Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Erhvervsøkonomi

Her finder du spændende bøger om Erhvervsøkonomi. Nedenfor er et flot udvalg af over 106 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - For bundlinjen og en bedre verden
  af Steffen Max Høgh & Simon Elsborg Nygaard
  119,95 - 236,95 kr.

  Bæredygtig business henvender sig til ledere og andre nøglepersoner i en virksomhed, som ønsker at kombinere arbejdet med FN’s Verdensmål med en økonomisk rentabel forretning. Eller ligefrem øge indtjeningen gennem arbejdet med bæredygtighed. Bogen er praksisnær og anvendelsesorienteret.Den viser, hvad din virksomhed kan vinde ved at arbejde med bæredygtighed, og præsenterer en række konkrete metoder og inspirerende eksempler på, hvordan du gør i praksis. Herunder hvordan du udvikler en bæredygtig strategi. Hvordan du motiverer og engagerer dine medarbejdere. Hvordan du sælger dine bæredygtige produkter. Hvordan du kommunikerer omkring bæredygtighed via konkrete flagskibsprojekter.STEFFEN MAX HØGH og SIMON ELSBORG NYGAARD tager udgangspunkt såvel i relevant forskning som i deres praktiske erfaringer med bæredygtighed i en række sammenhænge.

 • af Lone Hansen, Morten Dalbøge & Torben Rosenkilde Jensen
  186,95 kr.

  These assignments supplement the textbook Financial Management for the Academic Profession Programme.The assignments follow the same structure as the textbook, and provide students with theoretical and practical experience in the application of business economics models and methodology.The accompanying website at hansreitzel.dk features examples of solutions and templates for some of the assignments in each chapter. The material takes the form of Excel files, which students can download and use.The book contains a large number of assignments. Combined with the textbook and website, they facilitate a differentiated, dynamic and varied course of study that incorporates structured teaching, independent study and project work.Each chapter concludes with multiple-choice questions that test the students’ understanding of its core concepts.The assignments are assigned a star rating that reflects the degree of difficulty – one star for the easiest, three for the most difficult.

 • af Lone Hansen, Morten Dalbøge & Torben Rosenkilde Jensen
  441,95 kr.

  This textbook in financial management provides a basic, up-to-date review of the financial issues faced by companies. It teaches students about models and methods to: analyse the basic financial situations faced by companies analyse companies manage company finances, including optimisation and budgeting analyse investments and financing options.The book is largely aimed at students who are studying on the marketing programmes, but it will also be of interest to others, including advanced-level financial management students.The book gives students a theoretical and practical basis from which to build up a holistic overview of key issues in financial management and decision-making processes.The book and its associated, but separate, collection of exercises can be used to support a range of types of learning, from structured courses to independent study.The data in the examples is available to download in Excel format from: hansreitzel.dk. Templates and solutions to some of the assignments are also available on the website.

 • - Mindset, strategi, ledelse og performance i fremtidens forretningsmodeller
  af Per Østergaard Jacobsen
  293,95 kr.

  CRM 5.0 – De ustyrlige kunder i en digital tidsalder er en håndbog i kundeorientering med fokus på mindset, strategi, ledelse & performance i fremtidens (bæredygtige) forretningsmodeller. Ikke alene har vi et bud på løsningen til at forhindre et fejlslået CRM-projekt. Værktøjskassen kan også anvendes på de mange digitaliseringsprojekter som kommer de kommende år.Vi har udviklet på den populære Business Model Canvas og gjort den tidssvarende. Vi udfordrer de forskellige kundetilfredshedsmålinger og NPS vanetænkningen.Vi lukker definitivt ned for AIDA modellen og præsentere en ny model for kunderejsen baseret på kundens ECO-system og med kundeværdi med udgangspunkt i kortlægningen af forbrugeradfærden.Vi ser på den nye loyalitetsmodel, og på segmenteringsmodeller.Vi advarer mod at anvende personas og kommer naturligvis med opskriften på hvordan man gør det rigtige rigtigt.Det starter med dig som leder/beslutningstager/influencer og medarbejder. Er du klar til at udvikle, forandre og forankre? Professor Torsten Ringberg, CBS, Lektor Pernille Rydèn, DTU og Christian Daugaard, Nordisk SoMe Lead, BCG, er gæsteskribenter.

 • af Robert B. Reich
  221,95 kr.

