Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Studiefærdigheder og læringsfærdigheder: generelt

Her finder du spændende bøger om Studiefærdigheder og læringsfærdigheder: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.905 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Studieteknik.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - en introduktion
  af Thomas Harboe
  249,95 kr.

  Metode og projektskrivning giver en bred introduktion til de metoder, som bruges i de samfundsvidenskabelige fag og discipliner. Bogen præsenterer og forklarer de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, der er vigtige, når man laver undersøgelser og skriver rapporter og opgaver. Metode og projektskrivning er en omskrevet udgave og en afløser for Indføring i samfundsvidenskabelig metode (2006). Metode og projektskrivning er oplagt til brug i undervisningen på de videregående uddannelser og er også velegnet til selvstudium eller som hjælp til op­gaveskrivning.

 • - Samarbejde og facilitering
  af Ib Ravn, Lisbet Rask, Morten Birk Hansen & mfl.
  195,95 kr.

  Hvordan får man en studiegruppe til at fungere? Normalt ønsker man at komme i gruppe med nogen, man fungerer godt med på et personligt plan. Men hvis man lærer at facilitere en gruppe og udvikler et professionelt sprog for samarbejde, kan man faktisk få langt de fleste grupper til at fungere – også selvom man ikke går i byen sammen. Skiftes man fx til at facilitere gruppens arbejde, bliver drøftelserne mere fokuserede, resultatskabende og inkluderende. Ledelse og undervisere på uddannelser bør etablere en  professionel kultur om studiegruppernes samarbejde, herunder sammensætte grupperne og oplære de studerende i facilitering. En studiegruppetjeneste kan hjælpe grupperne, hvis de får problemer. Bogen henvender sig især til studerende på lærer- og pædagoguddannelserne, men kan bruges af alle studiegrupper.

 • af Marianne Eskebæk Larsen & Jakob Matthiesen
  266,95 kr.

  Denne bog er skrevet til dig, som går på pædagoguddannelsen. Den handler om at skrive opgaver, uanset hvilket emne du skriver om, og hvor du er i din uddannelse. Det kan være, du lige er startet, er i praktik eller skriver bachelorprojekt.Bogen handler ikke kun om at sætte ord på papir eller skærm, men også om det, der omgiver selve opgaveskrivningen. Den er derfor ikke kun en bog om at skrive, men også en studiemetodisk bog, som på flere måder støtter dig gennem din uddannelse.Bogen består af tre dele: Første del omhandler studieteknik og skriveproces. Anden del kommer omkring de emner, der relaterer sig til opgaveskrivning, fx informationssøgning og vejledning. Vi udfolder desuden de forskellige skrivemåder, som hører til den akademiske genre. Tredje del behandler de opgavetyper, du møder på studiet, fx portfoliotekster.Vi håber, at denne bog giver dig det, vi selv savnede, da vi begyndte på vores uddannelse: gode tips, viden og vejledning om, hvordan man får det bedste ud studietiden, når man læser til pædagog - fra start til slut.

 • - Viden, værktøjer og læring
  af Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen
  304,95 kr.

  Selvom projektarbejdet er en central del af mange studier, har det ingen manual. Derfor er det krævende at gennemføre et projektarbejde, både fagligt og samarbejdsmæssigt. Denne introduktion til projektarbejdets sociologi hjælper dig med at tilegne dig stærke projektkompetencer til gavn for din studie- og din erhvervskompetence. Du får bl.a. hjælp til at kunne forstå projekters faglige og samarbejdsmæssige kompleksitet, skabe meningsfulde projektmøder, forstå og håndtere faglige og sociale konflikter, forstå din egen og andres roller og bidrag til projektarbejdet, lave en arbejdsplan for projektet, arbejde kreativt med projektets muligheder, arbejde akademisk med faglige tekster og følge op på din egen læring. OBS! Ny udgave udkommer i maj 2018, benyt SBN 9788759328729

 • - Red din opgaveskrivning
  af Helle Hvass & Stine Heger
  195,95 kr.

