Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Internationale institutioner

Her finder du spændende bøger om Internationale institutioner. Nedenfor er et flot udvalg af over 2.100 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (2.000+)
 • (26)
Format
 • (2.000+)
 • (1.000+)
 • (16)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
Sprog
 • (19)
 • (2.000+)
 • (1)
 • (5)
 • (6)
 • (1)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (1)
 • (5)
 • (7)
 • (7)
Serie
 • (43)
 • (33)
 • (32)
 • (27)
 • (27)
 • (16)
 • (16)
 • (16)
 • (15)
Vis mere
Tag
 • (8)
 • (5)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - En fremmed i flygtningestrømmen
  af Madame Nielsen
  191,95 kr.

  “Hvordan kunne jeg fatte det, der skete i Europa lige nu, hvordan kunne jeg ikke blot selv begribe, men gribe det og - på en helt anden måde end nogen journalist - give det tilbage til verden og tiden som noget formuleret: Vor Tid som fortælling?”I det sene efterår i det for os alle så skæbnesvangre 2015 beslutter Madame Nielsen at foretage en klassisk europæisk dannelsesrejse, at vandre fra det gamle Hellas over alle grænser op gennem Europa til Danmark, og, “by the way”, tilfældigvis følge de veje og stier, som flygtningestrømmen følger.En dannelsesroman om Europa og europæeren - den udvandrende og den invandrende - som noget, der aldrig har været, men først nu, ord for ord, skridt for skridt, er ved at komme til verden. Baseret på den virkelige historie om en kvindes grænseoverskridende vandringer i flygtningestrømmen

 • - den totale institution socialt set
  af Erving Goffman
  272,95 kr.

  Anstalt og menneske må betragtes som et af tidens hovedværker inden for den sociologiske analyse af livet i den totale institutions lukkede verden, således som vi kender den fra f.eks. fængsler, kaserner, skibe, kostskoler, klostre, alderdomshjem, opdragelseshjem m.m. Anstalt som menneske skildrer, hvad disse institutioner »får ud af« klienterne, og hvad klienterne »får ud af« tilværelsen inden for murene – på godt og ondt, måske navnlig det sidste… Opmærksomheden rettes i særlig grad mod statshospitalet med udgangspunkt i forfatterens studier i marken gennem 1 år som medarbejder ved et stort amerikansk statshospital. Erwing Goffman fremlægger i bogen den hovedtese, at den mest betydningsfulde faktor i den sindslidende patients udvikling under opholdet ikke så meget er hans sygdom, men selve institutionen og alt, hvad den indebærer. Anstalt og menneske har derfor bud til enhver, som er beskæftiget – eller anbragt – i disse institutioner, samt til alle, der ønsker at vide besked med en af vort samfunds skyggesider.Bogen er senest udkommet i 13 oplag i april 2019.

 • af Peder Munch Hansen
  123,95 kr.

  Tilslutningen til EU har ifølge en række meningsmålinger næppe været større end i dag. Men kender vi EU og forskellene på forholdene i EU-landene på et tidspunkt, hvor en række politikere i Europa med den franske præsident Emmanuel Macron i spidsen ønsker et endnu tættere samarbejde? Og vil vi, som også nye EU-kommissærer ønsker det, at det tættere samarbejde bliver udvidet på det sociale- og arbejdsmarkedspolitiske område med ikke kun en mindsteindkomst, men også en mindsteløn? Journalisten og forfatteren Peder Munch Hansen giver i denne bog et indblik i forskelle mellem og i EU-landene, hvor f.eks. regionerne Prag og Slovakiet i forhold til købekraft hører til de rigeste i hele EU, mens andre regioner i de to lande er tilbagestående, og det veludviklede Frankrig samtidig har de fattigste regioner i EU.Og mens EU-støtte ikke betyder meget for Danmark i forhold til offentlige investeringer, dækker de i en række EU-lande over halvdelen af de offentlige investeringer samtidig med, at landene har en topskat på 10-15 procent. Trods udbredt fattigdom har landene meget lave og få velfærdsydelser, da de kun henter lidt hjem i skatter og afgifter sammenlignet med rige EU-lande.Peder Munch Hansen, der er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og arbejdede 14 år som journalist i Bruxelles, advarer mod kræfter i EU og ikke mindst Europa-Parlamentet, der ikke kun ønsker Europas Forenede Stater, men en egentlig demokratisk europæisk statsdannelse, selv om de fleste medlemslande har meget lidt erfaring med det, vi forstår ved demokrati og har brugt over 150 år på at opbygge. Debatten om EU’s fremtid vil presse sig på de kommende år, og bogen er et indlæg i den debat og stiller spørgsmålet, om EU ikke bør koncentrere sig om få store spørgsmål og erkende, at der med de i bogen dokumenterede enorme forskelle i EU ikke er én politik, der passer til alle landene, men at fleksibilitet og ”et EU i flere hastigheder” er fremtidens Europa.

