Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Studiefærdigheder og læringsfærdigheder: generelt

Her finder du spændende bøger om Studiefærdigheder og læringsfærdigheder: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 325 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Studieteknik.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (288)
 • (42)
Format
 • (287)
 • (25)
 • (15)
 • (9)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (39)
 • (261)
 • (23)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (1)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
Serie
 • (63)
 • (5)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Tag
 • (6)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - en introduktion
  af Thomas Harboe
  252,95 kr.

  Metode og projektskrivning giver en bred introduktion til de metoder, som bruges i de samfundsvidenskabelige fag og discipliner. Bogen præsenterer og forklarer de begreber, fremgangsmåder og værktøjer, der er vigtige, når man laver undersøgelser og skriver rapporter og opgaver. Metode og projektskrivning er en omskrevet udgave og en afløser for Indføring i samfundsvidenskabelig metode (2006). Metode og projektskrivning er oplagt til brug i undervisningen på de videregående uddannelser og er også velegnet til selvstudium eller som hjælp til op­gaveskrivning.

 • - Samarbejde og facilitering
  af Ib Ravn, Lisbet Rask, Morten Birk Hansen & mfl.
  171,95 kr.

  Hvordan får man en studiegruppe til at fungere? Normalt ønsker man at komme i gruppe med nogen, man fungerer godt med på et personligt plan. Men hvis man lærer at facilitere en gruppe og udvikler et professionelt sprog for samarbejde, kan man faktisk få langt de fleste grupper til at fungere – også selvom man ikke går i byen sammen. Skiftes man fx til at facilitere gruppens arbejde, bliver drøftelserne mere fokuserede, resultatskabende og inkluderende. Ledelse og undervisere på uddannelser bør etablere en  professionel kultur om studiegruppernes samarbejde, herunder sammensætte grupperne og oplære de studerende i facilitering. En studiegruppetjeneste kan hjælpe grupperne, hvis de får problemer. Bogen henvender sig især til studerende på lærer- og pædagoguddannelserne, men kan bruges af alle studiegrupper.

 • - Viden, værktøjer og læring
  af Anita Mac & Peter Hagedorn-Rasmussen
  309,95 kr.

  Selvom projektarbejdet er en central del af mange studier, har det ingen manual. Derfor er det krævende at gennemføre et projektarbejde, både fagligt og samarbejdsmæssigt. Denne introduktion til projektarbejdets sociologi hjælper dig med at tilegne dig stærke projektkompetencer til gavn for din studie- og din erhvervskompetence. Du får bl.a. hjælp til at kunne forstå projekters faglige og samarbejdsmæssige kompleksitet, skabe meningsfulde projektmøder, forstå og håndtere faglige og sociale konflikter, forstå din egen og andres roller og bidrag til projektarbejdet, lave en arbejdsplan for projektet, arbejde kreativt med projektets muligheder, arbejde akademisk med faglige tekster og følge op på din egen læring. OBS! Ny udgave udkommer i maj 2018, benyt SBN 9788759328729

 • af Andreas Beck Holm
  309,95 kr.

  Videnskab i virkeligheden tager afsæt i de studerendes fremtid som vidensarbejdere. Andreas Beck Holm kombinerer en grundig gennemgang af videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger med en perspektivering til vidensarbejdernes udfordringer i virksomheder og organisationer og til, hvordan de studerende selv kan arbejde med teorierne. Stoffet præsenteres tilgængeligt og overskueligt, bl.a. gennem opsummerende kapitler, fremhævning af nøglebegreber, samt arbejds- og refleksionsspørgsmål.I 2. udgave af denne bredt anvendte introduktion til videnskabsteori er nogle kapitler revideret, bogen er blevet tilføjet en omtale af aktuelle cases og problemstillinger, og der er indføjet et nyt kapitel om pragmatismen.

 • - Red din opgaveskrivning
  af Helle Hvass & Stine Heger
  196,95 kr.

