debat
  af Rasmus Kolby Rahbek
  198,95 - 213,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Demokratisk dannelse udgør sammen med livsoplysning og folkelig oplysning højskolernes hovedsigte. Demokratisk dannelse er dermed ikke et bestemt fag, der skal undervises i, men en del af formålet med den mangfoldighed af aktiviteter i form af undervisning og samvær, der finder sted på højskolerne. Denne antologi ønsker at bidrage til debatten om højskolernes opgave og pædagogik. Gennem bidrag fra højskolefolk, forskere og debattører diskuteres højskolernes forståelse af demokratisk dannelse, hvordan den håndteres i praksis, og hvilke opgaver og udfordringer en demokratisk dannelse i dag må forholde sig til. Bidragene præsenterer ikke et samlet svar på disse spørgsmål. Buddene er mange, og tager både afsæt i højskolernes overordnede opgave og den konkrete pædagogiske praksis. Alligevel er der en række temaer eller røde tråde, der går igen på tværs af de forskellige bidrag. Det drejer sig blandt andet om højskolen som eksperimentarium, nødvendigheden af en åben dannelse, forholdet mellem individ og fællesskab samt betydningen af erfaring og handling. Højskolens opgave og pædagogik angår imidlertid ikke kun højskolerne selv. Foruden at være relevant for folk med en generel interesse for demokratisk dannelse, kan antologien også læses som et indlæg i en større diskussion om, hvordan vi som samfund forholder os til spørgsmål om skole, pædagogik, dannelse og demokrati.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Majken Sonne
  131,95 - 161,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Mia er en ung kvinde på 24 år, der studerer jura på 2. semester og kæmper en hård kamp med opretholdelse af en facade af korrekthed, renhed og sundhedsdyrkelse. - Burde jeg træne i maskiner fire gange i ugen i stedet for tre?- Er det mon økologisk kylling, de bruger på cafeér?- Hvordan undgår jeg sukker og gluten i maden? Kontrasten mellem det perfekte ydre og indre kaos med angst og afgrund skildres i romanen. Vi møder Mia, der med et skrøbeligt sind kæmper med verdens og egne krav. Vi møder Mia før, under og efter et psykisk knæk. Et knæk, hvor vrangforestillinger og hallucinationer tager over. ’Hvem tror du egentlig, du er,’ siger stemmerne. Hun kan lige nu kun give dem ret. ’Skam dig’, siger de i kor. Det gør hun allerede.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En fortælling om livsoplysning i praksis
  af Jonas Møller & Rasmus Kolby Rahbek
  220,95 - 270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvad gør en højskole til en højskole og ikke til en hvilken som helst skole eller til et hvilket som helst andet tilbud i oplevelsesøkonomien? Hvad er det i højskolernes praksis, der gør, at de ikke blot leverer oplevelser, men også livsoplysning, dannelse og faglighed på et niveau, som legitimerer skoleformens fortsatte eksistens? Kort sagt: Hvad er en højskole?Denne bog går til spørgsmålet om, hvad en højskole er, ved at tage fat i højskolens pædagogik. Samtidig er det forhåbningen at løfte samtalen ud af højskolens egen verden ved at reflektere det selvoptagede spørgsmål i en almen pædagogik – så det bliver vedkommende og får betydning for andre end højskolerne selv. Gennem fortællinger, diskussioner, fortolkninger og udfordringer inspirerer bogen til refleksion over højskolen, dens pædagogik og dens muligheder. Udgangspunktet er, at der i højskolen udfoldes en særlig pædagogisk praksis. Denne praksis er kendetegnet ved spændinger, paradokser og muligheder, der ikke gives færdige løsninger på, men som alle i højskolen vedvarende bør reflektere over og udfordres på, og som også har stor relevans uden for en snæver højskolepraksis. Bogen henvender sig til alle med interesse for såvel undervisning og pædagogik som for højskolens anliggende og praksis.oruden Jonas Møller og Rasmus Kolby Rahbeks omfattende første del indeholder bogen følgende kapitler:’Tillid til fællesskabet’ af Lisbeth Trinskjær‘Betydning er verdens løn’ af Simon Lægsgaard Madsen‘Traditioner og ritualer i højskolen’ af Uffe Strandby‘I højskolen overvintrer friheden’ af Carsten Kristiansen‘Friheden som foræring’ af Jacob Tybjerg‘Engagementets pædagogik’ af Jakob Kjærsgaard‘At engagere de uengagerede’ af Janne Kjærgaard‘Når vandet bliver lunkent’ af Jesper Trier Gissel‘Når hovedsigtet udleves i kroppen’ af Søren Møller & Søren Sinnbech‘Fuck, du er en nar!’ af Jens Horstmann‘Hjertets dannelse’ af Charlotte Jensen & Kurt Finsten’Saglige udvidelser’ af Lene Tanggaard‘“En gigantisk bøtte med kjærlighet”’ af Tom Tiller‘Højskolen er et andet sted’ af Alexander von Oettingen’Højskolepædagogik og det (u)bæredygtige samfund’ af Jonas Andreasen Lysgaard‘Folkehøjskolen – midt i samfundet!’ af Leo Komischke-Konnerup

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Ole Goldbech, Henrik Rander, Lis Boysen & mfl.
