Udvidet returret til d. 31. januar 2023

Økonomisk vækst

Her finder du spændende bøger om Økonomisk vækst. Nedenfor er et flot udvalg af over 68 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - De religiøse årsager til ufrihed, stagnation og vold
  af Ruud Koopmans
  235,95 kr.

  Den islamiske verden er i stigende grad præget af krig, terror, økonomisk misvækst og manglende demokrati. Kvinder, homoseksuelle og religiøse mindretal undertrykkes og forfølges. Stadig flere muslimer flygter derfor til Vesten, hvor integrationen af dem ofte fører til nye konflikter. Hvad er grunden til den elendige forfatning, ”Islams Hus” befinder sig i? Den hollandske sociolog Ruud Koopmans fremlægger i bogen resultaterne af den mest omfattende indsamling hidtil af statistisk materiale og andre facts og foretager den første sammenligning på empirisk grundlag af muslimske og ikke-muslimske lande og migrantgrupper verden over. Han når frem til, at en stor del af problemerne skyldes de fundamentalistiske strømninger i islam, som har bredt sig de seneste 40 år og i dag holder en stor del af den islamiske verden i et kvælertag. Koopmans mener ikke, at problemerne er uløselige, men det vil kræve et opgør med fundamentalismen, hvis udviklingen i de islamiske lande skal vendes. Bogen er derfor en forfriskende modvægt til såvel dem, der mener, at islam ikke kan reformeres, og som ser alt islamisk som problematisk, som dem, der på den anden side giver Vesten skylden for problemerne på grund af imperialisme, racisme og de krige, vestlige lande har været involveret i.Sagt om bogen:”Et standardværk for alle, der beskæftiger sig med udfordringerne i den islamiske verden og integrationen af muslimer i Europa.” Ayaan Hirsi Ali

 • - grundlaget for morgendagens økonomi
  af Tim Jackson
  217,95 kr.

  Jacksons bog med undertitlen Grundlaget for morgendagens økonomi er blevet en rettesnor for økonomer verden over, og en række af tidens mest indflydelsesrige samfundsdebattører anbefaler den, f.eks. Naomi Klein, Yanis Varoufakis, ærkebiskoppen i Canterbury og den økologiske økonomis første mand Herman Daly. Når den grønne revision af nationaløkonomien i dag oplever et gennembrud efter 30 års tilløb skyldes det, at Ressource-, miljø- og de såkaldte klimaproblemer i dag er i færd med at indhente os. Tim Jackson har i en årrække ledet den engelske bæredygtigheds–kommission (CUSP). Senere er han blevet tilknyttet Kommissionen i Bryssel, hvor han er beskæftiget med at rammesætte den efter-vækst økonomi, som bliver vores vilkår, sideløbende med at vi lægger, hvad Jackson kalder ”ødelæggelsernes økonomi” (den traditionelle neo-liberale vækstøkonomi) bag os. Den store udfordring for eftervækst-samfundene bliver, siger Jackson, at omstille økonomierne, således at opbremsningen af væksten bliver forenelig med en bevarelse af det almene velstandsniveau, uden at geråde i en situation som f.eks. i 1930’erne, hvor minus-væksten førte til økonomisk depression - til oprustning og krig. Kulturkamp: Som et led i den nødvendige” idemæssige” omstilling fremhæver Jackson, at begrænsninger og grænser - stedet for at betragtes i et universalistisk og ekspansionistisk perspektiv – som hæmninger, snarere må ses som nødvendige rammebetingelser for et bæredygtig ligevægtssamfund.

 • - Vejen til en værdig fremtid- En global plan for økonomiske og politise reformer
  af Ross Jackson
  214,95 kr.

  Gennem en detaljeret og kyndig kritik af neoliberalismen og den internationale finansverden redegør Ross Jackson for, hvorledes den globale, økonomiske og politiske verdensorden fungerer, eller hvorfor den netop ikke fungerer. Jacksons bog tilbyder læseren den mest klarsynede beskrivelse af, hvorledes globaliseringen skaber sammenbrud og kriser og gør det umuligt at løse de reelle problemer, som globaliseringen har skabt, f.eks. klimaforandringer, beskadigede økosystemer og energiforsyningsproblemer. I bogens sidste del skitserer Jackson en strategi for en række udbryderstater, der vil give landene muighed for at genvinde kontrollen over deres økonomier og erstatte WTO, IMF, Verdensbanken med nye institutioner, der understøtter økologisk bæredygtighed og samtidig respekterer menneskerettighederne.