  Har du nogensinde oplevet at være på dybt vand i en skriveproces? Godt. Så er du ligesom de fleste andre studerende før dig. Og det eneste, der hjælper, når det er svært at skrive, det er at skrive (og skrive). Uanset hvor længe du træder vande (tænker, læser, overspringshandler), vil du ikke komme fremad, med mindre du skriver! Derfor skal du ikke bare læse bogen her, du skal også skrive i den. Det kan nemlig få dig i gang og videre med din opgaveskrivning. Vi siger ikke, at det er let at skrive. Men vi siger, at vi hjælper dig, så du ikke drukner i processen. Bogens råd og øvelser bygger på akademisk skrivevejledning af mere end 1.000 studerende, deres spørgsmål og vores svar. Brug bogen som forberedelse til opgaveskrivning og løbende, imens du er i gang med at skrive en opgave. De forskellige dele af bogen hjælper dig igennem skriveprocessens faser og sætter dig i gang med konkrete forslag til, hvad og hvordan du skal skrive.

 • - Hvad kræver opgaven?
  af Nicolaj Suhr Jensen
  283,95 kr.

  Gruppe- eller teamsamarbejde - Hvad kræver opgaven handler om, hvordan man med udgangspunkt i opgaven vælger den rette måde at samarbejde på. Det effektive samarbejde opstår ikke af sig selv, men skaber derimod et væld af spørgsmål og dilemmaer. Mange organisationer er blevet forført af ordet team, som om det i sig selv er vejen til et effektivt samarbejde. Budskabet i denne bog er, at det er opgaven, som afgør, hvordan der bør samarbejdes. Der opstilles en række samarbejdsniveauer, som kan vælges, både i forhold til hvilken opgave, der er tale om og i forhold til, hvilke kompetencer de enkelte medarbejdere eller fællesskaber besidder. Her er teamsamarbejdet et valg blandt flere.Gruppe- eller teamsamarbejde - Hvad kræver opgaven henvender sig til alle med interesse for det organisatoriske samarbejde. Bogens indhold og form retter sig både mod dem, der ønsker mere viden om og nye perspektiver på forskellige samarbejdsformer, samt mod studerende.Gruppe- eller teamsarbejde - Hvad kræver opgaven er skrevet med udgangspunkt i forskning og samler meget af den viden, der er på området.

 • - Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver
  af Vanessa Sonne-Ragans
  285,95 - 309,95 kr.

  Anvendt videnskabsteori præsenterer en anvendelsesorienteret tilgang til videnskabsteorien. Således viser Vanessa Sonne-Ragans, hvordan den studerende anvender videnskabsteoretiske termer i sin opgave - uanset emne, fag eller din disciplin.Hun giver et overblik over teorierne og deres placering i en større videnskabelig sammenhæng og viser, hvordan videnskabsteori, udover at være en selvstændig disciplin, også er et metateoretisk redskab i videnskabelige opgaver.

 • - En håndbog
  af Ditte Jacobsen
  240,95 kr.

  At skulle samarbejde og lære sammen på tværs af professioner er noget, der ofte rummer helt nye udfordringer for de fleste professionsstuderende. Ikke alene er litteraturen, undervisningens tilrettelæggelse og omgangsformen anderledes, end hvad de fleste er vant til, men også den faglige problemstilling, man samarbejder om at løse, kan for mange kræve en omstilling i forhold til ens kernefaglighed. Alle udfordringerne til trods så er det tværprofessionelle samarbejde, noget man kan lære, og denne bog et godt sted at starte. Bogen belyser, hvad tværprofessionelt samarbejde er, hvorfor det er nødvendigt og hvilke udfordringer det kan rumme - under studiet såvel som i den professionelle praksis. Først og fremmest er bogen dog en guide, som støtter studiegruppen i at tilrettelægge arbejdet og håndtere de vanskeligheder, som den måtte møde undervejs. Bogens introducerende kapitler er skrevet tæt op ad cases, som dels afspejler typiske samarbejdssituationer i tværprofessionelle studiegrupper og dels praksisnære problemstillinger med borgere, der kun kan løses ved samarbejde mellem forskellige professioner. Undervejs er kapitlerne suppleret med opgaver og forslag til konkrete værktøjer, som kan styrke studiegruppens læring og problemløsning.

 • - til opgaver, projekter og artikler
  af Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker & Anne Sofie Jakobsen
  171,95 kr.