  Siden 1930’erne har middelklassens vækst været motoren og ryggraden i den amerikanske samfundsøkonomi. Sådan er det ikke længere. Allerede under præsident Reagan i 1980’erne startede en voldsom politisk liberaliseringsbølge, der lige siden systematisk har udhulet forbrugerbeskyttelse, lønmodtagerrettigheder og den almindelige amerikaners muligheder for social opstigning. En uhellig alliance mellem gigantiske koncerner, Wall Street og Washington har skabt en uhørt økonomisk vækst i USA. … Men kun for de få.Reichs bog beskriver ikke blot en udvikling i USA, men også en foruroligende global trend; Politisk indflydelse og ufattelig rigdom koncentreres hos en stadig mere magtfuld elite af koncerner og en finanssektor, der beskytter sig gennem kampagnebidrag, patenter, fordelagtig lovgivning og skjult lobbyisme. Middelklassen svinder til gengæld og er under økonomisk pres. Resultatet kan vise sig i stigende nationalisme og orientering mod de politiske yderfløje – med Englands Brexit og valget af Donald Trump som blot de seneste eksempler.Roberts Reichs løsning er en anden. Alliancen mellem Big Businessog den politiske elite skal brydes. Lovgivning, rettigheder og privilegier må vristes ud af hænderne på de få – og igen tjene de mange.Bogen er med dansk forord af professor Bent Greve. Om forfatteren Robert B. Reich har tjent i skiftende amerikanske administrationer under præsidenterne Gerald Ford og Jimmy Carter i 1970’erne og senest som arbejdsminister I Bill Clintons regering i perioden 1993-1997. Han er i dag professor i offentlig ret ved University of California, seniorforsker ved Blum Center for Developing Economies og kendt politisk kommentator i USA.”…Robert Reich har skrevet en suveræn bog (…)” Rune Lykkeberg, Politiken [5 hjerter]“If you want to understand why income and wealth inequality are the economic, political, and moral issues of our time, you must read this book. Robert Reich is one of the best economists in modern American history. This book is a roadmap on how to rebuild the middle class and fix a rigged economy that has been propped up by a corrupt campaign finance system.”USA Senator, Bernie Sanders“Robert Reich has written a riveting guide to how our economic and political system has become so badly flawed, distorted by pervasive rent seeking and monopolies. He explains our rising inequality and our poor economic performance.”Professor og nobelprismodtager i økonomi, Joseph Stiglitz

 • - lederskab og faglige strategier i en deltagerøkonomi
  af Bjørn Hansen, Rune Baastrup & Ane Stær Nissen
  226,95 kr.

 • - Empiri, teori og etik
  af Svend Hylleberg
  291,95 kr.

  "Videnskabelige metoder i økonomi" har som formål at udfordre økonomistuderendes idéer om videnskab. Med udgangspunkt i de emner, en økonomistuderende typisk er blevet præsenteret for i fx mikro- og makroteori, diskuteres og kritiseres de metoder og videnskabeligeantagelser, som ligger til grund for de fag. Hermed introduceres læseren til en bredere forståelse af økonomi som et levende videnskabeligt område.Svend Hylleberg, dr.oecon., er professor emeritus i økonomi ved AarhusUniversitet.

 • af Lone Hansen, Morten Dalbøge & Torben Rosenkilde Jensen
  211,95 kr.

  ERHVERVSØKONOMI - kompendium til Deseignteknologoer er baseret på ERHVERVSØKONOMI TIL AKADEMIUDDANNELSERNE, 4. udgave.Det er specielt udarbejdet til undervisning på designteknologuddannelsenBogen indeholder også en nyttig dansk-engelsk ordliste over regnskabsudtryk.Kompendiet er inklusiv opgaver, som er forsynet med en brugervenlig angivelse af sværhedsgrad.

 • af Cory Doctorow & Rebecca Giblin
  108,95 kr.

 • - Den korteste og sikreste vej til at forstå basal økonomi
  af Henry Hazlitt
  230,95 kr.

  Bogen Økonomi i En Lektion, som er en dansk oversættelse af den internationale bestseller, Economics in One Lesson.Med over en million solgte eksemplarer er Økonomi i En Lektion en vigtig guide til det grundlæggende i økonomisk teori. Bogen er en international bestseller og er stadig den hurtigste måde at lære, hvordan man tænker som økonom. Bogen er skrevet i et meget let læseligt sprog, som gør det enkelt at forstå grundlæggende økonomiske teorier, og den anvendes derfor stadig bredt som lærebog blandt universitetsstuderende i hele verden. Bogen regnes blandt de absolut mest populære indenfor økonomisk teori, nogensinde skrevet. Økonomiske kommentatorer på tværs af det politiske spektrum har senest krediteret Hazlitt for at forudse sammenbruddet af den globale økonomi, som fandt sted mere end 50 år efter den første udgivelse af Economics in One Lesson. Hazlitts fokus på ikke-statslige løsninger og hans generelle vægt på frie markeder, individers økonomiske frihed og farerne ved statslig indgriben gør Økonomi i En Lektion lige så relevant og værdifuld i dag, som den har været siden udgivelsen. Bogen indgår i serien fra Paludans forlag som klassiske 5 stjernede bestsellere for ledelse, som ligeledes tæller: Vind venner, indflydelse og fremgang af Dale Carnegie, Peter Plys om ledelse af Roger E. Allen og En sælgers vej til Succes af Frank Bettger

 • af René Nesgaard Nielsen
  208,95 kr.