 • - Greenland, Denmark, and the European Union
  af Ulrik Pram Gad
  156,95 kr.

  Grønland ser sig selv på vej til selvstændighed. Dette billede – og de spændinger, der indgår i det – former trekantforholdet mellem EU, Grønland og Danmark. Danmark har i flere århundreder fyldt rigtigt meget af horisonten, når man fra Grønland ser ud mod verden. Samtidig findes både i Grønland og i Danmark et ideal om, at hvis man er en rigtig nation, så er man et homogent fællesskab med sin egen stat. På den baggrund bliver det afgørende for, at Rigsfællesskabet kan fortsætte, at Grønland har behov for ekstern bistand til sin udvikling frem mod selvstændighed – og at dette behov kan formuleres på en måde, der ikke fremstiller Grønland som et umyndigt barn. Som en del af afkoloniseringsprocessen har Grønland søgt at sprede sin afhængighed af omverdenen. Forholdet mellem Danmark og Grønland er dermed gradvist åbnet. Et centralt eksempel er den serie af retoriske og praktiske ‘suverænitetspil’, der har udspillet sig i trekantforholdet Grønland/EU/Danmark. I forhold til både EU og andre har aktuelle forestillinger om, hvordan klimaforandringerne åbner Arktis for mineraludvinding og handel, givet Grønland nye kort på hånden. Denne bog analyserer disse forandringer i national identitetsdiskurs og praktisk udenrigspolitik ved hjælp af fem greb: Gennem diskursanalyser identificeres de centrale begreber, der organiserer dansk og grønlandsk identitet. Politiske debatter læses som identitetsforhandlinger. Den praktisk-diplomatiske håndtering af modstridende identitetsdiskurser afdækkes gennem kvalitative interviews med politikere, diplomater og embedsmænd fra Grønland, Danmark og EU. Juridiske tekster betragtes som det ‘fastfrosne’ resultat af retoriske og praktiske suverænitetsspil. Endelig udvikler bogen scenarier for fremtiden og udpeger på den baggrund, hvordan rigsfællesskabets overlevelseschance kan bedres, hvis det tænkes som en ‘stadigt løsere union’. Én måde, hvorpå Danmark kan gøre det billede mere overbevisende, er at sætte sit embedsværk og diplomati i Grønlands tjeneste: Danmark må aktivt understøtte arbejdet med at sprede Grønlands afhængighed ud – som det er sket i forholdet til EU. Kun ved at gøre Rigsfællesskabet overflødigt, kan det reddes. Ulrik Pram Gad er lektor ved Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet. Fra 1998 til 2002 arbejdede han i Nuuk som direktionssekretær i Landsstyrets Sekretariat og som kontorchef i Hjemmestyrets Udenrigskontor. Hans forskning fokuserer aktuelt på postkoloniale relationer mellem Grønland og Danmark, bæredygtighedsbegreber i Arktis, samt på sikkerhedsliggørelse af muslimer.

 • - Historien om tiåret da Europa brast
  af Asle Toje
  117,00 - 236,95 kr.