  Skriver du opgave, projekt, speciale, artikel, afhandling, rapport på dansk, eller skal du vejlede, undervise, fagfællebedømme eller redigere nogen der gør det - så er her en stor samling akademiske fraser (= formuleringer, vendinger, udtryk) i lister og skemaer.Fraserne kan bruges som de står i bogen, og kombineres og udvikles på utallige måder og de bruges til at formulere hvordan man indleder til og begrunder problem, teori- og metodevalg, analyser, resultater og fortolkninger, diskussioner, designs og vurderinger og hvordan man inddrager og diskuterer litteratur, data, figurer, og endelig fraser til at metakommunikere, samle op, konkludere og perspektivere.Fraser er en slags sproglig lim der binder tekstens elementer sammen, så de ikke står hver for sig, og de udgør en resurse af udtryksmuligheder som man kan bruge til at formidle det faglige indhold.Fraserne i bogen har vi hentet fra nye danske forskningsartikler og rapporter fra en lang række fag på tværs af hovedområder.Få en forklaring på hvor fraser kommer fra, og hvad de bruges til, og få et konkret og brugbart udgangspunkt for at begynde eller færdiggøre skrivningen med en god samling akademiske fraser i skemaer med utallige kombinationsmuligheder.Formulér dig godt med fraser!

 • - A Workbook
  af Kaare Pedersen & Poul Bitsch Olsen
  378,95 - 534,95 kr.

  roup formation, problem formulation, method, analysis, writing process and cooperation are just some of the elements of problem-oriented project work.This book supports the students in acquiring the craft of project work from the initial project concept to the last sentence of the report.To achieve this, the authors present the questions that the students will encounter. The students are given specific tools, ideas and concepts relevant to the process and work involved in carrying out a project.Since the last edition of the English version of this book, it has been revised several times with updated chapters, new examples, a new structure and new co-writers of some chapters.

 • - en grundbog
  af Niels Sandholm Larsen & Jesper Frederiksen
  252,95 kr.

  Fremtidens sundhedsprofessionelle skal være i stand til at identificere, analysere, udvikle og forbedre egen kliniske praksis. I denne enkle introduktion til metodelære viser forfatterne hvordan.I bogen udfolder forfatterne en række eksempler på metoder til at undersøge praksis. Det gør de med udgangspunkt i konkrete eksempler på kliniske problemstillinger, som de undersøger med ønsket om at forstå og forklare, for efterfølgende at sætte læseren i stand til at kunne handle i forhold til problemstillingerne. Metoderne udgør samlet en videnskabeligt funderet værktøjskasse til brug i uddannelse og klinik.Metoderne er:Narrativ, kropsfænomenologisk og hermeneutisk metode (del 1)Dokumentanalyse, deltagerobservation og fokusgruppeinterview (del 2)Systematisk litteraturstudie, statistisk analyse og eksperimentel metode (del 3)UNDERSØGELSESMETODER I SUNDHEDSFAGLIGT ARBEJDE er skrevet af undervisere og forskere på sundhedsuddannelserne ved Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon. Bogen henvender sig til professionsbachelorstuderende ved sundhedsuddannelserne og til sundhedsprofessionelle i klinisk praksis.

 • af Eva T. Overvad & Mia Lund Andersen
  278,95 kr.

  Med Kunsten at studere til pædagog får du de bedste forudsætninger for at komme til at mestre det håndværk og den kunst, det er at studere til pædagog.Bogen introducerer blandt andet til studieaktivitetsmodellen, undervisning, praktik, vejledning, feedback, peer feedback, prøver og foretagsomhed. Den er desuden udstyret med en række skabeloner og tips og tricks, som hjælper dig med at navigere i de mange nye discipliner, studiet byder på.Ud over den studietekniske indføring i alle de discipliner, man som kommende pædagog skal tilegne sig i løbet af sin studietid, giver bogen en indsigt i den menneskelige betydning af at uddanne sig til pædagog. Du kan blandt andet spejle dig i tidligere studerende, som deler små og store bekymringer og indsigter i forhold til det at studere.

 • - Håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  af Marianne Eskebæk Larsen & Jakob Matthiesen
  227,95 kr.