 • - Historien om hvordan vi blev rige og endte ulige
  af Oded Galor
  116,95 - 232,95 kr.

  For et par hundrede år siden sker der noget afgørende i menneskets historie. Lige pludselig bliver vores levealder fordoblet og velstanden stiger eksplosivt. Op til da levede de fleste mennesker gennem tusindvis af år et liv, der kunne sammenlignes med deres forfædre. En landmand i begyndelsen af det 16. århundrede havde stort set samme levevilkår som en egyptisk landmand for 5.000 år siden eller en hyrde i Jeriko for 11.000 siden.Hvad forklarer den næsten utænkelig forvandling af livskvaliteten både hvad angår sundhed, rigdom og uddannelse? En ændring, der totalt overgår alt andet siden fremkomsten af homo sapiens.I DA MENNESKEHEDEN BLEV TIL tager den anerkendte økonomiprofessor Oded Galor os med ud på en rejse fra menneskehedens tidlige eksistens og frem til i dag. Han undersøger hvorfor mennesket er den eneste art, som nyder en levestandard, der langt overstiger andre arter. Samtidig går han i dybden med, hvorfor vi alligevel ser så megen ulighed verden over.

 • - Livet i post-kapitalismens tid
  af Tim Jackson
  225,95 kr.

  Livet er underlagt fysiske og materielle begrænsninger, sådan er livet, sådan er verden. Begrænset og i skarp modsætning til den dominerende myte om ubegrænset vækst. Vi synes imidlertid låst fat i denne myte, i forbrugermentalitetens jernbur. Tidsalderens ideologi. Men vi har selv bygget buret. Skriver Tim Jackson – og bruger store dele af bogen på et videnskabeligt og lidenskabeligt opgør med denne myte.Jackson var i en årrække formand for den britiske Sustainable Development Commission, og han har siden, for Kommissionen i Bryssel udarbejdet mulige scenarier for en umiddelbar fremtid. En af bogens omdrejningspunkter er Robert Kennedys profetiske tale til studenterne i Kansas i 1968. Gennem analyser af så forskellige skikkelser som Thomas Aquinas, Stuart Mill, Hannah Arendt, Wangari Mathai, der startede en gen-beplantning i Østafrika for at reparere på kolonialismen, og Lynn Marquilis, der punkterede myten om evolutionen som survival of the fittest, argumenteres logikken om vækstens nødvendighed i stykker.Tim Jacksons analyser er helt centrale, fordi opgøret med vækstsamfundet er forudsætningen for at løse miljø- og klimaproblemerne. Dette Opgør er i fuld gang: lave eller negative vækstrater er, når vi ser bort fra casino- og finanskapitlernes digitale transaktioner, for længst blevet ”den ny normalitet”. Det amerikansk-genererede lykkeindeks har siden 1970 peget nedad!Verden efter væksten – livet i post-kapitalismens tid er en invitation til at lære og tage ved lære af historien og et forsøg på at formulere en optimistisk form for i morgen i den øjeåbnende bog.

 • - Hvor kommer pengene fra?
  af Jesper Jespersen
  177,95 kr.