  I MELLEMSPIL konfronterer Asle Toje Europas største kriser gennem en række rejseessays fra 2010-20.De gamle klassiske akser i europæisk politik er brudt sammen på tværs af verdensdelen og i de store nationale parlamenter. Men ud af sammenbruddet vokser også noget nyt. Hvad det er, træder langsomt frem i Tojes tekster, der tør gå helt tæt på de åbne sår i Europas sjæl. Vi hører om konsekvenserne af ungdomsarbejdsløsheden i Bilbao, mærker arven fra den græske gældskrise i Athen, vi ser ind i den britiske afindustrialiserings mørkeste kamre i Rotherham og møder de forarmede medvirkende i pornoindustriens nye "mekka" i Prag. Asle Toje optegner de store politiske, sociologiske og kulturelle linjer på det europæiske landkort i et tiår, der har efterladt vores verden i en både værdimæssig og institutionel krise.

 • - A History of Modern Europe Through the World's Greatest Song Contest
  af Chris West
  68,95 kr.

  An entertaining look at the changing face of the Eurovision Song Contest and the political and cultural influences behind its kitsch and glitzy facade.Do you think the world of the Eurovision Song Contest, with its crazy props, even crazier dancers, and crazier still songs has nothing to do with serious European politics? Think again. The contest has been a mirror for cultural, social, and political developments in Europe ever since its inauguration, when an audience in dinner jackets and ball gowns politely applauded each song. It has been a voice of rebellion across the Iron Curtain, an inspiration for new European nations in the 1990s and 2000s, the voice of liberation for both sexual and regional minorities. It even once triggered a national revolution.Eurovision! charts both the history of Europe and the history of the Eurovision Song Contest over the last six decades, and shows how seamlessly they interlink - and what an amazing journey it has been.

 • - Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt.
  af BJARKE MØLLER
  403,95 kr.

  Håbets politik fører læseren på en spændende rejse gennem Europas stormfyldte historie og den viser, hvordan en række muterende megakriser i de sidste årtier har skabt dybe rystelser i samfundet, der helt ændrer spillereglerne for europæisk politik og økonomi. I en dybtgående og levende journalistisk analyse på 826 sider undersøger den fhv. direktør for Tænketanken EUROPA, Bjarke Møller, hvordan frygten og vredens psykologi overvindes, og hvordan der kan skabes nyt håb med en offensiv europæisk politik: EU kan i 2020´erne forandres til en grøn supermagt og en demokratisk styret netværksstat med egne skattekilder, der kan sikre velfærdssamfundet i en æra med hård global konkurrence. Bogen rummer opdaterede analyser af coronakrisen, finanskrisen, terrorkrigene, migrationskrisen, nationalismens nye nostalgi og tillidskrisen mellem politikere og borgere. Samtidig er den fyldt med referencer til filosofi, historie, psykologi, populære film, musik og kulturliv, der kaster nyt lys ind over europæernes brydningsfyldte jagt efter en ny identitet i det 21. århundrede.Det siger eksperterne om bogen:"Bjarke Møllers mammutværk er en kraftpræstation. Som modvægt til Danmarks indadskuende debat er det forfriskende med Møllers ukuelige tro på det europæiske samarbejdes potentiale.” Connie Hedegaard, fhv. EU-klimakommissær (K)"Bjarke Møller har skrevet en fantastisk bog. Med passion, direkte til ungdommen. Både en vældig lærd analyse, baseret på facts og meget stor viden og samtidig både letlæst og aktuel. Bogen er et markant vendepunkt i vores alt for snævre og vitaminfattige diskussion om Europa." Steen Gade, initiativtager til foreningen Nyt Europa og fhv. MF for SF"Bjarke Møller har gravet dybere end de fleste og viser sammenhængen i tingene – historisk og kulturelt. Mere end otte hundrede sider er en stor mundfuld, men man bliver inspireret af læsningen og grebet af Bjarkes vision – håbet som drivkraft. Han har leveret et uvurderligt bidrag til den kommende Europadebat”. Poul Skytte Christoffersen, Danmarks fhv. EU-ambassadør"Bjarke Møller har forfattet en velskrevet mursten af en Europabog - meget personlig, modig og hæsblæsende. Den forsvarer håbet og troen på Europa trods splittelse og demokratisk tilbagegang." Marlene Wind, professor, Københavns Universitet."Jeg blev fuldstændig opslugt af bogen. Jeg fik mindelser om Thomas Pikettys metodik ift. den brede og dybdegående brug af filosofi, historie, politik og økonomi for til sidst at fremføre nogle konkrete løsningsforslag på skuldrene heraf. Sjældent man ser en så ambitiøs bog på dansk. Det fortjener debatten om EU." Johannes Sartou, i chefredaktionen for Ræsons historiemagasin, ÆRA

 • af Philip Christian Ulrich
  191,95 kr.