  Denne bog er skrevet til dig, som går på socialrådgiveruddannelsen. Den handler om at skrive opgaver, uanset hvilket emne du skriver om, og hvor du er i din uddannelse. Det kan være, du lige er startet, er i praktik eller skriver bachelorprojekt.Bogen handler ikke kun om at sætte ord på papir eller skærm, men også om det, der omgiver selve opgaveskrivningen. Den er derfor ikke kun en bog om at skrive, men også en studiemetodisk bog, som på flere måder støtter dig gennem din uddannelse.Bogen består af tre dele: Første del omhandler studieteknik og skriveproces. Anden del kommer omkring de emner, der relaterer sig til opgaveskrivning, fx informationssøgning og vejledning. Vi udfolder desuden de forskellige skrivemåder, som hører til den akademiske genre. Tredje del behandler de opgavetyper, du møder på studiet.Vi håber, at denne bog giver dig det, vi selv savnede, da vi begyndte på vores uddannelse: Gode tips, viden og vejledning om, hvordan man får det bedste ud studietiden fra start til slut.

 • af Jacob Jonia
  67,95 kr.

 • - Håndbog i akademisk skrivning og studieteknik
  af Marianne Eskebæk Larsen, Jakob Matthiesen, Katja Vilien & mfl.
  227,95 kr.

  Denne bog er skrevet til dig, som går på læreruddannelsen. Den handler om at skrive opgaver, uanset hvilket emne du skriver om, og hvor du er i din uddannelse. Det kan være, du lige er startet, er i praktik eller skriver bachelorprojekt.Bogen handler ikke kun om at sætte ord på papir eller skærm, men også om det, der omgiver selve opgaveskrivningen. Den er derfor ikke kun en bog om at skrive, men også en studiemetodisk bog, som på flere måder støtter dig gennem din uddannelse.Bogen består af tre dele: Første del omhandler studieteknik og skriveproces. Anden del kommer omkring de emner, der relaterer sig til opgaveskrivning, fx informationssøgning og vejledning. Vi udfolder desuden de forskellige skrivemåder, som hører til den akademiske genre. Tredje del behandler de opgavetyper, du møder på studiet.Vi håber, at denne bog giver dig det, vi selv savnede, da vi begyndte på vores uddannelse: Gode tips, viden og vejledning om, hvordan man får det bedste ud studietiden fra start til slut.

 • - læsestrategier og læseteknikker
  af Peter Stray Jørgensen
  97,95 kr.

  Hæftet instruerer i forskellige læsemåder tilpasset forskellige formål med læsningen: Overblikslæsning, skimning, selektiv læsning m.fl. Og der er gode råd til forskellige læsesituationer: Pensumlæsning, eksamenslæsning, læsning til undervisning og læsning til opgaveskrivning.

 • - En praktisk guide til skrivehåndværket
  af Mikkel Hvid
  101,95 kr.

  Alle kan lære at skrive. Og de fleste kan lære at skrive bedre.FRA TANKE TIL TEKST lærer dig skrivehåndværket fra grunden – altså hvordan du effektivt omsætter dine tanker til tekst. Hvordan du får det, du har i hovedet, udtrykt på papir eller på skærmen.Bogen giver dig bl.a. praktiske råd om:hvordan du idéudvikler din opgavehvordan du gør idéen skriveklarhvordan du vinkler idéen, så teksten skriver sig selvhvad du helt praktisk skal gøre, når du sidder ved tastaturet hvordan du planlægger dine skriveopgaver.Bogen fokuserer på opgaveskrivning og henvender sig til studerende på alle uddannelsestrin. Men dens skrivesyn, metode, råd og værktøjer kan bruges af alle typer skribenter til alle slags tekster.

 • - Inspiration fra praksisnær skoleforskning
  af Hanne Møller, Annette Søndergaard Gregersen, Vibeke Schrøder & mfl.
  188,95 kr.