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvordan tilrettelægger man god voksenundervisning? Voksendidaktik er en brugsbog med inspiration til en moderne voksendidaktisk praksis, uanset om det gælder at planlægge, gennemføre eller evaluere voksnes læring. Bogen sætter samtidig de didaktiske og pædagogiske temaer ind i teoretiske rammer. Bogens emner: Didaktik i voksenundervisningen Professionel kompetence Refleksion i undervisningen Voksenunderviserens handlerum Voksnes læring Kollegial vejledning Opgavevejledning Dansk som andetsprog Cooperative Learning Aktionslæring Den eksemplariske voksenunderviser Modstand i undervisningen Kreative og innovative læringsrum Digitale medier Medialisering og voksnes læreprocesser I alt 16 forfattere bidrager til bogen. De har alle en nuværende eller tidligere praksis som undervisere på videregående uddannelser eller som konsulenter. Målgruppen er alle, der arbejder med uddannelse og undervisning af voksne.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bjarne Wahlgren
  227,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hvad er det særlige ved at undervise voksne? Bjarne Wahlgren belyser en række temaer fra voksenunderviserens dagligdag. I let og overskuelig form får læseren nogle pædagogiske pejlemærker til at gøre god undervisning bedre og udvikle sin egen voksenpædagogiske kompetence. Det gælder blandt andet: ? Formål, mening, progression og evaluering ? Deltagernes kompetence, erfaringer og refleksion ? Deltageraktivitet og motivation ? Anvendelse og transfer ? Undervisningsmiljø - gruppen som læringsrum Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med undervisning af voksne inden for folkeoplysning, almen voksenundervisning, erhvervsrettet uddannelse, efteruddannelse og universitetsundervisning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Diakonale værdier i social- og sundhedsarbejde
  af Johannes Nissen
  142,95 - 321,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Bogen indkredser og diskuterer de diakonale værdier i social- og sundhedsarbejde og henvender sig til studerende på de diakonale uddannelser. Håb på trods sætter spot på fagligheder, der har som sit omdrejningspunkt at skabe muligheder for et værdigt menneskeliv. Således udfoldes og perspektiveres begreber som solidaritet, omsorg, barmhjertighed, kommunikation, livskvalitet, værdighed, nærvær, empowerment, anerkendelse, inklusion, frihed og håb. Forståelsen af begreberne hentes i forskellige traditioner og er således med til at tydeliggøre, hvordan fagligheder kan inspirere og berige hinanden, og hvad de hver især bidrager med. Netop dét er afgørende vigtigt og brugbart i forhold til professioner, hvis virkelighed er at skulle navigere i flerfaglige sammenhænge. Omsorgsarbejdet kalder i alt dets mangfoldighed på uddannede, der er klar over vigtigheden af at tænke på tværs af profession og faglighed for at finde veje og muligheder i menneskers liv.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - teori og praksis
  af Bjarne Kousholt
  382,95 kr.
  Fragt 69,95 kr.

  • Fragt
  • 69,95 kr.