  Der foregår i disse måneder og år et fundamentalt filosofisk opgør i det amerikanske regeringsapparat om retningen for amerikansk udenrigspolitik. Skal USA være aktivt engageret og til stede rundt omkring i verden og arbejde gennem multilaterale institutioner – eller gøre op med disse institutioner, fordi de ikke har tilgodeset amerikanske interesser og i stedet rykke hjem til det amerikanske fastland? Det er grundlæggende det, diskussionen går ud på. Med en verdensorden, som i disse år er under forandring fra en unipolær til en multipolær verdensorden, er det af afgørende betydning for USA’s allierede overalt i verden at vide, hvor man har supermagten. Men det har været svært med præsident Trump ved roret. Denne bog giver et overblik over præsident Trumps udenrigspolitiske linje og sætte den i en større historisk kontekst af amerikansk udenrigspolitisk historie. Læseren vil blive ført fra George Washingtons afskedstale i 1796 til præsident Trumps tale til FN’s generalforsamling i 2018, og giver et indblik i præsident Trumps opgør med en verdensorden, som amerikanske statsmænd siden 1945 har bygget og vedligeholdt; men hvis institutioner nu udfordres indefra af skabermagten selv. Der sker rigtig meget i international politik i disse år, og derfor er det ind i mellem gavnligt at træde et skridt tilbage og forsøge at danne sig et overblik. Dét er denne bogs ærinde.

 • af David Gress
  202,95 kr.

  David Gress leverer en sønderlemmende kritik af den udvikling, EU nu er inde i. Han dokumenterer med sin betydelige viden om hele forløbet, hvordan noget, der skulle være så godt, er ved at køre af sporet, drevet af EU-bureaukratiets ønske om at blande sig i alting og stræbe efter Europas Forenede Stater. Bogens forord er skrevet af Saxo Banks adm. direktør, Lars Seier Christensen, der forklarer, hvordan han fra stærk tilhænger efterhånden er blevet stærkt kritisk over for EU.

 • - kunst kultur politik samfund
  af Eline Sigfusson & Gunilla Kindstrand m.fl.
  168,95 kr.

  Afspejlinger - Kunst kultur politik samfund er en nyudgivet antologi, der inviterer til en fornyet samtale om kulturpolitikkens udvikling i Norden. Den er blevet til som et resultat af Nordisk Kulturfonds ambition om at udvide synet på kunst- og kulturpolitikken og udvikle forståelsen af kunsten og kulturens betydning i samfundet. Bogen består af essays og interviews med en række tænkere, forskere, embedsfolk og kunstnere, der alle har lang erfaring fra forskellige fagområder i og udenfor Norden.

 • - Defining, evaluating and achieving success
  af Annemarie Peen Rodt
  408,95 kr.

  This book provides the first comprehensive review of the European Union's role in military conflict management beyond its borders and makes an important contribution to debates on the EU's role in global security governance. The EU has launched five military operations within the framework of its Common Security and Defence Policy with the explicit purpose to help manage violent conflicts beyond its borders. This book develops a definition and a set of criteria for success in military conflict management and applies this new analytical framework in a comparative case study of the five EU military operations undertaken in Macedonia, Bosnia and Herzegovina, the Democratic Republic of Congo, Chad and the Central African Republic. Having evaluated their success the book goes on to explore the conditions under which military conflict management operations conducted by international organizations are successful and explores the implications of its findings for the future theory and practice of military conflict management. The European Union and Military Conflict Management will be of interest to students and scholars of security studies, conflict studies, European Union politics and foreign policy and global security governance.