  Har du nogensinde oplevet at være på dybt vand i en skriveproces? Godt. Så er du ligesom de fleste andre studerende før dig. Og det eneste, der hjælper, når det er svært at skrive, det er at skrive (og skrive). Uanset hvor længe du træder vande (tænker, læser, overspringshandler), vil du ikke komme fremad, med mindre du skriver! Derfor skal du ikke bare læse bogen her, du skal også skrive i den. Det kan nemlig få dig i gang og videre med din opgaveskrivning. Vi siger ikke, at det er let at skrive. Men vi siger, at vi hjælper dig, så du ikke drukner i processen. Bogens råd og øvelser bygger på akademisk skrivevejledning af mere end 1.000 studerende, deres spørgsmål og vores svar. Brug bogen som forberedelse til opgaveskrivning og løbende, imens du er i gang med at skrive en opgave. De forskellige dele af bogen hjælper dig igennem skriveprocessens faser og sætter dig i gang med konkrete forslag til, hvad og hvordan du skal skrive.

 • - Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver
  af Vanessa Sonne-Ragans
  282,95 - 304,95 kr.

  Anvendt videnskabsteori præsenterer en anvendelsesorienteret tilgang til videnskabsteorien. Således viser Vanessa Sonne-Ragans, hvordan den studerende anvender videnskabsteoretiske termer i sin opgave - uanset emne, fag eller din disciplin.Hun giver et overblik over teorierne og deres placering i en større videnskabelig sammenhæng og viser, hvordan videnskabsteori, udover at være en selvstændig disciplin, også er et metateoretisk redskab i videnskabelige opgaver.

 • - Hvad kræver opgaven?
  af Nicolaj Suhr Jensen
  279,95 kr.

  Gruppe- eller teamsamarbejde - Hvad kræver opgaven handler om, hvordan man med udgangspunkt i opgaven vælger den rette måde at samarbejde på. Det effektive samarbejde opstår ikke af sig selv, men skaber derimod et væld af spørgsmål og dilemmaer. Mange organisationer er blevet forført af ordet team, som om det i sig selv er vejen til et effektivt samarbejde. Budskabet i denne bog er, at det er opgaven, som afgør, hvordan der bør samarbejdes. Der opstilles en række samarbejdsniveauer, som kan vælges, både i forhold til hvilken opgave, der er tale om og i forhold til, hvilke kompetencer de enkelte medarbejdere eller fællesskaber besidder. Her er teamsamarbejdet et valg blandt flere.Gruppe- eller teamsamarbejde - Hvad kræver opgaven henvender sig til alle med interesse for det organisatoriske samarbejde. Bogens indhold og form retter sig både mod dem, der ønsker mere viden om og nye perspektiver på forskellige samarbejdsformer, samt mod studerende.Gruppe- eller teamsarbejde - Hvad kræver opgaven er skrevet med udgangspunkt i forskning og samler meget af den viden, der er på området.

 • - til opgaver, projekter og artikler
  af Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker & Anne Sofie Jakobsen
  169,95 kr.

  Skriver du opgave, projekt, speciale, artikel, afhandling, rapport på dansk, eller skal du vejlede, undervise, fagfællebedømme eller redigere nogen der gør det - så er her en stor samling akademiske fraser (= formuleringer, vendinger, udtryk) i lister og skemaer.Fraserne kan bruges som de står i bogen, og kombineres og udvikles på utallige måder og de bruges til at formulere hvordan man indleder til og begrunder problem, teori- og metodevalg, analyser, resultater og fortolkninger, diskussioner, designs og vurderinger og hvordan man inddrager og diskuterer litteratur, data, figurer, og endelig fraser til at metakommunikere, samle op, konkludere og perspektivere.Fraser er en slags sproglig lim der binder tekstens elementer sammen, så de ikke står hver for sig, og de udgør en resurse af udtryksmuligheder som man kan bruge til at formidle det faglige indhold.Fraserne i bogen har vi hentet fra nye danske forskningsartikler og rapporter fra en lang række fag på tværs af hovedområder.Få en forklaring på hvor fraser kommer fra, og hvad de bruges til, og få et konkret og brugbart udgangspunkt for at begynde eller færdiggøre skrivningen med en god samling akademiske fraser i skemaer med utallige kombinationsmuligheder.Formulér dig godt med fraser!