 • - Overblik og perspektiver på voksenuddannelse
  af Michael Andersen
  268,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  VEU-håndbogen giver et overblik over det samlede offentlige voksenuddannelsessystem i Danmark. Første del giver et historisk rids af, hvorfor VEU-systemet ser ud som det gør. Anden del præsenterer ti aktuelle temaer, mens tredje del systematisk gennemgår de enkelte voksenuddannelser.VEU-systemet er belyst som et samlet system, selvom det langt fra altid fremstår sådan for brugerne, for hvem VEU kan være en uigennemtrængelig jungle af muligheder og regler. Bogen er dog ikke primært skrevet til brugerne af VEU, men især til voksenvejledere, konsulenter og andre uddannelsesinteresserede, der har brug for en dybere forståelse af VEU-systemet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Klaus Nielsen, Lene Tanggaard, Vibe Aarkrog, mfl.
  327,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En antologi målrettet lærere og ledere i EUD, som ønsker at udvikle deres kompetencer. Bogen henvender sig også til de medarbejdere, der har ansvaret for andres kompetenceudvikling.Denne bog er blevet til, fordi pædagogisk kompetenceudvikling af lærere og ledere i EUD både er et krav og et behov efter gennemførelsen af EUD-reformen i 2015. Bogen viser, at kompetenceudvikling kan foregå på mange måder – både formelt og ikke-formelt. Kapitlerne i bogen har fokus på den ikke-formelle kompetenceudvikling, som typisk er forankret i hverdagens undervisning.Formålet med bogen er at diskutere og konkretisere, hvilke muligheder lærerne og lederne har for at arbejde med ikke-formel kompetenceudvikling i hverdagen på er­hvervsskolerne. De enkelte bidrag kobler forsknings- og erfaringsbaseret viden og belyser forskellige former for situeret kompetenceudvikling. Bidragene dækker bredt og omhandler bl.a., hvordan pædagogisk ledelse, hverdagsinnovation, handlebårne kompetencer, mesterlære og forskningscirkler på hver deres måde kan indgå i kompetenceudviklingen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Klaus Kjøller
  143,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Skrot alle de gamle undskyldninger for at udskyde dine opgaver! Især den undskyldning, at du ikke orker at arbejde dig igennem en tyk, udførlig bog om at skrive gode opgaver, før du går i gang. Her er en ganske tynd bog, som rummer alt det væsentlige. Totalt renset for alt det bullshit, som så mange lærere elsker at fylde elever med, til de segner. Skriv bedre opgaver lærer dig om alle genvejene til en god opgave. Det er ikke en guddommeligt alvidende bibel i opgaveskrivning, men en opgavevejledning, således som Fanden ville skrive den, hvis han gad. Bogen vil måske ikke lære dig at elske at skrive opgaver. Men den vil gøre din lærer mere lykkelig over dine resultater. Og glade lærere giver bedre karakterer. Det er det væsentlige. Brug bogen, hvad enten du går i skole, er under uddannelse eller sigter mod de højeste videnskabelige tinder. Sagt om første udgave, 1995: ”Det er, som man kunne forvente, en velskreven og velformuleret fremstilling, hvor de enkelte dele sprogligt er tilpasset det niveau, de henvender sig til.”(Lektørudtalelse, Søren Brunbech) ”På 75 sider får universitetsstuderende af alle fag en formidabelt veloplagt og praksisnær vejledning, der rækker fra de helt basale spørgsmål (litteraturliste, citatteknik o.s.v.) til de overordnede, men påtrængende problemer, som forholdet til vejlederen, skriveprocessens genvordigheder, og sågar doktoranders muligheder for diskret at påvirke bedømmelsesudvalgs sammensætning. ” (Uffe Hansen (Litteraturvidenskab, Københavns Universitet) i Universitetslæreren (universitetslærernes fagblad) ”Der er mange gode, reelle råd og fif at hente for den, der gerne vil overleve opgaveskrivningens særlige krav og strabadser.” (Søren Søgaard i Berlingske Tidende) Klaus Kjøller er forfatter og kommentator. Var 1978-2015 lektor ved Københavns Universitet, hvor han bl.a. uddannede sprog- og kommunikationsrådgivere. Han var i mange år censor ved studentereksamen i dansk stil. Læs mere på KlausKjoeller.dk

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - N.F.S. Grundtvig on Education for the People
   