 • - Debat om EU
  af Morten Messerschmidt & Jannich Kofoed
  174,95 kr.

  Den sunde fornuft har det svært med EU. Der er en dyb folkelig mistillid overfor unionen, der samtidig præges af institutionel ustabilitet. Euro’en har været en katastrofe, og mistroen præger nu forholdet mellem de nord- og sydeuropæiske lande. Alligevel fremturer EU med mere af det samme: centralisme og ensretning af økonomien. Man forlanger råderet over stadig større pengemængder og tror, at det vil øge begejstringen for EU, hvis man opkræver billioner og dernæst skænker dem til de taknemlige EU-borgere, der med hatten i hånden søger om at få nogle af deres egne penge igen til klatrestativer, rensningsanlæg, el-cykler, motorveje, yogakurser, cykelskure, hip-hop-festivaler, golfbaner, lufthavne og tusindvis af projekter – hvoraf mange på den mest vulgære måde skal opdrage borgerne til EU-politisk korrekthed. Denne bog er blevet til i den politiske kamp imod Bruxelles’ magtfuldkommenhed. Bogens læsere kender alle Morten Messerschmidt, færre kender hans medarbejder Jannich Kofoed, men uanset hvordan læserne forholder sig til Morten Messerschmidt – politisk – så er det svært at komme udenom konklusionen, at Messerschmidt og Kofoed synes at repræsentere den sunde fornuft i forhold til EU i disse år. Bogen er muntert illustreret af Claus Riis samt af en EU-tegner der har illustreret, hvorledes hr. og fru MEPs travl hverdag hænger sammen. Tilsyneladende fra afdelingen for EU's børnepropaganda!

 • af Jesper Jespersen & Bruno Amoroso
  88,95 kr.

  En ny og kritisk pamflet om EUs fremtid af to førende økonomer, en italiensk og en dansk, i anledning af Europaparlamentsvalget i maj 2014. Preben Wilhjelm skrev om teksten: "Vil man have svar på nogle spørgsmål, journalister aldrig stiller, kan man bare læse Bruno Amoroso og Jesper Jespersens pamflet."

 • af Oecd
  175,95 kr.

  The OECD report Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave (2020) demonstrated that public authorities from all levels of government increasingly turn to Citizens' Assemblies, Citizens' Juries, and other representative deliberative processes to tackle complex policy problems. As the use of such processes increases, so does the need to determine and ultimately improve their quality. The purpose of this document is to help public authorities initiate and develop better representative deliberative processes by establishing a minimum standard for their evaluation. These guidelines provide policy makers and practitioners with an evaluation framework and methodology, as well as evaluation questionnaires.

 • af Tony Verheijen
  301,95 kr.

  This volume analyses the impact of globalization on civil service systems across the Middle East and North Africa. A collaboration between practitioners and academic public policy experts, it presents an analytical model to assess how globalization influences civil servants, illustrated by case studies of countries where there have been increased engagement with international actors. It demonstrates how this increased interaction has altered the position of civil servants and traces the shifting patterns of power and accountability between civil servants, politicians and other actors. It is an original and important addition to the debate about globalization's role in transnational public administration and governance.

 • af Youngs Richard Youngs
  359,95 kr.

  This accessible new textbook situates the European Union in a dramatically changed world order. Resisting a more traditional and abstract introduction to the institutions, structures and policy making processes of the EU, this innovative new text cuts through the jargon to demonstrate how hard the EU must work to retain its international influence. Taking into account the latest empirical developments, including the spread of war and violence in the East with Ukraine and the ongoing turbulent politics of North Africa and the Middle East, Richard Youngs an expert in the field introduces us to how the EU has been forced to act differently. The book is unique in offering an outside-in conceptual framework that inverts the way that the EU external action is studied and understood. It unpacks the different international challenges the EU has faced in recent years, including the weakening of global order, the need for more protective security, geo-economic competition, climate change and conflicts to its east and south. In each case the book examines how the EU has responded and how its core international identity has changed as a result, assessing whether the Union still retains strong global influence.This book is the ideal companion for students taking modules on the European Union's foreign policy, global politics, and for students of European Union Politics more broadly at both undergraduate and postgraduate levels.