  Videnskabsteori er relevant og vigtig – også for erhvervsøkonomer. Derfor introducerer denne bog læseren for nogle af videnskabsteoriens helt centrale begreber, ligesom den præsenterer nogle af de paradigmer, eller positioneringsmuligheder, der er inden for videnskabsteorien.Bogen handler også om problembaseret projektarbejde for erhvervsøkonomer, herunder hvordan dette relaterer sig til videnskabsteori og metodemæssige overvejelser. I den forbindelse gennemgås processen omkring projektarbejdet såvel som skrivningen af den endelige projektrapport.I bogen inddrages løbende erhvervsøkonomiske eksempler for at understøtte en samlet integration af videnskabsteori, problembaseret projektarbejde og det erhvervsøkonomiske fagområde.René Nesgaard Nielsen er lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. Hans forskningsinteresser omfatter innovationsledelse, strategi og organisation. Han underviser i ledelse, strategi, organisation, innovation, videnskabsteori, metode og projektarbejde.

 • af Michael Andersen, Carsten Rohde & Jytte Grambo Larsen
  152,95 kr.

  Denne opgavesamling er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i 5. udgave af lærebogen Virksomhedens Økonomistyring.MICHAEL ANDERSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hans faglige fokus er rettet mod analyse, konstruktion og anvendelse af moderne økonomistyringsværktøjer til måling og ledelse af virksomheders økonomiske effektivitet og værdiskabelse. Han har desuden en omfattende praktisk erfaring og viden inden for virksomheders økonomistyring i bred forstand. Denne er opbygget dels gennem rollen som virksomhedsrådgiver, dels gennem længerevarende forsknings- og virksomhedssamarbejder. Michael Andersen er en hyppigt anvendt kursus- og foredragsholder både inden for uddannelsessektoren og i den private og offentlige sektor.JYTTE GRAMBO LARSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hun har publiceret flere artikler om design af økonomistyringssystemer i teori og praksis. Hendes interesser omfatter dels økonomistyring, dels design og anvendelse af incitaments- og kontrolsystemer til at fremme virksomhedens strategiimplementering og drift. Interessen fokuserer på kombinationen af teori og praksis. Indenfor såvel økonomistyring som kontrolsystemer underviser hun på CBS og andre videregående uddannelsesinstitutioner.CARSTEN ROHDE, Ph.d., er professor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Han har publiceret flere artikler og bøger om opbygning og anvendelse af såvel traditionelle som strategiske økonomistyringsmetoder og -systemer. Ud over undervisning på Copenhagen Business School og andre videregående uddannelsesinstitutioner afholder Carsten Rohde en lang række kurser og seminarer inden for regnskab og økonomistyring. Herudover arbejder han tæt sammen med danske virksomheder og institutioner som rådgiver samt i forbindelse med konkrete erhvervsrettede forskningsprojekter.IndholdForordOpgaver til kapitel 1 – Økonomistyringens idé og formålOpgaver til kapitel 2 – Virksomhedens økonomiske strukturOpgaver til kapitel 3 – Det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement som strukturmodel for økonomisk styringOpgaver til kapitel 4 – Budgettering som styreform – virksomhedens budgetprocedureOpgaver til kapitel 5 – Aktivitetsstyringens budgetmetoder og styringsniveauerOpgaver til kapitel 6 – Standardomkostningsregnskab for de variable omkostningerOpgaver til kapitel 7 – Budgettering af kapacitet og kapacitetsomkostningerOpgaver til kapitel 8 – Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger Opgaver til kapitel 9 – BudgetkontrollenOpgaver til kapitel 10 – Likviditetsbudgettering

 • af Alexander Brem & Nivedita Agarwal
  1.431,95 kr.

  This book discusses several product development strategies and tools employed by organizations around the world to implement frugal innovations. Over the past decade, frugal innovations have caught the attention of countless management scholars. This book comes at the right time for academics and practitioners alike, as it explores how the concept of frugal innovation has evolved over the past several years and is shifting its focus from merely featuring ¿cost¿ driven innovations to being more ¿resourceful¿ and ¿sustainable¿ at its core. Furthermore, in light of the ongoing digital revolution and emergence of new business models such as sharing economy and circular economy, the book highlights recent and upcoming trends and their impacts on frugal innovation strategies.