  ”Veloplagt opsang” * * * * * Altinget ”En bog af den type man håber, vores politikere ville læse” Bogvægten.dk ”Velskrevet, forbilledlig klart, tilgængeligt for alle og enhver og krydret med fine gennemgående metaforer … Teksten lever” Solidaritet.dk Man kunne få den tanke, at coronakrisen på få måneder har tømt statens husholdningspung, så der ikke er noget tilbage til den langsigtede klimaindsats. Det er på ingen måde tilfældet. På længere sigt er næsten alt muligt. Samfundet er som en slægtsgård, vi har til låns og som vi har en moralsk pligt til at give videre i ordentlig stand til den næste generation. Det kræver investeringer – og pengene er der. Smøg nu bare ærmerne op! Med inspiration fra John Maynard Keynes, økonomen der hovedarkitekten bag at få Storbritannien på fode igen efter Anden Verdenskrig, beskrives i en række – for standard-økonomer nok temmelig kætterske – essays, hvordan den grønne omstilling helt konkret kan finansieres. Jesper Jespersen er professor emeritus i samfundsøkonomi ved Roskilde Universitet, cand.polit. fra Københavns Universitet, Ph.D. i international økonomi fra European University Institute, Firenze, og dr.scient.adm. ved Roskilde universitet med afhandlingen Makroøkonomisk metodologi – i et samfundsvidenskabeligt perspektiv.

 • - Lær at sælge alt
  af Per Ulrich Karpf
  230,95 kr.

  Læs om det system, der har skabt rigdom og succes for over 1000 mennesker gennem de sidste 10 år, og om det system, der har gjort, at jeg har skabt en formue på over 500 mio. kr. på mine forretninger. Så vil du lære at sælge alt, at øge din omsætning og skabe mere velstand og succes i dit liv, er denne salgsguide til dig. Salgsguiden er for dig, der arbejder med salg, og som gerne vil blive bedre og opnå større resultater. Om du er sælger, selvstændig eller en privat person vil du få stor glæde af systemet. Om du søger millioninvestorer, sælger abonnementer eller bare vil overtale chefen til en lønforhøjelse eller kæresten til at tage opvasken. Du behøver ikke have en stor viden om salg i forvejen, for jeg præsenterer dig for et system, der virker: GOALSETTING Stigen. Det er et system, jeg har udviklet gennem et hav af kurser og mentoring af nogle af verdens bedste sælgere, bøger om salg og overtalelse samt 25 års erfaring i den virkelige verden som sælger. GOALSETTING Stigen er et system, der fungerer som en stige, du skal op ad, for at opnå succes. Hvordan gør du det? Du kravler stille og roligt op ad stigen ved at bruge teknikker og redskaber såsom at skabe det gode kundeforhold, overtalelse og kunsten at stille de rigtige spørgsmål.Og det er dét, du lærer i denne salgsguide. Lær at bruge GOALSETTING Stigen, vær entusiastisk som ind i helvede, vær knivskarp og vis autoritet – så kan du sælge alt!Støt Kræftens Bekæmpelse med 90 kr. ved at købe SalgsguidenSom erhvervspartner støtter forlaget Kræftens Bekæmpelse, og derfor bliver der doneret 90 kr. for hver bog, som bliver solgt.

 • - økonomisk teori og global virkelighed
  af Karen Helveg Petersen
  271,95 kr.

  Økonomer forstår alt – undtagen kapitalismen. Sådan lyder det fra cand.polit. Karen Helveg Petersen. I 'Rentekapitalismen' undersøger hun, hvad der driver det kapitalistiske verdenssystem fremad, de politiske institutioners rolle i processen og om globaliseringen er ved at være nået en grænse i vækstens og profitjagtens navn.Den kapitalistiske økonomi har muliggjort frihed fra tvang og materiel nød, men bliver ved med at trampe naturgrundlaget og autonome sociale strukturer under fode og skabe nye former for fattigdom og elendighed.Helveg Petersen ser på den moderne, globale kapitalisme, og hun giver et indblik i den moderne imperialistiske situation: Råvarer hentes i Det Globale Syd, industriproduktionen er flyttet til Øst- og Sydasien, og de vestlige konsumsamfund bæres oppe af stadig mere hektiske finansmarkeder.Med udgangspunkt i klassisk-marxistiske grundbegreber analyserer Karen Helveg-Petersen de modsætninger og kriser, der driver det kapitalistiske verdenssystem fremad, og de politiske institutioners rolle i processen.Karl Marx' og John Maynard Keynes' teorier kombineres med neoklassisk teori og stilles kritisk op mod hinanden. Og forfatteren dykker ned i, hvordan de økonomiske hovedskoler begriber den virkelighed, de er sat i verden for at forklare og forudsige.Første del gennemgår konkrete udviklingstendenser i verden – ikke kun i Vesten. Anden del behandler grundbegreber i økonomisk teori, vare, værdi, pris, penge og kapital i alle dens mange former. Tredje del stiller skarpt på, hvordan grundrente, prisfastsætning på jord og naturressourcer kan forstås i sammenhæng ud fra arbejdsværditeorien. Fjerde og sidste del diskuterer krisen i 2007-2008 som et finansielt udtryk for underliggende dårligdomme, modsætninger i ’realøkonomien’ samt den nye imperialisme, hvor Vesten dominerer verdens produktion og råstofudvinding og skaber marginalisering og arbejdsløshed.Bogen giver en troværdig forbindelse mellem teori og virkelighed. Målet er – forhåbentlig – at bibringe læseren en bedre forståelse af det kapitalistiske samfund.Karen Helveg Petersen er ph.d. i økonomi fra State University of New York og har haft talrige konsulentopgaver i energi og offentlige finanser i ikke mindst Afrika. Hun har tidligere undervist på RUC samt været programrådgiver for FN’s Udviklingsprogram i Kenya, EU’s udviklingsprogram i Congo-Brazzaville og Den Interamerikanske Udviklingsbank.