  356,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  N.F.S. Grundtvig (1783-1872) produced a major body of work in the fields of theology, education, literature, politics, and history. He was also a poet, a hymn-writer, and a translator. In particular, however, it is his educational writings that over the years have attracted international attention - from the USA in the west to Japan in the east. In recognition of his influence the European Union called its adult education project ´the Grundtvig programme´. As part of its agenda to digitalise and translate some of this vast output, the Grundtvig Study Centre at the University of Aarhus is pleased to publish this broad selection of Grundtvig´s writings on education in a completely new translation. The texts vary in form from poems and songs to articles in periodicals, introductions to books, an open letter to the Norwegians and a private letter to the King of Denmark. These texts, taken together, will provide a solid basis for international scholars without knowledge of Danish to be able to work closely with Grundtvig´s ideas on education for the people. This book is accompanied by a CD (MP3 format) with the texts read by Edward Brodbridge and the introduction by Clay Warren.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Til ledere der skal sikre forankring i dagligdagen
  af Mia Søiberg, Trine Teglhus & Anni Pedersen
  96,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En praktisk guide til lederen, der står over for eller er midt i at sende en medarbejder på efteruddannelse. Med konkrete øvelser og talrige gode råd undervejs gennemgås faserne i et efteruddannelsesforløb (før-under-efter) – set fra lederens perspektiv. Spørgsmål som bogen søger at besvare er bl.a.: Hvordan vælges den rette uddannelse? Hvordan motiveres medarbejderen før, under og efter forløbet? Hvordan sikres effektiv implementering af den ny viden i organisationen?

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - afgrænsning, økonomisk betydning og vækstmuligheder
  af Trine Bille
  269,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - En familie gennem 100 år
  af Gry Clasen
  88,95 - 241,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Familiebilleder er historien om en typisk dansk familie i 100 år. Bogen tegner samtidig et billede af, hvordan samfundet har udviklet sig. Familiebilleder består af seks fortællinger – en for hver generation (og to fra den sidste). Fra starten af 1900-tallet begynder mange familier at få det bedre og bedre. Det gælder også denne familie. Fra generation til generation bliver den rigere og rigere. Børnene går længere i skole. Flere uddanner sig. Mange oplever forandringer i løbet af livet. Folk bliver gift og skilt. De bliver sjældent i samme job hele livet. De flytter rundt i landet. I løbet af de sidste 50 år er mange rejst ud i verden. Og mange studerer eller arbejder i andre lande. I denne tid er den sociale opstigen ikke længere så tydelig. Det er ikke mere en selvfølge, at man bliver rigere eller bedre uddannet end generationen før. Ligesom det heller ikke er sikkert, at uddannelse er vejen til arbejde. Undervisning og frilæsning Familiebilleder er skrevet til tosprogede unge og voksne på danskuddannelse 2 modul 5-6 og danskuddannelse 3 modul 3-6 – enten som frilæsning eller til undervisning på hold. Bogen kan også bruges i udslusningen i folkeskolen, til undervisning af læsesvage og på FVU. Inspirationshæfte Til undervisningen findes på nettet et inspirationshæfte, hvor man kan finde aktiviteter, der på baggrund af familiens historier trækker tråde til samfundets udvikling gennem de sidste 100 år.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - med transfer, balance og praksisnært projektarbejde
  af Erik Laursen & Nikolaj Stegeager
  234,95 - 240,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Uddannelse er ikke noget, du får, men noget, du tager. Det kræver planlægning, engagement, samarbejde og en vilje til gensidig forpligtelse. GOD VIDEREUDDANNELSE sætter fokus på en række væsentlige temaer, som du må forholde dig til for at få et godt udbytte af et videreuddannelsesforløb. Bogen giver svar på spørgsmål som: Hvordan lærer jeg bedst? Hvordan bruger jeg mine erfaringer fra mit arbejdsliv til at fremme min læring? Hvordan kan det, jeg lærer på uddannelsen, få liv uden for undervisningslokalet? Skal jeg involvere min arbejdsplads i mit uddannelsesforløb og i givet fald hvordan? Hvordan finder jeg den passende balance mellem arbejde, uddannelse og privatliv? På denne vis giver bogen indsigt i alle de forhold og processer, der ikke står noget om i studieordninger eller undervisningsplaner, men som har stor betydning for det udbytte, du får af studiet og for de læringsprocesser, du går igennem som studerende. Bogen kan læses, inden du begynder på en HD-, diplom- eller masteruddannelse eller bruges i forbindelse med et introduktionsforløb på sådanne uddannelser. Den kan ligeledes læses i slutningen af et uddannelsesforløb med henblik på at evaluere din læring gennem uddannelsen og sikre, at denne læring ikke forsvinder i den daglige travlhed, når uddannelsen stopper. Eller den kan konsulteres undervejs i studiet, når du har brug for at reflektere over, hvordan du får det hele til at hænge sammen og give værdi.