  Er du lærerstuderende og skal i gang med bachelorprojektet? Savner du inspiration til, hvordan du skal arbejde med at undersøge en lærerfaglig problemstilling? Så er der hjælp at hente i denne bog, som handler om undersøgelsesprocessen fra problemformulering til analyse af empiriske data. I 10 kapitler åbner en række forskere og bachelorvejledere døren til, hvordan undersøgelsesarbejde med kvalitative metoder kan se ud i praksis. De tager dig med ind i maskinrummet og giver dig konkrete eksempler på, hvordan du: Indkredser din lærerfaglige problemstilling og problemformulerer (del 1)Vælger metode og teori og producerer data (del 2)Analyserer data (del 3) Det er forfatternes mål, at du kan se dit bachelorprojekt både som en meningsfuld afslutning på din læreruddannelse og som en åbning mod dit kommende professionelle virke i skolen.

 • - How to do it
  af Eva Bendix Petersen & Kasper Anthon Sørensen
  166,95 kr.

  Personal chemistry is often highlighted as the marker of the good project group, and students therefore often believe that it is essential to work in groups with the right people, who share their ambitions and work ethic.In The Project Group the authors argue and show how a focus on project work as a professional practice, where the focus is on actions rather than on personalities and good chemistry, enables productive project work in groups for all.This is what you can read about in the book:Problem-oriented project work (PPL) What are the rationales behind it? What is expected of the student?The learning theory of group work What is the point of working in groups? What does it take to create a community of learners?Facilitation A vital tool for managing group meetings and work processes.Project management A crucial tool for planning the project and its timely submission.Conflicts in the collaboration What do we do? Who can help us?The group examThe Project Group is written for university students, who work in groups on a project for shorter or longer periods. The book presents arguments for project and group work and provides specific tools that students can use from day 1. The book is also useful for students and teachers in other higher education contexts.

 • af Malene Rossau
  98,95 kr.

  En bog, som giver dig værktøjer til at vinke farvel til eksamensangst og i stedet sige ‘EKSAMEN, her kommer JEG!’.EKSAMEN, her kommer JEG! er bygget op omkring positivitet som enorm drivkraft. Bogen hjælper dig til at få fokus på dine styrker, dit kropssprog, hvordan du øger fokus og koncentration og øger indlæring af pensumstoffet. EKSAMEN, her kommer JEG! indeholder desuden 24 øvelser, som hjælper dig til at kunne tage styringen i din eksamenssituation, og som kan rette et projektørlys mod alle de kraftfulde værktøjer, du selv indeholder. Værktøjer, som kan hjælpe dig til at udnytte dit fulde potentiale, ikke blot i eksamenstiden, men også fremover. EKSAMEN, her kommer JEG! henvender sig til grundskolen, ungdomsuddannelserne, men også til de erfarne, som gerne vil have flere positive værktøjer at trække på i en eksamenssituation.

 • - Problembaseret læring i grundskolen
  af Morten Samsø Schmidt & Malene Arp
  251,95 - 300,95 kr.

  Halvdelen af undervisningstiden bliver tilrettelagt med gruppearbejde. Men ved vi, hvad der virker? Hvordan arbejder eleverne sammen? Og hvordan får vi skabt det gode gruppearbejde? DET GODE GRUPPEARBEJDE er en grundbog, som giver lærere teoretiske og konkrete værktøjer til at styrke og lykkes med gruppearbejdet i grundskolen. Mange elever og lærere oplever, at gruppearbejde til tider kan være konfliktfyldt, udfordrende og spild af tid. Det rejser et væld af spørgsmål: Lægger opgaven op til samarbejde? Er den godt beskrevet? Ved eleverne overhovedet, hvordan de skal samarbejde? Fungerer det? Og hvad gør eleverne, hvis det ikke fungerer? Hvordan støtter man den gode proces som lærer? Bogen giver praksisnære svar på disse spørgsmål – og mange konkrete redskaber til både planlægning og undervisning. DET GODE GRUPPEARBEJDE tager udgangspunkt i problembaseret læring, hvor eleverne arbejder med autentiske problemstillinger, og der er fokus på proces, samarbejde, kildekritik og på at arbejde undersøgende og bruge it på en meningsfuld måde. DET GODE GRUPPEARBEJDE henvender sig til alle lærere i grundskolen og lærerstuderende, som har brug for teoretisk baggrund samt værktøjer og konkrete undervisningsforløb om gruppearbejde med fokus på problembaseret læring.Om forfatterne:Morten Samsø Schmidt er cand.mag. i pædagogik og uddannelsesstudier og historie, uddannet lærer og master i IKT og læring.Malene Arp er cand.mag. i dansk og uddannet lærer.