 • af Maria Amparo Grau Ruiz
  1.651,95 kr.

  This book reports on cutting-edge legal, ethical, social and economic issues relating to robotics and automation, human-machine interaction and artificial intelligence, in different application areas. It discusses important problems such as robotic taxation, social inequality, protection of neuro-human and children rights, among others. It describes current advances and challenges in robotic regulation and governance, as well as findings relating to sustainability of robotic industries, thus filling an important gap in the robotic and AI literature. Chapters consists of revised and extended contributions to the workshop session "e;Debate on legal, ethical & socio-economic aspects of interactive robotics"e; of INBOTS 2021, held virtually on May 18-20, 2021.

 • af Long Wang
  1.387,95 kr.

  This book comprises chapters authored by experts who are professors and researchers in internationally recognized universities and research institutions. The book presents the results of research and descriptions of real-world systems, services, and technologies. Reading this book, researchers, professional practitioners, and graduate students will gain a clear vision on the state of the art of the research and real-world practice on system dependability and analytics.The book is published in honor of Professor Ravishankar K. Iyer, the George and Ann Fisher Distinguished Professor in the Department of Electrical and Computer Engineering at the University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), Urbana, Illinois. Professor Iyer is ACM Fellow, IEEE Fellow, AAAS Fellow, and served as Interim Vice Chancellor of UIUC for research during 2008-2011. The book contains chapters written by many of his former students.

 • af Carolina Machado
  1.651,95 kr.

  This book presents contributions of intelligent management theories and models for a more effective management of sustainable business practices in competitive, profitable and socially responsible organizations. It communicates the latest developments and thinking on the sustainability and intelligent management subjects worldwide, increasing the knowledge and effectiveness of all those involved in these areas whether in the profit or non-profit sectors or in the public or private sectors.

 • af Mangey Ram
  1.431,95 kr.

  This book covers advanced reliability and maintainability knowledge as applied to recent engineering problems. It highlights research in the fields of reliability measures of binary and complex engineering systems, cost analysis, simulations, optimizations, risk factors, and sensitivity analysis. The book scrutinizes various advanced tools and techniques, methodology, and concepts to solve the various engineering problems related to reliability and maintainability of the industrial system at minimum cost and maximum profit. It consists of 15 chapters and offers a platform to researchers, academicians, professionals and scientists to enhance their knowledge and understanding the concept of reliability in engineering.

 • af Biljana Mickov
  427,95 - 1.467,95 kr.

 • af Miroslav Zizka & Petra Rydvalova
  1.302,95 kr.

 • af Rainer Lasch, Udo Buscher & Jörn Schönberger
  1.728,95 kr.

 • af Paul Walker
  432,95 - 1.467,95 kr.

 • af Rob (Sheffield Hallam University Wilson & Daniel (Sheffield Hallam University Plumley
  427,95 kr.

 • af Andrey Vavilov & Georgy Trofimov
  1.210,95 kr.

 • af Bert M. Balk
  1.210,95 kr.

 • af H. Takahashi
  734,95 kr.

 • af Elie Azar & Anthony N. Haddad
  1.541,95 kr.

 • af Carmen Aviles-Palacios
  1.981,95 kr.

  This book presents a selection of the best papers given at the XXIV International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. The conference is promoted by ADINGOR (Asociacion para el Desarrollo de la Ingenieria de Organizacion) and organized by the Universidad Politecnica de Madrid and the Universidad Carlos III de Madrid. It took place at the Universidad Carlos III de Madrid (Leganes, Spain) in July 2020.Ensuring Sustainability embodies the latest advances in research and cutting-edge analyses of real case studies in industrial engineering and operations management from diverse international contexts. It also identifies business applications for the latest findings and innovations in operations management and the decision sciences.

 • af Joao Onofre Pereira Pinto
  2.752,95 kr.

  This book gathers selected peer-reviewed papers from the 15th World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM), which was hosted by The Federal University of Mato Grosso do Sul Campo Grande, Brazil, from 15--18 August 2021This book covers a wide range of topics in engineering asset management, including: strategy and standards;sustainability and resiliency;servitisation and Industry 4.0 business models;asset information systems; andasset management decision-making.  The breadth and depth of these state-of-the-art, comprehensive proceedings make them an excellent resource for asset management practitioners, researchers, and academics, as well as undergraduate and postgraduate students.

 • af Roman Grynberg & Fwasa K. Singogo
  1.210,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.