 • - En håndbog
  af Ditte Jacobsen
  236,95 kr.

  At skulle samarbejde og lære sammen på tværs af professioner er noget, der ofte rummer helt nye udfordringer for de fleste professionsstuderende. Ikke alene er litteraturen, undervisningens tilrettelæggelse og omgangsformen anderledes, end hvad de fleste er vant til, men også den faglige problemstilling, man samarbejder om at løse, kan for mange kræve en omstilling i forhold til ens kernefaglighed. Alle udfordringerne til trods så er det tværprofessionelle samarbejde, noget man kan lære, og denne bog et godt sted at starte. Bogen belyser, hvad tværprofessionelt samarbejde er, hvorfor det er nødvendigt og hvilke udfordringer det kan rumme - under studiet såvel som i den professionelle praksis. Først og fremmest er bogen dog en guide, som støtter studiegruppen i at tilrettelægge arbejdet og håndtere de vanskeligheder, som den måtte møde undervejs. Bogens introducerende kapitler er skrevet tæt op ad cases, som dels afspejler typiske samarbejdssituationer i tværprofessionelle studiegrupper og dels praksisnære problemstillinger med borgere, der kun kan løses ved samarbejde mellem forskellige professioner. Undervejs er kapitlerne suppleret med opgaver og forslag til konkrete værktøjer, som kan styrke studiegruppens læring og problemløsning.

 • - Håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  af Marianne Eskebæk Larsen & Jakob Matthiesen
  223,95 kr.

  Denne bog er skrevet til dig, som går på socialrådgiveruddannelsen. Den handler om at skrive opgaver, uanset hvilket emne du skriver om, og hvor du er i din uddannelse. Det kan være, du lige er startet, er i praktik eller skriver bachelorprojekt.Bogen handler ikke kun om at sætte ord på papir eller skærm, men også om det, der omgiver selve opgaveskrivningen. Den er derfor ikke kun en bog om at skrive, men også en studiemetodisk bog, som på flere måder støtter dig gennem din uddannelse.Bogen består af tre dele: Første del omhandler studieteknik og skriveproces. Anden del kommer omkring de emner, der relaterer sig til opgaveskrivning, fx informationssøgning og vejledning. Vi udfolder desuden de forskellige skrivemåder, som hører til den akademiske genre. Tredje del behandler de opgavetyper, du møder på studiet.Vi håber, at denne bog giver dig det, vi selv savnede, da vi begyndte på vores uddannelse: Gode tips, viden og vejledning om, hvordan man får det bedste ud studietiden fra start til slut.

 • - A Workbook
  af Kaare Pedersen & Poul Bitsch Olsen
  373,95 - 539,95 kr.

  roup formation, problem formulation, method, analysis, writing process and cooperation are just some of the elements of problem-oriented project work.This book supports the students in acquiring the craft of project work from the initial project concept to the last sentence of the report.To achieve this, the authors present the questions that the students will encounter. The students are given specific tools, ideas and concepts relevant to the process and work involved in carrying out a project.Since the last edition of the English version of this book, it has been revised several times with updated chapters, new examples, a new structure and new co-writers of some chapters.

 • - en grundbog
  af Niels Sandholm Larsen & Jesper Frederiksen
  249,95 kr.

  Fremtidens sundhedsprofessionelle skal være i stand til at identificere, analysere, udvikle og forbedre egen kliniske praksis. I denne enkle introduktion til metodelære viser forfatterne hvordan.I bogen udfolder forfatterne en række eksempler på metoder til at undersøge praksis. Det gør de med udgangspunkt i konkrete eksempler på kliniske problemstillinger, som de undersøger med ønsket om at forstå og forklare, for efterfølgende at sætte læseren i stand til at kunne handle i forhold til problemstillingerne. Metoderne udgør samlet en videnskabeligt funderet værktøjskasse til brug i uddannelse og klinik.Metoderne er:Narrativ, kropsfænomenologisk og hermeneutisk metode (del 1)Dokumentanalyse, deltagerobservation og fokusgruppeinterview (del 2)Systematisk litteraturstudie, statistisk analyse og eksperimentel metode (del 3)UNDERSØGELSESMETODER I SUNDHEDSFAGLIGT ARBEJDE er skrevet af undervisere og forskere på sundhedsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon. Bogen henvender sig til professionsbachelorstuderende ved sundhedsuddannelserne og til sundhedsprofessionelle i klinisk praksis.

 • - Håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning
  af Peter Stray Jørgensen & Lotte Rienecker
  291,95 kr.

  Den gode opgave er håndbogen til studerende på videregående uddannelser der skriver bachelor-/kandidatopgaver, projekter og specialer på alle årgange på universitets- og projektorienterede uddannelser, bundne opgaver/essays samt diplom- og masteropgaver.Læs om:• kvalitetskriterier • problemformulering, materialer, metoder og teorier • argumentation • struktur og disponering • brug af videnskabsteori • informationssøgning og -inddragelse • opgavesprog på dansk • skriveprocesser, individuelt og i grupper • skrivning sammen med andre – et helt nyt kapitel! 6. udgave er fuld af nye eksempler fra gode opgaver, projekter og specialer, og har aktiviteter i skemaform til at komme godt og rigtigt i gang med opgaveskrivningen. Alle aktiviteter og skemaer kan downloades fra samfundslitteratur.dk/dgo Den gode opgave er skrevet af en række eksperter i akademisk skrivning, informationssøgning og videnskabsteori.Med bidrag fra: Ida Klitgård, Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Kirstin Remvig, Charlotte Wien og Lotte Thing Rasmussen

 • af Eva T. Overvad & Mia Lund Andersen
  274,95 kr.

  Med Kunsten at studere til pædagog får du de bedste forudsætninger for at komme til at mestre det håndværk og den kunst, det er at studere til pædagog.Bogen introducerer blandt andet til studieaktivitetsmodellen, undervisning, praktik, vejledning, feedback, peer feedback, prøver og foretagsomhed. Den er desuden udstyret med en række skabeloner og tips og tricks, som hjælper dig med at navigere i de mange nye discipliner, studiet byder på.Ud over den studietekniske indføring i alle de discipliner, man som kommende pædagog skal tilegne sig i løbet af sin studietid, giver bogen en indsigt i den menneskelige betydning af at uddanne sig til pædagog. Du kan blandt andet spejle dig i tidligere studerende, som deler små og store bekymringer og indsigter i forhold til det at studere.

 • - Håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  af Marianne Eskebæk Larsen, Jakob Matthiesen, Katja Vilien & mfl.
  223,95 kr.

  Denne bog er skrevet til dig, som går på læreruddannelsen. Den handler om at skrive opgaver, uanset hvilket emne du skriver om, og hvor du er i din uddannelse. Det kan være, du lige er startet, er i praktik eller skriver bachelorprojekt.Bogen handler ikke kun om at sætte ord på papir eller skærm, men også om det, der omgiver selve opgaveskrivningen. Den er derfor ikke kun en bog om at skrive, men også en studiemetodisk bog, som på flere måder støtter dig gennem din uddannelse.Bogen består af tre dele: Første del omhandler studieteknik og skriveproces. Anden del kommer omkring de emner, der relaterer sig til opgaveskrivning, fx informationssøgning og vejledning. Vi udfolder desuden de forskellige skrivemåder, som hører til den akademiske genre. Tredje del behandler de opgavetyper, du møder på studiet.Vi håber, at denne bog giver dig det, vi selv savnede, da vi begyndte på vores uddannelse: Gode tips, viden og vejledning om, hvordan man får det bedste ud studietiden fra start til slut.

 • - Effective Analysis, Argument and Reflection
  af Stella Cottrell
  194,95 - 237,95 kr.

  Written by internationally renowned author Stella Cottrell, this is an essential resource for students looking to refine their thinking, reading and writing skills.

 • af Jacob Jonia
  66,95 kr.

 • - læsestrategier og læseteknikker
  af Peter Stray Jørgensen
  108,95 kr.