 • af Pia Petersen, Lisbeth Pedersen, Henrik Wiwe Mortensen, mfl.
  458,95 kr.

  -

 • af Hugh Foley, Accolade Press & R. P. Davis
  156,95 kr.

 • af Franziska Vogt & Julia Nentwich
  573,95 kr.

  In diesem Open-Access-Sammelband wird angehenden und fortgeschrittenen Forschenden aufgezeigt, wie «doing» und «undoing gender» in Institutionen der frühen Kindheit erforscht und analysiert werden können.Thematisiert werden:zentrale theoretische Konzeptionen von doing und undoing gender verschiedener sozialwissenschaftlicher Theorietraditionenein multimethodischer und multiperspektivischer Ansatz zur empirischen Untersuchung mit qualitativ-ethnographischen ForschungsmethodenVielfältige analytische Zugänge: Raumanalyse, Sequenzanalyse, Dokumentenanalyse, sozialwissenschaftlich hermeneutische Analyse, Diskursanalyse, Analyse organisationaler PraktikenErziehungswissenschaftliche und sozialpsychologische Perspektiven auf Kindertagesstätten als Arbeitsplatz und Organisation, Raum- und Spielangebote, Organisationsentwicklung und eine genderreflektierte Pädagogik

 • - Håndbog i opgave-, projekt- og specialeskrivning
  af Peter Stray Jørgensen & Lotte Rienecker
  296,95 kr.

  Den gode opgave er håndbogen til studerende på videregående uddannelser der skriver bachelor-/kandidatopgaver, projekter og specialer på alle årgange på universitets- og projektorienterede uddannelser, bundne opgaver/essays samt diplom- og masteropgaver.Læs om:• kvalitetskriterier • problemformulering, materialer, metoder og teorier • argumentation • struktur og disponering • brug af videnskabsteori • informationssøgning og -inddragelse • opgavesprog på dansk • skriveprocesser, individuelt og i grupper • skrivning sammen med andre – et helt nyt kapitel! 6. udgave er fuld af nye eksempler fra gode opgaver, projekter og specialer, og har aktiviteter i skemaform til at komme godt og rigtigt i gang med opgaveskrivningen. Alle aktiviteter og skemaer kan downloades fra samfundslitteratur.dk/dgo Den gode opgave er skrevet af en række eksperter i akademisk skrivning, informationssøgning og videnskabsteori.Med bidrag fra: Ida Klitgård, Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Kirstin Remvig, Charlotte Wien og Lotte Thing Rasmussen

 • - Håndbog til de flerfaglige forløb og større skriftlige opgaver
  af Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker, Magnus Riisager, mfl.
  231,95 kr.

  Den gode opgave på stx er til dig, der går i 1.-3.g på stx og skal til at arbejde med et flerfagligt forløb eller en større skriftlig opgave. Bogens centrale pointe er, at man i disse flerfaglige undersøgelser bør gå videnskabeligt til værks. Og det er noget, du skal træne i arbejdet med dine egne undersøgelser og opgaver. Her vil du med hjælp fra denne bog bl.a. kunne få svar på følgende centrale spørgsmål:Hvordan laver man en god videnskabelig undersøgelse?Hvordan dokumenterer og formidler man en flerfaglig undersøgelse i en større skriftlig opgave, og hvordan formidler man den mundtligt?Hvordan og med hvilket formål kan man i en flerfaglig undersøgelse gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser?Hvordan kan man arbejde med at opstille innovative løsningsforslag?Som hjælp til at få videnskabsteori og metode ind i dine flerfaglige undersøgelser, vil du i bogen blive præsenteret for Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens pentagonmodel for den gode videnskabelige undersøgelse og opgave. Du vil herudover møde en masse aktiviteter og eksempler, der også kan hjælpe dig med at anvende det, du læser om, i dine egne flerfaglige undersøgelser og opgaver.Alle bogens afsnit er farvekodede, så du let kan gennemskue, om afsnittet understøtter basale, centrale eller mere avancerede undersøgelses- og skrivekompetencer. Du vil derfor kunne bruge bogen, uanset om du går i 1., 2. eller 3.g, og uanset hvordan dine faglige forudsætninger og ambitioner er.