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - om højskolens opgave og praksis
  af Rasmus Kolby Rahbek
  220,95 - 270,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Denne bog er en undersøgelse af højskolepædagogik i et dannelsesperspektiv. Den er et forsøg på at forstå, hvad en højskole er, ved at se på højskolernes opgave og praksis i et aktuelt perspektiv. Bogen viser, hvordan højskolen som et pædagogisk sted danner rammen om et fælles pædagogisk liv, der bliver afgørende for, hvorledes højskolernes dannelsesopgave forstås, og hvordan denne udfoldes i en pædagogisk praksis. 'Stedets pædagogik understreger, at højskolepædagogik på den ene side er en betegnelse for en pædagogik, som udspiller sig på et bestemt sted, og på den anden side at dette sted har en afgørende betydning for det, der sker. Højskolepædagogikken kan med andre ord ikke forstås, uden en forståelse af det særlige sted, den udfolder sig. Bogen består af tre hoveddele, der fra hver sit perspektiv undersøger højskolepædagogikken. Den første undersøger højskolernes dannelsesforestillinger og hvordan disse bliver afgørende for den pædagogiske praksis. Anden del tager afsæt i elevernes højskoleoplevelser og hvordan disse knytter sig til den pædagogiske atmosfære. Den sidste del fokuserer på lærernes beskrivelse af lærergerningen, og ikke mindst hvordan den pædagogiske praksis opleves og forstås hos det der kaldes ’den uprofessionelle lærer’.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Hvad vil det sige at være menneske? Et liv i Folkehøjskolen og omegn
  af Asbjørn Jakobsen Fanø
  88,95 - 137,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Det har altid været folkehøjskolens fornemste opgave at beskæftige sig med de store menneskelige og kulturelle spørgsmål – den menneskelige eksistens. Hvad vil det sige at være menneske? I denne bog føres læseren på en spændende opdagelsesrejse til vise mænds og kvinders tankeverden. Videre går det gennem hovedtræk af nyere tids idéhistorie frem til nutidens aktuelle, brændende kulturspørgsmål, som vurderes og beskrives med idéhistorien i bakspejlet. Hvad er kultur? Hvis man skal begå sig i den moderne debat, er det tvingende nødvendigt at have sin baggrund i orden.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Klaus Kjøller
  42,95 - 126,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Dette er den frækkeste, men også den mest nødvendige lærebog i vor tid. Alle hader eksamen. Den gør os nervøse og skræmte. Den tager vores værdighed fra os og giver os en karakter i stedet.I denne bog afsløres eksamen. Bogen ser eksamen fra elevens synspunkt. Uanset om eleven går i folkeskolen, på en ungdomsuddannelse eller på universitetet. Bogen siger skråt op til skolesystemets og undervisningsministeriets officielle præk om eksamen. I stedet går bogen direkte til sagen og lærer dig hvordan du bedst får det resultat du selv synes du fortjener. Gør eksamen retfærdig ved at gøre din forberedelse professionel: Læs denne bog, følg dens råd — og din fremtid er godt begyndt.Undgå at ærgre dig over at du ikke læste den før det var for sent: Læs den nu!Udkommet i 4 oplag allerede i 1990’erne. Trykt i 11.000 eksemplarer. Og nu også som e-bog og paperback med alle nødvendige opdateringer: ny karakterskala og computerens indtog i skolesystemet.Forfatteren trækker både på sine erfaringer fra sine tre børns skolegang, fra sine mange år som censor ved studentereksamen i dansk stil og fra sine indsigter som forsker i retorik og sprogbrug.Klaus Kjøller var 1978 - 2015 lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug ved Københavns Universitet. Han har specialiseret sig i politisk kommunikation og sprogbrug. Han har skrevet bøger om manipulation, netværk, spindoktorer og argumentation. Læs mere på KlausKjoeller.dk.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.