  Hæftet instruerer i forskellige læsemåder tilpasset forskellige formål med læsningen: Overblikslæsning, skimning, selektiv læsning m.fl. Og der er gode råd til forskellige læsesituationer: Pensumlæsning, eksamenslæsning, læsning til undervisning og læsning til opgaveskrivning.

 • - En praktisk guide til skrivehåndværket
  af Mikkel Hvid
  100,95 kr.

  Alle kan lære at skrive. Og de fleste kan lære at skrive bedre.FRA TANKE TIL TEKST lærer dig skrivehåndværket fra grunden – altså hvordan du effektivt omsætter dine tanker til tekst. Hvordan du får det, du har i hovedet, udtrykt på papir eller på skærmen.Bogen giver dig bl.a. praktiske råd om:hvordan du idéudvikler din opgavehvordan du gør idéen skriveklarhvordan du vinkler idéen, så teksten skriver sig selvhvad du helt praktisk skal gøre, når du sidder ved tastaturet hvordan du planlægger dine skriveopgaver.Bogen fokuserer på opgaveskrivning og henvender sig til studerende på alle uddannelsestrin. Men dens skrivesyn, metode, råd og værktøjer kan bruges af alle typer skribenter til alle slags tekster.

 • - Inspiration fra praksisnær skoleforskning
  af Hanne Møller, Annette Søndergaard Gregersen, Vibeke Schrøder & mfl.
  186,95 kr.

  Er du lærerstuderende og skal i gang med bachelorprojektet? Savner du inspiration til, hvordan du skal arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling? Så er der hjælp at hente i denne bog, som handler om undersøgelsesprocessen fra problemformulering til analyse af empiriske data. I 10 kapitler åbner en række forskere og bachelorvejledere døren til, hvordan undersøgelsesarbejde med kvalitative metoder kan se ud i praksis. De tager dig med ind i maskinrummet og giver dig konkrete eksempler på, hvordan du: Indkredser din lærerfaglige problemstilling og problemformulerer (del 1)Vælger metode og teori og producerer data (del 2)Analyserer data (del 3) Det er forfatternes mål, at du kan se dit bachelorprojekt både som en meningsfuld afslutning på din læreruddannelse og som en åbning mod dit kommende professionelle virke i skolen.

 • af Lliam S Herneson
  157,95 kr.

  Sometimes, the best way to learn something is to do it. This book will take you by the hand and show how to actually make, finish, care for, and use the ancient runes in a way that is more "How to" than most books on the subject. This is specifically meant for the individuals who want to learn the uses of the Elder Futhark, not just the esoteric meanings and history of them. You'll learn about the various ways of making runes, bind-runes, talisman, and charms, as well as the many uses for them, both traditional and modern. Everything from the tools and techniques to the materials and accessories you might employ... all is explained in detail from a runemaster with over 30 years of practical experience.

 • - How to do it
  af Eva Bendix Petersen & Kasper Anthon Sørensen
  165,95 kr.

  Personal chemistry is often highlighted as the marker of the good project group, and students therefore often believe that it is essential to work in groups with the right people, who share their ambitions and work ethic.In The Project Group the authors argue and show how a focus on project work as a professional practice, where the focus is on actions rather than on personalities and good chemistry, enables productive project work in groups for all.This is what you can read about in the book:Problem-oriented project work (PPL) What are the rationales behind it? What is expected of the student?The learning theory of group work What is the point of working in groups? What does it take to create a community of learners?Facilitation A vital tool for managing group meetings and work processes.Project management A crucial tool for planning the project and its timely submission.Conflicts in the collaboration What do we do? Who can help us?The group examThe Project Group is written for university students, who work in groups on a project for shorter or longer periods. The book presents arguments for project and group work and provides specific tools that students can use from day 1. The book is also useful for students and teachers in other higher education contexts.

 • af Malene Rossau
  107,95 kr.