 • af Cornelia Manger-Nestler & Markus Gentzsch
  1.172,95 - 1.336,95 kr.

 • af Oecd
  349,95 kr.

  Regional Integration in the Union for the Mediterranean: Progress Report monitors major trends and evolutions of integration in the Euro-Mediterranean region. The Report examines five domains of regional integration, namely trade integration, financial integration, infrastructure integration, movement of people, as well as research and higher education. It presents an original analysis of the patterns and challenges of integration in the Euro-Mediterranean region, which highlights the interdependence of the areas examined - e.g. how to increase regional trade without affordable transport connectivity? The Report offers new insights, based on specific quantitative and qualitative performance indicators that are monitored over time. Almost 100 graphs and tables in the report cover data for the 42 member countries of the Union for the Mediterranean and, when relevant, for partners of the region. The Report includes key takeaways and policy recommendations on how to foster regional integration in each of the five domains.

 • af United Nations DPI United Nations DPI
  22,95 kr.

  The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is the first international agreement setting out freedoms, rights and entitlements for all humanity to claim. It emphasizes the inextricable relationship between fundamental freedoms and social justice, and their connection with peace and security. The General Assembly of the United Nations proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping the UDHR constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

 • af United Nations DPI United Nations DPI
  22,95 kr.

  The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is the first international agreement setting out freedoms, rights and entitlements for all humanity to claim. It emphasizes the inextricable relationship between fundamental freedoms and social justice, and their connection with peace and security. The General Assembly of the United Nations proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping the UDHR constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

 • af United Nations DPI United Nations DPI
  22,95 kr.

  La Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer acuerdo internacional que establece las libertades, los derechos y las prestaciones para que toda la humanidad reclame. Subraya la inextricable relación entre las libertades fundamentales y la justicia social, y su conexión con la paz y la seguridad. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama esta Declaración Universal de Derechos Humanos como un estándar común de logro para todos los pueblos y todas las Naciones, hasta el extremo de que cada individuo y cada órgano de la sociedad, manteniendo la declaración en mente, se esforzarse por la enseñanza y la educación para promover el respeto de estos derechos y libertades y por medidas progresistas, nacionales e internacionales, para asegurar su reconocimiento y cumplimiento universal y eficaz, tanto entre los pueblos de los propios Estados Miembros como entre los pueblos de los territorios bajo su jurisdicción.

 • af United Nations DPI United Nations DPI
  22,95 kr.

  La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est le premier document international établissant les libertés et les droits pour toute l'humanité. Il souligne la relation inextricable entre les libertés fondamentales et la justice sociale, et leur lien avec la paix et la sécurité. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme comme norme commune à atteindre pour tous les peuples et toutes les nations, afin que chaque individu et chaque organe de la société, en gardant constamment à l'esprit la DUDH, s'efforce d'enseigner et de promouvoir par le biais de l’éducation, le respect de ces droits et libertés à travers des mesures progressives, nationales et internationales, afin d’assurer leur reconnaissance universelle et effective, aussi bien parmi les peuples des Etats membres eux-mêmes que parmi les peuples des territoires sous leur juridiction.

 • af United Nations DPI United Nations DPI
  22,95 kr.

  The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is the first international agreement setting out freedoms, rights and entitlements for all humanity to claim. It emphasizes the inextricable relationship between fundamental freedoms and social justice, and their connection with peace and security. The General Assembly of the United Nations proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping the UDHR constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

 • af United Nations Development Programme United Nations Development Programme
  112,95 kr.

  The annual report on evaluation for 2015 assesses the progress made by the Independent Evaluation Office of United Nations Development Programme (UNDP), programme and policy units at UNDP headquarters, UNDP country offices and the evaluation units of the associated funds and programmes in fulfilling the evaluation function outlined in the UNDP evaluation policy. The report also presents key findings and lessons learned from independent evaluations conducted by the Independent Evaluation Office in 2015. It also sets out the programmes of work for 2016-2017 for the Independent Evaluation Office of UNDP.