 • - Klummer om vækst, vildveje og verdensmål
  af Steen Hildebrandt
  227,95 kr.

  En samling klummer fra en af landets skarpeste skribenter og debattører:”Lederskab er at se fremtider, vælge hovedretning, prioritere, kommunikere og danne netværk, det er at have overblik og mod til at se og gøre nyt” - Steen Hildebrandt Konfronteret med overskrifter om flygtninge, religionskonflikter, klimaproblemer, politikervælde og fødevaremangel gribes vi ofte af svimlende magtesløshed, men Steen Hildebrandt formår med sine rolige analyser at indgyde konstruktiv optimisme - få kan som Steen Hildebrandt sætte fingeren på samfundsmæssige problemer, forvandle dem til potentialer og tænke dem konstruktivt ind i fremtiden.

 • af Panagiotis E. Petrakis, Pantelis C. Kostis, Dionysis G. Valsamis & mfl.
  513,95 kr.

 • af Lukman Raimi, Syed Abdul Rehman Khan, Mirela Panait & mfl.
  1.387,95 kr.

 • af Thomas Poufinas
  1.264,95 kr.

 • af Zhongguancun Listed Companies Associatio
  962,95 kr.

 • af Marco Carcea
  999,95 kr.

 • af Bert M. Balk
  1.047,95 kr.

 • af Shusong Ba, Xinning Liang & Peng Shen
  792,95 kr.

 • af Peter Nijkamp, Amitrajeet A. Batabyal & Yoshiro Higano
  1.047,95 kr.

 • af Myung Soo Cha, Nak Nyeon Kim, Ki-Joo Park & mfl.
  1.473,95 kr.

 • - triumf i krisetider
  af Gert Rune
  200,95 kr.

  Med fokus på succesfulde millionvirksomheder, som ikke i forvejen er de mest kendte og velbeskrevne i den bredere offentlighed, har Gert Rune talt med ejere og nøglemedarbejdere hos virksomheder, der har vækstet de sidste ti år, og forsøgt at finde frem til formlen for deres succes.I vidt forskellige brancher drejer det sig om iværksættere med en helt særlig passion for deres produkt. De elsker konkurrence, kæmper for at vinde og nægter at give op. Det er ledere og medarbejdere som er risikovillige, omstillingsparate og har fokus på innovation, kundebehov og medarbejderpleje. De får implementeret og eksekveret deres handleplaner med kreative løsninger, tænkt anderledes længere end de fleste, og de giver deres kunder mere, end de forventer.Ledere og ejerledere i SMV’er har brug for rollemodeller, for daglig ledelse i en SMV er langt fra de bonede gulve i de store virksomheder, og Gert Runes vision med bogen er at levere indsigt og inspiration, der kan skabe vækst, velfærd og arbejdspladser i SMV-Danmark.Bogen er skrevet af Gert Rune i samarbejde med forfatter Dennis Drejer, der blandt mange titler har lagt pen til Jæger – i krig med eliten om Thomas Rathsack og Jeg dør kun en gang om Dennis Knudsen. Gert Rune er iværksætter, konsulent og foredragsholder og har en passion for at motivere sine medmennesker til at nå deres mål. Med sin baggrund som bankmand, Mærsk-ansat og virksomhedsejer har han draget landet rundt og været på besøg hos diverse branchevindere blandt virksomheder (SMV), som har formået at vækste. Gert Rune har de seneste 12 år holdt mere end 700 foredrag og workshops i over 200 virksomheder. Han er den første etbenede dansker, der gennemførte en ironman – den fortælling er udgivet i selvbiografien Fra knoglekræft til ironman.