  En bog, som giver dig værktøjer til at vinke farvel til eksamensangst og i stedet sige ‘EKSAMEN, her kommer JEG!’.EKSAMEN, her kommer JEG! er bygget op omkring positivitet som enorm drivkraft. Bogen hjælper dig til at få fokus på dine styrker, dit kropssprog, hvordan du øger fokus og koncentration og øger indlæring af pensumstoffet. EKSAMEN, her kommer JEG! indeholder desuden 24 øvelser, som hjælper dig til at kunne tage styringen i din eksamenssituation, og som kan rette et projektørlys mod alle de kraftfulde værktøjer, du selv indeholder. Værktøjer, som kan hjælpe dig til at udnytte dit fulde potentiale, ikke blot i eksamenstiden, men også fremover. EKSAMEN, her kommer JEG! henvender sig til grundskolen, ungdomsuddannelserne, men også til de erfarne, som gerne vil have flere positive værktøjer at trække på i en eksamenssituation.

 • af Julia Käfer
  703,95 kr.

  Die Arbeit widmet sich dem Umgang mit Fehlern im Unterricht und untersucht empirisch seine Bedeutung fur den Lernerfolg von Schulerinnen und Schulern im Fach Englisch der Sekundarstufe I. Hierzu wird ein multiperspektivischer Untersuchungsansatz verfolgt: Neben der Perspektive der Schulerinnen und Schuler werden auch Einschatzungen externer Beobachterinnen und Beobachter zum Umgang mit Fehlern im Unterricht herangezogen. Unter Berucksichtigung des aktuellen theoretischen und methodischen Forschungsstandes wird damit einerseits der Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Schulerinnen und Schulern zum Umgang mit Fehlern im Unterricht und ihrer Leistung wie auch ihrer Lernmotivation untersucht und gleichzeitig gepruft, inwieweit die Schulerwahrnehmung durch individuelle Schulermerkmale sowie durch Merkmale des Lernkontexts beeinflusst wird. Andererseits wird in dieser Arbeit das Potenzial der in der empirischen Unterrichtsforschung bislang wenig eingesetzten Thin-Slices-Methode exploriert und gepruft, inwieweit heuristische Urteile externer Beobachterinnen und Beobachter geeignet sind, um ein so spezifisches und komplexes Unterrichtsmerkmal wie den Umgang mit Fehlern zuverlassig zu erfassen.

 • af Benjamin Luke Moorhouse
  384,95 kr.

  This book explores teaching abroad during initial teacher education, an increasingly common practice in the initial preparation of teachers. Teaching abroad involves pre-service teachers spending a defined period teaching in a foreign country or in an alternative, and preferably a distinctly different, education system from the one in which they are receiving their initial teacher education. The book, drawing on relevant literature and the author's first-hand experience of developing and leading a teaching-abroad project, is a concise but comprehensive introduction to the field. Important aspects of the initiative, such as rationale, project designs, benefits, criticisms and limitations, community considerations and future possibilities are included. The book is an important starting point for teacher educators interested in developing teaching abroad projects, as well as academics and scholars interested in the principles, practices, and debates around teaching abroad in initial teacher education. 

 • af Colette Murphy
  1.210,95 kr.

  This book highlights those aspects of Vygotskian theory which are most cogent to Science Education, including the Zone of Proximal Development (ZPD), concept development, play and imagination. Whilst these and other Vygotskian constructs apply to both research and practice in all forms of Science Education, this book employs a specific and critical focus on one or two key concepts for each context. Thus play and imagination are explored in depth in the chapter on science in early childhood learning, the ZPD is considered in depth in the primary school science chapter, and concept development in the secondary-level chapter. Chapters on higher education science learning and teaching, science teacher education, informal science learning, science education research, and the scientific endeavour itself draws on those aspects of Vygotskian theory which relate most closely. This book makes an important contribution to Vygotskian theory. Never before has it been applied so widely and comprehensively to the field of science and STEM education. The book is intended for students and academics in science and STEM education and the social sciences. It is also of interest to Vygotsky scholars and those involved in the analysis of pedagogic practice within and beyond science and STEM education.

 • af Edward de Bono & Caspar de Bono
  218,95 kr.

 • af Janice Carroll & Izraelevitz Ellis Terry
  227,95 kr.

 • af Teri Kwal Gamble & Michael W. Gamble
  978,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.