 • af United Nations ECLAC United Nations ECLAC
  419,95 kr.

  Published since 1948, This is the sixty-eighth edition of the Economic Survey of Latin America and the Caribbean, which corresponds to the year 2016, consists of three parts. Part I outlines the region’s economic performance in 2015 and analyses trends in the first half of 2016, as well as the outlook for the rest of the year. It examines the external and internal factors influencing the region’s economic performance and highlights some of the macroeconomic policy challenges that have arisen in an external context of weak growth and high levels of uncertainty. Part II analyses the challenges that the countries of Latin America and the Caribbean face at the domestic and international levels in mobilizing financing for development. On the domestic front, slower growth and tighter fiscal restrictions pose significant challenges for the mobilization of resources. Externally, the classification of many of the region’s countries in the middle-income category limits their access to concessional external financing or international support. Part III of this publication contains the notes relating to the economic performance of the countries of Latin America and the Caribbean in 2015 and the first half of 2016, together with their respective statistical annexes. The cut-off date for updating the statistical information in this publication was 30 June 2016.

 • af United Nations ECLAC United Nations ECLAC
  135,95 kr.

  In its latest edition, the Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean report analyzes in-depth the FDI received by the Caribbean, where these flows are much more significant than in the rest of the region as a proportion of Gross Domestic Product (GDP). The study also examines the impact of FDI on the environment, which has not been measured or regulated sufficiently by countries in the region.

 • af United Nations ECLAC United Nations ECLAC
  135,95 kr.

  This publication highlights a regional slowdown in GDP growth. It argues that the currency depreciation seen in several countries in the region could, if sustained, increase incentives for investment in tradeable sectors other than the region’s traditional exports (commodities), while redirecting expenditure to ease pressure on the current account. Growth-supporting industrial, trade, environmental, social and labour policies that take into account the needs of small and medium-sized enterprises, could help lessen the region’s structural heterogeneity. Growth combined with greater equality would thus gain economic and social sustainability, with greater reliance from investment and exports than before. It is argued that this combination would be aided by social covenants for investment.

 • af United Nations Economic Commission for Europe United Nations Economic Commission for Europe
  771,95 kr.

  The Model Regulations cover the classification of dangerous goods and their listing, the use, construction, testing and approval of packagings and portable tanks, and the consignment procedures (marking, labelling, placarding and documentation). They aim at ensuring a high level of safety by preventing accidents to persons and property and damage to the environment during transport and, providing at the same time, a uniform regulatory framework which can be applied worldwide for national or international transport by any mode. This revised edition contains new and revised provisions concerning, inter alia the transport of viscous liquids; polymerizing substances and mixtures; vehicles (including electric vehicles) and lithium batteries.

 • af United Nations Economic and Social Commission for Western Asia United Nations Economic and Social Commission for Western Asia
  243,95 kr.

  This publication provides detailed industrial data of Arab countries for policy-makers, analysts and researchers. It includes time series of data and indicators for the period 2006- 2012. The Bulletin is divided into two parts. Part I includes summary tables on the overall industrial trends like the levels of output expressed as the per capita value added at constant prices, labor productivity expressed as the share of value added at constant prices per employee, and the size of the contribution made by industry to gross domestic product (GDP) at producers’ prices. Part II contains tables of industrial statistics for each Arab country – the number of establishments, the number of employees, wages and salaries, output, value added and the industrial production index numbers.

 • af United Nations ECLAC United Nations ECLAC
  135,95 kr.

  This report reviews international and regional developments from a trade perspective, describing the principal global economic trends and structural changes in international trade, the main areas of trade growth and the changes these drive in the region. With external conditions sluggish and highly uncertain as the global economy still struggles to shake off the effects of the economic crisis of 2008-2009, the Latin American and Caribbean region is not isolated from these effects and is projected to record a small drop in gross domestic product in 2015, followed by a weak recovery in 2016. This edition of the Latin America and the Caribbean in the World Economy examines how this third consecutive year of increasing declines in regional export values affects the region.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.