 • af Samira Penner
  99,95 kr.

  Submitted Assignment from the year 2016 in the subject Economics - Other, grade: 2.0, University of applied sciences, Düsseldorf, course: Economics, language: English, abstract: Everybody wants to be happy. There is probably no other goal in life that commands such a high degree of consensus, because to most people, happiness is all they want and try to achieve. Thus, happiness has long been considered the ultimate human goal in life. Even Aristotle considered happiness the ultimate motive for all human action. In today's consumer culture, this happiness is often pursued in the marketplace. Yet, economists have refused to deal with individuals' happiness a long time but considered it to be an "unscientific" concept. However, in the past few years the situation has changed and economic science has experienced the introduction or reintroduction of individuals' happiness into economics. While traditionally economics has almost exclusively focused on consumption, wealth and other monetary indicators to measure individuals' well-being, it now more and more adopts the subjective notion of well-being to analyze how economic determinants such as income, wealth and employment as well as non-economic determinants such as personality traits and socio-demographic factors affect individuals' utility and life satisfaction. Although Easterlin already examined correlations between economic growth and welfare and individual happiness, it still took about twenty years for the idea to take off. In the meantime, happiness research and economics has provided many interesting findings and insights. Today, there is a wide range of literature on the so-called happiness economics that analyses individuals' well-being and its determinants.

 • af Tomas Bale¿entis, Vida Dabkien¿, Nel¿ Jurk¿nait¿ & mfl.
  1.132,95 kr.

  This monograph addresses the methodological and empirical issues relevant for the development of sustainable agriculture, with a particular focus on Eastern Europe. It relates economic growth to the other dimensions of sustainability by applying integrated methods. The book comprises five chapters dedicated to the theoretical approaches towards sustainable rural development, productivity analysis, structural change analysis and environmental footprint. The book focuses on the transformations of the agricultural sector while taking into account economic, environmental, and social dynamics. The importance of agricultural transformations to the livelihood of the rural population and food security are highlighted. Further, advanced methodologies and frameworks are presented to fathom the underlying trends in different facets of agricultural production. The authors present statistical methods used for the analysis of agricultural sustainability along with applications for agriculture in the European Union. Additionally, they discuss the measures of efficiency, methodological approaches and empirical models. Finally, the book applies econometric and optimization techniques, which are useful for the estimation of the production functions and other representations of technology in the case of the European Union member states. Therefore, the book is a must-read for researchers and students of agricultural and production economics, as well as policy-makers and academia in general.

 • af Victor Peter
  164,95 kr.

  Essay from the year 2019 in the subject Economics - Foreign Trade Theory, Trade Policy, grade: 3.92, , language: English, abstract: The main objective of this study is to examine the relationship between External Debt and Economic growth in the case of Nigeria. The study used annual data covering the period 1986 to 2016. The study used Augmented Dickey Fuller test to check the stationarity of the data, Johnson¿s Cointegration approach was employed to test the Cointegrating relationship existing among the variables in the model and Granger causality was also used to test the direction of the relationship among variables. The Vector Error Correction Model was employed to capture both short run and long run dynamics. Generally, the results reveal that External Debt has a negative impact on the economy.

 • af Sebastian Morris
  962,95 kr.