 • - Din studiestart på pædagoguddannelsen
  af Lise Alsted Henrichsen, Margrethe Hjerrild, Anne Katrine Rask, mfl.
  231,95 kr.

  Bogen er skrevet til nye studerende på pædagoguddannelsen. Vi giver en kort og letlæst introduktion til de studieteknikker, som pædagogstuderende forventes at bruge og mestre med tiden. Studieteknikkerne handler om forventninger til livet som studerende, gruppesamarbejde, læsning, skrivning, litteratursøgning, mundtlig præsentation, kildekritik, opgaveskrivning, referencer samt sjove, anderledes og æstetiske måder at lære og blive pædagog på.Læs bogen fra start til slut – eller brug den som opslagsværk til hurtige introduktioner.

 • af Poula Helth
  274,95 kr.

  Alt for mange kompetencer går tabt, fordi vi ikke formår at organisere læring. Metoder til læring i praksis handler om, hvordan man inddrager og arbejder med daglig praksis i læring under kurser, uddannelse og efteruddannelse. Læs også om, hvordan læring opnået under uddannelse forankres i den daglige ledelse, projekter og arbejde.Metoder til læring i praksis er skrevet af en række forskere, undervisere og konsulenter fra universiteter, organisationer og det private erhvervsliv. Bogen indeholder kapitler om læring i forbindelse med løsning af komplekse opgaver, om refleksiv lederudvikling, om design af læringsforløb og om nye uddannelses- og læringsformer m.m. Fælles for kapitlerne er, at de giver forslag til, hvordan læring i, af og gennem praksis kan gribes an – både af den, der lærer, og den, der lærer fra sig.Metoder til læring i praksis er redigeret af Poula Helth og har bidrag af Berit Møller, Randi Juul Olsen, Jesper Wass Hansen, Anja Overgaard Thomassen, Lisbeth Dybro, Hanne Møller, Helle Mortensen, Rikke Horup, Holger Højlund, Morten Svalgaard Nielsen, Kenneth Børgesen, Charlotte Biil, Isa Keller-Andreasen, Christa Amhøj og Oleg Kofoed.

 • af Jens Christian Jacobsen
  217,95 kr.

  Hvad betyder det at gennemføre en analyse? Hvilke metoder findes der, og hvordan vælger man de bedst egnede?Det er nogle af de spørgsmål, pædagogstuderende stiller sig selv og hinanden, når de bliver bedt om at lave en analyse.Denne bog støtter den studerende i at udvikle sine analytiske kompetencer. Bogen præsenterer forskellige forskningstilgange og teorier, der kan inddrages i analysedelen i de forskellige opgaver i løbet af studiet. Den introducerer brugbare analysemetoder, og forklarer, hvilke typer af analyser de hver især er egnet til. Det hele konkretiseres med praktiske eksempler på analyser af data, som er indhentet fra den pædagogiske praksis.Den studerende får altså både redskaberne til forskellige analyser og eksempler på, hvordan de kan anvendes trin for trin.

 • - En håndbog til professionsbachelorstuderende
  af Lotte Rienecker & Ditte Jacobsen
  158,95 kr.

  Skal du: • modtage • give • facilitere peer feedback på et produkt eller en proces, som er undervejs og ufærdigt eller klar til at aflevere - enten mundtligt eller skriftligt, digitalt eller analogt, formelt eller mere uformelt?Er du:• studerende • underviser og vejlederpå en professionshøjskole? Så finder du i denne bog:• spilleregler for konstruktiv feedback • feedback-kriterier • underviseres gode råd til studerende • huskelister til før, under og efter peer feedback • bud på, hvordan du kan lære med og af peer feedback • masser af peer feedback-aktiviteter, som man kan afprøve og udvikle videre på.Andre studerende og undervisere må gerne læse med!

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.