  This book discusses the Indian economic crisis and brings out what went wrong and the correction necessary for getting the economy back to high growth trajectory, leading to economic transformation. To do so, the book covers trends in performance of Indian economy since the Global Financial Crisis to the COVID-19 effect, bringing out factors that have determined the same.The book questions the approach to macroeconomic policy of both the RBI and the government and brings out what it takes for macroeconomic policy to be supportive of high growth. It contains revealing contrasts with East Asia and China, although India has the same potential to grow with an expansion of manufacturing. Overall, it argues that macroeconomic policies (as much as structural, industrial, and trade policies) have been deficient and even good initiatives on the industrial policy and trade flounder for the lack of a strategic approach to macroeconomics. The book highlights the special opportunities present in an emerging economy with vast under and utilised labour and the macroeconomic policy initiatives that can take advantage of this key feature.It covers the macroeconomic data on growth using multiple indicators, then the external shocks and the internal policy measures/responses; besides, GVA/GDP, credit, exports, external transactions, interest and policy rates, yields, exchange rates,  money, capital flows, indices of industrial sector, price indices and inflation, government expenditures, tax rates, fiscal deficits, market uncertainty measures to present a holistic picture of the economy and the shocks and policy actions that have followed. The book uses an innovative method of presentation and the consistency of the trends/stances of both monetary and fiscal policy using these large number of variables. It discusses the debate on overestimation of GDP/GVA growth estimates over the years from 2011-12 to about 2016-17 comprehensively. There is special coverage of GST with a comparison with China. Coverage also includes performance since the COVID-19 crisis again using a large number of indicators and an explanation for the same in terms of the limitations of the government's initiatives to counteract.The book is a quick and ready reference of what has happened in macroeconomic terms to those interested in the relevant facts. It is of interest to international economists, policy analysts, and investors whose need to understand that the Indian economy in macroeconomic terms and in terms of the stances and penchant of the government and the RBI is of value.

 • af Thomas J. Siller
  193,95 kr.

  To address the complexity of today's global challenges requires new ways of thinking. The idea that technology is always the best, maybe only, approach worth taking needs to be reconsidered. Sustainable approaches must also draw from non technological areas. To that end, this book introduces the idea of just technology by rephrasing the idea of just war in order to include concepts of sustainability in future engineering design. The book begins by defining justice and relating these definitions to technology. This is followed by illustrating several notions of sustainability and the awareness that needs to be focused on societal challenges due to the finite resources available in the natural world. Four questions are enumerated to be addressed in order to qualify as a just use of technology: (1) Is the harm being inflicted by the problem on the community, the environment, or humanity, in general lasting, serious, and certain? (2) Have all alternative solutions been investigated first, including non-technology-based solutions? Technology is the last choice, not the first! (3) Do we have confidence in the successful implementation of this technological solution? and (4) Is the potential harm from the technological solution potentially worse than the issue being addressed? Have all unintended consequences been considered that could arise from the technological solution? The book ends with a description for implementing these questions into the traditional engineering design process. Examples are included for reflection and help to understand how the design process proceeds.

 • af Lisbeth Borbye
  193,95 kr.

  Many of us wish we could design inventions and make decisions that were optimal and sustainable, but we do not know how to begin the approach. This book offers a guide to dramatically improve the quality of innovation and solution-making through the respectful use of existing and abundant, but often-ignored, resources. Sustainable innovation is about creative combination of ideas, materials, methods, and people, courage to derive value from opposition and diversity, integrative intelligence, virtuous planning, minimal consumption of resources, and definition of alternative plans. Using the method successfully requires that we are truly interested in the common good of humankind, that we care about our environment, and that we take time to think carefully about consequences before we act, invent, or make decisions. It is a call for a much-needed collaboration between people of different backgrounds, skills, and opinions with the intent to preserve individual and local integrity and adopt a win-win mindset. Try it, and partake in its positive and long-lasting effects!Key Features- Description of sustainable innovation and the untapped innovation potential- Sustainable innovation requirements- Sustainable innovation attitudes- Step-by-step guide to sustainable innovation- Application to 21st century challenges- A global win-win scenarioTable of Contents: Innovation Attitudes / Inspiration from the Natural and Behavioral Sciences / Untapped Sustainable Innovation Potential / Step-by-Step Guide to Sustainable Innovation / Notes on the Application to 21st century challenges/ Personal Step-by-Step Work Section / Looking to the Future

 • af Lisbeth Borbye
  193,95 kr.

  Success in careers outside the university setting depends on an individual's capacity to master professional skills and respond appropriately to dynamic situations with flexibility, adaptation, and innovative thinking. This book describes a simple, common sense method of how to include professional skills training in any curricula without compromising academic rigor. It relies on introduction of unanticipated yet manageable crises simulating scenarios commonly experienced in the workplace. The method promises to inspire both students and their teachers to conquer new territory outside their comfort zones. Examples include how to respond to a demand for innovation and teamwork, a lay-off, a re-organization, or switching jobs and projects. These situations are bound to occur for most people and in most jobs they often create stress and, perhaps, despair. Preparing and practicing a mindful and healthy response is beneficial, and now this process can be performed in the classroom, while it serves as a platform for character building prior to unexpected real-life events. Key Features:- Description of the importance of, incentives for, and rewards of exiting the comfort zone- Principles for teaching and learning professional skills- Student anecdotes and reflection- Rubric entries and assessment of learningTable of Contents: The Comfort Zone and "e;Being out of It"e; / Exiting the Comfort Zone: Reasons and Impact / Getting Educators and Students out of the Comfort Zone / Principles of "e;Out-of-the-Comfort-Zone"e; (OOC) Teaching / Anecdotes of OOC Learning / Measuring the Outcome

 • af Henry E. Riggs
  234,95 kr.

  Financial statements and information drawn from them confront us daily: in the media, in corporate annual reports, in the treasurer's reports for clubs or religious groups, in documents provided to employees and managers, as one considers alternative investments, in documents provided by homeowners' association and government agenciesVarious readers of a company's "e;financial score"e; make decisions based on financial information: the company's managers devise actions to improve operations; investors buy or sell the corporation's securities; creditors decide how much to lend; customers judge the reliability of this supplier; potential employees decide whether to invest their careers in the company. If you are training to be an accountant, find another book. This book's objective is to increase your ability to draw useful information from financial statements, and thus to make better decisions-in both your personal life and your professional life. Studying this book should help you be a better manager. That is both its objective and its perspective. The book starts at square one; it assumes no prior knowledge on your part. To increase your financial literacy, you will learn the common nomenclature (but not esoteric jargon) used by accountants and financial experts. You will be equipped to ask insightful questions of experts, to engage them and your colleagues in thoughtful debates about financial and accounting issues, and to make better decisions. Table of Contents: The Balance Sheet / The Income Statement / Valuation / Timing / Capital Structure / Cash Flow / Evaluating with Ratios / Cost Accounting / Budgeting and Forecasting / Rules and Integrity / Appendix: Scorekeeping at Not-for-Profits

 • af Micah Effiong
  164,95 kr.

  Research Paper (undergraduate) from the year 2016 in the subject Economics - Economic Cycle and Growth, grade: A, , language: English, abstract: The study was conducted to evaluate the impact of inflation on economic growth in the context of an emerging market using empirical evidence from Nigeria. Using time series data spanning forty one years (1970-2011) which was obtained from the Central Bank of Nigeria (CBN) statistical bulletin volume 22, and Central Bank of Nigeria official website, the nature of the relationship existing between the focus variables - economic growth (proxied by real Gross Domestic Product, GDP) and inflation rate was explored. The Augmented Dickey Fuller (ADF) and Philip-Perron (PP) tests were used to test for the stationary of the variables while the granger causality test was employed to ascertain the direction of influence between inflation and economic growth in Nigeria. The follow research questions guided this study: What is the trend of inflation in Nigeria? Why have all the policies used unable to reduce inflation rate to an acceptable level? What is the impact of inflation of Nigerian economic growth? Inflation growth has been the macro-economic problem in Nigeria that seems to be intractable over the years; Nigeria government has adopted various measures (both monetary and fiscal policies) to curb or reduce inflation growth to an acceptable level but all these policies seem to have no effects. This gave rise to the following research questions.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.